Neder-L, no. 0109.a

Subject: Neder-L, no. 0109.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 11 Sep 2001 22:00:44 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Tiende-jaargang---------- Neder-L, no. 0109.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0109.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Middag Naima El Bezaz, zo 16 september 2001 (A'dam) |
|          - Middag Mensje van Keulen, zo 14 oktober 2001 (A'dam)|
|          - Middag Fr. van Eeden, zo 2 december 2001 (A'dam)  |
|          - 'Nacht van de voortplanting', vr 14 september 2001 |
|           (Amsterdam)                     |
|          - Tentoonstelling 'The Children's World of Learning', |
|           za 15 september 2001 - zo 20 januari 2002 (Brussel) |
|          - Tentoonstelling 'Met het ABC op reis', t/m wo 31  |
|           december 2003 (Nederland, diverse locaties)     |
|          - Oratie M. Gerritsen, vr 28 september 2001 (Nijmegen)|
|          - Congres Onze Taal 'Taal en Beeld', za 3 november  |
|           2001 (Rotterdam)                  |
|          - Tentoonstelling 'Erasmiana & Erasmania', t/m di 2  |
|           oktober 2001 (Rotterdam)              |
|          - Oratie G. Rijlaarsdam, wo 12 sept. 2001 (Utrecht)  |
| (2) Rub: 0109.02: Hora est! Promotie H. Nijkeuter op do 6 september   |
|          2001 in Groningen en promotie M.J.L. Maass op vr 28  |
|          september 2001 in Nijmegen              |
| (3) Med: 0109.03: Gertjan Laan tweede 'huisdichter' RuG Groningen    |
| (4) Med: 0109.04: Wintertuin-activiteiten: 'Gesprek met Helga Ruebsamen'|
|          op zo 23 september 2001 in Arnhem en 'Arnon Grunberg |
|          leest' op za 29 september 2001 in Nijmegen      |
| (5) Med: 0109.05: Louis Grijp benoemd tot bijzonder hoogleraar Univers. |
|          Utrecht; inaugurele rede op do 31 januari 2002    |
| (6) Med: 0109.06: Taalunie Toneelschrijfprijs 2001 voor Peter Verhelst |
|          en Luc Perceval                    |
| (7) Med: 0109.07: Presentatie boek 'Eigen schuld eerst' van Filip    |
|          Rogiers over extreem-rechts in Vlaanderen op wo 19  |
|          september 2001 te Antwerpen              |
| (8) Web: 0109.08: Bibliografie Spaanse vertalingen op web        |
| (9) Web: 0109.09: LVVN on line                     |
|(10) Web: 0109.10: Nieuw artikel Neerlandistiek.nl: Bettina Noak, "De  |
|          stormen van natuur en vrindschap tegenstaan!" J.   |
|          Nomsz, Anthonius Hambroek, of de Belegering van    |
|          Formoza. Treurspel. (1775) (neerlandistiek.nl 01.09) |
|(11) Web: 0109.11: Nieuw in Trefwoord (september 2001): Nop Maas over  |
|          Sijthoffs woordenboek; Dick Wortel over het WNT    |
|          tussen 1849 en 1892 (http://www.fa.knaw.nl/trefwoord/)|
|(12) Web: 0109.12: 'Lof der Zotheid' (1540) en Erasmus-bibliografie   |
|          op web                        |
|(13) Ten: 0109.13: Tentoonstelling 'De boekhandel pakt uit' in      |
|          UBAmsterdam t/m vr 9 november 2001; lunchlezingen   |
|          A.G. van der Steur over prenten en portretten op wo  |
|          26 september 2001 en A.H. van der Weel over      |
|          boekhandel Kirberger & Kesper op wo 17 oktober 2001  |
|(14) Sym: 0109.14: 'Dag van de Literaire Instellingen' op vr 5 oktober  |
|          2001 te Den Haag                   |
|(15) Sym: 0109.15: Colloquium Taal en Tongval 'Constante en variabele  |
|          "n" in varieteiten van het Nederlands' op vr 9    |
|          november 2001 te Gent                 |
|(16) Sym: 0109.16: 'Epistolaria, studiedag Tekstgenese' op wo 19     |
|          september 2001 te Antwerpen              |
|(17) Sym: 0109.17: Elfde AANS-ICNS-conferentie 'The Low Countries:    |
|          Crossroads of Cultures' van do 6 tot zo 9 juni 2002  |
|          in Ann Arbor, Michigan, USA; call for papers     |
|(18) Lit: 0109.18: Themanummer VakTaal over Het Bureau          |
|(19) Lit: 0109.19: Nieuw van het INL: het Vroegmiddelnederlands     |
|          Woordenboek (VMNW)                  |
|(20) Lit: 0109.20: Nieuw: L. Hellinga e.a. The Bookshop of the World.  |
|          The role of the Low Countries in the book-trade    |
|          1473-1941 ('t Goy-Houten, 2001); J. Harskamp. The   |
|          Indonesian Question (London, 2001)          |
|(21) Lit: 0109.21: Nieuw: E. Vanhoutte & D. Van Hulle. Paralipomena.   |
|          Tekstgenetische studies. (Antwerpen,2001)       |
|(22) Lit: 0109.22: Te verschijnen: J. Pekelder, D'ecodage et       |
|          interpr'etation. Ordres linguistique, iconique et   |
|          et pragmatique en n'eerlandais contemporain.     |
|          (Louvain-la-Neuve, 2001)               |
|(23) Rub: 0109.23: Pas verschenen: Kees Fens. In het begin was de    |
|          bijbel. Boeken uit eigen kast. Tiende Bert van    |
|          Selm-lezing. (Amsterdam, 2001)            |
|(24) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           -Zwarte-11-september-2001-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 07 Sep 2001 17:41:57 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0109.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, De Burcht, Henri Polaklaan 9, +31 (0)20-6241166

Middag met Naima El Bezaz, zondag 16 september 2001, 14.00 uur.

 • De Marokkaanse Naima El Bezaz spreekt over haar werk en schrijverschap. Haar debuut uit 1995 was ‘De weg naar het Noorden’. Zij schreef columns in verschillende bladen. Toegang NLG 10,00. Nadere inlichtingen: http://www.deburcht-vakbondsmuseum.nl/

AMSTERDAM, De Burcht, Henri Polaklaan 9, +31 (0)20-6241166

Middag met Mensje van Keulen, zondag 14 oktober 2001, 14.00 uur.

 • Mensje van Keulen vertelt over haar werk. Toegang NLG 10,00. Nadere inlichtingen: http://www.deburcht-vakbondsmuseum.nl/

AMSTERDAM, De Burcht, Henri Polaklaan 9, +31 (0)20-6241166

Middag over Frederik van Eeden, zondag 2 december 2001, 14.00 uur.

 • Historica Marianne Mooijweer spreekt over de Amerikaanse periode van Frederik van Eeden. Toegang NLG 10,00. Nadere inlichtingen: http://www.deburcht-vakbondsmuseum.nl/

AMSTERDAM, NeMo (voorheen New Metropolis), Oosterdok 2, +31 (0)20-5205280

Nacht van de voortplanting, vrijdag 14 september 2001, 20.00-02.00 uur.

 • Festival over voortplantingsgeneeskunde, georganiseerd door het Rathenau Instituut met in het ‘Grand-Cafe van de Voortplanting’ optredens van bekende Nederlandse auteurs als Ronald Giphart, Karel Glastra van Loon, Daphne Deckers en Joost Zwagerman. Gratis aanmelden: rathenau@bkb.nl, +31 (0)20-5205280, fax 5205289.

