Neder-L, no. 0106.a

Subject: Neder-L, no. 0106.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 14 Jun 2001 13:24:14 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Tiende-jaargang---------- Neder-L, no. 0106.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0106.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Tentoonstelling 'Een punt voor typografie', vr 15  |
|           juni - vr 17 augustus 2001; opening op do 14 juni  |
|           2001 (Amsterdam)                  |
|          - 43-ste Pasar Malam Besar, wo 20 juni - zo 1 juli  |
|           2001 (Den Haag)                   |
|          - 32-ste Poetry International Festival en 5-de Poetry |
|           International Kinderfestival, za 16 - vr 22 juni  |
|           2001 (Rotterdam)                  |
| (2) Vac: 0106.02: Vacature voor een projectmedewerker          |
|          Onderwijstoepassingen bij 'Het Geheugen van      |
|          Nederland' aan de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag |
|          (deadline: vr 29 juni 2001)              |
| (3) Vac: 0106.03: Vacature voor een afdelingshoofd neerlandistiek bij  |
|          het NIWI-KNAW te Den Haag (deadline: wo 15 augustus  |
|          2001)                         |
| (4) Vac: 0106.04: Vacatures voor een deeltijds docent Fonetiek en een  |
|          deeltijds docent Sociolinguistiek aan de       |
|          Universitaire Instelling Antwerpen (deadline: thans  |
|          nog onbekend)                     |
| (5) Web: 0106.05: Bzzlletin ook op internet actief           |
| (6) Med: 0106.06: 'Het Geheugen van Nederland': nieuw          |
|          digitaliseringsproject van de Koninklijke Bibliotheek |
|          te Den Haag                      |
| (7) Med: 0106.07: Gratis te verkrijgen: Bibliografie van de Vlaamse   |
|          Tijdschriften van Roemans & Van Assche        |
| (8) Med: 0106.08: Presentatie Vlaamse literaire tijdschrift Dietsche  |
|          Warande en Belfort 2001/3 op do 21 juni 2001 te    |
|          Amsterdam                       |
| (9) Med: 0106.09: Cultureel programma 'Ga fietsen!' op za 30 juni 2001 |
|          te Nijmegen                      |
|(10) Lit: 0106.10: Nieuw nummer tijdschrift 'Schrijven' verschenen    |
|(11) Lit: 0106.11: Nieuw tijdschrift: 'ZL'                |
|(12) Sym: 0106.12: Symposium 'De Middelnederlandse preek' op vr 14    |
|          september 2001 te Amsterdam              |
|(13) Sym: 0106.13: SITM-congres over Middeleeuws Theater en Middeleeuws |
|          Theaterfestival van ma 2 - za 7 juli 2001 te     |
|          Groningen                       |
|(14) Sym: 0106.14: Conferentie 'Tools in Linguistic Theory (TiLT)' van  |
|          do 5 - zo 8 juli 2001 te Utrecht           |
|(15) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           -------------14-juni-2001-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 04 Jun 2001 17:26:30 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0106.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal, Singel 425.

Opening expositie ‘Een punt voor typografie’, donderdag 14 juni 2001, 16.00 uur.

 • Tentoonstelling ‘Een punt voor typografie; de typografische bibliotheek in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam’, georganiseerd t.g.v. het 150-jarig jubileum van de firma Tetterode en de overhandiging van het zogenaamde Athiaskastje, met historisch Hebreeuws lettermateriaal. De tentoonstelling wordt geopend door Irma Boom, grafisch ontwerper, en is te bezichtigen van 15 juni t/m 17 augustus 2001, maandag-vrijdag 11.00-16.00 uur. Bij de expositie hoort een gelijknamig boekje.

DEN HAAG, Malieveld.

43-ste Pasar Malam Besar, woensdag 20 juni – zondag 1 juli 2001.

 • Dit grootste Euraziatische festival ter wereld beleeft zijn 43-ste editie met tal van activiteiten, waarvoor men het beste terecht kan op de website http://www.pasarmalambesar.nl. Met betrekking tot de Indische letteren treden o.a. op Paula Gomes, Wies van Groningen, Rob Bouwman, Guus Cleintuar, Roelof van Gelder, Yvonne Keuls, Lilian Ducelle en Rudy Kousbroek. Parallel aan de Pasar Malam vinden op 25 en 26 juni voor de zesde maal de Indische Studiedagen plaats.

