Neder-L, no. 9908.b en no. 9908.c (tijdschriftenoverzicht)

Subject: Neder-L, no. 9908.b en no. 9908.c (tijdschriftenoverzicht)
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 31 Aug 1999 21:30:22 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                          *********************
*-Achtste-jaargang--------- Neder-L, no. 9908.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 9908.08: Presentatie Komrijs bloemlezing 'De Afrikaanse poezie |
|          in 1000 en enige gedichten' op do 16 september 1999  |
|          te Leiden                       |
| (2) Med: 9908.09: 'Boekkunstbeurs 1999' op za 2 oktober 1999 te Leiden |
| (3) Sym: 9908.10: Colloquium over Jacob van Maerlant op vr 29 en za 30 |
|          oktober 1999 te Detmold (Duitsland)          |
| (4) Sym: 9908.11: VGTE-congres 'De media in onze huiskamer' op wo 20  |
|          oktober 1999 te Utrecht                |
| (5) Sym: 9908.12: Symposium 'Tot volle waschdom. Nieuwe hoofdstukken  |
|          voor de geschiedenis van kinder- en jeugdliteratuur' |
|          op vr 1 en za 2 oktober te Utrecht          |
| (6) Web: 9908.13: Nescio op het web                   |
| (7) Lit: 9908.14: Pas verschenen: Catrien Schuijt (hoofdred.). Helios  |
|          80. (Amsterdam 1999)                 |
| (8) Lit: 9908.15: Pas verschenen: Henricus Chastelain. De studio    |
|          oratorio (1703). Edited (etc.) by C. Heesakkers and  |
|          J. Jansen. (Amsterdam 1999)              |
| (9) Lit: 9908.16: Pas verschenen: H. Heerema, J. Smiers en M. van    |
|          Schijndel (red.). De dag van de geschiedschrijving  |
|          van de illustratie in Nederland 11 november 1998.   |
|          (Utrecht 1999)                    |
|                                     |
|-------------------------- Neder-L, no. 9908.c --------------------------*
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht                   |
| ==================================                   |
|(10) Tyd: 9908.17: Nederlandse Letterkunde, jrg. 3, no. 4, november 1998 |
|(11) Tyd: 9908.18: Nederlandse Letterkunde, jrg. 4, no. 1, februari 1999 |
|(12) Tyd: 9908.19: Nederlandse Letterkunde, jrg. 4, no. 2, mei 1999   |
|(13) Tyd: 9908.20: Taalbeheersing, jrg. 21, no. 2, mei 1999       |
|(14) Tyd: 9908.21: Vaktaal, jrg. 12, no. 1/2, augustus 1999       |
|(15) Tyd: 9908.22: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|(16) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 30 Aug 1999 22:04:49 +0100 (MET)
From: Korrie Korevaart <KOREVAART@rullet.LeidenUniv.nl>
Subject: Med: 9908.08: Presentatie Komrijs bloemlezing 'De Afrikaans poezie in 1000 en enige gedichten' op donderdag 16 september 1999 te Leiden

=====================================================================
Bloemlezing Komrij: ‘De Afrikaanse poezie in 1000 en enige gedichten’
=====================================================================

Op 16 september a.s. verschijnt de nieuwste bloemlezing van Gerrit Komrij. De Leidse gastschrijver ontvangt het eerste exemplaar van zijn bloemlezing ‘De Afrikaanse poezie in 1000 en enige gedichten uit handen van Elisabeth Eybers in het Academiegebouw (Rapenburg 73) te Leiden. Ook auteurs als Henk van Woerden en Tom Lanoye leveren een bijdrage aan deze presentatie.
Het feestelijke gebeuren begint om 20.00 uur.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Kooyker Ginsberg, Breestraat 127, Leiden (tel. 071-5160500).

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 13 Aug 1999 13:49:03 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9908.09: 'Boekkunstbeurs 1999' op zaterdag 2 oktober 1999 te Leiden

===================
Boekkunstbeurs 1999
===================

Op zaterdag 2 oktober 1999 zal de Pieterskerk in Leiden helemaal in het teken staan van het boek. Door samenwerking tussen handboekbinders, drukkers in de marge, kalligrafen en papierkunstenaars zal voor de eerste keer in Nederland een Boekkunstbeurs plaatsvinden. Allerlei aspecten van en rond het boek komen aan de orde. Men kan een keus maken uit een ruim aanbod aan fraaie met de hand gebonden boeken, volgens traditionele technieken vervaardigd drukwerk, sublieme staaltjes van kalligrafie en allerlei kunstzinnige voortbrengselen in papier. Wie zelf al actief is of zin heeft om het te worden, kan terecht bij de vele stands waar boekbindersmaterialen, kalligrafiebenodigdheden, papier en boeken over de verschillende technieken verkrijgbaar zijn.