BRUSSEL, Bibliotheca Wittockiana, Bemelstraat 21, +32 (0)2-7705333

The Children’s World of Learning, 15 september 2001 – 20 januari 2002. di.-za. 10.00-17.00 uur, behalve op feestdagen.

 • Tentoonstelling van een selectie uit de collectie boeken, manuscripten, prenten enz. van Antiquariaat Forum uit ’t Goy-Houten in verband met het verschijnen van de gelijknamige jubileumcatalogus 100, waarvan onlangs deel 9 verscheen (zie Neder-L 0108.25). De expositie wordt geopend op vrijdag 14 september om 18.30 uur met een inleiding van prof. dr. em. P.J. Buijnsters onder de titel ‘Van Gumuchian tot Forum’.

NEDERLAND, diverse locaties

Met het ABC op reis, 8 september 2001 – 31 december 2003.

 • Tentoonstelling over alfabetisering en de geschiedenis van het schrift. Naast de oorsprong van het alfabet aandacht voor de samenhang met andere culturen. Met name ook voor de jeugd van basis- en voortgezet onderwijs, in klasseverband. De tentoonstelling reist door het hele land. Inlichtingen: +31 (0)13-5800821.

NIJMEGEN, Aula Katholieke Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2

Oratie mevrouw prof. dr. M. Gerritsen, vrijdag 28 september 2001, 15.45 uur.

 • Oratie van de nieuwe hoogleraar op de Christine Mohrmann-leerstoel Interculturele Bedrijfscommunicatie vanuit sociolinguistisch perspectief met als titel: Cultuur als spelbreker; de communicatieve gevolgen van cultuurverschillen tussen Vlaanderen en Nederland.

ROTTERDAM, De Doelen

Congres Onze Taal, zaterdag 3 november 2001, 10.15-16.15 uur.

 • Congres van het Genootschap Onze Taal over ‘Taal en Beeld’, gepresenteerd door Jacobine Geel. Sprekers zijn Jos Collignon (cartoonist), Kees Kousemaker (stripantiquaar), Humberto Tan (presentator Studio Sport), Hans van Walbeek (reclamemaker), Paul Mijksenaar (hoogleraar Industrieel ontwerpen) en Francisco van Jole (internetjournalist). Inlichtingen: Genootschap Onze Taal, Raamweg 1a, 2569 HL Den Haag, +31 (0)70-3561220, fax 3924908, e-mail: onzetaal@onzetaal.nl.

ROTTERDAM, Gemeentebibliotheek, Hoogstraat 10, +31 (0)10-28161600

Erasmiana & Erasmania, van ma 3 september tot di 2 oktober 2001.

 • Tentoonstelling over Erasmus en academische rituelen. Inlichtingen: +31 (0)10-4081777 of http://www.bibliotheek.rotterdam.nl/ (rubriek Bibliotheeknieuws); zie ook Neder-L-artikel 0109.12, verderop in dit bulletin.

UTRECHT, Senaatszaal, Academiegebouw, Domplein 29

Oratie prof. dr. G. Rijlaarsdam, woensdag 12 september 2001, 16.15 uur

 • Gert Rijlaarsdam, Bijzonder Hoogleraar Didactiek van het Nederlands in het perspectief van het vreemde talen onderwijs, zal op 12 september zijn ambt aanvaarden. Zijn oratie is getiteld: Vreemd talenonderwijs. Na afloop is er een receptie.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 07 Sep 2001 17:41:57 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0109.02: Hora est! Promotie H. Nijkeuter op do 6 september 2001 in Groningen en promotie M.J.L. Maass op vr 28 september 2001 in Nijmegen

=========
Hora est!
=========

Donderdag 6 september 2001, 16.00 uur, RUG
H. Nijkeuter: ‘De “pen gewijd aan Drenthe’s dierbren grond”. Literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956′.
Promotor: prof. dr. H. Niebaum.


Vrijdag 28 september 2001, 13.30 uur, Aula KUN
M.J.L. Maass: ‘Het Journal litt’eraire de La Haye (1713-1723). De uitwendige geschiedenis van een geleerdentijdschrift’.
Promotor: Prof. dr. J.A.H.G.M. Bots.

Geleerdentijdschriften fungeerden vroeger als informatiebron m.b.t. de wetenschappelijke vorderingen in binnen- en buitenland. Dit genre werd vooral gedurende de achttiende eeuw tot een ware hype. In de studie van mevrouw Maass ligt het accent niet primair op de inhoud van het tijdschrift, maar op de ‘buitenkant’. Daartoe dienden een aantal vragen beantwoord te worden, zoals: wie voerde de redactie en wat was het beleid? Hoe kwam men aan materiaal? Wie lazen dit tijdschrift en hoe werd het ontvangen? Tenslotte werd deze periodiek afgezet tegen de producten van de concurrenten.

Het ‘Journal litt’eraire’ lijkt ten aanzien van het redactionele beleid een evolutie van het genre in te luiden: de verantwoordelijkheid voor de inhoud was niet langer een eenmanszaak, maar werd door een collectief gedragen. De redacteuren hadden allen een verschillend profiel. Door vanuit verschillende invalshoeken tegen de te behandelen materie aan te kijken, hoopten zij tot een objectieve berichtgeving te komen. Daarmee werd gepoogd een impuls te geven aan de vernieuwing van de wetenschappelijke kritiek, waarbinnen men voordien maar al te graag ‘op de man speelde’.

E-mail: leonie.maass@wxs.nl

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 07 Sep 2001 17:41:57 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0109.03: Gertjan Laan tweede 'huisdichter' RuG Groningen

=====================================
Gertjan Laan tweede ‘huisdichter’ RuG
=====================================

Als tweede ‘huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen’, academisch jaar 2001-2002, is na het duo Dani”el Dee en Petra Else Jekel, Gertjan Laan aangesteld. Laan is vijfdejaars student economie en wordt geacht in de universiteitskrant UK zijn poetisch commentaar te geven op actuele universitaire gebeurtenissen en thema’s. Zie voor nadere informatie over deze nieuwkomer in de literaire wereld: http://www.rug.nl/uk/

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 28 Aug 2001 13:19:48 +0200
From: info@wintertuin.nl
Subject: Med: 0109.04: Wintertuin-activiteiten: 'Gesprek met Helga Ruebsamen' op zo 23 september 2001 in Arnhem en 'Arnon Grunberg leest' op za 29 september 2001 in Nijmegen

=======================
Wintertuin-activiteiten
=======================

zondag 23 september
IN GESPREK MET HELGA RUEBSAMEN
Musis Sacrum Arnhem
aanvang: 16.00 uur
toegang: NLG 15.00 / 12.50
reserveren: +31 (0)26-443.73.43

Een zondagmiddag praten met een schrijfster die al sinds 1964 publiceert. Een schrijfster die doorgaans verhalen vertelt over nogal ongewone personages. Een schrijfster die deze personages met meedogenloze trefzekerheid schetst. In 1997 verscheen ‘Het lied en de waarheid’, een roman waarin ze ervaringen uit haar vroege jeugd beschrijft. De in 1934 in Batavia geboren Ruebsamen komt op haar vijfde met haar ouders naar Nederland, kort daarop breekt de Tweede Wereldoorlog uit en moeten ze onderduiken. Ervaringen die terugkomen in het met de F. Bordewijk-prijs bekroonde ‘Het lied en de waarheid’. In 1999 verscheen ‘Beer is terug’, wederom een verhalenbundel, wederom genomineerd voor diverse literaire prijzen, wederom de hemel in geprezen. Het gesprek wordt geleid door publicist Enno de Witt.


