Neder-L, no. 0101.a

Subject: Neder-L, no. 0101.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 13 Jan 2001 21:46:43 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Negende-jaargang--------- Neder-L, no. 0101.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0101.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Lezing door Jaap Goedegebuure over Marsman, zo 11  |
|           maart 2001 (A'dam)                 |
|          - Symposium 'Mag het eigenlijk nog wel? Over     |
|           letterkunde en haar geschiedschrijving; van     |
|           literatuur naar letterkunde', vr 2 februari 2001  |
|           (A'dam)                       |
|          - Landelijke Poeziedag Amsterdam 2001 'Poetry on   |
|           Stage', do 25 januari 2001 (A'dam)         |
|          - Nederlandse premiere van Mart Moeyaerts stuk    |
|           'Rover, Dronkeman', zo 21 januari 2001 (A'dam)   |
|          - Tentoonstelling Foto Gids, met bijdragen van 48   |
|           Nederlandse en Vlaamse auteurs, za 27 januari - zo |
|           22 april (A'dam)                  |
|          - Presentatie cd-rom 'Tijd gebonden' en rondleiding  |
|           expositie 'Tijd gebonden', do 8 februari 2001 (Den |
|           Haag)                        |
|          - Expositie letterontwerper en boekverzorger Helmut  |
|           Salden, t/m vr 9 februari 2001 (Den Haag)      |
|          - Avond met Eva Gerlach, wo 31 januari 2001 (Zwolle) |
|          - Avond over toneelteksten, za 17 februari 2001    |
|           (Zwolle)                      |
| (2) Rub: 0101.02: Hora est! Promotie H.E. Martensen op ma 22 januari  |
|          2001 te Nijmegen; promotie E. Mantingh op vr 8    |
|          december 2000 te Utrecht (nagekomen bericht)     |
| (3) Vac: 0101.03: Vacature voor een wetenschappelijk medewerker aan de |
|          Universiteit Keulen (deadline: wo 31 januari 2001)  |
| (4) Med: 0101.04: Cursus Leidse gastdocent Willem Botha 'Afrikaans en  |
|          sy mense' vanaf ma 31 januari 2001 te Leiden     |
| (5) Med: 0101.05: Verslag van bijeenkomst over leesbevordering van de  |
|          Stichting Lezen op 15 december 2000          |
| (6) Med: 0101.06: Oratie A.C. Braet op vr 9 februari 2001 te Amsterdam |
| (7) Med: 0101.07: Cahiers voor Nederlandse Letterkunde stopt      |
| (8) Med: 0101.08: Afscheidscollege Jan de Vries op vr 23 februari 2001 |
|          te Leiden                       |
| (9) Med: 0101.09: Presentatie poeziebundel 'Gekras' van Roland     |
|          Jooris op do 25 januari 2001 te Gent         |
|(10) Web: 0101.10: Nieuwsbrief Nederlandse Literatuur en Cultuur in de  |
|          Middeleeuwen (NLCM) nr. 18 verschenen en via web te  |
|          lezen                         |
|(11) Web: 0101.11: (Onofficiele) website VLDN, Vereniging voor      |
|          Limburgse Dialect- en Naamkunde            |
|(12) Web: 0101.12: Website Europees Jaar van de Talen          |
|(13) Lit: 0101.13: Bundel 'Lezen en leesbevordering in een        |
|          multiculturele samenleving' van Stichting Lezen    |
|          verschenen bij Eburon te Delft            |
|(14) Sym: 0101.14: Colloquium 'Terug tot Simon Vestdijk' bij afscheid  |
|          van Ren'e Marres op za 24 februari 2001 te Leiden   |
|(15) Sym: 0101.15: 15-de studiedag van het Werkverband Vrouwenstudies,  |
|          Neerlandistiek, Literatuurgeschiedschrijving rond   |
|          thema 'Oude en nieuwe media vanuit genderperspectief' |
|          op vr 20 april 2001 te Utrecht; call for papers    |
|(16) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ----------13-januari-2001-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 11 Jan 2001 10:38:02 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0101.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, De Burcht, Henri Polaklaan 9, +31 (0)20-6241166, e-mail: vakmus@xs4all.nl

Lezing door Jaap Goedegebuure over Marsman, zondag 11 maart 2001, 14.00 uur.

 • Prof. dr. Jaap Goedegebuure spreekt over de maatschappijopvattingen van de dichter H. Marsman naar aanleiding van zijn biografie ‘Zee, berg, rivier – Het leven van H. Marsman’. Toegangsprijs: NLG 10,00; reserveren gewenst.

AMSTERDAM, Doelenzaal Universiteitsbibliotheek, Singel 425, +31 (0)20-5254433, e-mail: paul.koopman@hum.uva.nl

Symposium van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, vrijdag 2 februari 2001, 10.00-17.00 uur.

 • Symposium onder de titel ‘Mag het eigenlijk nog wel? Over letterkunde en haar geschiedschrijving; van literatuur naar letterkunde’. Sprekers zijn Pat Easterling (Cambridge), Nico Laan (UvA), Maarten van Buuren (UU), John Neubauer (UvA), Suzan van Dijk (UvA), Arie Gelderblom (UU), Guenter Blamberger (Keulen), Irene Zwiep (UvA) en Joep Leerssen (UvA).