In het koor van de kerk is een expositie van hoogtepunten op het terrein van boek- en papierkunst. Er zullen diverse demonstraties gegeven worden. Kinderen kunnen zelf aan de slag gaan in de kinderworkshops. Tenslotte zullen ook bekende Nederlandse grafische en boekmusea acte de presence geven. De Boekkunstbeurs is voor het publiek geopend van 9.30 tot 16.30 uur; de toegangsprijs bedraagt NLG 5,-. Daar het in verband met de 3 oktober-festiviteiten in Leiden heel druk zal zijn, wordt men geadviseerd zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. De Pieterskerk bevindt zich op loopafstand van het station Leiden Centraal.

De handboekbinders zullen vele voorbeelden van hun activiteiten tonen; boekbindmaterialen en -gereedschappen zullen te koop zijn. Uit binnen- en buitenland bieden papierhandelaren hun producten aan. Ook worden demonstraties gegeven van onder meer persvergulden, marmeren en leerbewerken.

Margedrukkers tonen hun vaak op oude drukpersen en met historisch materiaal vervaardigde boeken. Dit varieert van een enkel gedicht tot zogenaamde kunstenaarsboeken. De oplagen zijn klein en veel aandacht wordt besteed aan het samenspel tussen letter, papier en vormgeving.

Kalligrafie kent zo’n 2000 actieve beoefenaars, van pure hobbyisten tot beroepskalligrafen. Zeker in een tijd waarin iedereen achter een tekstverwerker kruipt in plaats van een pen ter hand te nemen, ervaren steeds meer mensen de fascinatie om teksten eigenhandig vorm te geven. Op de beurs zal men kunnen zien dat kalligrafie een zelfstandige kunstvorm is. Natuurlijk associeert men schrijven met papier, maar ook in glas en steen worden fraaie voorbeelden van schrijfkunst gegeven.

Papierkunst wordt in Nederland door een steeds grotere groep liefhebbers beoefend. Aan het begin staat natuurlijk het zelf maken van papier. Niet alleen uit de traditionele lompen, maar ook door het uitproberen van combinaties met minder voor de hand liggende materialen zoals planten en groenten. Verheft de ene kunstenaar de aldus geschepte bladen zelf al tot kunst, anderen voegen daar een dimensie aan toe door kunstige vouwtechnieken (onder andere het uit Japan populaire origami). Spectaculaire resultaten worden bereikt door rechtstreeks uit papierpulp complete sculpturen te vormen, anderen nemen de papierpulp tot uitgangspunt voor de creatie van gebruiksvoorwerpen.

Tijdens de beurs worden drie workshops voor kinderen gegeven. Ine van de Broek leert hoe een eenvoudig boekje vanaf het vouwen van papier tot en met het innaaien in een kartonnen omslag tot stand komt. Duur: ca. 2 uur. Bij het Scriptorium van het Museum van het Boek kunnen kinderen zich hullen in een monnikspij en met een ganzenveer op middeleeuwse wijze schrijven. Magda Stel legt bijzondere en verrassende vormen van het vouwen van papier uit en laat de kinderen met behulp van letterstempels hun eigen werkstukken verfraaien. Duur: ca. 1,5 uur; kosten NLG 5,-.

Voor nadere inlichtingen: Postbus 94038, 1090 GA Amsterdam en Boekhandel Minotaurus, St. Antoniesbreestraat 3, Amsterdam, 020-6227748.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 23 Aug 1999 10:22:25 +0200
From: Willem Kuiper <Willem.Kuiper@meertens.knaw.nl>
Subject: Sym: 9908.10: Colloquium over Jacob van Maerlant op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober 1999 te Detmold Duitsland)

=============================================
Colloquium in Detmold over Jacob van Maerlant
=============================================

Jacob van Maerlants “Der Naturen Bloeme” und das Umfeld. Vorl”aufer, Redaktionen, Rezeption’. Internationaal colloquium in de Lippische Landesbibliothek te Detmold.

In de Lippische Landesbibliothek te Detmold wordt het oudste volledige handschrift van Jacob van Maerlants ‘Der Naturen Bloeme’ bewaard. Naar aanleiding van het vijftigjarige jubileum van Landesverband Lippe, onder wiens beheer de bibliotheek valt, organiseert deze in samenwerking met het Institut f”ur Niederl”andische Philologie van de Westf”alische Wilhelms-Universit”at te M”unster en met de steun van de Onderzoekschool Medievistiek op 29 en 30 oktober 1999 een internationaal colloquium rondom dit belangrijke handschrift. Er zal aandacht worden besteed aan de West-Europese middeleeuwse encyclopedische literatuur in het algemeen en aan de positie van Jacob van Maerlant in het bijzonder. Op het programma staan korte lezingen met discussie over o.a. het werk van Thomas van Cantimpr’e, Bartholomeus Anglicus en Konrad von Megenberg. Er zijn bijdragen gepland over codicologische en kunsthistorische aspecten van diverse ‘Der Naturen Bloeme’-handschriften. Maerlants opdrachtgever, zijn omgang met de bronteksten en de moraliserende uitlatingen in de tekst zijn nog enkele van de talrijke thema’s die aan bod zullen komen. Het is eveneens de bedoeling dat tijdens deze bijeenkomst een nieuwe microfiche-editie van het Detmoldse handschrift wordt gepresenteerd.

