Neder-L, no. 0005.a

Subject: Neder-L, no. 0005.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 10 May 2000 00:25:05 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                            *********************
*-Achtste-jaargang--------- Neder-L, no. 0005.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0005.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Voorlezingen over Voetbal & Literatuur op za 10   |
|           juni 2000 (A'dam)                  |
|          - Academische zitting n.a.v. voltooiing van het    |
|           Vroegmiddelnederlands Woordenboek op vr 23 juni   |
|           2000 (Brugge)                    |
|          - Congres 'De invloed van ICT op onderwijs' op do 8  |
|           juni 2000 te Eindhoven               |
|          - Veiling Kuyper op di 23 - do 25 mei 2000 (Haarlem) |
|          - Veiling Burgersdijk & Niermans op di 16 - wo 17 mei |
|           2000 (Leiden)                    |
|          - 31-ste Poetry International Festival op za 17 - vr |
|           23 juni 2000 (R'dam)                |
|          - Veiling Beijers op di 30 - wo 31 mei 2000 (Utrecht) |
| (2) Vac: 0005.02: Vacature voor AiO Tekstwetenschap op de Katholieke  |
|          Universiteit Brabant (deadline: do 1 juni 2000)    |
| (3) Vac: 0005.03: Vacature rubrieksredactie tijdschrift Literatuur   |
|          (onbezoldigd)                     |
| (4) Rub: 0005.04: Hora est!: promotie Arianne Baggerman op vr 19 mei  |
|          2000 te Utrecht                    |
| (5) Web: 0005.05: NIWI-internetactiviteiten rond Jacob van Lennep    |
| (6) Med: 0005.06: Nieuwsbulletin 'KB Publiek' via e-mail        |
| (7) Med: 0005.07: Louis Couperus-wandelingen door Den Haag       |
| (8) Sym: 0005.08: Colloquium 'Aspecten van de intellectuele migratie in |
|          Europa tijdens de 16-de eeuw: drukkers en uitgevers  |
|          te Parijs, te Gen`eve en in de Nederlanden' op vr 9  |
|          juni 2000 te Brussel                 |
| (9) Sym: 0005.09: Symposium 'Protestantism Crossing the Seas' op do 25 |
|          mei 2000 te Amsterdam; definitief programma      |
|(10) Lit: 0005.10: Nieuwe editie van Theo van Doesburg, Soldatenverzen  |
|          1915. Met een nawoord van Siem Bakker en Emy     |
|          Thorissen (Bedum, 2000)                |
|(11) Lit: 0005.11: Pas verschenen: Erik van der Doe, Liesbeth van der  |
|          Doe-Van der Geest & Marie-Anne van de Griek (samenst. |
|          en red.). Historisch onderzoek over Zeeland. Lijst  |
|          van leemten. (Middelburg, 1999)            |
|(12) Lit: 0005.12: Pas verschenen: J.R.G. Baert & P.H.E.M. van Dun. Gids |
|          voor grensoverschrijdende bronnen in Vlaamse en    |
|          Zeeuwse archieven. (Brussel/Middelburg, 1999)     |
|(13) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------10-mei-2000-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 02 May 2000 22:44:17 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0005.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Filmzaal Amsterdams Historisch Museum, Nieuwezijds Voorburgwal 357, +31-(0)20-5231743.

Voorlezingen over Voetbal & Literatuur, zaterdag 10 juni 2000, 15.00-16.00 uur.

 • Lange tijd is de sport in de Nederlandse letteren er bekaaid af gekomen. Dat is nu anders: vandaar het evenement Het Bruine Monster – Voetbal & Literatuur. Bij de aftrap van Euro 2000 lezen Henk Spaan en andere auteurs van het tijdschrift Hard Gras voor uit eigen werk. Over de schaar van Piet, gras in december en de vergeten nummer 10. Toegang: toegangskaartje museum + NLG 5,00. Reserveren via bovenstaand telefoonnummer.

BRUGGE, Hallen van het Belfort.

Academische zitting VMNW, vrijdag 23 juni 2000, 14.30-17.30 uur.

 • Academische zitting ter viering van de voltooiing van het Vroegmiddelnederlands Woordenboek waaraan ruim tien jaar gewerkt is op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden. Nadere inlichtingen: INL +31-(0)71-5272115.

EINDHOVEN, Technische Universiteit, +31-(0)40-2474000, fax 2458195, e-mail: congresoffice@tue.nl.

Congres ‘De invloed van ICT op onderwijs’, donderdag 8 juni 2000.

 • De TUE organiseert in samenwerking met Fujitsu Siemens Computers een congres over ICT en onderwijs. De sprekers zijn via een vooraf uitgeschreven prijsvraag geselecteerd. Meer informatie en een inschrijfformulier kunt u vinden op http://www.nsc.tue.nl/congres.

HAARLEM, Bubb Kuyper, Jansweg 39, +31-(0)23-5323986, fax 5323893, e-mail: bkuyper@xs4all.nl

Veiling van boeken, prenten en manuscripten, dinsdag 23 mei 2000, 18.30 uur, woensdag 24 en donderdag 25 mei 2000, telkens om 11.00 en 19.00 uur.

