Neder-L, no. 9810.a

Subject: Neder-L, no. 9810.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 7 Oct 1998 14:25:55 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zevende-jaargang--------- Neder-L, no. 9810.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9810.01: Evenementen-agenda, met:               |
|          - 'Levend Amsterdam' door Vinkenoog, 18 okt. (A'dam) |
|          - Boekenbeurs 'Allerheiligen in het Bethanienklooster'|
|           op 1 november (A'dam)                |
|          - Symposium 'Gezichten op kunstkritiek', 20 november |
|           (A'dam)                       |
|          - Tentoonstelling 'Het Reveil in druk' en tentoonstel-|
|           ling over Het Reveil, 23 okt. - 31 dec. (A'dam)   |
|          - Studiedag 'Het Reveil in druk', 20 november (A'dam) |
|          - Lezing Ren'e Appel 'Moord en doodslag in de     |
|           universitaire wereld', 13 oktober (Delft)      |
|          - Lezing over Frans Kellendonk, 8 november (Den Haag) |
|          - Presentatie BoekAgenda 1999, 9 oktober (Den Haag)  |
| (2) Vac: 9810.02: Vacatures VNC-project 'Middelnederlandse preken' (VU |
|          Amsterdam en Ruusbroecgenootschap, UFSIA, Antwerpen); |
|          deadline: 30 oktober 1998               |
| (3) Med: 9810.03: Vier particuliere boekenverzamelaars spreken over hun |
|          collecties op 11 december te A'dam          |
| (4) Med: 9810.04: Bijeenkomst IFOTT rond bundel 'Geschiedenis van de  |
|          Nederlandse taal', Leiden, 9 oktober         |
| (5) Med: 9810.05: Bijeenkomst Peter Heynsgenootschap op 23 oktober in  |
|          Archief Kennemerland te Haarlem            |
| (6) Rub: 9810.06: Rubriek Hora Est!, oktober 1998: overzicht promoties |
|          van oktober 1998                   |
| (7) Sym: 9810.07: Symposium Medi@ en T@@l op 28 oktober in Leeuwarden  |
|          (tweede aankondiging)                 |
| (8) Sym: 9810.08: Program of the LOT Winter School 1999 (Utrecht, 11 - |
|          23 januari 1999)                   |
| (9) Web: 9810.09: Meander op het web                  |
|(10) Lit: 9810.10: Lexicologische en lexicografische boeken (over    |
|          woordenboeken) die dit najaar bij Sdu verschijnen   |
|(11) Lit: 9810.11: Boeken over communicatie, taalgebruik en taaladvies  |
|          die dit najaar bij Sdu verschijnen          |
|(12) Lit: 9810.12: Zojuist verschenen: Jaarboek 1997 van het INL     |
|(13) Lit: 9810.13: Uitgave van de zevende Bert van Selm-lezing      |
|(14) Lit: 9810.14: Binnenkort bij Nodus: de bundel 'DO in English, Dutch |
|          and German'                      |
|(15) Cal: 9810.15: Call for poster presentations at 'Language Contact'  |
|          conference, Wassenaar (Nl), February 21-23, 1999   |
|(16) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 3 Oct 1998 15:36:02 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9810.01: Evenementen-agenda

==================
Evenementen-agenda
==================


AMSTERDAM, Amsterdams Historisch Museum, Filmzolder, Kalverstraat 92 / Nieuwezijds Voorburgwal 357, 020-5231743.

‘Levend Amsterdam’ van Simon Vinkenoog, 18 oktober 1998, 15-16 uur. Prijs: toegangskaartje museum + f. 2,50.
Een springlevende Amsterdammer zal zijn geboortestad eer bewijzen door te spreken over de belevenissen die hij hier meemaakte en die hem de stad doen liefhebben, met al zijn sores en misstanden. Simon Vinkenoog, jaargang 1928, leidt u door verleden en heden en hoopt zijn toehoorder een nieuwe blik op de stad te kunnen geven.


AMSTERDAM, Bethanienklooster, Barndesteeg 6B.

Allerheiligen in het Bethanienklooster, 1 november 1998, 12-18 uur.
Boekenbeurs van achttien antiquariaten over achttien verschillende onderwerpen.


AMSTERDAM, Rijksmuseum, Filmzaal.

Symposium ‘Gezichten op kunstkritiek’, 20 november 1998, 9-16.50 uur.
Symposium ‘Gezichten op kunstkritiek; een genre in de 19e eeuw’, georganiseerd door het aandachtsgebied Literatuuropvattingen van het Gebied Geesteswetenschappen van NWO, de onderzoeksschool Kunstgeschiedenis, het Huizinga Instituut, de onderzoeksschool Literatuurwetenschap, de Faculteit der Letteren van de VU en het Rijksmuseum.
Sprekers zijn Ronald de Leeuw, Jan de Vries, Peter Hecht, Maarten van Buuren, Toos Streng, Gerard Steen en Susanne Janssen. Paneldiscussie o.l.v. Elrud Ibsch. Inlichtingen: Dani Cuypers, VUA, afd. Frans (10-A35), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, e-mail: cuypers_d@let.vu.nl.


AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek, Tentoonstellingszaal, Singel 425, 020-5252143.

Tentoonstelling: Het Reveil in druk, 23 oktober – 31 december 1998, ma.-vr. 11-16 uur.
Expositie over de relatie tussen Het Reveil en de drukpers, in samenwerking met de Bibliotheek van de Vrije Universiteit.


AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek VU, De Boelelaan 1105.

Tentoonstelling over Het Reveil, 23 oktober – 31 december 1998.
Parallelexpositie met de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.


AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek VU & Universiteitsbibliotheek UvA, De Boelelaan 1105 & Singel 425. 0294-430219.

Studiedag ‘Het Reveil in druk’, 20 november 1998.
De studiedag ‘Het Reveil in druk’ wil de relatie tussen Reveil en drukpers nader bezien. Aan de orde komen onderwerpen als het Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap, het Evangelisch Jaarboekje Magdalena, het Reveil en het kinderboek, de drukkers en uitgevers van het Reveil. Vanaf 23 oktober zijn er ook twee parallel-tentoonstellingen over het Reveil in de UB’s van de UvA en de VU.


DELFT, Mekelweg 10.

Lezing Ren’e Appel, 13 oktober 1998, 20 uur.
Lezing in het kader van Studium Generale TU Delft door Ren’e Appel over ‘Moord en doodslag in de universitaire wereld’. Reserveren: 015-2783988.


DEN HAAG, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5, 070-3339666.

Lezing over Frans Kellendonk, 8 november 1998, 14 uur.
Toegangsprijs f. 12,-; Vrienden f. 8,-. Inlichtingen: Carina Brummel 070-3339605.


DEN HAAG, Museum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek, Prinsessegracht 30, 070-3462700.

Presentatie BoekAgenda 1999, 9 oktober 1998, 16-18 uur.
De tweede BoekAgenda van Kalander, Stichting voor Cultuurhistorische Projecten, wordt gepresenteerd met een lezing van Jeroen Salman over ‘Van aderlating tot zonnestand; over de rijkdom van onze 17e-eeuwse agenda’s’.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 02 Oct 1998 16:01:14 +0000
From: Thom Mertens <CSP.MERTENS.T@ALPHA.UFSIA.AC.BE>
Subject: Vac: 9810.02: Vacatures VNC-project 'Middelnederlandse preken' (VU Amsterdam en Ruusbroecgenootschap, UFSIA, Antwerpen); deadline 30 oktober 1998

========================
Vacatures VNC-project
Middelnederlandse preken
========================

Voor de periode januari 1999 tot december 2001 worden twee medewerkers gezocht voor het inventariseren van Middelnederlandse preken in handschriften (de aanstelling geschiedt in eerste instantie voor ‘e’en jaar en kan daarna verlengd worden)

gevraagd

 • een onderzoeker voor bij de Faculteit der Godgeleerdheid (kerkgeschiedenis) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
 • een voltijds tijdelijk onderzoeksmedewerker voor bij het Ruusbroecgenootschap, vakgroep Religieuze Wetenschappen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UFSIA, Universiteit Antwerpen

functievereisten

 • doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkunde, theologie of geschiedenis / licentiaat Germaanse talen, theologie of geschiedenis
 • aantoonbare kennis van de Middelnederlandse (bij voorkeur geestelijke) letterkunde
 • aantoonbare kennis van codicologie en paleografie en ervaring met het gebruik van handschriften als bronnen voor onderzoek
 • kennis van het Latijn strekt tot aanbeveling

nadere informatie
Nederland: prof. dr. Christoph Burger, hoogleraar kerkgeschiedenis, Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid, Kamer 14 A 36, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam.
tel. 020-44 46 624
e-mail: c.p.m.burger@esau.th.vu.nl
Vlaanderen: prof. dr. Thom Mertens, hoofddocent geschiedenis van de Nederlandse religieuze literatuur, UFSIA (D-114), Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen.
tel. 03/220 42 50
e-mail: thom.mertens@ufsia.ac.be

sollicitaties
Nederland: sollicitaties dienen uiterlijk 30 oktober 1998 binnen te komen bij prof. dr. Chr. Burger, Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid, Kamer 14 A 36, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam.
Vlaanderen: sollicitatieformulieren kunnen aangevraagd worden bij de personeelsdienst van UFSIA, mw. Martien Cryns, tel. 03/220 45 07.. De formulieren dienen uiterlijk op 30 oktober 1998 binnen te komen bij de Rector van UFSIA, Venusstraat 35, B-2000 Antwerpen.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 3 Oct 1998 15:36:02 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9810.03: Vier particuliere boekenverzamelaars spreken over hun collecties op 11 december te A'dam

================================
Boekenverzamelaars aan het woord
================================

Onder auspicien van de Dr. P.A. Tiele-Stichting zal, in samenwerking met de Leerstoelgroep Boek-, archief- en informatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam, op vrijdag 11 december 1998, van 13.30 tot 17 uur, een bijeenkomst worden georganiseerd, waarop vier particuliere boekenverzamelaars zullen spreken over hun collecties.