zaterdag 29 september
ARNON GRUNBERG LEEST!
Lux Nijmegen
aanvang: 20.30 uur
toegang: NLG 15,-
reserveren: +31 (0)24-322.16.12 (overdag); +31 (0)24-381.68.55 (na vijven)

In september verschijnt Amuse-gueule, een bundeling van de verhalen die Arnon Grunberg schreef in zijn eerste schrijversjaren. Over zijn roman Fantoompijn schreef Vrij Nederland: “Fantoompijn lezen is eerst en vooral als het staande ledigen van een magnumfles champagne.”


http://www.wintertuin.nl/

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 7 Sep 2001 10:33:48 +0200
From: Marianne Hoornenborg <Marianne.Hoornenborg@let.uu.nl>
Subject: Med: 0109.05: Louis Grijp benoemd tot bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht; inaugurele rede op do 31 januari 2002

=================================================================
Louis Grijp benoemd tot bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht
=================================================================

Per 1 september 2001 is dr. Louis Peter Grijp benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, vakgroep kunstgeschiedenis en muziekwetenschap. Zijn leeropdracht luidt: Nederlandse liedcultuur in heden en verleden. Niet alleen de liederen zelf, maar ook hun functioneren in socio-culturele context zijn studieobject. Daarbij ligt de nadruk op de functies die de liederen in de diverse culturele circuits hebben, en op de betekenis die er door groepen aan wordt toegekend. Eveneens wordt de Nederlandse liedcultuur in internationale context tot het onderzoeksobject gerekend. Het betreft een geheel nieuwe leerstoel. De leerstoel is ingesteld door de stichting Meertens Externe Activiteiten, een stichting van het Meertens Instituut, en is ondergebracht bij het Onderwijsinstituut Kunstgeschiedenis en Muziekwetenschap.

Sinds 1990 is Louis Peter Grijp als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut van de KNAW te Amsterdam voor onderzoek en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Deze functie blijft Grijp behouden; het bijzonder hoogleraarschap is een deeltijdfunctie. Grijp promoveerde in 1991 op ‘Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw’ en publiceerde sedertdien talrijke artikelen en bundels op het gebied van de Nederlandse lied- en muziekcultuur. Hij is hoofdredacteur van ‘Een muziekgeschiedenis der Nederlanden’, een omvangrijk overzichtswerk dat 28 september a.s. verschijnt bij de Amsterdam University Press. Tevens is hij projectleider in Nederland van het ‘Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600’, dat op 1 september werd gepresenteerd tijdens een symposium over het Middelnederlandse lied in het Oude Muziek Festival Utrecht.

De inaugurele rede is gepland op 31 januari 2002.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 06 Sep 2001 13:13:32 +0200
From: E. Haksel <EHaksel@ntu.nl>
Subject: Med: 0109.06: Taalunie Toneelschrijfprijs 2001 voor Peter Verhelst en Luc Perceval

======================================================================
Peter Verhelst en Luc Perceval winnen Taalunie Toneelschrijfprijs 2001
======================================================================

De Taalunie Toneelschrijfprijs ter waarde van Euro 10.000,- is toegekend aan de toneeltekst ‘Aars! (Anatomische studie van de Oresteia)’ van Peter Verhelst en Luk Perceval. De Taalunie Toneelschrijfprijs is op donderdag 6 september 2001 uitgereikt in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam, in het kader van Het Theaterfestival.

De Taalunie Toneelschrijfprijs wil de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en de opvoering van Nederlandstalig toneelwerk stimuleren. De prijs wordt uitgereikt aan een auteur van een Nederlandstalig toneelwerk dat door de jury wordt gezien als de belangrijkste prestatie op het terrein van de toneelschrijfkunst van het afgelopen seizoen.

De Toneelschrijfprijs is ontstaan uit de Nederlands-Vlaamse toneelschrijfprijs en werd dit jaar voor de zevende keer door de Nederlandse Taalunie toegekend. De jury bestond dit keer uit acteur Bert Luppes, regisseur In’ez Derksen en actrice Karlijn Sileghem.

Samen met theatermaker Luk Perceval schreef Peter Verhelst op basis van de Oresteia, Ajax en de figuur van Iphigenia een aangrijpende vertelling over het gezin Agamemnon. Uit het juryrapport:

‘Aars!’ heeft ons diep geraakt, niet alleen vanwege het universele en tijdloze thema, maar ook door de wijze waarop hier woorden aan zijn gegeven. Zo rauw als het leven is ook de poezie: onverhuld seksueel en dierlijk, zintuiglijk, brutaal en scherp als een mes. ‘Aars!’ ademt kaalslag en kilte, en zindert tegelijkertijd van de emotie en levensdrift. Een tekst, die zich nestelt in je buik, je hart en je ziel, of je het wilt of niet. ‘

Naast de winnende tekst ‘Aars!’ worden drie andere toneelteksten eervol vermeld in het juryrapport, namelijk: ‘Stalker’ van Gerardjan Rijnders, ‘Risquons-Tout’ van Filip Vanluchene en ‘Histoire d’A (een groepsportret)’ van opnieuw (!) Peter Verhelst.
Nederlandse Taalunie
Lange Voorhout 19
2501 HN Den Haag
Tel +31 (0)70-346.95.48
Fax +31 (0)70-365.98.18
http://www.taalunie.org/
e-mail: secr@ntu.nl

Noot van de Neder-L-redactie:
In de webversie van dit artikel is het juryrapport toegevoegd.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 Sep 2001 12:37:08 +0200
From: Tom Van de Voorde <t.vandevoorde@pi.be>
Subject: Med: 0109.07: Presentatie boek 'Eigen schuld eerst' van Filip Rogiers over extreem-rechts in Vlaanderen op wo 19 september 2001 te Antwerpen

==================
Eigen schuld eerst
==================

De redactie van het literaire tijdschrift yang, Knack en Singel Uitgeverijen heeft het genoegen u uit te nodigen op de presentatie van ‘Eigen schuld eerst’. Wat we niet willen horen over extreem-rechts in Vlaanderen. Haarscherp analyseert Knack-journalist Filip Rogiers hierin de plaats van het Vlaams Blok in de Vlaamse samenleving. Veel meer dan een beschrijving van de oorzaken, is ‘Eigen schuld eerst’ een onderzoek naar de manier waarop wij met het Vlaams Blok omspringen. Wij, dat zijn de burgers, de politici en media van dit land. Rogiers houdt in Eigen schuld eerst een meeslepend pleidooi voor een kritischer houding tegenover samenleving en politiek.

Naar aanleiding van ‘Eigen schuld eerst’ geeft yang een extra editie uit waarin een aantal reacties op Rogiers’ boek is gebundeld. De reacties zijn van Jozef Deleu, Guido Fonteyn, Marc Hooghe, Rene Los, Dirk Mertens, Bart Meuleman, Tom Naegels, Theo Rombouts, Fauzaya Talhaoui, Gie Van den Berghe en Hubert Van Humbeeck. Deze uitgave wordt gratis verspreid onder de abonnees van yang, de parlementsleden, de pers, studenten, boekhandels, etc.

