Neder-L, no. 9904.c

Subject: Neder-L, no. 9904.c
From: BJP Salemans <
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 21 Apr 1999 23:19:14 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zevende-jaargang--------- Neder-L, no. 9904.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9904.27: Evenementenagenda, met:                |
|          - Lezing prof. dr. W.P. Gerritsen over middeleeuwse  |
|           poezie, 26 april 1999 (A'dam)            |
| (2) Vac: 9904.28: Vacatures Universiteit Leiden: twee universitaire   |
|          docenten Taalbeheersing voor schrijfonderzoek     |
|          (deadline: 3 mei 1999)                |
| (3) Web: 9904.29: Libris op Internet                  |
| (4) Sym: 9904.30: Symposium 'Tot volle waschdom' over kinder- en    |
|          jeugdliteratuur op 1 en 2 oktober 1999 te Utrecht   |
| (5) Sym: 9904.31: Studiedag 'Boek en beeld' over toegankelijkheid van  |
|          beeldmateriaal op 21 mei 1999 te Den Haag       |
| (6) Sym: 9904.32: Bilderdijk-poeziesymposium op 28 mei 1999 te Den Haag |
| (7) Sym: 9904.33: Programma symposium 'Taal- en Taalontwikkeling' op  |
|          8 mei 1999 te Amsterdam                |
| (8) Lit: 9904.34: Nieuw: cd-rom 'Klassieke Literatuur'; Nederlandse   |
|          letterkunde van de Middeleeuwen t/m de Tachtigers   |
| (9) Lit: 9904.35: Pas verschenen: Voskuil in de Plantage. [Videoband]  |
|          (Hilversum 1999)                   |
|(10) Lit: 9904.36: Pas verschenen: J. de Haas, A. Offenberg & M. Ootjers |
|          (red.). Menasseh Ben Israel. A digital collection.  |
|          [2 cd-rom's] (Amsterdam 1999)             |
|(11) Lit: 9904.37: Nieuw van AUP: P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele  |
|          leven', Het oeuvre van Vestdijk (Amsterdam 1999)   |
|(12) Lit: 9904.38: Nieuw: Ena Jansen & Wilfred Jonckheere. Boer en Brit. |
|          Afrikaanse en Nederlandse tekste uit en om die    |
|          Anglo-Boereoorlog (Pretoria 1999)           |
|(13) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 20 Apr 1999 13:26:26 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9904.27: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29.

Lezing over middeleeuwse poezie, maandag 26 april 1999, 16.00 uur.

 • Lezing ‘De uitvinding van het gedicht. Een beschouwing over Middeleeuwse poezie’ door prof.dr. W.P. Gerritsen. Inl. en aanmelding Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 020-5510769, 020-5510733 en e-mail: vodoc@bureau.knaw.nl.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 20 Apr 1999 20:25:12 +0100 (MET)
From: Korrie Korevaart <KOREVAART@pcmail.LeidenUniv.nl>
Subject: Vac: 9904.28: Vacatures Universiteit Leiden: twee universitaire docenten Taalbeheersing voor schrijfonderzoek (deadline: 3 mei 1999)

=============================================================
Vacatures Universiteit Leiden:
2 universitaire docenten Taalbeheersing voor schrijfonderzoek
=============================================================

In nummer 14 van het Vacaturebulletin van de Universiteit Leiden verschenen op 19 april 1999 de volgende twee advertenties:


Faculteit der Letteren, Opleiding Nederlandse taal- en letterkunde

UNIVERSITAIR DOCENT (v/m) (38 uur per week)
Vacaturenummer: 9-096/9997

Met ingang van 1 september 1999 bestaat bij de Opleiding Nederlandse taal- en letterkunde, sectie Taalbeheersing, een vacature voor een schrijfonderzoeker-methodoloog. Het te verrichten onderzoek moet aansluiten bij dat van de sectie, dat momenteel deel uitmaakt van het IFOTT (Instituut voor Functioneel Onderzoek van Taal en Taalgebruik).

Vereist:

 • promotie op het gebied van het schrijfonderzoek;
 • gebleken geschiktheid voor het verzorgen van onderwijs in de methoden en technieken van empirisch onderzoek;
 • gebleken didactische kwaliteiten;
 • bij voorkeur gebleken affiniteit met het genderperspectief in onderzoek en onderwijs;
 • bij voorkeur gebleken affiniteit met ICT-ontwikkelingen;
 • bij voorkeur gebleken gerichtheid op professionele communicatie en/of moedertaalonderwijs.

De aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor ten hoogste twee
jaar, met uitzicht op vaste dienst.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, minimaal fl. 3.990,- en maximaal fl. 8.429,- (schaal 12) per maand.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. A.C. Braet, tel. 071-5272535, (e-mail: Braet@rullet.LeidenUniv.nl).

Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop, binnen twee weken na verschijnen van dit blad, zenden aan:

Faculteit der Letteren
Afdeling Personeelszaken
T.a.v. mw. M.J.P. Okker
Hoofd Personeelszaken
Postbus 9515
2300 RA Leiden


Faculteit der Letteren, Opleiding Nederlandse taal- en letterkunde

UNIVERSITAIR DOCENT (v/m) (28,5 uur per week)
Vacaturenummer: 9-095/9997

Met ingang van 1 september 1999 bestaat bij de Opleiding Nederlandse taal- en letterkunde, sectie Taalbeheersing, een vacature voor een schrijfonderzoeker-methodoloog. Het te verrichten onderzoek moet aansluiten bij dat van de sectie, dat momenteel deel uitmaakt van het IFOTT (Instituut voor Functioneel Onderzoek van Taal en Taalgebruik).

Vereist:

 • promotie op het gebied van de argumentatietheorie;
 • gebleken didactische kwaliteiten;
 • bij voorkeur gebleken affiniteit met het genderperspectief in onderzoek en onderwijs.

De aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor twee jaar.

Het verzorgen van een openbaar college zal deel uitmaken van de selectieprocedure.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, minimaal fl. 3.990,- en maximaal fl. 8.429,- (schaal 12) per maand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. A.C. Braet, tel. 071-5272535, (e-mail: Braet@rullet.LeidenUniv.nl).

Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop, binnen twee weken na verschijnen van dit blad, zenden aan:

Faculteit der Letteren
Afdeling Personeelszaken
T.a.v. mw. M.J.P. Okker
Hoofd Personeelszaken
Postbus 9515
2300 RA Leiden

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 20 Apr 1999 13:26:26 +0200
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Web: 9904.29: Libris op Internet

==================
Libris op Internet
==================

Vanaf heden treft u de Internetsite in wording van Libris op http://www.libris.nl/ Onder de noemer ‘Er gebeurt altijd iets bij Libris’ vindt de bezoeker een schat aan informatie over acties als het Libris Leesfeest en de Libris Literatuur Prijs. Verder zijn er links naar alle Libris boekhandels, te selecteren op naam, postcode of via een kaart van Nederland. ‘Libris Lezen’ biedt suggesties voor de leeslijst, met zo actueel mogelijke boeken geschikt voor jongeren. Kern van de site is de Emotionele Database.

Emotionele Database

Vaak komen klanten in de Libris boekhandel met de vraag: ‘Ik heb zo’n fantastisch boek gelezen, heeft u iets wat er op lijkt?’ De Emotionele Database moet deze vraag gaan beantwoorden. De database wordt een bestand met persoonlijke voorkeurstitels van Libris-boekverkopers, niet gesorteerd op rubriek, maar op leeservaring en sfeer. De boekverkopers hebben van hun mooiste boeken, zowel fictie als non-fictie, de onderscheidende kenmerken aangegeven, aan de hand van emotionele codes. Dit betekent dat de boeken niet worden beschreven aan de hand van de gangbare indeling naar rubrieken (Literatuur, Spanning, Romantiek, Non-fictie), maar naar omschrijvingen die iets zeggen over de sfeer van het boek: humor, diepgang, geschiedenis, jeugdherinneringen, nagelbijtend spannend, filosofie, afscheid, verloren liefde, natuur, bizar, queeste. Elk boek krijgt minimaal acht, maximaal veertien van dit soort codes. Bezoekers van de Libris-site worden door de database geadviseerd in het lezen en kopen van nieuwe boeken op basis van leeservaring. Wie graag een boek als ‘IM’ van Connie Palmen leest, krijgt het advies voor een boek als ‘Taal zonder mij’ van Kristien Hemmerechts, op basis van de codes dood/afscheid, verloren liefde, tragisch, eventueel aangevuld met non-fictie-titels over rouwverwerking.

De huidige versie van de Emotionele Database bevat (nog maar) een paar honderd titels. Als de database straks – we verwachten voor de zomer van 1999 – volwaardig werkzaam en interactief te raadplegen is, staan er minimaal duizend boeken in. En dat aantal zal blijven groeien, de database wordt door leeslustige Libris boekhandelaren aangepast op basis van nieuw verschenen boeken. Zo ontstaat een soort levend organisme, steeds veranderend en actueel.

Libris is een organisatie van meer dan honderd Nederlandse boekhandels die intensief samenwerken, maar verder geheel zelfstandig zijn. Er zijn dan ook geen twee Libris-boekhandels hetzelfde. Toch is er veel wat hen bindt. Het brede assortiment van literaire, informatieve en actuele uitgaven uit binnen- en buitenland bijvoorbeeld. En vooral een gemeenschappelijk gevoel voor kwaliteit en de liefde voor het boek. Libris legt bewust in de opzet van haar Internet-site de nadruk op het informeren en verrassen van de lezer; direct bestellen en laten thuisbezorgen van boeken is niet mogelijk (wel kan de bezoeker een boek klaar laten leggen bij de Libris boekhandel).

Voor meer informatie: Libris, Caroline Damwijk (formulemanager, 033-2532369) of Sandra Piers (reclamecoordinator, 033-2532223).

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 13 Apr 1999 16:00:59 +0200
From: Jeroen Salman <Jeroen.L.Salman@let.uu.nl>
Subject: Sym: 9904.30: Symposium 'Tot volle waschdom' over kinder- en jeugdliteratuur op 1 en 2 oktober 1999 te Utrecht

====================================
Symposium kinder- en jeugdliteratuur
====================================

In 1999 is het tien jaar geleden dat ‘De hele Bibelebontse berg’ verscheen. Dit boek betekende een belangrijke impuls voor het onderzoek naar de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) en de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) willen dit onderzoek verder stimuleren. Zij organiseren daarom op 1 en 2 oktober 1999 in Utrecht een symposium onder de titel ‘Tot volle waschdom. Nieuwe hoofdstukken voor de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur’.