Het betreft de volgende sprekers:

 • prof. dr. P.J. Buijnsters: Over de collectie Buijnsters-Smets, die bestaat uit Nederlandstalige geillustreerde boeken uit de 18e eeuw, waarbinnen kinderboeken een bijzondere plaats innemen.
 • drs. J.K.M. Gevers: De Handbibliotheek van een hedendaags Amsterdams bestuurder.
 • prof. dr. A. Heertje: Het collectioneren van oude drukken op het gebied van de economie.
 • dr. K.J. Nijkerk: Modern maar mooi: het verzamelen van moderne bibliofiele boeken.

De lezingen zijn gratis toegankelijk voor contribuanten van de Tiele-Stichting, leden van de Werkgroep van Huffel, studenten van de genoemde leerstoelgroep en verder voor alle belangstellenden, voor zover de beschikbare ruimte dat toelaat. Plaats: Doelenzaal Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Singel 425, 1012 WP Amsterdam. Inlichtingen: 020-5252294, 5252050, b.g.g. 0546-813767.

Hannie van Goinga.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 29 Sep 1998 12:20:53 +0200
From: C.L. de Vink <LdeVink@rullet.LeidenUniv.nl>
Subject: Med: 9810.04: Bijeenkomst IFOTT rond bundel 'Geschiedenis van de Nederlandse taal', Leiden, 9 oktober

============================================================
Discussie rond bundel ‘Geschiedenis van de Nederlandse taal’
============================================================

Discussiebijeenkomst IFOTT themagroep Taalgeschiedenis & Taalvariatie rond de bundel ‘Geschiedenis van de Nederlandse taal’. Onder red. van M.C. van den Toorn, W.J.J. van Pijnenburg, J.A. van Leuvensteijn, J.M. van der Horst. Amsterdam, 1997.

De discussie wordt ingeleid door M.C. van den Toorn (ontstaansgeschiedenis, uitgangspunten), gevolgd door commentaar van M.J. van der Wal (verhouding externe en interne taalgeschiedenis), R.H. Bremmer (de vroegste periode en de eerste fase van het Middelnederlands) en J.W. de Vries (periodisering).

 • Tijd: vrijdag 9 oktober, 14.15 uur
 • Plaats: Universiteit Leiden, Opleiding Nederlands, Witte Singel/Doelen-complex, P.N. van Eyckhof 1, 1167-003c
 • Inlichtingen: C.L. de Vink, 071-5272111

Belangstellenden zijn van harte welkom!

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 30 Sep 1998 23:03:31 +0200
From: Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>
Subject: Med: 9810.05: Bijeenkomst Peter Heynsgenootschap op 23 oktober in Archief Kennemerland te Haarlem

=============================================
Bijeenkomst Peter Heynsgenootschap in Haarlem
=============================================

Op vrijdag 23 oktober 1998 wordt weer een bijeenkomst van het PEETER HEYNSGENOOTSCHAP gehouden. Dit genootschap is opgericht om het onderzoek op het gebied van de geschiedenis van het taal- en letterkundeonderwijs te stimuleren en belangstellenden met elkaar in contact te gbrengen. Driemaal per jaar verschijnt het tijdschrift Meesterwerk met artikelen en nieuws op vakgebied. Daarnaast organiseert het ‘PHG’ drie bijeenkomsten; twee ervan vinden plaats op lokaties die iets met het aandachtsveld te maken hebben en een keer per jaar wordt een studiedag georganiseerd.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter, Dr. Pieter Loonen, RUG, tel. 050-5266458, <loonen@let.rug.nl>

Bijeenkomst vrijdag 23 oktober 1998

10.45-11.00 Ontvangst en koffie in het Archief Kennemerland, Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem (023-5311332).
11.00-12.15 Informatie over het archief en zijn belang voor onderzoek op het gebied van de geschiedenis van het (talen)onderwijs, door Dhr. Lieuwe Zoodsma en Mw. Florence Kooren.
12.15-13.15 Lunch in restaurant Doria, Grote Markt hoek Grote Houtstraat 1a.
13.30-14.15 Dr. Robin Smith: The rise and the fall of English grammar in Dutch education.
14.15-15.00 Dr. Els Ruijsendaal: 1598-1998: De grammaticus Peeter Heyns herdacht.
Gevolgd door de presentatie van de nieuwe uitgave van Peeter Heyns’ Cort Onderwijs (1571 en 1605).
15.00-15.30 Huishoudelijk gedeelte.