 • Auctie van 4321 nommers, waaronder het eerste gedeelte van de collectie van ‘Philip J.’ bestaande uit Nederlandse grafiek uit de periode 1850-1950 (afzonderlijke catalogus met 898 nommers), het vijfde gedeelte van de bibliotheek van S.L. Hartz, het eerste deel van de bibliotheek van G.J. Brouwer (bibliografie en typografie), het eerste deel van de bibliotheek van ‘a gentleman’ met bibliofiel drukwerk en de bibliotheek van Rob Nieuwenhuys (koloniale literatuur). Verder Nederlandse literatuur, inclusief autografen (van o.a. Emmy van Lokhorst, A. Roland Holst, M. Vasalis, Hein de Vries, L. Vroman). Kijkdagen: vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei van 10.00-16.00 uur en maandag 22 mei van 10.00-13.00 uur. Catalogus (2 dln.) NLG 30,00.

LEIDEN, Burgersdijk & Niermans, Nieuwsteeg 1, +31-(0)71-5121067 / 5126381, fax 5130461, e-mail: burgersdijk@b-n.nl

Boekenveiling nr. 311, dinsdag 16 en woensdag 17 mei 2000, telkens om 13.30 uur en 19.00 uur.

 • Auctie van 1903 nommers waaronder de collectie Kijzer/Lanz (Amsterdam-Bazel) en de bibliotheek van Dr. H. Halbertsma (Friese geschiedenis en topografie). Verder Nederlandse taal- en letterkunde (nrs. 969-1069), antiquarische boeken op het terrein van o.a. Neolatijn en humanisme, prijsbanden, Nederlandse taal- en letterkunde (nrs. 1381-1415), geschiedenis en topografie (nrs. 1632-1688), prenten en tekeningen, prentbriefkaarten en manuscripten. Kijkdagen: vrijdag 12 en zaterdag 13 mei van 10.00-17.00 uur, zondag 14 mei van 12.00-17.00 uur en maandag 15 mei van 10.00-17.00 uur. Catalogus NLG 20,00.

ROTTERDAM, Rotterdamse Schouwburg, +31-(0)10-2822777, fax 2822775, e-mail: poetry@luna.nl, http://www.poetry.nl

31-ste Poetry International Festival, 17-23 juni 2000.

 • Voor de 31-ste keer wordt in Rotterdam Poetry International georganiseerd. Eind mei verschijnt de programmakrant, alsmede de Poetry International catalogus met bio- en bibliografische gegevens, gedichten en foto’s van alle deelnemende dichters. Nadere informatie op bovenstaand adres.

UTRECHT, J.L. Beijers, Achter Sint Pieter 140, +31-(0)30-2310958, fax 2312061.

Veiling van boeken, dinsdag 30 en woensdag 31 mei 2000, telkens om 14.00 en 19.00 uur.

 • Auctie van 2177 nommers, waaronder de collectie van filmcriticus Charles Boost en een Omar Khayyam-collectie. Verder o.a. Nederlandse literatuur, bibliografie, embleemboeken en geschiedenis. Kijkdagen: vrijdag 26 en zaterdag 27 mei van 10.00-17.00 uur en maandag 29 mei van 10.00-13.00 uur. Catalogus NLG 30,00.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 8 May 2000 10:07:09 +0200 (MET DST)
From: Leo Noordman <Noordman@kub.nl>
Subject: Vac: 0005.02: Vacature voor een AiO Tekstwetenschap op de Katholieke Universiteit Brabant (deadline: do 1 juni 2000)

================
Vacature Tilburg
================

De Katholieke Universiteit Brabant (KUB) is een gespecialiseerde universiteit op het gebied van de mens- en maatschappijwetenschappen met ruim 9000 studenten en meer dan 1700 medewerkers.

FACULTEIT DER LETTEREN

De Faculteit der Letteren van de KUB, wier onderwijs en onderzoek recentelijk door de landelijke visitatiecommissie als heel goed werden gewaardeerd, richt zich in onderwijs en onderzoek op de aandachtsgebieden taal en minderheden, tekstwetenschap en communicatie, taalwetenschap en kunstmatige intelligentie, literatuurwetenschap en consumentengedrag inzake cultuur. De faculteit participeert in een aantal landelijke onderzoekscholen, waaronder de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap via het interuniversitaire onderzoekinstituut Center for Language Studies (CLS).

Binnen de faculteit heeft het onderwijs en onderzoek van de sectie Tekstwetenschap als centrale onderwerp: de linguistische en cognitieve representatie van de informatie in tekst. De linguistische structuren van tekst worden gerelateerd aan de cognitieve representaties bij het produceren en begrijpen van tekst. Verschijnselen in teksten worden verklaard zowel in taalkundige theorieen als in taalgedragstheorieen, met name psycholinguistische theorieen. Vanuit deze twee invalshoeken wordt ook de communicatieve functie van tekst in tekstgebruik bestudeerd. Binnen de sectie is per direct een vacature voor een:

AiO (v/m)
(vac. nr 810.00.04)

De invulling van deze AiO-positie zal een van de onderstaande onderzoeksonderwerpen zijn. Dit is mede afhankelijk van de expertise van de kandidaat.

DISCOURSE STRUCTUUR EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN REFERENTEN

Dit project onderzoekt aspecten van referentialiteit gedurende de gestuurde productie van spontane, mondelinge monologen. Het doel is, ten eerste, na te gaan welke discourse-structurele factoren verklaringen kunnen bieden voor het niveau van de toegankelijkheid en daarmee van de vorm van een discourse referent en, ten tweede, na te gaan hoe de mentale toegankelijkheid van referenten varieert gedurende discourse-productie. Naast deze discourse-structurele analyses zullen ook procesanalyses uitgevoerd worden, o.m. op basis van pauzeertijden in een corpus van spontane monologen.

