Neder-L, no. 9612.b: tijdschriftenoverzicht en bijdrage

Subject: Neder-L, no. 9612.b: tijdschriftenoverzicht en bijdrage
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 24 Dec 1996 23:41:15 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9612.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| (1) Web: 9612.12: Lydia Rood componeert interactief kerstverhaal    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (2) Tyd: 9612.13: Millennium, jrg. 10, no. 2              |
| (3) Tyd: 9612.14: Nederlandse Taalkunde, jrg. 1, no. 3, oktober 1996  |
| (4) Tyd: 9612.15: Taalbeheersing, jrg. 18, no. 4, november 1996     |
| (5) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 20 Dec 1996 13:55:48 +0100
From: Ouders Online <pouders@netland.NL>
Subject: Web: 9612.12: Lydia Rood componeert interactief kerstverhaal

==============================================
Lydia Rood componeert interactief kerstverhaal voor “Ouders Online”
==============================================

“Alweer een vluggertje van Lydia Rood”, smaalde kortelings een recensent over haar laatste boek. Toegegeven, Rood schrijft sneller dan God kan lezen en ook nog over seks. Maar “Wedergeboorte”, het interactieve kerstverhaal dat ze exclusief voor de Internet-site Ouders Online componeerde, is toch wel van geheel andere orde. Een ingenieus spel met wisselende perspectieven en op z’n kop gezette kerstverhaal-cliche’s. Ontroerend voor jong en oud, en met een verrassend slot dat in geen thriller zou misstaan.

De sfeervolle illustraties van John Verberk maken het verhaal tot een adembenemende belevenis, die iedereen tot lang na kerst zal heugen.

“Wedergeboorte” vertelt het verhaal van Roberto, een geadopteerd kind dat op zoek gaat naar zijn werkelijke ouders. Het interactieve aan deze zoektocht is dat de route bepaald wordt door de lezer. Al klikkend met de muis maakt hij zijn keuzes, waarbij alleen het slot vastligt.

Als service aan de lezers en om de telefoonkosten beperkt te houden, kan “Wedergeboorte” ook in zijn geheel worden gedownload (via het modem worden binnengehaald), waarna het verhaal off-line (zonder verbinding) in alle rust gelezen kan worden. Er is zowel een Windows-versie als een Macintosh-versie beschikbaar.

De makers:

 • Lydia Rood publiceerde thrillers, kinderboeken en romans.
 • John Verberk is illustrator te Amsterdam.
 • Kees van Drongelen (Visual Space, Amsterdam) verzorgde de beeldbewerking

Ouders Online is een onafhankelijke Internet-site voor aanstaande ouders en ouders van kinderen tot 12 jaar. Hij is gratis toegankelijk sinds 29 april jl. en wordt dagelijks door duizenden ouders in binnen- en buitenland bezocht.

De URL van Ouders Online is http://www.ouders.nl
Die van het interactief kerstverhaal: http://www.ouders.nl/mkerstv.htm

Redactie Ouders Online
Henk Boeke
Pieter van Scherpenberg

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

==================================
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFTENOVERZICHT
==================================

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9612.13=-=-

MILLENNIUM, jaargang 10, nummer 2.
ISSN 0922-0887.
Door: Paul Wackers, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 12-12-1996

 • Arnold Angenendt.
  Willibrord tussen bisschopszetel en klooster. Blz. 100-110.
 • Jean-Pierre Devroey.
  De economische transformatie van West-Europa in de vroege middeleeuwen. Onderzoekslijnen en verklaringsmodellen. Blz. 111-124.
 • Alain Dierkens.
  Historische en archeologische overwegingen bij de verchristelijking in de vroege middeleeuwen. Blz. 125-139.
 • Janet Nelson.
  Van missie tot millennium: niew werk voor bisschoppen. Blz. 140-157.
 • Recensies (blz. 158-186):
  . <Door: Jelle Koopmans:> H. van Beuningen en A. Koldeweij (red.), Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes. Cothen, 1993.
  . <Door: Antheun Janse:> R. de Graaf, Oorlog om Holland, 1000-1375. Hilversum, 1996.
  . <Door: Marion van Bussel:> M. Huig en D. Lunsingh Scheurleer Jr., De vijftiende eeuw. Utrecht, 1995.
  . <Door: Remy van Schaik:> Jan Kuys, Drostambt en schoutambt. De Gelderse ambtsorganisatie in het Kwartier van Zutphen (ca. 1200-1543). Hilversum, 1994.
  . <Door: Mariken Teeuwen:> E. Langbroek, Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren unde den deutschen Glossen der Edinburgher Handschrift Adv. Ms. 18.5.10. Amsterdam-Atlanta, 1995.
  . <Door: Istvan Bejczy:> P. Leupen, Gods stad op aarde. Eenheid van Kerk en Staat in het eerste millennium na Christus. Een kerkelijke ideologie. Amsterdam, 1996.
  . <Door: Erwin Mantingh:> M. Mostert (red.), Commmunicatie in de middeleeuwen. Studies over de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur. Hilversum, 1995.
  . <Door: Rob Meens:> M. Mostert, A. Demyttenaere (red.), De betovering van het middeleeuwse christendom. Studies over ritueel en magie in de Middeleeuwen. Hilversum, 1995.
  . <Door: Jos Koldeweij:> F. Narmon e.a., Chateaux, Chevaliers en Hainaut au Moyen Age. Valenciennes, 1995.
  . <Door Istvan Bejczy:> F. van Oostrom, Maerlants wereld. Amsterdam, 1996.
  . <Door: Paul Verhuyck:> M. Rus (ed.), De la conception ‘a l’audel’a. Textes et documents fran,cais d’un si’ecle qui n’en est pas un (1450-1550). Amsterdam-Atlanta, 1995.
  . <Door: J.W.J. Burgers:> J. Verbij-Schillings, Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400. Amsterdam, 1995.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9612.14=-=-