Het symposium is opgezet rondom vier thema’s:
I Auteurs en genres
II Uitgevers en boekverkopers
III Illustraties en illustratoren
IV Leescultuur
Elk van deze vier thema’s zal meer of minder specifiek worden ingevuld, telkens vanuit een ander tijdvak: de achttiende eeuw, de periode 1813-1880, 1880-1920 en 1920-1960. Op deze manier is het mogelijk binnen de vier thema’s een zekere ontwikkeling zichtbaar te maken.

Programma vrijdag 1 oktober

09.15 – 09.45 Ontvangst en koffie
09.45 – 10.00 Opening

I Auteurs en genres
——————-
10.00 – 10.30 Anne de Vries (Den Haag, KB)
Van proeve tot genre: kinderpoezie aan het eind van de achttiende eeuw
10.30 – 11.00 Theo Meder (Amsterdam, Meertens Instituut, KNAW)
Nederlandse sprookjes (19e-20e eeuw): verteld, verzameld, gedrukt
11.00 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.00 Aukje Holtrop (Amsterdam, Vrij Nederland)
Nienke van Hichtum (1860-1939)
12.00 – 12.30 Hans Matla (Den Haag, Uitgeverij Panda)
Strips als oud genre voor de jeugd
12.30 – 13.30 Lunch

II Uitgevers en boekverkopers
—————————–
13.30 – 14.00 Jeroen Salman (Utrecht, UU)
‘Om tot presentjes aan kinderen te geven’. Het kinderboek in de 18de-eeuwse boekhandel
14.00 – 14.30 Pieter Boekholt (Utrecht, UU)
De productie van schoolboeken aan het begin van de negentiende eeuw
14.30 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.30 Berry Dongelmans (Leiden, UL)
Kluitman en Van Goor als uitgevers van kinderboeken
15.30 – 16.00 Frank de Glas (Utrecht, UU)
Jeugdboekenuitgevers verschieten van kleur. Het jeugdboek en de ontzuiling
16.00 – 17.00 Borrel

Programma zaterdag 2 oktober

III Illustraties en illustratoren
———————————

10.00 – 10.30 Leontine Buijnsters-Smets (Nijmegen)
Onvermoede rijkdom: Nederlandse kinderboekillustratie tussen 1780 en 1840
10.30 – 11.00 Theo Gielen (Utrecht)
Ziet hier Piet den Smeerpoets staan!
11.00 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.00 Margreet van Wijk-Sluyterman (Putten)
Bekend en onbekend. Illustraties van kinderboeken rond de eeuwwisseling, 1880-1920
12.00 – 12.30 Truusje Vrooland-L”ob (Amsterdam)
Vernieuwende illustratoren tussen 1950 en 1960
12.30 – 13.30 Lunch

IV Leescultuur
———–
13.30 – 14.00 Arianne Baggerman (Utrecht, UU)
Sporen van jonge lezers in schriftelijke en beeldende bronnen
14.00 – 14.30 Frits Booy (Baarn)
Waardering en gebruik van negentiende-eeuwse kinderboeken
14.30 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.30 Jacques Dane (Groningen, RU)
Protestants-christelijke leescultuur voor de jeugd, 1880-1920
15.30 – 16.00 Piet Mooren (Tilburg, KUB)
Leesbevordering avant la lettre: Jannie Daane

V Synthese
———-
16.00 – 16.30 Helma van Lierop-Debrauwer (Leiden, UL)
16.30 – 17.00 Discussie

Inschrijving

Het inschrijfgeld bedraagt voor twee dagen NLG 95,- en voor een dag NLG 50,-. NBV-leden, SGKJ-donateurs en studenten (met vermelding van studentenkaartnummer) betalen voor twee dagen NLG 75,- en voor een dag NLG 40,-. Deze deelnemerskosten zijn inclusief koffie, thee, lunch en (op vrijdag) borrel. Inschrijving tot 13 september 1999. Voor nadere informatie en een inschrijvingsfolder kunt u zich wenden tot: Jeroen Salman, Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren, Muntstraat 4, 3512 EV Utrecht, Tel. 030-2536693 (prive: 0252-517905), fax. 030-2538381, email: Jeroen.Salman@let.uu.nl.

De Symposiumcommissie:
Berry Dongelmans (NBV)
Netty van Rotterdam (SGKJ)
Jeroen Salman (NBV)
Janneke van der Veer (SGKJ/NBV)

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 13 Apr 1999 15:54:08 +0200
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 9904.31: Studiedag 'Boek en beeld' over toegankelijkheid van beeldmateriaal op 21 mei 1999 te Den Haag

========================
Studiedag ‘Boek & Beeld’
========================

Plaats: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Datum: vrijdag 21 mei 1999
Tijd: 10.00-16.30 uur
Kosten: NLG 65,- per persoon inclusief lunch

Het Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) organiseert een studiedag over de toegankelijkheid van beeldmateriaal in bibliotheken en andere collecties.
De centrale vragen zijn: Hoe worden in Nederland visuele bronnen op het gebied van kunst en kunstgeschiedenis beheerd, ontsloten en gebruikt, en waar allemaal? Welke nieuwe mogelijkheden en onmogelijkheden bieden de stormachtige technische ontwikkelingen aan beheerders en gebruikers? En: tot welke vormen van samenwerking zouden wij kunnen komen? Deze keer wordt in het programma vooral aandacht geschonken aan het thema ‘boekillustraties in de periode 1600-1800’.