Functie-eisen:

 • een taalkundige met een functioneel/cognitieve of discourse-theoretische opleiding;
 • kennis van taal- en tekststructurele noties en van cognitief taalkundige theorieen op het gebied van ‘accessibility’ en kennis van (psycholinguistische) tekstproductietheorieen;
 • sterke affiniteit met empirische onderzoekstechnieken, zoals corpusanalyse en pauzeertijdanalyse.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met dr. J. Schilperoord, tel. +31-(0)13-4662937; 4662689.

HET BEGRIJPEN VAN CAUSALE ZINNEN

Dit onderzoek gaat over de vraag hoe causale relaties tussen zinnen zijn uitgedrukt en wat de processen zijn bij het begrijpen van causale relaties. Het taalkundige deel van het onderzoek zal voornamelijk corpusanalyse zijn. Dit levert een aantal factoren op die van invloed kunnen zijn op het proces van begrijpen. Deze factoren worden onderzocht in het taalpsychologisch deel van het project: experimenten worden gedaan waarin leestijden voor nauwkeurig gemanipuleerde zinnen worden gemeten.

Functie-eisen:

 • taalpsycholoog met taalkundige kennis op tekstniveau of een taalkundige met ervaring met empirisch taalgedragsonderzoek;
 • kennis van experimentele en statistische methoden van onderzoek.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met prof. dr. L. Noordman, tel. +31-(0)13-4662639; 4662689.

DE ONTWIKKELING VAN COMMUNICATIEVE COMPETENTIE

Het onderzoek beoogt de taalmiddelen in kaart te brengen waarmee jonge kinderen (0-5 jaar) het gedrag van anderen proberen te beinvloeden. Meer specifiek worden hypotheses getoetst over de aard en de volgorde van de ontwikkeling in termen van directheid en indirectheid. Verder wordt onderzocht welke ontwikkeling er optreedt in de enscenering van gespreksrollen.

Functie-eisen:

 • goed afgestudeerd in de taal- of tekstwetenschap, dan wel een voor het onderzoek relevante subdiscipline van de sociale wetenschappen (psychologie, algemene sociale wetenschappen, communicatiewetenschap enz.);
 • ervaring met empirisch onderzoek van taalgedrag.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met mw. dr. E. Huls, tel. +31-(0)13-4662048; 4662689.

AANSTELLING

Aanstelling geschiedt in tijdelijk dienstverband voor vier jaar. Het salaris bedraagt NLG 2374 bruto per maand, in vier jaar oplopend tot NLG 4037 bruto per maand bij volledige werktijd.

SOLLICITATIE

Sollicitanten wordt verzocht aan te geven voor welk van de drie onderwerpen zij kiezen en hun keuze nader te motiveren. In een later stadium zal van de kandidaten gevraagd worden een uitgebreider plan op te stellen.
Schriftelijke sollicitaties, met vermelding van het vacaturenummer op de sollicitatiebrief en envelop, worden ingewacht voor 1 juni, dienen vergezeld te gaan van een curriculum vitae en cijferlijst, en dienen te worden gericht aan de Katholieke Universiteit Brabant, t.a.v. de Heer P.M. van Balen, personeelsfunctionaris Letterenfaculteit, kamer B 235, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 02 May 2000 22:44:17 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Vac: 0005.03: Vacature rubrieksredactie tijdschrift Literatuur (onbezoldigd)

====================================
Vacature rubrieksredactie Literatuur
====================================

De redactie van Literatuur, tijdschrift over Nederlandse letterkunde, zoekt een

rubrieksredacteur

met name gericht op publicaties over de Nederlandstalige literatuur van de 19-de en 20-ste eeuw.
Aantoonbare schrijfervaring en affiniteit met moderne Nederlandse literatuur zijn een voorwaarde.

Uw taken omvatten onder meer het:

 • selecteren van voor Literatuur interessante studies;
 • uitzetten van boeken ter recensie;
 • bijdragen aan de rubriek Nieuws;
 • schrijven van recensies en signalementen.

De werkzaamheden zullen ongeveer een dagdeel per week in beslag nemen; circa eens per maand vergadert de redactie plenair. De standplaats van de redactie is Amsterdam.
Het redacteurschap van Literatuur is onbezoldigd.

Wilt u graag een bijdrage leveren aan Nederlands grootste tijdschrift over Nederlandse letterkunde, richt dan voor 1 juli 2000 uw reactie aan:

Rubrieksredactie Literatuur
t.a.v. Ellen Grabowsky
p/a UvA, Instituut voor Neerlandistiek
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
Inlichtingen: 020-5254717.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 02 May 2000 22:44:17 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0005.04: Hora est!: promotie Arianne Baggerman op vr 19 mei te Utrecht

=========
Hora est!
=========

Vrijdag 19 mei 2000, 14.30 uur, Senaatszaal Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29.
Mevrouw Arianne Baggerman: Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Bluss’e en Zoon, 1745-1823.
Promotores: prof. dr. W.W. Mijnhardt, prof. dr. J. Kloek.

Samenvatting door Arianne Baggerman:
————————————
De Dordrechtse uitgeverij A. Bluss’e en zoon kwam tot bloei in een periode van grote politieke en economische turbulentie. Abraham Bluss’e zette zijn eerste schreden tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, diens kleinkinderen beheerden een gerenommeerde, moderne uitgeverij in het Koninkrijk der Nederlanden. Tussen 1745 en 1823 gaf de firma zo’n 1400 boeken uit, waaronder standaardwerken als het 24-delige seriewerk ‘Volledige beschrijving van alle ambachten, grafieken en trafieken’ waaraan een groot aantal Nederlandse auteurs en graveurs een bijdrage hebben geleverd en een 32-delige nieuwe bijbelvertaling van de Duitse Verlichte theoloog J.D. Michalis.

