Neder-L, no. 9708.b: vacature en tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9708.b: vacature en tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 27 Aug 1997 20:58:51 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zesde-jaargang----------- Neder-L, no. 9708.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Bericht:                                |
| ========                                |
| (1) Vac: 9708.08: Vacature Pennsylvania per 1 september 1997      |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (2) Tyd: 9708.09: De Achttiende Eeuw, jrg. 29, no. 1, 1997       |
| (3) Tyd: 9708.10: Literatuur Zonder Leeftijd, jrg. 11, nr. 41, 1997   |
| (4) Tyd: 9708.11: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman,  |
|          jrg. 20, no. 2, juli 1997               |
| (5) Tyd: 9708.12: De Negentiende Eeuw, jrg. 21, no. 2, juni 1997    |
| (6) Tyd: 9708.13: Spiegel der Letteren, jrg. 39, no. 2, 1997      |
| (7) Tyd: 9708.14: Volkskundig Bulletin, jrg. 23, no. 1, juli 1997    |
| (8) Tyd: 9708.15: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (9) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 20 Aug 1997 10:58:21
From: Marja Kristel - IVN <ivnnl@worldaccess.nl>
Subject: Vac: 9708.08: Vacature Pennsylvania per 1 september 1997

Woubrugge, 15 augustus 1997

IVN – Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Raadhuisstraat 1
2481 BE Woubrugge, Nederland
tel. ++ (31) 172 518 243,
fax ++ (31) 172 519 925,
e-mail ivnnl@worldaccess.nl

======================================================================
VACATURE PENNSYLVANIA VACATURE PENNSYLVANIA VACATURE PENNSYLVANIA
======================================================================

Lectureship in Dutch language, starting September 1, 1997, at the University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. The initial appointment is for a one-year lectureship which may be renewed (salary $ 25.000 p. year, plus health benefits.)
Teaching involves elementary, intermediate and advanced Dutch (10 hours per week) as head of a small but lively Dutch Studies Program. The University of Pennsylvania is an equal opportunity/affirmative action employer.

Qualified candidates contact immediately:
Frank Tommler,
Chair, Department of Germanics,
University of Pennsylvania,
Philadelphia, PA 19104-6305
USA
tel. 001 215 898 7332
fax 001 215 573 7794
email sowens@mail.sas.upenn.edu

Woubrugge, 15 augustus 1997

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

==================================================
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFTENOVERZICHT NEDER-L ==================================================

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9708.09=-=-

DE ACHTTIENDE EEUW, jaargang 29, nummer 1, 1997.
ISSN 0166-6304.
Door: Robert Arpots, Universiteitsbibliotheek Nijmegen.
Nijmegen, 13 augustus 1997.

 • Roel Bosch.
  Willem Goedes droom uit 1807 over het Rotterdam van 1850. Blz. 1-16.
 • Jeremy D. Popkin.
  Antoine-Marie Cerisier, Le ‘Leidse ontwerp’, et le ‘Grondwettige herstelling’: un debat encore ouvert. Blz. 17-34.
 • Rene Veerman.
  Het dodengesprek in Nederland. Blz. 35-60.
 • Joost Rosendaal.
  Een vrolijke wijsgeer en braaf sansculot. Gerrit Paape in ballingschap (1787-1795). Blz. 61-79.
 • Nathalie Kerssebeeck.
  ‘Wie zal de waerheyd beletten?’ Pieter Corbeels, een geengageerd drukker in Leuven en Turnhout (1755-1799). Blz. 81-103.
 • Over de auteurs. Blz. 105.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9708.10=-=-


Vanaf augustus 1997 verschijnt Literatuur zonder leeftijd in het tijdschriftenoverzicht van Neder-L.

Literatuur zonder leeftijd is een essayistisch tijdschrift, dat de discussie aangaat met alle instanties op het gebied van kinder- en jeugdliteratuur. Het is een platform voor allen die (kinder)literatuur een warm hart toedragen.

Literatuur zonder leeftijd is een uitgave van de Stichting ter Bevordering van de Studie van de Kinder- en Jeugdliteratuur. De redactie neemt graag artikelen op die een bijdrage leveren aan de bestudering van het verschijnsel kinder- en jeugdliteratuur.

Literatuur zonder leeftijd verschijnt vier maal per jaar (met minimaal 130 pagina’s per aflevering) en wordt gratis toegestuurd aan donateurs van de Stichting ter Bevordering van de Studie van de Kinder- en Jeugdliteratuur. De minimumdonaties in 1997 bedragen: voor instellingen 75 gulden, voor persoonlijke donaties 50 gulden en voor studenten 40 gulden. Donateurs die zich nu aanmelden ontvangen alle afleveringen van de lopende jaargang en het speciale schrijversnummers en de symposiumbundel ‘Taal in vertaling’.

