Neder-L, no. 0212.c (tijdschriftenoverzicht)

Subject: Neder-L, no. 0212.c (tijdschriftenoverzicht)
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 31 Dec 2002 01:44:14 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Elfde-jaargang----------- Neder-L, no. 0212.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
|Maandelijks tijdschriftenoverzicht                    |
|==================================                    |
| (1) Tyd: 0212.28: Gezelliana, jrg. 14, no. 1, 2002           |
| (2) Tyd: 0212.29: Literatuur, jrg. 19, no. 2, maart/april 2002     |
| (3) Tyd: 0212.30: Literatuur, jrg. 19, no. 3, mei/juni 2002       |
| (4) Tyd: 0212.31: De Zeventiende Eeuw, jrg. 18, no. 1, mei 2002     |
| (5) Tyd: 0212.32: Zwart Water, jrg. 2, no. 4, december 2002       |
| (6) Tyd: 0212.33: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (7) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ---------31-december-2002-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0212.28=-=
GEZELLIANA, Kroniek van de Gezellestudie, jaargang 14, nummer 1, 2002.
ISSN 0776-4111.
Door: Piet Couttenier.
Antwerpen, 3 december 2002.

 • Bijdragen.
  . P. Thoen. De vernieuwing van de humaniora. Sporen van de klassieken in Gezelles vorming, onderricht en werk.
  . A. De Vos. Gezelle als taalpurist. Enkele aanzetten tot verder onderzoek.
  . P. Couttenier & J. Pauwels. Nieuw licht op de postume publicaties van Gezelle: documenten uit de nalatenschap van Stijn Streuvels.
  . J. Pauwels & B. Rousseeuw. Julius de Praetere als drukker en illustrator van Guido Gezelle.
  . D. Willockx. Gezelle in 29,1 megabyte.
  . A. Labis. Ontsluiting van het Gezellearchief: reconstructie van brieffragmenten uit de Gezellecorrespondentie.
  . P. Couttenier. Gezelle ‘indomptable’ genoemd. Bij een brief van architect Jean Baptist de Bethune.
 • Boekbesprekingen.
  . <Door: H. Roeffaers:> That Limpid Singer. A Bilingual Anthology of the Poems of Guido Gezelle. P. Vincent (ed.)
  . <Door: P. Pelckmans:> Reizen in den geest. De boekenwereld van Guido Gezelle. L. Vandamme (compil.)
  . <Door: W. Geerts:> Guido Gezelle, Poesie scelte (a cura di G. Faggin)
  . <Door: L. Simons:> Guido Gezelle, Hoeher als meine Augen tragen (Uebers. H.G.F. Schneeweiss)
  . <Door: M. De Smedt:> Digitale concordantie op het verzameld werk van Guido Gezelle
 • Bibliografie.
  . <Door: D. Willockx:> Bibliografie 2000
  . <Door: D. Willockx:> Aanvullingen bibliografie 1999
 • In Memoria.
  . <Door: L. Simons:> In memoriam Jan Persyn
  . <Door: R. Seys:> In memoriam Jozef van Dyck

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0212.29=-=
LITERATUUR, jaargang 19, nummer 2, maart/april 2002.
Bevat register op de inhoud van jaargang 18 (2001).
ISSN 0168-7050.
Door: Jose Rekers.
Lent, 24 november 2002.