Het programma voor Detmold kan worden bekeken via de homepage van de Detmoldse bibliotheek: http://www.llb-detmold.de/

Nadere informatie en aanmeldingen bij de heer D. Hellfaier, Lippische Landesbibliothek Detmold, Hornsche Strasse 41, D-32756 Detmold.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 13 Aug 1999 13:49:03 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 9908.11: VGTE-congres 'De media in onze huiskamer' op woensdag 20 oktober 1999 te Utrecht

=========================================
VGTE-congres ‘De media in onze huiskamer’
=========================================

Op 20 oktober 1999 organiseert de Vereniging voor Geschiedenis van de Twintigste Eeuw (VGTE) het congres ‘De media in onze huiskamer’. Het congres is gewijd aan de geschiedenis van het persoonlijke leven in de 20-ste eeuw en de ingrijpende veranderingen die de media daarin teweeg hebben gebracht.

Sprekers zijn:

 • Rob Kroes, hoogleraar Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam; Carl C. Rohde, universitair docent verbonden aan de Werkgroep Massacommunicatie en PR van de Universiteit Utrecht;
 • Huub Wijfjes, medewerker van het Instituut voor Geschiedenis, sectie Journalistiek, van de Rijksuniversiteit Groningen;
 • Suzanne Aasman, wetenschappelijk medewerkster van de afdeling Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen;
 • Henri Beunders, hoogleraar geschiedenis van de media en cultuur aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Liesbeth van Zoonen, universitair hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam;
 • Maarten Reesink, toegevoegd docent Film en Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam, tevens freelance journalist en tv-recensent.

Aan het slot vindt een een forumbijeenkomst plaats waaraan deelnemen:

 • Sonja de Leeuw, mediawetenschapper Universiteit Utrecht;
 • Joke Hermes, televisiewetenschapper Universiteit van Amsterdam;
 • Bas Heijne, publicist;
 • Maarten Huygen, tv-recensent NRC/Handelsblad;
 • Cas Wouters, sociale wetenschapper.

Het congres wordt gehouden in de Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, Domplein 29. De kosten van inschrijving bedragen voor aio’s en studenten NLG 30,- (zonder lunch NLG 15,-); overigen NLG 50,- (zonder lunch NLG 35,-).
Aanmelding is mogelijk bij B.G.J. de Graaff (NIOD, Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam) onder gelijktijdige overmaking van het bedrag van inschrijving op giro 5931729 t.n.v. de VGTE te Groningen o.v.v. ‘De media in onze huiskamer’. Inlichtingen: B.G.J. de Graaff, 020-5233800.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 25 Aug 1999 10:42:15 +0200
From: Jeroen Salman <Jeroen.L.Salman@let.uu.nl>
Subject: Sym: 9908.12: Symposium 'Tot volle waschdom. Nieuwe hoofdstukken voor de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur' op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober te Utrecht

===============================================
Symposium kinder- en jeugdliteratuur te Utrecht
===============================================

In 1999 is het tien jaar geleden dat ‘De hele Bibelebontse berg’ verscheen. Dit boek betekende een belangrijke impuls voor het onderzoek naar de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) en de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) willen dit onderzoek verder stimuleren. Zij organiseren daarom op 1 en 2 oktober 1999 in Utrecht een symposium onder de titel ‘Tot volle waschdom. Nieuwe hoofdstukken voor de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur’.

Het symposium is opgezet rondom vier thema’s:
I Auteurs en genres
II Uitgevers en boekverkopers
III Illustraties en illustratoren
IV Leescultuur
Elk van deze vier thema’s zal meer of minder specifiek worden ingevuld, telkens vanuit een ander tijdvak: de achttiende eeuw, de periode 1813-1880, 1880-1920 en 1920-1960. Op deze manier is het mogelijk binnen de vier thema’s een zekere ontwikkeling zichtbaar te maken.

Programma vrijdag 1 oktober

09.15 – 09.45 Ontvangst en koffie
09.45 – 10.00 Opening

I Auteurs en genres
——————-
10.00 – 10.30 Anne de Vries (Den Haag, KB)
Van proeve tot genre: kinderpoezie aan het eind van de achttiende eeuw
10.30 – 11.00 Theo Meder (Amsterdam, Meertens Instituut, KNAW)
Nederlandse sprookjes (19e-20e eeuw): verteld, verzameld, gedrukt
11.00 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.00 Aukje Holtrop (Amsterdam, Vrij Nederland) Nienke van Hichtum (1860-1939)
12.00 – 12.30 Hans Matla (Den Haag, Uitgeverij Panda) Strips als oud genre voor de jeugd
12.30 – 13.30 Lunch

