Neder-L, no. 0204.a

Subject: Neder-L, no. 0204.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 16 Apr 2002 18:32:15 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Tiende-jaargang---------- Neder-L, no. 0204.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0204.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Oratie prof. dr. A. Moerdijk, vr 19 april 2002   |
|           (Amsterdam)                     |
|          - Lezing prof. dr. P.G. Hoftijzer, do 23 mei 2002   |
|           (Den Haag)                     |
|          - Conferentie 'Het Schoolvak Nederlands 16', vr 15 en |
|           za 16 november 2002 (Gent)             |
|          - Presentatie van Tim Krabbe's nieuwe boek Kathy's  |
|           dochter (2002), do 18 april 2002, 19.30 uur (Gent) |
|          - Opvoering van 'Niets' door Gijsje Kooter, tweede  |
|           helft mei 2002 (Utrecht)              |
| (2) Vac: 0204.02: Vacature voor een universitair docent taalkunde    |
|          binnen de afdeling Neerlandistiek van de UvA te    |
|          Amsterdam (deadline: za 27 april 2002)        |
| (3) Vac: 0204.03: Vacature voor een docent Nederlands aan de      |
|          Universiteit van Boekarest (deadline: ma 1 juli 2002) |
| (4) Vac: 0204.04: Vacature voor een lector Nederlands aan de      |
|          Comeniusuniversiteit te Bratislava in Slowakije    |
|          (deadline: za 20 april 2002)             |
| (5) Rub: 0204.05: Hora est! Promotie Gerard Seyger op do 18 april 2002 |
|          te Groningen; promotie Inger Leemans op vr 3 mei 2002 |
|          te Utrecht                      |
| (6) Vra: 0204.06: Klein onderzoek naar geliefde kinderboeken      |
| (7) Med: 0204.07: Overleden: Nico Israel (1919-2002), Douwe Annes    |
|          Tamminga (1909-2002)                 |
| (8) Web: 0204.08: Twee nieuwe artikels Neerlandistiek.nl van Gert de  |
|          Jager en Netty van Megen               |
| (9) Web: 0204.09: Website Meander springlevend             |
|(10) Med: 0204.10: AKO-literatuurprijs ook voor Friese romans      |
|(11) Med: 0204.11: Onze Taal en Van Dale introduceren Taalpost; drie   |
|          keer per week taalnieuwtjes en hyperlinks       |
|(12) Med: 0204.12: Inschrijving Taalunie-Onderwijsprijs 2002 voor het  |
|          basisonderwijs                    |
|(13) Med: 0204.13: Prijsuitreiking Slauerhoffprijzen op vr 7 juni 2002  |
|          op Vlieland                      |
|(14) Med: 0204.14: Festival a/d Werf 2002 van do 16 t/m za 25 mei 2002  |
|          te Utrecht                      |
|(15) Med: 0204.15: Elfde Bert van Selm-lezing op di 3 september 2002   |
|          door Berry Dongelmans                 |
|(16) Med: 0204.16: Nieuwe bundel K. Schippers op DRUKsel 2002, za 20 en |
|          zo 21 april 2002, Gent                |
|(17) Lit: 0204.17: Pas verschenen: Ph.H. Breuker. Friese cultuur in het |
|          jonge Koninkrijk. (Afscheidsrede als bijzonder    |
|          hoogleraar Friese taal- en letterkunde, 11 december  |
|          2001). (Leiden, 2002)                 |
|(18) Lit: 0204.18: Pas verschenen: Arie Schippers. Reeen en gazellen in |
|          tuinen en paleizen. Arabische en Hebreeuwse gedichten |
|          uit Andalusie. (Middelburg, 2001)           |
|(19) Sym: 0204.19: Symposium 'Grondslagen van de Geesteswetenschappen'  |
|          op vr 31 mei 2002 te Utrecht             |
|(20) Rec: 0204.20: Goede websites bestaan niet. Recensie door Marc van  |
|          Oostendorp van: Ben Vroom, Checklist voor goede    |
|          websites. (Amsterdam, 2002)              |
|(21) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ------------16-april-2002-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 14 Apr 2002 16:07:59 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0204.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411.

Oratie prof. dr. A. Moerdijk, vrijdag 19 april 2002, 14.30 uur.

 • Prof. dr. A. Moerdijk, benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse Lexicografie houdt zijn oratie over ‘Het woord als doelwit’.

DEN HAAG, Aula Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5.

Lezing prof. dr. P.G. Hoftijzer, donderdag 23 mei 2002, 16.00 uur.

 • De eerste van een nieuwe reeks jaarlijkse Tiele-lezingen, voorheen in de Amsterdamse UB maar nu georganiseerd door de Dr. P.A. Tiele-Stichting en de Koninklijke Bibliotheek, wordt gehouden door prof. dr. P.G. Hoftijzer. De bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van boekhandel en uitgeverij aan de Universiteit van Amsterdam spreekt over ‘De lof van het boek’. Hij zal ingaan op de ideologische motivatie van de lof van en de kritiek op de boekdrukkunst door de eeuwen heen.

GENT, Middenschool Gent en Autonome Hogeschool Gent, Voskenslaan 60.

Conferentie Het Schoolvak Nederlands 16, vr 15 en za 16 november 2002.

 • De HSN-conferenties zijn het resultaat van nauwe samenwerking van alle Nederlandse en Vlaamse verenigingen van leraren/docenten en didactici Nederlands. Ze kunnen rekenen op de volle steun van de Nederlandse Taalunie. De conferenties zijn uitgegroeid tot een onmisbaar forum voor al degenen die zich bij de ontwikkelingen in het onderwijs Nederlands betrokken voelen. HSN-16 beoogt alle leeromgevingen aan bod te laten komen waarin Nederlands geleerd wordt: van basisschool en secundair onderwijs (voortgezet onderwijs) tot hogeschool en lerarenopleiding. Er staan weer zo’n zeventig workshops, lezingen en andere activiteiten op het programma. Nadere informatie: http://www.hetschoolvaknederlands.org/.

GENT, Lunchcafe Walry, Zwijnaardsesteenweg 6.

Presentatie van Tim Krabbe’s nieuwe boek ‘Kathy’s dochter’ (2002), do 18 april 2002, 19.30 uur.

 • De auteur zal worden geinterviewd door tv-maker en presentator Marc Uytterhoeven. Weinig schrijvers weten zulke spannende en intrigerende plots te componeren als Tim Krabb’e. Telkens weer wordt de lezer meegezogen door het dwingende verhaal van een onontkoombare geschiedenis. Het sardonische noodlot is een belangrijk thema in zijn werk. Hij schreef o.a. de romans ‘Het gouden ei’ (1984), ‘Vertraging ‘(1994), en ‘De grot’ (1997). We vermelden natuurlijk ook de autobiografische roman ‘De renner’ (1978). Een aantal van zijn verhalen en zijn romans is verfilmd. Onlangs verscheen zijn nieuwe roman ‘Kathy’s dochter’ (2002). Inlichtingen: Boekhandel Walry, tel. +32 (0)9-222.91.67; fax: +32 (0)9-221.03.56; e-mail: boekhandel@walry.be; Standaard Uitgeverij, Antwerpen, tel. +32 (0)3-285.73.35; e-mail: pers@standaard.com

UTRECHT, Theater Kikker, zaal 2.

Opvoering van ‘Niets’ door Gijsje Kooter, do 16 t/m za 18 mei 2002, 19.30 uur; zo 19 mei, 15.00 en 19.30 uur; wo 22 mei, 19.30 uur; do 23 en vr 24 mei, 21.00 uur; za 25 mei, 17.30 en 21.30 uur.

