Neder-L, no. 0202.a

Subject: Neder-L, no. 0202.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 13 Feb 2002 21:11:41 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Tiende-jaargang---------- Neder-L, no. 0202.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0202.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Studiedag kunstkritiek, vr 22 maart 2002 (A'dam)  |
|          - Oratie prof. dr. E.A. Kuitert, vr 22 maart 2002   |
|           (A'dam)                       |
|          - Presentatie dichtbundel Miriam Van Hee, do 28    |
|           februari 2002 (Gent)                |
|          - Presentatie boek Herman Brusselmans, vr 1 maart   |
|           2002 (Gent)                     |
|          - Vijfde boekenbeurs DRUKsel, za 20 en zo 21 april  |
|           2002 (Gent)                     |
|          - Symposium 'De wereld van Klikspaan', za 16 maart  |
|           2002 (Leiden)                    |
|          - Frans Kellendonk Lezing door Kees Fens, ma 18    |
|           februari 2002 (Nijmegen)              |
| (2) Vac: 0202.02: Vacature voor een historisch taalkundige Nederlands  |
|          op het INL te Leiden (deadline: liefst per direct,  |
|          uiterlijk vr 1 maart 2002)              |
| (3) Vac: 0202.03: Vacature voor een tijdelijk bureauredacteur (0,4 fte) |
|          op het INL te Leiden (deadline: liefst per direct,  |
|          uiterlijk vr 1 maart 2002)              |
| (4) Vac: 0202.04: Vacature voor een tijdelijk lector op de Universiteit |
|          Aarhus in Denemarken (deadline: zo 31 maart 2002)   |
| (5) Vac: 0202.05: Vacature voor een lector Nederlands aan de Eotvos   |
|          Universiteit te Budapest (deadline: ma 15 april 2002) |
| (6) Med: 0202.06: Overleden: Fie van Dijk (1934-2002); Bert Jansen   |
|          (1949-2002); Huib van Krimpen (1917-2002)       |
| (7) Med: 0202.07: Boekenweek van wo 13 t/m za 23 maart 2002       |
| (8) Med: 0202.08: Writers Block Love Tour tijdens Boekenweek: di 19   |
|          maart 2002 Melkweg A'dam, wo 20 maart 2002      |
|          Doornroosje Nijmegen, do 21 maart 2002 013 Tilburg,  |
|          za 23 maart 2002 Tivoli Utrecht            |
| (9) Med: 0202.09: Noordboekprijs verhalenwedstrijd           |
|(10) Rub: 0202.10: Hora est! Promoties S. van Romburgh op wo 6 februari |
|          2002 te Leiden, J. van Ditzhuyzen op wo 20 februari  |
|          2002 te Nijmegen, A.E.M. van Luxemburg-Albers op do  |
|          14 maart 2002 te Amsterdam              |
|(11) Web: 0202.11: Nieuw op website Meertens Instituut: VDW-berichten  |
|          2002                         |
|(12) Sym: 0202.12: Studiedag WEMAL over Middelnederlandse        |
|          artesliteratuur op do 21 maart 2002 te Utrecht    |
|(13) Sym: 0202.13: Symposium NET (Netwerk Eerste Taalverwerving) op vr  |
|          15 maart 2002 te Nijmegen               |
|(14) Lit: 0202.14: Pas verschenen: Maria-Theresia Leuker. Kuenstler als |
|          Helden und Heilige. Nationale und konfessionelle   |
|          Mythologie im Werk J.A. Alberdingk Thijms (1820-1889) |
|          und seiner Zeitgenossen. (Muenster, 2001)       |
|(15) Lit: 0202.15: Twee nieuwe uitgaven DRUKsel: het prozagedicht 'Het  |
|          lange zwijgen' van Jan Lauwereyns en het literaire  |
|          essay 'De zonnebloemen van Arcadie' van Lucas Huesgen |
|(16) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ---------13-februari-2002-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 7 Feb 2002 22:43:20 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0202.01: Evenementenagenda, met:

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134

Studiedag kunstkritiek, vrijdag 22 maart 2002.

 • De Werkgroep Kunstkritiek organiseert een symposium met de titel: ‘Het succes van de criticus. Een studiedag over beroepspraktijk, beeldvorming en prestige in de kunstkritiek’. Op de studiedag staat de rol van de criticus centraal. Er zal ondermeer aandacht zijn voor de kunstkritiek op het terrein van de beeldende kunst, literatuur, muziek, theater en film. Het symposium is bedoeld voor onderzoekers, studenten en andere geinteresseerden in het fenomeen kunstkritiek. Meer informatie over de studiedag en inschrijving is te vinden op de website van de werkgroep Kunstkritiek: http://huizen.dds.nl/~danicuy.

AMSTERDAM, Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411

Oratie prof. dr. E.A. Kuitert, vrijdag 22 maart 2002, 14.30 uur.

 • Oratie van mevrouw Lisa Kuitert, benoemd tot hoogleraar Boekwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

GENT, Theatercafe De Foyer, Sint-Baafsplein 17

Presentatie van de nieuwe dichtbundel van Miriam Van Hee, ‘De bramenpluk’, donderdag 28 februari 2002, 20.00 uur. Miriam van Hee ontving in 1988 de Vlaamse Driejaarlijkse

 • Cultuurprijs voor ‘Achter de bergen’, haar zesde dichtbundel. In datzelfde jaar verscheen de bundel ‘Het verband tussen de dagen: gedichten 1978 – 1996’, een uitgave van haar verzamelde gedichten. Haar nieuwe dichtbundel ‘De bramenpluk’ verschijnt bij De Bezige Bij. De bundel wordt gepresenteerd door Jean Pierre Rondas. Muziek: Koen Walraevens op accordeon. Toegang gratis. Alle inlichtingen: Boekhandel Walry, Gent +32 (0)9-222.91.67 of Uitgeverij De Bezige Bij, Antwerpen +32 (0)3-205.94.00.

GENT, Lunchcafe Walry, Zwijnaardsesteenweg 6

Presentatie van het nieuwe boek van Herman Brusselmans, ‘De kus in de nacht’, vrijdag 1 maart 2002, 20.00 uur.

 • Het boek zal worden gepresenteerd door Chris van den Durpel. Dj Zaki, The Fucking Dewaele Father, zorgt voor de muziek. Toegang gratis. Alle inlichtingen: Boekhandel Walry, Gent +32 (0)9-222.91.67 of Standaard Uitgeverij, Antwerpen +32 (0)3-285.72.00.

