Neder-L, no. 9909.a

Subject: Neder-L, no. 9909.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 11 Sep 1999 00:44:26 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Achtste-jaargang--------- Neder-L, no. 9909.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 9909.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Lezing Jacques van der Elst over ouderdom in de   |
|           literatuur op ma 13 september 1999 (A'dam)     |
|          - Ontmoeting van dichters en performers uit Nederland |
|           en Nordrhein-Westfalen op vr 29 oktober 1999 (A'dam)|
|          - Tentoonstelling 'Welvaren van kraamvrouw en kind;  |
|           Nederlandse verloskunde en gynaecologie 1775-1925', |
|           20 september - 28 oktober 1999 (A'dam)       |
|          - Conferentie 'Printing and publishing in Europe and |
|           America 1450-1830', do 4 november 1999 (Brussel)  |
|          - 6e Leidse Letterendag, za 25 september 1999 (Leiden)|
|          - Avond met H. Mulisch, wo 22 september 1999 (Tilburg)|
| (2) Vac: 9909.02: Vacature voor een bijzonder hoogleraar Taalverzorging |
|          aan de Katholieke Universiteit Brabant (deadline:   |
|          1 oktober 1999)                    |
| (3) Vra: 9909.03: Wie dichtte dit gedicht?               |
| (4) Med: 9909.04: Taalgala op 15 oktober 1999 te Utrecht        |
| (5) Med: 9909.05: Expeditievergadering 1999 van Stichting Jacob Campo  |
|          Weyerman op za 25 september 1999 te Zaandam      |
| (6) Med: 9909.06: De Nederlandse Schrijfdag op za 20 november 1999 te  |
|          Amsterdam                       |
| (7) Sym: 9909.07: Symposium over de toekomst van het handschrift op wo |
|          29 september 1999 te Rotterdam            |
| (8) Ten: 9909.08: Tentoonstelling over Friese literatuur, 13 september |
|          t/m 9 oktober 1999 te Den Haag            |
| (9) Lit: 9909.09: Herdruk unieke Bargoense woordenboekjes        |
|(10) Lit: 9909.10: Vernieuwd: LVVN-ledengids 'Neerlandici in bedrijf'  |
|(11) Lit: 9909.11: Pas verschenen: NWO. Jaarboek 1998. (Den Haag 1999)  |
|(12) Lit: 9909.12: Pas verschenen: Orlanda S.H. Lie. Vrouwengeheimen.  |
|          Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse  |
|          artesliteratuur. (Amsterdam 1999)           |
|(13) Lit: 9909.13: Pas verschenen: Ralf Gr"uttemeier. Intentionalit"at  |
|          als Kippfigur. (Oldenburg 1999)            |
|(14) Lit: 9909.14: Huib van Krimpen. Vergeetboekje. Termen en begrippen |
|          uit de praktijk van de boekdruk. (Amsterdam 1999)   |
|(15) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 08 Sep 1999 12:23:50 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9909.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Vrije Universiteit, Wis- en Natuurkundegebouw, De Boelelaan 1081.

Lezing over ouderdom in de literatuur, maandag 13 september 1999, 11.30 uur.

 • Lezing door Jacques van der Elst over ‘Beeldvorming van de ouderdom in de literatuur; een verslag van een exploratie van gerontologische aspecten in de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse poezie. Inl. mw. drs. L. Christ: 020-4446773.

AMSTERDAM, Goethe-Institut, Herengracht 470, 020-6230421.

Herkennen/Erkennen in poezie en muziek? Vrijdag 29 oktober 1999, 20 uur.

 • Dichters en performers uit Nordrhein-Westfalen en Nederland ontmoeten elkaar en presenteren eigen werk, o.a. H.H. ter Balkt, Jaap Blonk, Tonnus Oosterhoff, Mustafa Stitou. Presentatie: Ton Naaijkens. Toegang vrij.

AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek, Singel 425, 020-5252143.