ROTTERDAM, Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein 25, Rotterdam.

32-ste Poetry International Festival en 5-de Poetry International Kinderfestival, zaterdag 16 – vrijdag 22 juni 2001.

 • Het bekendste (internationale) poeziefestival van Nederland. Reserveringen: +31 (0)10-411.81.10; informatie: +31 (0)10 282.27.77 http://www.poetry.nl/

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 12 Jun 2001 13:01:09 +0200
From: Paul Doorenbosch <Paul.Doorenbosch@kb.nl>
Subject: Vac: 0106.02: Vacature voor een projectmedewerker Onderwijstoepassingen bij 'Het Geheugen van Nederland' aan de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (deadline: vr 29 juni 2001)

=================
Vacature Den Haag
=================

Het Geheugen van Nederland is een grootschalig digitaliseringsprogramma: sectoroverschrijdend, en gericht op een breed publiek en op het voortgezet onderwijs. De eerste fase van het programma duurt 3 jaar. Voor het projectteam zoeken wij een medewerker onderwijstoepassingen (v/m). Deze onderwijscoordinator initieert en begeleidt de ontwikkeling van onderwijsapplicaties bij de deelnemende erfgoedinstellingen (musea, archieven bibliotheken). Hij werkt mee aan de ontwikkeling en implementatie van de Geheugen-website, waarop de onderwijsapplicaties beschikbaar worden gesteld.

Wij zoeken iemand met praktische ervaring in het voortgezet onderwijs (havo, vwo, vmbo) en met inzicht in de huidige ontwikkelingen en mogelijkheden van ICT in het onderwijs (geschiedenis, kunst en cultuur). Resultaatgerichtheid, creativiteit, flexibiliteit, zelfstandigheid en teamwork zijn belangrijke eigenschappen. De functie vraag een academisch werk- en denkniveau.

Het Geheugen van Nederland wil de toegankelijkheid en het gebruik van het cultureel erfgoed sterk vergroten. Het uiteindelijke doel is een omvangrijk en steeds groeiende Nationale Digitale Collectie te realiseren. De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag coordineert het programma. De deelprojecten vinden plaats in samenwerking met instellingen voor cultureel erfgoed. De eerste fase van het project loopt tot 2004. In deze periode worden deelcollecties van 16 instellingen gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld. Het gaat daarbij om afbeeldingen, geluid, tekst en bewegend beeld. Het ontwikkelen van educatieve toepassingen voor deze digitale collecties is een belangrijk onderdeel van de activiteiten.

De functie is gewaardeerd op schaal 11 (CAO-OI); maximaal NLG 8.059,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek, exclusief 8 procent vakantietoelage. Het betreft een fulltime tijdelijke aanstelling, in eerste instantie, voor de periode van 1 jaar. Na gebleken geschiktheid zal de aanstelling verlengd worden met 2 jaar.

Voor de volledige omschrijving van deze vacature, zie http://www.kb.nl/kb/pz/vacatures/010206-001-kb.html Inlichtingen bij Paul Doorenbosch, tel. +31 (0)70-3140161, e-mail: geheugen@kb.nl

Voor meer informatie over Het Geheugen van Nederland: http://www.geheugenvannederland.nl/

Sluitingsdatum: 29 juni 2001

Noot van de redactie: informatie over Het Geheugen van Nederland vindt u ook elders in dit Neder-L-bulletin: zie artikel 0106.06.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 13 Jun 2001 15:21:45 +0200
From: Gaspard de.Jong <Gaspard.de.Jong@niwi.knaw.nl>
Subject: Vac: 0106.03: Vacature voor een afdelingshoofd neerlandistiek bij het NIWI-KNAW te Den Haag (deadline: wo 15 augustus 2001)

==================================================
Vacature Afdelingshoofd Neerlandistiek (NIWI-KNAW)
==================================================

Het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen zoekt een

Afdelingshoofd Neerlandistiek

Het NIWI-KNAW heeft onlangs zijn strategie opnieuw bepaald. In de nieuwe strategie profileert het NIWI-KNAW zich als wetenschappelijk instituut met een tweeledige taak:

a. Het produceren en vergaren van kennis over wetenschappelijke informatie en communicatie. Het NIWI-KNAW verricht daartoe strategisch en toegepast onderzoek, draagt bij aan de ontwikkeling van standaarden en onderhoudt actuele kennis over ontwikkelingen op zijn gebied.
b. Het bevorderen van de toepassing van actuele inzichten en standaarden in wetenschappelijke informatie en communicatie door middel van eigen informatiediensten, coordinerende activiteiten, kennisuitwisseling en -overdracht door cursussen, seminars en publicaties.

