Neder-L, no. 0110.a

Subject: Neder-L, no. 0110.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 12 Oct 2001 23:53:16 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Tiende-jaargang---------- Neder-L, no. 0110.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0110.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Lezing door A. Hottenhuis over dialect en      |
|           streeknamen, vr 19 oktober 2001 (Almelo)      |
|          - Optreden Elvis Peeters, di 30 oktober 2001 (A'dam) |
|          - Oratie Bert Paasman, wo 20 februari 2002 (A'dam)  |
|          - STDH studiedag 'Het Internet als bron', vr 16    |
|           november 2001 (A'dam)                |
|          - 'De Grote Reve Dagen', vr 14 - zo 16 december 2001 |
|           (Den Haag)                     |
|          - Dag voor de Vrienden van het Letterkundig Museum,  |
|           zo 4 november 2001 (Den Haag)            |
|          - Rascha Peper leest voor en signeert, zo 18 november |
|           2001 (Den Haag)                   |
|          - Premiere film over Jean Pierre Rawie, zo 9 december |
|           2001 (Den Haag)                   |
|          - Middag met Imme Dros en Harrie Geelen, zo 20    |
|           januari 2002 (Den Haag)               |
|          - Boekkunstbeurs, za 20 en zo 21 oktober 2001 (Leiden)|
|          - Veiling Burgersdijk en Niermans, di 20 en wo 21   |
|           november 2001 (Leiden)               |
|          - Optreden Belgische band 'Troisseur' op vr 26 oktober|
|           2001 (Utrecht)                   |
| (2) Med: 0110.02: LOT-prijs 2001 voor Jacomine Nortier         |
| (3) Med: 0110.03: Debat yang 'Flanders Language Valley Revisited' over |
|          Vlaamse literatuur op di 23 oktober 2001 te Brussel  |
| (4) Med: 0110.04: Gysbert-Japicxprijs 2001 voor Tsjebbe Hettinga;    |
|          uitreiking op do 18 oktober 2001 te Bolsward     |
| (5) Med: 0110.05: Vlaamse radioserie 'Bomans & Bomans' nu op cd     |
| (6) Vac: 0110.06: Vacature voor een hoogleraar Nederlandse letterkunde |
|          aan de Karelsuniversiteit in Praag (deadline: za 1  |
|          december 2001)                    |
| (7) Web: 0110.07: Nieuw artikel Neerlandistiek.nl: Thomas Vaessens,   |
|          'Postmodernisme en leesstrategie. Over Tongkat van  |
|          Peter Verhelst' (neerlandistiek.nl 01.10)       |
| (8) Rub: 0110.08: Hora est! Samenvatting proefschrift H. Nijkeuter;   |
|          promotie H. van de Venne op di 23 oktober 2001 te   |
|          Nijmegen; promotie J. Baartmans op ma 29 oktober 2001 |
|          te Nijmegen; promotie L. Jensen op do 22 november   |
|          2001 te Amsterdam                   |
| (9) Sym: 0110.09: Morfologiedagen 2001 op do 13 en vr 14 december 2001 |
|          te Utrecht; call for papers              |
|(10) Sym: 0110.10: LVVN-congres 'Zorg om het schoolvak Nederlands' op za |
|          24 november 2001 te Utrecht              |
|(11) Sym: 0110.11: Congres over Jheronimus Bosch van ma 5 - wo 7     |
|          november 2001 te Rotterdam en Den Bosch        |
|(12) Lit: 0110.12: Pas verschenen: G.J. Buschmann. L'imbecilite     |
|          humaine. Een brief van G.J. Buschmann aan Michiel de |
|          Ghelderode over de vernieling van zijn drukkerij.   |
|          (Wildert, 2001)                    |
|(13) Lit: 0110.13: Pas verschenen: Clara Strijbosch. The Seafaring    |
|          Saint: Sources and Analogues of the twelfth-century  |
|          Voyage of Saint Brendan. (Dublin, 2000)        |
|(14) Lit: 0110.14: Digitale versie oratie Johan Koppenol beschikbaar   |
|(15) Lit: 0110.15: Nieuwe editie Johan Huizinga's Erasmus        |
|(16) Lit: 0110.16: Te verschijnen: Tieme van Dijk. Blijmoedige      |
|          beschouwingen over taal, tijd en mythen.       |
|          (Amsterdam-Muenster, 2001)              |
|(17) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ----------12-oktober-2001-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 Oct 2001 12:19:48 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0110.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


ALMELO, Theater & Filmliga Hof 88, Elisabethhof 2, +31 (0)546-850264

Lezing over dialect en streeknamen, vrijdag 19 oktober 2001, 20.00 uur.

 • Tijdens de lezing over dialect en dialectrelicten is er speciaal aandacht voor Plaatsnamen (toponiemen), Perceelsnamen (microtoponiemen) en Eigennamen, zoals persoons-, dier- en plantennamen. Door A.L. Hottenhuis. Organisatie Twentsche Cultuurhistorische Vereniging.

AMSTERDAM, De Brakke Grond, Nes 45, +31 (0)20-6229014, http://www.brakkegrond.nl

Elvis Peeters met goed gevolg, dinsdag 30 oktober 2001, 20.30 uur.

 • Elvis Peeters brengt verhalen en monologen uit zijn verhalenbundels en toneelwerk, met voor het eerst teksten uit zijn nieuwe bundel ‘Calvados’.

AMSTERDAM, Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411

Oratie Bert Paasman, woensdag 20 februari 2002, 14.30 uur.

 • Prof. dr. A.N. Paasman, benoemd tot bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuur- en literatuurgeschiedenis vanwege het Indisch Herinneringscentrum ‘Het Indisch Huis’ te ‘s-Gravenhage, spreekt zijn oratie uit.

AMSTERDAM, Symposiumzaal van het Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25

STDH studiedag ‘Het Internet als bron’, vrijdag 16 november 2001.

 • Aanmeldingen bij astrid.verburg@meertens.knaw.nl. Nader informatie: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/bulletin/2001/07/010711.html

DEN HAAG, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5

De Grote Reve Dagen, vrijdag-zondag 14-16 december 2001.

 • In samenwerking met de Jan Campertstichting organiseert het Letterkundig Museum in het kader van de overzichtstentoonstelling ‘Gerard Reve, leraar en belijder’ drie Grote Reve Dagen. Zie voor nadere informatie http://www.letterkundigmuseum.nl/.

DEN HAAG, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5

Dag voor de Vrienden van het Letterkundig Museum, zondag 4 november 2001, 14.00 uur.

 • Over de invloed van de nieuwe media op de literatuur, m.m.v. onder meer Thomas Rosenboom en uitgevers, o.l.v. Nelleke Noordervliet. Zie voor nadere informatie http://www.letterkundigmuseum.nl/.

DEN HAAG, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5

Rascha Peper leest voor en signeert, zondag 18 november 2001, 14.00 uur.

 • Zie voor nadere informatie http://www.letterkundigmuseum.nl/.