Tentoonstelling ‘Welvaren van kraamvrouw en kind; Nederlandse verloskunde en gynaecologie 1775-1925’, 20 september – 28 oktober 1999, ma.-vr. 11-17 uur.

 • Tentoonstelling van werken uit de collectie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde die ondergebracht is in de UB Amsterdam. De opening van de expositie vindt plaats op zaterdag 18 september 1999 om 12 uur in de Doelenzaal van de UB met een toespraak door dr. H.L. Houtzager namens de Werkgroep Historie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Bij de expositie verschijnt een catalogus (NLG 10,-).

BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, Kunstberg.

Conferentie ‘Printing and publishing in Europe and America 1450-1830; problems of quantification’, donderdag 4 november 1999.

 • Conferentie, georganiseerd door het Consortium of European Research Libraries, dat tot doel heeft een database te bouwen van alle Westerse drukwerk uit de periode van de handpers (1450-ca. 1850). Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande retrospectieve nationale bibliografieen. De conferentie in Brussel is bedoeld om de gedachtewisseling te stimuleren tussen de bouwers en de eindgebruikers van deze enorme database. Sprekers (in het Engels en Frans) zijn o.a. Hugh Amory, Patrick Bazin, Maureen Bell, Reimer Eck, David McKitterick, Jean-Dominique Mellot, James Raven. Boekhistorici die belangstelling hebben voor deelname aan deze bijeenkomst kunnen zich voor 30 september melden bij het secretariaat: Dr. Lotte Hellinga, 25 Southampton Buildings, London WC2A 1AW, +44 (0)171 8310927, fax 8310928; e-mail: lotte.hellinga@bl.uk. Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 40 pond.

LEIDEN, Universiteit Leiden, Centraal Faciliteitengebouw, Cleveringaplaats 1.

Zesde Leidse Letterendag, zaterdag 25 september 1999, 9.30 uur.

 • Leidse Letterendag ‘Het millennium: angsten en kansen’. Over heden en toekomst van de oudere Nederlandse Letterkunde. Lezingen en discussies. Leiding Arie Gelderblom; sprekers Frits van Oostrom, Karel Bostoen, Ludo Jongen en Ton Harmsen. Inl. 071-5273282; zie ook Neder-L-artikel 9907.16
  (http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/bulletin/1999/07/990716.html).

TILBURG, Aula KUB, Warandelaan 2.

Een avond met schrijver Harry Mulisch, woensdag 22 september 1999, 20 uur.

 • Met Harry Mulisch en prof. Jaap Goedegebuure. Organisatie en inl. Studium Generale Tilburg 013-4662266 en sg@kub.nl.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 08 Sep 1999 08:48:15 +0200
From: "Marc van Oostendorp" <oostendo@euronet.nl>
Subject: Vac: 9909.02: Vacature voor een bijzonder hoogleraar Taalverzorging aan de Katholieke Universiteit Brabant (deadline: 1 oktober 1999)

================
Vacature Tilburg
================

Het Genootschap Onze Taal heeft aan de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Brabant een bijzondere leerstoel Taalverzorging ingesteld. De leerstoel is met onmiddellijke ingang vacant; kandidaten worden uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken voor de functie van

BIJZONDER HOOGLERAAR TAALVERZORGING
(0,2 fte, vacaturenummer 810.99.09)

Deze leerstoel richt zich op vergroting van de academische aandacht voor de creatieve mogelijkheden van het Nederlands, voor de combinatie van de ambachtelijke kant van taal en reflectie over taal, en meer in het algemeen voor taalonderwerpen waarmee het Genootschap Onze Taal zich bezighoudt.

Meer informatie over deze vacature vindt u in het septembernummer van het tijdschrift Onze Taal en op
http://www.onzetaal.nl/nieuws/hoogleraar.html

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 01 Sep 1999 11:25:28 +0200
From: Alice Doek <Doek@ubib.eur.nl>
Subject: Vra: 9909.03: Wie dichtte dit gedicht?

========================
Wie dichtte dit gedicht?
========================

Een oude kennis van me legde me vorige week de tekst van een gedicht voor, met de vraag of ik wist wie de auteur was. Ik had geen antwoord. Misschien kan een van de Neder-L-lezers me verder helpen?