Belangstellenden zijn welkom.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 3 Oct 1998 15:36:02 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9810.06: Rubriek Hora Est!, oktober 1998: overzicht promoties van oktober 1998

====================================
Rubriek Hora Est!, oktober 1998:
overzicht promoties van oktober 1998
====================================

2 oktober 1998
Dorothee Sturkenboom: Spectators van hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw.
Promotores: prof. dr. W.H.M. Frijhoff en prof. dr. W.H.M. Jansen. KUN.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 18 Sep 1998 17:00:05 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 9810.07: Symposium Medi@ en T@@l op 28 oktober in Leeuwarden (tweede aankondiging)

=======================
Symposium Medi@ en T@@l
Tweede aankondiging
=======================

Woensdag 28 oktober organiseert de Fryske Akademy in Leeuwarden het symposium Medi@ en T@@l.

Het (tweetalige) programma ziet er als volgt uit:
9.30 Jos de Haan (SCP): Van woordcultuur naar beeldcultuur?
10.45 Marinel Gerritsen (KUN): Engelstalige reclames in Nederland en Friese in Friesland
11.30 Durk Gorter (FA/UvA): Frysk yn ‘e krante
12.00-13.30 lunch
13.30 Hans van de Velde (KUN): Taal als brug tussen media en publiek
14.15 Piet Hemminga (FA): De taal fan de lokale omrop
15.30 Freek Pasveer (Hemmen & Solarz Communicatieadviesbureau): Taal as feroarjend kompas yn in see fan reklame-uteringen
16.15 Driek van Wissen: Media en Taal in retrospectief

Over het symposium is een informatiebrochure. Die kan worden aangevraagd bij Anke van Gorkum van de Fryske Akademy. Haar E-post adres: avgorkum@fa.knaw.nl.
Ook kunt u terecht op de web-site van de Fryske Akademy: http://www.fa.knaw.nl (optie Evenementen).

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 30 Sep 1998 14:52:12 +0100
From: LOT (Sibylla Nijhof) <lot@let.uu.nl>
Subject: Sym: 9810.08: Program of the LOT Winter School 1999 (Utrecht, 11 - 23 januari 1999)

=====================================
Program of the LOT Winter School 1999
=====================================

The LOT Winter School 1999 will be held from January 11 – 23. The Winter School offers courses for graduate students of linguistics and for other interested students. The Winter School is divided into two separate course weeks. Courses cover almost all fields of linguistics.

A provisionary list of courses is given below:

Week 1

 • Aafke Hulk (University of Amsterdam) and Johan Rooryck (University of Leiden): Topics in Romance Syntax
 • Mira Ariel (Tel Aviv University): Accessibility Theory: an Overview
 • Peter Harder (University of Copenhagen): Functional Semantics
 • Bernard Comrie (MPI-Leipzig): Grammatical Typology of Tsez (Daghestan)
 • Claartje Levelt (University of Leiden): Language Acquisition (Phonology) and Optimality Theory
 • Sergey Avrutin (Yale/UiL OTS, Utrecht University): Topics in Psycholinguistics
 • t.b.a. Multiculturality
 • t.b.a. Phonology

Week 2

 • Carol Myers-Scotton (USC): Codeswitching and related language contact phenomena; Polinsky Caucasian Languages/Language Typology
 • Paul Boersma (University of Amsterdam): Functional Phonology
 • t.b.a.: Second Language Acquisition
 • Grzegorz Dogil (University of Stuttgart): Clinical Linguistics and Phonetics
 • Richard Larson (SUNY Stony Brook): Semantics
 • Durk Gorter (University of Amsterdam): Minority Languages and Language Policy
 • Carel van Wijk (University of Tilburg): Statistics

An information booklet about the LOT Winter School can be obtained from 19 October 1998 onwards, from LOT, Trans 10, NL-3512 JK UTRECHT, The Netherlands, e-mail: LOT@let.uu.nl.

LOT
Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap
Netherlands Graduate School of Linguistics
Trans 10
3512 JK Utrecht
Phone: +31 30 2536006
Fax: +31 30 2536000

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 3 Oct 1998 10:52:12 +0200
From: Jeannine Janssens <Jeannine.Janssens@wanadoo.fr>
Subject: Web: 9810.09: Meander op het web

==================
Meander op het web
==================

De Meander-linkspagina (http://www.meander.is.nl/links/) bevat een van de grootste verzamelingen met links naar Nederlandstalige literatuur op het Internet.

De Meanderkrant, een digitale krant vol poezie (en binnenkort ook proza!), verschijnt maandelijks on line. Het oktobernummer is pas verschenen: http://www.meander.is.nl/. Het bevat gedichten van Klaartje Spijkers, Alfred Schaffer, T.C. Heijboer, Olaf Korder, Yoerak van Voorst, Marlise Joubert, Am., Ingmar, Johan-Martijn Flaton, Caroline Paulussen, Mieke Vijlbrief, g@p, Carel Mores, Dissolved Girl en Patrick Bolhuis.