 • ‘Niets’ is een voorstelling over helden. Wat maakt een held tot een held? Is het mogelijk jezelf uit te roepen tot held of mogen alleen anderen dat? Een held heeft iets goddelijks en de voorstelling ‘Niets’ gaat over het verlangen naar dat goddelijke. ‘Niets’ is speciaal geschreven voor Festival a/d Werf en wordt gespeeld door Gustav Borreman, Iwan Vogelland en Patrick Mathurin. De regie is in handen van Dennis Rudge. Toegang EUR 9,00. Informatie en reserveren: http://www.festivalaandewerf.nl; +31 (0)30-2315355.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 8 Apr 2002 15:00:38 +0200
From: Secretariaat MNL/NTK <secr.mnl.ntk@hum.uva.nl> en IVN <bureau@ivnnl.com>
Subject: Vac: 0204.02: Vacature voor een universitair docent taalkunde binnen de afdeling Neerlandistiek van de UvA te Amsterdam (deadline: za 27 april 2002)

==================
Vacature Amsterdam
==================

Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen is een van de grootste faculteiten van de Universiteit van Amsterdam. Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen is het onderwijs georganiseerd in een zestal onderwijsinstituten, te weten Neerlandistiek, Geschiedenis en regiostudies, Taal- en letterkunde, Wijsbegeerte, Kunst- en cultuurwetenschappen en Theologie en religiestudies. De faculteit kent een sterke verwevenheid met de culturele en maatschappelijke omgeving, is een toonaangevende onderzoeksorganisatie en heeft een breed aanbod aan opleidingen. Naast de band met talrijke culturele instellingen in Amsterdam hebben onderwijs en onderzoek van de faculteit een sterk internationaal profiel.

Binnen de leerstoelgroep Nederlandse taalkunde van de afdeling Neerlandistiek is de volgende functie vacant:

Universitair Docent (v/m)
(0,8 fte)

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die, werkend vanuit een theoretisch taalkundig perspectief, speciale aandacht heeft voor vraagstukken op het terrein van de taalverwerving.

Werkzaamheden / eisen

 • gepromoveerd op, en ruim (tevens internationaal) gepubliceerd hebben op, een onderwerp binnen het gebied van de Nederlandse taalkunde, bij voorkeur met betrekking tot de dynamiek in taal (taalvariatie, taalverandering en taalverwerving)
 • bekwaamheid in het initieren en uitvoeren van onderzoek
 • ruime ervaring met het verzorgen van verschillende vormen van universitair onderwijs op propedeutisch en doctoraal niveau
 • bereid en in staat om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s van de faculteit
 • in staat bestuurlijke taken binnen de leerstoelgroep en de afdeling goed uit te voeren.

Inlichtingen

Meer informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij prof.dr. F.P. Weerman (voorzitter leerstoelgroep Nederlandse taalkunde), telefoon +31 (0)20-525.47.37 / 33.91 (e-mail: fred.weerman@hum.uva.nl). Een uitgebreider profiel is op aanvraag beschikbaar.

Voor een volledige beschrijving van de vacature en wijze van solliciteren (voor 27 april); http://www.uva.nl/vacatures/.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 8 Apr 2002 09:05:26 +0200
From: IVN <bureau@ivnnl.com>
Subject: Vac: 0204.03: Vacature voor een docent Nederlands aan de Universiteit van Boekarest (deadline: ma 1 juli 2002)

==================
Vacature Boekarest
==================

Aan de Universitatea Bucuresti wordt sinds 1972 Nederlands gedoceerd. Studenten aan de Facultatea de Limbi Straine (Faculteit voor vreemde Talen) studeren verplicht twee hoofdvakken, waarvan het A-hoofdvak (met 14 uur per week) iets zwaarder telt dan het B-hoofdvak (met tien uur per week). Sinds 1991 heeft het Nederlands de status van B-hoofdvak. Om het jaar worden nieuwe studenten toegelaten. Studenten met het Nederlands als B-vak sluiten hun studie af met een scriptie en een licentiaatsexamen. Naast het hoofdvak is er een grote belangstelling voor het Nederlands als keuzevak (met een les per week; drie niveaus). Het Nederlands maakt deel uit van de Leerstoel Germanistiek, waarvan behalve het Duits ook het Zweeds deel uitmaakt.

Wegens vertrek van de huidige docent zoekt het lectoraat Nederlands met ingang van 1 oktober 2002 een gemotiveerde

docent Nederlands (m/v)

De docent werkt samen met de Roemeense docent Nederlands en Duits die sinds 1991 verantwoordelijk is voor het Nederlands.

Taken

 • Het verzorgen van lessen, taalverwerving, letterkunde en kennis van land en volk aan circa 15 eerstejaars en 16 derdejaars hoofdvakstudenten;
 • Het verzorgen van lessen taalverwerving aan circa 50 bijvakstudenten;
 • Het beheer van de bibliotheek van het lectoraat Nederlands;
 • De jaarlijkse afname van het examen Certificaat Nederlands als Vreemde Taal;
 • Het begeleiden van vierdejaars studenten die hun scriptie schrijven.

Profiel

 • Een universitaire studie Nederlands, ATW of ALW;
 • Bij voorkeur enige NT2- of NVT-ervaring;
 • Enthousiasme, initiatief en in staat tot samenwerken.

Voorwaarden

 • Een lokaal salaris van de Universiteit van Boekarest;
 • Een gratis woonruimte van de universiteit (m.u.v. kosten voor telefoon);
 • Voor de docent kan een suppletie worden aangevraagd bij de Nederlandse Taalunie.

Sollicitaties

Uw sollicitatiebrief met c.v. kunt u richten aan Dr. Gheorghe Nicolaescu, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Limbi Straine, Lectoratul de limba Neerlandeza, Strada Pitar Mos 7-11, 70151 Bucuresti Sector 1, Roemenie.
Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 1 juli 2002 reageren. De sollicitatiegesprekken vinden in Nederland plaats in juli 2002 wanneer beide docenten in Nederland verblijven.

Inlichtingen kunt u krijgen bij:
Dr. Gheorghe Nicolaescu: tel/fax +40-1-4200862, email: g_nicolaescu@yahoo.com
Drs. Onno ter Haar: tel. +40-1-3302651, e-mail onno_terhaar@yahoo.com

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 1 Apr 2002 08:46:24 +0200
From: IVN <bureau@ivnnl.com>
Subject: Vac: 0204.04: Vacature voor een lector Nederlands aan de Comeniusuniversiteit te Bratislava in Slowakije (deadline: za 20 april 2002)

===================
Vacature Bratislava
===================

De afdeling Germanistiek, Neerlandistiek en Scandinavistiek van de Letterenfakulteit aan de Comeniusuniversiteit te Bratislava (Slowakije) zoekt per 1 september 2002 voor de vakgroep Nederlands een:

lektor Nederlands (m/v)

Voor onze kleine maar gemotiveerde vakgroep zoeken wij een afgestudeerde neerlandicus, liefst met enige ervaring in het onderwijs Nederlands als vreemde taal.

Onze opleiding is een tolk/vertaalstudie, wat ook in het takenpakket van de toekomstige lektor tot uitdrukking komt. Dat bestaat uit:

 • het verzorgen van taalverwervings- en taalbeheersingscolleges
 • het geven van basiscolleges Nederlands literatuur
 • het uitvoeren van organisatorische en administratieve taken

De lektor geeft 10 tot 12 uur les per week. De aanstelling is tijdelijk, voor een periode van 1 jaar, met mogelijke verlenging. De medewerker ontvangt een lokaal salaris (incl. ziektekostenverzekering en verzekering arbeidsongeschiktheid). Een aanvraag voor suppletie bij de Nederlandse Taalunie is mogelijk.