II Uitgevers en boekverkopers
—————————–
13.30 – 14.00 Jeroen Salman (Utrecht, UU)
‘Om tot presentjes aan kinderen te geven’. Het kinderboek in de 18de-eeuwse boekhandel
14.00 – 14.30 Pieter Boekholt (Utrecht, UU)
De productie van schoolboeken aan het begin van de negentiende eeuw
14.30 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.30 Berry Dongelmans (Leiden, UL)
Kluitman en Van Goor als uitgevers van kinderboeken
15.30 – 16.00 Frank de Glas (Utrecht, UU)
Jeugdboekenuitgevers verschieten van kleur. Het jeugdboek en de ontzuiling
16.00 – 17.00 Borrel

Programma zaterdag 2 oktober

III Illustraties en illustratoren
———————————

10.00 – 10.30 Leontine Buijnsters-Smets (Nijmegen)
Onvermoede rijkdom: Nederlandse kinderboekillustratie tussen 1780 en 1840
10.30 – 11.00 Theo Gielen (Utrecht)
Ziet hier Piet den Smeerpoets staan!
11.00 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.00 Margreet van Wijk-Sluyterman (Putten)
Bekend en onbekend. Illustraties van kinderboeken rond de eeuwwisseling, 1880-1920
12.00 – 12.30 Truusje Vrooland-L”ob (Amsterdam)
Vernieuwende illustratoren tussen 1950 en 1960
12.30 – 13.30 Lunch

IV Leescultuur
————–
13.30 – 14.00 Arianne Baggerman (Utrecht, UU)
Sporen van jonge lezers in schriftelijke en beeldende bronnen
14.00 – 14.30 Frits Booy (Baarn)
Waardering en gebruik van negentiende-eeuwse kinderboeken
14.30 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.30 Jacques Dane (Groningen, RU)
Protestants-christelijke leescultuur voor de jeugd, 1880-1920
15.30 – 16.00 Piet Mooren (Tilburg, KUB)
Leesbevordering avant la lettre: Jannie Daane

V Synthese
———-
16.00 – 16.30 Helma van Lierop-Debrauwer (Leiden, UL)
16.30 – 17.00 Discussie

Inschrijving

Het inschrijfgeld bedraagt voor twee dagen NLG 95,- en voor ‘e’en dag NLG 50,-. NBV-leden, SGKJ-donateurs en studenten (met vermelding van studentenkaartnummer) betalen voor twee dagen NLG 75,- en voor ‘e’en dag NLG 40,-. Deze deelnemerskosten zijn inclusief koffie, thee, lunch en (op vrijdag) borrel. Inschrijving tot 13 september 1999.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: Jeroen Salman, Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren, Muntstraat 4, 3512 EV Utrecht, Tel. 030-2536693 (prive: 0252-517905), fax. 030-2538381, email: Jeroen.Salman@let.uu.nl.

Inschrijfformulier

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Ondergetekende geeft zich op voor het Symposium 'Tot volle waschdom.
Nieuwe hoofdstukken voor de geschiedenis van de kinder- en
jeugdliteratuur' (Gertrudiskapel, Ontmoetingscentrum 'In de Driehoek',
Willemsplantsoen 1c, Utrecht) en heeft het verschuldigde inschrijfgeld
overgemaakt op girorekening 55 37 064 t.n.v. de NBV
in Amsterdam, o.v.v. 'Symposium Kinderliteratuur'.

Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Naam instituut:
Telefoon:

(s.v.p. aankruisen)
NBV-lid     o
SGKJ-donateur  o
Student     o  Studentenkaartnummer:

Wenst ingescheven te worden voor (s.v.p. aankruisen):
Vrijdag 1 oktober         o
Zaterdag 2 oktober        o
Vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober  o

Heeft belangstelling voor de
symposiumbundel          o

Opsturen voor 13 september 1999 naar: Jeroen Salman, Kerkstraat 4,
2181 JE Hillegom. Of emailen naar Jeroen.Salman@let.uu.nl.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 22 Aug 1999 17:00:57 +0200
From: "Bert Rodiers" <Bert.Rodiers@student.kuleuven.ac.be>
Subject: Web: 9908.13: Nescio op het web

=================
Nescio op het web
=================

Zijn er mensen die misschien ooit over Nescio hebben geschreven en mij de toelating willen geven deze artikels te publiceren op mijn webpagina over Nescio (http://www.multimania.org/nescio/)? Medewerkers of Nescio-kenners/liefhebbers zijn ook altijd welkom.

Gelieve mij te contacteren op:
Bert Rodiers
Ringlaan 120
3550 Heusden-Zolder
Belgie
of via e-mail: nescio@multimania.org

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 13 Aug 1999 23:47:18 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9908.14: Pas verschenen: Catrien Schuijt (hoofdred.). Helios 80. (Amsterdam 1999)

==============
Pas verschenen
==============

Catrien Schuijt (hoofdred.). Helios 80. Jubileumuitgave ter ere van het tachtigjarig bestaan van HELIOS, studievereniging van het Instituut Neerlandistiek U.v.A. Amsterdam: Studievereniging HELIOS, [1999]. 152 blz.; ills.