GENT, Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark

Vijfde boekenbeurs DRUKsel, zaterdag 20 en zondag 21 april 2002, 10.00 – 18.00 uur.

 • DRUKSel vzw organiseert voor de vijfde maal DRUKsel, een beurs van boekenmakers, bibliofiele drukkers en kleine uitgevers. Toegang is gratis. Naast de beurs is een tentoonstelling ingericht over uitgeverij Herik 1988-2001. Op zaterdag vinden diverse extra activiteiten plaats: om 14.00 uur leest Paul Demets voor uit zijn nieuwe bundel ‘Vrees voor het bloemstuk’; om 14.45 wordt K. Schippers geinterviewd door Tom Van de Voorde; om 15.30 uur houdt de typograaf Fred Smeijers een lezing over het belang van het verleden voor het hedendaagse letterontwerp; om 16.15 uur spreekt Matthijs van Boxsel over ‘De encyclopedie van de domheid’. Inlichtingen: Johan Velter, Gentbruggestraat 106, B-9040 Gent. http://www.druksel.be/. Gsm +32 (0)473-50.99.18. johan.velter@wanadoo.be

LEIDEN, Groot Auditorium Academiegebouw, Rapenburg 73

Symposium ‘De wereld van Klikspaan’, zaterdag 16 maart 2002, 10.00 – 15.30 uur.

 • Ter gelegenheid van het verschijnen van de studie-uitgave van de Studentenschetsen van Klikspaan, verzorgd door Annemarie Kets, Mari”elle Lenders en Olf Praamstra, organiseren het Constantijn Huygens Instituut en de Werkgroep Negentiende Eeuw een symposium over De wereld van Klikspaan. Sprekers zijn Annemarie Kets, Paul J. Smith, Jacques Dane, Jeroen van Gessel en Willem Otterspeer. Ab Gietelink draagt teksten voor en het koor van Sempre Crescendo brengt studentenliederen. Kosten: EUR 11,35 incl. koffie, thee, lunch en receptie. Aanmelden door het genoemde bedrag over te maken op giro 411998 van KNAW CHI, Den Haag, o.v.v. ‘Klikspaan’. Nadere informatie: +31 (0)70-3315800 of e-mail: chi_algemeen@chi.knaw.nl. Zie ook Neder-L 0201.15.

NIJMEGEN, UMC Radboud-Auditorium, Geert Grooteplein 15

Frans Kellendonk Lezing door Kees Fens, maandag 18 februari 2002, 16.00 uur.

 • In zijn roman ‘Mystiek lichaam’ heeft Frans Kellendonk de geschiedenis gevat in enkele grote metaforen van het christendom, tot in de titel toe. Hij lijkt een van de laatsten te zijn geweest met deze grootse poging. De grote metaforen van de godsdienst, van de natuur, die eenheidscheppend werkten in de literatuur, zijn verdwenen. Er zijn hoogstens nog ‘deelmetaforen’. Prof. Kees Fens, voormalig bijzonder hoogleraar in de literaire kritiek aan de KUN spreekt in deze Kellendonk-lezing over het verdwijnen van die grote metaforen en de consequenties ervan voor de literatuur. Inlichtingen: +31 (0)24-3612234; e-mail: p.struijker-boudier@dcm.kun.nl.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 11 Feb 2002 15:25:45 +0100
From: Truus Kruyt <kruyt@inl.nl>
Subject: Vac: 0202.02: Vacature voor een historisch taalkundige Nederlands op het INL te Leiden (deadline: liefst per direct, uiterlijk vr 1 maart 2002)

===================
Vacature INL Leiden
===================

De afdeling Taalbank van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden zoekt per direct een historisch taalkundige Nederlands in de functie van redacteur. Het betreft een tijdelijke aanstelling tot 1 januari 2003. Structurele invulling van deze vacature, met het daarbij behorende salarisperspectief (max. EUR 3808), is op termijn niet uitgesloten.

De redacteur maakt deel uit van een interdisciplinair team dat werkt aan de ontwikkeling van de ‘Geintegreerde Taalbank van 8ste-21ste Eeuws Nederlands’ (GTB), waarin taalkundig verrijkte tekstbestanden en elektronische woordenboeken gelinkt zullen worden en door middel van een retrievalsysteem raadpleegbaar zullen worden gemaakt. De taken van de redacteur omvatten bijdragen aan de conceptvorming van de GTB, waaronder de taalkundige verrijking en de empirische toetsing daarvan.

Van kandidaten wordt het volgende gevraagd:

 • voltooide studie Nederlands of het Belgische equivalent van deze studie, met een aanzienlijke component historische taalkunde
 • daarbij een aantoonbaar breder georienteerde belangstelling voor historisch Nederlands
 • affiniteit met computersystemen
 • toepassingsgerichte instelling
 • zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Voor de tijdelijke positie is een voltijdsfunctie (38 uur per week) beschikbaar; salaris max. EUR 3264.

De website van het INL (http://www.inl.nl/taalbank) geeft nadere informatie over de ‘Geintegreerde Taalbank’ en de andere activiteiten van de afdeling Taalbank.

Voor vragen en sollicitaties kunnen geinteresseerden terecht bij:

Truus Kruyt (hoofd afd. Taalbank)
INL
Postbus 9515
2300 RA Leiden
tel. +31 (0)71-527.22.70
e-mail kruyt@inl.nl

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 12 Feb 2002 09:59:12 +0100
From: Marijke Mooijaart <mooijaart@inl.nl>
Subject: Vac: 0202.03: Vacature voor een tijdelijk bureauredacteur (0,4 fte) op het INL te Leiden (deadline: liefst per direct, uiterlijk vr 1 maart 2002)

===================
Vacature INL Leiden
===================

De afdeling Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) zoekt voor direct een

BUREAUREDACTEUR
(m/v; in tijdelijk dienstverband tot 1-1-03; 0,4 werkweek)

De medewerker wordt voornamelijk ingeschakeld bij het digitaliseren van teksten en bij het uitvoeren van door de redactie bepaalde bewerkingen op het elektronische tekstbestand van het WNT, het historische woordenboek van het Nederlands. De werkzaamheden worden met behulp van de computer uitgevoerd.