DEN HAAG, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5

Filmpremiere, zondag 9 december 2001, 14.00 uur.

 • Premiere van een film over Jean Pierre Rawie. Bij deze premiere zal de dichter lezen uit zijn werk en signeren. Zie voor nadere informatie http://www.letterkundigmuseum.nl/.

DEN HAAG, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5

Middag met Imme Dros en Harrie Geelen, zondag 20 januari 2002, 14.00 uur.

 • Interview met Imme Dros en Harrie Geelen. Aansluitend lezen zij voor uit eigen werk en signeren. Zie voor nadere informatie http://www.letterkundigmuseum.nl/.

LEIDEN, Pieterskerk

Boekkunstbeurs, zaterdag 20, 10.00-17.00 uur en zondag 21 oktober, 11.00-17.00 uur.

 • Het inmiddels traditionele evenement in de Pieterskerk met antiquarische en bibliofiele boeken.

LEIDEN, Burgersdijk & Niermans, Nieuwsteeg 1, +31 (0)71-512.10.67

Boekveiling 314 op dinsdag 20 en woensdag 21 november 2001.

 • Geveild worden o.a. de bibliotheken van prof. Th. H. Lunsingh Scheurleer (deel 2: toegepaste kunst en architectuur) en drs. H. Muehl (kunstgeschiedenis en literatuur), een grote collectie kinderboeken, oude boeken en prenten, etc. Kijkdagen: vrijdag 16 – maandag 19 november 2001. De catalogus van de veiling is in te zien via het web: http://www.b-n.nl/.

UTRECHT, Vredenburg, +31 (0)30-231.45.44; http://www.vredenburg.nl

Optreden Belgische band ‘Troisseur’ op vrijdag 26 oktober 2001, 20.15 uur; toegang: NLG 35,26.

 • De formatie ‘Troisseur’ zingt in een zelfgemaakte taal of gebruikt woorden eenvoudig achterstevoren in de liederen. Expressie is hierbij belangrijker dan betekenis. Zoals de naam van de groep al zegt, bestaat zij uit vier heren die op uiterst creatieve en energieke wijze de folk vernieuwen. Troisseur brengt uitsluitend eigen werk. Geen traditie dus, en toch folk. Het gezelschap heeft een eigen website: http://www.troissoeur.com/.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 02 Oct 2001 17:05:20 +0200
From: Marc van Oostendorp <marc.van.oostendorp@meertens.knaw.nl>
Subject: Med: 0110.02: LOT-prijs 2001 voor Jacomine Nortier

====================================
LOT-prijs 2001 voor Jacomine Nortier
====================================

Tijdens het zesde Taalgala van An’ela, Lot en AVT op vrijdag 12 oktober 2001 in Utrecht (zie Neder-L 0109.36) is de LOT-prijs 2001 in Utrecht uitgereikt aan Jacomine Nortier voor haar boek ‘Murks en Straattaal’. Hieronder het juryrapport.

Marc van Oostendorp


Juryrapport LOT-prijs 2001

Hoe moet je de taalkunde populariseren? Er zijn twee extreme posities: je kunt je helemaal richten op de wensen en vragen van het publiek; of je kunt je helemaal richten op je eigen verhaal.

Het ene uiterste is: je helemaal richten op de wensen van je publiek, je helemaal aan dat publiek dienstbaar maken, alles inzetten op het beantwoorden van de vragen die ‘de mensen’ zoal aan je stellen. Je kunt dan per definitie rekenen op grote sympathie van je publiek, en het is ook zeker niet slecht om mensen te vertellen wat ze graag willen weten – maar het gevaar is dat je permanent bezig bent uit te leggen hoe je ‘te allen tijde’ schrijft, of het Zeeuws een taal is of een dialect, en of en wanneer het Engels onze taal definitief zal verdrijven. Dat zijn op zich legitieme vragen, maar ze liggen voor de gemiddelde taalkundige nogal ver van het bed.

Het andere uiterste is: een zo precies mogelijk inzicht geven in de dagelijkse onderzoekspraktijk. Uitleggen hoe het minimalistische model verschilt van zijn voorgangers, wat de beste methodologie is om sekseverschillen in taalgebruik te meten, of welke modellen er bestaan voor de cognitieve verwerking van concluderende sequenties. Dat zijn allemaal razend interessante onderwerpen, maar ze zijn heel moeilijk inzichtelijk te maken voor een breed publiek. Voor de taalkundige zijn het legitieme vragen, voor de rest van de wereld liggen ze nogal ver van het bed.

Misschien valt wel niet elk onderzoek even makkelijk te populariseren. Misschien is de beste popularisator wel degene die de raakvlakken weet te vinden tussen zijn eigen belangstelling voor taal met de interesses van het brede publiek. Die weet aan te sluiten op de vragen van ‘de mensen’ en tegelijkertijd zijn eigen verhaal weet te vertellen.

De jury voor de LOT-prijs – die dit jaar bestond uit Hans Bennis, Peter-Arno Coppen, Marc van Oostendorp en Ewoud Sanders – kreeg dit jaar twaalf inzendingen binnen. Die waren, net als vorig jaar, heel ongelijksoortig van aard en vorm. Zo waren er bijvoorbeeld enkele leerboeken bij die op zichzelf genomen heel aardig waren, maar die volgens de jury niet tot de populair-wetenschappelijke literatuur gerekend kunnen worden. Voor het schrijven van een didactisch boek is een andere pen, een andere vaardigheid vereist dan voor een populariserend werk. Er waren, gelukkig, ook enkele heel verdienstelijke artikelen van jonge onderzoekers. Deze hebben het uiteindelijk, in de vergelijking met de veel uitgebreidere werken van meer ervaren collega’s niet gehaald; maar wij menen dat onder deze onderzoekers zeker toekomstige prijswinnaars zijn.

Uiteindelijk heeft de jury besloten zich te concentreren op de drie publicaties die volgens haar om uiteenlopende redenen dit jaar de beste waren: het boek ‘Murks en Straattaal’ van Jacomine Nortier, het boek ‘Nota bene’ van Nicoline van der Sijs en Jaap Engelsman, en de website ‘Poldernederlands’ van Jan Stroop.

Jacomine Nortier beschrijft op een rustige en evenwichtige manier recent onderzoek over voorheen nauwelijks beschreven verschijnsel. Ze is niet bezweken voor de verleiding om het door haar beschreven fenomeen heel erg op te blazen. Het is niet waar dat we over 20 jaar allemaal straattaal spreken, en Nortier legt uit waarom. Bovendien gebruikt ze haar thema als een kapstok om een paar populaire misverstanden over taal – dat die almaar zou verloederen, dat de jeugd steeds slechter zou spreken – op een rustige manier te weerleggen. Een belangrijk pluspunt voor dit boekje was dat het ook door de vijftienjarige dochter van een van de jurylezen met plezier werd gelezen.