Onderbroken door de Oorlog en een paar perioden van lethargie heeft HELIOS vanaf 15 december 1918 de tachtig jaar gehaald die herdacht respectievelijk gevierd worden in een bundel van zeer gemengde inhoud. Clara Rekers memoreert de geschiedenis van de studievereniging HELIOS, waarvan de letters aanvankelijk stonden voor Historie En Letteren Is Onze Studie, maar die later ook geinterpreteerd werden als Heerlijk En Lieftallig Is Ons Samenzijn, of als Homoseksualiteit En Lijfstraffen Is Ons Streven.

De bundel bevat didactische terugblikken op het verleden door Herman Pleij, gesprekken tussen de vaders Herman Pleij en Rudolf Geel, de zonen Sander Pleij en Jasper Geel en vaders en zonen samen. Interviews zijn er met Thomas Rosenboom en Joost Zwagerman, (herinnerings)proza is er van Rudolf Geel, Mirjam Rotenstreich, Arie Storm, Joris van Groningen, Cor Vos, Jasper Henderson, Guus Rekers, Ad Zuiderent, Henk Spaan, Jeroen Vullings, Roald van Oosten, Norbert Splint, Vincent Schmitz, Wim van den Berg, Niels Carels en Janneke Jonkman, en poezie van Joost Zwagerman, Victor Schiferly, Thomas Mohlmann en Clara Rekers.

Het (bestel)adres van Helios is: Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam.

P.J. Verkruijsse

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 13 Aug 1999 23:47:18 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9908.15: Pas verschenen: Henricus Chastelain. De studio oratorio (1703). Edited (etc.) by C. Heesakkers and J. Jansen. (Amsterdam 1999)

==============
Pas verschenen
==============

Henricus Chastelain. De studio oratorio (1703). On the study of eloquence. Edited, introduced and translated by Chris L. Heesakkers and Jeroen Jansen with the co-operation of Wilhelmina G. Kamerbeek. Amsterdam: AD&L publishers, 1999. 32 blz.

Uit de eendrachtige samenwerking van prof. dr. Chris Heesakkers en dr. Jeroen Jansen, beiden verbonden aan de leerstoelgroep Historische Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, is een editie voortgekomen van de oratie van Henricus Chastelain. Deze rede over de studie van de welsprekendheid werd uitgesproken in 1703 aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre door de uit Frankrijk afkomstige leerling van Petrus Francius. In de rede hield Chastelain zich precies aan de regels van welsprekendheid van zijn leermeester Francius; gezien de positieve ontvangst van de oratie toonde hij aan dat Francius’ methode van praktische welsprekendheid (het uit het hoofd leren van Latijnse redevoeringen) succes had.

In de inleiding gaan de editeurs in op het ontstaan van het Athenaeum Illustre, op het onderwijs aldaar en dat van Francius in het bijzonder en geven ze een analyse van de oratie van Chastelain, die samen met die van Abraham de Riemer over de studie van de geschiedenis (De studio historico) in 1703 werd gedrukt, voorafgegaan door een korte inleiding van Francius. Vanaf pagina 12 volgen de Engelse vertaling en parallel de Latijnse tekst van Chastelain, die vooral gaat over de eigenschappen van een goede redenaar en een goed gebruik van de welsprekendheid.

P.J. Verkruijsse

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 13 Aug 1999 23:47:18 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9908.16: Pas verschenen: H. Heerema, J. Smiers en M. van Schijndel (red.). De dag van de geschiedschrijving van de illustratie in Nederland 11 november 1998. (Utrecht 1999)

==============
Pas verschenen
==============

Hanneke Heerema, Joost Smiers en Marieke van Schijndel (red.). De dag van de geschiedschrijving van de illustratie in Nederland 11 november 1998. Utrecht: Centrum voor Onderzoek, Hogeschool voor de Kunsten, 1999. 56 blz.; ills.

Het verslag van de bijeenkomst op 11 november 1998 te Utrecht over de geschiedschrijving van de illustratie in Nederland, georganiseerd door de stichting Geschiedschrijving Illustratie Nederland (GIN), is onlangs verschenen. Het bevat bijdragen van een aantal illustratiedeskundigen als Kurt L”ob, Truusje Vrooland-L”ob (over kinderboekillustratie), Johan de Zoete (over de ontwikkeling van de grafische technieken), Marjan Ott (over schoolboeken), John Wigmans (over een niet uitgegeven boekje van Toonder voor een jeneverfabrikant), Koosje Sierman (over de plaats van de illustratie in het werk van ontwerpers), Kees Broos (over foto versus tekening), Esther Cleven (over de functie van beeld bij informatieoverdracht), Joan Hemels (over de illustratiedruk in de communicatiecultuur) en Inge van Noortwijk (over de wetenschappelijke illustrator).

De stichting GIN heeft inmiddels ook een bijeenkomst belegd voor vertegenwoordigers van archieven en andere illustraties verzamelende instellingen. Daar bleek dat op de meeste terreinen van de illustratie actief verzameld wordt, maar dat er geen overzicht is van de verzamelgebieden en de toegankelijkheid daarvan. Er wordt nader gestudeerd op een definitie van ‘de illustratie’ en op een landelijke inventarisatie. Het adres van de stichting is: Postbus 1520, 3500 BM Utrecht, 030-2332256, fax 2332096.