Alle activiteiten van het NIWI-KNAW worden, met behulp van peer review en gebruiksonderzoek, voortdurend getoetst op wetenschappelijke relevantie en kwaliteit. Kennis en informatiediensten zijn binnen de mogelijkheden beschikbaar voor belangstellenden buiten de wetenschap. Gebruik van internet staat voorop bij ontwikkeling van nieuwe activiteiten en bestaande, zoals de BNTL.
De organisatiestructuur van het NIWI-KNAW is in het kader van de strategie eveneens herzien. Er zijn drie afdelingen gevormd voor de disciplines waarop het instituut zich met name richt: Neerlandistiek, Geschiedenis en Sociale Wetenschappen. Het NIWI is een van de grotere KNAW-instituten: er zijn ruim 100 medewerkers werkzaam, waarvan 10 specifiek in de Neerlandistiek.

De hoofdtaak van het afdelingshoofd zal bestaan uit het ontwikkelen en uitbouwen van de informatie- en communicatiediensten voor de neerlandistiek. Dit gebeurt in samenspraak met externe partners, onderzoekers aan universiteiten en bij andere KNAW-instituten (onder andere Meertens Instituut en Constantijn Huijgens Instituut) en de Koninklijke Bibliotheek (waar de afdeling gehuisvest is) en intern met de medewerkers van de afdeling en met andere afdelingen van het instituut.

Voor deze functie zoeken wij iemand met:

 • wetenschappelijke ervaring, bij voorkeur gepromoveerd;
 • een goed netwerk binnen het vakgebied;
 • leidinggevende kwaliteiten;
 • actueel inzicht in de toepassingsmogelijkheden van ICT;
 • een stimulerende persoonlijkheid.

De functie is gewaardeerd op UHD-niveau (schaal 13). Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Nadere informatie over het NIWI-KNAW en de afdeling Neerlandistiek is te vinden op de website www.niwi.knaw.nl. Het jaarplan van de afdeling en informatie over de organisatie van het instituut is verkrijgbaar bij het secretariaat (telefoon: 020-4628604). Voor inlichtingen over de functie en de sollicitatieprocedure kunt u zich wenden tot de directeur: dr. Gaspard A. de Jong (e-mail: gaspard.de.jong@niwi.knaw.nl, of telefonisch via het secretariaat).

Sollicitaties dienen uiterlijk 15 augustus 2001 te worden gericht aan de directeur NIWI-KNAW, Postbus 95110, 1090 HC Amsterdam, onder vermelding van ‘vacature PZ 089’.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 31 May 2001 14:56:37 +0200
From: Jef Verschueren <versch@uia.ua.ac.be>
Subject: Vac: 0106.04: Vacatures voor een deeltijds docent Fonetiek en een deeltijds docent Sociolinguistiek aan de Universitaire Instelling Antwerpen (deadline: thans nog onbekend)

===================
Vacatures Antwerpen
===================

Het departement Germaanse Taal- en Letterkunde van de Universitaire Instelling Antwerpen verwacht zeer binnenkort (na goedkeuring door de Raad van Bestuur) de volgende twee vacatures te kunnen uitschrijven:

 • deeltijds docent (20 procent) in het vakgebied van de fonetiek, voor het doceren van twee cursussen (van 30 uur elk). Van de docent wordt een jaarlijks aanbod Algemene Fonetiek verwacht; het onderwerp van het tweede vak wordt bepaald in overleg tussen docent en vakgroep.
 • deeltijds docent (50 procent) in het vakgebied van de sociolinguistiek. Van de docent wordt een bijdrage verwacht m.b.t. het onderwijs (150 uur in 2 jaar) en onderzoek in de algemene sociolinguistiek en de sociolinguistiek van het Nederlandse taalgebied.

