Neder-L, no. 0105.a

Subject: Neder-L, no. 0105.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 14 May 2001 23:49:18 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Negende-jaargang--------- Neder-L, no. 0105.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0105.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Oratie prof. dr. W. Vonk, vr 18 mei 2001 (Nijmegen) |
|          - Oratie dr. A.J.A.M. Hanou, di 22 mei 2001      |
|           (Nijmegen)                     |
| (2) Vac: 0105.02: Vacature voor een 0,8 fte docent Communicatieve    |
|          Vaardigheden Nederlands aan de KU Brabant te Tilburg |
|          (deadline: ma 28 mei 2001)              |
| (3) Vac: 0105.03: Vacature voor een 0,5 fte docent Communicatieve    |
|          Vaardigheden Nederlands aan de KU Brabant te Tilburg |
|          (deadline: ma 28 mei 2001)              |
| (4) Web: 0105.04: Bomans Krant op web                  |
| (5) Med: 0105.05: Medewerkers gezocht voor Kritisch Literatuur Lexicon |
| (6) Med: 0105.06: Koninklijke Bibliotheek Den Haag verwerft Annie M.G. |
|          Schmidt-collectie van Reinold Kuipers         |
| (7) Lit: 0105.07: Te verschijnen: Een instinct voor boeken; een     |
|          selectie uit het werk van Jacques den Haan (Leiden,  |
|          2001)                         |
| (8) Lit: 0105.08: Te verschijnen: Facsimile editie van Lambert ten   |
|          Kate, Aenleiding tot de kennisse van het verhevene  |
|          deel der Nederduitsche sprake (1723)         |
| (9) Sym: 0105.09: Lezingennamiddag '75 jaar Ruusbroecgenootschap' op za |
|          16 juni 2001 te Antwerpen               |
|(10) Sym: 0105.10: Symposium over het Nederlandse lied tot 1600 op za 1 |
|          en zo 2 september 2001 te Utrecht           |
|(11) Sym: 0105.11: Aankondiging Colloquium over Taal, Schrijven en de  |
|          VOC (1602-1799), Universiteit van Stellenbosch,    |
|          Zuid-Afrika, vr 5 en za 6 juli 2002          |
|(12) Sym: 0105.12: Colloquium 'Middeleeuwse Nederlandse Teksten uit de  |
|          Zuidelijke Nederlanden' op vr 18 mei 2001 te Gent   |
|(13) Col: 0105.13: Linguistisch Miniatuurtje LXXX: Voor wat betreft voor |
|          wat betreft zijn we het nog altijd oneens       |
|(14) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------14-mei-2001-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 11 May 2001 15:55:16 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0105.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


NIJMEGEN, Aula Katholieke Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2.

Oratie mw. prof. dr. W. Vonk. Titel rede: Zin in tekst. Vrijdag 18 mei 2001, 15.45 uur.

 • Prof. dr. W. Vonk is benoemd tot hoogleraar op de Christine Mohrmann-leerstoel, met als leeropdracht ‘Psycholinguistiek’. Sinds 1980 is dr. Vonk verbonden aan de KU Nijmegen als universitair hoofddocent Taalgedragswetenschap, in het bijzonder de Psycholinguistiek. Sinds 1984 is zij daar medecoordinator is van het onderzoeksprogramma ‘Het begrijpen van taal’. Tevens is zij senior onderzoeker bij het Max Planck Institut fuer Psycholinguistik. Ze studeerde cum laude af in de Experimentele Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij, eveneens cum laude, promoveerde op het proefschrift ‘Retrieval from semantic memory’. In haar onderzoek richt de hoogleraar zich op de cognitieve processen bij het begrijpen van taal, met name op het probleem hoe informatie over klank, structuur en betekenis in onderlinge afstemming op elkaar bijdraagt aan het begrijpen van zinnen en tekst.

NIJMEGEN, Aula Katholieke Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2.

Oratie dr. A.J.A.M. Hanou. Titel rede: Bewegende beelden. Pygmalion en het beeld van de literatuur van de Nederlandse Verlichting over beeld literatuur van de Nederlandse Verlichting. Dinsdag 22 mei 2001, 15.45 uur.

 • Een beeld van een meisje dat tot leven komt: deze klassieke mythe over Pygmalion en Galathea kreeg nauwelijks belangstelling – tot aan de Verlichting. In die periode echter raakt de Europese, alsook de Nederlandse literatuur en kunsten van dat tijdvak, gebiologeerd door Galathea’s menswording. Men herkent eigen problemen. Want parallel aan die populariteit van de mythe houdt de Nederlandse literatuur van de Verlichting zich hartstochtelijk bezig met vragen over een nieuwe, bewuste mens in een nieuwe maatschappij. Helaas wordt een Nederlandse nationale mythe (dit is een ‘dood’ tijdvak) echter hardnekkig in stand gehouden door bloemlezers, journalisten en essayisten; doorgaans op grond van negentiende-eeuwse of wereldbeschouwelijke vooroordelen. Het gevolg is dat men kan spreken van een nieuwe beeldenstrijd. Ditmaal rond Galathea, symbool van een belangrijke periode uit onze vaderlandse geschiedenis.
  Sinds 1 februari is prof. dr. A.J. Hanou hoogleraar Oudere Letterkunde Nederlands. Zijn belangstelling ligt vooral bij de literatuur van onze Verlichting (1670-1830). Hij gaf een reeks studies en tekstuitgaven over/van die periode.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 03 May 2001 15:53:52 +0200
From: Guust Meijers <Guust.Meijers@kub.nl>
Subject: Vac: 0105.02: Vacature voor een 0,8 fte docent Communicatieve Vaardigheden Nederlands aan de KU Brabant te Tilburg (deadline: ma 28 mei 2001)