Wij verheugen ons op de toekomstige samenwerking; uw sollicitatiebrief plus curriculum vitae kunt u tot 20 april 2002 naar het volgende adres sturen of e-mailen:

Katedra germanistiky, nederlandistiky a skandinavistiky FF UK
Doc.PhDr.Jana Raksanyiova CSc.
Gondova 2
SK-81801 Bratislava
Slowakije
jana.raksanyiova@fphil.uniba.sk

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 14 Apr 2002 16:07:59 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0204.05: Hora est! Promotie Gerard Seyger op do 18 april 2002 te Groningen; promotie Inger Leemans op vr 3 mei 2002 te Utrecht

=========
Hora est!
=========

Donderdag 18 april 2002, 16.00 uur, Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5
Gerard Seyger: ‘Twenthe tussen west, zuid en oost (1336-1500)’.
Promotores: prof. dr. H. Niebaum (RUG); prof. dr. A. Berteloot (Muenster).

Samenvatting, ontleend aan de site van de RUG, http:///www.rug.nl:
De schrijftaal van het middeleeuwse Twente vertoont verrassend veel elementen van de westelijke Middelnederlandse dialecten. Zoveel zelfs, dat de gangbare aanname dat het Twents geworteld is in het Middelnederduits, ontkracht wordt. Het Twents is al vanaf de Middeleeuwen een Nederlandse schrijftaal. Dat is de belangrijkste conclusie van Gerard Seyger, germanist en Twentekenner. Hij promoveert op 18 april 2002 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zijn dissertatie wordt ook door de Philosophische Fakultaet van de universiteit van Muenster geaccepteerd.
Gerard Seyger onderzocht het begin van de Twentse schrijftaal. Hij wilde bepalen welke positie deze innam ten opzichte van de schrijftalen in omliggende gebieden. Hij stelde een corpus samen van oorkonden uit de steden Almelo, Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum, geschreven tussen 1336 en 1500. Zijn criteria waren streng: “Ik wilde alleen teksten die in Twente zelf zijn opgesteld door schrijvers uit de regio. Het mochten bijvoorbeeld ook geen teksten zijn die bestemd waren voor personen buiten Twente.”
Seyger onderwierp het corpus aan een variabelenlinguistisch onderzoek. Hij inventariseerde relevante variabelen uit het corpus. Vervolgens vergeleek hij deze met varianten van dezelfde woorden in de teksten die afkomstig waren van de bisschoppen van Utrecht. Verder vergeleek hij het corpus met het Middelwestfaals, het Middelgelders, het Middelnederduits en het Middelnederlands. De overeenkomsten met de schrijftaal van de bisschoppelijke schrijvers waren al prominent vanaf 1336, het jaar waaruit de oudste tekst uit het corpus dateert. Seyger: “Vroeger zei men dat het Twents een variant was van het Middelnederduits. Maar je ziet meer invloeden van het Middelnederlands dan van het Middelnederduits. Die invloeden nemen in twee eeuwen tijd nog toe. Je ziet zelfs dat het Westfaals beinvloed wordt door het Middelnederlands. Dat betekent dat het Twents vanaf het begin een ‘Nederlandse’ schrijftaal is geweest in plaats van een ‘Duitse’ schrijftaal.” Seyger kijkt niet alleen naar taalkundige aspecten, maar ook naar de taal in relatie tot de geschiedenis van de regio. “In de Middeleeuwen was Twente een interactief deel in het economisch belangrijke Hanzegebied. Het was niet zo invloedrijk als Zwolle of Deventer, maar het was zeker niet achtergebleven. Zo had de proost van Oldenzaal het recht mee te beslissen over de benoeming van de bisschop van Utrecht. In de Twentse steden waren verschillende gerenommeerde scholen gevestigd en de Hanzestad Oldenzaal was in de veertiende en vijftiende eeuw welvarend en invloedrijk. In de Republiek der Nederlanden, aan het eind van de zestiende eeuw gesticht, lag Twente echter in de periferie. De economische neergang wordt ook in de taal zichtbaar. Voor de communicatie met het westen wordt de schrijftaal van de Hollanders gebruikt, het latere Algemeen Beschaafd Nederlands.”
Dezer dagen ziet Seyger twee tegengestelde ontwikkelingen bij streektalen als het Twents. Aan de ene kant worden steeds meer streektalen officieel erkend en zijn popgroepen die in een streektaal zingen enorm populair. Aan de andere kant voeden steeds minder mensen hun kinderen op in een streektaal. “Taal geeft status. Ouders voeden hun kinderen op in het Nederlands omdat ze denken dat het Nederlands hun kinderen meer status geeft. Dat is nog maar de vraag. De cabaretier Herman Finkers is in het Nederlands opgevoed door ouders die onderling Twents spraken. Hij zegt zelf dat hij daardoor het Twents niet goed beheerst en dat zijn moedertaal slordig Nederlands is. Het soort Nederlands waar Hollanders erg om moeten lachen. Het is maar de vraag of je kinderen plezier doet door ze in gebrekkig Nederlands op te voeden in plaats van met je eigen moedertaal.” Seyger heeft de Twentse schrijftaal onderzocht, niet de spreektaal. “De Twentse schrijvers in de Middeleeuwen spraken hoogstwaarschijnlijk het Twentse dialect van hun tijd. Die spreektaal is uiteraard verloren gegaan. Je kunt wel conclusies trekken over de spreektaal op basis van de schrijftaal, maar er zijn zeker aanzienlijke verschillen. Je ziet zo iets bijvoorbeeld ook wanneer een oorkonde gericht is aan iemand buiten Twente. Dan verschilt de schrijftaal van de taal die wordt gebruikt in oorkonden bestemd voor Twente zelf.” De Middelnederlandse ‘Expansie’ heeft veel minder uitstraling gehad op het gesproken Twents dan op de geschreven taal. Daarom vertoont het huidige Twents toch meer overeenkomst met de huidige Nederduitse dialecten dan met de meeste Nederlandse dialecten.
Gerard Seyger (Losser, 1942) studeerde Duitse Taal en Letteren aan de universiteiten van Nijmegen en Goettingen. Hij begon zijn promotieonderzoek naar de Twentse schrijftaal bij prof. dr. Berteloot aan de universiteit van Muenster. Na overleg met prof. dr. Niebaum van het Nedersaksisch Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen is besloten tot een gelijktijdige promotie aan beide universiteiten. Zo promoveert Gerard Seyger op 18 april tot doctor in de Letteren bij prof. dr. H. Niebaum (RUG) en prof. dr. A. Berteloot (Muenster).


Vrijdag 3 mei 2002, 16.15 uur, Senaatszaal Academiegebouw Universiteit Utrecht.
Mevrouw Inger Leemans: ‘Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeen in Nederlandse pornografische romans 1670-1700’.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 15 Apr 2002 13:39:27 +0200
From: Vivian Treurniet <vivian.treurniet@kb.nl>
Subject: Vra: 0204.06: Klein onderzoek naar geliefde kinderboeken

=====================
Geliefde kinderboeken
=====================

In verband met een onderzoek naar de bekendste Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken, voor het samenstellen van een verzamelwerk, wil ik u namens de Koninklijke Bibliotheek het volgende vragen.

Wat zijn de drie favoriete kinder- en / of jeugdboeken uit uw jeugd?

