Neder-L, no. 9904.a

Subject: Neder-L, no. 9904.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 9 Apr 1999 17:08:48 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zevende-jaargang--------- Neder-L, no. 9904.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9904.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Lezing 'Ervaringen in W.O. II in de literatuur' door|
|           prof. dr. E. Ibsch, 15 april 1999 (Maastricht)   |
|          - Derde Nijmeegse Letterencongres, 15 april (Nijmegen)|
|          - Discussieavond over nieuwe literatuurgeschiedenis, |
|           13 april 1999 (Utrecht)               |
| (2) Med: 9904.02: LVVN-nascholingscursus 'Taalkundig ontleden' in april |
|          en mei 1999 te Leiden door prof. dr. P.C. Paardekooper|
| (3) Med: 9904.03: Kiliaanlezing 'De etymologie van haring' op 22 april |
|          1999 te Amsterdam door dr. Dirk Boutkam        |
| (4) Med: 9904.04: Achtste Bert van Selm-lezing 'Vrouwengeheimen' op 7  |
|          september 1999 te Leiden door dr. Orlanda Lie     |
| (5) Med: 9904.05: Landelijk Postdoc Platform wenst carrierebeleid voor |
|          onderzoekers; vergadering op 19 april 1999 te Utrecht |
| (6) Web: 9904.06: TABU squibnummer 1995 staat op het web        |
| (7) Sym: 9904.07: IVG-congres van 10 tot 16 september 1999 te Wenen   |
| (8) Sym: 9904.08: TABU-dag 1999 op 18 juni 1999 te Groningen, met o.a. |
|          lezingen door dr. A. Fetzer en prof. dr. W. Schulze  |
| (9) Sym: 9904.09: Dag 'Claus op de Campus' over Hugo Claus op 7 mei 1999|
|          te Antwerpen                     |
|(10) Lit: 9904.10: Nieuw: hebbeboekje 'Passie voor boeken' van de    |
|          Nederlandse Boekhistorische Vereniging        |
|(11) Lit: 9904.11: Nieuw: twee delen in AUP-serie 'Tekst in Context' over|
|          Van Maerlant en Reinaert de Vos            |
|(12) Lit: 9904.12: Pas verschenen: Piet Calis. Schrijvers en tijdschrif- |
|          ten tussen 1945 en 1948 (Amsterdam 1999)       |
|(13) Lit: 9904.13: Pas verschenen: NCC-adres 1999 (Den Haag 1999)    |
|(14) Lit: 9904.14: Pas verschenen: Abraham Ortelius. Aurei saeculi imago.|
|          [Herdruk] (Wildert 1999)               |
|(15) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 04 Apr 1999 15:23:42 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9904.01: Evenementen-agenda

=================
Evenementenagenda
=================


MAASTRICHT, Universiteit, Collegezaal Nieuwenhof, Zwingelput 4.

Studium Generale Maastricht: WO II en literatuur, 15 april 1999, 20 uur.

 • Lezing ‘Ervaringen in de Tweede Wereldoorlog in de literatuur’. Over de verschillende representaties en hun mogelijkheden en grenzen. Door prof. dr. E. Ibsch (Algemene Literatuurwetenschap VU). Organisatie en inl. Studium Generale Maastricht 043-3883541, fax 3256909. Toegang gratis.

NIJMEGEN, Aula Katholieke Universiteit, Comeniuslaan 2.

Derde Nijmeegse Letterencongres, 15 april 1999, 9-17 uur.

 • Congres rond het thema: Uitgelezen!? Lezen in verleden, heden en toekomst. Sprekers zijn Marco Mostert (over de orale lezer), Lia van Gemert (over de verlichte lezer), Cor Aarnoutse (over de lerende lezer), Anneke Smelik (over de visuele lezer), Kees Fens (over de heilige lezer), Dick Schram (over de weerbarstige lezer), Franc Schuerewegen (over de digitale lezer) en Wietske Vonk (over de lezende lezer). Kosten: NLG 30,-. Informatie: mevrouw M. Majoor, 024-3612232.

UTRECHT, Senaatszaal Academiegebouw, Domplein 29.

Discussieavond over de nieuwe literatuurgeschiedenis, 13 april 1999, 19.30 uur.

 • De studievereniging voor Utrechtse neerlandici, Awater, organiseert een avond over de nieuwe literatuurgeschiedenis. Tijdens deze avond zullen medewerkers aan dit project, niet-academici en studenten met elkaar in discussie treden over onder meer het nut en de haalbaarheid van dit werk. De avond wordt ingeleid door Jan de Boer en Martijn de Graaff, waarna Arie-Jan Gelderblom het project toelicht. Na de pauze (om 20.30 uur) vindt een forumdiscussie plaats o.l.v. Ben Peperkamp. Nadere inlichtingen: 070-3469609 (Martijn de Graaff) of 030-6952207 (Jan de Boer).