AMSTERDAM, De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, +31 (0)20-5535100

Landelijke Poeziedag Amsterdam 2001 ‘Poetry on Stage’, donderdag 25 januari 2001, 16.00-01.00 uur.

 • Dertien literaire podia in Amsterdam presenteren gezamenlijk een dichtersfestival met o.a. een voordrachtswedstrijd, de presentatie van vijf nieuwe dichtbundels bij De Bezige Bij, een internationaal dichtersdebat en een dichtersmarathon. Zie voor nadere informatie: http://www.literairepodia.nl/

AMSTERDAM, De Brakke Grond, Nes 45, +31 (0)20-6229014

Nederlandse premiere ‘Rover, Dronkeman’, zondag 21 januari 2001, 14.00 uur.

 • Eerste voorstelling in Nederland van een stuk van de Vlaamse schrijver Mart Moeyaert, winnaar van de Gouden Uil 2000, onder regie van Arlette Van Overvelt. Nadere informatie: http://www.brakkegrond.nl/

AMSTERDAM, Huis Marseille, Keizersgracht 401, +31 (0)20-5318989, e-mail: info@huismarseille.nl

Tentoonstelling Foto Gids, zaterdag 27 januari – zondag 22 april 2001, di.-zo. 11.00-17.00 uur.

 • Tentoonstelling n.a.v. de verschijning van een dubbelnummer van De Gids, waarin 48 Nederlandse en Vlaamse auteurs een bijdrage schreven bij een door hen gekozen foto uit de fotografiecollectie van het Rijksmuseum. Opening van de expositie 27 januari 17.00-19.00 uur.

DEN HAAG, Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, +31 (0)172-494935, +31 (0)71-5272109.

Presentatie cd-rom en rondleiding expositie, donderdag 8 februari 2001, 14.00 uur.

 • Speciaal voor leden van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging wordt een rondleiding georganiseerd door de expositie ‘Tijd gebonden’, waarna de presentatie plaatsvindt van de cd-rom ‘Dutch occasional poetry’ over gelegenheidsgedichten. Aanmelden als lid op bovenstaande telefoonnummers of via e-mail: b.p.m.dongelmans@let.leidenuniv.nl

DEN HAAG, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Prinsessegracht 4

Expositie Helmut Salden, tot en met vrijdag 9 februari 2001, ma.-vr. 10.00-21.00 uur; za. 10.00-12.00 uur.

 • De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Museum van het Boek hebben een tentoonstelling gewijd aan Helmut Salden, letterontwerper en boekverzorger. Toegang gratis.

ZWOLLE, Schouwburg Odeon, +31 (0)38-4215392, +31 (0)341-429919

Avond van de Stichting Literaire Activiteiten Zwolle met Eva Gerlach, woensdag 31 januari 2001, 20.00 uur.

 • Eva Gerlach wordt geinterviewd door Henk de Lange, leest voor uit eigen werk en beantwoordt vragen uit de zaal. Toegang NLG 12,00.

ZWOLLE, Schouwburg Odeon, +31 (0)38-4215392, +31 (0)341-429919

Avond van de Stichting Literaire Activiteiten Zwolle over toneelteksten, zaterdag 17 februari 2001, 20.30 uur.

 • Gevarieerd programma waarin de vraag centraal staat of toneelteksten ook een zelfstandige literaire waarde hebben, los van opvoering en interpretatie. Toegang NLG 10,00.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 11 Jan 2001 10:38:02 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0101.02: Hora est! Promotie H.E. Martensen op ma 22 januari 2001 te Nijmegen; promotie E. Mantingh op vr 8 december 2000 te Utrecht (nagekomen bericht)

=========
Hora est!
=========

Maandag 22 januari 2001, 13.30 uur, KUN-Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen.
Mevrouw H.E. Martensen. How does a word become a word? The role of sublexical phonology in adult reading.
Promotor: prof. dr. H. Schriefers; copromotores: dr. E. Maris, dr. T. Dijkstra.

Bij het verklanken van woorden treedt er tussen Nederlanders en Engelsen alleen maar verschil op als het woord hardop voorgelezen moet worden. Als het voldoende is een woord stilletjes te lezen, maken volwassen lezers in beide talen nagenoeg geen gebruik meer van verklanking. Dit concludeert mw. Martensen in haar proefschrift over de rol van verklanking van letters bij het lezen. In een alfabetisch spellingssysteem kun men uit de letters van geschreven woorden de uitspraak van die woorden afleiden. De vraag is of gevorderde lezers bij welbekende woorden de moeite nemen om de letters ervan te verklanken, omdat ze ook woorden in hun geheel kunnen herkennen. Bij de vergelijking van Nederlandse lezers met Engelse lezers vond de promovenda dat Nederlanders bij het voorlezen van woorden veel meer gebruik maken van verklanking. Ook gebruiken Engelsen als ze verklanken daarvoor grotere onderdelen van een woord. Een Nederlander zou bijvoorbeeld het woord BOEK indelen in B, OE en K om het te verklanken. Een Engelse lezer zou het woord BOOK indelen in B en OOK. Dat komt omdat de uitspraak in het Nederlands veel eenduidiger is dan in het Engels. Heike Martensen (Nijmegen) werkt bij het Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie. E-mail: martensen@nici.kun.nl.