De officiele vacantverklaring zal verschijnen op http://aiv-www.uia.ac.be/d1/vaczap.html; sollicitatieformulieren zijn beschikbaar op http://aiv-www.uia.ac.be/d1/curriculum.doc

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met Johan van der Auwera (auwera@uia.ua.ac.be), departementsvoorzitter, of Jef Verschueren (jef.verschueren@ua.ac.be), vakgroepvoorzitter.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 11 Jun 2001 15:27:52 +0200
From: Pieter <pieter@bzztoh.nl>
Subject: Web: 0106.05: Bzzlletin ook op internet actief

=====================
Bzzlletin op internet
=====================

Vanaf 1 juni is BZZLLETIN ook op internet te lezen.

Surf naar http://www.bzzlletin.nl en klik in de linkermarge op het Bzzlletin-button.

Redactie BZZLLETIN
Laan van Meerdervoort 10
2517 AJ Den Haag
email: bzzlletin@bzztoh.nl

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 07 Jun 2001 23:28:52 +0200
From: Paul Doorenbosch <Paul.Doorenbosch@kb.nl> en P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0106.06: 'Het Geheugen van Nederland': nieuw digitaliseringsproject van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag

==========================
Het Geheugen van Nederland
==========================

Mei 2001 is het projectbureau Het Geheugen van Nederland operationeel geworden na een voorbereidingsfase van enkele maanden. Het Geheugen van Nederland is een sectoroverschrijdend digitaliseringsprogramma van de Koninklijke Bibliotheek. De doelstelling is een Nationale Digitale Collectie op te bouwen en gratis voor iedereen beschikbaar te stellen op internet. Daarnaast heeft het ontwikkelen van toepassingen voor het voortgezet onderwijs een belangrijke plaats.

Het Geheugen van Nederland beschikt over een budget van 18,7 miljoen gulden, waarvan 15 miljoen wordt gefinancierd door het ministerie van OCenW uit het Fonds Economische Structuurversterking en 3,7 miljoen door de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB coordineert het programma en werkt samen met instellingen voor cultureel erfgoed. Het beoogde eindresultaat is een website die een integrale en eenvoudige toegang biedt tot digitale collecties van verschillende erfgoedinstellingen. Deze website gaat tevens toegang bieden tot een onderwijssite, die specifiek voor het voortgezet onderwijs lesmogelijkheden met dit materiaal biedt.

De deelprojecten binnen Het Geheugen zijn gespreid over de verschillende sectoren uit het cultureel erfgoed, en over de historische tijdvakken en daarbij aansluitende kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Er wordt naar gestreefd om de verschillende richtingen in de geschiedbeoefening (politiek, sociaal-economisch en cultureel) aan de orde te laten komen. De te digitaliseren materialen omvatten teksten, afbeeldingen, geluid en bewegend beeld. De volgende instellingen zijn in mei gestart met een project: Het Mauritshuis, Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, de Atlas Van Stolk, de directie der Oostersche Handel en Reederijen, het Centraal Bureau voor Genealogie en de Koninklijke Bibliotheek. Andere instellingen volgen in 2002 en 2003.

Naast het voeren van de projectcoordinatie, biedt de Koninklijke Bibliotheek een productieomgeving voor de digitalisering en verzorgt ze de centrale opslag en beschikbaarstelling van de materialen. Het Geheugen van Nederland behoort tot de Nationale Programma’s van de Koninklijke Bibliotheek. Begin 2002 worden de eerste resultaten opgeleverd en in 2003 wordt het programma afgerond.

Informatie: http://www.geheugenvannederland.nl/
E-mail: geheugen@kb.nl

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 31 May 2001 21:25:53 +0200
From: Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>
Subject: Med: 0106.07: Gratis te verkrijgen: Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften van Roemans & Van Assche

=========================================
Gratis Bibliografie Vlaamse Tijdschriften
=========================================

Bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde zijn tegen vergoeding van portkosten (47 exemplaren van) de volgende werken gratis te verkrijgen (nieuw) op een first come first serve basis met voorrang voor wie de volledige reeks afneemt:

– Rob Roemans & Hilda Van Assche, Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften, Reeks I Vlaamse literaire tijdschriften van 1930 tot en met 1958. Afleveringen 1-14.

—- Reeks II Vlaamse niet-literaire tijdschriften van 1886 tot en met 1961. Aflevering 2 (Leuvense Bijdragen en Bijblad).