Deze yang-uitgave wordt samen met ‘Eigen schuld eerst’ voorgesteld op 19 september a.s. om 20 uur in lokaal R.001 van de UFSIA, Rodestraat 14 te Antwerpen. De auteur praat met de hoogleraren Bea Cantillon (UFSIA) en Mark Elchardus (VUB) over zijn boek. Hubert van Humbeeck (Knack) modereert het gesprek.

We rekenen op uw aanwezigheid bij dit debat. De toegang is gratis. U wordt verzocht uw komst te bevestigen op een van de volgende adressen:

 • De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen, tel. +32 (0)3-232.93.94 of via e-mail: groenewaterman@groenewaterman.be.
 • Singel Uitgeverijen, Maarschalk Gerardstraat 2, 2000 Antwerpen, tel +32 (0)3-205.94.00, e-mail: rogiers@wpg.be.
 • yang, Coupure rechts 234, 9000 Gent, tel +32 09-269.02.22, e-mail: yangtijdschrift@yahoo.com

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 07 Sep 2001 17:41:57 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Web: 0109.08: Bibliografie Spaanse vertalingen op web

=======================================
Bibliografie Spaanse vertalingen op web
=======================================

Op de Internet-site van de leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (http://www.hum.uva.nl/nhl/) is bij de digitale publicaties een onderzoeksverslag geplaatst van een werkgroep uit de cursus 1979-1980. Het betreft een voorlopige bibliografie (beperkt tot de collectie van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam) van uit het Spaans (via andere talen) in het Nederlands vertaalde literatuur uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.

P.J. Verkruijsse

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 09 Sep 2001 09:26:16 +0200
From: Guido Leerdam <info@lvvn.nl>
Subject: Web: 0109.09: LVVN on line

============
LVVN on line
============

De webstek van de Landelijke Vereniging van Neerlandici is uit! De e-LVVN is te bereiken via de volgende URL:

http://www.lvvn.nl/

Het algemeen e-mailadres van de LVVN is tevens gewijzigd in info@lvvn.nl.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 31 Aug 2001 11:25:58 +0200
From: Marc van Oostendorp <marc.van.oostendorp@meertens.knaw.nl>
Subject: Web: 0109.10: Nieuw artikel Neerlandistiek.nl: Bettina Noak, "De stormen van natuur en vrindschap tegenstaan!" J. Nomsz, Anthonius Hambroek, of de Belegering van Formoza. Treurspel. (1775) (neerlandistiek.nl 01.09)

==========================================================
Nieuw artikel Neerlandistiek.nl:
Bettina Noak: “De stormen van natuur en vrindschap tegenstaan!” J. Nomsz, Anthonius Hambroek, of de Belegering van Formoza. Treurspel. (1775)
neerlandistiek.nl 01.09; gepubliceerd: 31 augustus 2001 http://www.neerlandistiek.nl/01/09/
===========================================================

Samenvatting

In dit artikel wordt – uitgaand van de studie van A. de Haas over het Nederlandse toneel in de 18e eeuw – aangetoond, hoe Joannes Nomsz in zijn treurspel ‘Anthonius Hambroek, of de Belegering van Formoza’ (1775) een poging onderneemt de Frans classicistische toneelconventies te verzoenen met nieuwe inzichten, vooral met betrekking tot de nationale stof en de poetische gerechtigheid. Nomsz’ drama trekt daarnaast de aandacht door de daarin uitgewerkte confrontatie tussen christendom en heidendom die resulteert in een kritische houding tegenover het Nederlandse koloniaalbeleid, mogelijk mede onder de invloed van O.Z. van Harens stuk ‘Agon, Sulthan van Bantam’. (1769).

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 05 Sep 2001 07:04:48 -0000
From: Anne Dykstra <annedykstra@yahoo.com>
Subject: Web: 0109.11: Nieuw in Trefwoord (september 2001): Nop Maas over Sijthoffs woordenboek; Dick Wortel over het WNT tussen 1849 en 1892 (http://www.fa.knaw.nl/trefwoord/)

===================================
Nieuw in Trefwoord (september 2001)
===================================

Nop Maas. ‘Uw “encyclopedie” is een prul.’ De totstandkoming van Sijthoffs woordenboek voor kennis en kunst. Eerder verschenen in 1994.

Dick Wortel. Allengs rijst toch ’t gebouw. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal 1849-1892. Eerder verschenen in 1992.

http://www.fa.knaw.nl/trefwoord/

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 Sep 2001 16:05:08
From: Bibliotheek Rotterdam en Ben Salemans <salemans@baserv.uci.kun.nl>
Subject: Web: 0109.12: 'Lof der Zotheid' (1540) en Erasmus-bibliografie op web

=======================================================
‘Lof der Zotheid’ (1540) en Erasmus-bibliografie op web
=======================================================

Bijna 500 jaar geleden schreef Erasmus zijn ‘Lof der Zotheid’. In deze nog steeds veel gelezen klassieker stelde hij bij monde van Stultitia, de Zotheid, menselijke dwaasheden aan de kaak. Bibliotheek Rotterdam bezit een grote, indrukwekkende Erasmuscollectie. Deze collectie bestaat uit ongeveer 5000 boeken van en over Erasmus. Op de site http://www.bibliotheek.rotterdam.nl/erasmus/ van Bibliotheek Rotterdam kunt u de complete tekst van de ‘Lof der Zotheid’ zien zoals die in 1540 door Erasmus’ trouwe leerling Beatus Rhenanus in het verzameld werk (Opera Omnia) is opgenomen. Met de muis kunt u door alle pagina’s bladeren van de Latijnse versie van de ‘Lof der Zotheid’ uit 1540 (pagina 352 – 389). Ook kunt u een kijkje nemen in de moderne Nederlandse vertaling door Harm-Jan van Dam, verschenen bij Atheneum, Polak & van Gennep. De uitgever heeft toestemming gegeven om twintig pagina’s vertaling op te nemen.

De ‘Lof der Zotheid’-site van Bibliotheek Rotterdam biedt ook een link naar een website over het leven en werk van Erasmus: http://www.erasmus.org/. Deze site, getiteld ‘Erasmus, een digitale bibliografie’, dateert uit 2000 en is bijzonder fraai, qua vorm en qua inhoud. Beslist een bezoekje waard.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 06 Sep 2001 11:29:48 +0200
From: Petra Herweijer <Petra.Herweijer@mail.uba.uva.nl>
Subject: Ten: 0109.13: Tentoonstelling 'De boekhandel pakt uit' in UBAmsterdam t/m vr 9 november 2001; lunchlezingen A.G. van der Steur over prenten en portretten op wo 26 september 2001 en A.H. van der Weel over boekhandel Kirberger & Kesper op wo 17 oktober 2001

========================================================
UBAmsterdam exposeert erfgoed van het boekenvak:
Tentoonstelling ‘De boekhandel pakt uit: tentoonstelling met prospectussen, personalia, prenten en portretten uit de Bibliotheek van de KVB’
========================================================

De Universiteitsbibliotheek Amsterdam wijdt van 7 september tot en met 9 november 2001 een tentoonstelling aan de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel en uitgeverij. Vooral objecten uit 19e eeuw zijn uit de kast gehaald, zoals raambiljetten, veilingcatalogi, portretten van Nederlandse uitgevers en boekhandelaren, affiches, handschriften, gravures, etsen, prospectussen, boeken, fotoalbums en tekeningen. Het materiaal is afkomstig uit de Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) die de UB sinds 1958 in bruikleen heeft. Boekhistorici, maar ook liefhebbers van bijvoorbeeld het kinderboek, de geschiedenis van ‘Piet de Smeerpoets’, kunnen hun hart ophalen.