U kunt hierbij aangeven om welke titel het gaat, met eventueel de schrijver erbij. U kunt ook in het algemeen een schrijver noemen, waarvan u veel boeken las. En dit vervolgens in een lijstje van drie zetten, zoals hieronder, liefst met de belangrijkste bovenaan.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Vivian Treurniet

Stagiair tentoonstelling Wonderland
P/A Koninklijke Bibliotheek
Postbus 90407
2509 LK DEN HAAG
070-3140365
mail: vivian.treurniet@kb.nl

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 14 Apr 2002 16:07:59 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0204.07: Overleden: Nico Israel (1919-2002), Douwe Annes Tamminga (1909-2002)

=========
Overleden
=========

Nico Israel (1919-2002)

Op 4 april 2002 overleed te Amsterdam de antiquaar en uitgever Nico Israel (* 18 maart 1919 te Arnhem). De internationaal zeer gewaardeerde antiquaar Nico Israel heeft in de periode 1950-1995 vanuit zijn pand aan de Keizersgracht tal van particuliere en institutionele verzamelaars (universiteitsbibliotheken en de beide Nederlandse scheepvaartmusea) voorzien van vele prachtige exemplaren van antiquarische boeken op het terrein van reisliteratuur en atlassen en wetenschappelijke werken op het gebied van anatomie en botanie. Zijn belangrijkste project als uitgever was de bibliografie van Koeman van de ‘Atlantes neerlandici’. Hij behoorde tot de oprichters van het Engelstalige boekhistorische tijdschrift Quaerendo. Wegens zijn vele rechtstreekse contacten met afnemers heeft Israel betrekkelijk weinig catalogi gepubliceerd; niettemin is zijn Jubileumcatalogus 25 (voorjaar 1989) een begeerd bezit: ‘250 fine and interesting old books in many fields; maps and atlases; a selection from our stock arranged in chronological order’.
Voor nadere bijzonderheden leze men het uitgebreide interview van J.F. Heijbroek met Nico Israel in Nop Maas en F.W. Kuyper (red.): ‘Offeren aan Mercurius en Minerva; Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren 1935-1995’ (Amsterdam: De Buitenkant, 1995), p. 104-130.


Douwe Annes Tamminga (1909-2002)

Op 5 april 2002 overleed te Leeuwarden de dichter, romanschrijver en vertaler Douwe Annes Tamminga (* 22 november 1909 te Winsum). Tamminga was een van de meest productieve Friese dichters sinds zijn debuut uit 1934 met de bundel ‘De Brandaris’. Het bekendst is zijn bundel ‘In memoriam’ (1968), gewijd aan zijn overleden zoon. Enkele bundels van Tamminga werden in het Nederlands vertaald; zelf vertaalde hij een aantal werken uit diverse talen in het Fries. In de jaren ’60 en ’70 was hij als wetenschappelijk medewerker voor het Fries woordenboek verbonden aan de Fryske Akademy.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 05 Apr 2002 11:34:54 +0200
From: Marc van Oostendorp <marc.van.oostendorp@meertens.knaw.nl>
Subject: Web: 0204.08: Twee nieuwe artikels Neerlandistiek.nl van Gert de Jager en Netty van Megen

======================================
Twee nieuwe artikels Neerlandistiek.nl
======================================

 1. Gert de Jager. Ouwens’ ruimte. De functie van het versregelwit van Arcadia tot Mythologieen. neerlandistiek.nl 02.01; gepubliceerd: 5 april 2002. http://www.neerlandistiek.nl/02/01/

Samenvatting:
De acht bundels die Kees Ouwens sinds 1976 liet verschijnen, tonen een opmerkelijke en gevarieerde ontwikkeling in de hantering van het vrije vers. Het debuut ‘Arcadia’ sloot aan bij een parlante traditie waarin een versregel in principe een auditieve eenheid weergeeft. In de bundel die daarop volgde, ‘Intieme handelingen’, lijkt de verhouding tussen versregel en klankpatroon volledig zoek te zijn; de indeling in versregels maakt echter subtiele vormen van prosodische manipulatie mogelijk waarbij leestekens een belangrijke rol spelen. De bundel ‘Als een beek’ vertoont een grote semantische complexiteit; versregels dienen nu om eenheden van betekenis weer te geven. In ‘Klem’ en ‘Droom’, bundels waarin het communicatieve model van de bekentenis lijkt te overheersen, heeft de versregel zijn oorspronkelijke functie herwonnen; daarnaast stuurt de eenheid van de strofe in sterke mate de lectuur. Vanaf ‘Afdankingen’ presenteert Ouwens zijn werk in cycli waarin visuele patronen autonoom lijken te functioneren ten opzichte van auditieve patronen. Na ‘Van de verliezer & de lichtbron’ is ‘Mythologieen’ voorlopig Ouwens’ laatste bundel. Naast een visuele ordening van grotere eenheden leidt het gebruik van de computer tot precieze aanduidingen van pauzes en ritmische structureringen op het niveau van de versregel. Het wit is nu ook op vele plaatsen binnen de versregel te vinden. De vele ontwikkelingen in het oeuvre van Ouwens kunnen niet worden verklaard vanuit een behoefte om via het procede van de iconiciteit betekenissen over te dragen — iets wat men zou kunnen verwachten wanneer men de huidige theorievorming omtrent de legitimiteit van het vrije vers als uitgangspunt neemt. Prosodische overwegingen lijken de doorslag te geven. Het autonome gehalte van visuele patronen ten opzichte van auditieve patronen lijkt veeleer te wijzen op een tendens tot de-semantisering die de laatste jaren ook in het werk van andere dichters aanwijsbaar is.

2. Netty van Megen. Dan en want: hun functie en betekenis in zeventiende-eeuwse taalgebruik. neerlandistiek.nl 02.02; gepubliceerd: 5 april 2002. http://www.neerlandistiek.nl/02/02/

Samenvatting:
Deze bijdrage laat zien dat lexicologen en grammatici in de loop van de tijd verschillende interpretaties hebben gegeven van functie en betekenis van de woorden dan en want in historische teksten. Die interpretaties betreffen grotendeels literair en ambtelijk taalgebruik. Dat maakt de vraag interessant naar functie en gebruik van dan en want in niet-literair taalgebruik. Het hier beschreven onderzoek geschiedt dan ook op basis van zeventiende-eeuwse brieven van mensen die niet gewoon waren de pen te voeren. Ik zal aantonen dat bepaalde veranderingen in functie en betekenis van dan en want anders gedateerd moeten worden. Bovendien wordt duidelijk dat het Woordenboek der Nederlandsche Taal aanvulling behoeft van het voegwoord dan met een nevenschikkende functie.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 31 Mar 2002 08:07:07 +0200
From: Ben Salemans <salemans@baserv.uci.kun.nl>
Subject: Web: 0204.09: Website Meander springlevend

============================
Website Meander springlevend
============================

In de e-mailversie van Neder-L-artikel 0203.35 van vorige maand wordt door een interpretatiefout van mij de suggestie gewekt dat de website van Meander niet meer bestaat. Sorry. Het tegendeel is waar. De website is beslist een bezoekje waard: http://meander.italics.net

Ben Salemans
Neder-L

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 15 Apr 2002 15:41:42 +0200
From: Teake Oppewal (FLMD) <oppewal@flmd.nl>
Subject: Med: 0204.10: AKO-literatuurprijs ook voor Friese romans

==========================================
AKO-literatuurprijs ook voor Friese romans
==========================================

Het FLMD (Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum), heeft in een brief aan het bestuur van de AKO-literatuurprijs erop aangedrongen dat ook romans vertaald uit het Fries mee moeten kunnen dingen naar de prijs. Verleden jaar verschenen de vertalingen ‘Kikkerjaren’ van Josse de Haan (bij Meulenhoff) en ‘Na de klap’ van Trinus Riemersma (bij De Geus). ‘De boeken laten zien dat er in de Friese literatuur werk van hoog niveau wordt geschreven. Bovendien doorbreken ze het nostalgische en idyllische beeld dat bij veel lezers in Nederland over Friesland en de Friese literatuur bestaat, want het zijn beide uitgesproken anti-idyllische Werken’, zo betoogt het FLMD in zijn brief.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 05 Apr 2002 11:41:06 +0200
From: Marc van Oostendorp <marc@vanoostendorp.nl>
Subject: Med: 0204.11: Onze Taal en Van Dale introduceren Taalpost; drie keer per week taalnieuwtjes en hyperlinks

===========================================
Onze Taal en Van Dale introduceren Taalpost
===========================================

Begin april verschijnt op de digitale snelweg een nieuwe nieuwsbrief over taal: Taalpost. Taalpost is het medium bij uitstek voor alle taalliefhebbers die snel en goed geinformeerd willen worden over de taalactualiteit. Bovendien is een abonnement op Taalpost gratis. Taalpost is een gezamenlijk initiatief van het Genootschap Onze Taal en Van Dale.