Vrijdag 8 december 2000, Universiteit Utrecht.
E. Mantingh. Een monnik met een rol. Willem van Affligem, het Kopenhaagse Leven van Lutgart en de fictie van een meerdaagse voorlezing.

Korte samenvatting van de dissertatie door Erwin Mantingh <erwin.mantingh@let.uu.nl>:

Erwin Mantingh, Een monnik met een rol. Willem van Affligem, het Kopenhaagse Leven van Lutgart en de fictie van een meerdaagse voorlezing. Hilversum (Verloren) 2000. Middeleeuwse studies en bronnen 73. 411 blz. Ingenaaid. Illustraties (in zwart-wit en kleur) en kaartje. ISBN 90-6550-632-2. Prijs: NLG 74,95. (Ook verschenen als dissertatie: Utrecht, 2000).

Het onderzoeksobject is het ‘Leven van Lutgart’, een omvangrijk Middelnederlands heiligenleven, omstreeks 1270 gedicht in de jambische versmaat (dat laatste is een unicum voor de West-Europese volkstalen in de dertiende eeuw). Het enig bewaarde (Kopenhaagse) handschrift bevat alleen boek II en III van deze bewerking van de Latijnse ‘Vita Lutgardis’ en is met meer dan 20.000 verzen het oudste (Middel)nederlandse handschrift van enige omvang. Het werd uiterlijk in 1274 afgeschreven in de directe omgeving van de dichter.
‘Een monnik met een rol’ behandelt in drie delen de volgende onderwerpen:
– Deel 1, ‘Op zoek naar Willem van Affligem’, gaat over het auteurschap (monnik of minstreel?), een slepende kwestie in de medioneerlandistiek. Een nieuwe toetsing van de evidentie pro en contra de toeschrijving aan Willem van Affligem, valt gunstig uit voor deze monnik van de Brabantse abdij ten westen van Brussel, maar de traditionele identificatie van deze Willem – met Willem van Mechelen, de latere abt van Sint-Truiden (1277-1297) – wordt betwist. Een andere gelijknamige monnik uit Affligem voldoet beter aan het auteursprofiel. Gedemonstreerd wordt bovendien dat de dichter tal van Affligemse accenten in de tekst heeft aangebracht of versterkt.
– Deel 2, ‘Een lijst om Lutgarts leven’, bespreekt de fictieve voorstelling van een meerdaagse voorlezing waarin de dichter Lutgarts levensverhaal heeft ingebed. Het blijkt mogelijk om deze voorstelling tot op zekere hoogte te plaatsen tegen de achtergrond van Latijnse en volkstalige tradities. De omlijsting van de tekst vertoont duidelijk verwantschap met de wijze waarop literaire preken werden voorzien van een predikatiefictie, een voorstellingswijze die de indruk wekt van een ‘live-verslag’ van een preek (iets vergelijkbaars treft men bijvoorbeeld aan in de preken over het ‘Hooglied’ van Bernard van Clairvaux). Dit deel van het boek levert bovendien een bijdrage aan het onderzoek naar de literaire luistercultuur in de Middeleeuwen doordat de ‘Lutgart’-casus getoetst wordt aan enkele beschrijvingen van historische meerdaagse voorlezingen: door Arator in Rome (544), door Gerald van Wales in Oxford (ca. 1187) en door Jean Froissart in het Zuid-Franse Orthez (1388-1389). Bij de vergelijking worden ook enkele niet-middeleeuwse voorlezingen in sessies betrokken: voorlezingen door Plinius Minor omstreeks het jaar 100 (n.C.) in Rome en door Freek de Jonge in 1991 en 1993 (van de romans ‘Neerlands bloed’ en ‘Opa’s wijsvinger’).
– Deel 3, ‘Context’, belicht de historische en literairhistorische context van het Middelnederlandse heiligenleven. Bij de situering van de ‘Lutgart’ in zijn ontstaansmilieu, de benedictijner abdij Affligem, speelt een nieuwe interpretatie van de drie volbladminiaturen in het handschrift een belangrijke rol (het gaat om de oudste bewaarde, slecht bestudeerde, tekstillustraties in de Middelnederlandse letterkunde). De vervaardiging van het dichtwerk en de miniaturen lijkt verband te houden met de dood van abt Jan I van Affligem, die een vertrouweling van Lutgart was geweest.
Bij de interpretatie van de tekst in zijn context zijn literaire, historische, codicologische en kunsthistorische aspecten van de tekst, het handschrift en de miniaturen benut. Het boek bevat vier bijlagen: een tekstuitgave van de ‘Lijst om Lutgarts leven’, een concordantie van de hoofdstukindeling in de Kopenhaagse ‘Lutgart’ en de ‘Vita Lutgardis’, een codicologisch overzicht van de bouw en genese van het Kopenhaagse handschrift, en een beschrijving van de miniaturen. In ‘Een monnik met een rol’ zijn 49 afbeeldingen en een kaart van de zuidelijke Nederlanden opgenomen. Het boek besluit met een Engelstalige samenvatting en een register.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 5 Jan 2001 16:57:55 +0100
From: Maria-Theresia Leuker <leukerm@uni-muenster.de>
Subject: Vac: 0101.03: Vacature voor een wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Keulen (deadline: wo 31 januari 2001)

===============
Vacature Keulen
===============

Am
Institut fuer Niederlaendische Philologie der Universitaet zu Koeln ist zum 1.04.2001 die Stelle

einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/
eines wissenschaftlichen Mitarbeiters

fuer die Dauer von fuenf Jahren mit einer Arbeitszeit von 38 1/2 WoSt., Verguetung nach BAT IIa, zu besetzen.