P.J. Verkruijsse

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9908.b --------------------------

-Begin-------------------- Neder-L, no. 9908.c --------------------------

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9908.17-=-=
NEDERLANDSE LETTERKUNDE, jaargang 3, nummer 4, november 1998.
ISSN 1384-5829.
Door: Karel Bostoen, opleiding Nederlands, UL.
Leiden, 2 augustus 1999.

 • Erica van Boven.
  Het pseudoniem als strategie. ‘Pseudoniemen van vrouwelijke auteurs 1850-1900’. Blz. 309-326.
 • Rob Resoort.
  Het raadsel van de rijmdrukken. Blz. 327-344.
 • G.F.H. Raat.
  De dynamiek van leven en kunst. ‘Over een poeticaal verhaal van Willem Frederik Hermans’. Blz. 345-356.
 • Jan Konst.
  “Het noodtlot staat zoo pal gelijk een staale muur”. ‘Het Fatum Stoicum in Jan Vos’ Medea’. Blz. 357-371.
 • Stand van zaken:
  G.J. Dorleijn.
  Moderne editietechniek. Blz. 372-383.
 • Grensverkeer:
  Guido de Baere.
  Ruusbroec in China. Blz. 384-386.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: Els Stronks:> Veelderhande liedekens. Studies over het Nederlandse lied tot 1600. Symposium Antwerpen 28 februari 1996. Red. F. Willaert. Leuven 1997. Blz. 387-388.
  . <Door: Mirjam de Baar:> Riet Schenkeveld-van der Dussen, Karel Porteman, Lia van Gemert, Piet Couttenier (red.). Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd: 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam 1997. Blz. 388-390.
  . <Door: Arie Jan Gelderblom:> Semaian 17. Blz. 390-391.
  . <Door: Arie Jan Gelderblom:> Pieter van Vliet. Onno Zwier van Haren (1713-1779). Staatsman en dichter. Hilversum 1996. Blz. 391-393.
  . <Door: Marijke Meijer Drees:> Jeroen Jansen (red.). Zeven maal Hooft. Lezingen ter gelegenheid van de 350ste sterfdag van P.C. Hooft uitgesproken op het herdenkingscongres in de Amsterdamse Agnietenkapel op 21 mei 1997. Amsterdam 1997. Blz. 393-394.
  . <Door: Dieuwke van der Poel:> Het T”ubingse Sint-Geertruihandschrift. Hs. T”ubingen, Universit”atsbibliothek, Me.IV3. Diplomatische editie bezorgd door H. Kienhorst en G. Sonnemans. Hilversum 1996. Blz. 394-396.
  . <Door: Veerle Fraeters:> Erwin Huizinga. Een nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, “Osterreichische Nationalbibliothek 2818. Hilversum 1997. Blz. 396-398.
  . <Door: Yolanda Rodriguez Perez:> Vreemd Volk. Beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd. Onder redactie van Harald Hendrix en Ton Hoenselaars. Utrecht Renaissance Studies 1998. Blz. 398-400.
  . <Door: Lotte Jensen:> Geconfineert voor altoos. Het proces Jacob Campo Weyerman (1739). Uitgegeven door Karel Bostoen en Andre Hanou. Leiden 1997. Blz. 400-401.
 • Periodiek:
  . <Door: Nelleke Moser en Bertram Mourits:> Overzicht van bijdragen in 11 letterkundige, literaire, algemeen-culturele, binnen- en buitenlandse tijdschriften. Blz. 402-404.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9908.18-=-=
NEDERLANDSE LETTERKUNDE, jaargang 4, nummer 1, februari 1999.
ISSN 1384-5829.
Door: Karel Bostoen, opleiding Nederlands, UL.
Leiden, 2 augustus 1999.