De KVB-bibliotheek bezit met meer dan miljoen objecten de grootste collectie in Europa op het gebied van het boekenvak. De tentoonstelling vindt plaats ter gelegenheid van de uitgave van twee cd-rom’s met digitale databanken die een groot deel van de KVB-collectie ontsluiten. Subsidie van het Ministerie van OC en W maakte het de UB en KVB mogelijk om deze collecties gedurende de afgelopen jaren te ontsluiten. De eerste cd-rom ‘Personalia en prospectussen: documentatie van Nederlandse uitgevers, drukkers en boekhandelaren, 18e-20e eeuw’ bevat ook een aanzet tot een nieuw historisch ‘lijstenboek’, een retrospectief overzicht van bedrijven en mensen uit het Nederlandse boekenvak.
De tweede cd-rom ‘Prentencatalogus: beschrijvingen van portretten, prenten betreffende de boekenwereld, historieprenten en topografische afbeeldingen uit de verzamelingen van de KVB en de Tetterode-collectie’ ontsluit een aanzienlijk aantal losse prenten en portretten met historisch beeldmateriaal, die verzameld zijn ter illustratie van onderzoek en onderwijs in de boekgeschiedenis.
De twee cd-rom’s zijn vanaf 7 september te bestellen in de onderzoekzaal/De la Fontaine Verwey Zaal van de UB a NLG 49,50 per stuk (samen: NLG 75,-) en tijdens de expositie in de tentoonstellingszaal.

Lunchlezingen

 • woensdag 26 september 2001: de Haarlemse antiquaar A.G. van der Steur over prenten en portretten; na afloop kunt u meegebrachte prenten laten taxeren
 • woensdag 17 oktober 2001: dr. A.H. van der Weel, docent Universiteit Leiden, over de internationale boekhandel Kirberger & Kesper, de Amsterdamse importeur van Engelse literatuur
 • tijd: 12.30 – 13.30 uur; toegang gratis; plaats: Doelenzaal Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam

Tentoonstelling: ‘De Boekhandel pakt uit prospectussen, personalia, prenten en portretten uit de Bibliotheek van de KVB’

 • plaats: Tentoonstellingszaal UB, Singel 425, Amsterdam, tel. +31 (0)20-525.2143
 • periode: 7 september t/m 9 november 2001
 • openingstijden: maandag t/m vrijdag van 11.-00 – 16.00 uur; toegang: gratis
 • opening: donderdag 6 september 2001 om 16.00 uur in de Doelenzaal (Universiteitsbibliotheek)
 • publicatie: twee cd-rom’s en een handout met beschrijvingen
 • samenstellers: Astrid Balsem en Nico Kool
 • vormgeving van tentoonstelling, affiche en cd-omslag: Lies Ros
 • website: http://www.uba.uva.nl/nl/tentoonstelling/

Nadere inlichtingen:

 • tentoonstellingszaal: tel. +31 (0)20-525.2143, e-mail: expo@uba.uva.nl
 • in&externe communicatie: tel. +31 (0)20-525.2054/3601, e-mail: herweijer@uba.uva.nl
 • kvb-bibliotheek: tel. +31 (0)20-525.2056, e-mail: kvb@uba.uva.nl

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 28 Aug 2001 09:53:30 +0200
From: Gea Schelhaas <Gea.Schelhaas@kb.nl>
Subject: Sym: 0109.14: 'Dag van de Literaire Instellingen' op vr 5 oktober 2001 te Den Haag

=================================
Dag van de Literaire Instellingen
Vrijdag 5 oktober 2001
KB-gebouw, Den Haag
=================================

Op vrijdag 5 oktober 2001 organiseren de Koninklijke Bibliotheek en het Letterkundig Museum voor de tweede maal de Dag van de Literaire Instellingen. Enkele tientallen literaire genootschappen en verwante instellingen uit Nederland en Vlaanderen presenteren zich op een informatiemarkt in de hal van het KB-gebouw in Den Haag. Hiernaast is er een boekenmarkt waarop verschillende literaire antiquaren relevante titels te koop zullen aanbieden. Gedurende de gehele dag zullen films worden vertoond over verschillende literaire auteurs (met o.a. een interview van Ischa Meijer met Annie M.G. Schmidt).

De dag wordt afgesloten met een forumdiscussie met als thema ‘de literaire auteur als held’. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van aandacht voor de inhoud van een roman naar de auteur zelf. Om zijn werk te promoten las de auteur vroeger vooral voor uit eigen werk op culturele podia en in bibliotheken, tegenwoordig verschijnen steeds meer auteurs in talkshows en spelletjes op televisie, en zelfs in ‘de bladen’. Auteurs worden door hun uitgever vaker als ‘marketingproduct’ beschouwd ter ondersteuning van de verkoop. Wat is de oorzaak van deze ontwikkeling? Ligt het aan de uitgever, de auteur of aan de lezer? En is het een positieve of juist een kwalijke ontwikkeling? Over deze en andere vragen zullen Ronald Giphart (auteur), Elsbeth Etty (literair biograaf), Oscar van Gelderen (uitgeverij Vassallucci), Bart Vervaeck (literair journalist) en Greetje van den Bergh (Belle van Zuylen Genootschap) discussieren. De discussie zal worden geleid door Anton Korteweg, directeur van het Letterkundig Museum.

Datum: 5 oktober 2001, 11:00 – 17:30 u.
Lokatie: KB-gebouw, Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag (naast
Centraal Station)
Toegang: gratis
Meer informatie: Gea Schelhaas (tel. +31 (0)70-314.06.17,
gea.schelhaas@kb.nl)

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 9 Sep 2001 21:20:10 +0200
From: Hugo Ryckeboer <hugo.ryckeboer@pandora.be>
Subject: Sym: 0109.15: Colloquium Taal en Tongval 'Constante en
variabele "n" in varieteiten van het Nederlands' op vr 9 november 2001 te Gent

==========================
Colloquium Taal en Tongval
==========================

De redactie van Taal en Tongval (Tijdschrift voor Variatielinguistiek) nodigt u graag uit op haar jaarlijkse symposium, gewijd aan “Constante en variabele “n” in varieteiten van het Nederlands”. Het heeft dit jaar opnieuw plaats in het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, Koningstraat 18, te Gent op vrijdag 9 november 2001. De deelneming is gratis.