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 23 Mar 99 17:21:28 MET
From: "G Leerdam" <G.Leerdam@dienst.vu.nl>
Subject: Med: 9904.02: LVVN-nascholingscursus 'taalkundig ontleden' in april en mei 1999 te Leiden door prof. dr. P.C. Paardekooper

=============================================================
Cursus ‘Taalkundig ontleden’ door prof. dr. P.C. Paardekooper
=============================================================

De Landelijke Vereniging van Neerlandici organiseert een nascholingscursus ‘taalkundig ontleden’. Docent is prof. dr. P.C. Paardekooper (o.m. auteur van de _Beknopte ABN-syntaxis ). De cursus, die zich richt op docenten Nederlands in lager of voortgezet onderwijs en in de vreemde talen, is in het bijzonder bestemd voor docenten die (nog) niet bekend zijn met de ‘methode Paardekooper’ en deze bij de lessen traditioneel ontleden in het vak Nederlands zouden willen toepassen. De cursus vindt plaats aan de Universiteit Leiden op 4 zaterdagen (17 en 24 april, 1 en 8 mei 1999). Cursisten die de kosten uit PAO-budgetten vergoed krijgen betalen NLG 200,-; overigen NLG 100,-. De cursus wordt afgesloten met een toets; deelnemers ontvangen een nascholingscertificaat.
Nadere informatie bij de LVVN: G.Leerdam@dienst.vu.nl

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 23-MAR-1999 01:37:21.46
From: Marlies Philippa <marlies.philippa@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9904.03: Kiliaanlezing 'De etymologie van haring' op 22 april 1999 te Amsterdam door dr. Dirk Boutkam

=============
Kiliaanlezing
=============

De Kiliaanstichting, verantwoordelijk voor de samenstelling van het nieuwe Groot Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, organiseert op donderdag 22 april haar jaarlijkse Kiliaanlezing voor een breed publiek. Deze lezing, die gratis toegankelijk is, zal plaatsvinden in het PC-Hoofthuis in Amsterdam: Spuistraat 134, te bereiken met tram 1, 2, 5, 13 en 17 vanaf het Centraal Station, halte Dam.

Spreker is Dr. Dirk Boutkan, werkzaam aan de universiteit van Leiden en de Friese Academie. Hij heeft onder andere een klank- en vormleer geschreven van het stadsdialect van Tilburg en een fonologie/morfologie van een Oudfries dialect; verder is hij bezig met een Oudfries etymologisch woordenboek. Belangwekkend in zijn onderzoek is, dat hij criteria heeft gevonden om substraatwoorden te onderscheiden. Bij enkele visbenamingen blijken deze criteria aanwezig te zijn. Het onderwerp van zijn lezing is De etymologie van haring.

De lezing – die volgens traditie in april plaatsvindt; in deze maand valt immers Kiliaans sterfdag – begint om 15.00 uur en zal tot 16.30 uur duren. Daarna is er de mogelijkheid tot borrelen en gezamenlijk eten.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 23 Mar 1999 12:25:54 +0100 (MET)
From: "Berry Dongelmans" <Dongelmans@pcmail.LeidenUniv.nl>
Subject: Med: 9904.04: Achtste Bert van Selm-lezing 'Vrouwengeheimen' op 7 september 1999 te Leiden door dr. Orlanda Lie

============================
Achtste Bert van Selm-lezing
============================

Op dinsdag 7 september 1999 zal de achtste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht die dr. Orlanda S.H. Lie zal houden onder de titel ‘Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse artesliteratuur’.

De Middelnederlandse artesliteratuur bevat diverse geschriften met gegevens over het vrouwelijk lichaam en de vrouwelijke natuur. Zo zijn er traktaten die zich richten op de anatomie, fysiologie en pathologie van het vrouwelijk lichaam en de behandeling van vrouwenkwalen. Andere teksten stellen het lichaam van de vrouw voor als een vergissing van de natuur, dat een gevaar kan zijn voor de omgeving. In dit soort teksten gaat het om geheime of intieme zaken, zoals de vrouwelijke geslachtsdelen, seksualiteit, menstruatie, bevruchting, voortplanting en bevalling. Ze worden dan ook wel aangeduid als ‘Secretum’ of ‘Secreta mulierum’ (heimelijkheid / heimelijkheden der vrouwen). Wortelend in de klassieke oudheid, werd deze traditie in de Middeleeuwen voortgezet door gezaghebbende Latijnse auteurs. Vanaf de twaalfde eeuw ontstaan er ook versies in de volkstaal, waardoor een breder publiek kon worden bereikt. Aan de hand van enkele Middelnederlandse artesteksten en hun overlevering wordt ingegaan op de vraag naar publiek en functie van deze teksten. En welk vrouwbeeld werd erin gepropageerd?

Orlanda S.H. Lie is sinds 1976 verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar ze thans werkzaam is als universitair hoofddocent Middelnederlandse letterkunde. Ze studeerde Duitse taal- en letterkunde en Middeleeuwse Studies aan de University of California in Berkeley. In 1987 promoveerde zij op ‘The Middle Dutch Prose Lancelot. A study of the Rotterdam fragments and their place in the French, German and Dutch Lancelot en prose tradition’ (Middelnederlandse Lancelotromans 2). Ze publiceert regelmatig over Middelnederlandse artesliteratuur, haar belangrijkste specialisme. Verder geniet de overgang van vers naar proza, en de discussie daaromheen, haar bijzondere belangstelling. Ze heeft meegewerkt aan ‘Den duytschen Cathoen. Naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch’ (Hilversum, 1998).