 • Jaap Goedegebuure.
  Het verschrikkelijke wonder. Over de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse literatuur na 1945. Blz. 66-76.
  (Goedegebuure betoogt dat de auteurs die de Nederlandse naoorlogse literatuur domineerden – zoals Lucebert, Reve, Andreus, Kossmann, Mulisch en Armando – de basis van hun schrijverschap hebben in de Tweede Wereldoorlog. Bovendien opereren ze in de traditie van de internationale avantgarde die voordien nog niet in Nederland was doorgedrongen.)
 • Ellen Krol.
  Gekidnapte elitezoontjes. Over De Gardes d’Honneur (1815) van D.H. ten Kate van Loo. Blz. 77-86.
  (De betekenis van het dichtwerk De Gardes d’Honneur in de context van de tijd, waarin Ten Kate van Loo de lotgevallen beschrijft van de zogenoemde Nederlandse elitetroepen die door Napoleon tegen hun wil gerecruteerd waren.)
 • In de rubriek ‘De broodschrijver’.
  Mathijs Schoon. Deel twee. Irene Groothedde (40), vertaler, corrector, persklaarmaker. Blz. 87-89.
  (Het succesvolle verhaal van een loopbaan met taal: van corrector, persklaarmaker en eindredacteur tot vertaler.)
 • Lut Missine.
  ‘Mooi doodgaan als een vlammend vuur’. Over Forum en Vlaanderen. Blz. 90-97.
  (Uiteenzetting over de samenwerking en het uiteenvallen van de Vlaams-Nederlandse redactie van Forum, over de verwantschap van Vlaamse contemporaine literatuuropvattingen met Forum en over de invloed van Forum in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog.)
 • In de rubriek ‘Literatuur aan de muur’.
  Bertram Mourits. Anekdotes en zwembadpas. Het Theo Thijssenmuseum. Blz. 98-99.
  (Een bezoek aan het Theo Thijssenmuseum lijkt zeker de moeite waard.)
 • Recensies, blz. 100-113:
  . <Door: Bert van Raemdonck:>
  Gaston Durnez. Felix Timmermans, een biografie. Lannoo, Tielt, 2001. ISBN 9020941127.
  . <Door: Jan Bloemendal:>
  J. Jansen. Decorum. Observaties over de literaire gepastheid in de renaissancistische poetica. Verloren, Hilversum, 2001. ISBN 9065506713.
  . <Door: Dirk van Hulle:>
  Rudiger Safranski. Het kwaad of het drama van de vrijheid. Derde druk, vert. door Mark Wildschut. Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2001. ISBN 9045006553.
  . <Door: Ernst Bruinsma:>
  Nanske Wilholt. Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum. Walburg Pers, Zutphen, 2001. ISBN 9057301512.
  . <Door: G.F.H. Raat:>
  Elke Brems. Alles is leugen. De vroege romans van Gerard Walschap. Manteau, Antwerpen, 1999. ISBN 9022315320.
  . <Door: Jos Joosten:>
  Raymond J. Benders & Wilbert Smulders. Apollo in Brasserie Lipp. Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans. De Bezige Bij/Willem Frederik Hermans-Instituut, Amsterdam/Den Haag, 2001. ISBN 9023439759.
  Ontwikkel mij met uw verstand. Drie beschouwingen over het werk van Willem Frederik Hermans. De Bezige Bij/Willem Frederik Hermans-Instituut, Amsterdam/Den Haag, 2000. ISBN 9023470273.
  . <Door: Yra van Dijk:>
  Gerard Bes. Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten. Balans, 2001. ISBN 9050185584.
  Wim Huijser. C. Buddingh’- een mens in de tijd. Walburg Pers, Zutphen, 2001. ISBN 9057301385.
 • Signalementen, blz. 114-120.
 • Literatuur in beeld, blz. 121-122.
 • Ingekomen uitgaven, blz. 123-125.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0212.30=-=
LITERATUUR, jaargang 19, nummer 3, mei/juni 2002.
ISSN 0168-7050.
Door: Jose Rekers.
Lent, 22 december 2002.