Taken:
Controle en opzoeken van dateringsgegevens
Digitaliseren (scannen, uittypen), corrigeren en coderen van teksten
Aanbrengen van gegevens in het WNT-bestand

Vereist:
Opleiding HAVO/VWO met talenaffiniteit
Goede beheersing van het Nederlands
Ervaring met o.a. Word en andere pc-toepassingen
Goede contactuele eigenschappen; flexibiliteit; accuratesse

De aanstelling is in tijdelijke dienst zonder uitzicht op een vast dienstverband.
Salaris maximaal EUR 2105,- bruto per maand bij een volledige werkweek.

Algemene informatie over INL en WNT is te vinden op de website van het INL: http://www.inl.nl/

Informatie en sollicitaties:
Marijke Mooijaart, waarnemend hoofdredacteur WNT,
Instituut voor Nederlandse Lexicologie,
Postbus 9515,
2300 RA, Leiden
e-mail: mooijaart@inl.nl
telefoon: +31 (0)71-527.22.68

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 6 Feb 2002 10:45:30 +0100
From: IVN <bureau@ivnnl.com>
Subject: Vac: 0202.04: Vacature voor een tijdelijk lector op de Universiteit Aarhus in Denemarken (deadline: zo 31 maart 2002)

===============
Vacature Aarhus
===============

Am germanistischen Institut der Universitaet Aarhus in Daenemark umfasst der Lehrplan auch Niederlaendisch. Der Unterricht wird von einem niederlaendischen Lektor wahrgenommen, der sich vom 1. September (evt. 1. August) bis zum 31. Dezember 2002 beurlauben moechte. Also brauchen wir fuer den angegebenen Zeitraum eine Vertretung. Voraussichtlich wird der jetzige Stelleninhaber nach dem Urlaub nicht zurueck kehren und in diesem Fall wird die Stelle zum Jahresende neu ausgeschrieben.

Einschlaegige Informationen:

 • Deutschkenntnisse werden begruesst, weil wir ein germanistisches Institut sind, an dem die Lingua franca Deutsch ist
 • die Teilnehmer an den niederlaendischen Kursen kommen zum groessten Teil aus der Germanistik. Aber auch andere Faecher und Fakultaeten sind vertreten
 • Der Lohn betraegt pro Monat etwa 22.000 Dkr (wir haben den Euro leider nicht eingefuehrt). Davon gehen aber die Steuern ab, etwa 45-50%. Fuer belgische Staatsangehoerige, die sich in Daenemark befristet aufhalten, besteht ein besonderes Abkommen, das Steuerfreiheit gewaehrt.

Sollicitaties voor 31 maart 2002 sturen aan prof. dr. Hans Carl Finsen,
Department of German
University of Aarhus
Building 451, Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 3
DK-8000 Aarhus C, Denemarken

tel. + 45 8942 1111; fax + 45 8942 6331
e-mail: gerhcf@hum.au.dk
e-mail instituut: germansk@au.dk; website
http://www.au.dk/dk/hum/germansk

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met voornoemde professor Finsen.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 6 Feb 2002 09:16:02 +0100
From: IVN <bureau@ivnnl.com>
Subject: Vac: 0202.05: Vacature voor een lector Nederlands aan de Eotvos Universiteit te Budapest (deadline: ma 15 april 2002)

=================
Vacature Budapest
=================

Bij het Centrum voor Neerlandistiek aan de Eotvos Universiteit te Budapest ontstaat per 1 september 2002 een vacature voor een

Lektor Nederlands (m/v)

Naar de baan kunnen solliciteren neerlandici die als lektor Nederlands al een lange (meer dan 3 jaar) ervaring hebben in Midden- en Oost-Europa.

De kennis van de Hongaarse taal is geen vereiste, het vermogen om in teamverband te werken wel.

Arbeidsvoorwaarden:

 • de lektor wordt aangesteld voor een periode van een jaar; na gebleken geschiktheid is eventueel verlenging met max. een jaar mogelijk;
 • de lektor ontvangt een salaris van ongeveer 56.000 HUF (netto) en er wordt een appartement door de universiteit gehuurd
 • voor de lektor wordt door de vakgroep een suppletie van de Nederlandse Taalunie aangevraagd

Inlichtingen en sollicitaties:
Gelieve uw sollicitatie voor 15 april te richten aan:
Dr. habil. Judit Gera, Eoetvoes Lor’and Universiteit, Centrum voor Neerlandistiek, Ajt’osi Duerer sor 19-21 1146 Budapest, Hongarije.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Dr. habil. Judit Gera, +36 1 34 30 148/4116
e-mail: gera@caesar.elte.hu

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 12 Feb 2002 22:32:04 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0202.06: Overleden: Fie van Dijk (1934-2002); Bert Jansen (1949-2002); Huib van Krimpen (1917-2002)

=========
Overleden
=========

Bert Jansen (1949-2002)

Op 5 februari 2002 overleed de musicus en auteur BERT JANSEN (* 7 mei 1949). Jansen debuteerde in 1975 met de autobiografische jaren-zestig-roman ‘Nozzing but ze bloes’, in 1978 herdrukt als ‘En nog steeds vlekken in de lakens’ en in 1988 onder dezelfde titel herschreven voor de derde druk. Ander werk van hem zijn de eveneens autobiografische romans ‘Verder naar het noorden’ (1978), ‘Zweedse meisjes (1980), ‘Gezichtsbedrog'(1985) en ‘Werklicht’ (1990).


Fie van Dijk (1934-2002)

Op 8 februari 2002 overleed te Breukelen de neerlandica en vertaalster FIE VAN DIJK (* 10 augustus 1934), oud-docent taalbeheersing aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. Zij publiceerde op het terrein van de taalverwerving, het leesonderwijs en volwassenenonderwijs en vertaalde jeugdliteratuur uit het Zweeds en Noors.