================
Vacature Tilburg
================

De Katholieke Universiteit Brabant (KUB) is een gespecialiseerde universiteit op het gebied van de mens- en maatschappijwetenschappen met ruim 9000 studenten en meer dan 1600 medewerkers. De 19 opleidingen en 10 gerenommeerde onderzoeksinstituten verzorgen onderwijs en onderzoek van uitstekende kwaliteit en bieden studenten en medewerkers mogelijkheden zich verder te ontplooien. Naast de nadruk op kwaliteit zijn geavanceerde faciliteiten onder meer op het terrein van informatietechnologie, maatschappelijke betrokkenheid en de compacte campus kenmerkend voor de KUB.

Binnen het Talencentrum van de Faculteit der Letteren komt vanwege (pre)pensionering van de vaste medewerkers Nederlands per 1 augustus 2001 de volgende functie (met perspectief op een vaste aanstelling) vacant:

DOCENT COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN NEDERLANDS
voor 80% van de volledige werktijd
Vacaturenummer 810.01.06

Het Talencentrum van de Faculteit der Letteren verzorgt het taalonderwijs aan zowel studenten als medewerkers van de universiteit. De afdeling Nederlands verzorgt onderwijs taalvaardigheid Nederlands (als moedertaal) en onderwijs Nederlands als Tweede Taal (aan buitenlandse studenten).

Belangrijkste taken:

 • verzorgen van propedeusecursussen Taalvaardigheid Nederlands voor studenten van de Faculteit der Letteren;
 • verzorgen van korte cursussen op het gebied van Mondeling Presenteren en Schriftelijk Rapporten voor verschillende groepen studenten;
 • verzorgen van korte trainingen en werkstukbegeleiding voor studenten van verschillende studierichtingen;
 • inhoudelijke verantwoordelijkheid voor genoemd onderwijs.

Functie-eisen:

 • doctoraal diploma in de Nederlandse Taal- en Letterkunde of een vergelijkbaar academisch diploma;
 • minimaal 6 jaar relevante onderwijservaring in communicatieve vaardigheden (in het HBO of WO);
 • ervaring in het ontwikkelen van onderwijs- en trainingsprogramma’s;
 • didactische vaardigheden en goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • affiniteit met het verzorgen van onderwijs in mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden.

Salaris:

Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt bij een voltijds dienstverband maximaal NLG 8.044,- bruto per maand (schaal 11, Nederlandse universiteiten).

Informatie:

Meer informatie kan verkregen worden via het hoofd Talencentrum, de heer dr. G. Meijers (+31 (0)13-466.2569).

Sollicitaties:

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een CV kunt u voor 28 mei 2001, onder vermelding van het vacaturenummer, richten aan de KUB, t.a.v. de heer P.M. van Balen, personeelsfunctionaris Faculteit der Letteren, kamer B201, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg, of verzenden via e-mail aan P.M.vanBalen@kub.nl.

Het universitaire beleid is gericht op het in dienst nemen van een groter aantal vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheidsgroepen. Zij worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

De KUB hanteert de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid http://www.nvp-plaza.nl/sollicitatiecode.htm

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 03 May 2001 15:53:52 +0200
From: Guust Meijers <Guust.Meijers@kub.nl>
Subject: Vac: 0105.03: Vacature voor een 0,5 fte docent Communicatieve Vaardigheden Nederlands aan de KU Brabant te Tilburg (deadline: ma 28 mei 2001)

================
Vacature Tilburg
================

De Katholieke Universiteit Brabant (KUB) is een gespecialiseerde universiteit op het gebied van de mens- en maatschappijwetenschappen met ruim 9000 studenten en meer dan 1600 medewerkers. De 19 opleidingen en 10 gerenommeerde onderzoeksinstituten verzorgen onderwijs en onderzoek van uitstekende kwaliteit en bieden studenten en medewerkers mogelijkheden zich verder te ontplooien. Naast de nadruk op kwaliteit zijn geavanceerde faciliteiten onder meer op het terrein van informatietechnologie, maatschappelijke betrokkenheid en de compacte campus kenmerkend voor de KUB.

Binnen het Talencentrum van de Faculteit der Letteren komt vanwege (pre)pensionering van de vaste medewerkers Nederlands per 1 augustus 2001 de volgende functie vacant:

DOCENT COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN NEDERLANDS
voor 50% van de volledige werktijd
Vacaturenummer 810.01.07

Het Talencentrum van de Faculteit der Letteren verzorgt het taalonderwijs aan zowel studenten als medewerkers van de universiteit. De afdeling Nederlands verzorgt onderwijs taalvaardigheid Nederlands (als moedertaal) en onderwijs Nederlands als Tweede Taal (aan buitenlandse studenten).

Belangrijkste taken:

 • verzorgen van propedeusecursussen Taalvaardigheid Nederlands voor studenten van de Faculteit der Letteren;
 • verzorgen van korte cursussen op het gebied van Mondeling Presenteren en Schriftelijk Rapporten voor verschillende groepen studenten;
 • verzorgen van korte trainingen en werkstukbegeleiding voor studenten van verschillende studierichtingen.