Reacties, bijdragen en vragen zijn van harte welkom:
Toin Duijx, eindredacteur
Rijksuniversiteit Leiden
Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden
071 – 5274078
e-post: Duijx@rulfsw.leidenuniv.nl

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
LITERATUUR ZONDER LEEFTIJD, tijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur, jaargang 11, nr. 41 (lente 1997).
ISSN 0929 – 8274.
Door: Toin Duijx, Rijksuniversiteit Leiden.
Leiden, 1 augustus 1997.

 • Redationele inleiding. Blz. 3-4.
 • Woutertje Pieterseprijs 1997 voor Joke van Leeuwen’s “Iep!”. Blz. 13-30.
  (Het juryrapport en besprekingen van Peter van den Hoven, Selma Niewold, Joke Linders, Bregje Boonstra, Aukje Holtrop, Jant van der Weg-Laverman, Lieke van Duin en Judith Eiselin.)
 • Bregje Boonsta.
  Tien jaar Woutertje Pieterseprijs. Blz. 31-38.
 • Ted van Lieshout.
  Je knelt maus, maar ik houd je aan. Blz. 39-48.
  (Over “Gebr.” van Ted van Lieshout.)
 • Peter van den Hoven.
  Uit Friese klei. Blz. 49-62.
  (Over “Gezworen woorden” van Akky van der Veer.)
 • Harry Overmeijer.
  De Nikes onder de boeken. Blz. 63-90.
  (Over de populariteit van griezelboeken.)
 • Henri van Daele.
  Mijn mooiste winkeldochter… Blz. 91-92.
 • Lieke van Duin.
  Wijnand Stomp en de kunst van het liegbeest. Blz. 93-104.
 • Olaf van Tilburg.
  Fetze Pijlman, Jan Riem en Ries Moonen: het vergeten trio. Blz. 105-120.
 • Peter van den Hoven.
  Plaatjes vullen geen gaatjes. Bij het schrijversprentenboek over Paul Biegel. Blz. 121-129.
 • Helma van Lierop-Debrauwer.
  Voorbeelden, voorbeelden en nog eens voorbeelden. Een visie van Maria Nikolajeva. Blz. 130-138.
 • Harry Bekkering.
  Het kinderboek als bellemeisje in het huis van de literatuur? Blz. 139-145.
  (Over de literatuuropvattingen van W.G. van de Hulst.)

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9708.11-=-

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN
Jaargang 20, nummer 2, juli 1997.
ISSN 0167-4609.
Door: Marco de Niet, Koninklijke Bibliotheek.
Den Haag, 9 augustus 1997.

 • A.J. Hanou.
  Urk of Babel, Revolutionairen in Paapes ‘De knorrepot en de menschenvriend (1797)’. Blz. 33-50.
  Uitgebreid artikel over de politieke en literaire aspecten van een ideeenroman van de radicale patriot Gerrit Paape, “behelzende satirique schetsen van verachtlijke, gevaarlijke, belachlijke en goede caracters van voornaame staatsmannen”.)
 • Adele Nieuweboer.
  De ‘Vrolijke reis’ van Gerrit Paape, Een uitstapje naar de achttiende-eeuwse vertaalpraktijk. Blz. 51-60.
  (Paape vertaalde “A trip to Holland”, vermoedelijk van de hand van Andrew Becket, niet rechtstreeks uit het Engels, maar naar de Duitse vertaling van C.H. Reichel.)
 • Frans Wetzels.
  Schoolmeesters en schoolmeesteressen in Breda. Blz. 60-64.
  (Aan de hand van archivalische bronnen worden de Bredase schoolmeesters die Weyerman in zijn jeugdherinneringen noemt, nader geportretteerd.
 • Notulen van de grondvergadering, 11 januari 1997. Blz. 64-67.
  (Bevat als bijlage een fragment van een toespraak uit 1987 van Bernt Luger ter nagedachtenis.)
 • Boekbesprekingen. Blz. 68-72.
  . <Door: Nicole van der Steen:> Hendrik Doedijns, ‘De Haegse Mercurius (9 aug. 1697 – 1 feb. 1698)’. Ed. Rietje van Vliet. Leiden 1996. Duivelshoekreeks 5.
  . <Door: M. van Vliet:> Robert Darnton, ‘The forbidden best-sellers of pre-revolutionary France’. New York/Londen Norton 1995.
  . <Door: A. Hanou:> M. Evers, ‘De vormingsjaren van A.C.W. Staring. Brieven en documenten betreffende zijn studietijd in Harderwijk en G”ottingen, 1784-1789’. Hilversum 1996.
  . <Door: A. Hanou:> Ruurd B. Halbertsma, ‘Le solitaire des ruines. De archeologische reizen van Jean Emile Humbert (1771-1839) in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden’. Leiden, Rijksmuseum voor Oudheden, 1995.
 • Signalering. Blz. 72.
  . <Door: M. van Vliet:> Verschenen: ‘Lyste van spreek-woorden (1708)’. Ed. M. van Vliet. Leiden, Astraea, 1997. Marollenreeks 1.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9708.12=-=-

DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 21, nummer 2, juni 1997.
ISSN 1381-8546.
Door: Jan Stroop, vakgroep Nederlandse Taalkunde, UvA.
Zaandam 12 augustus 1997

 • Lieske Tibbe.
  De nijverheidstentoonstelling als middel tot scholing en verheffing. Handwerkslieden als bezoekers en exposanten. Blz. 105-126.
  (Over het grote aantal binnen- en buitenlandse tentoonstellingen, deels bedoeld om de werkman vakkennis te laten opdoen; producten van werklieden tentoongesteld; tentoonstellingen voor de werkman.)
 • Mario Gibbels.
  Daniel Dunglas Home en het begin van de tafelklopperij in Nederland. Blz. 127-143.
  (Bezoek van de beroemde spiritist aan Nederland; seances o.a. aan het Hof; het eigen karakter van het Nederlandse spiritisme.)
 • J. Spoorenberg.
  De Eindhovense societeit Harmonie. Blz. 145-149.
  (O.a. als oprichter van de handboogschutterij.)
 • Aankondigingen en mededelingen, op blz. 150-152, over:
  Tijdschrift voor tijdschriftstudies
  Congres Tweehonderd jaar neerlandistiek (Leiden)
  Huiselijkheid (diss. Ellen Krol)
  Heinrich Heine (vertaald in het Nederlands; ed. C.J. Aarts)
  Wiskundeonderwijs (in de 19e eeuw; auteur H.J. Smid)
  Beeldverhaal (ed. Nop Maas)
  Gezelle (ts. Gezelliana)
  Whistler en Holland (tentoonstelling Rijksmuseum)
  Neogotiek (tentoonstelling Leuven)
  Adreswijziging (Documentatieblad Ned. kerkgeschiedenis)

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9708.13=-=-

SPIEGEL DER LETTEREN, tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, jaargang 39, nummer 2, 1997.
ISSN 0038-7479.
Door: Betty van Wonderen, UB Amsterdam.
Amsterdam, 1 augustus 1997.

“En je sienjaal een saksofoon”. Themanummer Paul van Ostaijen. Bevat de teksten van het Interuniversitair Van Ostaijen-colloquium gehouden aan de Vrije Universiteit Brussel op 2 december 1996. Red.: P. Hadermann.

 • Els Witte.
  Inleiding. Blz. 113-114.
 • P. Hadermann.
  “En je sienjaal een saksofoon”. Bankroet en jazz bij Van Ostaijen. Blz. 115-123.
 • J. Weisgerber.
  De Antwerpse avant-garde. Blz. 125-126.
  (Samenvatting van een artikel dat is verschenen in Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1996, 1)
 • K. Versluys.
  Van Ostaijen en de stad. Blz. 127-129.
  (Samenvatting van het artikel “Van Music-halls tot maanstraalstraten. De stadspoezie van Paul van Ostaijen”, in De Stem der Loreley, uitg. Geert Buelens en Erik Spinoy. Amsterdam, Bert Bakker, 1996, p. 81-97.)
 • H.-F. Jespers.
  De “Geranien-Erlebnis” en de terugkeer tot het landelijke. Blz. 131-146.
 • M. Janssens.
  Een “fatalisties liedje” van angst en pijn. Blz. 147-159.
 • M. Reynebeau.
  Geschapen als activistisch mannequin. Het politieke avontuur van Paul van Ostaijen in de Eerste Wereldoorlog. Blz. 161-181.
 • E. Spinoy.
  “Meedogenloze schoonheid”. De laatste gedichten van Paul van Ostaijen en Hans Faverey. Blz. 183-203.
 • G. Buelens.
  De beste / Waarom / Hoe kan dat / Wie weet / Alles is schijn. Paul van Ostaijen een jaar lang herdacht. Een niet-exhaustief overzicht. Blz. 205-215.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9708.14=-=-

VOLKSKUNDIG BULLETIN, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap jaargang 23, nummer 1, juli 1997.
ISSN 0166-0667.
ISBN 90 6168 690 3.
Door: Theo Meder.
Amsterdam, augustus 1997.