Huib van Krimpen (1917-2002)

Op 2 februari 2002 overleed te Amsterdam de typograaf HUIB VAN KRIMPEN (* 11 maart 1917 te Den Haag). Als zoon van typograaf en letterontwerper Jan van Krimpen groeide Huib op temidden van letters en boeken tot een erudiet estheet, die perfecte vertalingen maakte uit het Duits en Engels. Typerend in dit opzicht is bijvoorbeeld de uitvoerige verantwoording bij de vertaling van Stanley Morisons ‘Grondbeginselen der typografie’, voor het eerst vertaald in 1965, herzien in 1982 en nog eens aangepast in 1987, waarin Van Krimpen minutieuze tekstkritiek toepast. En ook in de nieuwe Engelse editie van de ‘First principles of typography’ van 1996 voegt Van Krimpen een ‘list of emendations’ toe. Zijn vertalingen van Jan Tschichold, Albert Kapr en Jost Hochuli getuigen eveneens van zijn oog voor het detail, zowel wat betreft het vertalen als in de typografie, die zich – aldus Van Krimpen ‘en zijn vertaalde geestverwanten – nooit tussen tekst en lezer mag plaatsen.

In zijn ‘Een boek is pas een boek als het een boek is’ (1986) zegt hij er dit over: “Wat de ‘vrijheid’ betreft, die bestaat voor de typograaf slechts binnen zeer enge grenzen, omdat hij zijn vaardigheden niet anders kan en mag beoefenen dan ‘in dienst van’ de tekst”. Van Krimpens typografische kennis en ideeen zijn neergelegd in het standaardwerk ‘Boek over het maken van boeken’ (1966) dat in 1986 geheel herzien en aan de stormachtige ontwikkelingen in de drukkerswereld aangepast werd.

Van Krimpen is jarenlang betrokken geweest bij de Stichting Drukwerk in de Marge, zowel als margedrukker (met de Blauwe Maandag Pers), als als bestuurslid. Onder andere onder zijn redactie verschenen de eerste drie afleveringen van de ‘Bibliografie van uitgaven der contribuanten’, respectievelijk ‘Bibliografie van marginale uitgaven’. Tot op hoge leeftijd reed hij met een auto volgestouwd met marginale uitgaven naar de Frankfurter Messe.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 7 Feb 2002 22:43:20 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0202.07: Boekenweek van wo 13 t/m za 23 maart 2002

===============
Boekenweek 2002
===============

De Boekenweek 2002 die van 13 tot en met 23 maart wordt gehouden, staat – gesponsord door de Nederlandse Spoorwegen – geheel in het teken van de liefde, waarbij er gemakshalve van wordt uitgegaan dat het gekozen motto ‘Hebban olla vogala nestas’ in die zin geinterpreteerd dient te worden. Onnodig te zeggen dat er flink wat activiteiten georganiseerd zullen gaan worden om de liefde en het boek te promoten. Het CPNB ontvouwde zijn plannen op een persconferentie op 4 februari jl.; nadere informatie vindt men op http://www.boekenweek.nl/

Boekenweekgeschenk

Het traditionele boekenweekgeschenk is geschreven door Anna Enquist. ‘De ijsdragers’ (de titel is bedoeld als metafoor en heeft niet zoveel te maken met de mannen die met ijsblokken de Pyreneeen afsjouwden) gaat inderdaad over liefde, maar dan meer het failliet daarvan: een verzandend huwelijk. De psycho-analytica Christa Widlund-Boer (de echte naam van Anna Enquist) kon voor dit boek putten uit haar gevarieerde praktijk. Overigens zal zij het mediaoffensief op aangepaste wijze voltrekken wegens het overlijden van haar dochter, de neerlandica Margit Widlund, aan wie het boekenweekgeschenk ook is opgedragen. Het geschenk (96 blz.; gebonden) wordt verstrekt aan eenieder die voor EUR 11,11 aan Nederlandstalige boeken koopt. De oplage bedraagt 747.000 exemplaren, dus haast u!

Boekenweekessay

Het boekenweekessay (64 blz.) is in een oplage van 67.500 exemplaren verkrijgbaar voor EUR 2,25. De auteur is Marek van der Jagt, die – uiteraard – niet kwam opdagen op de persconferentie. Via zijn uitgever, Reinjan Mulder, liet hij weten dat zijn aanwezigheid maar zou afleiden van de zaken waar het werkelijk om gaat. In ieder geval maakt alleen al het omslag van ‘Monogaam’ nieuwsgierig naar de inhoud, die gaat over de ultieme opdracht om genade te vinden in de ogen van vrouwen, niet om de inwisselbaarheid van de vrouw te bewijzen, maar juist om de eigen inwisselbaarheid te onderstrepen.

Boekenweektest

Een novum is de boekenweektest, een boekje van Peter van Straaten dat gratis (zolang de voorraad van 260.000 exemplaren …) verstrekt wordt aan leners in de openbare bibliotheken. Van Straaten heeft 25 meesterwerken waarin de liefde een centrale rol speelt en waaruit zeer korte citaten zijn opgenomen van een typerende illustratie voorzien. De lezer wordt uitgedaagd om de juiste illustratie bij de juiste tekst te plaatsen.

Boekenprijs

De discussie over het al dan niet loslaten van de vaste boekenprijs wordt al geruime tijd gevoerd. Met de verkiezingen voor de Tweede Kamer in zicht heeft de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak Aad Nuis gevraagd de voor- en vooral de nadelen nog eens duidelijk uiteen te zetten. Deze vorig jaar verschenen publicatie ‘Het boek en de markt; een pleidooi voor vrijheid door verkeersregels’ wordt nog eens nadrukkelijk in de belangstelling aanbevolen, want de volksvertegenwoordiging die we dit jaar kiezen zal tijdens de komende zittingsperiode daarover een besluit moeten nemen. Lees Nuis en stem juist!

Boekenweekmagazine

Een speciaal gratis verkrijgbaar boekenweekmagazine met bijdragen van o.a. Rudy Kousbroek, Dorinde van Oort en Tonnus Oosterhoff en onder redactie van Onno Blom, Ileen Montijn, Nelleke Noordervliet en Just Ensched’e (40 blz.; opl. 152.000) biedt een ruim aanbod van titels met als thema ‘liefde’.

Komliefste.com

Het klapstuk van de boekenweek is de speciale (nu reeds toegankelijke) website http://www.komliefste.com/. Het bekende bloemlezersduo Kees Aarts en Marijke van Etten heeft uit de gehele Nederlandse literatuur een bloemlezing van circa 540 (waar nodig: herspelde) liefdesgedichten samengesteld (het aantal kan digitaal nog gemakkelijk wat groeien), die door Gopher Publishers tot een aardig vormgegeven website is gemaakt. Op de site kan men zoeken op auteur, titel, beginregel, generatie, thema en op woorden in de teksten. Een beetje onhandig is dat de gedichten in pdf-formaat (hiervoor is dus Acrobat Reader vereist) niet in een nieuw venster openen met als gevolg dat de meeste gedichten niet in een keer volledig op het scherm verschijnen.