In deze studie worden drie generaties Bluss’e gedurende 85 jaar gevolgd. Niet alleen hun wijze van bedrijfsvoering en hun uitgeverspolitiek, maar ook het familieleven van deze uitgevers – opvoeding, opleiding, literaire vorming en leesgedrag, huwelijkspolitiek, sociaal netwerk – komt uitvoerig aan de orde.

Als basis hiervoor dienden 84 dozen ongeinventariseerde archiefstukken waarin de levens van talloze generaties Bluss’e met elkaar verstrengeld zijn geraakt. Hieronder bevindt zich ook een nooit afgemaakte autobiografie van Pieter Bluss’e (1748-1823) uit 1822. Hij was niet de stichter van de dynastie, dat was zijn vader, maar wel degene die het bedrijf groot heeft gemaakt en al vanaf 1771 de scepter zwaaide. Zijn, in dit boek uitgewerkte, levensverhaal vormt de rode draad.

Het eerste hoofdstuk is dan ook een uitwerking van een episode die in deze autobiografie de meeste aandacht krijgt: Pieters kennismaking in 1770 met zijn echtgenote, de ouderloze Sophia Vermeer, de daaropvolgende liefdesperikelen en de problemen met haar voogden. Pieter Bluss’e wist uiteindelijk Sophia te veroveren maar daar waren wel heel wat liefdesbrieven aan voorafgegaan. Deze bewaard gebleven liefdesbrieven (87 in totaal) zijn geanalyseerd om een beter beeld te krijgen van zijn dagelijks leven en zijn persoonlijkheid. Dat het huwelijk met Sophia uiteindelijk werkelijkheid werd, hing niet alleen samen met Pieters retorische talenten, zijn door hemzelf ingebonden boekgeschenken aan haar of zijn romantische geste zijn lot uit de loterij te splitsen en Sophia hiervan de helft te schenken. Als concessie aan de voogden deed Abraham Bluss’e op ongebruikelijk jonge leeftijd een stap terug en droeg het boekhandels- en uitgeversbedrijf over aan zijn zoon waarna hij zich op een neventak toelegde: de loterij.

In het tweede hoofdstuk staat de boekhandel centraal rond 1771, het jaar van de overdracht. Op basis van secundaire literatuur en eigen onderzoek wordt een beeld geschetst van de moderniseringstendensen binnen de boekhandel in de tweede helft van de achttiende eeuw: de toenemende frequentie waarmee in kranten werd geadverteerd voor nieuwe uitgaven, het instellen van hoofdcorrespondenten, de opkomst van de commissiehandel, veilingwezen, antiquariaat en winkelbibliotheken.

In het derde hoofdstuk gaat de aandacht met name uit naar continuiteit en veranderingen gedurende de patriottentijd, de restauratie en de Bataafse Republiek na de revolutie van 1795. In deze periode deden Abraham en Pieter Bluss’e, beiden actieve patriotten en vooraanstaande leden van een exercitiegenootschap, hun intrede in een aantal stedelijke en kerkelijke organen. De politieke activiteiten van beiden en hun opvattingen tijdens de opeenvolgende machtswisselingen worden onder de loep genomen. Pieters politieke engagement wordt vervolgens geconfronteerd met zijn uitgeverspolitiek die tamelijk behoudend was.

Het vierde hoofdstuk bestaat uit drie casestudies waarin de wereld van de uitgeverij in de laatste decennia van de achttiende eeuw wordt verkend. De eerste heeft marketing en reclame tot onderwerp, op basis van een analyse van twintig jaar krantenadvertenties (1770-1790) van de firma Bluss’e en concurrerende uitgevers.

Het tweede essay is een tweeluik waarin twee prestigieuze uitgeversprojecten uit de jaren ’80 onder de loep worden genomen en met elkaar worden vergeleken. Het eerste project is een initiatief van de Amsterdamse uitgever Willem Holtrop, leerling en compagnon van Pieter Bluss’e, een Nederlandstalige encyclopedie uit te geven, naar het beroemde voorbeeld van Diderot.

In het tweede deel van dit tweeluik wordt Holtrops mislukte project vergeleken met een hieraan verwant initiatief van Pieter Bluss’e dat wel is doorgegaan: zijn 24-delige ‘Volledige beschrijving van ambachten, grafieken en trafieken’. Als voorbeeld fungeerde eveneens Diderots ‘Encyclop’edie’ waarvan de beschrijving van ambachten en technieken een onderdeel vormde, maar ook de beroemde 99-delige serie van de Franse Acad’emie ‘Description des arts et m’etiers’.

Het derde essay is zowel geschreven vanuit de optiek van uitgevers – Pieter Bluss’e en Willem Holtrop die samen een van de eerste medische tijdschriften uitgaven – als vanuit de optiek van de auteur. In dit geval is dat de redacteur van dit tijdschrift ‘Genees-, natuur,- en huishoudkundige jaarboeken’, Jacob Voegen van Engelen, broodschrijver tegen wil en dank.

Het vijfde hoofdstuk begint aan de andere kant van het communicatiecircuit: bij de lezers, en wel bij het lectuurdieet en het leesgedrag van de derde generatie uitgevers, boekhandelaren en drukkers in wording: de kinderen van Pieter Bluss’e. In dit vijfde hoofdstuk keren tevens een aantal andere aspecten terug uit het eerste hoofdstuk: opvoeding, opleiding en talenkennis.

