Kerstprijsvraag 1997

Door Marc van Oostendorp

Vorig jaar organiseerde ik in Neder-L een kleine prijsvraag om uw elektronische geletterdheid te testen. Op het gebied van de neerlandistiek was al veel informatie op Internet te vinden; het leek me aardig om eens te zien in hoeverre de lezers van Neder-L die informatie ook daadwerkelijk konden opsporen.

We zijn nu een jaar verder. Neder-L heeft in dit jaar een eigen website gekregen, die steeds beter bezocht wordt. Ook allerlei andere (private en commerciële) instellingen zijn op het web gekomen. Alleen de overheid (de Taalunie) en de meeste universitaire vakgroepen willen er kennelijk nog steeds niet echt aan. Veel actuele serieuze wetenschappelijke informatie heb ik ook dit jaar niet kunnen vinden op de universitaire servers bij de voorbereiding van de prijsvraag.

Want ook dit jaar is hij er weer, het licht van uw kerstvakantie. Hieronder vindt u twaalf vragen. Het is de bedoeling dat u elk van deze vragen beantwoordt, en bovendien bij elk antwoord de juiste vindplaats op Internet vermeldt. Dit antwoord dient in ieder geval de vorm te hebben van een zo volledig mogelijk Internet-adres, zoals http://www.neder-l.nl/index.html. Een enkele keer wilt u misschien een on-line database raadplegen, zodat het precieze adres niet te achterhalen is. In dat geval dient u zo duidelijk mogelijk de gevolgde stappen te beschrijven. Sowieso worden uitgebreide beschrijvingen van gebruikte zoekmethoden zeer op prijs gesteld.

De Internet-adressen moeten op 1 december 1997 opvraagbaar geweest zijn (het is niet toegestaan zelf een antwoord op Internet te publiceren en daar dan naar te verwijzen). Redacteuren van Neder-L, alsmede hun familie, schoonfamilie, en geadopteerde Friese dochters, zijn uitgesloten van deelname. Inzendingen dienen voor 15 januari 1997 verstuurd te worden aan oostendorp@rullet.leidenuniv.nl.

De prijs is dit jaar wel bijzonder begerenswaardig, en bestaat uit een originele koffiemok met het logo van Neder-L. Van deze mok bestaan op de hele wereld slechts zes exemplaren. Hiervan worden er vijf gebruikt door de redacteuren van Neder-L bij hun moeilijke werk. De zesde kunt u winnen door de onderstaande vragen goed te beantwoorden. (Bij meerdere gelijkwaardige kandidaten wordt geloot.)

Marc van Oostendorp,
oostendorp@rullet.leidenuniv.nl


 1. Welke prijs heeft de schrijver Abdelkader Benali onlangs gewonnen voor zijn boek Bruiloft aan zee?
 2. Wat was het onderwerp van de lezing die Marijke van der Wal hield op 3 mei 1995 aan de Universiteit van Pisa?
 3. Wat betekent het zelfstandig naamwoord ‘curare’?
 4. Hoeveel bedraagt de contributie voor een buitengewoon lid van de IVN?
 5. In welk(e) Nederlands(e) dialect(en) is ‘intercliticisatie’ als in (i) toegestaan?(i) Hoeveel rekendiede daar nou voor? (=Hoeveel rekende die daar nu voor?)
 6. Wat is het e-mailadres van Jan-Wouter Zwart?
 7. Noem drie romans van W.F. Hermans die in het Duits zijn vertaald.
 8. Hoe heet het gedeelte van het orgel dat zich in de onderbouw van de orgelkast bevindt en dat zachter klinkt dan de andere werken/klavieren van het orgel?
 9. Wie heeft model gestaan voor de romanfiguur Henk Wigbold in de romancyclus van Voskuil?
 10. Veel varianten van het Nederlands kennen een regel van woordfinale t-deletie (‘kas’ in plaats van ‘kast’). Hoe zit dit met het Petjo?
 11. In welk jaar schreef Constantijn Huygens de volgende regels: Wel voeld’ ick vander jeughd daer was een dieper grond
  Die mij aen Tesselscha oorspronckelick verbond:
  Wel tuyghde mij mijn hert, daer was wat meer als Sterren
  Dat hem in Tesselschaes de’e twijnen en verwerren.
 12. In welk jaar gebruikte Anna Barbara van Meerten-Schiperoort voor het laatst de lunch in haar tuin in Gouda?