Taalpost is een elektronische scheurkalender over taal. Niet langer dan een A4-tje, met een frequentie van drie keer per week en met een vaste formule. Ieder nummer begint met de belangrijkste taalnieuwtjes en relevante hyperlinks. Dan volgt een vaste rubriek. Op maandag is dat ‘Taaltip van de week’, waarin de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal een specifieke taalvraag beantwoordt. Op woensdag becommentarieert de redactie van de Grote Van Dale in ‘Woord van de week’ een woord dat op dat moment actueel is. Op vrijdag bevat Taalpost een wisselende rubriek, met bijvoorbeeld een citaat van de maand, een taalwetenswaardigheid of een tekstuele uitglijer. Taalpost wordt afgesloten met een tip over een tv-programma, een nieuwe site of een evenement op het gebied van taal. De redactie bestaat uit Ludo Permentier en Marc van Oostendorp.

Abonnement

Taalpost is gratis. Iedereen kan zich abonneren via http://www.taalpost.nl en krijgt dan drie keer per week een nummer van Taalpost in zijn elektronische postbus.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 Apr 2002 10:19:46 +0200
From: R. van Slooten <RvanSlooten@ntu.nl>
Subject: Med: 0204.12: Inschrijving Taalunie-Onderwijsprijs 2002 voor het basisonderwijs

==============================================
Inschrijving voor Taalunie-Onderwijsprijs 2002
==============================================

Scholen voor het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen kunnen zich inschrijven voor de Taalunie-Onderwijsprijs 2002. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een van de genomineerde projecten of scholen die zich op innovatieve en doeltreffende wijze onderscheiden op het gebied van het onderwijs in en van de Nederlandse taal. De prijs wordt wisselend uitgereikt aan een project of school in het basisonderwijs en het voortgezet/secundair onderwijs. Dit jaar is het basisonderwijs weer aan de beurt.

Wat is de Taalunie-Onderwijsprijs?

De Taalunie-Onderwijsprijs biedt een stimulans om innovatief en doeltreffend om te gaan met het onderwijs in en van de Nederlandse taal. Daarmee wil de Nederlandse Taalunie zichtbaar maken dat er veel goeds gebeurt in het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen. Een deskundige jury selecteert maximaal vijf inschrijvingen die voor de prijs in aanmerking komen. Deze genomineerde scholen of projecten kunnen rekenen op positieve media-aandacht. Daarnaast worden de genomineerde scholen en projecten beschreven in een aparte pagina op de website van de Taalunie en worden ze vastgelegd op een video die gratis beschikbaar is voor belangstellenden. Op deze wijze worden nieuwe kennis en inzichten over het onderwijs in en van Nederlands breed verspreid, zowel binnen het onderwijsveld als in de samenleving als geheel. De winnaar van de Onderwijsprijs wordt beloond met een geldprijs van EUR 8.000.

Wie kunnen deelnemen?

De Taalunie-Onderwijsprijs 2002 wordt toegekend aan een school of project uit het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Waaraan moeten de projecten voldoen?

Projecten of scholen die in aanmerking willen komen om door de jury beoordeeld te worden, moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het project moet gericht zijn op het bevorderen van de taalvaardigheid van leerlingen. Dit kan op afzonderlijke (deel)gebieden betrekking hebben: leesbevordering, schrijven, ICT-gebruik, woordenschat, enz.
 • Projecten die zijn gericht op de integratie van verschillende (deel)vaardigheden of aspecten – bijvoorbeeld een geintegreerde aanpak voor allochtone en autochtone leerlingen – komen ook in aanmerking voor de prijs.
 • ‘Tutorsystemen’ om leerlingen te ondersteunen, komen eveneens in aanmerking.
 • Het project kan zowel een didactische aanpak betreffen, als betrekking hebben op de organisatorische aspecten van het onderwijs.
 • Het project moet breed gedragen en geimplementeerd zijn binnen een school of een groep scholen. Dit betekent dat er meerdere docenten of verschillende vakken bij betrokken moeten zijn, of dat het over meerdere leerjaren loopt.
 • De positieve gevolgen of effecten van het project moeten zichtbaar of aantoonbaar zijn.
 • De principes en/of uitwerkingen van het project moeten bij voorkeur overdraagbaar zijn op andere scholen.

Informatie

Meer informatie, het reglement en beschrijvingen van de genomineerde en winnende projecten uit 2000 en 2001 zijn te vinden op http://www.taalunie.org/onderwijsprijs

Inschrijving

Scholen kunnen een project opgeven of zich kandidaat stellen met een inschrijfformulier.
Het formulier kan worden aangevraagd bij de Nederlandse Taalunie, Postbus 10959, 2501 HN Den Haag, Nederland. Telefoon: +31 (0)70-346.95.48. Fax: +31 (0)70-365.98.18. E-mail: secr@ntu.nl. Het kan ook worden opgehaald van de website http://www.taalunie.org/onderwijsprijs.

Het inzendadres is: Nederlandse Taalunie, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, Nederland.

De inzendtermijn loopt tot en met maandag 30 september 2002.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 2 Apr 2002 13:30:43 +0200
From: Teake Oppewal (FLMD) <oppewal@flmd.nl>
Subject: Med: 0204.13: Prijsuitreiking Slauerhoffprijzen op vr 7 juni 2002 op Vlieland

=============================================
Prijsuitreiking Slauerhoffprijzen 7 juni 2002
=============================================

De uitreiking van de Slauerhoffprijzen zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 7 juni om 11.30 uur in de Nicolaaskerk op Vlieland. Zes scholieren uit Friesland zullen door de jury worden aangewezen als winnaars van een geldprijs, drie in de categorie 12-15 jaar en drie in de categorie 16-18 jaar. De hoofdprijzen bedragen EUR 333.

Tijdens de bestuursvergadering van onze stichting op 21 maart jongstleden zijn wij blij verrast met de literaire buit van de prijsvraag 2002: ongeveer 150 gedichten. Naast individuele inzendingen van gedichten, onder meer via onze website http://www.slauerhoff.nl zijn er gedichten in bulk binnengekomen van de zes scholen waar de dichters Remco Ekkers en Tine Bethlehem gastlessen hebben verzorgd.

Aan de jury, bestaande uit de schrijvers c.q. docenten Albertina Soepboer, Harmen Wind en Hylke Tromp, is verzocht dertig gedichten te selecteren voor een bundel, die gelijktijdig met de prijsuitreiking door onze stichting zal worden gepubliceerd.

Aan het programma rond de prijsuitreiking werken mee:
Vonne van der Meer, auteur
Remco Ekkers, dichter
Anne Feddema, dichter en performer
Ruben van Gogh, dichter en performer
Patty Scholten, dichter
Piet Kok, zanger
Marga Claus, auteur
Rodhan al Chalidi, dichter en publicist
Piter Wilkens en Rik Meyer, troubadour
Luie Hond, band

Het officiele deel van het programma zal worden gepresenteerd door Simone Scheffer van Omrop Fryslan TV.