In het zesde hoofdstuk wordt aan de hand van een analyse van het fonds een profiel geschetst van uitgeverij A. Bluss’e en zoon in de periode 1745-1830. Voor een meer kwalitatieve beschrijving van het fonds, dat uit 1440 boekdelen bestaat, is gekozen voor een selectie van boektitels. Hierbij wordt de selectie gehanteerd van de hoofdpersoon zelf, Pieter Bluss’e, die in zijn autobiografie een aantal titels opsomt waarmee hij eer heeft ingelegd, waaraan hij winst heeft behaald of een combinatie van beiden. Van al deze titels wordt zoveel mogelijk het verhaal achter de uitgave verteld. Bij de uitkomsten van een reconstructie van het fonds van aanzienlijke achttiende-eeuwse uitgevers, zoals dat van A. Bluss’e en zoon, moet rekening worden gehouden met een grote onzekerheidsmarge. Wat rekent men nog tot eigen fonds en wat niet meer? De in deze studie gemaakte keuzes worden daarom voorgelegd en gemotiveerd.

Toch is ook een poging gedaan een meer kwantitatief beeld te schetsen van de ontwikkelingen van het fonds gedurende 85 jaar. De meest opvallende conclusie die hieruit kan worden getrokken, is dat er, enkele uitzonderingen daargelaten, nauwelijks verschuivingen in het fonds te constateren zijn: het aandeel religieuze werken in het fonds daalt, kinderboeken geven een lichte stijging te zien, handboeken nemen toe en het aandeel schoolboeken stijgt aanzienlijk, wat niemand met enige kennis van de schoolhervormingen aan het begin van de negentiende eeuw zal verbazen. De gemiddelde oplagecijfers per genre, die konden worden berekend aan de hand van drukkerskasboeken van de firma uit de jaren 1797-1818, geven een betrouwbaarder indruk van de interesses van het lezerspubliek rond 1800.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 29 Apr 2000 10:01:05 +0200
From: Jan Pieter Kunst <jan.pieter.kunst@niwi.knaw.nl>
Subject: Web: 0005.05: NIWI-internetactiviteiten rond Jacob van Lennep

===============================================
NIWI-internetactiviteiten rond Jacob van Lennep
===============================================

Op het ogenblik wordt bij NIWI, het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten, gewerkt aan een aantal activiteiten omtrent Jacob van Lennep. Onze activiteiten op een rijtje:

In samenwerking met het Letterkundig Museum in Den Haag wordt een internetversie vervaardigd van de tentoonstelling die conservator Dick Welsink van het LM maakt (Jacob van Lennep 1802-1868: vijand van ledigheid, in het museum te zien van 29 april t/m 17 september 2000). De internetversie is te zien op: http://www.niwi.knaw.nl/elecpubl/vlennep/start_fs.htm

Wij zijn bezig met het opnieuw catalogiseren van NIWI’s Jacob van Lennep collectie. De catalogus zal naar verwachting eind 2000 online raadpleegbaar zijn.

Een eerste versie van een secundaire bibliografie van Van Lennep (met in eerste instantie ca. 300 referenties) is inmiddels via onze website beschikbaar, bereikbaar via het zo-even vermelde internetadres.

Naast links naar bestaande (full-text) elektronische versies van werken van Van Lennep zal NIWI ook zelf een aantal werken gaan digitaliseren en via het internet beschikbaar stellen. Enkele kleinere werken van of over Van Lennep zijn inmiddels via onze website toegankelijk.

Tenslotte is er een korte biografische schets van Van Lennep op de NIWI-website geplaatst, alsmede een kleine wegwijzer naar Van Lennep collecties en links naar webpagina’s over Van Lennep. Alle informatie is via het eerder genoemde internetadres raadpleegbaar.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 02 May 2000 22:44:17 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0005.06: Nieuwsbulletin 'KB Publiek' via e-mail

======================================
Nieuwsbulletin ‘KB Publiek’ via e-mail
======================================

Het nieuwsbulletin van de Koninklijke Bibliotheek, KB Publiek, is voortaan gratis per e-mail te ontvangen. Wie snel en gemakkelijk op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws over de KB kan zich abonneren door een e-mail te sturen naar listserv@nic.surfnet.nl. Het onderwerpsveld vult u niet in; in het tekstveld tikt u alleen: SUBSCRIBE KB-PUBLIEK gevolgd door uw VOORLETTERS en ACHTERNAAM. Per ommegaande ontvangt u dan een e-mail met het verzoek om uw aanmelding te bevestigen. Gebruik ter bevestiging de antwoordknop van uw mailprogramma. In het tekstveld tikt u uitsluitend: OK. Hierop ontvangt u bericht over de registratie van uw abonnement. Ook vindt u in dit bericht informatie over de wijze waarop u het abonnement weer kunt opzeggen.

Redactie KB Publiek

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 02 May 2000 22:44:17 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0005.07: Louis Couperus-wandelingen door Den Haag

========================================
Louis Couperus-wandelingen door Den Haag
========================================

Het Louis Couperus Genootschap organiseert wandelingen door Den Haag langs Couperus-locaties.

De eerste wandeling van ongeveer anderhalf uur begint bij het borstbeeld van Couperus aan de Surinamestraat en voert langs Couperus’ geboortehuis en de woonhuizen waar de familie verbleef na terugkomst uit Nederlands-Indie. U bezoekt ook de locaties waar de auteur zijn romans situeerde: de Archipelbuurt en de Nassaulaan. Vast onderdeel van de wandeling is een bezoek aan het Louis Couperus Museum aan de Javastraat. De wandeling gaat verder door het Noordeinde en eindigt op het Lange Voorhout. Kosten per groep van 15 personen: NLG 250,00.