Taetigkeiten:

Lehrtaetigkeit am Institut fuer Niederlaendische Philologie im Umfang von 4 SWS auf den Gebieten niederlaendische Literatur (unter besonderer Beruecksichtigung der modernen niederlaendischen Literatur) und Literaturwissenschaft; Mitwirkung in der Forschung zur niederlaendischen Literatur; Bearbeitung eines Promotionsvorhabens im Bereich der modernen niederlaendischen Literatur; Mitwirkung im Projekt ‘Einsatz Neuer Medien in Forschung und Lehre’; Betreuung von Studierenden; Verwaltungsaufgaben und Mitwirkung bei der Betreuung der Institutsbibliothek.

Geforderte Qualifikationen:

Abgeschlossenes Hochschulstudium mit dem Hauptfach Niederlandistik; Magister- oder Staatsexamensarbeit im Bereich der modernen niederlaendischen Literatur; moeglichst Lehrerfahrung auf dem Gebiet der niederlaendischen Literatur und/oder des Niederlaendischen als Fremdsprache sowie Erfahrungen mit dem Einsatz Neuer Medien.

Die Universitaet zu Koeln strebt die Erhoehung des Anteils von Frauen beim wissenschaftlichen Personal an. Qualifizierte Frauen werden daher nachdruecklich aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen oder Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen sind mit den erforderlichen Unterlagen bis zum 31.01.2001 zu richten an Prof. Dr. Maria-Theresia Leuker, Universitaet zu Koeln, Institut fuer Niederlaendische Philologie, Lindenthalguertel 15a, 50935 Koeln.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 9 Jan 2001 13:51:27 +0100
From: Arie Verhagen <Arie.Verhagen@let.LeidenUniv.nl>
Subject: Med: 0101.04: Cursus Leidse gastdocent Willem Botha 'Afrikaans en sy mense' vanaf ma 31 januari 2001 te Leiden

==================================================
Cursus ‘Afrikaans en sy mense’ door prof. W. Botha
==================================================

In het tweede semester van het cursusjaar 2000-2001 (start op 29 januari 2001) is prof. dr. Willem Botha van de Randse Afrikaanse Universiteit in Johannesburg als gastdocent verbonden aan de Opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden. Hij geeft een college ‘Afrikaans en sy mense’ over historische, culturele en taalkundige aspecten van het Afrikaans. Dit college is primair opgezet als een overzicht van het Afrikaans als taal, maar door de verschillende aspecten die aan de orde komen, is het zeker ook interessant voor bijvoorbeeld letterkundig of historisch geinteresseerde studenten. Een beschrijving van de cursusinhoud (in het Afrikaans) is hieronder opgenomen, en een uitvoeriger overzicht van het programma en van enige relevante literatuur is te vinden op het web (http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/CursusBotha.html), of kan desgevraagd per e-mail toegezonden worden (mail naar Arie.Verhagen@let.LeidenUniv.nl).

De cursus wordt gegeven op maandag, van 11 tot 13 uur, in zaal 005 van gebouw 1168 van de Leidse Letterenfaculteit (WSD-complex). Nadere inlichtingen en aanmelding bij het secretariaat van de Opleiding Nederlands (gebouw 1167, tel. +31 (0)71-527.2604).


AFRIKAANS (EN SY MENSE)