Elke zondag verschijnt de e-mailuitgave van Meander, met enkele gedichten en nieuws over poezie. Voor een abonnement stuurt u een bericht aan majordomo@oudenaarden.nl, met als inhoud: subscribe meander-l (let op: het laatste teken is de letter ‘l’ van ‘lijst’).

Kopij (gedichten of korte verhalen, maximaal 1500 woorden) is welkom bij mkopij@is.nl (niet meer dan twee verhalen of gedichten per inzending). Lees eerst de voorwaarden; zie colofon op http://www.meander.is.nl/

Het is sinds kort mogelijk vanaf Meander gratis poetische kaarten te versturen. Op de kaart kun men een persoonlijke wens schrijven. Er is nu keuze uit zes stuks, maar het aanbod zal spoedig worden uitgebreid, zowel met gedichten uit Meander als met klassieke Nederlandse verzen: http://www.meander.is.nl (klik op ‘kaarten’)

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 8 Sep 1998 16:59:14 +0200
From: Femke van der Weide <fewee@sdu.nl>
Subject: Lit: 9810.10: Lexicologische en lexicografische boeken (over woordenboeken) die dit najaar bij Sdu Uitgevers verschijnen

=======================================
Lexicologische en lexicografisch boeken
=======================================


EEN SAMENLEVING VERWOORD – Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek Tanneke Schoonheim e.a.

Sinds 1 januari 1988 wordt er op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden hard gewerkt aan de totstandkoming van het ‘Vroegmiddelnederlands Woordenboek’ (VMNW), een woordenboek waarin de overgeleverde woordenschat van de dertiende eeuw is vastgelegd. Het is het eerste grote lexicografische project dat in zijn geheel met behulp van de computer tot stand is gekomen. Het resultaat is een uitzonderlijk nauwkeurig naslagwerk.

In ‘Een samenleving verwoord’ gaan de redacteuren van het VMNW in op het ontstaan en de structuur van dit woordenboek. Daarnaast stellen zij enkele bijzondere onderwerpen aan de orde, zoals de eigennamen.

‘Een samenleving verwoord’ is een inleiding en een handleiding bij het eerste woordenboek over het oudste overgeleverde Nederlands.

 • Omvang: ca. 80 pagina’s; formaat: 14 x 21 cm; paperback
 • Prijs: ca. f. 19,90 / Bfr. 360
 • ISBN: 90 75566 99 9; NUGI: 943
 • Verschijnt: augustus 1998

TREFWOORD – Jaarboek lexicografie 1998-1999
Nicoline van der Sijs e.a. (redactie)

In ‘Trefwoord’ brengen auteurs van naam de geschiedenis van onze belangrijkste woordenboeken en lexicografen in kaart. Daarnaast vindt u regelmatig bijdragen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van computerlexicografie en etymologie. Ook boekbesprekingen en boeksignaleringen vormen een vast onderdeel.

Ter gelegenheid van de voltooiing van het ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’ is dit een speciaal themanummer over het WNT, waarin aandacht besteed wordt aan het woordenboek zelf en aan de makers ervan.

De mengeling van lichte en zware onderwerpen maakt dit jaarboek zowel geschikt voor specialisten als voor ‘gewone’ taalliefhebbers.

 • Omvang: ca. 300 pagina’s; formaat: 17 x 24 cm; paperback; geillustreerd
 • Prijs: ca. f. 44,90 / Bfr. 795
 • ISBN: 90 75566 98 0; ISSN: 0929-6883; NUGI: 943
 • Verschijnt: november 1998

WOORDENBOEKEN EN HUN MAKERS
Nicoline van der Sijs e.a. (redactie)

Van Dale, Kramers en Koenen: hun namen kent iedereen. Maar welke personen gingen achter die namen schuil? En hoe zijn hun woordenboeken ontstaan?

Over deze en andere zaken zijn in de afgelopen jaren in ‘Trefwoord’ gezaghebbende publicaties verschenen. ‘Trefwoord’ is een jaarboek, gewijd aan lexicografie en lexicografen in de ruimste zin van het woord. Uit de oudste nummers, die niet meer verkrijgbaar zijn, zijn hier de belangrijkste stukken over woordenboeken en hun makers gebundeld.