Programma

Voor de ochtend zijn als sprekers uitgenodigd zowel beheerders als intensieve gebruikers van beeldcollecties die elk vanuit de praktijk een specifiek aspect van de problematiek zullen belichten.

De sprekers zullen zich richten op:

 • de boekillustratie in het algemeen en problemen die men tegenkomt bij de beschrijving ervan
 • het gebruik van kartografisch-historisch materiaal in boeken
 • het gebruik van boekillustraties als historische en kunsthistorische bron
 • implicaties van reproductieverzamelingen (van papier tot digitaal) voor het omgaan met originelen
 • de rol van de ‘visual resources librarian’

In de middag zullen Gary Schwartz (kunsthistorisch onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Utrecht), Rudi Ekkart (directeur Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) en Aad Hofman (directeur Sound & Vision, uitgever van de ‘Hollstein’-reeks) elk een stelling poneren. Deze stellingen zullen inhaken op de in de ochtend gepresenteerde praktijkvoorbeelden en aanzetten tot een pittige discussie.

Voor meer informatie zie de OKBN-website: http://www.let.uu.nl/~okbn/

Aanmeldingen uiterlijk 7 mei opsturen aan: Nel Klaversma, penningmeester OKBN, p/a Amsterdams Historisch Museum, Postbus 3302, 1001 AC Amsterdam, 020-5231761, fax: 020-6207789, e-mail: ahmlibrary@compuserve.com.


Aanmelding

Ja, ik kom op 21 mei 1999 naar de studiedag Boek & Beeld in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag

naam ………………………….

instelling …………………….

adres …………………………

plaats ………………………..

Heden is 65,- overgemaakt door mij / door de instelling * op postgiro 7408305 t.n.v. penningmeester OKBN, p/a Vierhuysen 16, 1111 SC Diemen, onder vermelding van “Boek & Beeld 1999”

Datum:……………… Handtekening:…………..

* doorhalen wat niet van toepassing is


(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 08 Apr 1999 13:25:09 +0100 (MET)
From: R. van Hattum, via B. Dongelmans <DONGELMANS@pcmail.LeidenUniv.nl>
Subject: Sym: 9904.32: Bilderdijk-poeziesymposium op 28 mei 1999 te Den Haag

==========================
Bilderdijk-poeziesymposium
==========================

Op vrijdag 28 mei 1999 houdt de Vereniging “Het Bilderdijk-Museum” een symposium, gewijd aan de poezie van Willem Bilderdijk. Enkele ervaren poezielezers zullen een gedicht van de omstreden meester onder handen nemen. Na elke lezing zal gelegenheid zijn tot gedachtenwisseling. De teksten der te behandelen gedichten zullen vooraf aan deelnemers worden toegestuurd.

Programma:

10.00 uur zaal open; koffie
10.30 uur opening; lezing door Kees Fens
11.15 uur lezing door Wilt Idema
12.00 uur lezing door Peter van Lier
12.45 uur lunch
14.00 uur lezing door Rein Bloem
14.45 uur lezing door Micha”el Zeeman
15.30 uur lezing door Piet Gerbrandy
16.15 uur afsluiting

Sprekers:

Kees Fens heeft als poezielezer een enorme staat van dienst. Vanaf 1964 verschenen diverse essaybundels over allerlei onderwerpen. Van 1982 tot 1994 was hij hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde te Nijmegen. Tot voor kort had hij een wekelijkse poezierubriek in de Volkskrant. Wilt Idema was lange tijd hoogleraar Chinese letterkunde te Leiden. Vermaard is zijn Spiegel van de klassieke Chinese poezie (Meulenhoff 1991). Samen met Anton Korteweg publiceerde hij in 1978 een bloemlezing negentiende-eeuwse predikantenpoezie, onder de titel Vinger Gods, wat zijt gij groot!
Peter van Lier is filosoof en dichter. Bij Uitgeverij Meulenhoff verschenen zijn bundels Miniem gebaar (1995) en Gegroet o … (1998). Rein Bloem is onder meer dichter, vertaler en essayist. Toen hij nog poezie recenseerde, wist hij vele lezers te winnen voor de meest ontoegankelijke dichters. Zijn recentste bundels zijn De troost van de pelgrim (Querido 1997) en Roman (Herik 1998). Micha”el Zeeman is redacteur van de Volkskrant en Optima, en presentator van van een tv-programma over literatuur. De Bezige Bij gaf twee dichtbundels van hem uit: Beeldenstorm (1991) en Verhoudingen (1995).
Piet Gerbrandy is poezierecensent bij de Volkskrant en schrijft in De Groene Amsterdammer over Griekse en Latijnse literatuur. Zijn poeziebundel Weloverwogen en onopgemerkt (1996) verscheen bij Meulenhoff.