Alumni van de Opleiding Nederlands, studenten, docenten, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.

Toegangskaarten voor de lezing

De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Centraal Faciliteitengebouw (gebouw 1175) van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden en begint klokke 16.15 uur. Aansluitend wordt in het restaurant een drankje geschonken. Toegangskaarten voor de lezing kunnen vanaf heden tot 15 augustus worden aangevraagd bij de Universiteit Leiden, Opleiding Nederlands, Commissie Bert van Selm-lezing, P.N. van Eyckhof 1, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. Men kan ook gelijktijdig met de bestelling van de uitgave van de lezing op de giro-overschrijving een toegangskaart aanvragen. De toegangskaarten worden kort na medio augustus toegestuurd.
Voor nadere informatie: secretariaat van de Opleiding Nederlands, tel. 071-5272604.

Uitgave van de lezing

De uitgave van de Bert van Selm-lezingen wordt verzorgd door uitgeverij De Buitenkant te Amsterdam. De achtste Bert van Selm-lezing zal verschijnen op 7 september 1999. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door NLG 19,50 (of een veelvoud daarvan) over te maken naar gironummer 5855625 t.n.v. Universiteit Leiden cs Opleiding Nederlandse Taal- en Letterkunde, geb. nr. 1167, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; o.v.v. “Achtste Bert van Selm-lezing” of, bij bestelling vanuit het buitenland, door toezending van een Eurocheque. De bestelling is op 7 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 02 Apr 1999 14:38:16 +0200
From: "Angeliek van Hout" <Angeliek.vanHout@let.uu.nl>
Subject: Med: 9904.05: Onlangs opgericht Landelijk Postdoc Platform wenst carrierebeleid voor onderzoekers; vergadering op 19 april 1999 te Utrecht

==========================
Landelijk Postdoc Platform
==========================

Bestaat dat wel, carrierebeleid voor onderzoekers? Wij van het Landelijk Postdoc Platform zijn van mening dat dat niet bestaat, maar wel zou moeten bestaan om de kwaliteit van het universitaire onderzoek in Nederland te waarborgen. Immers, het niveau van wetenschappelijk onderzoek staat of valt met de onderzoekers.

Wetenschapsbeleid zou erop gericht moeten zijn goede onderzoekers te behouden voor de wetenschap. Dit kan alleen door hen te koesteren (goede arbeidsvoorwaarden) en hen carriereperspectieven aan te bieden. Een goed personeelsbeleid is daarom geboden, maar ontbreekt helaas.

Dit blijkt ook uit een onlangs verschenen rapport Werk- en loopbaanpositie van postdocs. Volgens dit rapport krijgt slechts 20&37; van de postdocs een vaste onderzoeksbaan maar waarschijnlijk is dit percentage veel lager (5-10&37;) omdat vooral ex-postdocs die niet doorstroomden moeilijk bereikbaar waren voor het onderzoek. Het gebrek aan loopbaanperspectief blijkt ook uit het zgn. ‘stapelen’: 40&37; van de postdocs is al aan zijn/haar 2e aanstelling bezig, 12&37; zelfs al aan hun 3e of 4e.

Op 25 februari 1999 heeft er een loopbaandiscussie-middag plaatsgevonden in Den Haag. Behalve beleidsmakers (NWO, Ministerie van O&W, VSNU) hebben wij als (postdoc) onderzoekers via het platform het woord gevoerd op deze middag en het Landelijk Postdoc Platform formeel opgericht. Voor enkele beleidspunten van het platform, zie hieronder.

Meer informatie vind je op onze web pagina:

http://132.229.181.29/platform.html

Het Landelijk Postdoc Platform is zich aan het organiseren en profileren.
Dit bericht is dan ook een oproep om lid te worden. Niet alleen postdocs (huidig, toekomstig of verleden), maar iedereen die geinteresseerd is in deze problematiek kan lid worden. (Het lidmaatschap is gratis.)

Wil je geinformeerd blijven over onze aktiviteiten voor een beter beleid met betrekking tot een carriere in het wetenschappelijk onderzoek, ondersteun je onze doelstellingen of wil je ook meewerken, stuur je gegevens (zie onderstaand “formulier”) dan door naar:

Angeliek.vanHout@let.uu.nl, secretaris Landelijk Postdoc Platform

Verder zijn we een mailing list gestart waarop discussie over de postdoc zaken gevoerd gaat worden. Op deze lijst is men vrij te discussieren, vragen te stellen, informatie kenbaar te maken, etc. over alle zaken die gerelateerd zijn aan wetenschapsbeleid in het algemeen en de bemensing van de wetenschap in het bijzonder. Het Landelijk Postdoc Platform gebruikt deze lijst ook als een van de media om haar aktiviteiten aan te kondigen. Je kunt je op de lijst aanmelden (“abonneren”). Zie hieronder hoe je dat doet.