 • Evert Bisschop Boele.
  De Friese folk van Irolt. Blz. 1-27.
  (Over de folkmuziek van de groep Irold (1975-1987) en hoe de affiniteit met de regionale Friese identiteit gestalte werd gegeven via de taal, de songteksten, de muziek(instrumenten) en de muzikale context. Tevens wordt de folk van Irold vergeleken met die van de Friese folkzanger Doede Veeman en de groep Gysbert.)
 • Giselinde Kuipers.
  Van klassieke joodse moppen naar zieke jodenmoppen. Het veranderende beeld van joden in Nederlandse moppen. Blz. 29-49.
  (Plaatst het langzaamaan verdwijnen van de klassieke joodse mop over Sam en Moos, en de opbloei van de ‘zieke’ holocaust-mop in z’n historische en culturele context. Bij veel jonge vertellers wortelt de holocaust-mop niet in antisemitisme, maar in de drang om een ultiem taboe te doorbreken: het hoort niet, daarom is het leuk.)
 • Berichten en verslagen.
  . <Door: Eveline Doelman, op blz. 51-52:> Die Internationale Volkskundliche Bibliographie (IVB) im Kontext aktueller wissenschaftlicher Diskurse: Congres van de SIEF-commissie voor de IVB. – Amsterdam, 24 tot 27 september 1996.
  . <Door: Jeske van Dongen, op blz. 52-53:> Nationale hymnen. De dynamiek van een klinkend symbool: Volkskunde-symposium van het P.J. Meertens-Instituut, Amsterdam, 25 april 1997.
  . <Door: Ton Dekker, op blz. 53:> Aankondiging. Roots and rituals: managing ethnicity: 6th SIEF Conference, Amsterdam, 20-26 april 1998.
 • Boekbesprekingen.
  . <Door: Rob Meens, op blz. 55-57> Peter Brown. The rise of western christianity. Triumph and diversity, AD 200-1000.
  . <Door: Willem Frijhoff, op blz. 57-58:> Charles Caspers, Gerard Lukken en Gerard Rouwhorst (ed.). Bread of Heaven. Customs and practices surrounding Holy Communion. Essays in the history of liturgy and culture.
  . <Door: Eric Venbrux, op blz. 58-60:> Linda Degh (ed.). Hungarian folktales. The art of Zsuzsanna Palko.
  . <Door: Marit Monteiro, op blz. 60-62:> Rudolf Dekker. Uit de schaduw in ’t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek.
  . <Door: Rob van Ginkel, op blz. 62-64:> Victoria A. Goddard, Josep R. Llobera & Cris Shore (ed.). The anthropology of Europe. Identities and boundaries in conflict.
  . <Door: Peter Meurkens, op blz. 64-66:> Henk de Haan. In the shadow of the tree. Kinship, property and inheritance among farm families.
  . <Door: Jozef Vos, op blz. 66-67:> S.W.M.A. den Haan en P.M. Kann. Zucht om zich te oefenen in de lieflijke zangkunst. Het zangkoor van het Leids Weeshuis in de Bataafs-Franse tijd.
  . <Door: Antoon Hoogveld, op blz. 67-70:> Adel P. den Hartog (ed.).. Food, technology, science and marketing. European diet in the twentieth century.
  . <Door: John Helsloot, op blz. 70-72:> Ronald Hutton. The rise and fall of Merry England. The ritual year 1400-1700.
  . <Door: Theo Meder, op blz. 72-74:> F.J. Lodder. Lachen om lust en list. Studies over de Middelnederlandse komische versvertellingen.
  . <Door: Theo Meder, op blz. 74-80:> Herman Pleij. Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieen over het volmaakte leven.
  . <Door: John Helsloot, op blz. 80-81:> Annette Remberg. Wandel des Hochzeitsbrauchtums im 20. Jahrhundert dargestellt am Beispiel einer Mittelstadt. Eine volkskundlich-soziologische Untersuchung.
  . <Door: Michael Elias, op blz. 82-84:> Tomas Tomasek. Das deutsche Raetsel im Mittelalter.
  . <Door: John Helsloot, op blz. 84-86:> Les usages politiques des fetes aux XIXe-XXe siecles.
(8)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9708.15=-=-=
 
*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <R.Arpots@mailbox.kun.nl>    |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Toin Duijx <duijx@rulfsw.leidenuniv.nl>    |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Musaeus:         Ingrid Weekhout <I.Weekhout@let.kun.nl>    |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>       |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@mail.uva.nl>       |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <Louise.Cornelis@let.ruu.nl>  |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Andre Bouwman <bouwman@rulub.leidenuniv.nl>  |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <m.uljee@pecoma.nl>        |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/                  |
|  of:                                  |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9708.b --------------------------*