 • Ton Anbeek.
  Wat wil de literatuuronderzoeker? Blz. 130-136.
  (Volgens Anbeek heeft de literatuuronderzoeker als belangrijkste oogmerk om op gefundeerde wijze een tekst of auteur onder de aandacht te brengen die cultuurhistorisch en/of esthetisch van belang is.)
 • Jan Pauwels.
  Carel Scharten en de popularisering van Gezelle in Nederland. Blz. 137-142.
  (Toelichting op de opmerkelijke rol van de jonge criticus Scharten begin twintigste eeuw bij de introductie van het werk van Gezelle door uitgeverij L.J. Veen in Nederland.)
 • Yves T’Sjoen.
  De wetenschap van wat en tot diep in het zieltje. Jan Lauwereyns’observatiekunst: voor en vooral achter de dingen. Blz. 143-144.
  (De poezie van Lauwereyns blijkt – geinspireerd door het zenboeddhisme – vooral gericht op de onzichtbare wereld achter die van de waarneembare fenomenen.)
 • Clara Strijbosch.
  Mes op tafel. De gruwelijke eenvoud van Wim Hofman. Blz. 145-150.
  (Interview met een eigenzinnig schrijver over zijn opvattingen over het schrijverschap, zijn werk en zijn leven.)
 • In de rubriek ‘De broodschrijver’.
  Mathijs Schoon. Deel drie. Lisette Thooft(48), Journalist, publicist. Blz. 151-153.
  (Portret van een vrouw die leeft van het schrijven van artikelen, aanvankelijk voor Cosmopolitan en later voor andere tijdschriften en dagbladen.)
 • Sander Bax.
  Criticus op de barricaden. De relatie van criticus Carel Peeters tot het literaire tijdschrift De Revisor. Blz. 154-160.
  (Bax betoogt dat Peeters’ modernistische literatuuropvatting haaks stond op die van De Revisor- auteurs, zonder dit evenwel zelf te onderkennen in het toenmalige literaire debat.)
 • In de rubriek ‘Literatuur aan de muur’.
  Bertram Mourits. Filosofie in de ruimte. Blz. 161-162.
  (Mourits schetst een beeld van het Centraal Museum in Utrecht dat in staat blijkt te zijn een eigenzinnige invulling te geven aan de functie van musea.)
 • Recensies, blz. 163-182:
  . <Door: Jos A.A.M. Biemans:>
  Het hartebok. Hs. Hamburg, Staats- und Universitatsbibliothek, 102c in scrinio. Diplomatische editie bezorgd door Erika Langbroek & Annelies Roeleveld m.m.v. Ingrid Biesheuvel en met een codicologische beschrijving door Hans Kienhorst. Verloren, Hilversum, 2001. (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden; VIII). ISBN 9065506632.
  . <Door: D. van Miert:>
  Erasmus. Een portret in brieven. Vertaald en bezorgd door Jan Papy, Marc van der Poel & Dirk Sacre. Boom, Amsterdam, 2001. ISBN 9053526684.
  . <Door: Jan Bloemendal:>
  J.P. Guepin. Vermakelijkheden van liefde en dood. Zwanenzangen en heldinnenbrieven. Van Gennep, Amsterdam, 2002. ISBN 9055152811.
  . <Door: Arjan van Baest:>
  E. Strategier. De taal der hartstochten. De visie van drie achttiende-eeuwse Nederlandse schrijvers op muziek en haar relatie met de dichtkunst. Proefschrift Amsterdam, 2001. (Amsterdamse Historische Reeks). ISBN 9073941253.
  . <Door: Peter Altena:>
  Lotte Jensen. ‘Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt.’ Vrouwentijdschriften en journalistes in de achttiende en negentiende eeuw. Verloren, Hilversum, 2001. ISBN 9065506659.
  . <Door: Ton Naaijkens:>
  Jaap Grave. Zulk vertalen is een werk van liefde. Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in Duitsland 1890-1914. Vantilt, Nijmegen, 2001. ISBN 9075697457.
  . <Door: Dirk van Hulle:>
  Gerrit Achterberg. Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Peter G. de Bruijn. Constantijn Huygens Instituut, Den Haag, 2000. (Monumenta Literaria Neerlandica; XI,1, XI,2 en XI,3a-b). ISBN 9076832013.
  . <Door: E. Bruinsma:>
  Jeroen Brouwers. Papieren levens. Feuilletons 6. Noli me tangere / Atlas, Zutendaal / Amsterdam, 2001. ISBN 9045008416.
  . <Door: Jeroen Salman:>
  Anne de Vries. Van Hieronymus tot heden. Beknopt overzicht van de jeugdliteratuur in Nederland. Letterkundig Museum, Den Haag, 2000. ISBN 9072731239.
  . <Door: Marijke Meijer Drees:>
  P. den Boer (red.). Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2001. (Nederlandse begripsgeschiedenis; deel III). ISBN 9053564772.
 • Signalementen, blz. 183-185.
 • Ingekomen uitgaven, blz. 186-188.
 • Literatuur in beeld, blz. 189-190.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0212.31=-=
DE ZEVENTIENDE EEUW. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, jaargang 18, nummer 1, mei 2002.
ISSN 0921-142X. Uitgeverij Verloren, Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum.
Door: Ton Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden.
Leiden, 12-11-2002.