NEDERLANDSE TAALKUNDE. Driemaandelijks tijdschrift.
Jaargang 1, nummer 3, oktober 1996.
ISSN 1384-5845.
Door: Luuk Lagerwerf, Toegepaste Taalkunde UT, Tekstwetenschap KUB.
9 december 1996.

 • Joost Zwarts.
  Rekenen met richting. Blz. 177-190.
 • Arie Sturm.
  Over functionele projecties. Blz. 191-206.
 • G. de Schutter.
  De volgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met voltooid deelwoord in spreek- en schrijftaal. Blz. 207-220.
 • Hans Broekhuis en Anke Strang.
  De partitieve genitiefconstructie. Blz. 221-238.
 • Boekbeoordelingen:
  . <Door: Frank Wijnen:> Jos J.A. van Berkum, The psycholinguistics of grammatical gender.
  . <Door: Johan M”onnink:> M.M.H. Bax, Een spiegel van de geest. Over taal, communicatie en cognitie.
  . <Door: Ad Foolen:> Peter M. Nieuwenhuijsen, Het verschijnsel taal: een kennismaking.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9612.15=-=-

TAALBEHEERSING. Driemaandelijks Tijdschrift, jaargang 18, nummer 4, november 1996. Themanummer Tekstevaluatie. Gastredactie: Jan Renkema en Peter Jan Schellens.
ISSN 1384-5853.
Door: Louise Cornelis, CLC, UU.
Utrecht, 5 december 1996.

 • Jan Renkema en Peter Jan Schellens.
  Tekstevaluatie ofwel het raadsel van de Bosch-kabouter. Ter Inleiding. Blz. 305-309.
 • Ted Sanders en Jose Sanders.
  Tekstanalyse als evaluatie-instrument bij tekstherziening. Blz. 310-323.
 • Jan Renkema.
  Over smaak valt goed te twisten. Een evaluatiemodel voor tekstkwaliteit. Blz. 324-338.
  (Verslag van een onderzoek naar de hanteerbaarheid van het CCC-model uit Renkema 1994.)
 • Menno de Jong en Peter Jan Schellens.
  Interviews of groepsgesprekken? Een vergelijkend onderzoek naar twee varianten van de plus-en-minmethode. Blz. 339-350.
 • Leo Lentz en Menno de Jong.
  Argumenteren over lezersproblemen: is consensus haalbaar? Blz. 351-367.
 • Carel van Wijk.
  Persuasieve effecten van presentatiestijl: een toepassing in overheidsvoorlichting. Blz. 368-382.
 • Boekbeoordelingen:
  . <Door: Gert Rijlaarsdam, op blz. 383-388:> en
  . <Door: Carel van Wijk op blz. 388-392:> B. Meuffels. De verguisde beoordelaar. Opstellen over opstelbeoordeling. Thesis Publishers, Amsterdam, 1994.
  (Twee beoordelingen van en perspectieven op hetzelfde boek.)
 • Signaleringen, blz. 393-395:
  . <Door: M. Witteveen:> E. Vroom. De tekst getest. Handleiding voor het presenteren van schriftelijk materiaal. Van Gorcum & Comp, Assen, 1994.
  . <Door: Erik Viskil:> Klaas Wiertzma. Doelmatig communiceren: basisprincipes. Coutinho, Bussum, 1994.
  . <Door: Wim van Calcar:> Ton Hendrix en Hans Hulshof. Leesvaardigheid Nederlands. Omgaan met zakelijke teksten. Coutinho, Bussum, 1994.
 • <Door: Peter Houtlosser, blz. 396-398:> Uit de tijdschriften. (Een overzicht van de meest recente afleveringen van enkele neerlandistische tijdschriften.)
 • Inhoudsoverzicht Taalbeheersing 1996, Jaargang 18. Blz. 399-400.
(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9612.16=-=-
 
*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <r.arpots@mailbox.kun.nl>    |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <101527.1021@CompuServe.COM> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl>   |
| It Beaken:        Henk Wolf <wolf@fa.knaw.nl>          |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Korrie Korevaart                |
|                   <korevaart@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Musaeus:         Ingrid Weekhout <I.Weekhout@let.kun.nl>    |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>       |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden            |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl>   |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart                |
|                    <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <103262.1047@compuserv.com>   |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <Louise.Cornelis@let.ruu.nl>  |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <juljee@mail.dsl.nl>       |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html   |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact opnemen met redacteurs: stuur mail naar B.Salemans@buro.kun.nl, |
|  naar Willem.Kuiper@let.uva.nl of (voor de evenementen-agenda) naar  |
|  Piet.Verkruijsse@let.uva.nl                      |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9612.b --------------------------*