De Eline Vere-wandeling van anderhalf uur begint eveneens bij het borstbeeld van Couperus aan de Surinamestraat en voert door de Archipelbuurt en het Mesdagkwartier naar het beeld van Eline aan de Groothertoginnelaan. Kosten per groep van 15 personen: NLG 200,00.

Inlichtingen en aanmelding: de heer mr. P.J. Verhaar,
+31-(0)71-5122237.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 02 May 2000 22:44:17 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 0005.08: Colloquium 'Aspecten van de intellectuele migratie in Europa tijdens de 16-de eeuw: drukkers en uitgevers te Parijs, te Gen'eve en in de Nederlanden' op vr 9 juni 2000 te Brussel

==================
Colloquium Brussel
==================

 *---------------------------------------------------------------*
 |                                |
 |           Colloquium 9 juni 2000          |
 |                                |
 |   van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor   |
 | Wetenschappen en Kunsten en het Centrum voor Europese Cultuur |
 |                                |
 |    Aspecten van de intellectuele migratie in Europa    |
 |  tijdens de 16-de eeuw: drukkers en uitgevers te Parijs,  |
 |         te Gen'eve en in de Nederlanden        |
 |                                |
 |   Paleis der Academien, Hertogsstraat 1, B-1000 Brussel   |
 |                                |
 *---------------------------------------------------------------*

Programma:
10.00 uur Begroeting door M. Eyskens
10.15 uur Elisabeth Armstrong: Paris printers in the sixteenth century: an international society?
11.00 uur Annie Charon: Josse Bade.
11.30 uur Genevi’eve Guilleminot: Chr’etien et Andr’e Wechel.
14.00 uur Hendrik Vervliet: Parijse zestiende-eeuwse letterontwerpers in de Nederlanden.
14.40 uur Jean-Francois Gilmont: Les imprimeurs genevois du XVIe si’ecle orginaires des XVII Provinces.
15.20 uur Andrew Pettegree: France and the Netherlands. The interlocking of two religious conflicts in print.
16.00 uur Marc Jacobs: Paratextual strategies and migration patterns of West European printers in the 16th century.
16.40 uur Debat.
17.10 uur Receptie.

Deelname is gratis. Geinteresseerden wordt vriendelijk verzocht in te schrijven voor 1 juni 2000. De lezingen worden uitgegeven in ‘Studia Europaea’. Verdere informatie: +32-(0)2-5502317, fax 5502325.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 02 May 2000 22:44:17 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 0005.09: Symposium 'Protestantism Crossing the Seas' op do 25 mei 2000 te Amsterdam; definitief programma

===============================
Protestantism crossing the seas
===============================

   *------------------------------------------------*
   |                        |
   |  Symposium Protestantism Crossing the Seas  |
   |  incl. Mr. H. Bos-lezing en boekpresentatie  |
   |                        |
   |         25 mei 2000          |
   |   Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam  |
   |                        |
   *------------------------------------------------*

De Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit, afdeling Handschriften en Oude Drukken / Studiecentrum voor Protestantse Boekcultuur nodigt u uit voor het symposium ‘Protestantism Crossing the Seas’.

Tijdens dit symposium over de rol van het gedrukte – met name het protestantse – boek in de Engels-Nederlandse culturele uitwisseling tijdens de 17-de en 18-de eeuw zullen lezingen worden gehouden door prof. dr. F.A. van Lieburg, prof. dr. R.J. Lyall en prof. dr. P.G. Hoftijzer, die elk een aspect van het thema zullen belichten.

Onderdeel van het symposium is de eerste Mr. H. Bos-lezing. Deze lezing, die uitgaat van het Studiecentrum voor Protestantse Boekcultuur, is bestemd voor een getalenteerde onderzoeker in het eerste deel van zijn of haar loopbaan en heeft betrekking op de plaats van het boek in geschiedenis en cultuur van het Nederlands protestantisme. Ze is vernoemd naar de VU-directeur Mr. H. Bos Kzn. (1881-1970), wiens omvangrijke bibliotheek in de UB VU is ondergebracht.

Tevens vindt de presentatie plaats van het boek ‘Protestantism crossing the seas’. De hierin beschreven collectie van 5.600 Engelse drukken in de UB VU is buiten de Engelstalige landen een van de grotere, en in Nederland veruit de grootste. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan prof. dr. P.R. Sellin, die als hoogleraar aan de VU indertijd het initiatief nam voor deze publicatie.

Het symposium vindt plaats op donderdag 25 mei 2000 in het Auditorium van de Vrije Universiteit en begint om 13.30 uur.

Na afloop zal een receptie worden gehouden in de Studiezaal Oude Drukken, waar gelegenheid is een tentoonstelling te bezichtigen die gewijd is aan het thema van het symposium.

Indien u het symposium wilt bijwonen, kunt u zich via de post of door een bericht aan odr@ubvu.vu.nl aanmelden.

Programma

13.00 Ontvangst
13.30 Dr. W. Heijting (UB VU): Opening
13.45 Mr. H. Bos-lezing
Prof. dr. F.A. van Lieburg (VU / K’aroli G’asp’ar Universiteit Boedapest): ‘De wonderverhalen van William Turner (1653-1701). Internationale verhaaltradities in het protestantisme’
14.30 Prof. dr. R.J. Lyall (VU): ‘Marketing James VI and I: Scotland, England and the Continental Book Trade’
15.00 Theepauze
15.30 Prof. dr. P.G. Hoftijzer (Universiteit Leiden / Universiteit van Amsterdam): ‘Engelse boeken in Nederland in de zeventiende eeuw’
16.00 Aanbieding van ‘Protestantism Crossing the Seas’ aan prof. dr. P.R. Sellin (emeritus hoogleraar University of California at Los Angeles)
16.30 Receptie

Gegevens over de publicatie

Protestantism crossing the seas. A short-title catalogue of English books printed before 1801 illustrating the spread of Protestant thought and the exchange of ideas between the English-speaking countries and the Netherlands. Compiled by Michel L.H.M. Le Cat. Edited by Willem Heijting with the assistance of Sandra van Daalen. ’t Goy-Houten, HES & De Graaf Publishers, 2000 (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, vol. LIX). ISBN 9061-94408-2.