Het gedicht luidt als volgt:

[begin gedicht]

Het is een vreemde, bonte tocht
Het is een reis, die logen schijnt
Voort, ijlen wij door bocht na bocht!
Tijd drijft ons naar het eind.

En ieder weet een lieve wijs
En ieder kent een wrange smart…
Het is een donk’re vreemde reis
Van hier tot aan Gods hart.

[einde gedicht]

Reacties a.u.b rechtstreeks naar mijn e-mailadres sturen.

Dank,

Alice Doek

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 06 Sep 1999 13:14:18 +0200
From: "Wouden A. van der" <A.van.der.Wouden@let.rug.nl>
Subject: Med: 9909.04: Taalgala op 15 oktober 1999 te Utrecht

========
Taalgala
========

Op 15 oktober vindt in Utrecht weer het jaarlijkse Taalgala plaats. Een van de terugkerende hoogtepunten van het Taalgala is het bekend maken van de winnaar van de dissertatieprijs voor het beste aan een Nederlandse universiteit verdedigde taalkundige proefschrift. Inmiddels heeft de jury drie proefschriften uit het jaar 1998 genomineerd. Informatie daarover is te vinden via de AVT-site http://www.let.rug.nl/orgs/avt/ . Binnenkort valt daar ook te lezen hoe je je kunt opgeven voor het Taalgala.

Ton van der Wouden

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 02 Sep 1999 00:17:19 +0200
From: Marco de Niet <marco.deniet@wxs.nl>
Subject: Med: 9909.05: Expeditievergadering 1999 van Stichting Jacob Campo Weyerman op za 25 september te Zaandam

==============================
Stichting Jacob Campo Weyerman
Expeditievergadering 1999
==============================

Jaarlijks organiseert de Stichting Jacob Campo Weyerman een expeditievergadering naar een stad of dorp waar Weyerman gewoond of gewerkt heeft, of waarover hij heeft geschreven. Dit jaar vindt de expeditievergadering plaats in Zaandam. Aanleiding tot dit bezoek is de ontmoeting tussen Weyerman en Tsaar Peter, in 1717/1718. Deze ontmoeting vond weliswaar plaats in een klooster in Brussel, maar Zaandam is heden ten dage de meest voor de hand liggende locatie om meer te weten te komen over het verblijf van Peter de Grote in de lage landen. Een deel van de vergadering zal zich dan ook afspelen in het (gereconstrueerde) Tsaar Peter-huisje in Zaandam. Naast Peter de Grote is er ook aandacht voor Weyermans visie op Rusland en haar inwoners, en, op een algemener niveau, de relatie tussen Rusland en de lage landen in de achttiende eeuw.

Programma
Locatie: Zaandam
Datum: 25 september 1999

10:30 u.: Ontvangst in het Bezoekerscentrum Zaanse Schans
11:00 u.: Opening door de voorzitter
11:05 u.: M.C. Hoogma: Tsaar Peter en Rusland in het werk van Jacob Campo Weyerman
11:20 u.: W.F. Visser: Tsaar Peter en Zaandam op het breukvlak van de 17de en 18de eeuw
11:50 u.: Gelegenheid tot bezichtiging van de Zaanse Schans / het Zaans Museum
12:30 u.: Wandeling naar NS-station Koog-Zaandijk

13:00 u.: lunch op eigen gelegenheid

14:00 u.: Korte stadswandeling vanaf de sluis van Zaandam naar het Tsaar Peter-huisje
14:30 u.: Aankomst in Tsaar Peter-huisje
14:45 u.: G.W. van der Meiden: Het beeld van Peter de Grote in het achttiende-eeuwse Nederland
15:15 u.: A.H. Huussen: Impressies van Russisch-Nederlandse contacten in de achttiende eeuw
15:45 u.: Vragen, discussie
16:00 u.: Sluiting