Deelnamekosten en aanmelding:

NLG 25 (met lunch NLG 40), studenten NLG 12,50 (met lunch NLG 27,50), van tevoren (onder vermelding ‘Symposium’) over te maken op: postgiro 367063 (Nederland) of postcheque 000-1659046-55 (Belgie)
t.n.v. Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’
Troelstraweg 22
3732 CD De Bilt

Plaats en bereikbaarheid:

Het symposium wordt gehouden in de studiezaal direct naast het Bilderdijk-Museum, op de eerste etage van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.
De VU is te bereiken vanaf:

 • Centraal Station: met metro 51 in het metrostation of met tram 5 op het Stationsplein;
 • Amstelstation: met metro 51 in het station of met bus 69 of 169 voor het station;
 • Station Amsterdam Zuid WTC: met metro 51 of tram 5 in het station, of met bus 63 voor het station. Station Amsterdam Zuid WTC – ook te bereiken met de metro vanaf station Sloterdijk – ligt op circa zeven minuten loopafstand van de VU.

Contactpersonen:

Piet Gerbrandy, Prins Hendrikstraat 3, 7101 CK Winterswijk (tel. 0543.515349)
M. van Hattum, Fokkerlaan 36, 1185 JC Amstelveen (tel. 020.6454368)

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wednesday, April 14, 1999 at 3:28:07 pm WDT
From: "Janet van Hell" <J.vanHell@ped.kun.nl>
Subject: Sym: 9904.33: Programma symposium 'Taal- en Taalontwikkeling' op 8 mei 1999 te Amsterdam

=================================================
Programma symposium ‘Taal- en Totaalontwikkeling’
=================================================

9.30 uur Intekening, ontvangst, koffie
9.55 uur Opening door A. Wijnands, voorzitter WAP
10.00 uur Centrale lezing: prof. dr. A.M. Schaerlaekens, docent taalontwikkeling, Katholieke Universiteit Leuven
10.40 uur Koffie en thee
11.00-12.40 uur Drie parallelsessies:
——————————————————-
Parallelsessie 1 – ochtend: Taaltraining in de Praktijk
——————————————————-
11.00 uur T. de Koning
Taalachterstand en Taalverwerving, een taaltrainingsprogramma voor de zinsbouw met een basiswoordenschat van 1000 woorden
11.35 uur J. Dekelver en N. de Bruyn
De Hanen Oudercursus, gerichte taalinterventie voor jonge kinderen
12.10 uur L. Schlichting
Leespad: een schriftelijke methode Nederlands als tweede taal bij dove kinderen
————————————-
Parellelsessie 2 – ochtend: Onderzoek
————————————-
11.00 uur J.M. van der Stelt
Baby’s leren praten: een kwestie van lichaamstaal
11.35 uur M. Broesterhuizen
Spreekvaardigheid en motorische programmering bij dove peuters
12.10 uur M.B. de Koning, L.J.C. Anteunis, & A.E. Baker
Medische perinatale risicofactoren: ontwikkelingsproblematiek op 2-jarige leeftijd bij kinderen met medische problemen rond de geboorte
————————————-
Parellelsessie 3 – ochtend: Onderzoek
————————————-
11.00 uur F.W. Coster, S.M. Goorhuis-Brouwer en H. Nakken
Pedagogische aspecten van taalontwikkelingsstoornissen
11.35 uur M.W.J.A. Braam-Voeten
Evaluatie en analyse van twee taalinterventieprogramma’s voor taalgestoorde kinderen
12.10 uur N. Veldkamp
Verhalen van blinde kinderen: een analyse van taalvaardigheden aan de hand van het (her)vertellen van een verhaal en een hoorspel
12.40 uur Lunch
13.45 uur Centrale lezing: prof. dr. P. Hagoort, neuropsycholoog, Max Planck Instituut / Katholieke Universiteit Nijmegen
14.30-15.55 uur Drie parallelsessies:
—————————————————–
Parallelsessie 1 – middag: Diagnostiek in de Praktijk
—————————————————–
14.30 uur W. Knijff, A.S. van Beveren-Valk, F.W. Coster en S.M. Goorhuis-Brouwer
Screening van de algehele ontwikkeling binnen de spraak- en taaldiagnostiek
15.00 uur Koffie en thee
15.20 uur M. Blumenthal en M.M.R. Julien
Anamnese meertaligheid als voorwaarde voor spraak-taal-diagnostiek van jonge meertalige kinderen
————————————
Parallelsessie 2 – middag: Onderzoek
————————————
14.30 uur K. Jansonius-Schultheiss en A.E. Baker
De taalverwerving van twee jaar oude kinderen met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet (schisis)
15.00 uur Koffie en thee
15.20 uur A.R. Scheper, A.E. Baker, B. Siebelink, en Ph.D.A. Treffers
De relatie tussen morfosyntactische, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen met een psychische stoornis
15.55 uur Centrale lezing: prof. dr. L. Verhoeven, orthopedagoog,
Katholieke Universiteit Nijmegen
16.40-18.00 uur Borrel; Algemene Ledenvergadering WAP

 • Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, Boelelaan 1105, Amsterdam.
 • Organisatie: Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten (WAP).
 • Kosten deelname: 75,- voor WAP-leden en 90,- voor niet-WAP-leden. Dit bedrag is inclusief congresbundel, lunch en versnaperingen.
 • Informatie en aanmelding: aanmelden bij Janet van Hell, e-mail J.vanHell@ped.kun.nl. Inschrijfgeld overmaken op giro 6318108 t.n.v. WAP Symposium te Amsterdam.
  (Het symposium werd o.a. aangekondigd in Neder-L 9808.04.)