 • Omvang: ca. 300 pagina’s; formaat: 17 x 24 cm; paperback
 • Prijs: ca. f. 39,90 / Bfr. 725
 • ISBN: 90 75566 97 2; NUGI: 943
 • Verschijnt: november 1998

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
From: Femke van der Weide <fewee@sdu.nl>
Date: Tue, 8 Sep 1998 16:59:14 +0200
Subject: Lit: 9810.11: Boeken over communicatie, taalgebruik en taaladvies die dit najaar bij Sdu verschijnen

(In de reeks ‘Termen & begrippen’:)
SOCIALE ZAKEN EN ECONOMIE
Adrie Boxmeer (redactie)

Wat de afkorting CAO betekent, zullen veel Nederlanders nog wel weten. Moeilijker wordt het misschien al met de afkorting SER. En als iemand al weet waar de afkorting voor staat, weet hij dan ook wat de Sociaal-Economische Raad precies doet en wie er lid van zijn? Maar dat AIQ staat voor arbeidsinkomensquote, weten zelfs de meeste, ervaren krantenlezers niet. En hoe zat het ook alweer met het ‘inverdieneffect’, het ‘omslagstelsel’ en de ‘kaasschaafmethode’?

In ‘Sociale zaken en economie’, het tweede deel in de reeks ‘Termen en begrippen’ zijn deze woorden verzameld en uitgelegd. Het is een handig naslagwerk voor iedereen die meer wil of moet begrijpen van het economische nieuws, zoals scholieren, studenten en geinteresseerde krantenlezers. Alfabetisch zijn de belangrijkste economische begrippen op een rij gezet, voorzien van een bondige en heldere uitleg: van ‘aandelen’ tot ‘zwart werk’. Deze publicatie is mede samengesteld door FNV, VNO/NCW, SER en Arbeidsvoorziening Nederland.

Eerder verscheen in dezelfde reeks ‘Politieke woorden’, over de taal van het Binnenhof.

 • Omvang: ca. 100 pagina’s; formaat: 11 x 20 cm; paperback
 • Prijs: f. 24,90 / Bfr. 450
 • ISBN: 90 12 08639 6; NUGI: 943/681
 • Verschijnt: september 1998

ONZE TAAL TAALCAHIERS

Onze Taal Taalcahiers is een nieuwe reeks, opgezet in samenwerking met het Genootschap Onze Taal. In elk cahier komt een specifiek taalkundig onderwerp aan de orde. De cahiers zijn overzichtelijk geordend en voorzien van een register.


Riemer Reinsma
GEZEGDEN

Welke haak is ‘niet in de haak’? Wat betekent ‘in de contramine zijn’? Waar ligt Eden in ‘de hof van Eden’? Onze taal kent vele spreekwoorden en gezegden. Vanaf 1994 verzamelt Riemer Reinsma voor de ‘Onze Taal Taalkalender’ alles over gezegden: betekenissen, wetenswaardigheden, achtergronden en anekdotes. Al het materiaal is nu geordend en bijeengebracht in het Onze Taal Taalcahier ‘Gezegden’.
ISBN: 90 75566 93 X


Marlies Philippa
ETYMOLOGIE

Wat verdubbelt het ‘dubbeltje’? Wat was er eerder: ‘kip’ of ‘ei’? Is ‘beschuit’ vaker gebakken dan ‘biscuit’? Deze en andere etymologische kwesties zijn bijeengebracht in het Onze Taal Taalcahier ‘Etymologie’. Hierin leest u alles over de historische betekenis van een groot aantal Nederlandse woorden. Het materiaal dat Marlies Philippa vier jaar lang verzamelde voor de ‘Onze Taal Taalkalender’ vindt u in dit Taalcahier.
ISBN: 90 75566 94 8

Voor beide titels geldt:

 • Omvang: ca. 120 pagina’s; formaat: 14 x 21 cm; paperback
 • Prijs: ca. f. 19,90 / Bfr. 360
 • NUGI: 941
 • Verschijnt: september 1998

IS DAT GOED NEDERLANDS? – Het taaladviesboek van de jaren veertig
Charivarius, Ingeleid door Wim Dani”els

Het boek ‘Is dat goed Nederlands?’ beleefde in de jaren veertig herdruk na herdruk. Dat had ongetwijfeld te maken met het enorme aanzien van de schrijver ervan: G. Nolst Trenit’e (1870-1946), beter bekend als Charivarius. Tientallen jaren verzorgde Charivarius een zowel beroemde als gevreesde taalrubriek in het weekblad ‘De Groene Amsterdammer’.

In ‘Is dat goed Nederlands?’ gaf Charivarius aan waarop je moest letten als je foutloos Nederlands wilde schrijven. Het geldt als het eerste echte taaladviesboek. In tal van taaladviesboeken die nadien zijn verschenen, zelfs recente, is zijn invloed merkbaar.

Deze facsimile is niet alleen de moeite waard vanwege Charivarius’ adviezen, maar ook door de kostelijke toonzetting ervan en de voorbeelden. In een uitgebreide inleiding van Wim Dani”els krijgt de lezer bovendien een mooi beeld van de markante persoonlijkheid die Charivarius was, van zijn opvattingen over taalgebruik en van het grote gezag dat hij had.