Nicoline van der Sijs en Jaap Engelsman zijn geen onderzoekers van het LOT. Dat betekent natuurlijk niet dat hun werk niet gebaseerd is op gedegen eigen onderzoek. Sterker nog, als er in Nederland een hoogleraarschap in de etymologie zou bestaan, zou Van der Sijs misschien wel de meest voor de hand liggende kandidaat zijn. Tegelijkertijd is ‘Nota bene’ stilistisch de spannendste van de teksten die ons onder ogen kwamen. Op zich tamelijk taaie kost, de leenwoordenschat uit de klassieke talen wordt op een aangename en ook voor niet-classici duidelijke manier uiteengezet. Van de drie kandidaten voor de LOT-prijs van dit jaar was dit bovendien waarschijnlijk de grootste bestseller – wat dat betreft heeft het een van de doelstellingen van populariserend werk zeker bereikt.

De website van Jan Stroop is de kern van een uitgebreide mediacampagne van de auteur om het door hem ontwikkelde concept ‘Poldernederlands’ aan de man te brengen. Geen enkele taalkundige heeft zich de afgelopen jaren zo sterk ingezet om zijn onderzoek onder de aandacht van allerlei soorten publiek – van NRC Handelsblad tot en met Priv’e – onder de aandacht te brengen. Zijn website is van grote oorspronkelijkheid in een aantal opzichten. De bezoeker kan meteen meedoen aan het onderzoek, waarmee onderzoekstechnische pioniersarbeid wordt verricht. Men kan ook interactief de eigen spraak laten analyseren of ook per e-mail reageren, waardoor een grote betrokkenheid met het onderzoek wordt bewerkstelligd. Fonetische techniek wordt luchtig uit de mouw geschud. Wie meer wil weten, wordt behendig naar goed toegankelijke teksten gebracht. Dat alles vol geestigheden en esthetisch verantwoord, zij het misschien met ook wel wat veel aandacht voor de persoon van de auteur en wat minder voor veel vragen die vakgenoten bij het begrip ‘Poldernederlands hebben.

Alle drie de bijdragen kwamen ieder op een eigen manier in aanmerking voor de prijs. Uiteindelijk hebben we de voorkeur laten uitgaan naar de auteur die naar onze mening er het best in is geslaagd het eigen oorspronkelijke wetenschappelijke verhaal heet van de naald te laten aansluiten op de vragen uit het grote publiek; degene die het duidelijkst aansloot op de vragen die bij veel van onze tijdgenoten op dit moment over het moderne taalgebruik leven en daarbij tegelijkertijd iets duidelijk weet te maken over de manier waarop wij taalkundigen naar taal kijken. De LOT-prijs 2001 gaat naar Jacomine Nortier.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 Oct 2001 12:57:59 +0200
From: Tom Van de Voorde <t.vandevoorde@pi.be>
Subject: Med: 0110.03: Debat yang 'Flanders Language Valley Revisited' over Vlaamse literatuur op di 23 oktober 2001 te Brussel

==================================
Flanders Language Valley Revisited
==================================

Het literaire tijdschrift yang en het Beschrijf stellen voor: ‘Flanders Language Valley Revisited’. Een debat over de Vlaamse literatuur zoals die was, is, en ooit nog zal zijn. Met Geert Buelens, Pol Hoste, Rudi Laermans, Harold Polis en Carlo van Baelen. Het debat vindt plaats op dinsdag 23 oktober 2001, 20.00 uur, Literair Salon, Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, Muntplein 6 – 1000 Brussel (ingang Koninginnenstraat 23).

Het literaire tijdschrift yang bereidt momenteel een nummer voor dat als titel “Flanders Language Valley Revisited” meekrijgt. Daarin wil yang terugblikken op de heroische strijd, de grote successen en het ruecksichtslose engagement van een aantal Vlaamse schrijvers in de afgelopen honderd jaar, maar evenzeer op hun troosteloze, frustrerende en gefrustreerde daden. In het hart van dat nummer zal een gesprek staan gevoerd door mensen die beroepshalve met literatuur bezig zijn. Zij zullen praten over de Vlaamse literatuur zoals die was, is en ooit nog zal zijn. Een gesprek dat u, literair geinteresseerde, live kan meemaken in het Literair Salon.

Hoe geeft een auteur zin aan zijn/haar schrijfactiviteit? Wat is de verhouding tussen de marktwaarde en de artistieke waarde van een boek? Welke invloed heeft een veranderend uitgeverslandschap op de productie van de auteur? Moet een auteur ook op een podium staan? Wat is de rol van de literaire kritiek?

Geert Buelens is als literatuurwetenschapper verbonden aan de Universiteit Antwerpen. In de zomer verscheen zijn monumentale doctoraat Van Ostaijen tot heden.
Pol Hoste is auteur. Hij debuteerde in 1979 en publiceerde sindsdien talloze romans en essays, waaronder High Key (1995) en De lucht naar Mirabel (1999).
Rudi Laermans doceert cultuursociologie aan de K.U.Leuven en is daarnaast actief als essayist-criticus. Recent publiceerde hij onder meer Schimmenspel (1997), Communicatie zonder mensen (1999) & Ruimten van cultuur (2001).
Harold Polis is redacteur bij uitgeverij Nijgh & Van Ditmar.
Carlo van Baelen is directeur van het in 1999 opgerichte Vlaams Fonds voor de Letteren.

Een schriftelijke neerslag van dit wellicht spitante gesprek komt in het volgende nummer van yang te staan.

Tickets: 100 BEF – 75 BEF voor studenten en leden van de
Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek.
Reservatie: +32 (0)2-223.68.32.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 11 Oct 2001 09:11:20 +0200
From: Teake Oppewal - FLMD <oppewal@flmd.nl>
Subject: Med: 0110.04: Gysbert-Japicxprijs 2001 voor Tsjebbe Hettinga; uitreiking op do 18 oktober 2001 te Bolsward

===============================================
Gysbert-Japicxprijs 2001 voor Tsj^ebbe Hettinga
===============================================

De prijs

Op 18 oktober wordt aan de dichter Tsj^ebbe Hettinga de Gysbert-Japicxprijs, hoogste onderscheiding binnen de Friese literatuur, uitgereikt. De prijs wordt om de drie jaar toegekend door de Provincie Frysl^an. De dichter krijgt de prijs uit handen van de gedeputeerde van cultuur, dr. A.J. Mulder, in het historische stadhuis van Bolsward, eertijds de woonplaats van Gysbert Japicx.

Oordeel van de jury

De prijs is Hettinga toegekend voor zijn laatste bundel, Fan oer see en fierder (‘Van over/oer zee en verder’) uit 2000. De jury, bestaande uit prof. dr. Antonya Visser, drs. Geart de Vries en dr. Korrie Korevaart, looft het vernieuwende taalgebruik van de dichter, de samenhang die hij in de bundel heeft aangebracht en zijn bewust en origineel aansluiten bij de klassieken. De artistieke prestatie van Hettinga’s performance wordt eveneens geroemd. ‘Door Hettinga’s karakteristieke wijze van voordragen komt een van de belangrijkste kenmerken en kwaliteiten van zijn teksten extra goed tot z’n recht: zijn geheel eigen geluid. Dat geluid, het muzikale van zijn gedichten, wordt royaal gewaardeerd, ook als de toehoorders de Friese taal niet beheersen’.