Functie-eisen:

 • doctoraal diploma in de Nederlandse Taal- en Letterkunde of een vergelijkbaar academisch diploma;
 • leservaring op het gebied van communicatieve vaardigheden;
 • didactische vaardigheden en goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • affiniteit met het verzorgen van onderwijs in mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden.

Salaris en aanstelling:

Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt bij een voltijds dienstverband maximaal NLG 6.894,- bruto per maand (schaal 10, Nederlandse universiteiten). De aanstelling zal in eerste instantie geschieden voor de periode van een jaar. Na dit jaar wordt bij gebleken geschiktheid de overeenkomst met maximaal 5 jaar verlengd. Na deze periode zal beslist worden over continuering van de aanstelling.

Informatie:

Meer informatie kan verkregen worden via het hoofd Talencentrum, de heer dr. G. Meijers (+31 (0)13-466.2569).

Sollicitaties:

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een CV kunt u voor 28 mei 2001, onder vermelding van het vacaturenummer, richten aan de KUB, t.a.v. de heer P.M. van Balen, personeelsfunctionaris Faculteit der Letteren, kamer B201, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg, of verzenden via e-mail aan P.M.vanBalen@kub.nl.

Het universitaire beleid is gericht op het in dienst nemen van een groter aantal vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheidsgroepen. Zij worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

De KUB hanteert de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid http://www.nvp-plaza.nl/sollicitatiecode.htm

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 11 May 2001 22:55:44 +0200
From: Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>
Subject: Web: 0105.04: Bomans Krant op web

===================
Bomans Krant op web
===================

Sinds kort verschijnt de Bomans Krant op internet.
Adres: http://httpd.chello.nl/~j.aarts/

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 11 May 2001 10:41:19 +0200
From: Ad Zuiderent <at.zuiderent@mdw.vu.nl>
Subject: Med: 0105.05: Medewerkers gezocht voor Kritisch Literatuur Lexicon

====================================================
Medewerkers gezocht voor Kritisch Literatuur Lexicon
====================================================

De redactie van het Kritisch Literatuur Lexicon, het bekende losbladige naslagwerk over Nederlandstalige schrijvers vanaf 1880, is permanent op zoek naar geschikte nieuwe medewerkers. Bij dezen doet zij een beroep op vakgenoten om haar te informeren over mogelijke nieuwe medewerkers die zeer goed op de hoogte zijn van de literatuur van de laatste decennia. Zij denkt daarbij vooral aan recent afgestudeerden, wier namen nog niet via allerlei andere publicaties bij haar bekend zijn. Kunt u iemand aanbevelen of wilt u nader geinformeerd worden, dan kunt u een schermpostbericht (zeg maar: e-mail) sturen aan de redactie. Deze is te bereiken op de volgende adressen: at.zuiderent@mdw.vu.nl, Hugo.Brems@arts.kuleuven.ac.be, t.van.deel@hum.uva.nl

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 07 May 2001 18:33:41 +0200
From: Gea Schelhaas <gea.schelhaas@kb.nl> via P.J. Verkruijsse
Subject: Med: 0105.06: Koninklijke Bibliotheek Den Haag verwerft Annie M.G. Schmidt-collectie van Reinold Kuipers

======================================================================
Koninklijke Bibliotheek Den Haag verwerft Annie M.G. Schmidt-collectie van Reinold Kuipers
======================================================================

De Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland, heeft dit voorjaar de verzameling Annie M.G. Schmidt-boeken verworven van Reinold Kuipers, uitgever in ruste te Amstelveen. Kuipers, geboren in Groningen in 1914, was werkzaam bij de Arbeiderspers en Querido en vanaf het eerste begin in 1950 de uitgever van de boeken van Annie M.G. Schmidt.

Annie M.G. Schmidt, die leefde van 1911 tot 1995, was een van de meest succesvolle schrijfsters van ons land. Haar kinderboeken, musicals, hoorspelen en liedjes werden immens populair. Onsterfelijke figuren als Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet, Abeltje en Minoes bevolken de herinneringen van tallozen, evenals de acteurs en liedjes uit De familie Doorsnee en Ja zuster, nee zuster.

De collectie omvat vele tientallen eerste drukken en enkele herdrukken, in puntgave conditie. Dit is uitzonderlijk omdat de boeken van Annie M.G. Schmidt gewoonlijk geheel stukgelezen werden. Daarnaast verzamelde Kuipers’ echtgenote Tine van Buul een grote hoeveelheid objecten met tekeningen van figuurtjes uit de jeugdboeken van Annie M.G. Schmidt: servetjes, pakpapier, kalenders, pennen en dergelijke. Dit materiaal maakte wel deel uit van de verzameling, maar het is in goed overleg overgedragen aan het Kinderboekenmuseum.

De Annie M.G. Schmidt-boeken van Reinold Kuipers zullen niet worden uitgeleend. Wel worden ze ter inzage gegeven aan belangstellenden en zijn ze beschikbaar voor tentoonstellingsdoeleinden. Zij zullen in elk geval een plaats krijgen op de grootse kinderboekententoonstelling ‘Wonderland’, die de Koninklijke Bibliotheek in het najaar van 2002 organiseert in de Kunsthal te Rotterdam.