 • Omvang: ca. 120 pagina’s; formaat: 13,5 x 19,5 cm; paperback
 • Prijs: ca. f. 24,90 / Bfr. 450
 • ISBN: 90 75566 91 3; NUGI: 943
 • Verschijnt: oktober 1998

CORRESPONDENTIEWIJZER VOOR DE OVERHEID – Normen van de Nationale Ombudsman
Goedkope, herziene editie
Wim Dani”els

Het contact tussen overheid en burgers verloopt voor een belangrijk deel via correspondentie. Vaak is de wijze van corresponderen van de overheid aanleiding tot ontevredenheid bij de burgers. Ze vinden dat de overheid besluiten niet of onvoldoende motiveert, te traag op vragen en verzoeken reageert, persoonlijke gegevens niet correct vermeldt, enzovoort.

Sinds zijn oprichting (1982) heeft de Nationale Ombudsman honderden klachten ontvangen over overheidscorrespondentie. Dit boek laat aan de hand van veel van die klachten zien waar het in het verleden zoal is misgegaan, wat daarvan voor burgers de consequenties zijn geweest en hoe volgens de Nationale Ombudsman wel gehandeld had moeten worden.

De ‘Correspondentiewijzer voor de overheid’ is in eerste instantie een leidraad voor ambtenaren op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau die geregeld brieven moeten schrijven naar burgers. Maar ook in het bedrijfsleven en bij andere organisaties en instituten kunnen de correspondentienormen worden toegepast.

 • Omvang: 110 pagina’s; formaat: 15,5 x 25 cm; paperback
 • Prijs: f. 29,90 / Bfr. 550
 • ISBN: 90 12 08651 5; NUGI: 656/941
 • Reeds verschenen

RIGHTING ENGLISH THAT’S GONE DUTCH
Joy Burrough-Boenisch

In het Engels schrijven is vaak een lastige zaak. Voor Nederlanders, maar ook voor ‘native speakers’ die langere tijd met het Nederlands in aanraking komen. Op den duur raakt ook hun Engels vernederlandst. Zo ontstaat op twee manieren het zogenaamde ‘Dunglish’.

In ‘Righting English that’s gone dutch’ laat Joy Burrough zien hoe Nederlanders hun eigen taal- en schrijfconventies onbewust vaak overdragen op het Engels, waardoor het Engelstalige publiek op het verkeerde been wordt gezet.

Weet u bijvoorbeeld het verschil tussen een paragraaf en een ‘paragraph’? Heeft u ooit een ‘colophon’ in een Engels boek gezien? Met talloze voorbeelden uit de praktijk geeft Burrough een grondige, en soms ook humoristische vergelijking van de schrijfconventies in het Nederlands en in het Engels.

Een handig boek voor vertalers, ‘native speakers’ en Engelstalige vakmensen, maar ook voor Nederlanders die hun Engels willen perfectioneren.

 • Omvang: ca. 140 pagina’s; formaat: 14 x 21 cm; paperback
 • Prijs: ca. f. 24,90 / Bfr. 450
 • ISBN: 90 57 97008 2; NUGI: 943
 • Verschijnt: november 1998

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 29 Sep 1998 12:47:11 +0200
From: Gerard Gast <gastg@rulxha.leidenuniv.nl>
Subject: Lit: 9810.12: Zojuist verschenen: Jaarboek 1997 van het INL

============================================================
Zojuist verschenen:
Jaarboek 1997 van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
============================================================

Het Jaarboek 1997 bevat naast een verslag van de werkzaamheden van de diverse afdelingen van het INL een tweetal artikelen. Het eerste is getiteld “Implicaties van de informatietechnologie voor het taalkundig onderzoek”, geschreven door mw. dr. J.G. Kruyt, hoofd van de afdeling Taalbank van het INL. Mw. lic. K. Deygers, onderzoeker in opleiding bij het INL, schreef een artikel met de titel “Hoe ‘Vlaams’ is de ‘Grote Van Dale’?”. Het Jaarboek 1997 telt 84 bladzijden en is verkrijgbaar voor f. 10 (excl. portokosten) bij het INL, Postbus 9515, 2300 RA Leiden.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 23 Sep 1998 15:37:29
From: Marijke J. van der Wal <mjwal@rullet.leidenuniv.nl>
Subject: Lit: 9810.13: Uitgave van de zevende Bert van Selm-lezing

===========================================
Uitgave van de zevende Bert van Selm-lezing
===========================================

Op dinsdag 8 september 1998 heeft de zevende Bert van Selm-lezing plaatsgevonden met de voordracht van prof. dr. K. Porteman onder de titel Symbolische boekwetenschap of twee vliegen in een klap. In de lezing stond een embleemserie over drukkers, boeken, bibliotheken en lezers centraal, afkomstig uit het Koninklijk Jezuietencollege te Brussel (1683). Porteman heeft niet alleen aandacht geschonken aan de inhoud van de symboliek, maar ook naar het werkelijkheidsonderricht dat veel van zulke embleemseries beogen.