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 14 Apr 1999 17:26:28 +0200
From: "Arjan den Boer" <post@ab-c.nl>
Subject: Lit: 9904.34: Nieuw: cd-rom 'Klassieke Literatuur'; Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen t/m de Tachtigers

INGEZONDEN MEDEDELING

=============================================================
Nieuw: cd-rom ‘Klassieke Literatuur’;
Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen t/m de Tachtigers
=============================================================

De cd-rom ‘Klassieke Literatuur’ bevat een electronische bibliotheek met de complete teksten van meer dan 125 bekende werken. De teksten zijn uitgebreid te doorzoeken, te kopieren en uit te printen. De weergave kan geheel naar wens worden ingesteld. Daarnaast biedt de cd verhelderende inleidingen en samenvattingen met koppelingen naar de tekst. Veel moeilijke of verouderde woorden worden verklaard. De cd-rom is geillustreerd met meer dan 350 afbeeldingen van handschriften, oude drukken, oorspronkelijke illustraties en schrijversportretten.

Gerenommeerde literatuurhistorici vertellen over hun ‘geliefde’ schrijver en bekende stemmen (Gerrit Komrij, Letty Kosterman e.a.) lezen fragmenten voor. In de Tijdbalk staan literaire en historische gebeurtenissen overzichtelijk naast elkaar. Liederen uit de Middeleeuwen, de Renaissance en de Gouden Eeuw, uitgevoerd door de Camerata Trajectina, brengen het geheel tot leven. Deze unieke cd-rom is bedoeld voor iedereen die van literatuur en geschiedenis houdt, en vormt een handig naslagwerk voor scholieren en studenten.

Bekende werken van schrijvers als: Jacob van Maerlant, Anna Bijns, G.A. Bredero, Constantijn Huygens, Joost van den Vondel, Jacob Cats, Pieter Langendijk, Elisabeth Wolff en Agatha Deken, Willem Bilderdijk, Hendrik Conscience, Piet Paaltjens, Guido Gezelle, Multatuli, Willem Kloos, Frederik van Eeden.
Maar ook: Jan van Hout, Anna Roemers Visscher, Maria Tesselschade, Dirk Rafa”elsz. Camphuijsen, Joannes Six van Chandelier, Jan Baptista Wellekens, Hendrik Doedijns, Jacob Campo Weyerman, Jan Jacob Cremer, J.P. Heije, C.E. van Koetsveld, Anton Bergmann, Albrecht Rodenbach, e.a.

Interactieve interviews met: dr. Willem Kuiper (UvA), prof. dr. Herman Pleij (UvA), prof. dr. M.A. Schenkeveld (UU), dr. Els Stronks (UU), dr. Johan Koppenol (UvA), dr. A. Hanou (UvA), dr. G.J. Johannes (UvA), dr. Jan Fontijn.

Tot stand gekomen in samenwerking met:

 • Project Laurens Jansz. Coster, Amsterdam
 • Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
 • Goudse Librije, Streekarchiefdienst Hollands Midden, Gouda

Reacties uit de pers:
Prachtige literatuurgeschiedenis op beeldscherm (…) Klassieke Literatuur hoort vooral thuis in elke mediatheek in het voortgezet onderwijs. Snel zoeken via een fraai vormgegeven programma, niet alleen tekst, maar ook beeld en geluid. (Algemeen Dagblad, vijf sterren)

Het is een prachtuitgave geworden, een van de beste naslagwerken van de laatste jaren. (…) Dit is een cd-rom die elke student van de Nederlandse taal in bezit moet hebben. Maar ook anderen voor wie de tale een bloem is, zullen aan ‘Klassieke Literatuur’ permanent genoegen nemen. (De Gelderlander)

Systeemeisen:
PC 80486SX of hoger met Windows 95, 98 of NT:
SVGA-monitor (800×600, 65.000 kleuren)
16 Mb RAM of meer
16-bits geluidskaart
4x speed cd-romspeler
Internetaansluiting (optioneel)

Productie: ab-c media
Uitgave: Spectrum Software
Verkrijgbaar in de boekhandel
Bestellen via boeknet:
http://www.boeknet.nl/servlet/book?id=917281473749
Prijs NLG 99,90 ISBN 9053440453

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 20 Apr 1999 13:26:26 +0200
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9904.35: Pas verschenen: Voskuil in de Plantage. [Videoband] (Hilversum 1999)

==============
Pas verschenen
==============

Voskuil in de Plantage. Hilversum: VPRO, 1999 (VPRO Video, 9932). NLG 28,50; ISBN 90-6727-034-2.