Teen die agtergrond van ’n geografiese en historiese ori”entasie word Afrikaans in hierdie kursus vanuit ’n taalkundige perspektief oorsigtelik beskryf. Dit behels dat historiese, kulturele, sintaktiese en semantiese aspekte van Afrikaans aan bod sal kom. Nieteenstaande die oorsigtelike aard, word bepaalde fasette deur indringender ontleding skerper in fokus geplaas. Oor die ontstaan van Afrikaans uit sewentiende-eeuse Nederlands sal die vraag oor watter teorie die aanneemlikste is, byvoorbeeld beantwoord moet word. Dit bring mee dat die herkoms en ontwikkeling van die Afrikaanse woordeskat, die ontwikkeling van die Afrikaanse grammatika en ’n beknopte vergelyking tussen Nederlands en Afrikaans onder die loep geneem sal moet word. Om ’n vollediger beeld van Afrikaans te kry, sal dit verder nodig wees om die (eksterne en interne) ontwikkeling van Afrikaans gedurende die negentiende en twintigste eeue te bekyk, met die klem op enkele subtemas. In hierdie opsig sal die Afrikaanse Bybelvertaling onder andere as ’n voorbeeld dien. Die verandering van die taaluitdrukking van ’n bepaalde emosie in die jongste Afrikaanse Bybelvertaling (in vergelyking met voriges) sal byvoorbeeld kognitief oor besin word. Vanuit ’n sintakties-semantiese hoek word die gebruik van die Afrikaanse bepaalde lidwoord ook ondersoek. Ten opsigte van Afrikaans se hedendaagse ontwikkeling word die aksent onder andere geplaas op die Afrikaanse taalfamilie, die Afrikaanse taalgemeensakp, demografiese veranderlikes, en Afrikaans binne die post-apartheidskonteks. Wat laasgenoemde betref, word spesifiek aandag geskenk aan Afrikaans se posisie binne die grondwetlike konteks van veeltaligheid, Afrikaans(sprekendes) se rol binne die sogenaamde ‘re”enboognasie’ en die herbesinning oor Afrikaneridentiteit. Ter afsluiting word die Afrikaanse letterkunde oorsigtelik beskou en ’n bepaalde liter’ere werk vanuit ’n taalkundige hoek deurskou ter tematiese illustrasie.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 3 Jan 2001 13:20:44 +0100
From: Mirjam Lindveld <mlindveld@lezen.nl>
Subject: Med: 0101.05: Verslag van bijeenkomst over leesbevordering van de Stichting Lezen op 15 december 2000

===============================================================
Wat willen we weten en waarom?
Jaarlijkse bijeenkomst over evaluatie-onderzoek en effectmeting
===============================================================

Doelen stellen, plannen uitvoeren en goed opletten wat de uitkomsten zijn. Zulke eenvoudige principes liggen ten grondslag aan evaluatie-onderzoek, maar in de praktijk stuiten onderzoekers regelmatig op wetten en bezwaren. Tijdens de jaarlijkse State of the Art-bijeenkomst van Stichting Lezen op 15 december jl. kwamen de geluiden uit de praktijk van leesbevordering naar boven.

Dick Schram, bijzonder hoogleraar Leesgedrag, beet de spits af met een aantal opmerkingen over het gladde ijs waarop effectmeting van leesbevordering zich eigenlijk bevindt en de mate van delicaatheid ervan. Als een goed voorbeeld geldt: ‘hoeveel scholen doen mee aan De Nationale Voorleesdag’.

Methodoloog Peter Swanborn zette de basisprincipes van evaluatie-onderzoek uiteen en lichtte een aantal concrete praktijkvoorbeelden toe. Door de vele tegenstrijdige belangen worden doelstellingen veelal uiterst vaag geformuleerd, wat de effectmeting weer bemoeilijkt. Beter is het goed te kijken naar vergelijkbare projecten in het buitenland.
Stef Bertina lichtte toe hoe de effectmeting bij het Centraal Boekhuis in zijn werk was gegaan; zonder de tarieven te verhogen voor de aangesloten leden nam de groei toe en de afnemers bleven tevreden. Ook schetste hij de gang van zaken rond het Kinderboekenweekgeschenk, dat zich ontwikkelde van een premiumboekje tot een volwaardig geschenk, zoals dat van de Boekenweek.

Frans Meijer, directeur van de Gemeentebibliotheek Rotterdam, hield een betoog waarin duidelijk werd dat tot 2005 concrete en meetbare doelen moeten worden bereikt. Dat daarbij grootscheepse investeringen noodzakelijk zijn – in de zin van huisvesting, presentatie, opleiding van het personeel etc. – spreekt volgens hem voor zich. Hein Leemans, onderzoeker aan de KUB gaf een toelichting op het contributie-experiment in de openbare bibliotheek Vlissingen. De proef kenmerkt zich door het zogenaamde dagtarief; zonder lidmaatschap kan een gebruiker boeken en cd’s lenen. Het bleek dat sommige leden waren overgestapt naar de bibliotheek in Middelburg en ook dat er korter werd geleend. Het is nog te vroeg om nu al conclusies te trekken over de kernvraag: ‘biedt het dagtarievenstelsel nu ook financiele ruimte?’

De laatste spreker, Piet Hein van de Ven, vakdidactus aan de lerarenopleiding van de KUN, hield een pleidooi om het begrippenapparaat van jongeren te verbeteren.’Ze moeten meer over een boek kunnen zeggen dan ‘leuk’ of ‘spannend’. Daarbij raakte hij direct aan de problematiek van de Tweede Fase en het gegeven dat leraren nauwelijks de tijd hebben om het leersysteem te veranderen. Ondanks de gesignaleerde donkere wolken meende hij dat intussen veel docenten, onder abominabele omstandigheden, geweldig werk verrichten.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 11 Jan 2001 12:37:55 +0100
From: Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl>
Subject: Med: 0101.06: Oratie prof. dr. A.C. Braet op vr 9 februari 2001 te Amsterdam

====================================
Inaugurele rede prof. dr. A.C. Braet
====================================

Op vrijdag 9 februari 2001 klokke 2.30 uur zal prof. dr. A.C. Braet, vanwege de Amsterdamse Universiteitsvereniging benoemd tot Bijzonder Hoogleraar in de Geschiedenis van de Retorica, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

Argumenteren of amplificeren: een vals dilemma
Over nut en noodzaak van anekdotische argumentatie.

in de Aula der Universiteit van Amsterdam, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam, prof. dr. J.J.M. Franse.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 4 Jan 2001 00:16:36 +0100
From: J.M.J. Sicking <j.m.j.sicking@castel.nl>
Subject: Med: 0101.07: Cahiers voor Nederlandse Letterkunde stopt

==========================================
Cahiers voor Nederlandse Letterkunde stopt
==========================================

Wegens teruglopende belangstelling hebben redactie en uitgever besloten de reeks Cahiers voor Nederlandse Letterkunde vanaf 2001 niet meer voort te zetten. De vaste abonnees krijgen daarover nog nader bericht van Uitgeverij Passage.