Aanvragen bij:
Marijke De Wit – Bibliothecaris
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningstraat 18
b-9000 Gent
tel: +32 (0)9 265 93 40
fax: +32 (0)9 265 93 49
email: info@kantl.be

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 12 Jun 2001 18:35:10 +0100
From: P.R. Bassant <pr.bassant@let.vu.nl>
Subject: Med: 0106.08: Presentatie Vlaamse literaire tijdschrift Dietsche Warande en Belfort 2001/3 op do 21 juni 2001 te Amsterdam

====================================================
Presentatie Vlaamse literaire tijdschrift DWB 2001/3
====================================================

Op donderdag 21 juni 2001 zal in Perdu het derde nummer van de huidige jaargang van het Vlaamse literaire tijdschrift Dietsche Warande en Belfort worden gepresenteerd. Het thema is Epifanie en de verhalen en gedichten van de auteurs staan centraal, afgewisseld door videokunst. Er zijn optredens van auteurs Anneke Brassinga, T. van Deel, Maria van Daalen en Marc Kregting. Videokunst van Femke Hoyng/Marc Kregting, Guido R. van Troost, Helmut Dick en Martijn Rijnberg. Beeldende kunst van Femke Hoyng/Marc Kregting, Robert Devriendt.

Plaats: Poeziecentrum Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam
Tijd: 20.30, zaal open vanaf 20.00
Prijs: NLG 12,50 incl. DWB 2001/3

DWB is in de eerste plaats een creatief literair tijdschrift, maar het besteedt ook heel wat aandacht aan andere kunsten zoals fotografie, plastische kunst, mode, dans en videokunst. DWB publiceert het nieuwste en het beste van proza, poezie en essay, zowel van gerenommeerde namen als van jong aanstormend talent. Begin ’93 werd DWB grondig gerestyled, en sindsdien is de redactieraad aanzienlijk uitgebreid. Vanaf 1995 kent het ook in Nederland een ruime verspreiding.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 13 Jun 2001 21:59:50 +0200
From: info@wintertuin.nl
Subject: Med: 0106.09: Cultureel programma 'Ga fietsen!' op za 30 juni 2001 te Nijmegen

===========
Ga fietsen!
===========

Op zaterdag 30 juni a.s., tijdens het weekend van het Nederlands Kampioenschap Wielrennen op de Weg in Nijmegen, wordt aangetoond dat niet voetbal, maar wielrennen de meest poetische, de meest theatrale en de meest dansbare sport is.

Dit doen wij met een avondvullend totaalprogramma onder de titel GA FIETSEN!, vol sterke wielerverhalen, wielrentheater en een dansfeest op-licht-verzet.

De avond vindt plaats in Theater Lux te Nijmegen en opent met de Proloog: een ‘rondje om de kerk’, om precies te zijn, rond de kapel op het Marienburgplein.

Daarna gaan we “Op Het Grote Blad”: Schrijvers en oud-wielrenners lezen en vertellen sterke staaltjes uit eigen wielerwerk en worden onderdeel van een ludieke wielerfeiten-quiz. Gasten zijn onder meer: journalist en tourkenner Jean Nelissen; Peter Winnen, die als wielrenner tweemaal de Alpe d’Huez won; Martin Ros, schrijver en prominent wielerhistoricus; Jeroen Wielaert, journalist en auteur van onder meer het boek ‘Vele Wegen Naar Parijs’ en Peter Ouwerkerk, die met ‘Tourkoorts’ een meeslepende roman over het wielrennen publiceerde. De presentatie is in handen van de auteur Marcel Maassen.

We vervolgen met “De zesdaagse van St-Jezus-in-’t Kruis”, een vurige muziektheatervoorstelling gespeeld door Het Volksoperahuis.

Tot slot een dance-feest dat de titel “Op Licht Verzet” meekrijgt. Met de deejays Le Funkubine, Denz-da-Denz Sound System, Alwin, Moss en Eric Cycle, kan de ochtend van het Nederlands Kampioenschap Wielrennen op de Weg met gemak tegemoet worden gedanst.