Koninklijke Bibliotheek
Prins Willem-Alexanderhof 5
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Telefoon: +31 (0)70-314.03.10
E-mail info@kb.nl
Internet http://www.kb.nl/

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 1 May 2001 10:51:57 +0200
From: Berry Dongelmans <B.P.M.Dongelmans@let.leidenuniv.nl> namens Sophie Wolters en Ingrid Bouwens
Subject: Lit: 0105.07: Te verschijnen: Een instinct voor boeken; een selectie uit het werk van Jacques den Haan (Leiden, 2001)

======================================
Te verschijnen:
Een Instinct voor Boeken; een selectie uit het werk van Jacques den Haan
======================================

Eind mei 2001 verschijnt de nieuwste titel van Academic Press Leiden (APL): ‘Een Instinct voor Boeken; een selectie uit het werk van Jacques den Haan’. In deze bundel essays en verhalen belicht boekenvakkenner Jacques den Haan verscheidene facetten van het medium boek en de boekenwereld. Bovendien analyseert hij op licht ironische wijze de tegenstrijdige verhouding die de mens al eeuwen met het medium heeft. In zijn lichtvoetige stijl schetst hij onder meer humoristische beelden van bibliomanen die door boeken zijn bezeten, en van boekvervolgers die het boek haten.

Jacques den Haan (1908-1982) produceerde een immense hoeveelheid essays, kritieken en meditaties over zijn grote liefdes, het boek en het boekenvak. De twintig jaar boek-handelservaring die hij zelf had opgedaan bleken een grote inspiratiebron voor zijn werk. Uit het grote oeuvre van Den Haan heeft Adriaan van der Weel een selectie gemaakt van juist die stukken die nu, vijftig jaar na hun eerste publicatie, nog steeds weten te prikkelen. In het toegevoegde interview met Den Haan door Hans van Straten ziet u de man achter ‘de ideale boekhandelaar’. Kortom, ‘Een Instinct voor Boeken’ biedt een geestige en kritische blik op de weg vol obstakels die het boek steeds weer moet afleggen tussen schrijver en lezer.

‘Een Instinct voor Boeken’ zal zowel collega’s in het boekenvak als academici en de algemene boekenliefhebber aanspreken. Het boek is buitengewoon geschikt als cadeauboek of simpelweg zelfverwennerij. Als u ook een of meerdere exemplaren van deze uitgave wilt ontvangen, vul dan direct het bijgevoegde bestelformulier in en profiteer van 15% korting (deze korting is geldig tot 18 mei en geldt alleen bij intekening).

APL is verbonden aan de afstudeervariant Boekwetenschap van de Universiteit Leiden en is inmiddels verantwoordelijk voor een indrukwekkende lijst van publicaties over literatuur, cultuurhistorie en de schone kunsten.

Academic Press Leiden
P.O. Box 9515
2300 RA Leiden
Postbank 331039
T: +31 (0)71-5272141
F: +31 (0)71-5272149
E: apl@let.leidenuniv.nl
I: www.let.leidenuniv.nl/apl


Intekenformulier

Ja, stuur mij … exempla(a)ren van Een instinct voor boeken; een selectie uit het werk van Jacques den Haan’, en ik profiteer van 15% korting (in plaats van NLG 24,95 betaal ik nu NLG 21,20*)

Naam ………………………………………

Adres ……………………………………..

Postcode …. .. Woonplaats …………………

Tel ……………………………………….

Verstuur dit intekenformulier voor 18 mei naar bovenstaand adres.

 • Prijzen zijn inclusief BTW en portokosten.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 08 May 2001 09:37:44 +0100
From: Jan Noordegraaf <j.noordegraaf@let.vu.nl>
Subject: Lit: 0105.08: Te verschijnen: Facsimile editie van Lambert ten Kate, Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake (1723)

===============================================================
Te verschijnen:
Facsimile editie van Lambert ten Kate, Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake (1723)
===============================================================

Medio december 2001, 270 jaar na het overlijden van Lambert ten Kate, zal in Leiden op een bijeenkomst van het Werkverband Geschiedenis van de Taalkunde de facsimile editie gepresenteerd worden van de ‘Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake’, het magnum opus van de Amsterdamse taalkundige Lambert ten Kate Hermansz. (1674-1731). Ten Kate wordt algemeen beschouwd als een van de grootste Nederlandse taalkundigen. Zijn reputatie op het terrein van de historisch-vergelijkende taalkunde heeft de tand des tijds moeiteloos doorstaan. Bovendien neemt aan het begin van de eenentwintigste eeuw de reeds lang bestaande waardering voor zijn werk, in het bijzonder voor zijn Aenleiding uit 1723, nog steeds toe. Nadere bestudering van de Aenleiding door taalkundigen in binnen- en buitenland heeft echter belemmeringen ondervonden doordat het werk slechts antiquarisch verkrijgbaar is en bovendien in de collectie van lang niet alle buitenlandse wetenschappelijke bibliotheken is opgenomen. Met deze nieuwe uitgave wordt het boek voor verdere studie gemakkelijker toegankelijk.

Deze nieuwe facsimile uitgave bevat niet alleen de volledige tekst van de Aenleiding in twee delen (1500 pagina’s), maar tevens, in een tweetalige inleiding, een up to date overzicht van het Ten Kate-onderzoek.