Je bent natuurlijk ook van harte welkom op onze vergaderingen. De eerstvolgende is:
maandag 19 april 1999, 9.30-12 uur
Adres: UiL OTS, Universiteit Utrecht, Trans 10, Utrecht, zaal 0.54. De
Trans is gelegen nabij de Dom (eerste zijstraat links als je vanaf de Dom langs het Academiegebouw loopt).

groeten, de bestuursleden van het Landelijk Postdoc Platform

Voorzitter: George Schramkowski, E-mail G.P.Schramkowski@phys.uu.nl
(030) 253-3273
Secretaris: Angeliek van Hout, E-mail Angeliek.vanHout@let.uu.nl
(030) 253-6279
PR-persoon: Helen de Hoop, E-mail Helen.deHoop@let.uu.nl
(030) 253-6189
Ombudspersoon: Will Derks, E-mail derks@rullet.leidenuniv.nl
(071) 527-2413


Lid Landelijk Postdoc Platform

Naam:
Positie:
Affiliatie:
Vakgebied:

Postadres werk:
Bezoekadres werk:
Prive-adres:

Telefoon werk:
Telefoon prive:
Fax:
E-mail:

Promotiejaar:
Aantal en soort aanstellingen, stipendia, etc. na promotie:
Bestuurlijke functie(s):

Actief/passief lid:
Hoeveel info voor op ledenlijst: werk & prive, alleen werk, alleen e-mail.
N.B. Actief/passief lidmaatschap houdt vooral in hoeveel mail je van ons wilt krijgen. Actieve leden krijgen aankondigingen en notulen van vergaderingen (maar hoeven niet naar vergaderingen te komen). Passieve leden krijgen alleen de algemene zaken.
N.B. De ledenlijst komt achter een login en password op de web pagina te staan. Alleen leden krijgen deze login & password en kunnen de ledenlijst die “erachter” zit dan inzien.


Aanmelden en afmelden mailing list POSTDOC-L

Je kunt je als volgt aanmelden als deelnemer op de lijst:

 • stuur een mailtje naar majordomo@phys.uu.nl
 • GEEN subject (titel van e-mail)
 • als e-mailboodschap zelf ALLEEN de zin
  subscribe postdoc-l name
  waarbij ‘name’ optioneel is en staat voor het e-mailadres van de aan te melden persoon. Als je ‘name’ niet opgeeft wordt vanzelf het e-mailadres van de verstuurder genomen.
 • verstuur de E-mail. Je krijgt dan snel een e-mail van de mailserver majordomo@phys.uu.nl dat je nu lid bent van de e-maillijst. Ook ontvang je een informatieve e-mail over hoe de lijst werkt en hoe je hem kan gebruiken.

Afmelden van de lijst (unsubscriben) gaat precies hetzelfde als aanmelden; alleen vervang je ‘subscribe’ in het E-mailbericht door ‘unsubscribe’.

N.B. Deelname aan deze lijst wordt niet opgevat als lidmaatschap van het Landelijk Postdoc Platform. Immers, het is niet zonder meer zo dat een deelnemer aan deze lijst het platform in haar doelstelling steunt.


Enkele beleidspunten van het Landelijk Postdoc Platform

 • Zo spoedig mogelijk afschaffen van wachtgeldregeling ten gunste van ‘gewone’ WW, zodat instellingen de wachtgeldkosten niet zelf hoeven te betalen en geen toevlucht meer hoeven te zoeken tot uitzend- c.q. bursaalconstructies. Het vrijkomende geld moet ten goede komen aan postdoc-aanstellingen.
 • Minder AiO’s aanstellen, zodat minder onderzoekers teleurgesteld worden in het vastlopen van een wetenschappelijke carriere. Het vrijkomende geld moet aan postdoc-aanstellingen besteed worden.
 • Universiteiten en instellingen financieel prikkelen om zelf meer postdocs aan te nemen.
 • Verhoging van het onderzoeksbudget om goede onderzoekers een betere kans te geven een loopbaan op te bouwen. Dit vergt dus politieke lobby in Den Haag!
 • Bestaande middelen beter verdelen. Concreet: verdwijnt er niet teveel (onderzoeks)geld in bestuurlijke overhead?

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 29 Mar 1999 20:33:01 +0200 (METDST)
From: Jan-Wouter Zwart <zwart@let.rug.nl>
Subject: Web: 9904.06: TABU squibnummer 1995 staat op het web

========================================
TABU squibnummer 25.3-4 staat op het web
========================================

Bij gelegenheid van de 25ste jaargang van TABU is in 1995 een dubbeldik squibnummer vervaardigd, dat helaas maar in zeer beperkte oplage verspreid is.

De meeste van de squibs die in het squibnummer verschenen zijn zijn nu op het Web gepubliceerd in de vorm van twee PDF-files (leesbaar met de Adobe Acrobat Reader).