 • M.G. Kemperink.
  Jungle en paradijs. ‘Darwinisme in de Nederlandse roman (1885-1910)’. Blz. 1-36.
 • Wiel Kusters.
  Chaos, erosie, entropie. ‘Wetenschap en literatuur bij Willem Frederik Hermans’. Blz. 37-47.
 • Gera Dambrink.
  De beestiaris. ‘Een opmerkelijke bewerking van Richard de Fournivals Bestiaire d’amour’. Blz. 48-66.
 • Stand van zaken:
  Els Stronks.
  Jeptha als eigentijdse vader van een eigentijdse dochter. ‘Benno Barnards bewerking van Vondels Jeptha of offerbelofte’. Blz. 67-77.
 • Grensverkeer:
  Wiljan van de Akker.
  De grote oorlog. Blz. 78-81.
 • Kortaf:
  . <Door: Martin Hunziker:> T. Dekker, J. van der Noot en T. Meder. Van Aladdin tot Zwaan kleef aan. Lexicon van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling, variaties. Nijmegen 1997. Blz. 82-83.
  . <Door: Dieuwke van der Poel:> Middelnederlandse verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Congres Nijmegen 14 oktober 1994. Hilversum 1996. Blz. 84-85.
  . <Door: Boukje Thijs:> K. Bostoen. Bonis in bonum. Johan Radermacher de Oude (1538- 1617), humanist en koopman. Met medewerking van C.A. Binnerts-Kluiver, C.J.E. Hattink en A.M. van Lynden-de Bruine. Hilversum 1998. Blz. 86-87.
  . <Door: Marijke Meijer Drees:> Marijke Barend-van Haeften en Arie Jan Gelderblom. Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven van Aernout van Overbeke. Egodocumenten deel 15. Hilversum 1998. Blz. 87-88.
 • Periodiek:
  Overzicht van bijdragen in 29 letterkundige, literaire, algemeen-culturele, binnen- en buitenlandse tijdschriften. Blz. 89-96.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9908.19-=-=
NEDERLANDSE LETTERKUNDE, jaargang 4, nummer 2, mei 1999.
ISSN 1384-5829.
Door: Karel Bostoen, opleiding Nederlands, UL.
Leiden, 2 augustus 1999.

 • Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn.
  Ter inleiding. Blz. 97.
 • Hugo Brems.
  Het kritische discours over Vlaamse literatuur in Nederlandse kranten en weekbladen (1980-1994). Blz. 98-115.
 • Dirk de Geest.
  “Twee uit elkaar gegroeide loten eener eenwortelige literatuur”? ‘De perceptie van de Nederlandse literatuur in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Blz. 116-137.
 • Joris Janssens en Arno Kuipers.
  Van kleinschalige netwerken en institutionele verstrengeling. ‘Vlaamse dichters in Nederland tussen 1910 en 1940’. Blz. 138-161.
 • Anne Marie Musschoot.
  Convergentie en bijna-unanimiteit. ‘Een blik op de receptie van Karel van de Woestijne’s poezie’. Blz. 162-177.
 • Piet Couttenier.
  Van Nederlandse naar Vlaamse poezie. ‘De terechtwijzing van Ledeganck in 1840’. Blz. 178-190.
 • Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn.
  Consensus en conflict. ‘Over de literatuurgeschiedschrijving van Nederland en Vlaanderen.’ Blz. 191-210.
 • Grensverkeer:
  Joep Leerssen.
  Buitenliteraturen. Blz. 211-214.
 • Kortaf:
  . <Door: Nel van Dijk:> Jozien Moerbeek. Canons in context. Canonvorming in het literatuuronderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen. Proefschrift Utrecht 1998. Blz. 215-216.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9908.20-=-=
TAALBEHEERSING, Driemaandelijks Tijdschrift, jaargang 21, nummer 2, mei 1999.
ISSN 1384-5853.
Door: Louise Cornelis, Amsterdam.
Amsterdam, 24 augustus 1999.