Datum: zaterdag 30 juni 2001
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Theater Lux, Marienburg 38/39 Nijmegen
Informatie: +31 (0)24-397.03.75

Voorverkoop:
Kassa Lux
Marienburg 38/39
ma/do: 19.00 – 22.30 u.
vr/za: 15.00 – 22.30 u.
zo: 13.00 – 22.30 u.

entree: NLG 15,- / NLG 17,50 / NLG 25,-
passepartout: NLG 45,-

organisatie:
Literatuurfestival De Wintertuin
Lux
Les Routiers du Disque

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 11 Jun 2001 17:05:36 +200
From: Kees Jan van Dijk <k.vandijk@schrijven.org>
Subject: Lit: 0106.10: Nieuw nummer tijdschrift 'Schrijven' verschenen

===================================================
Tijdschrift Schrijven, jaargang 5, juni / juli 2001
===================================================

Zojuist is verschenen het nieuwste nummer van Schrijven, het tijdschrift voor creatieve, literaire schrijvers. Met elke twee maanden tips, nieuws en achtergronden voor schrijvers van verhalen, gedichten, romans, toneelteksten en scenario’s.

Poezie en liederen, dat is dit keer het centrale thema. Kitty Peetoom laat in haar artikel zien dat deze twee kunstvormen dicht bij elkaar liggen. ‘De keuze voor het metrum bepaalt het karakter van het lied.’ Ook de vaste rubriek ‘de opdracht’ heeft de verhouding poezie en muziek als onderwerp. Ren’e Huigen verleidt daarin de lezer tot het schrijven van een poetische liedtekst.

Ook krijgt de lezer van Schrijven, zo vlak voor de zomer, een spoedcursus reisverhalen schrijven. Waar je overigens niet per se de deur voor uit hoeft; ook omzwervingen in de geest kunnen prachtige verhalen opleveren.

Verder: interviews met Pam Emmerik en Khalid Boudou, hoe schrijf ik een filmscript, veel nieuws en informatie over schrijfboeken, -tijdschriften en -websites en, als altijd, de grootste uitklapbare Nederlandse schrijfagenda.

Schrijven: 39 pag.
Hoofdredacteur: Louis Stiller
Uitgever: Tineke Geerlofs-de Wit
http://www.schrijven.org/

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 04 Jun 2001 17:26:30 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0106.11: Nieuw tijdschrift: 'ZL'

=====================
Nieuw tijdschrift: ZL
=====================

Literaire geschiedschrijving mag weer. De jongste tijd verschijnen in diverse literaire en literatuurwetenschappelijke tijdschriften onthullende verhalen over het letterkundige verleden, die verder reiken dan de analyse van teksten. Teksten krijgen dus weer een (literair)historische context. Die hernieuwde, veelzijdige aandacht voor de literaire geschiedschrijving, voor de contextualisering van de literaire tekst en voor de tekstgeschiedenis zelf, vormde de aanleiding om een nieuw tijdschrift op te richten.

ZL zal aandacht besteden aan de (tussentijdse) resultaten van lopende onderzoeksprojecten met de focus op negentiende- en twintigste-eeuwse literatuurstudie in Vlaanderen ‘en Nederland. Naast uitgewerkte artikelen zal het blad rubrieken bevatten waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia (foto’s, handschriften, drukproeven en dergelijke) worden gepresenteerd.

ZL wil vooral geen gespecialiseerd vaktijdschrift voor academici zijn. Er wordt gestreefd naar een gedocumenteerde en verrassende presentatie van allerlei nieuw onderzoek voor een breed geinteresseerd publiek. Het biografisch onderzoek en de tekstgenetische studie van literaire teksten zijn twee disciplines die de jongste jaren in Vlaanderen meer aandacht krijgen en vooral in Nederland al tot opmerkelijke resultaten hebben geleid. Zij zullen ruimschoots aan bod kunnen komen in het periodiek. ZL wil ook ruimte bieden aan Vlaamse ‘en Nederlandse onderzoekers en verschillende visies aan bod laten komen.

In overleg en samenwerking met het AMVC (Antwerpen) en het Letterkundig Museum (Den Haag), en met andere archiefinstellingen in Vlaanderen en Nederland, zal uniek, nooit eerder gepubliceerd documentair materiaal ter beschikking worden gesteld ten behoeve van nieuwe bijdragen tot de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis. De samenwerking met uitgeverij Garant maakt het bovendien mogelijk om onbekend archiefmateriaal op een visueel aantrekkelijke manier te presenteren, nieuwe interpretaties en diepgravend archiefwerk een forum aan te reiken.