De toegang tot alle programmaonderdelen is gratis dankzij subsidies van de gemeente Vlieland, de provinsje Fryslan en verschillende fondsen en bedrijven.

Voor inlichtingen over het programma kunt u bellen met:
T. Oppewal, FLMD (Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum), +31 (0)58-212.08.34
R. Gerbenzon, osg Piter Jelles, +31 (0)58-880.16.34
J.M. de Haan, bestuur, +31 (0)58-256.10.35

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 14 Apr 2002 16:07:59 +0200
From: Daphne van den Berg <daphne.vandenberg@huisaandewerf.nl> en P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0204.14: Festival a/d Werf 2002 van do 16 t/m za 25 mei 2002 te Utrecht

================================
Huis a/d Werf presenteert
Festival a/d Werf 2002:
donderdag 16 t/m zaterdag 25 mei
================================

Nederland is in de ban van de politiek. Het is een tijd waarin het ego van de partijleider belangrijker lijkt dan zijn programma. Het ego van de schouwburgdirecteur groter dan zijn zaal. Een schouwburgdirecteur is immers geen zalenboer. Imago telt. Inhoud ontbreekt. Het ego beheerst Nederland. Heel Nederland? Nee, een kleine nederzetting blijft moedig weerstand bieden.

De 17e editie van Festival a/d Werf vindt plaats van donderdag 16 tot en met 25 mei op acht verschillende locaties verspreid over Utrecht met als kloppend hart het Festivalpaviljoen op de Neude. Festival a/d Werf biedt ook dit jaar weer theater, acht premieres, beeldend kunst en live-muziek op de Neude.

Festival a/d Werf is een van de weinige producerende festivals in Nederland. Het kleinschalige, risicovolle en eigenzinnige aanbod staat centraal. Dit jaar in het festival meer aandacht voor jonge makers dan ooit. Naast enkele gevestigde namen als de Mexicaanse Hond, Willem de Ridder en mugmetdegoudentand biedt Festival a/d Werf veel ruimte aan proefprojecten, Testcases, van jonge makers tussen de 16 en 26 jaar. Naast theater, muziek en beeldende kunst zijn er bovendien meerdere Special Events en krijgen ook videodocumentaires een plaats binnen het programma.

Na het succes van ‘Cooking with Elvis en Oleg! Oleg! Oleg!’ komt het festival dit jaar uit met drie zomerproducties, waaronder ‘Warme Broodjes’ van Bianca van der Schoot en Suzan Boogaerdt, ‘Mondo Leone’ van Leon Giesen en ‘Toegift (Ton, Harm en Rene)’ van Ine te Rietstap. Met deze producties tourt Huis a/d Werf de gehele zomer door het land.

Andere Huis a/d Werf producties die tijdens het festival te zien zijn: ‘Niets’ van Gijsje Kooter, ‘Safari door Leidsche Rijn’ door Willem de Ridder, de reprise van de succesvoorstelling van het afgelopen seizoen ‘Kreatief met Turk’ van Feike Looyen en Leyla Cimen en een beeldend kunstproject van Moniek Toebosch.

Het Festival Magazine verschijnt half april. Het volledige programma is nu al op te vragen bij Huis a/d Werf: http://www.festivalaandewerf.nl; +31 (0)30-2315355.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 8 Apr 2002 12:52:38 +0200
From: W. van Anrooij <W.van.Anrooij@LET.leidenuniv.nl>
Subject: Med: 0204.15: Elfde Bert van Selm-lezing op di 3 september 2002 door Berry Dongelmans

=======================================================================
Elfde Bert van Selm-lezing op di 3 september 2002 door Berry Dongelmans
=======================================================================

Op dinsdag 3 september 2002 zal de elfde Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht die Berry Dongelmans zal houden onder de titel ‘Lezen in romans’.

Bij het onderzoek naar wat en hoe in het verleden is gelezen, wordt gebruik gemaakt van een diversiteit aan bronnen. Zijn voor onze eigen tijd de mondelinge enquete en het tijdbudgetsysteem favoriet, naarmate men verder in de tijd teruggaat, zijn andere bronnen noodzakelijk. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om klantenboeken, egodocumenten, intekenlijsten of boedelinventarissen. Naar de roman als mogelijke bruikbare bron om de contemporaine leescultuur te achterhalen, is tot nu toe nauwelijks serieus onderzoek gedaan. De vraag is of dat terecht is.

Berry Dongelmans is als neerlandicus-boekhistoricus verbonden aan de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. Hij is in 1992 gepromoveerd op ‘Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Het leven en bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw’. Voordien was hij betrokken bij de uitgave van het Verzameld werk van Multatuli (vanaf deel 13) en verzorgde hij een bronnenpublicatie over Nil Volentibus Arduum. Hij publiceert regelmatig over bibliografische en boekhistorische onderwerpen, onder meer over negentiende-eeuwse leescultuur, de trilogie en kinder- en jeugdliteratuur. Hij is redacteur van diverse bundels en boeken, waaronder Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1995). Onlangs bezorgde hij De Amadis van Gaule-romans. Productie, verspreiding en receptie van een bestseller in de vroegmoderne tijd in de Nederlanden (2001), een postume publicatie van Bert van Selm. Hij is mede-oprichter van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, waarvan hij tussen 1993 en 2001 secretaris was.

Alumni van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, studenten, docenten, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.

Toegangskaarten voor de lezing

De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Centraal Faciliteitengebouw (gebouw 1175) van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden en begint klokke 16.15 uur. Aansluitend wordt in het restaurant een drankje geschonken. Toegangskaarten voor de lezing kunnen vanaf heden tot eind augustus worden aangevraagd bij de Universiteit Leiden, Opleiding Nederlandse taal en cultuur, Commissie Bert van Selm-lezing, P.N. van Eyckhof 1, Postbus 9515, 2300 RA Leiden of via w.van.anrooij@let.leidenuniv.nl. Men kan ook gelijktijdig met de bestelling van de uitgave van de lezing op de bankoverschrijving een toegangskaart aanvragen. De toegangskaarten worden kort na medio augustus toegestuurd. Voor nadere informatie: secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, tel. +31 (0)71-527.26.04.

Uitgave van de lezing

De Bert van Selm-lezingen worden ook uitgegeven. De elfde Bert van Selm-lezing zal verschijnen op 3 september 2002. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door EUR 10,25 (of een veelvoud daarvan) over te maken naar ABN-AMRO 53.88.53.344 t.n.v. Universiteit Leiden cs Opleiding Nederlandse taal- en cultuur, geb. nr. 1167, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; o.v.v. ‘Elfde Bert van Selm-lezing’ of, bij bestelling vanuit het buitenland, door toezending van een Eurocheque. De bestelling is op 3 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden.

Abonnement

U kunt de Bert van Selm-lezing steunen door abonnee te worden. Indien u dat wilt, kunt u dit kenbaar maken door op uw overschrijvingskaart of uw aanvraag voor een toegangskaart het woord ‘abonnee’ te vermelden. U krijgt dan met ingang van dit jaar automatisch elk jaar een uitnodiging voor de lezing toegestuurd en u verzekert zich van een exemplaar van de gedrukte tekst. Dit ligt op de dag van de lezing voor u klaar of het wordt u toegezonden (vergezeld van een rekening).