De bedoeling is dat eenieder uit deze hoeveelheid tien liefdesgedichten kiest. Deze keuze kan men – uitsluitend van 13 tot en met 23 maart – via aan de site gekoppelde e-mail doorsluizen, samen met een opdracht aan iemand aan wie men deze hoogst persoonlijke en unieke bundel wil aanbieden. Vanaf twee weken na het einde van de boekenweek (vanaf 8 april) kan men zijn bundel met als titel ‘Liefste; tien gedichten over de liefde’ voor de prijs van EUR 7,50 ophalen bij een door de besteller opgegeven boekhandel. De herkomst van de gedichten wordt achter in de bundel verantwoord.

Wie niet zo vertrouwd is met Internet kan ook in de boekhandel bladeren in de bundel ‘Verliefd? Stel uw eigen bloemlezing samen. Kies uit 542 liefdesgedichten van 227 dichters’. Men kan dan op z’n gemak de nummers van de gedichten noteren en die bijvoorbeeld via een computer op de openbare bibliotheek doorseinen.

De Middeleeuwen is met slechts 10 gedichten (Van Veldeke, Hertog Jan en de onvermijdelijke anoniemen) niet echt ruim vertegenwoordigd. De 16e eeuw bevat werk van Janus Secundus en Jan van der Noot. Uit de renaissanceperiode zijn er Roemer en Maria Tesselschade Visscher, Hooft, Vondel, Bredero, Cats, Huygens, Van Heemskerck, Six van Chandelier, Focquenbroch en Luiken. De 18e eeuw is wel bijzonder karig bedeeld met Poot, Bellamy, Staring en Bilderdijk. Het leeuwendeel is dus moderne poezie en dat is gezien de doelstelling van de boekenweek niet zo verwonderlijk. De 21e eeuw heeft in ieder geval een gedicht opgeleverd, op zijn karakteristieke wijze op de persconferentie voorgedragen door Gerrit Komrij. Dit gedicht staat niet in het boekwerk dat in de boekwinkels ter inzage ligt.

Het is wel ontzettend jammer dat de hele komliefste.com-site na de boekenweek weer van Internet verdwijnt. Het is een heel gedoe om alle gedichten als pdf-files te downloaden (de printfunctie is bovendien geelimineerd), maar misschien kan het CPNB nog in overweging nemen om de inhoud van de site aan het Laurens Jansz Costerhuis aan te bieden hoewel er dan wel weer copyrightproblemen zullen opdoemen.

P.J. Verkruijsse

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 12 Feb 2002 13:29:13 +0100
From: Ashvini Panday <ashvini.panday@tivoli.nl>
Subject: Med: 0202.08: Writers Block Love Tour tijdens Boekenweek: di 19 maart 2002 Melkweg A'dam, wo 20 maart 2002 Doornroosje Nijmegen, do 21 maart 2002 013 Tilburg, za 23 maart 2002 Tivoli Utrecht

=======================
Writers Block Love Tour
=======================

   *------------------------------------------------*
   |                        |
   |        Tivoli presenteert:       |
   |                        |
   |      WRITERS BLOCK LOVE TOUR 2002     |
   |                        |
   |            Met:          |
   | Serge van Duijnhoven, Maarten van der Elzen,  |
   | Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Jack Nouws,  |
   |    Hagar Peeters en Vrouwkje Tuinman    |
   |                        |
   |            in:           |
   |   Melkweg, Doornroosje, 013 en Tivoli    |
   |                        |
   *------------------------------------------------*

Tijdens de Boekenweek verzorgt Tivoli een tournee met schrijvers die zich op het podium net zo thuis voelen als op papier. En waar vind je betere podia dan in het clubcircuit? De kick off van deze tournee, die evenals de Boekenweek geheel in het teken staat van de liefde, vindt plaats op 19 maart in de Melkweg te Amsterdam. Vervolgens trekt de karavaan naar Nijmegen (Doornroosje, 20 maart), Tilburg (013, 21 maart) en Utrecht (Tivoli, 23 maart). Voor de Writers Block Love Tour 2002 zijn kaarten voor twee personen te koop. Want zwijmelen gaat toch het best met z’n tweeen.

Writers Block is de overkoepelende naam van alle literaire evenementen die Tivoli organiseert in eigen huis, voor andere clubs en voor het popfestival A Campingflight To Lowlands Paradise.

OVER DE AUTEURS

Serge van Duijnhoven is dichter, journalist en prozaist. Hij debuteerde in 1993 met de bundel ‘Het paleis van de slaap’ en richtte met vrienden het literaire tijdschrift ‘MillenniuM’ op. Met samenwerkingsverbanden als ‘De Sprooksprekers’ (met rapper Def P en dichter-muzikant Olaf Zwetsloot) en ‘Dichters Dansen Niet’ combineert hij poezie, video- en computeranimaties tot overweldigende performances. Op dit moment werkt hij aan een nieuwe roman ‘Boulevard Oktoberrevolutie’. http://www.sergevanduijnhoven.com

Maarten van den Elzen is een van de weinige dichters die ook een eigen uitgeverij heeft: De Hoenderbosche Verzen. Er zijn tot op heden zes bundels van zijn hand verschenen, de laatste heet ‘Rembrandt in een nieuwbouwwijk’. Van den Elzen treedt veelvuldig op door heel Nederland en Belgie.

Ruben van Gogh is dichter, bloemlezer, vertaler en presentator. Hij is samensteller en inleider van ‘Sprong naar de sterren – de laatste generatie dichters van de 20ste eeuw’ en samensteller en vertaler van ‘We hebben elkaar lief – de mooiste liefdesgedichten van Jacques Prevert’ (Bert Bakker, 2000). Tevens is hij bedenker van ‘De literaire afwerkplaats – direct apart met je favoriete dichter’. Onlangs verscheen van hem ‘Aan het eind van het begin’ (Prometheus, 2001), de herdruk van zijn twee eerdere bundels. Na de zomer verschijnt ‘Zoekmachines’ (Prometheus, 2002). Werk van hem is opgenomen in diverse bloemlezingen.