De uitgave van de lezing (in fraaie vormgeving van uitgeverij De Buitenkant en voorzien van illustraties) is te bestellen door f. 19,50 over te maken naar gironummer 5855625 t.n.v. Rijksuniversiteit Leiden cs Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, geb. nr. 1167, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; o.v.v.. “7e Bert van Selm-lezing” of, bij bestelling vanuit het buitenland, door toezending van een Eurocheque.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 23 Sep 1998 15:37:29
From: Marijke J. van der Wal <mjwal@rullet.leidenuniv.nl>
Subject: Lit: 9810.14: Binnenkort bij Nodus: de bundel 'DO in English, Dutch and German'

========================================
Bundel ‘DO in English, Dutch and German’
========================================

Ingrid Tieken-Boon van Ostade, Marijke van der Wal & Arjan van Leuvensteijn (eds.), DO in English, Dutch and German. History and present-day variation, Amsterdam/Muenster: Stichting Neerlandistiek/Nodus Publikationen 1998, approx. 200 pp.

Inhoud:

 • Ingrid Tieken-Boon van Ostade, Marijke van der Wal and Arjan van Leuvensteijn, Introduction
 • Patricia Poussa, DO and dialect death
 • Juhani Klemola, Semantics of DO in South-Western Dialects of English English
 • J.M. van der Horst, Doen in Old and Early Middle Dutch: A comparative approach
 • H. Ryckeboer, Substituting doen in tag questions and short replies in Southern Dutch dialects
 • Leonie Cornips, Habitual doen in Heerlen Dutch
 • Arie Verhagen, Changes in the use of Dutch doen and the nature of semantic knowledge
 • Annette Fischer, TUN periphrasis in Early New High German
 • Hans-Werner Eroms, Periphrastic tun in present-day Bavarian and other German dialects

Het boek kan tot 20 oktober 1998 besteld worden tegen de voorintekenprijs van f. 35,- (exclusief verzendkosten), wanneer de bestelling gestuurd wordt naar:
e-mail: mjwal@rullet.leidenuniv.nl
post: Dr Marijke J. van der Wal, Opleiding Nederlands, P.N. van Eyckhof 1, Postbus 9515, 2300 RA Leiden.
Na 20 oktober 1998 zal de prijs f. 55,- bedragen.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 18 Sep 1998 11:04:20 +0200
From: Casper de Groot <casper.de.groot@let.uva.nl>
Subject: Cal: 9810.15: Call for poster presentations at "Language Contact" conference, Wassenaar (Nl), February 21-23, 1999

=======================================================================
Call for Poster Presentations “Language Contact”
(for PhD-Students and senior researchers co-ordinating larger projects)
=======================================================================

As the kick-off of “Verb Clusters in a Language Contact Perspective”, a trilateral project for scholars from the Netherlands, Flanders and Hungary, a conference will be organized at NIAS, Wassenaar, the Netherlands, February 21-23, 1999 with a total of 35 participants from Hungary, Flanders and the Netherlands.

The central aim of the conference is to present an overall picture of language contact related to verb clusters in Dutch and Hungarian. Although such an overview is valuable in itself, it will, however, also serve as a source of inspiration and information for all participants in the programme both in the present and in the future.

A number of outstanding representatives of the field will give overviews from different perspectives: Csilla Bartha (Budapest), Hans den Besten (Amsterdam), Jan Blommaert (Gent), Gerard Bol (Groningen), Anna Borbely (Budapest), Michael Brody (Budapest/London), Katalin E. Kiss (Budapest), Lajos Goncz (Novi Sad), Roeland van Hout (Nijmegen/Tilburg), Annick de Houwer (Antwerp), Miklos Kontra (Szeged/Budapest), Pieter Muysken (Leiden), Csaba Pleh (Budapest), Henk van Riemsdijk (Tilburg), Klara Sandor (Szeged), and Roland Willemijns (Brussels).

In addition to the general presentations, there will be an opportunity for PhD-students to report on their specific research projects in the field of Dutch and/or Hungarian language contact, such as (L1 and L2) language acquisition, bilingual grammar, verb clusters etcetera. Junior scholars and also senior researchers (co-ordinators of larger projects related to the central topic) who would like to present a poster and participate in the conference are invited to send in an abstract of about 300 words to

Casper de Groot (programme co-ordinator)
e-mail only: casper.de.groot@hum.uva.nl
deadline: 31 October 1998
The receipt of abstracts will be acknowledged.

On the basis of the abstracts, a selection will be made by the Steering Committee of the programme which consists of Katalin E. Kiss, Annick de Houwer, Pieter Muysken, Henk van Riemsdijk, and Klara Sandor. Applicants will be notified in the first week of December 1998.

For further information on the call for posters, the conference and the project “Verb Clusters in a Language Contact Perspective” please contact Casper de Groot at the e-mail address given above.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9810.a --------------------------*