De intekenprijs van de reprint van de Aenleiding (ISBN 90-6469-766-3) bedraagt NLG 250,- / Euro 115,00. Het besteladres is: Uitgeverij Canaletto/Repro Holland BV, Postbus 107, NL-2400 AC Alphen aan den Rijn (e-mailadres: info@drukkerij-vis.nl; fax: +31 (0)172-44.46.67).

Jan Noordegraaf en Marijke van der Wal

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thursday, April 26, 2001 2:54 PM
From: Peter Hannosset <peter.hannosset@ufsia.ac.be> (zie ook: http://www.ufsia.ac.be/~memoria/)
Subject: Sym: 0105.09: Lezingennamiddag '75 jaar Ruusbroecgenootschap' op za 16 juni 2001 te Antwerpen

===========================================================
Uitnodiging lezingennamiddag ’75 jaar Ruusbroecgenootschap’
===========================================================

Het Ruusbroecgenootschap is een internationaal gerenommeerd onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse vroomheid en meer bepaald van de Brabantse mystiek. Het maakt deel uit van de Vakgroep Religieuze Wetenschappen van de UFSIA, Universiteit Antwerpen en heeft als zodanig in de eerste plaats een wetenschappelijke opdracht. Het Ruusbroecgenootschap werd in 1925 opgericht door de jezuieten-filologen Desideer Stracke, Jozef Van Mierlo jr., Jan Baptist Poukens en Leonce Reypens. Deze wetenschappers waren ook Vlaams en katholiek geengageerd en speelden een belangrijke rol in de culturele en godsdienstige heropleving van Vlaanderen.
Naar aanleiding van het vijfenzeventigjarig bestaan van het Ruusbroecgenootschap schreef dr. Christian de Borchgrave de historische studie: ‘Eerst Vlaanderen voor Christus – De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap’.

De Vakgroep Religieuze Wetenschappen van de UFSIA, Universiteit Antwerpen nodigt u graag uit op zaterdag 16 juni 2001 voor de viering van vijfenzeventig jaar Ruusbroecgenootschap. Deze zal doorgaan in het Hof van Liere (UFSIA), Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Programma

15.30 uur Prof. dr. Frits van Oostrom (Universiteit Leiden): ‘De religieuze literatuur binnen de Middelnederlandse literatuurgeschiedenis’

Prof. Kees Fens (Katholieke Universiteit Nijmegen): ‘De bruiloft tussen ziel en zinnen’

Voorstelling door dr. Christian de Borchgrave van zijn boek ‘Eerst Vlaanderen voor Christus – De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap’

Appreciatie van dit werk door prof dr. Romain Van Eenoo (Universiteit Gent)

17.00 uur Godfried kardinaal Danneels: ‘Christelijke spiritualiteit ernstig nemen, ook wetenschappelijk’

17.30 uur Receptie

19.00 uur Ignatiuskapel UFSIA
‘Hadewijch: Zingen of zwijgen?’
Marijke Van Kempenhout en de Schola Cantorum Brabantiae
o.l.v. Rebecca Stewart


Antwoordkaart

De heer/mevrouw* ……………………. zal op zaterdag 16 juni 2001 aanwezig zijn en reserveert …. plaatsen

(* doorhalen wat niet past)

0 voor het academisch gedeelte (15.30 uur)
0 voor het muzikaal gedeelte (19.00 uur)
0 tekent in voor een exemplaar van ‘Eerst Vlaanderen voor Christus – De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap’ door dr. Christian de Borchgrave (Averbode, circa 352 blz.) en stort 895 BEF op rekeningnummer 452-9215081-95 (Uitgeverij Altiora, Abdijstraat 1, 3271 Averbode) met vermelding “RUUSBROEC”

Gelieve deze antwoordkaart voor vrijdag 1 juni a.s. terug te sturen naar UFSIA, Public Relations, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 7 May 2001 16:45:47 +0800
From: Louis Grijp <louis.grijp@meertens.knaw.nl>
Subject: Sym: 0105.10: Symposium over het Nederlandse lied tot 1600 op za 1 en zo 2 september 2001 te Utrecht

============================================
Symposium over het Nederlandse lied tot 1600
============================================

Op zaterdag 1 en zondag 2 september 2001 vindt in Utrecht het symposium ‘Verborgen schatten van het Nederlandse lied’ plaats. Aanleiding is de presentatie van het Repertorium van het Nederlandse Lied tot 1600, resultaat van een zesjarig VNC-samenwerkingsproject van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (UFSIA) en het Meertens Instituut in Amsterdam. Op 1 september verschijnt het in cd-rom- en boekvorm. Op het symposium spreken onder anderen Wim Gerritsen, Herman Pleij, Dirk Coigneau, Herman Brinkman, Dieuwke van der Poel, Hermina Joldersma, Helmut Tervooren, Kees Vellekoop, Paul Wackers, Ulrike Hascher-Burger, Eugeen Schreurs en natuurlijk de direct bij het Repertorium betrokkenen: Louis Peter Grijp, Frank Willaert, Martine de Bruin en Johan Oosterman. Zij zullen zich bezig houden met tekst, muziek en socio-culturele context inclusief de orale aspecten van de liederen en de relatie met het internationale repertoire.