De auteur

Tsj^ebbe Hettinga is in overig Nederland geen onbekende verschijning meer. Sinds zijn spectaculaire optreden op de Frankfurter Buchmesse in 1993 is hij een graaggehoorde gast op vele literaire festivals, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Genoemd mogen worden optredens op Poetry International in Rotterdam, de Nacht van de Poezie in Utrecht, en festivals in Barcelona en Londen. Zijn definitieve landelijke doorbraak kwam met de tweetalige bundel + CD Vreemde kusten / Frjemde kusten (1995). Guus Middag in de NRC: ‘Ik wist niets van Hettinga, zette de CD op en gaf mij na ongeveer twee regels al gewonnen. Er waren toen volgens het CD-scherm zes seconden verstreken’. In Friesland was Hettinga’s naam al bekend sinds zijn debuut in 1971, toen hij met een gedicht een Rely-Jorritsmaprijs won. Hij publiceerde sindsdien een achttal bundels, trad overal op en was zestien jaar redactielid van het literaire tijdschrift Hjir.

Biografische gegevens

Hettinga werd geboren in 1949 in Burchwert, een dorpje vlak bij Bolsward. Zijn vader was veeboer en paardenhandelaar. Hij volgde de Pedagogische Akademie en werkte daarna enige jaren als opnametechnicus van de blindenbibliotheek in Groningen. Later studeerde hij Nederlands en Fries aan de RUG. Hij woont sinds 1982 in Leeuwarden.

Bekroond werk

De bundel ‘Fan oer see en fierder’ verscheen in november verleden jaar en is uitgegeven door uitgeverij Montaigne te Gasselternijeveenschemond.

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum,
Grutte Tsjerkestrjitte 212, 8911 EG Ljouwert/Leeuwarden
tel. 058-212.08.34, faks 058-213.26.72
http://www.flmd.nl/,
email: oppewal@flmd.nl

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 26 Sep 2001 00:19:50 +0200
From: Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>
Subject: Med: 0110.05: Vlaamse radioserie 'Bomans & Bomans' nu op cd

===============================
‘Bomans & Bomans’ nu op 10 cd’s
===============================

Liefhebbers van het werk van Godfried Bomans hebben deze zomer ongetwijfeld elke zondag geluisterd naar de Vlaamse radioserie ‘Bomans & Bomans’. Deze werd samengesteld en gepresenteerd door Pat Donnez. Het betrof tien maal een uitzending van 45 minuten, en wel van zondag 1 juli tot zondag 2 september. Het is nu mogelijk van deze programmaserie een kopie op cd (of cassette) te verkrijgen. In de serie werden vele mensen over Bomans aan het woord gelaten. Ook heel wat Nederlandse schrijvers passeerden de revue, waarbij ik met name Jeroen Brouwers en Louis Ferron wil noemen.

Deze kopieen zijn te bestellen door 5.000 BEF (incl. BTW) over te schrijven op rekeningnummer 435-4508051-56 (naam van de bank: KBC) van de VRT in Brussel, met vermelding van APR/0255/2001. Ze zijn alleen voor de eigen persoonlijke documentatie bedoeld. Door de overschrijving aanvaardt men deze gebruiksbeperking. Pas na de ontvangst van de betaling worden de kopieen gemaakt en naar de besteller opgestuurd. Bij betaling vanuit Nederland dient men uiteraard een formulier “buitenlandse overboeking” in te vullen. Inclusief de kosten die de bank in Nederland in rekening brengt komt u in NLG uit op een bedrag van 273,14. Dit is althans het bedrag dat de ABN-Amro in rekening brengt: het kan misschien per bank een beetje anders zijn.

Nadere gegevens over deze cd-uitgave zijn te verkrijgen bij:
Josette Tastenoy (contactpersoon Communicatie Radio)
Tel.: +32-(0)2-741.47.47
E-mail: josette.tastenoy@vrt.be
Meer informatie over deze radioserie vindt u in de Bomans Krant (http://members1.chello.nl/~j.aarts/).

Jac Aarts

Noot van de redactie:
Vandaag start de Nederlandse RVU-radio (747 AM) met het uitzenden van de tien programma’s van elk drie kwartier. In december brengt de NPS een documentaire van Coen Verbraak over Bomans.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 11 Oct 2001 15:16:11 +0200 (MET DST)
From: Zdenka Hrncirova <hrncirov@praha1.ff.cuni.cz>
Subject: Vac: 0110.06: Vacature voor een hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Karelsuniversiteit in Praag (deadline: za 1 december 2001)

==============
Vacature Praag
==============

Bij de vakgroep neerlandistiek aan de Karelsuniversiteit in Praag onstaat per 1 februari 2002 een vacature voor een

HOOGLERAAR NEDERLANDSE LETTERKUNDE

Taakomschrijving:

 • het geven van hoor- en werkcolleges op het gebied van de Nederlandstalige literatuur voor de hoofdvakstudenten Nederlands aan de filosofische faculteit in Praag;
 • begeleiding van eindscripties van de studenten en eventueel begeleiding van promovendi op het gebied van Nederlandse literatuur;
 • organisatorische taken in verband met de vakgroep.

Sollicitatie:

Bij uw sollicitatiebrief verwachten we een uitgebreid cv met gegevens betreffende ervaring in onderwijs, onderzoek en lijst van publicaties. Schriftelijke sollicitaties voor 1 december 2001 aan:

Zdenka Hrncirova
Ustav germanskych studii FF UK
nam. J. Palacha 2
116 38 Praha 1
tel: 420 2 216 19 292
fax: 420 2 216 19 241
e-mail: zdenka.hrncirova@ff.cuni.cz

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 02 Oct 2001 10:36:09 +0200
From: Marc van Oostendorp <marc.van.oostendorp@meertens.knaw.nl>
Subject: Web: 0110.07: Nieuw artikel Neerlandistiek.nl: Thomas Vaessens, 'Postmodernisme en leesstrategie. Over Tongkat van Peter Verhelst' (neerlandistiek.nl 01.10)

======================================================

Nieuw artikel Neerlandistiek.nl:

Thomas Vaessens. Postmodernisme en leesstrategie. Over Tongkat van Peter Verhelst
neerlandistiek.nl 01.10; gepubliceerd: 3 oktober 2001 http://www.neerlandistiek.nl/01/10/
======================================================