J.M.J. Sicking

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 11 Jan 2001 12:47:11 +0100
From: Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl>
Subject: Med: 0101.08: Afscheidscollege Jan de Vries op vr 23 februari 2001 te Leiden

========================================
Afscheidscollege prof. dr. J.W. de Vries
========================================

Op vrijdag 23 februari 2001 klokke 16.15 uur neemt prof. dr. Jan de Vries afscheid als hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Universiteit Leiden met een college, getiteld ‘Beny uw soon den hemel niet’.

Symposium: Eigen en vreemd

Ter gelegenheid hiervan wordt op diezelfde dag het symposium ‘Eigen en vreemd’ georganiseerd. Enkele taalkundigen die als student of collega met Jan de Vries hebben samengewerkt, houden een lezing over hun onderzoek op een van de onderdelen van het brede terrein van de taalkunde waarop Jan de Vries zich heeft bewogen. Wij nodigen u van harte uit dit symposium bij te wonen.

Het symposium vindt plaats in het Klein Auditorium (zaal VIII) van het Academiegebouw, Rapenburg 73 in Leiden, en begint om 10:30 uur. In verband met de organisatorische voorbereidingen stellen wij het op prijs als u telefonisch of door middel van e-mail aan mevr. B.A. Koetsier laat weten of u van plan bent het symposium bij te wonen (aanmelding is echter geen voorwaarde voor deelname).

Het programma is als volgt:

10.30 Ontvangst
met koffie in het Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden.

11.00 prof. dr. Vincent van Heuven (Leiden)
Prosodie en zinstype (in het Nederlands)
Evenals andere talen kent het Nederlands een aantal lexicaal en syntactisch onderscheiden zinstypen, o.a. mededeling, vraag, ontkenning, uitroep en bevel. Al een eeuw geleden is verondersteld dat deze zinstypen gekenmerkt worden door specifieke prosodische middelen: intonatie, accentuering, temporele organisatie en luidheidsontwikkeling. In mijn voordracht wil ik verslag doen van lopend onderzoek naar de rol van de prosodie bij het onderscheid tussen (a) mededeling en (declaratieve) vraag en (b) mededeling en imperatief. Daarbij bezien we enerzijds de akoestische middelen die de spreker hierbij inzet, en anderzijds het relatieve belang van deze akoestische eigenschappen voor de luisteraar.

11.35 dr. Ariane van Santen (Leiden)
Verbale mogelijkheden
In zijn dissertatie uit 1975, Lexicale morfologie van het werkwoord in modern Nederlands, heeft Jan de Vries onderzocht hoe in het Nederlands nieuwe werkwoorden worden gevormd. Sindsdien zijn er heel wat werkwoorden bijgekomen: blowen, montignaccen, roerbakken, verkleuteriseren, internetten, verleuken. Gaat het hier alleen om uitbreiding van de woordenschat of is er ook in morfologisch opzicht iets veranderd?

12.10 Lunchpauze
In de omgeving van het Rapenburg zijn diverse gelegenheden om de lunch te gebruiken. Eventueel kunnen wij een lunch reserveren (NLG 26,50) in de Faculty Club. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u zich tot uiterlijk 10 februari 2001 opgeven bij Liesbet Winkelmolen, L.M.Winkelmolen@let.leidenuniv.nl, tel. +31 (0)71-527.2659.

13.45 dr. Kees Groeneboer (Jakarta)
Neerlands taaltrouw, of Waarom het Nederlands geen wereldtaal is geworden
Al eeuwenlang wordt er gewezen op het gebrek aan taaltrouw bij veel Nederlanders, op het gemis aan gevoelens van gehechtheid aan de eigen taal. Dit weerspiegelt zich in de Nederlandse koloniale taalpolitiek en heeft ervoor gezorgd dat het Nederlands buiten het eigen taalgebied nauwelijks een rol speelt.

14.20 prof. dr. Marinel Gerritsen (Nijmegen)
Engels in Nederlandse commercials: onbemind en onbegrepen
Meer dan een derde van de commercials die op Nederland 1 worden uitgezonden, bevat Amerikaans Engels dat met een Nederlands accent wordt uitgesproken. Waarom maken reclamemakers daarvan gebruik en bereiken ze daarmee hun doelgroep? Om dat na te gaan hebben we onder 60 Nederlanders, gelijkelijk verdeeld over mannen en vrouwen, twee leeftijdsgroepen (15-18, 50-57) en drie opleidingsniveaus (laag, midden, hoog) attitude- en begripstesten afgenomen. De resultaten lijken erop te wijzen dat commercials met Engels de doelgroep niet altijd bereiken: men staat negatief tegenover het Engels en men begrijpt het lang niet altijd.