Programma:

13.30 Ontvangst met koffie
14.00 – 14.45 Dr. A.C.M. Goeman (Amsterdam): De Morfologische Atlas van de Nederlandse dialecten en de “n”.
14.45 – 15.30 Prof. dr. J. Taeldeman (Gent): De Fonologische Atlas van de Nederlandse dialecten en de “n”.
15.30 – 15.45 Bespreking
15.45 – 16.15 Koffie- en theepauze
16.15 – 17.45 Prof. dr. R. Van Hout en dr. H. Van de Velde (Nijmegen/Brussel): De uitspraak van de “n” in varieteiten van het Standaardnederlands, een sociolinguistisch onderzoek)
17.45 – 17.00 Bespreking
17.05 Receptie

Dezelfde dag heeft in de voormiddag om 11.00 uur de plenaire vergadering plaats van redactie en redactieraad van het tijdschrift. Wie een hotelkamer wil reserveren kan dat het best via de website van de stad Gent: http://www.gent.be/

Dr. Hugo Ryckeboer,
Blandijnberg 2,
9000 Gent.
Tel. +32 (0)9-264.40.81

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 30 Aug 2001 00:38:42 +0200
From: Edward Vanhoutte <evanhout@uia.ua.ac.be>
Subject: Sym: 0109.16: 'Epistolaria, studiedag Tekstgenese' op wo 19 september 2001 te Antwerpen

==================================
Epistolaria, Studiedag Tekstgenese
==================================

Datum: woensdag 19 september 2001
Locatie: AMVC (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven) Minderbroedersstraat 22 – 2000 Antwerpen – (tel.: +32 (0)3-222.93.20; fax: +32 (0)3-222.93.21).
Organisatie: AMVC, Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie & Vakgroep Nederlandse Literatuur U Gent
Deelnemen: Wenst u (gratis) deel te nemen aan de studiedag, gelieve dan voor 14 september uw naam, adres, e-mail/telefoonnr. door te sturen naar het CTB, Koningstraat 18, b-9000 Gent, ctb@kantl.be, tel.: +32 (0)9 265.93.50, fax: +32 (0)9 265.93.49.

Het editeren van brieven, dagboeken en historische documenten levert andere problemen op dan het editeren van literaire teksten. De presentatie van de tekstgenese en de constitutie van een leestekst vormen voor de brievenediteur niet zozeer de opdracht, wel het kritisch beschikbaar stellen en afdoende annoteren van de documenten.

Brievenediteurs zijn het op theoretisch gebied zelden eens: editeren en annoteren dienen hand in hand te gaan, maar over de vereisten die aan het editiewerk respectievelijk commentaar moeten worden gesteld, wordt voortdurend gediscussieerd. Kan er wel een vademecum voor de brievenediteur worden vastgelegd? Enkele prangende vragen mogen de problematiek kort schetsen. Moet een brieveneditie altijd volledigheid nastreven, of zijn er argumenten voor selectieve of deeledities? Wanneer biedt een regestenuitgave soelaas en wat is het belang van een degelijke archiefeditie (of diplomatische transcriptie)? Welke mogelijkheden biedt een digitale brievenuitgave meer dan een klassiek geannoteerde brievenverzameling?

Ook de normen waar een annotatie-apparaat aan dient te voldoen, biedt voldoende stof voor discussie. Deze studiedag wil brievenediteurs vanuit de eigen praktijk aan bod laten komen. Afhankelijk van de specificiteit van het overgeleverde materiaal en de doelstelling van het onderzoek zullen de editeurs andere accenten leggen. Vraag is of er bepaalde richtlijnen of criteria zijn die aan de basis van elke wetenschappelijk verantwoorde brieveneditie moeten liggen.

Programma:

9.00 Onthaal – koffie/thee
9.30 Leen van Dijck (AMVC): Verwelkoming
9.40 Yves T’Sjoen (U Gent): Archiefedities, regestenuitgaven, deel- en selectieve edities: problematiek van de brievenuitgave
10.00 Leonard Nolens: Particuliere beschouwingen bij het egodocument (dagboek en brieven) in/als het literaire oeuvre
10.30 Stijn Vanclooster (CTB): “De Kapel”: artistieke beweging rond 1900
11.00 Pauze – koffie/thee
11.20 Joke Debusschere (CTB): “Liever zakelijk blijven waar het over ‘zaken’ gaat.” Editie van de briefwisseling tussen Stijn Streuvels en zijn Nederlandstalige uitgevers
11.50 Edward Vanhoutte (CTB): Een brief is een brief is een brief etc. Structurele en semantische problemen bij de elektronische editie van correspondentie
12.30 Lunchpauze
14.00 Hans Luijten (CHI-Van Gogh Museum, Amsterdam): Als de klimop tegen de muren. De grenzen bij het annoteren van de correspondentie van Vincent van Gogh
14.40 Bart Nuyens (CTB): “Meer waard dan mijn verzen.” De correspondentie van Raymond Herreman, tussentijds dichter en voltijds criticus
15.10 Bert Van Raemdonck (CTB): “Experimenten binnen de grenzen van het ernstige” Het brievenarchief van het Nieuw Vlaams Tijdschrift
15.40 Dirk Van Hulle & Edward Vanhoutte: Voorstelling boek Paralipomena. Tekstgenetische Studies
16.00 Receptie

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 26 Aug 2001 17:50:26 -0400 (EDT)
From: Antonius Broos <tonbroos@umich.edu>
Subject: Sym: 0109.17: Elfde AANS-ICNS-conferentie 'The Low Countries: Crossroads of Cultures' van do 6 tot zo 9 juni 2002 in Ann Arbor, Michigan, USA; call for papers

============================================
Elfde AANS-ICNS-conferentie; call for papers
============================================

The American Association for Netherlandic Studies is pleased to announce the eleventh Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies (ICNS) to be held 6-9 June, 2002, at the University of Michigan in Ann Arbor, MI, USA.
The organizers have chosen to emphasize the multicultural aspects of the Netherlands and Belgium under the title: The Low Countries: Crossroads of Cultures. Proposals for papers in literature, language, history, art history, culture, social sciences and related disciplines must be postmarked not later than December 15, 2001. Please include your e-mail address. Papers must be based on original, unpublished research and presentations should be no longer than 20-25 minutes, allowing for discussion.

Selected papers will be published in the series Publications of the American Association for Netherlandic Studies (PAANS)

Please send a one page abstract to:

Dr. Ton J. Broos
Dutch & Flemish Studies
University of Michigan
Department of Germanic Languages and Literatures
3418 Modern Languages Building
Ann Arbor, MI 48109
Tel: (734) 764.5370 or (734) 994.9276 (home)
fax: (734) 763.6557
e-mail: tonbroos@umich.edu
websites:

 • AANS: http:// polyglot.lss.wisc.edu/aans/
 • Dutch & Flemish Studies A2: http://www.lsa.umich.edu/german/ds.html

AANS is a university-level organization that promotes the study of the language, literature, history, art history and general culture of the Low Countries.

The University of Michigan is one of the major public research universities in the United States and Ann Arbor is served by Detroit Metropolitan Airport.

Please feel free to pass this information along to interested parties.

See You in Ann Arbor! Tot Ziens in Ann Arbor!

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 09 Sep 2001 10:00:42 +0200
From: Guido Leerdam <info@lvvn.nl>
Subject: Lit: 0109.18: Themanummer VakTaal over Het Bureau

===================================
Themanummer VakTaal over Het Bureau
===================================

De binnenkort – medio oktober – verschijnende nieuwste aflevering van VakTaal (tijdschrift van de Landelijke Vereniging van Neerlandici) is geheel gewijd aan Het Bureau. Bijna een jaar na het uitkomen van het laatste deel van Voskuils romancyclus is de discussie over het Bureau-fenomeen zeker niet uitgewoed, maar volgens sommige critici, nog maar net begonnen. VakTaal biedt daaraan een interessante bijdrage in de vorm van de volgende artikelen:

 • Willem Frijhoff: Het gebruik van wetenschap voor de eigen psychische behoeften. Voskuil en Vreeburg
 • Susanne van der Kleij: Een onweerswolk boven het bureau. Interview met Peter Jan Margry over volkskunde toen en nu
 • Willem van den Berg: Het Bureau – dialoog over de dialogen. Uitputtende beschrijvingsmanie en mislukkende gesprekken
 • J.D.F. van Halsema jr.: Het Bureau: Feiten & Meningen. Voskuil op het Internet
 • Jaap de Rooij: Het Bureau gaat niet over “Het Bureau”
 • Patrick Bassant: “Waarom was Huppeltje Pup een beetje triest?” De beslommeringen van een oude Koning
 • Jan Stroop: De beweeglijkste en avontuurlijkste vorm van taalkunde. Bespreking van Jo Daans De ontwikkeling van de Nederlandse dialectgeografie

Dit dubbelnummer van VakTaal is te bestellen door overmaking van NLG 5,- (dit bedrag is incl. portokosten) op girorekeningnummer 4529425 t.n.v. de Landelijke Vereniging van Neerlandici, Amsterdam, o.v.v. “Themanummer Het Bureau” (NB: Girotellers wordt verzocht bij de elektronische overmaking de adresgegevens niet te vergeten). De aflevering wordt u dan zo spoedig mogelijk na verschijning toegezonden.