Ruim een jaar geleden verscheen de vierde dichtbundel van Ingmar Heytze, getiteld ‘Aan de bruid’. Volgens het ‘Algemeen Dagblad’ zelfs de mooiste bundel van dat jaar. Heytze is een begaafd podiumdichter. Alleen Utrecht kan echter van zijn optreden ‘live’ genieten. Zijn reisangst houdt hem aan deze stad gebonden. Voor de andere steden van de tour maakt hij een speciale videoperformance. Heytze is naast dichter ook columnist en freelance journalist voor onder meer ‘de Volkskrant’ en ‘Rails’. http://www.heytze.nl

Tot dus ver verscheen er een roman van Jack Nouws: ‘De gemonteerde vrouw’. Aan het vervolg wordt gewerkt. Jack wordt vooral herkend vanwege zijn columns in ‘Metro’ en op de site van het Lowlands festival. Jack is de vaste presentator van Writers Block. http://www.jacknouws.nl

‘Genoeg gedicht over de liefde vandaag’ is de titel van het poeziedebuut van Hagar Peeters. Zij is een van de weinige vrouwen in het poeziecircuit en behoort tot de selecte groep dichters van wie de bundels worden herdrukt. Peeters maakt voor haar optredens vaak gebruik van rap en muziek.

Vrouwkje Tuinman is journalist en columnist. Daarnaast organiseert en presenteert zij literaire festivals, zoals het multimediale Beeldspraak. Samen met dichter Ingmar Heytze schreef zij ‘Verdomd interessant, maar gaat u verder – de taal van Wim T. Schippers’. Ook werken zij aan een drieluik bloemlezingen rondom seks, drugs en rock ‘n’ roll, waarvan onlangs het eerste deel Seks, de daad in 69 gedichten verscheen. Sinds kort treedt zij regelmatig op met vrij werk. http://www.vrouwkje.com

DATA

Melkweg – Amsterdam

dinsdag 19 maart
zaal open / aanvang: 20.30 uur
(alleen kaarten voor 1 persoon te koop)
entree: EUR 10 (inclusief lidmaatschap)
entree: EUR 9 (CJP/ Stadspas/ Pas 65/ Kunststudenten)
adres: Lijnbaansgracht 234 A, Amsterdam
ticketinformatie: +31 (0)20-531.81.81
http://www.melkweg.nl

Doornroosje – Nijmegen

woensdag 20 maart
zaal open: 20.00 aanvang: 21.00
entree: EUR 15 (voor twee personen) EUR 10 (1 persoon)
Adres: Groenewoudseweg 322, Nijmegen
Ticketinformatie: +31 (0)24-355.98.87

013 – Tilburg

donderdag 21 maart
zaal open: 20.00 uur, aanvang: 21.00 uur
entree: EUR 15 (voor twee personen) EUR 10 (1 persoon)
adres: Veemarktstraat 44, Tilburg
ticketinformatie: +31 (0)13-460.95.02
http://www.013web.nl

Tivoli – Utrecht

zaterdag 23 maart
zaal open: 20.30 uur, aanvang: 21.00 uur
entree: EUR 15 (voor twee personen) EUR 10 (1 persoon)
adres: Oudegracht 245, Utrecht
ticketinformatie: +31 (0)30-231.14.91
na afloop: Pop-O-Matic met dj’s St. Paul & Gijsbert
http://www.tivoli.nl

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 31 Jan 2002 16:23:22 +0100
From: Fijke Hoogendijk <fijke-hoogendijk@home.nl>
Subject: Med: 0202.09: Noordboekprijs verhalenwedstrijd

================================
Noordboekprijs verhalenwedstrijd
================================

Wij, zes studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen organiseren i.s.m. Uitgeverij Noordboek een aanmoedigingsprijs voor RuG-studenten, omdat we denken dat studenten barsten van het schrijftalent, maar daar veel te weinig mee doen en/of de mogelijkheid hebben er iets mee te doen. Daar proberen wij verandering in te brengen. De Noordboekprijs is dan ook een aanmoedigingsprijs voor jong (studenten-)talent. De elf beste verhalen worden gepubliceerd in een speciaal voor de gelegenheid uitkomende bundel.

Informatie: http://come.to/noordboekprijs

Fijke Hoogendijk

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 7 Feb 2002 22:43:20 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0202.10: Hora est! Promoties S. van Romburgh op wo 6 februari 2002 te Leiden; J. van Ditzhuyzen op wo 20 februari 2002 te Nijmegen; A.E.M. van Luxemburg-Albers op do 14 maart 2002 te Amsterdam

=========
Hora est!
=========

Woensdag 6 februari 2002, Universiteit Leiden.
Mevrouw S. van Romburgh: For my worthy friend mr Franciscus Junius. An edition of the complete correspondence of Francis Junius F.F. (1591-1677).
Promotoren: prof. dr. C. Heesakkers en prof. dr. R. Bremmer.

Franciscus Junius (1591-1677) verkeerde in de meest vooraanstaande kringen van geleerden, magistraten en aristocraten in de Nederlanden en Engeland. Junius, zoon van een beroemd Leids theoloog, neef van Contra-Remonstrantenleider Franciscus Gomarus, en zwager van Vossius, schreef de eerste moderne kunsttheorie en wijdde zich later aan de studie van de Germaanse talen, in beginsel met het doel de status van het Nederlands te versterken. Hij ontsloot het Gotisch voor de geleerde wereld en maakte een etymologisch woordenboek van het Engels. Er zijn genoeg recente heruitgaven en studies van zijn publicaties, maar er is behoefte aan een totaalbeeld van de context waarbinnen Junius zich tot vernieuwend geleerde ontwikkelde. Deze editie van zijn correspondentie door Sophie van Romburgh vormt een aanzet daartoe.


Woensdag 20 februari 2002, 15.30 uur, UMC Radboud-Auditorium, Geert Grooteplein 15, Nijmegen.
Mevrouw J. van Ditzhuyzen: Speaking of questions. An exploration of Dutch question intonation.
Promotoren: prof. dr. V. van Heuven en prof. dr. C. Gussenhoven; copromotor: dr. R. van Bezooijen.