Samenvatting

In deze bijdrage bespreek ik de manier waarop de tekst van Peter Verhelsts roman Tongkat de attitude van de lezer tracht te beinvloeden. Tussen de regels door geeft de roman allerlei leesinstructies, maar tegelijkertijd verstoort de tekst de lectuur van lezer die deze instructies opvolgt. Ik laat dit zien aan de hand van een poging de logisch-chronologische verhaallijn van de roman te reconstrueren. Het lijkt er daarbij op dat de auteur onnauwkeurig geweest is, of is er iets anders aan de hand? Moeten we deze tekst wel als coherente constructie van een werkelijkheid lezen, of gooit Verhelsts merkwaardige ontologie roet in het eten? Die ontologie desorienteert inderdaad de lezer en die verstoring breng ik in verband met de m.i. postmoderne strekking van de roman. De merkwaardige leeservaring is een weerspiegeling van de inhoud van Tongkat: de gecompliceerde verhaalstructuur confronteert de lezer met zijn of haar vooronderstellingen over de lectuur, en dat zijn precies de vooronderstellingen waarmee de roman afrekent.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 Oct 2001 12:19:48 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0110.08: Hora est! Samenvatting proefschrift H. Nijkeuter; promotie H. van de Venne op di 23 oktober 2001 te Nijmegen; promotie J. Baartmans op ma 29 oktober 2001 te Nijmegen; promotie L. Jensen op do 22 november 2001 te Amsterdam

=========
Hora est!
=========

Zoals gemeld in Hora est 0109.02 promoveerde H. Nijkeuter op donderdag 6 september 2001 in Groningen. Enige dagen geleden stuurde de heer Nijkeuter ons een (lange) samenvatting van zijn proefschrift ‘De “pen gewijd aan Drenthe’s dierbren grond”. Literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956′. Die samenvatting hebben we inmiddels aan de webversie van artikel 0109.02 toegevoegd. De Neder-L-redactie.


Dinsdag 23 oktober 2001, 15.30 uur, Aula KUN, Comeniuslaan 2, Nijmegen.
H. van de Venne: ‘Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611). Leven en werk van de Christelijke Terentius. Latijnse scholen Gouda, Den Haag en Haarlem’.
Promotoren: prof. dr. J. Bots en prof. dr. C. Heesakkers.

Als rector van de Latijnse School van Haarlem schreef de beroemde Neolatijnse dramaturg Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) in totaal achttien toneelstukken: dertien bijbelse spelen, vier kluchten en een gelegenheidsstuk. Wegens de sterke verwantschap die zijn bijbelse drama’s vertoonden met het taaleigen van de antieke komediedichter Terentius leverden deze hem de titel Terentius Christianus op. Tot aan het einde van de achttiende eeuw werden zij op vele plaatsen in Europa herdrukt. Omdat in tegenstelling tot Schonaeus’ geschriften tot op heden nauwelijks iets over zijn leven bekend was, heeft drs. H.P.M. van de Venne in zijn dissertatie getracht in deze lacune te voorzien. Voor de beschrijving van Schonaeus’ leven heeft hij uitsluitend van archiefmateriaal gebruik gemaakt. Daardoor is het gelukt een compleet nieuwe schets van zijn leven te ontwerpen, die gebaseerd is op betrouwbare bronnen.
H.P.M. van de Venne (Venray) legde in juli 1971 cum laude zijn doctoraal examen af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, met als hoofdvak Latijn en als bijvakken Grieks en Nederlands. Van 1983 tot 1986 publiceerde hij in vier opeenvolgende jaargangen van Humanistica Lovaniensia, Journal of Neo-Latin Studies een analytische bibliografie van Schonaeus’ gedrukte werken. In 1997 won hij met een voorlopige studie over Schonaeus’ leven en werken de Haerlem-prijs.


Maandag 29 oktober 2001, 15.30 uur, Aula KUN, Comeniuslaan 2, Nijmegen.
J.J.M. Baartmans: ‘Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden, 1787-1792’. (De handelseditie van proefschrit verschijnt bij uitgeverij VanTilt te Nijmegen, tel. +31 (0)24-360.22.94
Promotoren: prof. dr. J. Bots en prof. dr. J.J.V.M. de Vet.

In 1787 en 1788 moesten duizenden burgers de Republiek der Verenigde Nederlanden ontvluchten. Zij hadden zich verzet tegen het stadhouderlijk bewind en tegen Oranjegezinde aristocraten. Hun pogingen om te komen tot wat zij ‘grondwettige herstelling’ noemden, werden verstoord. Een Pruisisch leger kwam stadhouder Willem V en diens gemalin Wilhelmina te hulp en dwong de revolutionairen uit te wijken. Veel asielzoekers verbleven enkele jaren in de Oostenrijkse Nederlanden. Zij waardeerden de Habsburgse keizers Jozef II en Leopold II, die als graaf van Vlaanderen en hertog van Brabant deze gebieden bestuurden. De ballingen hadden het niet gemakkelijk. Het gastland en de inwoners werden door hen als anders, vreemd ervaren. Bovendien zorgde het gemeenschappelijke lot niet voor eensgezindheid: allerlei groepen en individuen bleven elkaar wantrouwen.
De Noord-Nederlanders maakten de Brabantse Revolutie mee. Uitgerekend tegen hun ‘verlichte idool’, keizer Jozef II, kwamen Brabantse en Vlaamse patriotten in opstand. Die zochten hulp in de Republiek en bij prinses Wilhelmina, wat bij veel Noord-Nederlanders tot onbegrip en minachting voor dit patriottisme leidde. Deze ontwikkelingen compliceerden het verblijf van de ballingen in de Oostenrijkse Nederlanden. Drs. J.J.M. Baartmans behandelt in zijn proefschrift de boeiende geschriften van veel uitgeweken Noord-Nederlanders. Alle genoemde aspecten van hun verblijf in de Oostenrijkse Nederlanden komen hierin aan de orde.
Jacques J.M. Baartmans (‘s-Hertogenbosch) studeerde hij Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde op het gebied van literatuur en geschiedenis van de achttiende eeuw. Van 1963 tot 1998 was hij als docent Nederlands werkzaam aan het Sint-Chrysostomuslyceum, later Elzendaalcollege, in Boxmeer. E-mail: jacques-joep@zonnet.nl.


Donderdag 22 november 2001, 12.00 uur, Aula UvA, Singel 411, Amsterdam.
Lotte Jensen: ‘”Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt”; vrouwentijdschriften en journalistes in de achttiende en negentiende eeuw in Nederland’.
Promotor: prof. dr. W. van den Berg; copromotor: mevrouw dr. S. van Dijk.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 08 Oct 2001 14:48:11 +0200
From: Mieke Trommelen <mieke.trommelen@let.uu.nl>
Subject: Sym: 0110.09: Morfologiedagen 2001 op do 13 en vr 14 december 2001 te Utrecht; call for papers

====================
Morfologiedagen 2001
====================

Elk jaar organiseert een Nederlandse of Belgische universiteit de

MORFOLOGIEDAGEN.