Het symposium – medegeorganiseerd door de STIMU – is onderdeel van het Holland Festival Oude Muziek Utrecht, waarin het Middelnederlandse lied dit jaar een van de thema’s is. Gedurende het symposium zijn vier concerten geprogrammeerd van Camerata Trajectina, Trigon, Johanette Zomer en het Paul Rans Ensemble. Er wordt tevens een brug tussen wetenschap en muziekpraktijk geslagen in workshops, gegeven door wetenschappers en musici. Er kan worden gezongen, geimproviseerd, getranscribeerd, geneusd in de Nederlandse liederenbank, en nog veel meer.

De toegangsprijs voor het gehele symposium bedraagt NLG 125,- (studenten NLG 90,-), exclusief de toegang tot de concerten. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de Organisatie voor Oude Muziek te Utrecht. Zij krijgen dan uitgebreide informatie en een aanmeldingsformulier thuisgestuurd.

E-mailadres: oom@oudemuziek.nl
Postadres: Organisatie voor Oude Muziek, postbus 734,
3500 AS Utrecht

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 7 May 2001 12:34:39 +0200
From: Siegfried Huigen <Sh@AKAD.SUN.AC.ZA>
Subject: Sym: 0105.11: Aankondiging Colloquium over Taal, Schrijven en de VOC (1602-1799), Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika, vr 5 en za 6 juli 2002

======================================================
VOC-colloquium: voorstellen voor voordrachten gevraagd
======================================================

Aankondiging
Colloquium over Taal, Schrijven en de VOC
(1602-1799)

Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika
5-6 juli 2002

Ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in 1602 en de vestiging van een VOC-verversingspost aan de Kaap in 1652 zal in juli 2002 bij de Universiteit van Stellenbosch een colloquium georganiseerd worden over taal en schrijven in het VOC-gebied.

Een van de minder zichtbare, maar niettemin onmetelijk invloedrijke gevolgen van het VOC-bewind in bijvoorbeeld Zuid-Afrika was de introductie van schrift en van nieuwe talen. In de VOC-tijd werden Nederlands, Maleis en Portugees in Zuid-Afrika geintroduceerd en ontstond het Afrikaans. In dezelfde tijd werden schriftsystemen – Arabische en Latijnse – geimporteerd en werd een rudimentair onderwijsapparaat opgezet. In de VOC-tijd werd ook een begin gemaakt met een systematische beschrijving van de vreemde werkelijkheid, de geografie, de drie rijken van de natuur en de inheemse bevolking. Men schreef in de kolonie gedichten, brieven, dagboeken en reisjournalen.

Vanuit een brede optiek – talen, schrijven, onderwijs – zou het colloquium deze nauw verwante onderwerpen kunnen belichten. Geprobeerd zal worden om onderzoekers bijeen te brengen die zich met taal en literatuur in VOC-gebieden bezighouden, in de hoop dat daardoor nieuwe dwarsverbanden gelegd kunnen worden.

Het is de bedoeling dat de congresvoordrachten in een later stadium gepubliceerd worden. De voordrachten kunnen in Afrikaans, Nederlands of Engels gegeven worden.

Aanmelding

Graag ontvang ik voor 1 september 2001 een voorstel voor een voordracht. Voorlopig is een korte omschrijving van het onderwerp voldoende.

Dr. Siegfried Huigen
Departement Afrikaans en Nederlands
Universiteit van Stellenbosch
Zuid-Afrika
Tel. *27-21-8082170/8082158
Fax *27-21-8083815
Sh@akad.sun.ac.za

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 14 May 2001 16:35:23 +0200
From: Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>
Subject: Sym: 0105.12: Colloquium 'Middeleeuwse Nederlandse Teksten uit de Zuidelijke Nederlanden' op vr 18 mei 2001 te Gent

================
Colloquium KANTL
================

      *----------------------------------*
      |                 |
      |      Colloquium      |
      |                 |
      | Middeleeuwse Nederlandse Teksten |
      | uit de Zuidelijke Nederlanden  |
      |                 |
      |      18 mei 2001      |
      |                 |
      |  Koninklijke Academie voor   |
      | Nederlandse Taal- en Letterkunde |
      |     Koningstraat 18     |
      |      B-9000 Gent      |
      |                 |
      |----------------------------------|
      | tel: +32 (0)9-265.93.40     |
      | fax: +32 (0)9-265.93.49     |
      | e-mail: info@kantl.be      |
      *----------------------------------*

In 2000 is bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde een begin gemaakt met een project dat erop gericht is om het muzikale en het literaire erfgoed op een goed ondertimmerde manier te inventariseren, en relevante delen ervan ter beschikking te stellen van het cultureel en wetenschappelijk geinteresseerde publiek. Er is echter nog een derde pijler bij dat “papieren erfgoed”: het niet-literaire talige erfgoed, dat vanaf de dertiende eeuw tot nu in geschreven vorm, vanaf het tweede kwart van de twintigste eeuw ook in gesproken vorm tot ons is gekomen. Al die documenten tezamen vormen het collectieve geheugen van onze contreien. Sommige delen daarvan zijn goed bekend, maar vooral wat tussen de veertiende en de achttiende eeuw geschreven is, is dat maar fragmentarisch.
Dit colloquium wordt georganiseerd naar aanleiding van de start van een project van de KANTL in verband met veertiende-eeuwse ambtelijke taal. Het zal zelf een veel ruimer onderwerp hebben: bedoeling is om de noden over alle mogelijke genres (van oorkondetaal tot literaire taal) te belichten, en bovendien de veertiende eeuw tegenover zijn eigen verleden en toekomst te plaatsen.