De VPRO heeft de interviews die Hanneke Groenteman in haar programma De Plantage heeft gehad met J.J. Voskuil uitgebracht op een drie uur durende videoband: ‘Voskuil in de Plantage’. Het laatste interview vond plaats op 28 februari 1999, na het verschijnen van deel 5 van ‘Het Bureau’ en vlak na de publicatie van ‘De moeder van Nicolien’. Van dit programma werd een uur uitgezonden, terwijl een tweede uur alleen voor het in de Plantage-studio verzamelde publiek bestemd was. Beide uren staan integraal op de videoband, alsmede het interview dat in januari 1997 bij Voskuil thuis plaatsvond na het verschijnen van deel 2 van de romancyclus.

Wie alles nog eens op z’n gemak wil nakijken, bestelle onverwijld ‘Voskuil in de Plantage’ door overmaken van NLG 28,50 op giro 444600 t.n.v. VPRO Publieksservice o.v.v. ‘Voskuil Video’. De band is ook te koop in de betere boeken- of platenzaak. Een bezoek aan de VPRO-winkel is mogelijk op http://www.vpro.nl/winkel

PJV

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 20 Apr 1999 13:26:26 +0200
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9904.36: Pas verschenen: J. de Haas, A. Offenberg & M. Ootjers (red.). Menasseh Ben Israel. A digital collection. [2 cd-rom's] (Amsterdam 1999)

==============
Pas verschenen
==============

J.J.M. de Haas, A.K. Offenberg, M.G. Ootjers (red.). Menasseh Ben Israel. A digital collection of seventeenth-century jewish printing in Amsterdam. 2 cd-rom’s. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999. NLG 99,-; ISBN 90 5356 320 2.

De neerslag van een veelbewogen zeventiende-eeuws leven op twee cd’s! De later wereldberoemde Amsterdamse drukker-uitgever Menasseh Ben Israel werd in 1604 als Manuel Dias Soeiro in Lissabon geboren. Op de vlucht voor de Inquisitie komt de familie in 1616 in Amsterdam terecht. Daar begint Menasseh in 1627 de eerste joodse drukkerij die tot diep in de achttiende eeuw voortgezet zal worden. Als geleerde en schrijver stond Menasseh in contact met o.a. Hugo de Groot, Caspar Barlaeus, Gerardus Vossius en Rembrandt.

De Bibliotheca Rosenthaliana, ondergebracht in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, bezit een vrijwel complete collectie Menasseh-drukken (69 van de 76 bekende edities): bijbeluitgaven, gedenkboeken, rabbijnse literatuur en andere werken in het Hebreeuws, Jiddisch, Spaans, Portugees, Latijn, Nederlands en Engels.

De beide cd-rom’s bevatten naast korte bibliografische beschrijvingen de complete tekst-in-afbeeldingen (ruim 11.000 plaatjes in Tiff-formaat, CCITT, group IV, 300 dpi) van 62 eerste drukken, 7 herdrukken en vertalingen uit de zeventiende en achttiende eeuw (op cd-rom1 de drukken van 1627-1638; op cd-rom2 de drukken van 1638/39-1655), 6 autografen (vier brieven aan Isaac Vossius, 1 aan G.J. Vossius, 1 aan Hugo de Groot), 2 portretten (een gravure door Salmon Italia en een ets van Rembrandt), een korte biografische schets en een lijst secundaire literatuur.

De systeemvereisten om de Menasseh-cd’s te laten draaien, zijn de volgende: Windows 3.11/NT; Apple Macintosh; Unix – 486sx25 microprocessor, 8 MB RAM – 10 MB vrije schijfruimte – een webbrowser die frames ondersteunt (Netscape 3.0 of hoger, Internet Explorer 3.0 of hoger) – Apple Macintosh tiff viewer. Netscape 3.04 en Minolta tiff viewer plug-in worden op de cd meegeleverd.

Als aan alle technische vereisten voldaan is, ontrolt zich op het scherm een schat aan informatie. Vanuit het bibliografisch overzicht is elke boektitel een hyperlink naar de uitvoeriger beschrijving met annotaties (helaas zonder collatieformules). Daar bevindt zich links een kolom cijfers die corresponderen met evenzovele boekopeningen die zich laten verkleinen of vergroten van 25 tot 400 procent. Iedere drukletter, elk typografisch ornament, alle houtblokjes laten zich als onder een microscoop bekijken. De boekhistoricus heeft hier een prachtig instrument in handen om typografisch onderzoek te doen. Op deze wijze moeten veel meer drukkersbibliografieen gemaakt worden!

Maar niet alleen de boekhistoricus komt aan zijn trekken. Tal van andere disciplines kunnen profiteren van deze bibliotheek van 69 oude drukken die men voor de spotprijs van NLG 99,- in huis haalt (overigens had men voor een gulden meer wel een echt cd-doosje kunnen leveren; nu is het een worsteling om de schijven uit het karton te wurmen). Conservator Offenberg van de Rosenthaliana kan zijn kostbare bezit goeddeels in het magazijn laten; alleen voor analytisch-bibliografisch onderzoek moet zijn Menasseh-collectie nog uit de kast.