De Morfologiedagen 2001 worden dit jaar georganiseerd door het Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak (UiL-OTS) van de Universiteit Utrecht.
De data zijn: donderdag 13 en vrijdag 14 december.
Plaats: binnenstad Utrecht (Trans-complex bij de Dom)

Het houden van een lezing op een van deze dagen staat open voor iedereen die daar een interessant morfologisch onderwerp wil presenteren. Er zijn geen restricties op de inhoud van de lezing (anders dan ‘morfologie’), of de status van de presentator, hoewel de organisatoren een poging zullen doen de aangemelde praatjes thematisch te ordenen. Er is wel een restrictie op de lengte van de lezing: drie kwartier, discussie meegerekend.

Abstract (lengte nooit langer dan 1 A4, incl. bibliografie) graag indienen voor 15 november, schriftelijk of elektronisch, bij onderstaan adres.

In de laatste week van november kunt u een tweede circulaire verwachten met het programma en verdere details, inclusief informatie over hotels.

Morfologiedagen 2001
p/a Mieke Trommelen e.a.
Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak
Trans 10
3512 JK Utrecht
mieke.trommelen@let.uu.nl, tel: 31-30-2536221
wim.zonneveld@let.uu.nl, tel: 31-30-2538237, fax: 31-30-2536000

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 28 Sep 2001 16:30:16 +0200
From: Guido Leerdam en Jan Stroop <info@lvvn.nl>
Subject: Sym: 0110.10: LVVN-congres 'Zorg om het schoolvak Nederlands' op za 24 november 2001 te Utrecht

===============================================
LVVN-congres ‘Zorg om het schoolvak Nederlands’
===============================================

Met de invoering van het nieuwe examenprogramma Nederlands is het accent van de leerstof in hoge mate op de taalbeheersing en taalvaardigheidstraining komen te liggen. Dat is uitsluitend ten koste gegaan van de uren Neerlandistiek. Zo heeft het onderdeel Nederlandse letterkunde een flinke veer moeten laten en is een nieuw gepland onderdeel taalkunde in de allerlaatste fase van de besluitvorming uit het programma verwijderd. Het is evident dat in onze sterk veranderende wereld kennis van de eigen taal en letterkunde van groot belang is. De vele positieve reacties op het rapport-De Rooy, dat een rehabilitatie bepleit van kennis en inzicht in de eigen geschiedenis, zijn veelzeggend.

De LVVN wil tijdens het congres “Zorg om het schoolvak Nederlands” nagaan of er steun te vinden is voor de gedachte dat ook een herbezinning op de inhoud van het schoolvak Nederlands wenselijk is. Als die steun breed genoeg is, zal het niet bij deze eerste stap blijven.

Sprekers:

 • Letterkunde
  . Marjoleine de Vos, redacteur NRC Handelsblad
  . Wam de Moor, oud-docent KU Nijmegen
  . Hubert Slings, beleidsmedewerker onderwijs Faculteit der Letteren Universiteit Leiden, medievist en redacteur Tekst in context
 • Taalkunde
  . Liesbeth Koenen, publiciste
  . Peter Nieuwenhuijsen, docent Thorbecke Academie Leeuwarden en bestuurslid HSN
  . Kees de Glopper, hoogleraar Taal & Communicatie, RU Groningen
  . Ton Hendrix, medewerker Citogroep Arnhem
 • Discussie en forum, bestaande uit sprekers van elk onderdeel en twee docenten Nederlands. Ter afsluiting borrel.

Datum en plaats:

Het LVVN-congres “Zorg om het schoolvak Nederlands” maakt deel uit van de jaarlijkse conferentie van de Vlaams-Nederlandse federatie “Het Schoolvak Nederlands”, die dit jaar voor de 15e keer wordt gehouden. De conferentie, met een grote varieteit aan programma-onderdelen, vindt plaats in De Uithof in Utrecht, op vrijdag 23 en zaterdag 24 november 2001.
Het LVVN-onderdeel daarin wordt georganiseerd op zaterdag 24 november 2001.

Tarieven:

Op beide dagen vinden verschillende parallelsessies plaats.
Deelname alleen op vrijdag: 57 Euro
Deelname alleen op zaterdag: 66 Euro
Deelname beide dagen: 100 Euro (incl. congresbundel: 150 Euro)

Het toegangstarief is inclusief de programmabrochure met het definitieve programma voor alle onderdelen (14 dagen voorafgaand aan de conferentie), hand outs, een verslag, koffie, thee, lunches en een afsluitende borrel op zaterdag.
NB: Wie nog geen LVVN-lid is en geen vergoeding van de werkgever voor de congreskosten krijgt, kan bij opgave als lid een tegemoetkoming in het tarief ontvangen.
Voor deelname kunt u terecht op de conferentiewebstek HSN: http://members.tripodnet.nl/HSN/. De organisatie verzoekt geinteresseerden tijdig in te schrijven, liefst voor 7 november.
U ontvangt t.z.t. een factuur.
Op de LVVN-webstek http://www.lvvn.nl/ komt een gedetailleerd programmaoverzicht (met tijden en abstracts) beschikbaar.

Guido Leerdam en Jan Stroop
info@lvvn.nl

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 28 Sep 2001 12:52:41 +0200
From: Robert-Jan van der Drift van der <rodr@s-hertogenbosch.nl>
Subject: Sym: 0110.11: Congres over Jheronimus Bosch van ma 5 - wo 7 november 2001 te Rotterdam en Den Bosch

=========================================================
Nieuwe ontdekkingen op eerste internationaal Boschcongres
Jeroen Bosch ontsluierd? De schilder en zijn wereld
=========================================================

Van maandag 5 tot en met woensdag 7 november houden wetenschappers uit de hele wereld zich op het eerste internationaal congres ‘Jheronimus Bosch revealed? The painter and his world’ in Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch bezig met de middeleeuwse schilder Jheronimus Bosch. Op dit congres zullen de meest recente resultaten van schilderijen- en archiefonderzoek worden gepresenteerd. Het congres vindt plaats in het kader van de grote tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch’ in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam en het Jeroen Bosch-jaar 2001, uitgeroepen door de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het congres wordt georganiseerd door het Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch, de Katholieke Universiteit Nijmegen en Museum Boijmans Van Beuningen.

Nieuwe ontdekkingen

Aan de Bossche schilder Jheronimus van Aken of Bosch is over de gehele wereld verspreid slechts een twintigtal werken met zekerheid toe te wijzen. Ook gegevens over zijn leven en werken waren tot voor kort zeer schaars. Recentelijk zijn door technisch onderzoek van het hout van de schilderijen veel gegevens over de datering van de veronderstelde werken van Bosch boven water gekomen. Het zijn onder meer deze nieuwe inzichten die op het congres voor het eerst voor het voetlicht worden gebracht. Daarnaast zullen ook de laatste resultaten van archiefonderzoek naar leven en werken van Bosch aan de orde komen.