In gesproken interacties spelen vragen een voorname, meest sturende rol. Het functionele onderscheid tussen vragen enerzijds en mededelingen anderzijds is al van oudsher geassocieerd met verschillen in intonatie. Terwijl de intonatie van het standaard Nederlands uitvoerig is beschreven, is dit bij intonatie van vragen echter nog niet systematisch onderzocht. De centrale vraag in het onderzoek is of het functionele verschil tussen mededelingen en vragen samengaat met systematische verschillen in intonatie. In elke zin zijn een of meer constituenten in focus. Focus wordt gerealiseerd met behulp van een toonhoogte-accent dat de aandacht van een luisteraar op de betreffende constituent richt. De focusstructuur van een zin en het daaruit voortvloeiende accentpatroon helpen de luisteraar een boodschap correct te interpreteren. Dat neemt niet weg dat de motivering voor focus in vragen lichtelijk verschilt van die in mededelingen. Anders gezegd, in deze twee categorieen worden verschilende focustypen gebruikt, die hun eigen fonetische correlaten hebben. Als gevolg hiervan worden de bijbehorende accenten op verschillende wijzen gerealiseerd. De handelseditie van dit proefschrift verschijnt bij de Landelijke onderzoekschool Taalkunde, Utrecht, tel. +31 (0)30-253.60.06, email: lot@let.uu.nl.


Donderdag 14 maart 2002, 10.00 uur, Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411.
Mevrouw A.E.M. van Luxemburg-Albers: ‘Bint’ van F. Bordewijk; de eerste succesvolle Nederlandse roman.
Promotor: mevrouw prof. dr. M.G. Bal.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 07 Feb 2002 16:23:22 +0100
From: Marc van Oostendorp <marc.van.oostendorp@meertens.knaw.nl>
Subject: Web: 0202.11: Nieuw op website Meertens Instituut: VDW-berichten 2002

=======================================================
Nieuw op website Meertens Instituut: VDW-berichten 2002
=======================================================

VDW-berichten is het mededelingenblad van de Vereniging voor Dialectwetenschap. Sinds januari 2000 wordt de inhoud van dit tijdschrift gepubliceerd op de website van het Meertens Instituut:

http://www.meertens.knaw.nl/vdw/

De inhoudsopgave van het nieuwe nummer (januari 2002):

 • Voorwoord
 • In Memoriam: Andr’e Stevens (1913-2001)
 • Jaarvergadering 2001: samenvattingen
 • Motie van Tolerantie en Attentie
 • Dialectsituatie in Groesbeek en Kranenburg: overeenkomsten en verschillen
 • Enquete Gooise r
 • Presentatie Algemene Woordenschat van WBD en WLD
 • Rubrieken:
  . Column van Jo Daan
  . In het zonnetje: De Brabantse Dialectverenigingen
  . Nieuws uit de regio
  . Mededelingen
  . Congresagenda

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 9 Feb 2002 10:05:21 +0100
From: Erwin Huizenga <erwin.huizenga@planet.nl>
Subject: Sym: 0202.12: Studiedag WEMAL over Middelnederlandse artesliteratuur op do 21 maart 2002 te Utrecht

===============
Studiedag WEMAL
===============

Wij nodigen jullie van harte uit voor de plenaire studiedag van WEMAL, die dit jaar zal plaatsvinden op donderdag 21 maart 2002 in Utrecht (Drift 21, Sweelinckzaal). Deze bijeenkomst zal in het teken staan van de feestelijke presentatie van onze eerste WEMAL-publicatie, totstandgebracht door de subgroep ‘WEMAL-Bloemlezing’. De titel van het boek luidt: ‘Een wereld van kennis. Bloemlezing van de Middelnederlandse artesliteratuur’.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 13.30 Ontvangst met koffie
14.00-14.30 Inleiding: Een nieuwe lente, een nieuwe reeks (Orlanda Lie)
14.30-15.00 Culinaire recepten uit de Middeleeuwen (Christianne Muusers)
15.00-15.30 Koffie- en theepauze
15.30-16.00 Het aardige van artes (Ben van der Have)
16.00 Presentatie van ‘Een wereld van kennis. Bloemlezing van de Middelnederlandse artesliteratuur’. Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan mevr. em. prof. dr. Ria Jansen-Sieben.
tot 17.30 Feestelijke borrel met middeleeuwse hapjes. Tijdens de receptie zal Uitgeverij Verloren het boek te koop aanbieden tegen de prijs van ongeveer EUR 14,-.

In verband met de organisatie van deze studiedag, horen we graag wie er aanwezig zullen zijn op 21 maart. Wij verzoeken jullie daarom per ommegaande te reageren door een e-mail te versturen naar erwin.huizenga@planet.nl.

De Drift bevindt zich op ongeveer 15 minuten loopafstand van Utrecht Centraal Station. Wie met de bus wil komen, neemt vanaf het station lijn 11, 3, of 4; uitstappen halte Janskerkhof. Het gebouw Drift 21 vindt men in de straat tegenover de bushalte, achter de Janskerk.

Wij hopen velen van jullie te kunnen begroeten op deze WEMAL-studiedag.

Met vriendelijke groet,

Erwin Huizenga
Orlanda Lie
Lenny Veltman

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 31 Jan 2002 14:04:34 +0100
From: Paula Fikkert <P.Fikkert@let.kun.nl>
Subject: Sym: 0202.13: Symposium NET (Netwerk Eerste Taalverwerving) op vr 15 maart 2002 te Nijmegen

=============================
Netwerk Eerste Taalverwerving
=============================

Het NET-werk Eerste Taalverwerving is opgezet met als doel het in contact brengen van onderzoekers die zich in Nederland en Belgie bezig houden met eerste taalverwerving en het uitwisselen van informatie.

Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten van het NET-werk is het NET-symposium waarvan de organisatie ieder jaar wisselt. Dit jaar zal dit symposium gehouden worden in Nijmegen en wel op vrijdag 15 maart a.s. in het Erasmusgebouw van de Katholieke Universiteit Nijmegen, aan de Erasmuslaan 1. Het programma vindt u hieronder. Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers, verzoeken we u uiterlijk 12 maart aan te geven of u van plan bent het symposium te bezoeken bij voorkeur door middel van een e-mail aan P.Fikkert@let.kun.nl.