 • Marijke J. van der Wal.
  De mens als talig wezen: taal, taalnormering en taalonderwijs in de vroegmoderne tijd. Blz. 3-16.
  (Grammatici als Coornhert c.s., Lupenius en Van Heule zijn zich bewust van de waarde van het Nederlands, en spannen zich in voor cultivering en standaardisatie ervan. Technische termen worden ontwikkeld door Kiliaen, Stevin en Hugo de Groot. Bij het bepalen van de juiste spelling neemt men pas geleidelijk aan beslissingen over de vraag wat de beste uitspraak is. Op de scholen werd eerst het alfabet geleerd; in verband met de hoge prijs van de leermiddelen leerde men pas later zelf te schrijven.)
 • Arjan van Dixhoorn.
  Als retorica regeert. Rederijkersregels rond taalgebruik en gedrag in de zestiende en zeventiende eeuw. Blz. 17-30.
  (Rederijkerskamers dienden als scholen van welsprekendheid.
  Daarbij werd ook acht geslagen op de goede naam van de leden: op lasterpraat en beledigingen stond een straf. Voordrachtwedstrijden, zowel van gememoriseerde als van spontane redevoeringen, vormden een les in Nederlandtalige welsprekendheid.)
 • Jeroen Jansen.
  Het geslaagde spreken: welsprekendheid als beroepsbekwaamheid in de zeventiende eeuw. Blz. 31-42.
  (In de zeventiende eeuw werd veel praktisch gebruik gemaakt van de klassieke retorica: vooral juristen, theologen en politici hadden er baat bij. Daarbij moet men niet alleen denken aan redevoeringen: de conversatieleer, zoals geschetst in de Hoveling van Castiglione, neemt een belangrijke plaats in. Speciale aandacht was er voor de taal van kooplieden, die over talenkennis en mensenkennis moesten beschikken om hun publiek tot kopen te bewegen. Coornhert en Barlaeus pleiten voor een brede kennis bij kooplieden; hun beroep blijft evenwel minder in aanzien dan dat van geleerde of diplomaat.)
 • T. Van Houdt & J. Latham.
  Detraction and derision: language and honor in the ‘Orbis Phaeton’ of Hieremias Drexel S.I. Blz. 43-50.
  (Jeremias Drexel S.J. publiceerde in 1629 dit invloedrijke embleemboek, dat ook in de Nederlanden werd uitgegeven en bestudeerd. Het wijkt af van concurrerende boeken, zoals Joannes Pelecyus’ Universalis iniquitatis sive de linguae humanae veneno (1620), niet alleen door de superieure vorm en Drexels eruditie, maar ook door het politieke engagement aan het hof van Maximiliaan van Beieren en de antimachiavellistische ethiek.)
 • Jochen Becker.
  Aan een gouden keten: eerbewijzen voor kunstenaars. Blz. 51-64.
  (Grote machthebbers namen kunstenaars in dienst, maar zij waren ook van die kunstenaars afhankelijk. Eerbewijzen werden dan ook niet uitgekeerd in geld, maar in de vorm van een gouden keten. Christina van Zweden, die zichzelf in de traditie plaatste van Alexander de Grote, de mecenas van Apelles, eerde op die manier verschillende kunstenaars, zoals David Beck die zich op zelfgenoegzame wijze afbeeldde met zijn keten. Een ander voorbeeld van wederzijdse afhankelijkheid wordt geleverd door Michelangelo, die als hofschilder gevraagd is door Karel V, Francois I, zeven pausen en een sultan. Een bijzondere plaats is voor Michelangelo ingeruimd in de Florentijnse triomfboog die in 1549 in Antwerpen werd opgericht. Naast Dante, Boccaccio, Petrarca en Giotto is hij daar, nog tijdens zijn leven, aanwezig in de vorm van een verzilverd beeld.)
 • Bettina Noak.
  De ‘Sinryke Fabulen’ (1685) van Pieter de la Court: verhulling en onthulling in een ‘verlicht’ genre. Blz. 65-78.