De weblocatie is: http://www.let.rug.nl/~zwart/pubs/pub1995.htm

In het TABU-squibnummer, geredigeerd door Jan-Wouter Zwart en Eric Hoekstra, zijn squibs verschenen van de hand van Werner Abraham, Peter Ackema & Ad Neeleman, Sjef Barbiers, Leonie Cornips & Aafke Hulk, Norbert Corver, Marcel den Dikken, Anastasia Giannakidou, Dicky Gilbers (), Ton Goeman (), Ger de Haan & Jacqueline Frijn & Alice de Haan, Marco Haverkort, Jack Hoeksema, Eric Hoekstra, Teun Hoekstra, Helga Humbert (), Dany Jaspers & Guido Vanden Wyngaerd, Hilda Koopman (), Jan Koster, Gertjan Postma, Henk van Riemsdijk, Hotze Rullmann, Rint Sybesma, Fred Weerman, Ton van der Wouden, Ron van Zonneveld, en Jan-Wouter Zwart.

(De met (*) gemarkeerde squibs konden wegens editingproblemen helaas nog niet in de webversie opgenomen worden.)

Jan-Wouter Zwart
zwart@let.rug.nl

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 26 Mar 1999 08:30:30 +0100
From: "Matthias Huening" <matthias.huening@univie.ac.at>
Subject: Sym: 9904.07: IVG-congres van 10 tot 16 september 1999 te Wenen

===========
IVG-congres
===========

Van 10 t/m 16 september vindt in Wenen (Oostenrijk) het

10. Weltkongress der internationalen Vereinigung fuer germanische Sprach- und Literaturwissenschaft

plaats, het grootste germanisten-congres ter wereld. Het onderwerp is deze keer: “Zeitenwende – die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert”.

Het congres is onderverdeeld in 25 secties en 3 discussieforums. Sectie 23, georganiseerd door J. van Marle, T.M. Hagen & H. Van Uffelen, gaat over “Niederlaendische Sprach- und Literaturwissenschaft im europaeischen Kontext”.

Als u hieraan actief (dus met een lezing) wilt deelnemen, kunt u zich tot 15 april 1999 aanmelden bij het IVG-Sekretariat (Institut fuer Germanistik, Universitaet Wien, Dr. Karl Lueger-Ring 1, A-1010 Wien).

De taal van het congres is in principe Duits, maar sectie 23 staat ook lezingen in het Engels of het Nederlands toe.

Voor meer informatie over de vereniging, het congres en de verschillende secties, zie: http://www.univie.ac.at/Germanistik/ivg/

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 31 Mar 1999 14:11:15 +0200
From: "W.J. Heeringa" <W.J.Heeringa@let.rug.nl>
Subject: Sym: 9904.08: TABU-dag 1999 op 18 juni 1999 te Groningen, met o.a. lezingen door dr. Anita Fetzer en prof. dr. Wolfgang Schulze

=============
TABU-dag 1999
=============

De TABU-dag is een jaarlijkse lezingendag waarop taalkundigen uit het gehele land verslag doen van hun onderzoekingen. Dit jaar zal de TABU-dag worden gehouden op vrijdag 18 juni in het Harmoniegebouw te Groningen, waar de Faculteit der Letteren is gevestigd. Als gastsprekers treden dit jaar op Dr. Anita Fetzer en Prof. Dr. Wolfgang Schulze.

Dr. Anita Fetzer is verbonden aan het Institut fuer Linguistik (Anglistik) van de Universitaet Stuttgart en hoopt onder de titel ‘Recontextualizing context’ een lezing te geven waarin ze uitlegt hoe contextinformatie in discourse wordt gerealiseerd. Haar onderzoek is gerelateerd aan een driedelig systeem bestaande uit de objectieve, sociale en subjectieve werelden van de interactiepartners, geexemplificeerd aan de hand van ‘validity claims’.

Dr. Wolfgang Schulze is verbonden aan het Institut fuer Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft van de Ludwig-Maximilians-Universitaet te Muenchen en hoopt onder de titel ‘Cognitive Linguists meet Typology’ een lezing te houden waarin hij ingaat op de verbanden tussen cognitieve linguistiek en taaltypologie, geexemplificeerd aan de hand van een recente studie over de enkelvoudige zinnen in Kaukasische talen: ‘Grammar of Scenes and Scenarios’.

De TABU-dag kan beschouwd worden als de noordelijke tegenhanger van de TIN-dag. Een punt van overeenkomst is bijvoorbeeld dat ook op de TABU-dag geen selectie-procedures worden gevolgd, hetgeen inhoudt dat iedereen die een lezing wil houden dat ook kan doen. Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om de resultaten van uw onderzoek te presenteren, dan moet u voor 14 mei aanstaande een korte samenvatting (10 tot 15 regels) van uw lezing (eventueel per email) opsturen naar het onderstaande adres. De lezingen duren een half uur, waarvan de laatste vijf minuten bestemd zijn voor vragen.

Met vriendelijke groet,

Wilbert Heeringa en Zep Honselaar

Organisatoren TABU-dag 1999
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Letteren
Postbus 716
9700 AS Groningen
Telefoon: 050-3635935
email: w.j.heeringa@let.rug.nl

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 24 Mar 1999 14:28:17 +0100
From: Georges Wildemeersch <wildemee@uia.ua.ac.be>
Subject: Sym: 9904.09: Dag 'Claus op de Campus' over Hugo Claus op 7 mei 1999 te Antwerpen

==================
Claus op de Campus
==================

Ter gelegenheid van zijn driejarig bestaan organiseert het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus op 7 mei 1999 een dag ‘Claus op de Campus’. Onderwerp: de talrijke, uiteenlopende en vaak spraakmakende activiteiten die Hugo Claus de voorbije 50 jaar ontwikkeld heeft. Tijdens die dag heeft een congres plaats, een debat en een tentoonstelling.