ZL zal per jaargang ‘e’en aflevering wijden aan een specifiek thema. In de eerste jaargang (2001) wordt aandacht besteed aan niet-gerealiseerde literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Op basis van (on)uitgegeven correspondenties en andere overgeleverde bronnen zal in vier prikkelende bijdragen een beeld worden geschetst van enkele van die boeiende plannen.

Het tijdschrift ZL verschijnt vier keer per jaar (in oktober, januari, april en juni). Het nulnummer zal worden uitgegeven in maart 2001. Elke aflevering omvat 64 pagina’s.

Voorstelling nulnummer en jaargang 1

Het nulnummer (april 2001) van ZL zal onder andere bijdragen omvatten over Karel van de Woestijne en Adolf Herckenradt, over de kwatrijnen van Eddy du Perron en over het Nederlands-Vlaamse tijdschrift Werk, dat de uitgeverijen Manteau en H.P. Leopold kort voor de oorlog onder de vleugels namen en over de gecensureerde Franse vertaling door Sophie Monnier (jaren twintig) van Frederik van Eedens De kleine Johannes.

In de eerste jaargang zullen voorts afleveringen verschijnen met bijdragen van het team van enthousiaste onderzoekers dat onder toezicht van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) literaire nalatenschappen inventariseert (de geschiedenis van het Nieuw Vlaams tijdschrift, de correspondentie van de criticus Raymond Herreman (1945-1947), de ‘Brieven van Pierken’ die Richard Minne en Frits van den Berghe in Koekoek publiceerden, de entourage van de literaire kring De Kapel). Naast het themanummer over literaire tijdschriftplannen zullen ook artikelen verschijnen met nieuw materiaal over/van Jan van Nijlen, Firmin van Hecke, Richard Minne, Jan Greshoff en E. du Perron, Ary Delen en vele anderen.

Redactionele gegevens

Redactie: Manu van der Aa, Stefan van den Bossche, Ernst Bruinsma, Leen van Dijck, Bart Nuyens, Geert Swaenepoel (redactiesecretaris) en Yves T’Sjoen.

ZL is een uitgave van Garant, Tiensesteenweg 83, 3010 Leuven (Kessel-Lo) +32 (0)16-25.31.31, e-mail: uitgeverij@garant.be

Los nummer: BEF 400 / NLG 22
Abonnement: BEF 1200 / NLG 65
Instituutsabonnement: BEF 1440 / NLG 79
Studentenabonnement: BEF 960 / NLG 53
Nulnummer: BEF 100 / NLG 6 (verzendkosten)

Redactiesecretariaat:
Geert Swaenepoel
Salm Salmstraat 13
2320 Hoogstraten – Belgie
geertswaenepoel@hotmail.com

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 13 Jun 2001 9:34:36 +0200
From: M.C. Sherwood-Smith <M.C.Sherwood-Smith@th.vu.nl>
Subject: Sym: 0106.12: Symposium 'De Middelnederlandse preek' op vr 14 september 2001 te Amsterdam

======================================
Symposium ‘De Middelnederlandse preek’
14 september 2001, 12.30 – 17.30 uur
======================================

Amsterdam, Vrije Universiteit, Hoofdgebouw: De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam, Zaal 13 A 13. Te bereiken met de 6-liften-groep naast de hoofdingang van het gebouw: 13. verdieping. Garderobe: in zaal 13 A 13.

Programma:

Vanaf 12.30 uur: Ontvangst met koffie

13.00 – 13.15 uur: Opening door de dagvoorzitter, prof. Dr. Christoph Burger, Vrije Universiteit, Amsterdam

13.15 – 13.45 uur: Mw. dr. Maria Sherwood-Smith, Vrije Universiteit, Amsterdam
Mw. drs. Patricia Stoop, UFSIA, Antwerpen
Presentatie van de pre-print versie van het Repertorium van Middelnederlandse preken bewaard in de Koninklijke Bibliotheken te Brussel en Den Haag
13.45 – 14.00 uur: Discussie

14.00 – 14.30 uur: Prof. dr. Thom Mertens, UFSIA, Antwerpen:
De Middelnederlandse preek
14.30 – 14.45 uur: Discussie