 • Luuk Lagerwerf.
  Stoer of asociaal? Een argumentatieve analyse van de “…maar ik rook niet!”-spotjes. Blz. 83-98.
  (Over de spotjes lopen de meningen nogal uiteen. Of je ze wel of niet goed begrijpt, hangt af van de manier waarop je ‘maar’ interpreteert. Lagerwerf geeft een analyse van het gebruik van ‘maar’, van de humor, en van de resultaten van een NIPO-onderzoek naar het begrip van de spotjes onder de doelgroep. Hij concludeert: “de boodschap dat niet roken cool is, kan niet zonder meer worden afgeleid uit de spotjes”.)
 • Joost Schilperoord.
  Air Miles, taalbeheersing en taalgebruik. Blz. 99-122.
  (Usage-based modellen van taalkennis gaan ervan uit dat veel voorkomende elementen in taal niet altijd worden ‘uitgerekend’ op basis van syntactische regels, maar ook als ‘pre-fab’ expressie mentaal zijn gerepresenteerd. De mentale grammatica bevat dan dus zowel regels als kant-en-klare elementen. Schilperoord bespreekt de relevantie van de usage-based modellen voor de taalbeheersing en omgekeerd. Hij gaat bijvoorbeeld in op het gebruiksgemak van cliches in zakenbrieven.)
 • D.H. Lammers.
  Rechtvaardigingen als reconstructies van een instituties: een methodologische verkenning. Blz. 123-141.
  (Lammers onderzocht of het mogelijk is uit het taalgebruik (in gesprekken) van functionarissen af te leiden op welke conceptualisering van het begrip institutie zijn zich orienteren als zij een rechtvaardiging geven van de manier waarop zij gehandeld hebben.)
 • Frans van Eemeren en Peter Houtlosser.
  Strategisch manoeuvreren in argumentatieve teksten. Blz. 142-156.
  (De auteurs laten door middel van een analyse van een advertorial van Reynolds zien wat voor strategische manoeuvres worden gevoerd om de retorische doelen met dialectische verplichtingen te verenigen. Retorische en pragma-dialectische overwegingen moeten dus samengaan, niet alleen in het bedenken van de strategie, maar ook bij de wetenschappelijke analyse.)
 • Boekbeoordelingen:
  . <Door: Carel Jansen, op blz. 157-161:> Menno de Jong. Reader feedback in text design. Validity of the plus-minus method for the pretesting of public information brochures. Dissertatie Universiteit Twente. Utrecht Studies in Language and Communication 13. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. 1998.
  . <Door: Jan van der Staak, op blz. 162-165:> Wim Vuijk. Zicht op interne communicatie. De functionaliteit van teksten. Groningen Series on Language and Communication 3. Groningen: Vakgroep Taal en Communicatie. 1996.
 • Signaleringen, blz. 166-172:
  . <Door: M.G. Onrust:> D. van Wissen. Groot Verkeerde-woordenboek der Nederlandse Taal. En van: …een doorn in mijn oog en een doorn in mijn oor. Allebei: ‘s-Gravenhage, BZZToH. 1996.
  . <Door: Bart Garssen:> E. Pistoor. Brieven met effect. Zakelijk schrijven in 10 stappen. Den Haag: SDU/Standaard. 1998.
  . <Door: A. Braet:> Mariette Hoogeveen & Helge Bonset. Het schoolvak Nederlands. Een inventarisatie van onderzoek naar onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal in Nederland en Vlaanderen. Leuven/Apeldoorn: Garant. 1998.
  . <Door: J.H. Maureau:> Charivarius. Is dat goed Nederlands? Het taaladviesboek van de jaren vijftig. Den Haag: SDU. 1998.
  . <Door: P.G.J. van Sterkenburg:> Ewoud Sanders & Rob Tempelaars. Krijg de vinkentering! 1001 Nederlandse en Vlaamse verwensingen. Amsterdam/Antwerpen: Contact. 1998.
  . <Door: Francisca Snoeck Henkemans:> M. De Coster. Woordenboek van neologismen. 25 jaar taalaanwinsten. Amsterdam/Antwerpen: Contact/Taalfonds. 1999.
 • <Door: Peter Houtlosser, blz. 173-177:> Uit de tijdschriften.
  (Een overzicht van de recentste afleveringen van enkele neerlandistische tijdschriften.)
 • Nieuws uit het vakgebied. Blz. 178.
  (Met promoties, personele veranderingen en de aankondiging van enkele congressen en symposia.)

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9908.21-=-=
VAKTAAL, jaargang 12, nummer 1/2, augustus 1999.
ISSN 0921-5867.
Door: Guido Leerdam.
Amsterdam, 11 augustus 1999.

Themanummer jeugdliteratuur

 • Paul Laport.
  Abeltje ‘the movie’: veel vaart, weinig humor. Blz. 1, 3, 4.
  (Vergelijking van het boek ‘Abeltje’ en de gelijknamige film uit 1998.)
 • Irnsje Veerman.
  Interculturele jeugdliteratuur. ‘De allochtoon is een markt aan het worden’. Blz. 5, 6.
  (Interview met Hannie Humme, mede-auteur van het handboek ‘Vijftig wereldboeken’.)
 • Marijke Darlang.
  ‘Heel leuk en spannent’. Het Kinderboekenmuseum. Blz. 7, 8.
  (Een kijkje in het vernieuwde Kinderboekenmuseum in Den Haag.)
 • Marijke Darlang.
  ‘Dit is niet zomaar een lullig prijsje’. Louise Boerlageprijs voor scriptie over J.J.A. Goeverneur. Blz. 8-10.
  (Aandacht voor een van de bekendste negentiende-eeuwse kinderboekenschrijvers.)
 • Ruth de Bres.
  Overzicht tijdschriften jeugdliteratuur. Blz. 10, 11.
  (Korte bespreking van de 4 bekendste jeugdliteratuurtijdschriften.)
 • Arie Jan Gelderblom.
  Column: Immigranten. Blz. 12.
  (Over insluipselen in de Nederlandse woordenschat.)
  j- Jac Aarts.
  Boekbespreking: 75 jaar neerlandistiek in Nijmegen. Blz. 13.
  (Over Jos Joosten, ‘Lijnen en breuken’, 1998.)
(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9908.22-=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| Amsterdamer Beitraege  Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| de Achttiende Eeuw:                           |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@konbib.nl>    |
| Driemaandelijkse Bladen: Harrie Scholtmeijer              |
|                 <Harrie.Scholtmeijer@meertens.knaw.nl> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@konbib.nl>    |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <l.lagerwerf@wmw.utwente.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <Jac.Aarts@inter.NL.net>       |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| Queeste:         Willem Kuiper <Willem.Kuiper@hum.uva.nl>    |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <lcornelis@compuserve.com>   |
| Taalschrift:       Ewoud Sanders (via:) <secr@ntu.nl>       |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Dick Wortel <wortel@inl.nl>          |
| Trefwoord:        Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@meertens.knaw.nl>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Michiel Ruijgrok <mruijgrok@theo.uu.nl>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*


(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@Meertens.KNAW.nl (voor  |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9908.c --------------------------*