De Zaanse Schans (Schansend 7, 1509 AW Zaandam, 075-6168218) ligt op tien minuten loopafstand van NS-station Koog-Zaandijk. Het bezoekerscentrum is gevestigd in het pakhuis ‘Vrede’ uit 1721. Alle belangstellenden zijn welkom.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 01 Sep 1999 13:50:08 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9909.06: De Nederlandse Schrijfdag op za 20 november 1999 te Amsterdam

=========================
De Nederlandse Schrijfdag
=========================

Stichting Schrijven organiseert op 20 november 1999 voor de vierde keer De Nederlandse Schrijfdag. Het dagprogramma begint om 10.30 uur met een openbare schrijftraining en wordt afgesloten met een literair diner in het universiteitsgebouw Roeterseiland in Amsterdam.

De Nederlandse Schrijfdag tekent een plattegrond van het Nederlandse literaire landschap en biedt schrijvers van alle genres en disciplines een ontmoetingsplek. De deelnemers zijn in de gelegenheid een op maat gesneden programma van workschops, lezingen en optredens samen te stellen. Verder zijn er volop mogelijkheden om contacten te leggen met medeschrijvers, te shoppen langs de kramen van uitgeverijen en literaire tijdschriften, te publiceren op Internet of de digitale dagkrant te lezen. De Schrijfdag wordt besloten met een literair feestmaal.

Het workshopprogramma bestaan o.a. uit workshops korte verhalen, misdaadverhalen, novelle- en romanschrijven, reisschrijven, jeugdliteratuur, autobiografisch proza, light verse, liedteksten, poezie op het podium, scenario en stripscenario schrijven, literair schrijven voor Internet, publiceren op het Internet en uitgeven in eigen beheer.

Daarnaast geeft een gerenommeerde redacteur van een literaire uitgeverij een lezing onder de titel ‘wij hebben uw werk met belangstelling gelezen’, vertelt een toonaangevende criticus over de valkuilen in het literaire landschap in de lezing ‘Tien boeken die ik nooit meer wil lezen’ en praat een succesvolle Nederlandse auteur over zin en onzin van de nieuwe media in de literatuur. Jong aanstormend talent zal zich presenteren op het jongerenpodium, winnaars van diverse schrijfwedstrijden staan op het winnaarspodium en bezoekers van de Schrijfdag kunnen oud en nieuw geschreven werk voordragen op het open podium.

Inmiddels hebben Toon Tellegen, Ruben van Gogh, Hagar Peeters, Maria Goos, Thomas Vebogt, Martin Lodewijk, Mathijs Deen, Wouter Godijn, Pim Wiersinga, Jana Beranov’a, Remco Ekkers, Jos Versteegen, Kader Abdollah, Jan Donkers, Nico Dros, Ted van Lieshout, Thomas Rosenboom, Menno Wigman, H.C. ten Berge en Jos’e Franssen hun medewerking toegezegd.

Prijzen: dagkaart excl. Workshop NLG 25,-; dagkaart incl. workshop (1,5 uur) NLG 50,-; dagkaart incl. lange workshop (3 uur) NLG 75,-; literair diner NLG 45,-. Voor meer informatie: 020-4208658; e-mail: schryven@xs4all.nl; Internet: www.xs4all.nl/~schryven/

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 01 Sep 1999 13:50:08 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 9909.07: Symposium over de toekomst van het handschrift op wo 29 september 1999 te Rotterdam

======================================
Is er nog toekomst voor het schrijven?
======================================

Als afsluiting van het Jaar van het Handschrift organiseren de drie deelnemende musea, het Scryption (Tilburg), het Museum van het Boek (Den Haag) en het Nationaal Schoolmuseum (Rotterdam), een symposium over de toekomst en de rol van het handschrift in het tijdperk van de ‘nieuwe media’. Door de oprukkende automatisering en de opkomst van nieuwe media dreigt het handschrift in een moeilijke positie te komen. Van communicatie-medium wordt het schrijven steeds meer een notatie-medium. Verschillende vragen dringen zich hierbij op:

 • Wordt het schrijven vervangen door typen of spreken met de computer?
 • Heeft de computer in de toekomst juist het schrift nodig?
 • Is er nog behoefte aan schrijfonderwijs?
 • Welke rol krijgt het schrijven in de komende eeuw?
  Kortom: haalt het handschrift het jaar 2030?