14.55 Afsluiting

16.00 Afscheidscollege prof. dr. J.W. de Vries

Aansluitend zullen de heer en mevrouw De Vries-Ringoir U graag begroeten tijdens een receptie in de ontvangstruimte van het Academiegebouw.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 8 Jan 2001 13:10:02 +0100
From: Paul Luyten / Walry <boekhandel@walry.be>
Subject: Med: 0101.09: Presentatie poeziebundel 'Gekras' van Roland Jooris op do 25 januari 2001 te Gent

===========
Uitnodiging
===========

Voor zijn laatste bundel ‘Uithoek’ (1991) ontving Roland Jooris De Dirk Martensprijs en de Prijs van de Vlaamse Poeziedagen. Nu is er een nieuwe bundel van zijn hand: ‘Gekras’.

Op donderdag 25 januari 2001 – ‘Gedichtendag’ in Vlaanderen en Nederland – zal om 20 uur in Theatercafe De Foyer, NTG, Sint-Baafsplein 17 in Gent de dichtbundel worden gepresenteerd. De bundel zal worden voorgesteld en ingeleid door Jan Kuijper, dichter en redacteur bij Uitgeverij Querido, en Hans Vandevoorde, medewerker literatuur van De Financieel Economische Tijd. De presentatie zal muzikaal worden opgeluisterd door Claude Coppens op piano.

Alle inlichtingen:
Boekhandel Walry, Gent +32-(0)9-222.91.67;
Uitgeverij Querido, Antwerpen +32-(0)3-205.94.00.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 9 Jan 2001 10:05:20 +0100
From: Wim van Anrooij <W.van.Anrooij@LET.leidenuniv.nl>
Subject: Web: 0101.10: Nieuwsbrief Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen (NLCM) nr. 18 verschenen en via web te lezen

=========================================================
Nieuwsbrief Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen (NLCM) nr. 18 verschenen en via web te lezen
=========================================================

Rond Kerstmis is nummer 18 (december 2000) van de Nieuwsbrief van het NLCM verschenen. De digitale versie is raadpleegbaar via http://www.let.leidenuniv.nl/dutch/NLCM/site/nieuwsbrief.html. Men vindt daar ook de nrs. 17 (december 1999) en 16 (december 1998) gearchiveerd. In het laatstverschenen nummer bericht Geert Warnar over ‘Een website voor de B[ibliotheca] N[eerlandica] M[anuscripta]’ en over het boek over Ruusbroec dat hij schrijft op het NIAS in Wassenaar; Nolanda Klunder geeft inzage in haar dissertatie-onderzoek naar Nederlandse Lucidarius-teksten; Hubert Slings geeft een indruk van zijn werkzaamheden aan het project ‘Venster op de middeleeuwse literatuur’ (het betreft een website-in-de-maak over Middelnederlandse letterkunde, gericht op het middelbaar onderwijs); Johan Oosterman laat diverse vondsten fonkelen, gedaan in het kader van het VNC-project (een repertorium van Nederlandse liederen tot 1600) waaraan hij vier jaar (in Antwerpen) heeft meegewerkt.

Wim van Anrooij

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 1 Jan 2001 18:24:28 +0100
From: Roger Thijs <roger.thijs@euro-support.be>
Subject: Web: 0101.11: (Onofficiele) website VLDN, Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde

==========================
(Onofficiele) website VLDN
==========================

Ik heb een onofficiele website gemaakt met informatie over de VLDN (Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde). De URL is: http://www.euro-support.be/vldn/index.htm

Ik ben alleen maar lid van de VLDN; de gepresenteerde informatie valt niet onder de verantwoordelijkheid van de leiding van de VLDN.

Vriendelijke groet,

Roger
Dialecten in Belgie:
http://www.euro-support.be/langbel/langbel.htm

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 2 Jan 2001 23:18:11 +0100
From: Ben Salemans <salemans@baserv.uci.kun.nl>
Subject: Web: 0101.12: Website Europees Jaar van de Talen

====================================
Website ‘Europees Jaar van de Talen’
====================================

2001 is het ‘Europees Jaar van de Talen’. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de website: http://www.jaarvandetalen.nl/

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 3 Jan 2001 13:20:44 +0100
From: Mirjam Lindveld <mlindveld@lezen.nl>
Subject: Lit: 0101.13: Bundel 'Lezen en leesbevordering in een multiculturele samenleving' van Stichting Lezen verschenen bij Eburon te Delft

============================================================
‘Lezen en leesbevordering in een multiculturele samenleving’
Bundel artikelen Stichting Lezen verschenen
============================================================

In mei 2000 vond in Utrecht het congres ‘Lezen en leesbevordering in een multiculturele samenleving’ plaats. Zeven maanden later reikte Barry Wiebenga, directeur van Stichting Lezen, het eerste exemplaar uit van de gelijknamige bundel aan Dick Schram, een van de redactieleden.