Inlichtingen

Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit,
Afd. Handschriften en Oude Drukken / Studiecentrum voor Protestantse
Boekcultuur
De Boelelaan 1103
1081 HV Amsterdam
tel. +31-(0)20-4445184
fax +31-(0)20 4445259
e-mail odr@ubvu.vu.nl

Bereikbaarheid Vrije Universiteit

Bezoekadres
Hoofdgebouw Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Met het openbaar vervoer
Stations Amsterdam-Centraal, Amsterdam-Amstel en Amsterdam-Zuid/WTC: sneltram 51 of tram 5 (halte: VU).

Met de auto
Uit alle richtingen: A10 (Ring Amsterdam), afslag Amstelveen (S-108).

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 26 Apr 2000 23:36:29 +0200
From: Siem Bakker <s.bakker@let.kun.nl>
Subject: Lit: 0005.10: Nieuwe editie van Theo van Doesburg, Soldatenverzen 1915. Met een nawoord van Siem Bakker en Emy Thorissen (Bedum, 2000)

========================================================
Bibliofiele editie van Van Doesburgs Soldatenverzen 1915
========================================================

Theo van Doesburg, Soldatenverzen 1915. Met een nawoord van Siem Bakker en Emy Thorissen. Uitgeverij Exponent, Bedum 2000. Prijs: NLG 65,-.

De gedichten van Theo van Doesburg hebben sinds zijn overlijden in 1931 lang een verborgen leven geleid. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam de waardering voor zijn literaire oeuvre langzaam op gang. Van Doesburgs poezie is in 1975 door Querido gebundeld in ‘Nieuwe Woordbeeldingen’. In de jaren tachtig organiseerden talrijke musea tentoonstellingen over de beeldend kunstenaar en architect Theo van Doesburg en ‘De Stijl’. In kleine oplagen gaven toen ook de Avalon Pers en Exponent enkele gedichten en wat verhalend proza afzonderlijk uit. Binnenkort verschijnt bij Querido een herdruk van K. Schippers’ boek ‘Holland Dada’ uit 1974.
De dubbeltentoonstelling over Van Doesburg in Utrecht en Otterlo (voorjaar 2000) biedt een omvangrijk overzicht van Van Doesburgs gehele oeuvre. Eraan vooraf ging in 1997-1998 een kleine reizende tentoonstelling die uitsluitend was gewijd aan de dichter I.K. Bonset. In het verlengde hiervan doen de samenstellers hiervan, Siem Bakker en Emy Thorissen, nu voor het eerst, in samenwerking met Menno Wielinga, de cylus ‘Soldatenverzen’ als zelfstandige publicatie het licht zien. Niet eerder stond dit vijftal gedichten zo bijeen. Een ervan, ‘Infanterie-looppas’, bestond tot nu toe alleen in gereproduceerd handschrift en verschijnt bij deze gelegenheid voor de eerste keer in gedrukte vorm.

Vanaf 1 augustus 1914, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, was Theo van Doesburg (Utrecht, 1883) gemobiliseerd te Alphen, in de buurt van Tilburg. In zijn functie van hulpfacteur bracht sergeant Kuepper – in het leger waren pseudoniemen uiteraard niet toegestaan – de tijd door met het verspreiden van de binnenkomende post en met het verzamelen van de uitgaande. Vanaf half september 1915 blijkt hij te zijn overgeplaatst naar Utrecht, waar hij niet meer ingekwartierd is in een kazerne, maar verblijf houdt op een particulier adres, Leidsekade 18bis. In hoog tempo volgen dan brieven naar Tilburg, waar onder meer zijn vriend, de spoorwegbeambte en dichter Antony Kok woont. Enkele brieven en kaarten aan Kok, alle gedateerd in september of oktober 1915, bevatten opmerkelijke informatie over het ontstaan van een reeks gedichten, die toen al ‘Soldatenverzen’ heette maar pas in het novembernummer 1921 van ‘De Stijl’ zou worden gepubliceerd, zij het niet volledig en onder een nieuw pseudoniem: I.K. Bonset.

Een definitieve volgorde van de vijf gedichten die behoren tot de reeks ‘Soldatenverzen’ is niet vast te stellen. Er is geen dwingende chronologie. Wel hebben ze te maken met verschillende aspecten van het leger, met het leven van soldaten, niet oefenend te velde of sneuvelend aan het front, maar los van het strijdgewoel in of rond de kazerne. Er zijn de marcherende soldaten (‘Voorbijtrekkende troep’). Er is de dagelijkse huisvesting (‘Kazernekamer’). In ‘De trom’ klinkt de militaire muziek. ‘Infanterielooppas’ is net als ‘Kazernekamer’ een titel die voor zich spreekt. In ‘Ruiter’ herkent men de cavalerie.