P.J. Verkruijsse

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 15 Apr 1999 15:54:33 +0200
From: Francoise Kraaijenzank <francoisek@aup.uva.nl>
Subject: Lit: 9904.37: Nieuw van AUP: P. Kralt, 'Paradoxaal is het gehele leven', Het oeuvre van Vestdijk (Amsterdam 1999)

PERSBERICHT

===================================================================
P. Kralt, ‘Paradoxaal is het gehele leven’, Het oeuvre van Vestdijk
===================================================================

Zonder enige twijfel hoort Simon Vestdijk tot de grote Nederlandse auteurs van de twintigste eeuw, niet alleen vanwege de omvang van zijn oeuvre (bijna honderd titels), maar ook om de veelzijdigheid van zijn talent (Vestdijk schreef gedichten, essays, verhalen, novellen en romans). De tien opstellen in ‘Paradoxaal is het gehele leven’ geven met elkaar een duidelijk beeld van de grootsheid van de verbeelding en de originaliteit van Vestdijks denkbeelden. Beschouwingen over poezie en essay worden afgewisseld met analyses van romans en studies over Vestdijks werkwijze en thema’s. Veel bekende Vestdijk-thema’s komen aan bod: dood, liefde, trouw en verraad, macht, destructie en schuld. De auteur bespreekt hoe Vestdijk door schilderijen werd geinspireerd en hoe hij vrienden en liefdes uit zijn jeugd in zijn verbeeldingswereld integreerde.

Centraal staat Vestdijks niet aflatende aandacht voor de paradox. “Wonderlijk, irrationeel en paradoxaal is namelijk het gehele leven, op ieder moment, en in al zijn manifestaties.” Deze uitspraak van Vestdijk typeert zijn werk als geen andere. Kralt laat zien hoe die visie niet alleen het geheel beheerst, maar ook tot in de kleinste details doordringt.

Piet Kralt was ruim tien jaar (eind)redacteur van de Vestdijkkroniek. Naast een aantal essays publiceerde hij drie boeken over Vestdijk.

Inhoud

Voorwoord
1 Vermommingen van Judas
2 Spiegels van liefde en dood
3 Een Lahringer Judas en zijn Jezus
4 Bijfiguren die het niet zijn
5 Het romanschema van Ierse nachten
6 De onvergetelijke Gerritje
7 Vestdijks ‘jeugdvrienden’
8 Een raadselachtig gedicht
9 Poezie, gekunsteldheid, grammatica
10 Dichter versus burger
Bibliografie
Register

15 april 1999 * 200 pagina’s * ingenaaid * ISBN 90-5356-351-2 * NLG 35,-

Voor meer informatie of het aanvragen van een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met Francoise Kraaijenzank of Pleun Luykx, tel.: 020-4200050. Besprekingen of recensies zien wij graag in tweevoud tegemoet.

Amsterdam University Press
Prinsengracht 747-751
1017 JX Amsterdam
The Netherlands
Tel: 31 20 420 0050/625 0928
Fax: 31 20 420 3214
e-mail francoisek@aup.uva.nl
http://www.uva.nl/aup/aup.html

(12)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 20 Apr 1999 21:44:15 +0200
From: "Wilfred Jonckheere" <Jonckheere@futurenet.co.za>
Subject: Lit: 9904.38: Nieuw: Ena Jansen & Wilfred Jonckheere. Boer en Brit. Afrikaanse en Nederlandse tekste uit en om die Anglo-Boereoorlog (Pretoria 1999)

===========================================
Nieuwe bundel over Boerenoorlog (1899-1902)
===========================================

Eind maart 1999 is de bundel “Boer en Brit. Afrikaanse en Nederlandse tekste uit en om die Anglo-Boereoorlog” bij de uitgeverij Protea Boekhuis in Pretoria verschenen. Deze bundel, samengesteld en ingeleid door Ena Jansen (Universiteit van de Witwatersrand, Johannesburg) en Wilfred Jonckheere (Universiteit van Natal, Pietermaritzburg), wil aan de hand van een honderdtal uittreksels uit de Afrikaanse en Nederlandse literatuur een ongewoon beeld van de Boerenoorlog (1899-1902) scheppen. Het gaat om een reeks fragmenten uit Nederlandse dagboeken uit die tijd, gedichten van o.m. Kloos, Verwey, Boutens, Van Oye, Totius, Celliers, Leipoldt en anderen, fragmenten uit Nederlandse en vooral Afrikaanse romans, stukken uit herinneringsbundels en dies meer. Deze bloemlezing wil een multiperspectief in twee talen bieden, bestaande uit teksten van mensen die het oorlogsgeweld destijds persoonlijk meegemaakt hebben of er zich op afstand intens mee bezighielden. Andere romanfragmenten zijn afkomstig van Afrikaanse schrijvers (Etienne Leroux, Elsa Joubert tot en met Christoffel Coetzee en A.H.M. Scholtz) die deze oorlog vanaf de jaren zeventig tot onlangs weer onder ogen genomen hebben. De fragmenten zijn zo gerangschikt dat ze in de mate van het mogelijke een chronologisch beeld van de oorlog geven. Hierbij wordt het perspectief van anderskleurigen, vrouwen en kinderen niet vergeten.

De kostprijs is 79 ZA Rand. Bestellingen bij Protea Boekhuis, Posbus 35110, Menlopark 0102, Zuid-Afrika.

(13)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9904.c --------------------------*