14.45 – 15.15 uur: Dr. Wybren Scheepsma, Universiteit Leiden:
De Limburgse sermoenen als vroege vertegenwoordigers van het genre ‘preek’ en van proza-literatuur in het Middelnederlands
15.15 – 15.30 uur: Discussie

15.30 – 16.00 uur: Pauze: koffie en thee

16.00 – 16.30 uur: Dr. G. C. Zieleman, Capelle a.d. IJssel:
Epistel- en evangeliepreken
16.30 – 16.45 uur: Discussie

16.45 – 17.15 uur: Drs. C.M.R. Lingier, Bergen:
Voorlezing of prive-lectuur. De handschriften van Bernardus van Clairvaux’ Liturgische sermoenen
17.15 – 17.30 uur: Discussie en slotwoord

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 12 Jun 2001 15:19:21 +0200
From: H.M. Hommes-van der Ley <H.M.Hommes-van.der.Ley@let.rug.nl>
Subject: Sym: 0106.13: SITM-congres over Middeleeuws Theater en Middeleeuws Theaterfestival van ma 2 - za 7 juli 2001 te Groningen

===============================================================
SITM-congres Middeleeuws Theater en Middeleeuws Theaterfestival
van ma 2 t/m za 7 juli 2001 te Groningen
===============================================================

Van 2 t/m 7 juli 2001 vindt in Groningen het tiende colloquium plaats van de Societe Internationale pour l’etude du Theatre Medieval. Tegelijkertijd vindt in de stad en de provincie Groningen het Internationaal Middeleeuws Theaterfestival plaats.

Conference topics:

 • The verbal made visual (allegory in general; Elckerlijck/Everyman/Mankind, God as a stage character, proverbs on stage etc.)
 • Conditions and techniques of performance (actors and directors, stages and theatres, costumes, animal acts etc.)
 • Processions and festivals as theatre genres (the rhetoric of procession, festivals as a theatrical genre, royal entries, trionfi etc.)

Tijdens het festival zijn voorstellingen op basis van middeleeuws theater te zien door groepen uit Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannie, Italie, Kroatie, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten. Ook vinden er theaterworkshops plaats over o.m. speltechnieken en het gebruik van theater in het onderwijs.

Nadere informatie over congres en festival: http://www.let.rug.nl/~sitm Hier treft u ook het theater- en workshopprogramma aan.

Prijzen:

 • NLG 380,- voor het bijwonen van het congres incl. koffie/thee/lunches, voorstellingen en workshops
 • NLG 40,- voor een excursie langs middeleeuwse kerken in de provincie Groningen
 • NLG 70,- voor een middeleeuws banket en een rondleiding door het Groninger Museum (de tentoonstelling Hel en Hemel van Peter Greenaway)

Aanmelding:

sitm@let.rug.nl

Dagkaarten a NLG 75,- (incl. koffie/thee/lunch, excl. voorstellingen/workshops) te verkrijgen bij de conference desk (Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen)

Plaatsen bespreken voor voorstellingen: vanaf 18 juni bij het Universiteitstheater, tel. +31 (0)50-363.61.28.

Femke Kramer
Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 30 May 2001 10:46:02 +0200
From: UiL-OTS <UiL-OTS@let.uu.nl>
Subject: Sym: 0106.14: Conferentie 'Tools in Linguistic Theory (TiLT)' van do 5 - zo 8 juli 2001 te Utrecht

====
TiLT
====

The first conference on Tools in Linguistic Theory (TiLT) organised by Eric Reuland (Utrecht) and Michal Starke (Geneva) at the Utrecht institute of Linguistics OTS will take place from July 5 – July 8, 2001.

Invited speakers are:

Michael Brody
Chris Collins
Samuel Epstein
John Frampton
Dominique Sportiche
Ed Stabler
Edwin Williams

The full program can be found at http://www-uilots.let.uu.nl/conferences/TiLT/index.html

The organization has made arrangements at the campus of Utrecht University College for an on-site conference. The registration deadline is June, 18: http://www-uilots.let.uu.nl/conferences/TiLT/form.html

Utrecht institute of Linguistics OTS, UiL OTS
Voice: 31 (0)30-253.6006
Fax: 31 (0)30-253.6000
Postal address: Trans 10, 3512 JK Utrecht, Netherlands
http://www-uilots.let.uu.nl/

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0106.a --------------------------*