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: zondag 24 maart 2002 23:47
From: Johan Velter <johan.velter@wanadoo.be>
Subject: Med: 0204.16: Nieuwe bundel K. Schippers op DRUKsel 2002, za 20 en zo 21 april 2002, Gent

============
DRUKsel 2002
============

DRUKSEL 2002
een beurs van boekenmakers, bibliofiele drukkers en kleine uitgevers zaterdag 20 en zondag 21 april 2002, Erfgoedweekend, in het Museum voor Schone Kunsten Citadelpark, B-9000 Gent van 10 uur tot 18 uur

Druksel vzw organiseert voor de vijfde maal in Gent een beurs van boekenmakers, bibliofiele drukkers en kleine uitgevers. Voor de eerste maal is er een intense samenwerking met het Museum voor Schone Kunsten en het Erfgoedweekend. DRUKsel heeft zich een plaats verworven in de republiek der letteren. Dat wordt zeker al door de nieuwe locatie aangetoond maar ook door het aantal deelnemers en de kwaliteit ervan. Het is de bedoeling dat vanaf nu DRUKsel elk jaar in het Museum voor Schone Kunsten in Gent zal doorgaan. Beide partners onderkennen elkaars kwaliteiten en zorg voor het detail.
Ook met het Erfgoedweekend vzw is er vanaf nu een partnership: DRUKsel gaat telkens door tijdens hetzelfde weekend.

DRUKsel toont niet alleen het schone boek maar ook het werk dat in de verdrukking geraakt en niet in de reguliere boekhandel te vinden is. DRUKsel wil een forum bieden voor werk dat zowel inhoudelijk als vormelijk de moeite waard is.
Op Druksel kan men eigenzinnige vormgeving zien, zonder dat aan het concept boek zelf geraakt wordt. Druksel toont niet allerlei parafernalia die rond het boek hangen maar wel het boek zelf met zijn inhoud en vorm. Druksel doet niet sentimenteel rond het boek, wil ook geen reactionair verhaal rond het boek vertellen. Zelfbewust vertellen de boeken hun eigen verhaal.
En die zijn divers.

Nadere inlichtingen:
Johan Velter
Gentbruggestraat 106
9040 Gent
johan.velter@wanadoo.be
09.228.56.70 of mobiel 0473.50.99.18
of
http://www.druksel.be

Zie voorts de webversie van dit artikel, met extra informatie: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/bulletin/2002/04/020415.html

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 14 Apr 2002 16:07:59 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0204.17: Pas verschenen: Ph.H. Breuker. Friese cultuur in het jonge Koninkrijk. (Afscheidsrede als bijzonder hoogleraar Friese taal- en letterkunde, 11 december 2001). (Leiden, 2002)

==============
Pas verschenen
==============

Ph.H. Breuker. Friese cultuur in het jonge Koninkrijk. Leiden: Universiteit Leiden, [2002] (Afscheidsrede als bijzonder hoogleraar Friese taal- en letterkunde, 11 december 2001). 38 blz.; ills.

De afscheidsrede van Breuker behandelt de Friese cultuur, i.c. de beoefening van kunsten en wetenschappen, in het Koninkrijk in de periode 1815-1830. Dit is een interessante periode ‘omdat er toen veel vorm kreeg dat tot op de dag van vandaag de Friese cultuur bepaalt’: de Friese literatuur begint, het Fries Genootschap wordt opgericht, er ontstaat belangstelling voor volksverhalen, men gelooft in een bijzondere geschiktheid van Friezen voor wiskunde en Friesland verliest voorgoed zijn academie. De rede is voorzien van een Appendix over de ‘Bloei van letteren en natuurwetenschappen aan de Franeker academie, 1765-1785’, een uitvoerige literatuurlijst en 153 noten.

P.J. Verkruijsse

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 14 Apr 2002 16:07:59 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0204.18: Pas verschenen: Arie Schippers. Reeen en gazellen in tuinen en paleizen. Arabische en Hebreeuwse gedichten uit Andalusie. (Middelburg, 2001)

==============
Pas verschenen
==============

Arie Schippers. Reeen en gazellen in tuinen en paleizen. Arabische en Hebreeuwse gedichten uit Andalusie. Middelburg: Stichting Kunstuitleen Zeeland, 2001 (Slibreeks, 99). 55 blz.; EUR 5,67.

Arie Schippers, universitair docent Arabisch aan de Universiteit van Amsterdam, houdt zich graag bezig met de Arabische en Hebreeuwse literatuur in Spanje in relatie tot de Romaanse literatuur. Een van de vruchten van die professionele liefhebberij is deze keuze uit de middeleeuwse Andalusische poezie, voorzien van vertalingen van zijn hand en van een gedegen inleiding. Schippers heeft zich voor deze publicatie geconcentreerd op de liefdes-, knapen- en wijnpoezie.

Dit deeltje uit de Slibreeks is verkrijgbaar bij de Stichting Kunstuitleen Zeeland, Balans 17, 4331 BL Middelburg, +31 (0)118-611443, fax 650951, info@kunstuitleenzeeland.nl, http://www.kunstuitleenzeeland.nl.

P.J. Verkruijsse

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 12 Apr 2002 10:43:38 +0200
From: Els Elffers <els.elffers@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 0204.19: Symposium 'Grondslagen van de Geesteswetenschappen' op vr 31 mei 2002 te Utrecht

=========
Symposium
=========

*---------------------------------------------------------*
|                             |
|     Grondslagen van de Geesteswetenschappen     |
|                             |
|         georganiseerd door de         |
| Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie (NVWF) |
|     met steun van de E.W. Beth Stichting      |
|                             |
|          vrijdag 31 mei 2002          |
|    Kanunnikenzaal, Achter de Dom 7A, Utrecht    |
|                             |
*---------------------------------------------------------*

Thema’s:

 • Waarover gaan de grondslagendiscussies in de verschillende geesteswetenschappen?
 • Hoe nuttig zijn die grondslagendiscussies voor het geesteswetenschappelijke onderzoek zelf?
 • Welke raakpunten zijn er tussen de verschillende grondslagendiscussies?
 • Bestaat er iets als ‘filosofie van de geesteswetenschappen’?

Opzet:

Vijf lezingen, die deze thema’s belichten vanuit verschillende disciplines: geesteswetenschappen algemeen (Thijs Pollmann), geschiedenis (Jacques Bos), taalkunde (Rudie Botha), letterkunde (Nico Laan), theater- en mediawetenschap (Chiel Kattenbelt).

Programma:

9.45 ontvangst met koffie
10.15 Thijs Pollmann (UU)
Lopen op trilveen. Over de grondslagen van de geesteswetenschappen
11.15 koffie
11.30 Jacques Bos (UL)
Over nut en nadeel van de wetenschapsfilosofie voor de geschiedbeoefening
12.15 Rudie Botha (Universiteit Stellenbosch / NIAS)
On the need for restrictive theories in evolutionary linguistics
13.00 lunch
14.00 Nico Laan (UvA)
Behoort de literatuurwetenschap tot de geesteswetenschappen?
14.45 Chiel Kattenbelt (UU)
Pleidooi voor een geintegreerde mediawetenschap: mediavergelijking en intermedialiteit
15.30 thee
15.45 forumdiscussie
16.30 borrel

Deelname en opgave:

Toegang (incl. koffie en borrel) is gratis voor NVWF-leden; niet-leden betalen EUR 5. Deelname aan de lunch kost EUR 10. Opgave: uiterlijk 20 mei bij Els Elffers (bij voorkeur per email: els.elffers@hum.uva.nl, of per telefoon: 020-6734255/5254733); geef daarbij s.v.p. aan of u aan de lunch wilt deelnemen. Betaling: contant bij aanvang van het symposium. Meer informatie over het symposium (o.a. samenvattingen van de lezingen) is te vinden op internet: http://mindphiles.com/NVWF

(20)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 15 Apr 2002 16:17:33 +0200
From: Marc van Oostendorp <Marc@vanOostendorp.nl>
Subject: Rec: 0204.20: Goede websites bestaan niet. Recensie door Marc van Oostendorp van: Ben Vroom, Checklist voor goede websites (Amsterdam, 2002)

===========================
Goede websites bestaan niet
===========================

Ben Vroom. Checklist voor goede websites. Amsterdam, Kluwer, 2002. Communicatiememo 24. ISBN 90-140-87-691, 124 pagina’s, EUR 16.