  (Deze fabelbundel is uitgegeven als een fraai embleemboek. De la Court laat zich leiden door het rationalisme van Descartes; dit zal leiden tot inzicht in de natuurlijke oorzaak van zaken die nu aan de Fortuin worden toegedicht. Verschillende politieke vergelijkingen in de fabels en in de theoretische inleiding tot het boek leiden tot een beschrijving van de ideale maatschappijvorm: de republikeinse ‘ware vrijheid’.)
 • Recensies:
  . <Door: L.F. Groenendijk, op p. 79-81:> H. van ’t Veld. Beminde broeder die ik vand op ’s werelts pelgrims wegen. Jan Luyken (1649 – 1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628 – 1688). De Banier, Utrecht, 2000. 559 p. ISBN 90-336-0479-5.
  . <Door: J. Kerkhoven, op p. 81-83:> J.I. Israel. Radical enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity, 1650 – 1750. Oxford University Press, Oxford, 2001. XVI, 810 p. ISBN 0-19-820608-9.
  . <Door: J. Pollmann, op p. 83-85:> S. Langereis. Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius. Historische Vereniging Holland / Verloren, Haarlem / Hilversum, 2001. 368 p. ISBN 90-70403-48-X.
  . <Door: A.M.Th. Leerintveld, op p. 86-88:> Constantijn Huygens. Dingen. Uitgegeven door J.P.G. Heersche & H.M. Hermkens m.m.v. F.J. Claessens e.a. Stichting Nederlandistiek VU, Amsterdam, 2001. 308 p. ISBN 90-72365-66-6.
 • Mededeling: Zeventiende Eeuw Scriptieprijs 2001 voor Annelies Vogels. Blz. 89.
  (Voor de doctoraalscriptie over het receptenboek van Jacoba van Veen. De prijs is uitgereikt tijdens het congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw in Amsterdam, op 30 augustus 2002.)
 • Signalementen:
  . <Door: J. Jansen, op p. 90-91:> G.P. Norton (ed.) The Cambridge history of literary criticism. Vol. III: The Renaissance. Cambridge University Press, Cambridge, 1999. XXIV, 758 p. ISBN 0-521-30008-8.
  . <Door: Th. Stevens, op p. 91:> K.I. Muller (red.) Elisabeth van der Woude. Memorije van ’t geen bij mijn tijt is voorgevallen. Terra Incognita, Amsterdam, 2001. 152 p. ISBN 90-73893-1303.
  . <Door: M.L. Barend – van Haeften, op p. 91-92:> R.H. Hesselink. De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan. Nederlandse vertaling en bewerking J. Meerman & R.H. Hesselink. Walburg Pers, Zutphen, 2000. 256 p. ISBN 90-5730-130-X.
  . <Door: J. Bloemendal, op p. 92:> L. Stapel. Perspectieven van de stad. Over bronnen, populariteit en functie van het zeventiende-eeuwse stadsgezicht. Verloren, Hilversum, 2000. 85 p. ISBN 90-6550-170-3.
  . <Door: A. Maljaars, op p. 93:> H. Duits & T. van Strien (red.) Een intellectuele activist. Studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde. Verloren, Hilversum, 2001. 126 p. ISBN 90-6550-669-1.
  . <Door: M.L. Barend – van Haeften, op p. 93-94:> W. de Visser. Piet Hein en de Zilvervloot. Oorlog en handel in de West. Verloren, Hilversum, 2001. Verloren verleden deel 13. 88 p. ISBN 90-6550-454-0.
  . <Door: F.P. Wagenaar, op p. 94:> G.H. Janssen. Het stokje van Oldenbarnevelt. Verloren, Hilversum, 2001. Verloren verleden deel 14. 95 p. ISBN 90-6550-455-9.
  . <Door: H. Miedema, op p. 94:> Karel van Mander. Le livre des peintres. Vies des plus illustres peintres des Pays-Bas et d’Allemagne. [Vertaald door Henri Hymans]. Inleiding en aant. door V. Gerard-Powell. Les Belles Lettres, Parijs, 2001. 285 p. ISBN 2-251-44186-7.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0212.32=-=
ZWART WATER, jaargang 2, nummer 4, december 2002, 63 blz.; ills.;
ISSN 1569-2388; EUR 9,00.
Helene Gelens.