Programma:

09.30 – 10.00: Onthaal en koffie

10.00 – 12.30: Ochtendsessie

 1. Inleiding: Het talige erfgoed van de zuidelijke Nederlanden (Noord-Belgie en Frans-Vlaanderen): praktijk, noden, G. de Schutter (Kon. Academie Nederlandse Taal- en Letterkunde)
  2. Welke tekstsoorten dienen in het corpus van Middeleeuwse teksten in de volkstaal onderscheiden te worden? M. Boone (Universiteit Gent)
  3. De bronnen en hun taal, A. Berteloot (Universiteit Munster)
  Koffiepauze
  4. Het probleem van de lokale/regionale en de temporele segmentering van het te verzamelen materiaal; J. Taeldeman (Universiteit Gent) en J. Goossens (Katholieke Universiteit Leuven)
  5. Waarvoor zijn systematisch opgebouwde corpora nodig? – Welk taalkundig onderzoek is afhankelijk van corpora? P. Van Reenen (Vrije Universiteit Amsterdam)

13.45 – 15.45: Middagsessie

6. Uitgave van literaire teksten in Vlaanderen, overzicht van noden, methodes, enz., E. Vanhoutte (Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie)
7a. Niet-literaire en niet-ambtelijke documenten in de late Middeleeuwen, J. Van Loon (Universiteit Antwerpen, UFSIA)
7b. Elektronische verwerking van oudere teksten, T. de Herdt en J. Van Loon (Universiteit Antwerpen, UFSIA)
Korte koffiepauze
8. Rondetafel over editie: technieken, perspectieven (alle sprekers)

15.45: Sluiting en borrel

Het colloquium vindt plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18 te Gent. De deelname is gratis. Inschrijven kan op bovenstaand adres, telefoonnummer, of per e-mail. Voor deelnemers aan het Colloquium die zich daarna nog naar de viering van “75 jaar Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie” in Brussel willen begeven, zullen na afloop taxi’s klaar staan waarmee zij op kosten van de KANTL naar het Sint-Pietersstation gebracht worden. Het is dan nog vlot mogelijk om op tijd in de “Aedes Academiarum” te komen. Het is wel nodig vooraf aan te kondigen of deze service gewenst is.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 24 Apr 2001 17:02:11 +0200
From: P.A. Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>
Subject: Col: 0105.13: Linguistisch Miniatuurtje LXXX: Voor wat betreft voor wat betreft zijn we het nog altijd oneens

===============================================================
Linguistisch Miniatuurtje LXXX:
Voor wat betreft voor wat betreft zijn we het nog altijd oneens
===============================================================

Taaladviseurs hebben ongetwijfeld vaak het idee dat ze tegen de bierkaai vechten. Hoe ze ook hameren op taalfouten, sommige zijn zo hardnekkig dat ze uiteindelijk de overhand krijgen op de correcte vormen en gemeengoed worden. De taaladviseur moet dan het moede hoofd in de schoot leggen (of “het hoofd in de moede schouders” zoals ik laatst iemand hoorde zeggen) en de taalfout sanctioneren. “Eigenlijk fout,” heet het dan, “maar er hoeft geen bezwaar meer tegen gemaakt te worden.”

Het eigenaardige is dat ik me als taalkundige tegenover taaladviseurs vaak precies hetzelfde voel. Maar al te vaak zijn hun adviezen gebaseerd op onjuiste veronderstellingen met betrekking tot de grammatica van het Nederlands, en ontbreekt een behoorlijke reflectie op de gewraakte vormen. Met name de “hardnekkige taalfouten” worden veelal bestreden met een hardnekkigheid en kortzichtigheid die die van de arme taalgebruiker ver te boven gaan. En met wat voor reden? Wat zou de taalgebruiker er voor baat bij hebben om hardnekkig taalfouten te maken? Slordigheid? Is de gemaakte taalfout “gemakkelijker” voor de taalgebruiker? Maar dan past hij toch beter in het taalsysteem dan de “correcte” vorm? Met welk recht kan iemand zich daartegen verzetten? Maar ja, dat zeg ik als taalkundige, en dat is volgens Kousbroek een ruggengraatloze barbaar zonder taalgevoel, dus dan ben je al gauw uitgepraat.

Toch geef ik de moed niet op. In veel gevallen kan ik volgens mij best duidelijk maken hoe een kleine portie gezonde taalbeschouwing je heel anders tegen de zaken aan kan laten kijken dan waartoe het gemiddelde taaladvies je aanzet. Bijvoorbeeld in dit geval.

“Beste taaladviseur, steeds vaker hoor ik de uitdrukking ‘voor wat betreft de vergadering’ gebruiken. Is dat wel correct Nederlands?” “Tja meneer/mevrouw, eigenlijk niet. Het betreft hier een gallicisme, onder invloed van het Franse ‘pour ce qui concerne’. Tegenwoordig wordt de uitdrukking echter zo vaak gebruikt dat de meeste naslagwerken er geen bezwaar meer tegen maken. Als u desondanks taalkritiek wilt vermijden, kunt u in elk geval in geschreven taal beter ‘wat betreft de vergadering’, of nog beter ‘wat de vergadering betreft’ gebruiken.”