Een goede website, wat is dat nou weer? Ik ben nog van de oude stempel, voor mij bestaan er geen websites. Ik ken alleen het world wide web — een gigantisch netwerk van aan elkaar geknoopte webpagina’s. Je klikt op een link op de ene pagina en komt op informatie terecht die mogelijk op een heel andere computer staat op een heel ander werelddeel. Soms staan er natuurlijk onderdelen van het worldwide web bij elkaar op dezelfde computer onder vrijwel hetzelfde adres. Een persoon of organisatie is verantwoordelijk voor alle informatie en dat zou je een website kunnen noemen. Maar een ‘website’ die helemaal niet verknoopt iets met de rest van het internet vind ik iets absurds, een aberratie. Een ‘goede’ website is als een ‘goede’ druppel in de oceaan: voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit van de onringende druppels. Als je druppels al van elkaar kan onderscheiden.

Ben Vroom maakte voor uitgeverij Kluwer een ‘communicatiememo’ over het maken van goede websites — een kort, zakelijk boekje dat zich vooral richt op organisaties die klanten of andere relaties willen informeren via het web. Vroom heeft ruime praktische ervaring met het zogenoemde pretesten van zakelijke teksten: je laat een aantal proefpersonen kennisnemen van een voorlopige versie van je tekst en probeert (bijvoorbeeld door vragen te stellen) te achterhalen of ze de informatie die je wilde duidelijk maken ook inderdaad opgepikt hebben, of ze de door jou gewenste indruk hebben opgedaan, enzovoort.

Deze techniek paste Vroom de laatste jaren ook toe op zakelijke websites: verzamelingen door een en dezelfde organisatie aangeboden informatiepagina’s. Hij ontdekte daarbij dat er bepaalde problemen waren die zich steeds opnieuw bij deze websites voordeden; in dit boekje presenteert hij een checklist waarmee organisaties kunnen nagaan of dezelfde problemen zich ook bij hen voordoen.

Het boekje lijkt me nuttig voor webredacteuren en anderen die werken aan de inhoud van webpagina’s. Dat ik niet helemaal overtuigd ben, komt doordat de auteur van de Checklist een andere visie op het web heeft dan ik. Een website staat voor hem bijna gelijk aan een digitale, en misschien interactieve folder: een duidelijk afgebakende hoeveelheid informatie over de organisatie. Zijn tests lijken bovendien vooral gericht op mensen die een bepaalde site voor de eerste keer bezoeken: zijn proefpersonen koos Vroom over het algemeen weliswaar uit mensen die mogelijk geinteresseerd zouden kunnen zijn in het onderwerp van de site, maar die geen regelmatige bezoekers waren.

Beide aspecten wreken zich. Zo besteedt de checklist volgens mij te weinig aandacht aan de externe zoekbaarheid van documenten. Er wordt wel tamelijk uitgebreid ingegaan op de vraag of websites zoekmachines hebben, en zo ja, hoe deze de resultaten van zoekopdrachten presenteren, maar nogal weinig aan de manier waarop de inhoud van webpagina’s wordt ontsloten voor interne gebruikers. Zo waren de afgelopen jaren websites populair die eigenlijk bestonden uit grote databases van informatie: een getoonde pagina werd samengesteld op het moment dat iemand erom vroeg. Deze zogenoemde ‘dynamische’ websites staan tegenover ‘statische’ websites die bestaan uit complete opgemaakte pagina’s. De inhoud van dynamische websites is om technische redenen nauwelijks terug te vinden via algemene zoekmachines als Google. Dat lijkt mij een fors probleem — de informatie die je hebt bereikt alleen de mensen die slim genoeg zijn om bij jou te gaan zoeken naar die informatie — en volgens mij moet je iedere potentiele aanbieder van webinformatie waarschuwen dat hij goed over deze materie moet nadenken en maatregelen moet treffen voor hij zo’n hippe dynamische site koopt. Maar daarover lees ik niet in dit communicatiememo.

Ook dat de auteur zich overwegend richt op ‘eerste gebruikers’ levert problemen op. Voor de overlevingskansen van een pagina op internet is het belangrijk dat hij vaak bezocht wordt, en daarvoor is het weer cruciaal dat hij regelmatige bezoekers heeft. Die bezoekers worden gelokt met regelmatig ververste nieuwtjes: hoe actueler een pagina, hoe meer bezoekers. Het is bovendien nuttig als die nieuwe informatie direct in het oog springt: zo houd je niet alleen je vaste bezoekers vast, zo werf je ook nieuwe bezoekers. Maar de belangen van die bezoekers staan loodrecht tegenover die van de eerste bezoekers, die niet zozeer willen zien wat er nieuw is, als wel op een overzichtelijke manier wat er allemaal te vinden is. Het is moeilijk om een balans te vinden; deze checklist legt naar mijn smaak iets te veel nadruk op de nieuwe bezoekers, en iets te weinig op de vaste gasten.

Een hieraan verwant aspect dat ik betreur aan deze checklist is dat er wordt voorbijgegaan aan de functie van het web als archief. Het web is niet alleen een verzameling korte tekstjes, maar kan ook langere documenten ontsluiten. Volgens mij is het heel belangrijk dat webredacteuren zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat niet-actuele informatie verdwijnt. Op dit moment wordt er volgens mij veel te veel van uitgegaan dat informatie die achterhaald is ook niet meer bewaard hoeft te blijven. Daarbij wordt dan voorbijgegaan aan het feit dat het in de eerste plaats heel goedkoop is om achterhaalde informatie elektronisch toch te bewaren en te ontsluiten en in de tweede plaats dat veel van die informatie ook niet op een andere manier dan elektronisch bewaard kan blijven. Ik vind het jammer dat hier niet meer aandacht aan wordt besteed.

Aan de andere kant betreur ik het dat er te eenzijdige aandacht wordt besteed aan de leesbaarheid van teksten op het scherm. Het lijkt nu wel alsof alle documenten — zelfs als ze in een Word- of pdf-formaat worden aangeboden — van het scherm moeten kunnen worden gelezen, of anders niet deugen. Maar het web is nu juist ook een voortreffelijk medium om heel grote documenten te verspreiden die slechts een enkeling interesseren en die deze enkeling dan graag voor zichzelf zal afdrukken.

Toch is deze Checklist een nuttig boekje, als je het leest over iets dat gaat over goede webpagina’s en niet over websites. Vroom heeft anderhalf jaar geleden aan de hand van (ongeveer) deze checklist een aantal webpagina’s doorgelicht waar ik zelf voor verantwoordelijk was, namelijk die op http://www.onzetaal.nl/. Die pagina’s zijn daardoor sterk verbeterd; ik heb eruit geleerd hoe je informatie beter kunt structureren, vindbaarder kunt maken, leesbaarder kunt maken. Een goede algemene webpagina is ook veel meer een eenheid zoals Vroom die zich voorstelt. Wie zijn pagina’s indeelt met dit boekje in de hand, kan een nuttige druppel leveren aan de zee van het internet.

Marc van Oostendorp, http://www.vanoostendorp.nl/

(21)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0204.a --------------------------*-