Voor alle verdere informatie: info@lvvn.nl

Guido Leerdam

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 29 Aug 2001 14:15:24 +0200
From: Loes Damhof <loes.damhof@GopherPublishers.com>
Subject: Lit: 0109.19: Nieuw van het INL: het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW)

===============================================================
Nieuw van het INL: het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW)
===============================================================

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (URL: http://www.inl.nl/), bekend van het Woordenboek der Nederlandse Taal en Het Groene boekje, heeft haar onderzoek naar de oudste periode van het Nederlands, het Vroegmiddelnederlands, afgerond. Dit heeft geresulteerd in publicatie van het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VNMW).

Het VNMW behandelt circa 2.200 ambtelijke bescheiden, een vijfentwintigtal literaire teksten en tekstfragmenten en een dertiende-eeuwse tweetalige Latijns-Middelnederlandse woordenlijst die uit deze periode bewaard zijn gebleven. Het gaat hierbij om stukken die ook daadwerkelijk geschreven zijn in de dertiende eeuw, niet om latere geschriften van werken die in de dertiende eeuw ontstaan zijn.

Een opvallend verschil tussen het VMNW en de meeste andere woordenboeken is de hoeveelheid encyclopedische kennis die is toegevoegd. Alle voorkomende persoons- en plaatsnamen zijn zodanig geidentificeerd, dat de lezer kan terugvinden wat een bepaald woord betekent, maar ook waar de plaats gezocht moet worden, waar de handeling zich afspeelt, of om welke (bijbelse of historische) persoon het nu eigenlijk gaat.

Het VNMW wordt uitgegeven door Gopher Publishers uit Groningen (Nederland) via de website http://www.gopher.nl/. Klik op ‘Winkel’, dan in het linkerframe op ‘Boeken’ en vervolgens op ‘Wetenschappelijke uitgaven’.

Het woordenboek (6000 pagina’s) is als vierdelig naslagwerk verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

 • genaaid gebonden in leer
 • garenloos gebrocheerd met een zachte kaft.

Wanneer u voor 1 oktober 2001 bestelt, betaalt u voor de lederen versie NLG 1460,- in plaats van NLG 1750,- en voor de softcover NLG 925,- in plaats van NLG 1050,- (alle bedragen zijn incl. 6 procent BTW, excl. verzendkosten).
De naslagwerken worden na ontvangst van de verschuldigde bedragen (te betalen per factuur of per creditcard) verzonden.

Mocht u nog meer informatie omtrent de nieuwste publicatie van het INL willen ontvangen, kunt u zich wenden tot Gopher Publishers via e-mail: loes.damhof@gopherpublishers.com of u kunt bellen: 0505-3657272

Noot van de redactie:
Navraag leerde ons dat er plannen zijn om het VNMW t.z.t. op cd-rom uit te brengen. Wanneer deze plannen vastomlijnde vormen gaan aannemen, zal het INL daarover berichten. Wij houden u op de hoogte!

(20)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 10 Sep 2001 14:18:30 +0000
From: reinier salverda <ucldres@ucl.ac.uk>
Subject: Lit: 0109.20: Nieuw: L. Hellinga e.a. The Bookshop of the World. The role of the Low Countries in the book-trade 1473-1941 ('t Goy-Houten, 2001); J. Harskamp. The Indonesian Question (London, 2001)

=====
Nieuw
=====

Ter informatie attendeer ik graag op twee recent verschenen boeken die beide met de Nederlandse collectie in de British Library te maken hebben:

Lotte Hellinga, Alastair Duke, Jacob Harskamp, Theo Hermans (eds.). The Bookshop of the World. The role of the Low Countries in the book-trade 1473-1941. ’t Goy Houten: HES & De Graaf Publishers, 2001, 332 pp. ISBN 90-6194-039-7.

Jaap Harskamp. The Indonesian Question. The Dutch/Western response to the struggle for independence in Indonesia 1945-1950. An annotated catalogue of primary materials held in the British Library. Introduction by Peter Carey. London: British Library, 2001, xx-120 pp. ISBN 0-7123-1127-0.

Verdere informatie bij Dr. Jaap Harskamp, Head of the Dutch and Flemish Collection in the British Library: Jacob.Harskamp@mail.BL.UK.

Met vriendelijke groet,
Reinier Salverda
Dept of Dutch
University College London

(21)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 27 Aug 2001 08:46:12 +0200
From: Edward Vanhoutte <evanhout@uia.ua.ac.be>
Subject: Lit: 0109.21: Nieuw: E. Vanhoutte & D. Van Hulle. Paralipomena. Tekstgenetische studies. AMVC-publicaties 3. (Antwerpen, 2001)

=====
Nieuw
=====

Edward Vanhoutte & Dirk Van Hulle. Paralipomena. Tekstgenetische studies. AMVC-publicaties 3. Antwerpen, AMVC, 2001, 189 p. ill. 11,16 Euro / 450 BEF. ISBN 90-76785-04-X.
Te bestellen bij de boekhandel of rechtstreeks bij het AMVC: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Minderbroedersstraat 22, B-2000 Antwerpen. Tel.: +32 (0)3-222.93.20 – Fax: +32 (0)3-222.93.21 – E-mail: amvc@cs.antwerpen.be.

Aan de basis van de grootste meesterwerken liggen vaak futiliteiten en prullaria: prentbriefkaarten, faxen, tekeningen, tijdstabellen, reisimpressies, droedels, schema’s, aantekeningen, foto’s en schetsen van plaatsen of romanfiguren. Omdat dergelijke paralipomena niet tot de eigenlijke versies van een literair werk behoren, worden ze meestal niet in een editie opgenomen.

De rol van paralipomena in het schrijfproces is nochtans niet te onderschatten. Ze getuigen van de vaak moeizame manier waarop een literair project vorm heeft gekregen, de pogingen van de schrijver om het overzicht te bewaren, of het beslissende moment waarop het oorspronkelijke project gewijzigd werd.

Deze veronachtzaamde sporen in de marge van de literatuur zijn daarom een boeiend onderwerp voor tekstgenetisch onderzoek of de studie van wat er aan de publicatie van een tekst voorafgaat. In deze essaybundel krijgen ze de aandacht die ze verdienen, met bijdragen over J.H. Leopold, Johan Daisne, Peter Benoit, Richard Minne, Stijn Streuvels, Tom Lanoye en Luk Perceval, en een verhaal van Koen Peeters.