Bosch-kenners

Tot de sprekers behoren prof. dr. Jos Koldeweij en andere samenstellers van de Rotterdamse expositie, maar ook Bosch-kenners als prof. dr. Gerd Unverfehrt (Goettingen), prof. dr. Fritz Koreny (Wenen), dr. Eric De Bruyn (Brussel), prof. dr. Reindert Falkenburg (Berkeley CA, USA) en dr. Roger Marijnissen (Brussel). Het congres wordt afgewisseld met bezoeken aan onder meer de Jheronimus Bosch-expositie in Rotterdam, het middeleeuwse huis van de schilder in ‘s-Hertogenbosch en uitvoeringen van muziek uit de tijd van Bosch. De deelnamekosten aan het congres bedragen NLG 350,00 (EUR 160). Geinteresseerden kunnen meer informatie opvragen en zich aanmelden via de website http://www.jeroenboschjaar.nl/congres/. De website http://www.jeroenboschjaar.nl/ biedt algemene informatie over het Jeroen Bosch-jaar 2001.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 Oct 2001 12:19:48 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0110.12: Pas verschenen: G.J. Buschmann. L'imbecilite humaine. Een brief van G.J. Buschmann aan Michiel de Ghelderode over de vernieling van zijn drukkerij. (Wildert, 2001)

==============
Pas verschenen
==============

G.J. Buschmann. L’imbecilite humaine. Een brief van G.J. Buschmann aan Michiel de Ghelderode over de vernieling van zijn drukkerij. Wildert: De Carbolineum Pers, 2001. 12 blz.; EUR 20,00.

De befaamde, in 1842 opgerichte Antwerpse drukkerij (en uitgeverij) J.E. Buschmann werd in december 1944 door een Duitse V1-bom vernield. Zaakvoerder G.J. Buschmann, kleinzoon van de stichter, vertelt hierover in een ongepubliceerde brief aan de Franstalige toneelschrijver Michel de Ghelderode. Na de oorlog zou Buschmann met veel moeite de drukkerij herbouwen. Hij overleed in 1961, de drukkerij bestond tot 1978.

De onbekende en aangrijpende brief is met de hand gezet uit de Lectura van Dick Dooijes en met de handpers gedrukt op geschept Hahnemuehle papier, in een omslag van geschept Zerkall. 18 cm., 50 genummerde exemplaren.

Een scan van het prospectus vindt u op:
http://members.tripod.lycos.nl/Carbolineum/buschmann.html

Bestelgegevens op:
http://members.tripod.lycos.nl/Carbolineum/index.html

Bestellen van het boekje of aanvragen van het gedrukte prospectus kan op:
brousseeuw@rug.be

Boris Rousseeuw
De Carbolineum Pers

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 29 Sep 2001 11:02:11 +0200
From: Clara Strijbosch <Clara.Strijbosch@let.uu.nl>
Subject: Lit: 0110.13: Pas verschenen: Clara Strijbosch. The Seafaring Saint: Sources and Analogues of the twelfth-century Voyage of Saint Brendan. (Dublin, 2000)

==============
Pas verschenen
==============

Clara Strijbosch. The Seafaring Saint: Sources and Analogues of the twelfth-century Voyage of Saint Brendan, translated by Thea Summerfield. Dublin: Four Courts Press, 2000, 336 pp.

Deze publicatie is een bewerkte vertaling van Clara Strijbosch’ dissertatie, ‘De bronnen van De reis van Sint Brandaan’, die in 1995 bij Verloren in Hilversum verscheen (Hilversum: Verloren (Middeleeuwse studies en bronnen, 44), 1995, 320pp.

Voor de Engelse bewerking zijn gedeelten van het eerste en laatste hoofdstuk van de Nederlandse dissertatie herschreven en zijn kleinere onderdelen van de overige hoofdstuk-ken gewijzigd en is de bibliografie aangepast en bijgewerkt. Het Engelse boek bevat zwart-wit-illustraties, acht appendices (waarin o.a. overzichten te vinden zijn van de inhoud van de twaalfde-eeuwse Reis en van de Vita Brendani), een index op episodes, een algemene index en een bibliografie. De titels van de zeven hoofdstukken luiden:

 1. ‘The Voyage of St Brendan: Survival and Reconstruction’;
 2. ‘The Voyage and the Navigatio’;
 3. ‘Twelfth-century sources; The Voyage of St Brendan and Herzog Ernst’;
 4. ‘The wonders of creation: twelfth-century sources’;
 5. ‘Early sources: the textual history of the Navigatio’;
 6. ‘Early sources: the position of the Voyage’;
 7. ‘The old, the new and the truth’.

In de Navigatio Sancti Brendani Abbatis, geschreven in het Latijn in het begin van de negende eeuw, wordt beschreven hoe de zesde-eeuwse Ierse heilige Brandaan scheep ging naar een paradijselijk eiland aan de overkant van de oceaan. Meer dan drie eeuwen later, omstreeks 1150, werd, vermoedelijk in de omgeving van Trier in de volkstaal van dat gebied, een ander Brandaanverhaal geschreven dat bekend werd als De Reis van Sint Brandaan, en dat is overgeleverd in o.a. twee Middelnederlandse handschriften. Volgens dit verhaal gooit Brandaan een boek in het vuur uit ongeloof over de erin beschreven gebeurtenissen. Hij wordt door een engel op reis gestuurd om met eigen ogen te zien wat hij niet wilde geloven. Een van de raadsels van het onderzoek was lange tijd de verhou-ding tussen de Navigatio en de Reis. Naast deze verhouding wordt in The Seafaring Saint de relatie beschreven van de Reis met eigentijdse West-Europese en oudere Ierse teksten. De conclusie van het boek is dat de Reis berust op een conglomeraat van oorspronkelijk Ierse verhalen, die ook ten grondslag lagen aan de Navigatio en dat de schrijver van de Reis vrijelijk gebruik maakte van zijn bronnen om zijn verhaal aan te passen aan zijn eigen wereldbeeld.

Te bestellen via:
info@four-courts-press.ie, met vermelding creditcardnr, 43.32 Ierse pond of 55 Euro,
of via een bericht aan:
Gill and Macmillan Distribution
Hume Ave., Park West, Dublin 12, Ireland
Tel. 353-1-500-9500
Fax. 353-1-500-9599

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 11 Oct 2001 16:55:50 +0200
From: Paul Dijstelberge <p.dijstelberge@uba.uva.nl>
Subject: Lit: 0110.14: Digitale versie oratie Johan Koppenol beschikbaar

========================
Oratie Koppenol digitaal
========================

Van de oratie van Johan Koppenol verschijnt naast de gebruikelijke papieren versie een digitale uitgave op cd-rom. Bijzonder is dat de twee besproken literaire teksten, van Vondel en Westerbaen, eveneens in facsimile op de cd-rom te vinden zijn. De cd verscheen als ‘speciale editie’ bij uitgeverij A D & L in de Armorica-reeks en is verkrijgbaar bij de Minotaurus Boekwinkel, Sint Antoniesbreestraat 3d, postbus 16477, 1001rn Amsterdam – tel. +31 (0)20-622.77.48, geopend dinsdag tot en met vrijdag van 1.30 tot 5.30 pm, en zaterdag van 1.30 tot 5pm. De prijs van de CD bedraagt NLG 37,50. excl. verzendkosten. Informatie en bestellingen per e-mail: dijstelberge@hotmail.com. De papieren versie kan bij de VU boekhandel worden besteld.