Congres, debat, tentoonstelling en receptie

Het congres, Facetten van Hugo Claus, Schrijver, wil enkele pertinente visies geven op het werk van Hugo Claus, zoveel mogelijk uiteenlopende facetten van zijn oeuvre belichten en de laatste stand van de Clausstudie voorstellen aan een literair geinteresseerd publiek. Het grijpt plaats in de Promotiezaal van de Aula op de campus te Wilrijk en loopt van 13 u. 30 tot 18 u. 00. Voorzitter is Jean Weisgerber. Als sprekers treden op Hans van den Bergh, Paul Claes, Kees Fens, Dirk de Geest, Gerard Raat en Georges Wildemeersch.

Om 19 u. 00 start in de Promotiezaal een debat, Hugo Claus 50, over een halve eeuw aanwezigheid van Hugo Claus in het literaire, artistieke, culturele en maatschappelijke leven in Belgie en Nederland. Moderator is Paul de Wispelaere. Deelnemers aan het debat zijn de journalisten, schrijvers en critici Jacques de Decker (Le Soir), Cyrille Offermans (Vrij Nederland), Marc Reynebeau (Knack) en Mark Schaevers (De Standaard).

Om 20 u. 30 ongeveer wordt in Vergaderzaal 1 door Freddy de Vree de tentoonstelling van manuscripten De Kroontjespen geopend. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de voorstelling van een unieke, totnogtoe onbekend gebleven, 50 jaar oude, kleurrijk geillustreerde dichtbundel op groot formaat (26 x 40 cm) Herbarium (1949).

Op de opening volgt een receptie.
De hele dag door is een boekenstand met publicaties van en over Hugo Claus toegankelijk.


Drie publicaties Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus

In 1999 verzorgt het Centrum nog drie publicaties, die in de loop van de dag worden voorgesteld.

Ter gelegenheid van het congres verschijnt bij Uitgeverij Peeters te Leuven het boek Hugo Claus: “Wat bekommert zich de leeuw om de vlooien in zijn vacht”. Het boek wil een beeld oproepen van 50 jaar ‘Clausbeschouwing’. Uit het knipselarchief van het Centrum werd een kleine greep meningen en oordelen geselecteerd met lof en hoon, bewondering en verwerping. Aparte aandacht wordt besteed aan de visie van de auteur op de kritiek en aan de prijzen en onderscheidingen die hem te beurt vielen. Daarnaast bevat de publicatie een viertal bijdragen over de studie van Claus’ werk.

Bij Uitgeverij De Bezige Bij te Amsterdam verschijnt Het teken van de ram 3. Naast onuitgegeven werk van Hugo Claus bevat het boek een reeks bijdragen over Claus’ activiteiten uit de bijzonder vruchtbare periode 1955-1965 met maandenlange verblijven in het buitenland (Ibiza, de VS, Griekenland en Turkije) en met literaire hoogtepunten als het toneelstuk Een bruid in de morgen, de roman De verwondering en het lange gedicht Het teken van de hamster. De ‘Kroniek 1955-1965′ bouwt Claus’ biografie verder uit en bevat een schat aan onbekende gegevens en ongepubliceerde teksten.

Onder de redactie van Paul Claes, Dirk de Geest, Jean Weisgerber en Georges Wildemeersch verschijnt bij Uitgeverij Peeters te Leuven een reeks Edities Hugo Claus met onuitgegeven werk a rato van een deel per jaar. Elk deel bestaat uit een reproductie van de (originele) tekst met toelichtingen, illustraties en een uitvoerig commentaar over het ontstaan, de plaats in het werk, in de literatuurgeschiedenis, enz. Als eerste deel verschijnt Herbarium, een bundel waarin Claus zich kort na W.O. II op een uitgesproken modernistische wijze manifesteert als dichter en als plastisch kunstenaar. De bundel bestaat uit 15 prozagedichten in handschrift bij evenveel tekeningen van de auteur, voorafgegaan door een geillustreerde titelbladzijde en afgesloten door een toegevoegde proza tekst bij 6 tekeningen. De bundel, gedateerd december 1949, telt 21 bladzijden en wordt afzonderlijk, op ware grootte uitgegeven. Volgende delen zijn onder meer gewijd aan de TV-scenario’s over poezie Antologie (1960) en Denkbeeldige tuinen, echte padden (1962) en aan de historische evocaties Van de Vikings tot Keizer Karel (klank- en lichtspel, Gent, 1957) en Luister van Brabant (marktspel, Brussel, 1962).


Inschrijven voor het congres

Inschrijven voor het congres kan door storting van BEF 400 / NLG 30 op ASLK-bankrekening 001-0998555-16 met vermelding van ‘Clauscongres 04B/3954’. Behalve drank en broodjes is ook een congresmap en de publicatie Hugo Claus. “Wat bekommert zich de leeuw om de vlooien in zijn vacht” in de prijs inbegrepen.

Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus
Universitaire Instelling Antwerpen
Universiteit Antwerpen

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 23 Mar 1999 12:25:54 +0100 (MET)
From: "Berry Dongelmans" <Dongelmans@pcmail.LeidenUniv.nl>
Subject: Lit: 9904.10: Nieuw: hebbeboekje 'Passie voor boeken' van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging

==================
Passie voor boeken
==================

Ter gelegenheid van de jaarwisseling verraste de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) haar leden met een fraai boekje getiteld ‘Passie voor boeken’. Deze uitgave bevat een uitwerking van het vraaggesprek van Marita Mathijsen met Kees Fens dat op 20 juni 1998 tijdens de jaarvergadering plaatsvond. Op passende wijze werd hiermee het eerste lustrum van de NBV gevierd. Dit gesprek ontwikkelde zich tot een uiterst boeiende ontmoeting tussen twee boekenliefhebbers pur sang. Middels de uitgave ‘Passie voor boeken’ kunnen de leden die niet aanwezig waren, alsnog kennis nemen van het gesprek.

Het boekje is eenvoudig doch zeer smaakvol als cahier vormgegeven door Paul Dijstelberghe en kan gerekend worden tot de ‘hebbeboekjes’ rond het lezen en verzamelen van boeken. Het werd gedrukt op de persen van Jan de Jong van Uitgeverij De Buitenkant. Belangstellenden die dit jaar lid worden van de NBV (opgave bij de secretaris, de heer B.P.M. Dongelmans, Stevinstraat 14, 2405 CP Alphen aan den Rijn) krijgen het boekje gratis thuisgestuurd. Het lidmaatschap kost NLG 45,- per jaar. Anderen kunnen het boekje bestellen door overmaking van NLG 12,50 (NLG 10,- + verzendkosten) op girorekening 5537064 t.n.v. Nederlandse Boekhistorische Vereniging te Amsterdam o.v.v. ‘Passie’ en het adres waar het boekje naar toe moet worden gestuurd.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 30 Mar 1999 15:58:34 +0200
From: Francoise Kraaijenzank <francoisek@aup.uva.nl>
Subject: Lit: 9904.11: Nieuw: twee delen in AUP-serie 'Tekst in Context' over Van Maerlant en Reinaert de Vos

===============================================
Twee delen in AUP-serie ‘Tekst in Context’ over Van Maerlant en Reinaert de Vos
===============================================

INGEZONDEN PERSBERICHT

‘Tekst in Context’ is een reeks over historische literatuur voor het voortgezet onderwijs onder redactie van Frits van Oostrom en Hubert Slings.


Jacob van Maerlant
Frits van Oostrom en Ingrid Biesheuvel (red.)

Bomen die de toekomst voorspellen, babytandjes die harder groeien naarmate de moedermelk warmer is, edelstenen die dronkenschap verdrijven. Het zijn enkele van de onderwerpen die in de Middeleeuwen voorwerp van serieuze wetenschappelijke discussie waren. Jacob van Maerlant (ca. 1230 tot ca. 1296) heeft deze kennis voor het eerst in de Middelnederlandse volkstaal toegankelijk gemaakt. De middeleeuwse teksten zijn door de redacteuren voorzien van een moderne vertaling, uitvoerige uitleg en pakkende illustraties.

22 februari 1999 * 103 pagina’s * geillustreerd * ingenaaid * ISBN 90-5356-246-X * NLG 19,50


Reinaert de Vos
Hubert Slings (red.)

Reinaert de Vos is zonder enige twijfel het hoogtepunt van de Middelnederlandse literatuur. In hoofdzaak is dat de verdienste van de Vlaamse dichter Willem “die Madocke maecte”. In de dertiende eeuw schiep hij uit een Frans voorbeeld een nieuw dierenverhaal dat sindsdien moeiteloos de eeuwen overleeft. Hubert Slings bracht de tekst terug tot een in het onderwijs werkbare omvang en voorzag de middeleeuwse tekst van een moderne vertaling, uitvoerige uitleg en pakkende illustraties. Met deze uitgave kan het meeslepende verhaal over Reinaert en zijn slachtoffers weer vele jaren mee.

22 februari 1999 * 104 pagina’s * geillustreerd * ingenaaid * ISBN 90-5356-247-8 * NLG 19,50

Bij elk deeltje verschijnt een docentenhandleiding van circa 30 pagina’s, waarin de vragen bij de tekst worden beantwoord. Deze docentenhandleiding is alleen bij de uitgeverij verkrijgbaar a NLG 19,50.

Amsterdam University Press
Prinsengracht 747-751
1017 JX Amsterdam
The Netherlands
Tel: 31 20 420 0050/625 0928
Fax: 31 20 420 3214
e-mail: francoisek@aup.uva.nl
http://www.uva.nl/aup/aup.html

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 04 Apr 1999 15:23:42 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9904.12: Pas verschenen: Piet Calis. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948 (Amsterdam 1999)

==============
Pas verschenen
==============

Piet Calis. De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948. Amsterdam: Meulenhoff, 1999 (Meulenhoff Editie 1746). 418 blz.; ills.; isbn 90-2905929-X.