Hoewel de meeste hedendaagse taaladviseurs een lovenswaardige genuanceerdheid tentoonspreiden, blijft er toch altijd een beetje van het oude schoolmeesterachtige in zitten. ‘Voor wat betreft’ is een gallicisme en daarom af te keuren. Het circulaire van die redenering heb ik al eens eerder opgemerkt. Bovendien is het me allemaal te gemakzuchtig. Neem een taalverschijnsel waar je een hekel aan hebt, zoek dan een taal waarin dit verschijnsel ook optreedt en brandmerk het als het bijbehorende -isme. Nadenken overbodig.

Laat ik duidelijk zijn: ik zou nog wel willen aannemen dat de uitdrukking ‘voor wat betreft’ onder invloed van het Frans ontstaan is. Het verbaast me dan wel dat alle overwegend niet-Franssprekende Nederlanders nog steeds een voorkeur voor die variant aan de dag leggen. Waarom prefereren Nederlanders hier massaal het voorzetsel ‘voor’? Is dat dan nog wel een gallicisme?

In veel adviezen lees je dat het voorzetsel ‘voor’ in ‘voor wat betreft’ overbodig is en om die reden weggelaten zou moeten worden. Ook dat is een zeer curieuze redenering. Als we alle woordjes zouden moeten weglaten waar we de functie niet precies kennen, dan zou er weinig van het Nederlands overblijven. Dat kan niet de bedoeling zijn van taaladvies. Maakt de overbodigheid van ‘voor’ inderdaad de uitdrukking ‘voor wat betreft’ tot een “modieuze stoplap”, zoals op de website van de taaladviesdienst Onze Taal te lezen staat? Een kleine telling op het internet signaleert zo’n 16000 voorkomens van ‘voor wat betreft’, ongeveer 7000 pagina’s met alleen ‘wat betreft’, en een kleine 4000 pagina’s met ‘wat … betreft’ (waarvan de meeste ‘wat mij/ons betreft’ hebben). Is die massale voorkeur voor ‘voor wat betreft’ alleen maar vanuit de taalkundige mode te verklaren?

Ik geloof dat hier wel iets verstandigers over te zeggen valt. Allereerst zou ik me afvragen wat de functie is van die wat-betreftconstructie. Neem bijvoorbeeld de zin ‘Wat onze vergadering betreft maak ik me niet zoveel zorgen’. Die bijzin ‘wat … betreft’, dat is toch een bijwoordelijke bepaling, niet? Maar wat een rare constructie! Ik ken geen andere bijwoordelijke bepalingen met die vorm (ja, met ‘aangaat’ in plaats van ‘betreft’). En wat is dat ‘wat’? Een betrekkelijk voornaamwoord met ingesloten antecedent? Dat zou het op basis van de ontleding van de bijzin wel moeten zijn. Maar je kunt het niet vervangen door ‘datgene wat’. En de parafrasering is ook al gek: ‘Voorzover het onze vergadering betreft maak ik me niet zoveel zorgen’. ‘Wat’ lijkt een combinatie van voegwoord en voornaamwoord. Buitengewoon vreemd.

Nu de variant ‘Wat betreft onze vergadering’. Hier lijkt de werkwoordelijke constructie gegrammaticaliseerd tot een voorzetseluitdrukking, net als bij ‘gezien de regen’ of ‘niettegenstaande’. Dat is al eenvoudiger. Vooral omdat een hele bijzinsconstructie hier geen enkele functie heeft. De enige functie van deze hele constructie is om ‘onze vergadering’ als gespreksonderwerp in de zin te introduceren. Daar heb je eigenlijk niet eens een constructie voor nodig. Stel je de volgende dialoog voor: “A: Zeg, onze vergadering, he? B: Ja wat is daarmee? A: Ik maak me niet zoveel zorgen.” Wil je dat in ‘e’en uiting, dan kies je een van de vele manieren om een bijwoordelijke bepaling te maken: ‘met betrekking tot onze vergadering’, ‘in verband met onze vergadering’, ‘over onze vergadering’. In die reeks is ‘wat betreft onze vergadering’ helemaal niet zo gek.

Wat wel weer gek is, is die voorzetseluitdrukking ‘wat betreft’. Dat is de enige voorzetseluitdrukking in het Nederlands die niet zelf met een voorzetsel begint. Geen wonder dat de taalgebruiker de neiging heeft om er nog een voorzetsel voor te zetten. En gezien de parafrase met ‘voorzover’ is de keuze voor ‘voor’ de meest logische.

Conclusie? Het Nederlands heeft een volstrekt particuliere bijzinsuitdrukking die als enige functie had de introductie van een gespreksonderwerp, gegrammaticaliseerd tot een constructie met voorzetseluitdrukking (waarvan er massa’s bestaan). Dat is in twee stappen gebeurd: de voegwoord-werkwoordconstructie heeft een voorzetselfunctie gekregen, en de resulterende uitdrukking had nog een inleidend voorzetsel nodig om het beter te laten passen bij de andere voorzetseluitdrukkingen. Ik kan hier met de beste wereld geen taalfout of zelfs maar slordigheid in ontdekken.

En de ontlening uit het Frans? Dat is gewoon een verzinsel van de taaladviseurs die ook niet precies wisten wat er aan de hand was en daarom maar een beproefde strategie van stal haalden.

Peter-Arno Coppen

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0105.a --------------------------*