Inhoud:

 • Leen van Dijck – AMVC:
  Vooraf.
 • Dirk Van Hulle – Universiteit Antwerpen (UIA):
  Inleiding.
 • Koen Peeters:
  Valt er hier iets te consumeren?
 • H.T.M. van Vliet – Constantijn Huygens Instituut:
  De schorsige woorden. Knipsels, schetsen en fragmenten in de nalatenschap van J.H. Leopold.
 • Johan Vanhecke – AMVC:
  ‘De avonturen van Quick en Flupke’: Daisne tussen feit en fictie.
 • Jan Dewilde – Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie/Studiecentrum voor Vlaamse Muziek:
  Wie heeft die handteekening uitgekrabd? Waarom? Muziekmanuscripten van Peter Benoit.
 • Yves T’Sjoen – Universiteit Gent:
  Speelse en berijmde intermezzi. Paralipomena voor Richard Minnes briefgedichten: tekeningen en tekstfragmenten in de correspondentie.
 • Edward Vanhoutte – Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie:
  Evolutie van een volzin. Paralipomena en versies bij Stijn Streuvels.
 • Harold Polis – Nijgh & Van Ditmar/Dedalus:
  Apologie van de kladcultuur.
 • Vincent Neyt – Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde:
  Perceval regisseert Lanoye. Het ontstaan van Ten Oorlog en de doorwerking in de Monster-cyclus.

(22)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 7 Sep 2001 09:31:18 +0200
From: Jan Pekelder <pekelder@libertysurf.fr>
Subject: Lit: 0109.22: Te verschijnen: J. Pekelder, D'ecodage et interpr'etation. Ordres linguistique, iconique et pragmatique en n'eerlandais contemporain. (Louvain-la-Neuve, 2001)

=========================================
Een vereenvoudigde visie op woordvolgorde
=========================================

In de loop van dit jaar zal verschijnen bij uitgeverij Peeters te Louvain-la-Neuve:

Pekelder, J., D’ecodage et interpr’etation. Ordres linguistique, iconique et pragmatique en n’eerlandais contemporain, 297 pp.

Korte samenvatting

Deze studie presenteert een nieuwe, geintegreerde en vereenvoudigde visie op woordvolgorde. Het theoretisch kader is neo-saussuriaans. De centrale hypothese luidt dat het hedendaags Nederlands drie basisvolgordes kent: taalkundige, iconische en pragmatische volgordes. Aangetoond wordt dat alleen taalkundige volgordes overeenkomen met signifiants die arbitrair en – vanuit een synchroon standpunt – onveranderlijk verbonden zijn met signifi’es. Verder wordt aannemelijk gemaakt dat iconische volgordes – waarvan slechts sommige onveranderlijk zijn – algemeen menselijke (cognitieve) eigenschappen reflecteren en bijgevolg niet arbitrair zijn. De – niet-arbitraire en veranderlijke – pragmatische volgordes tenslotte worden gekarakteriseerd als sequenties die onder invloed van context en/of situatie parasiteren op (veranderlijke) iconische volgordes.

U kunt intekenen door onderstaand formulier voor 1 oktober 2001 te sturen naar:

M. le Professeur Jan PEKELDER
Universit’e de Paris-Sorbonne (Paris IV)
Facult’e d’Etudes Germaniques
D’epartement d’Etudes N’eerlandaises
108, bd. Malesherbes
75850 PARIS CEDEX 17
France

-Intekenformulier—————————————-

Naam …………………………………………..
Adres …………………………………………..
…………………………………………..
Plaats …………………………………………..
Land …………………………………………..

Ik teken in op … exemplaar/exemplaren van D’ecodage et interpr’etation tegen de prijs van 29 euro per exemplaar, verzendkosten inbegrepen.

Ik stort het bedrag van 29 euro op onderstaande rekening (eventuele overschrijvingskosten dienen bij de 29 euro opgeteld te worden):

Postbank (girokantoor Arnhem), rekeningnummer: 3702321, t.n.v. Hr. J. PEKELDER, 15, rue de l’Eglise, F-45150 DARVOY.

Datum en handtekening

…………………………………………………


(23)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 07 Sep 2001 17:41:57 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0109.23: Pas verschenen: Kees Fens. In het begin was de bijbel. Boeken uit eigen kast. Tiende Bert van Selm-lezing. (Amsterdam, 2001)

==============
Pas verschenen
==============

Kees Fens. In het begin was de bijbel. Boeken uit eigen kast. Amsterdam: De Buitenkant, 2001 (Tiende Bert van Selm-lezing). 31 blz.; ills.; NLG 22,50.

In de traditionele reeks Bert van Selm-lezingen aan het begin van het Leidse neerlandistische academische jaar was het ditmaal de beurt aan Kees Fens, daarbij bijgestaan door Berry Dongelmans aan de knop van een uiterst functionele PowerPoint-presentatie. Fens had het over de vormgeving van boeken, waarvoor hij een greep had gedaan uit zijn welgevulde boekenkast. Hij bekende de barbaarsheid te hebben gehad om – tot hij in 1976 daarover op de vingers werd getikt – alle boekomslagen van zijn boeken te halen. Dat leverde in ieder geval mooie plaatjes van boekbanden.

Een groot deel van Fens’ ontboezemingen over de schoonheid van boekband en typografie is gewijd aan het werk van Helmut Salden, de vormgever gedurende een lange tijd van Van Oorschot. Dat de tijd van Salden voorbij is, wordt wel het duidelijkst gedemonstreerd aan de uitgave van juist deze Tiende Bert van Selm-lezing. Waarom De Buitenkant – een uitgeverij die toch regelmatig streeft naar bestverzorgde boeken – Joseph Plateau voor de vormgeving heeft ingehuurd, moet maar een goed bewaard geheim blijven. Dat Fens wat minder woorden in drie kwartier op zijn gehoor loslaat dan de gemiddelde spreker hoeft nog niet te leiden tot het gebruik van een 14 punts letter op een bladspiegel zonder binnenmarge. Had dan wat energie gestopt in kleurenfoto’s van boekbanden in plaats van de grijs-grauwe postzegelformaten die nu de uitgave ‘sieren’.

Niettemin kan ik iedereen aanraden om zijn serie Van Selm-lezingen compleet te maken, of beter nog: een abonnement op de serie te nemen. De vorm is meestal, de inhoud is altijd de moeite waard! U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door NLG 22,50 (of een veelvoud daarvan) over te maken naar ABN-AMRO 53.88.53.344 t.n.v. Universiteit Leiden cs Opleiding Nederlandse taal- en cultuur, geb. nr. 1167, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; o.v.v. “Tiende Bert van Selm-lezing” of, bij bestelling vanuit het buitenland, door toezending van een Eurocheque. Indien u abonnee wilt worden, kunt u dit kenbaar maken door op uw overschrijvingskaart of uw aanvraag voor een toegangskaart het woord ‘abonnee’ te vermelden. U krijgt dan vanaf het desbetreffende jaar automatisch elk jaar een uitnodiging voor de lezing toegestuurd en u verzekert zich van een exemplaar van de gedrukte tekst. Deze ligt op de dag van de lezing voor u klaar of hij wordt u toegezonden (vergezeld van een rekening). Bestellingen kan men ook richten aan Minotarus Boekwinkel, St. Antoniesbreestraat 3D, Amsterdam, +31 (0)20-6227748.

P.J. Verkruijsse

(24)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0109.a --------------------------*