Op het symposium komen deskundigen van verschillende disciplines aan het woord. Een trendwatcher, een filosofe, een stenografie-deskundige en vertegenwoordigers uit de ICT-branche geven, allen vanuit hun deskundigheid, hun visie. Het symposium wordt op een bijzondere wijze afgesloten met een optreden door cabaretier Vincent Bijlo.

Het symposium vindt plaats op woensdag 29 september 1999 van 10.30 tot ongeveer 17.30 uur in het Bibliotheektheater naast station Blaak te Rotterdam.

Het programma is als volgt:
10.30 uur Ontvangst
11.00 uur – Welkomstwoord door Jaap ter Linden, directeur Nationaal Schoolmuseum
– Inleiding en probleemstelling door de dagvoorzitter, Henk Oosterling, docent contemporaine filosofie en esthetica, Erasmus Universiteit Rotterdam
– Leven en werken in een genetwerkte samenleving, door trendwatcher Rob Creemers
– Steno als alternatief, door Joke Bakker, voorzitter Initerinfo Nederland.
13.00 uur Lunch
14.00 uur – Dion Janssen, directeur MDT Information Division: Spraakherkenning door computers
– Ann van Sevenant, docent filosofie en esthetica Hogeschool Antwerpen: Filosofie in het computertijdperk
Theepauze
– Arie Spanjersberg, KPN, een van de grondleggers handschriftherkenning postverwerking: Handschriftherkenning door computers
– Vincent Bijlo, cabaretier: Scheve bomen.
17.30 uur Afsluitende borrel

De kosten voor dit symposium, inclusief koffie, thee, lunch en borrel, bedragen NLG 80,- of NLG 60,- voor vrienden van de organiserende musea, studenten en Pas 65. Betaling ter plekke. Informatie over aanmelding bij Tijs van Ruiten of John Blaak, Nationaal Schoolmuseum: 010-4045425.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 8 Sep 1999 12:24:29 +0200
From: "Frysk Letterkundich Museum" <post@flmd.nl>
Subject: Ten: 9909.08: Tentoonstelling over Friese literatuur van 13 september tot en met 9 oktober 1999 te Den Haag

======================================
Tentoonstelling over Friese literatuur
======================================

In de Openbare Bibliotheek in Den Haag wordt in september een tentoonstelling ingericht die de stand van zaken in de Friese literatuur belicht.

Het initiatief tot de expositie is genomen door ‘Rjucht en Sljucht’, de vereniging van Friezen in Den Haag, die dit jaar 100 jaar bestaat. De samenstelling is opgedragen aan het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum in Leeuwarden, dat al eerder een tentoonstelling maakte, die bij de verschillende Friese verenigingen, de zogenaamde ‘kriten’, langs reisde. Het ligt in de bedoeling, dat ‘Fryske boeken 1899 / 1998’ (Friese boeken 1899 / 1998) ook op verschillende plaatsen in het land te zien zal zijn na afloop van de jubileumviering van ‘Rjucht en Sljucht’ in Den Haag.

In verband met het reizende karakter zal de expositie bestaan uit foto’s die op panelen bevestigd worden. Waren het in 1899 voornamelijk heruitgaven van ‘klassiek’ werk van Friese schrijvers, zoals de gebroeders Halbertsma en Gysbert Japix, naast een liederenbundel, boekjes met voordrachten en twee toneelstukken, in 1999 zijn er Friese boeken in alle genres uitgegeven: psychologische romans, verhalenbundels, detectives, kinderboeken, poezie, secundaire literatuur enzovoort.

Aan de hand van foto’s van auteurs, van boeken, tijdschriften en teksten zal in de tentoonstelling een indruk worden gegeven van de veranderingen op de Friese boekenmarkt in een eeuw tijd door vergelijking van de productie van 1899 met die van 1999.