Themanummer ‘Lawaai’.

Proza.

 • Tomek Tryzna.
  Piekne Chwile / Mooie momenten. (Vert. Karol Lesman.) Blz. 4.
  (De debuutroman van Tomek Tryzna, ‘Meisje niemand’ (1994), is in dertien landen uitgegeven en was ook in Nederland een groot succes. In 2003 verschijnt zijn nieuwe roman.)
 • Emily Kocken.
  Lourdes in Moskou. Blz. 5-9.
 • Gijsje Kooter.
  Mag mijn hoofd af? Blz. 10-15.
 • Caroline Kramer.
  Ik vraag een man in pak op de grond, Ik kom een huichelaar tegen. Blz. 16-17.

Poezie.

 • Helene Gelens.
  Na de metamorfose ‘f'(1), ‘f'(2), ‘f'(3). Blz. 20.
 • Henk van Kerkwijk.
  Nachtmerries – Hij merriet nacht, Haarlem. Blz. 21-22.
 • Astrid van Baalen.
  Crow, The Scarecrow / Kraai, De vogelverschrikker (Vert. Madeleine Mes). Blz. 23-26.
 • Sandro Aiello.
  Spectacularisme alles, ‘er is geen stilstand zonder kracht’. Blz.
  27-28.

Scenario

 • Marjolein Bierens.
  Mensbeelden aan zee. Blz. 30-36.
  (Fragment uit het locatiehoorspel ‘Hoogwater wakkert Weemoed aan’.)

Toneel

 • Sanne Vogel.
  Feestbeest. Blz. 38-48.
  (Monoloog.)

‘Zwart Water’ verschijnt drie maal per jaar. Het blad is verkrijgbaar in de betere boekhandel. Losse nummers bedragen EUR 9,-. Een abonnement bedraagt EUR 27,- per jaargang, en een steunabonnement EUR 36,- (over te maken op gironummer 7956566 t.n.v. Stichting Bang te Amsterdam o.v.v. Zwart Water).
Redactie: Astrid van Baalen, Helene Gelens, Pauline Kalkhove, Colleen Scheepers en Marike Speelman. Redactieadres: Vogelenzangstraat 38 hs, 1058 ST Amsterdam; e-mail: zwartwater@planet.nl.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0212.33=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Gezelliana:       Piet Couttenier <Piet.Couttenier@ufsia.ac.be> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <marja.geesink@pica.nl>     |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion                |
|                    <o.van.marion@let.leidenuniv.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| de Poeziekrant:     Fleur Speet <fspeet@hetnet.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Karina van Dalen-Oskam             |
|                     <Karina.van.Dalen@niwi.knaw.nl> |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhout@uia.ua.ac.be>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl> |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*


(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0212.c --------------------------*