Dat Nederland een multiculturele samenleving aan het worden is, staat intussen buiten kijf. De gevarieerde samenstelling van de bevolking heeft ook gevolgen voor het literatuuronderwijs, voor de leesbevordering in algemene zin en voor de informatievoorziening aan allochtone groepen. Hoe ga je als docent om met groepen leerlingen die sterk uiteenlopende culturele achtergronden hebben? Hoe maak je lezen als vrijetijdsbesteding aantrekkelijk voor een zo divers potentieel lezerspubliek? En: wat kan de opkomst van de zogenaamde migrantenliteratuur betekenen voor de literaire traditie? Op zulke vragen geven deskundigen uit binnen- en buitenland antwoord. In de bundel wordt ingegaan op wetenschappelijk onderzoek naar geletterdheid bij jonge autochtone en allochtone lezers en op de vooroordelen en problemen van een interculturele benadering van literatuuronderwijs. Daarnaast wordt ingegaan op verschillen en overeen-komsten in de omgang met literatuur en lezen in het algemeen, en op de invloed die het lezen kan hebben op de lezers. De bijdragen zijn gericht op een algemeen publiek van geinteresseerden en stimuleren ieder afzonderlijk tot nadenken over de rol van het lezen bij culturele integratie en uitwisseling.

De bundel ‘Lezen en leesbevordering in een multiculturele samenleving’ is te bestellen bij Uitgeverij Eburon, Delft (telefoon +31 (0)15-2131484, telefax +31 (0)15-2146888), 227 pagina’s, ISBN 90-5166-806-6 en kost NLG 45,00.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 8 Jan 2001 15:30:37 +0100
From: Eep Francken <A.A.P.Francken@LET.leidenuniv.nl> en Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl>
Subject: Sym: 0101.14: Colloquium 'Terug tot Simon Vestdijk' bij het afscheid van Ren'e Marres op za 24 februari 2001 te Leiden

===============================================================
Colloquium ‘Terug tot Simon Vestdijk’ bij afscheid Ren’e Marres
===============================================================

Op zaterdagmiddag 24 februari 2001 organiseert de sectie “Moderne letterkunde” van de Leidse Opleiding Nederlands een colloquium over Vestdijk, ter gelegenheid van het afscheid van dr. Ren’e Marres. Dit colloquium is bestemd ieder die belang stelt in het werk van Vestdijk, en voorts voor (oud-)studenten en collega’s van Marres.

Er zijn lezingen van: Maarten ’t Hart (“Kind tussen vier vrouwen vermorzeld door Du Perron en Ter Braak”), P. Kralt (“‘Een ongewone beweeglijkheid van geest’ – Vestdijk over Arthur van Schendel”), Rudi van der Paardt (“Perplex van Plexippos – Vestdijks Held van Temesa”) en Jan de Roder (“Vestdijk en de taal”). Het colloquium loopt uit op een forum met alle sprekers, versterkt door Rene Marres, onder voorzitterschap van Ton Anbeek. Daarna borrel.

Verdere inlichtingen of aanmeldingskaarten bij de Opleiding Nederlands van de Leidse universiteit, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, of telefonisch bij het secretariaat van de Opleiding (ma t/m do 9-12 u, +31 (0)71-527.2604).

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 29 Dec 2000 15:53:15 +0100 (MET)
From: Marianne Vogel <vogelmar@uni-freiburg.de>
Subject: Sym: 0101.15: 15-de studiedag van het Werkverband Vrouwenstudies, Neerlandistiek, Literatuurgeschiedschrijving rond thema 'Oude en nieuwe media vanuit genderperspectief' op vr 20 april 2001 te Utrecht; call for papers

=========================================================
Studiedag ‘Oude en nieuwe media vanuit genderperspectief’ Call for papers
=========================================================

De 15-de studiedag van het Werkverband Vrouwenstudies, Neerlandistiek, Literatuurgeschiedschrijving zal plaatsvinden op 20 april a.s. te Utrecht (plaats en programma volgen later).

Het thema van de studiedag is: oude en nieuwe media vanuit genderperspectief. Wij denken hierbij aan “opvangbekkens” voor teksten, waaronder middeleeuwse handschriften, liedboeken, almanakken, spectators, de eerste vrouwentijdschriften, tijdschriften op het net etc. Vanuit genderperspectief zijn vragen belangrijk als: welke rol spelen vrouwen en mannen als samensteller, redacteur, recensent of vertaler, hoeveel en wat voor tekstbijdragen leveren zij, hoe profileert men zich in deze media, wat voor (impliciete) genderdiscussies vinden erin plaats, hoe verloopt de receptie, welke kenmerken heeft het leespubliek, etc.

U wordt van harte uitgenodigd om PAPERVOORSTELLEN in te dienen over deze thematiek. Deadline: 15 februari 2001.

Stuur uw voorstel naar een van beide voorzitters van het Werkverband: dr. Petra Broomans, Rijksuniversiteit Leiden, Afdeling Scandinavistiek, p.broomans@let.rug.nl; of dr. Marianne Vogel, Universeit Freiburg, Lektorat fuer Niederlaendisch, vogelmar@uni-freiburg.de.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0101.a --------------------------*