De tentoonstelling is in Den Haag te bezichtigen van 13 september tot en met 9 oktober.

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Grutte Tsjerkestrjitte 212, 8911 EG Ljouwert/Leeuwarden
tel. +31 58 2120834, faks +31 58 2132672
email: post@flmd.nl, homepage http://www.flmd.nl/

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 30 Aug 1999 18:30:05 +0200
From: Claire de Haan <haan.c.de@bijenkorf.nl>
Subject: Lit: 9909.09: Herdruk unieke Bargoense woordenboekjes

=======================================
Herdruk unieke Bargoense woordenboekjes
=======================================

Ter gelegenheid van een taal- en woordenboekpromotie verschijnt op 4 september exclusief bij de Bijenkorf een herdruk van twee uiterst zeldzame Bargoense woordenboekjes uit het begin van deze eeuw. Het gaat om ‘De Boeventaal’ uit 1906 en ‘De Gabbertaal’ uit 1937. Het eerste werd samengesteld door enkele Amsterdamse dienders onder leiding van politiecommissaris W.H.L. K”oster Henke; het andere door E.G. van Bolhuis, een Haagse schoolmeester en schrijver die verslingerd was aan ‘donker Amsterdam’.

Bargoens werd ontwikkeld door dieven, inbrekers, marskramers, helers, landlopers en prostituees om te voorkomen dat zij door politie of slachtoffers konden worden afgeluisterd. Ook nu wordt nog bargoens gesproken, zij het minder dan vroeger.

De boekjes zijn voor het eerst samengebracht in een band en voorzien van een uitgebreid thematisch register. Daardoor is nu bijvoorbeeld in een oogopslag te zien hoeveel geldnamen er in het Bargoens voorkomen. Journalist en historicus Ewoud Sanders schreef een uitgebreide inleiding bij deze in omvang unieke verzameling van meer dan 4400 Bargoense woorden en uitdrukkingen.

Voorbeelden van enkele Bargoense geldnamen.

 • Van halve cent tot cent: Dekkie, detje, loebertangetje, loefie, oortje, seis, uppie.
 • Van cent tot stuiver: beschietem, groot, hanske, kluit, koperlap, pieremezeur, plak, posjer, rode, scheur, schol, schrabber, schrapper, slofje, spaander, spak, spie, spijker, tand, vullisblik.
 • Van stuiver tot dubbeltje: bas, goerie, meutje, nikkellap, posjer, rem.
 • Van dubbeltje tot kwartje: bas, beestje, beisje, hondje, kassemenneke, ketippie, knoopje, koppie, kopstoot, ome Herman, schobbetje, schubbetje, witje, zilverkluitje.
 • Van kwartje tot gulden: barendweef, bas, gaai, half poppie, heitje, joet, joeter, jutbas, kanker, kimmelheitje, maffie, makke (met een kanker), pandje, pietje, schelling.
  Enzovoorts.

De unieke herdruk is getiteld ‘Boeventaal & Gabbertaal. Twee Bargoense woorden-boekjes uit de eerste helft van de 20ste eeuw’, telt 385 pagina’s en is exclusief te koop bij de Bijenkorf in een fraai gebonden uitgave. De prijs is NLG 17,50.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 02 Sep 1999 10:50:00 +0300
From: W.G. Klooster en Guido Leerdam <wim.klooster@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9909.10: Vernieuwd: LVVN-ledengids 'Neerlandici in bedrijf'

==================================================
Vernieuwd: LVVN-ledengids ‘Neerlandici in bedrijf’
==================================================

De Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN) realiseerde in 1996 het lang gekoesterde plan om voor het publiek (en zichzelf) informatie beschikbaar te stellen over de beroepsmatige activiteiten en expertise van haar leden, en over instellingen en bedrijven waar zij werkzaam zijn. Nu, september 1999, verschijnt er een tweede, uitgebreidere druk. De geinteresseerde vindt niet alleen tekstschrijvers of zakelijke communicatiedeskundigen, maar ook docenten Nederlands voor niet-Nederlandstaligen, gezaghebbende taalkundigen die uitsluitsel kunnen geven over de interpretatie van zakelijke en juridische teksten, deskundigen op het gebied van bibliotheekbeleid, studie-adviseurs, leesbevorderaars, literaire vormers en vele, vele onderzoekers in de verschillende neerlandistische disciplines. De gids wordt afgesloten met een handzaam register op werkzaamheden.