Het gaat iets minder snel dan Voskuils ‘Het Bureau’, maar toch verscheen onlangs het derde deel in de tetralogie van Piet Calis over de literaire tijdschriften uit en van vlak na de oorlogsjaren. Als dissertatie publiceerde hij in 1989 ‘Het ondergronds verwachten; schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945’, waarin De Schone Zakdoek, Lichting, Parade der Profeten, Overtocht, Podium (gedeeltelijk) en Zaans Groen werden gesitueerd in hun context.

De tijdschriften Columbus, Proloog en Podium werden uitvoerig belicht in ‘Speeltuin van de titaantjes; schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948’ (1993). En nu zijn Voorpost, Het Woord, Criterium en Libertinage aan de beurt, waarna in deel 4 – dat in 2001 moet verschijnen – Reflex, Blurb, Braak, Libertinage en alweer Podium aan de orde zullen komen.

De uitermate goed leesbare stijl van de eerste twee delen weet Calis ook in deel 3 uitstekend vol te houden. Zijn met illustratieve citaten uit de tijdschriften en tal van documenten (waaronder de briefwisseling tussen W.F. Hermans en Adriaan Morri”en, die behoorlijk met elkaar overhoop gelegen hebben) doorspekte monografie bewijst eens te meer dat het spannende literaire leven uit die tijd zich – meer dan nu – afspeelde in de tijdschriften.

De vergelijking met ‘Het Bureau’ gaat niet alleen op voor de omvang van de serie, maar hier en daar ook voor de gedetailleerdheid: soms zijn de ontwikkelingen in de redacties van dag tot dag te volgen via de door Calis gevonden brieven. ‘De vrienden van weleer’ bevat interessante biografische gegevens over o.a. Koos Schuur, Sjoerd Leiker, Ferdinand Langen, Simon Vestdijk, Jan Elburg, Hans Redeker, Bert Schierbeek, Bert Voeten, Fokke Sierksma, Adriaan Morri”en, W.F. Hermans, Adriaan van der Veen en vele anderen.

Laten we hopen dat Calis’ computer de millenniumwisseling goed doorstaat opdat in 2001 het volgende en laatste deel kan verschijnen.

P.J. Verkruijsse

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 04 Apr 1999 15:23:42 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl> Subject: Lit: 9904.13: Pas verschenen: NCC-adres 1999 (Den Haag 1999)

==============
Pas verschenen
==============

NCC-adres 1999. Bibliotheken en instellingen aangesloten bij de Nederlandse Centrale Catalogus. Centrale catalogus boeken; centrale catalogus periodieken; centrale technische catalogus; centrale landbouw catalogus. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1999. 106 blz.

Onlangs verscheen de jaarlijkse lijst van bij de NCC aangesloten instellingen. Van alle instellingen zijn de adresgegevens opgenomen. Achterin bevindt zich een alfabetische naamlijst op rubriek: wetenschappelijke en universiteitsbibliotheken, openbare bibliotheken en provinciale bibliotheekcentrales, bibliotheken van onderwijsinstellingen, ministeriebibliotheken, medische, museum-, bedrijfs- en buitenlandse bibliotheken. Het buitenland betreft vooral Belgie (RU Gent, Luik, UFSIA Antwerpen en VU Brussel), maar ook de Universiteit van Suid-Afrika in Pretoria.

NCC-adres is ook online raadpleegbaar:
http://www.konbib.nl/kb/hcc/nccadres/nccadres-zoek.htm

P.J. Verkruijsse

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 04 Apr 1999 15:23:42 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9904.14: Pas verschenen: Abraham Ortelius. Aurei saeculi imago. [Herdruk] (Wildert 1999)

==============
Pas verschenen
==============

Abraham Ortelius. Aurei saeculi imago of Spiegel van de Gouden Tijd. [Integrale herdruk.] Wildert: De Carbolineum Pers, 1999. 104 blz.; ills.; BEF 5.000 of NLG 260.

Het oudheidkundige boekje van Ortelius over het leven van de oude Germanen werd in 1596 gedrukt door de Officina Plantiniana en is sindsdien nooit herdrukt of vertaald. Bij de Carbolineum Pers verscheen een integrale herdruk van de Latijnse tekst met alle originele tekeningen, een Nederlandse vertaling en een inleiding van Joost Depuydt en Jeanine De Landtsheer van de Katholieke Universiteit Leuven.

Het boek is met de hand gezet uit de nieuw gegoten Kennerley 14 punt van Frederic Goudy en met de handpers gedrukt in 75 genummerde exemplaren. Het is uitsluitend verkrijgbaar door voorafgaande storting van BEF 5000 op rekening 001-2190765-96 van Boris Rousseeuw, Elf Novemberstraat 22, 2910 Wildert; voor Nederland: NLG 260,- op bankrekening 68.33.19.698. Na betaling wordt het boek aangetekend toegezonden.

Boris Rousseeuw

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9904.a --------------------------*