Uitvoering

De vijf ‘Soldatenverzen’ zijn uitgebracht in een losbladige map, waarbij het naschrift als katern ingenaaid in een kaft is bijgevoegd; de ‘Soldatenverzen’ en het Nawoord zijn weer gevat in een royaal omslag. De gedichten zijn door Menno Wielinga met de hand gezet en op de handpers afgedrukt. Omdat de oorspronkelijke lettertypes niet meer beschikbaar zijn, is gebruik gemaakt van het materiaal dat in zijn eigen drukkerij beschikbaar is. Deze uitgave is daarom eerder een reconstructie dan een reproductie. Oplage 225 genummerde exemplaren; formaat 31×21 cm; de prijs is NLG 65,- (dit bedrag is inclusief BTW en verzendkosten); de uitgave heeft geen ISBN.

-Bestelformulier—————————————————-

Hierbij bestel ik: … ex. Theo van Doesburg – Soldatenverzen 1915
Prijs: NLG 65,00

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Zenden aan: Uitgeverij Exponent – de Lijnbaan 54 – 9781 LP Bedum

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 02 May 2000 22:44:17 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0005.11: Pas verschenen: Erik van der Doe, Liesbeth van der Doe-Van der Geest & Marie-Anne van de Griek (samenst. en red.). Historisch onderzoek over Zeeland. Lijst van leemten. (Middelburg, 1999)

==============
Pas verschenen
==============

Erik van der Doe, Liesbeth van der Doe-Van der Geest & Marie-Anne van de Griek (samenst. en red.). Historisch onderzoek over Zeeland. Lijst van leemten. 2e, herz. uitg. Middelburg: Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeusch Genootschap der Wetenschappen en de Werkgroep Wetenschappelijke Geschiedschrijving van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, 1999. 24 blz.; ISBN 90-9013065-9.

Deze lijst van leemten is een herziene versie van de eerste uit 1984. De redactie wijst erop dat er – ondanks allerlei rampen – nog voldoende archieven in Zeeland aanwezig zijn om stof te leveren voor scripties en proefschriften. De rubriek Cultuurgeschiedenis somt een aantal leemtes op waarin ook studenten en promovendi van buiten Zeeland hun tanden kunnen zetten: onderwijs op het platteland in de 17e en 18e eeuw, de Franse, Duitse en Latijnse scholen, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, het letterkundig leven sedert de tweede helft van de 17e eeuw, rederijkerij, leesgezelschappen, fondsreconstructie en inventarisatie van typografisch materiaal van Zeeuwse drukkers en uitgevers, pamfletten 1795-1814, almanakken, gelegenheidsgedichten, particuliere boekencollecties, kunst- en boekenbezit enz. enz.

Exemplaren van deze brochure kunnen opgevraagd worden bij Liesbeth van der Doe, p/a Zeeuws Documentatiecentrum, Postbus 8004, 4330 EA Middelburg, +31-(0)118-654210, e-mail: edoe@mail.zebi.nl. De lijst is ook de raadplegen via Internet: http://www.zeeuwsarchief.nl/srgz/leemten.html.

Wie zich op de Zeeuwse historie stort, kan niet alleen in aanmerking komen voor een onderzoeksvergoeding van maximaal NLG 2000,-, maar ook voor de Jacob Catsprijs, waarvoor het reglement is opgenomen in het tijdschrift Nehalennia, nr. 124 (1999), p. 11-16.

P.J. Verkruijsse

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 02 May 2000 22:44:17 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0005.12: Pas verschenen: J.R.G. Baert & P.H.E.M. van Dun. Gids voor grensoverschrijdende bronnen in Vlaamse en Zeeuwse archieven. (Brussel/Middelburg, 1999)

==============
Pas verschenen
==============

J.R.G. Baert & P.H.E.M. van Dun. Gids voor grensoverschrijdende bronnen in Vlaamse en Zeeuwse archieven. Cd-rom + Historische inleiding-handleiding. Brussel/Middelburg: Vlaams-Zeeuws Archivarissenoverleg, 1999. 52 blz.; ills.; NLG 24,50; D/1999/8720/1.

‘De geschiedenissen van Vlaanderen en Zeeland zijn zeer verweven’, aldus de samenstellers van deze bronnengids. Echter niet meer zodanig, dat de Vlaamse en Zeeuwse bronnen in ‘e’en systeem zijn ondergebracht. De eerste keuze waarvoor de cd-rom de gebruiker stelt, is die voor het Zeeuwse gedeelte of voor het Vlaamse gedeelte. Beide hebben wel identieke zoeksystemen maar geen geintegreerde trefwoordenlijst.

Er kan gezocht worden op trefwoorden (en daartoe horen ook bijvoorbeeld persoonsnamen) door een woord in te tikken of door door de lijst heen te scrollen. Het is ook mogelijk te zoeken op archiefbewaarplaats, archiefvormer, archiefbestand, beschrijving of toegang; wie uit eerdere zoekacties nummers heeft genoteerd, kan later direct op die nummers zoeken.

Het fijne van het systeem is, dat in het hoofdscherm met de gevonden informatie ook alle aan een archiefstuk gehangen trefwoorden getoond worden. Die brengen je nog wel eens op een idee om ook daarop verder te zoeken. Voor de taal- en letterkundigen bevat de cd-rom niet zoveel informatie, maar de trefwoorden literatuurgeschiedenis, dichtkunst, poezie, philologie (sic) e.d. komen wel degelijk voor, alsmede de namen van bijvoorbeeld dr. Ha.C.M. Ghijsen en Johan Radermacher.

De systeemeisen zijn: Windows 3.11 of 95 of 98, 32 mb intern geheugen, pentiumprocessor en minstens 80 mb vrije schijfruimte. Het Vlaamse gedeelte reageert door zijn grotere omvang trager dan het Zeeuwse bij het intikken van trefwoorden.

P.J. Verkruijsse

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0005.a --------------------------*