Neerlandici in bedrijf. Ledengids Landelijke Vereniging van Neerlandici. 2e druk, Amsterdam 1999. Omvang: xx + 128 pagina’s. LVVN-leden ontvangen de gids gratis; overige belangstellenden kunnen een exemplaar ontvangen door storting van NLG 15,- (dit bedrag is incl. portokosten) op girorekening 4529425 t.n.v. Landelijke Ver. v. Neerlandici, Amsterdam. Aanvragen per e-mail: wgk@xs4all.nl of g.leerdam@dienst.vu.nl

Wim Klooster en Guido Leerdam

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 30 Aug 1999 13:20:21 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9909.11: Pas verschenen: NWO. Jaarboek 1998. (Den Haag 1999)

==============
Pas verschenen
==============

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Jaarboek 1998. Den Haag: NWO, 1999. 100 blz.; ills.; isbn 90-70608-60-X; issn 0167-6792.

NWO-voorzitter R.J. van Duinen ziet in zijn voorwoord in het ‘Jaarboek 1998’ naast voortdurende aanslagen op het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek ook nieuwe opwindende uitdagingen in het verschiet. Dat jaarboek bevat gewoontegetrouw hoofdstukken over NWO in het algemeen, over de diverse wetenschapsgebieden en over de centrale activiteiten en programma’s, en een financieel en een sociaal verslag.

Met betrekking tot de Geesteswetenschappen wordt melding gemaakt van de bijdrage van 5 miljoen aan de KB en de universiteitsbibliotheken in het kader van het plan van aanpak voor landelijk collectiemanagement. Verder passeren de zogenaamde Van der Leeuw-hoogleraren in de letteren de revue: de 19 jonge hoogleraren die naast toekomstige emeriti enkele jaren mogen warmlopen. Als nieuwe activiteit wordt genoemd het project Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de 20-ste eeuw.

Het adres van NWO is: Postbus 93138, 2509 AC Den Haag, 070-3440640, fax 3850971, e-mail: nwo@nwo.nl.

P.J. Verkruijsse

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 30 Aug 1999 13:20:21 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9909.12: Pas verschenen: Orlanda S.H. Lie. Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse artesliteratuur. (Amsterdam 1999)

==============
Pas verschenen
==============

Orlanda S.H. Lie. Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse artesliteratuur. Amsterdam: De Buitenkant, 1999 (Achtste Bert van Selm-lezing). 40 blz.; ills.; NLG 22,50; isbn 90-76452-03-2.

Met als vertrekpunt het eerste boek uit de wereldliteratuur (‘Le livre de la cit’e des dames’ uit 1405) waarin een vrouwelijke auteur (Christine de Pizan) stelling neemt tegen de vrouwonvriendelijke geschriften uit haar tijd, leidt Orlanda Lie ons door de Middelnederlandse artesliteratuur. Zij laat zien dat ‘Der vrouwen heimelijkheid’ voortkomt uit de Latijnse traditie, die enerzijds theoretisch-filosofisch van aard is (‘De secretis mulierum’) en anderzijds praktisch-medisch (‘Liber trotula’). Bewerkingen in de volkstalen (Frans en Middelnederlands) brengen deze twee richtingen bijeen.

Orlanda Lie bespreekt vervolgens zeven Middelnederlandse handschriften waarin de vrouwengeheimen behandeld worden en ze gaat na voor welk publiek de informatie bestemd geweest kan zijn. Met name het Gentse handschrift is door de literaire vormgeving intrigerend.