Programma

09.00-09.30 Ontvangst met koffie en thee
09.30-10.00 Marco Haverkort (KUN/Boston University)
Tempus en congruentie in agrammatisme en kindertaal
10.00-10.30 Elise de Bree (Universiteit van Utrecht)
Fonologische ontwikkeling van taalgestoorde, normaal ontwikkelende en ‘dyslectische’ kinderen: een eerste vergelijking
10.30-11.00 Pauze
11.00-11.30 Claartje Levelt (Universiteit van Leiden)
Schwa? Schma!
11.30-12.30 Penny Brown en Bhuvana Narasimhan (MPI)
Motion Predicates in Tzeltal (Mayan) and Hindi child language
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.00 Evelyn Martens, Steven Gillis, Walter Daelemans en Helena Taelman (Universiteit van Antwerpen)
De oorsprong van syllaben
14.00-14.30 Brigit van der Pas (Universiteit van Utrecht)
De strijd tussen onsets in getrunceerde kinderuitingen
14.30-15-00 Gerard Bol (RUG)
De productie van pronomina door kinderen met SLI en door kinderen met gehoorstoornissen: een vergelijking.
15.00-15.30 Pauze
15.30-16.00 Karen Schauwers en Steven Gillis (Universiteit van Antwerpen)
Longitudinaal effectenonderzoek van de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen met een cochleaire implantatie: vroege klankproducties.
16.00-16.30 Zakelijke mededelingen van het NET-werk
Vanaf 16.30 Borrel

Plaats: Erasmusgebouw. Erasmuslaan 1, Nijmegen
Datum: Vrijdag 15 maart 2002
Informatie: p.fikkert@let.kun.nl of +31 (0)24-361.26.69

Wij hopen u vrijdag 15 maart te mogen begroeten in Nijmegen.

Paula Fikkert
Marco Haverkort

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 7 Feb 2002 22:43:20 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0202.14: Pas verschenen: Maria-Theresia Leuker. Kuenstler als Helden und Heilige. Nationale und konfessionelle Mythologie im Werk J.A. Alberdingk Thijms (1820-1889) und seiner Zeitgenossen. (Muenster, 2001)

==============
Pas verschenen
==============

Maria-Theresia Leuker. Kuenstler als Helden und Heilige. Nationale und konfessionelle Mythologie im Werk J.A. Alberdingk Thijms (1820-1889) und seiner Zeitgenossen. Muenster/ New York/ Muenchen/ Berlin: Waxmann, 2001. (Niederlande-Studien, Band 26); 388 p.; 18 afb.; geb.; EUR 39,90; ISBN 3-8309-1166-5.

Rembrandt is wel de meest bekende onder de kunstenaars uit de zeventiende eeuw die in Nederlandse novellen, romans en drama’s uit de negentiende eeuw tot nationale idolen worden gestileerd. Ook de dichters Joost van den Vondel en Maria Tesselschade Roemers krijgen door de historische literatuur een vaste plaats in de nationale mythologie van Nederland toegewezen. De novellen van de katholieke schrijver en journalist J.A. Alberdingk Thijm voegen aan de Vondel- en Tesselschade-mythe een confessionele dimensie toe door het katholieke geloof van de twee dichters op de voorgrond te plaatsen. Het ‘heilige paar’ moet het zelfbewustzijn van de Nederlandse katholieken sterken, die na eeuwenlange marginalisering voor maatschappelijke integratie strijden. Alberdingk Thijms ontwerpen van een op de gemeenschap georienteerd kunstenaarschap in een multiconfessionele samenleving worden tegenover teksten geplaatst die afkomstig zijn uit het destijds cultureel dominerende protestants-liberale milieu. Ze zijn bij voorkeur gewijd aan de ‘Muiderkring’, een legendarische vriendenkring van dichters, die een symbool voor de canon van de zeventiende-eeuwse Nederlandse literatuur wordt. Ook Vondel en Roemers horen bij deze kring. Als ‘genie’ en ‘mooie ziel’ representeren ze de mannelijke en de vrouwelijke variant van het eigentijdse kunstenaarsideaal.

Maria-Theresia Leuker is als hoogleraar Nederlandse letterkunde verbonden aan de Universiteit van Keulen.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 3 Feb 2002 10:23:10 +0100
From: Johan Velter <johan.velter@wanadoo.be>
Subject: Lit: 0202.15: Twee nieuwe uitgaven DRUKsel: het prozagedicht 'Het lange zwijgen' van Jan Lauwereyns en het literaire essay 'De zonnebloemen van Arcadie' van Lucas Huesgen

============================
Twee nieuwe uitgaven DRUKsel
============================

Vorig jaar zijn bij DRUKsel twee nieuwe boekjes verschenen. Van Jan Lauwereyns verscheen ‘Het zwijgen van de dichter’, een lang prozagedicht. ‘Het zwijgen van de dichter’ is zijn tweede boek, dat een even weerbarstige titel heeft als zijn vorige bundel ‘Nagelaten sonnetten’. Het leek erop alsof de dichter zijn eigen dichterschap wilde ontkennen. Wie dit lange prozagedicht leest, zal echter van het tegendeel overtuigd worden. Soms is het een hilarisch verhaal, soms neigt het naar slapstick – de Amerikaanse cultuur is prominent aanwezig – maar bovenal is het een reflectie over de taal, de muze en het kunstenaarschap. Het aloude verhaal van Orpheus en Eurydice wordt hier in een Route 66-verhaal verwerkt en de Griekse figuren zijn nu de dichter Uwe Yser en zijn muze Shizuka geworden.

Van Lucas Huesgen geeft DRUKsel het literaire essay ‘De zonnebloemen van Arcadi”e: over Lection van Friederike Mayroecker’ uit. Mayroecker is vorig jaar vereerd met de prestigieuze Buechnerpreis. Huesgen gaat in dit essay na hoe Mayroecker te werk gaat, hoe ze verbintenissen in de literatuur en in de werkelijkheid opbouwt. Het essay is meer dan een stuk over een andere schrijver, het is ook een auteursessay: het maakt duidelijk waarvoor Huesgen staat. Een pleidooi tegen de eenduidigheid, tegen het arbitraire vastpinnen; een verdediging van de vrijheid, de artistieke autonomie.

Beide boekjes zijn genummerd en gesigneerd. De oplage bestaat uit honderd exemplaren voor de handel en 26 voor de vrienden van DRUKsel. Ze kosten EUR 12 en kunnen bij DRUKsel besteld worden.

Inlichtingen: Johan Velter, Gentbruggestraat 106, B-9040 Gent.
http://www.druksel.be/. Gsm +32 (0)473-50.99.18.
johan.velter@wanadoo.be

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0202.a --------------------------*