In ‘De schepping anno 1654. Oudere letterkunde en de verbeelding’ staan Joost van den Vondels drama ‘Lucifer’ en Jacob Westerbaens hofdicht ‘Ockenburgh’ centraal; beide teksten verschenen in 1654. Men heeft Vondel veelvuldig geprezen om zijn verbeeldingskracht, Westerbaen geldt daarentegen eerder als realist. Wie goed kijkt naar beide teksten, ontdekt dat de auteurs inderdaad tegengestelde opvattingen hadden over verbeelding, maar dat daarbij niet Vondel, maar juist Westerbaen een wezenlijke rol zag weggelegd voor de dichterlijke scheppingskracht. Beide dichters gebruikten, hoe verschillend ook, de poezie om greep te krijgen op de wereld en zij bieden via hun werk ons de gelegenheid die wereld op onze beurt te leren kennen.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Sep 2001 14:49:21 +0200
From: Ad Donker <donker@bart.nl>
Subject: Lit: 0110.15: Nieuwe editie Johan Huizinga's Erasmus

=========================================================
Johan Huizinga’s Erasmus:
Nieuwe geactualiseerde en rijkelijk geillustreerde editie
=========================================================

Huizinga’s Erasmus, voor het eerst verschenen in het Engels in 1924 en in hetzelfde jaar ook in het Nederlands, is niet alleen een historisch meesterwerk, maar getuigt tevens van het literaire talent van de auteur. Het werk neemt, tussen alle biografieen en studies over persoon en werk van Erasmus die sedertdien verschenen, nog steeds een belangrijke plaats in.

Voor deze nieuwe uitgave van Huizinga’s Erasmus schreef prof. dr. J. Sperna Weiland een woord vooraf. Met grote zorgvuldigheid heeft mevrouw dr. J.J.M. van de Roer-Meyers de tekst gezuiverd van in eerdere edities geslopen onvolkomenheden. Zij stelde bovendien een overzicht samen van toegankelijke literatuur, verschenen tot en met 1999.

In deze nieuwe editie zijn meer dan honderd illustraties opgenomen, waarvan vele in kleurendruk, bijeengebracht door dr. L.L.E. Schlueter. Zij maken het werk van Erasmus aanschouwelijk, geven een indruk van de verschillende plaatsen waar de geleerde woonde en werkte, en tonen de vele portretten die hij door de belangrijkste portrettisten van zijn tijd liet maken om zijn begunstigers en vrienden mee te plezieren. Van hen, maar ook van een aantal tegenstanders, zijn eveneens portretten in deze uitgave te vinden.

Erasmus: 1e dr. / 264 blz. / geb. in linnen / 17,5 x 24 cm / NLG 69,97 / ISBN 9061005051.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 26 Sep 2001 02:09:12 +0200
From: Niels Helsloot <helsloot@niels.hobby.nl>
Subject: Lit: 0110.16: Te verschijnen: Tieme van Dijk. Blijmoedige beschouwingen over taal, tijd en mythen. (Amsterdam-Muenster, 2001)

==============
Te verschijnen
==============

Tieme van Dijk. ‘Blijmoedige beschouwingen over taal, tijd en mythen’. Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, deel 37, ISBN 90-72365-70-4; Nodus Publikationen, Muenster, ISBN 3-89323-444-6. Prijs bij voorintekening voor 25 oktober 2001: NLG 25,- (incl. verzendkosten); daarna: NLG 40,-.

Het feit dat taal gesproken kan worden maakt haar tot een dynamisch verschijnsel. Het gesprek is een proces waarin gesprekspartners samen moeten werken zonder precies te weten waar dat ze toe leidt, behalve dan tot een – hopelijk ‘happy’ – einde van hun gesprek. Als een van de weinige zekerheden speelt dit laatste een belangrijke structurerende rol: taaluitingen zijn voortdurend vatbaar voor interpretatie en herinterpretatie, en worden dus steeds met terugwerkende kracht tot wat ze zijn. Taal ontrolt zich achteruit in de tijd.
Dit inzicht wordt in deze bundel aannemelijk gemaakt aan de hand van treffende voorbeelden uit gesprekken, maar ook met een uitzicht over wijdsere gedachtewerelden – waarin wetenschap en mythologie meer en meer dooreen gaan lopen.
Geleidelijk aan maakt dit aannemelijk dat de taalkunde haar object geen recht kan doen zonder de mythische kant ervan in haar beschouwing te betrekken: mythen maken veel over taal duidelijk doordat de taal zelf zich als mythische gestalte in onze gesprekken mengt.

Inhoud:

Taal

 • Dialoog over taal
 • Beurtwisseling en aanspreekvormen in een telefoonspelletje
 • Cooperatie
 • Over gesprekken
 • Robots en beleefdheid
  Taal en tijd
 • Het onzekere bestaan van leugens
 • Een paar waarheden over leugens
 • De toren van Babel
 • Mythen in de taalkunde
 • Bang voor Schroedingers kat?
 • Abraham
  Taal en mythe
 • Runen
 • Howgh
 • De taal is een baviaan
 • Het einde der tijden
 • Het wereldbeeld van de Hopi-indianen volgens Benjamin Lee Whorf
 • Lilith
  Taal, tijd en mythe – een nawoord

Tieme van Dijk werkt bij de opleiding Nederlands aan de Vrije Universiteit. Hij doceerde onder andere sociolinguistiek, pragmatiek, en gespreksanalyse en begon daarmee in de tijd dat die disciplines in Nederland nog nauwelijks een gevestigde plaats in de universitaire curricula hadden.
De nieuwe theoretische invalshoeken die vooral de nadruk legden op taalgebruik en niet op taalsysteem, maakten veel traditionele vanzelfsprekendheden over taal discutabel, waardoor een herbepaling nodig werd van wat taal eigenlijk is.

Van Dijks Blijmoedige beschouwingen roepen een levendige spanning op door de onconventionele, soms spectaculaire en steeds onverwachte keuze van illustratieve onderwerpen. Bij elkaar geeft zijn behandeling daarvan de aanzet tot een mythische of zelfs magische taalkunde.


VOORINTEKENACTIE:

Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:

ontvangt graag … exemplaren van

Tieme van Dijk, Blijmoedige beschouwingen over taal, tijd en mythen

met voorinteken-korting (van NLG 40,- voor NLG 25,-, inclusief verzendkosten);

te verschijnen: eind november 2001.

Uw bestelling s.v.p. voor 25 oktober richten aan:
Stichting Neerlandistiek VU, Opleiding Nederlands,
Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit,
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.
Of per email aan: neerlandistiek@nielshelsloot.nl

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0110.a --------------------------*