De beeldvorming omtrent vrouwen in de Middeleeuwen is bij Orlanda Lie in goede handen, de typografische vormgeving van deze achtste Van Selm-lezing was dat, zoals gewoonlijk, bij uitgeverij De Buitenkant.

P.J. Verkruijsse

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 28 Aug 1999 17:13:43 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9909.13: Pas verschenen: Ralf Gr"uttemeier. Intentionalit"at als Kippfigur. (Oldenburg 1999)

==============
Pas verschenen
==============

Ralf Gr”uttemeier. Intentionalit”at als Kippfigur. Oldenburg 1999 (Oldenburger Universit”atsreden; Vortrage, Ansprachen, Aufs”atze, 116). 34 blz.; DM 6,00; issn 0177-9133; isbn 3-8142-1116-2.

Op 25 juni 1999 hield de nieuwe hoogleraar in de Nederlandse literatuurwetenschap aan de Carl von Ossietzky Universit”at Oldenburg, Ralf Gr”uttemeier, zijn inaugurele rede onder de intrigerende titel ‘Intentionalit”at als Kippfigur’. Kipp-figuren zijn in de psychologie betekenisambivalente visuele voorstellingen die op tenminste twee verschillende manieren gezien kunnen worden. Wat men ziet, hangt af van de context en van het verwachtingspatroon van de beschouwer. Dit Kipp-begrip wordt door Gr”uttemeier nu toegepast op de intentionaliteit van literaire teksten. Er gaapt vaak een flinke kloof tussen auteursintentie en interpretatie door lezer en criticus, zoals de auteur aan de hand van enkele sprekende voorbeelden laat zien. Zo werd de voordracht van Willem van Zeggelens ‘Hansje van Kleef’ in 1865 volledig verkeerd begrepen. Welke conclusies Gr”uttemeier aan een en ander verbindt, leze men in deze keurig uitgegeven oratie.

P.J. Verkruijsse

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 28 Aug 1999 17:13:43 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9909.14: Pas verschenen: Huib van Krimpen. Vergeetboekje. Termen en begrippen uit de praktijk van de boekdruk. (Amsterdam 1999)

==============
Pas verschenen
==============

Huib van Krimpen. Vergeetboekje. Termen en begrippen uit de praktijk van de boekdruk. Amsterdam: De Buitenkant, 1999. 187 blz.; ills.; NLG 34,50; isbn 90-76452-21-0.

De revolutie in de drukkerswereld van boekdruk naar offset en van handzetten via zetmachines naar computerzetsel dreigt ook een deel van de vaktaal van de grafici te doen vergeten. Dat zou jammer zijn, want de taal van de grafische wereld is vaak kleurrijk en bijzonder. ‘Aan- en afhalen’ klinkt toch heel anders dan ‘aanhalingstekens openen en sluiten’; heel veel woordenboekwoorden hebben een specifieke betekenis, zoals asfalteren, blokkeren, buikband, dansen, diefje, doorslaan, dresseren, galei, garnituur, gerief, hoerenjong, inslaan, koetsen, landkaart, lettermoordenaar, likrol, nagelvast, rijzen, spuiter, toestellen, tussenschieten, uitdrijven, vollopen en wegmaken.

Het was dan ook een goed idee van Huib van Krimpen om een lexicon samen te stellen van ongeveer duizend termen en begrippen uit de praktijk van de boekdruk, een vooral-niet-vergeten-boekje. Van Krimpen gaat al meer dan een leven lang mee in de grafische wereld en heeft daarover diverse malen standaardwerken gepubliceerd, zoals zijn ‘Boek over het maken van boeken’ en zijn ‘Grafisch zakboek’. Ook dit ‘Vergeetboekje’ mag als zodanig betiteld worden: er zijn naar mijn indruk weinig termen vergeten en ze worden zeer deskundig, maar niettemin voor de leek begrijpelijk toegelicht en waar nodig van duidelijke illustraties voorzien.

P.J. Verkruijsse

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@Meertens.KNAW.nl (voor  |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9909.a --------------------------*