Neder-L, no. 9602.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9602.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 28 Feb 1996 16:30:46 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9602.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Vra: 9602.10: Redacteurs maandelijkse tijdschriftenoverzicht    |
|          Neder-L gezocht voor 'Nederlandse Letterkunde' en   |
|          'Taalbeheersing'                   |
| (2) Tyd: 9602.11: De Achttiende Eeuw, jrg. 27, no. 2, 1995       |
| (3) Tyd: 9602.12: It Beaken, jrg. 57, no. 3/4, 1995           |
| (4) Tyd: 9602.13: Literatuur, jrg. 13, no. 1, januari-februari 1996   |
| (5) Tyd: 9602.14: Meesterwerk, no. 5, januari 1996           |
| (6) Tyd: 9602.15: Musaeus, jrg. 3, no. 5, januari 1996         |
| (7) Tyd: 9502.16: Ons Geestelijk Erf, jrg. 68, afl. 4, 1994       |
| (8) Tyd: 9502.17: Ons Geestelijk Erf, jrg. 69, afl. 1, 1995       |
| (9) Tyd: 9502.18: Trefwoord, 10, december 1995             |
|(10) Tyd: 9502.19: Volkskundig Bulletin, jrg. 21, no. 3, december 1995  |
|(11) Tyd: 9602.20: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html  |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9602.10=-=-
Date: Tue, 27 Feb 1996 21:44:46 +0100 (MET)
From: Ben Salemans <B.Salemans@let.kun.nl>
Subject: Vra: 9602.10: Redacteurs maandelijkse tijdschriftenoverzicht Neder-L gezocht voor 'Nederlandse Letterkunde' en 'Taalbeheersing'

In Neder-L-artikel 9512.14 meldde Ad Foolen al dat enkele bekende tijdschriften in 1996 niet meer zullen verschijnen: Forum der Letteren, De Nieuwe Taalgids en Spektator. Het gevolg is natuurlijk dat deze tijdschriften ook uit het maandelijkse tijdschriftenoverzicht van Neder-L zullen verdwijnen. Ik dank de Neder-L-redacteurs Matthias Huening (FdL), Luuk Lagerwerf (Ntg) en Willem Kuiper (Spektator) hartelijk voor hun bijdragen.

Ad Foolen kondigde in hetzelfde artikel ook de geboorte aan van drie nieuwe tijdschriften op het terrein van de neerlandistiek: Nederlandse Taalkunde, Nederlandse Letterkunde en Taalbeheersing. Dit laatste tijdschrift is een voortzetting van het Tijdschrift voor Taalbeheersing.

Luuk Lagerwerf zal voor het tijdschriftenoverzicht het blad Nederlandse Taalkunde voor zijn rekening nemen. Maar voor Nederlandse Letterkunde of voor Taalbeheersing is er nog geen Neder-L-redacteur. Wie interesse heeft, melde zich bij mij.

Ben Salemans <B.Salemans@let.kun.nl>

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9602.11=-=-

DE ACHTTIENDE EEUW, jaargang 27, nummer 2, 1995.
ISSN 0166-6304.
Door: Robert Arpots, Universiteitsbibliotheek Nijmegen
Nijmegen, 26-02-1996.

 • Lia van Gemert.
  ‘Onwederstanelyken drang’: Het vrouwelijk schrijverschap in achttiende-eeuws Nederland. Blz. 127-140.
 • Willeke Los.
  De travestie van de moraal: Deugd en ondeugd als uitingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid in het achttiende-eeuwse burgerlijke pedagogische discours? Blz. 141-150.
 • Wil Borger.
  Ongehuwde vrouwen in Alkmaar in de jaren 1725-1750. Blz. 151-175.
 • Dini Helmers en Els Kloek.
  Suzanna Ignatia von Wolzogen Kuehr (1883-1953). Vrouwenhistorica avant la lettre. Blz. 177-192.
 • Hans de Canck.
  Drukken in revolutietijden: de Leuvense drukkers Michel (ca.1770- ca.1820). Blz. 193-218.
 • Corrections to C.P. Courtney, ‘Reassessing Belle van Zuylen. A historical perspective’ (in: De Achttiende Eeuw 27, 1995, nr. 1, blz. 1-23). Blz. 219.
 • Aankondigingen. Blz. 220.
 • Over de auteurs. Blz. 221.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9602.12=-=-

IT BEAKEN, Tydskrift fan de Fryske Akademy, jaargang 57, nummer 3/4, 1995.
ISSN 0005-738x.
Door: Henk Wolf.
Leeuwarden, 19 februari 1995.

Themanummer ‘Wurk foar Frysl^an’

 • Wietze de Haan.
  Foaropwurd. Blz. 133-134.
 • P.M. de Klaver, C.H.A. Verhaar & L.G. Jansma.
  Oer dit Fryske wurk. Blz. 135-137.
 • Piet Boomsma. Sosjaal-ekonomyske ^untjouwings yn Frysl^an
  • de fraach nei arbeid. Blz. 138-165.
  • it oanbod fan arbeid. Blz. 166-190.
 • Jarig van Sinderen & Hans de Groene.
  Regionale problemen en nasjonale polityk: is der noch reden foar in regionaal belied? Blz. 191-200.
 • Jarig van Sinderen.
  Ekonomyske konverginsje op regionaal nivo? Blz. 201-210.
 • Jan Douwe van der Ploeg.
  Boer of keapman: de fariabele aard fan de betrekkingen tusken l^anbou en merken. Blz. 211-234.
 • Jouke van Dijk & Dirk Strijker.
  De arbeidsmerk yn de Fryske l^an- en t’unbou. Blz. 235-243.
 • Lammert Jansma, Martijn de Goede & Johan van Ophem.
  De h^alding fan de jongerein yn Frysl^an foar wurk oer yn relaasje ta har Fryske identiteit. Blz. 244-263.
 • C.H.A. Verhaar.
  Op ‘e sneup nei kultuer op ‘e arbeidsmerk. Blz. 264-280.
 • Jaap de Koning.
  Evaluaasje fan it Fryske opliedingsbelied foar wurkleazen. Blz. 281-297.
 • Eef Bruinsma, Peter de Klaver & Anna Tiemersma,
  Arbeidsfoarsjenning Frysl^an en de ‘utfiering fan ‘e JWG en Banepool. Blz. 298-313.
 • Besprek. Blz. 314-325.
  . <Door Jonathan Gershuny:> C.H.A. Verhaar e.a. (eds.) (1992). On the mysteries of unemployment: causes, consequences and policies. Dordrecht, Kluwer. ISBN 0-7923-1976-1, 500 p., f 200,-
  . <Door R.E. Pahl:> C.H.A. Verhaar & P.M. de Klaver (eds.) (1994). The functioning of economy and labour market in a peripheral region – the case of Friesland. Ljouwert/Leeuwarden, Fryske Akademy. ISBN 90-6171-788-4, 311 p., f 35,-
  . <Door Piet Hemminga:> J. Spyksma (1994). De smalle marge; een exemplarisch praktijkonderzoek naar het ontwikkelen van een be”invloedingsmethode voor maatschappijkritische politiek actieve groepen. Diss. RUG. Sumar/Suameer, eigen beheer. 296 p., f 25,-
  . <Door L.G. Jansma:> Ray Pahl (1995). After success; fin de si’ecle anxiety and identity. Oxford, Polity Press/Blackwell, ISBN 0-7456-1333-0, 219 p.
  . <Door Kees Verhaar:> Hannie te Grotenhuis (1993). Bijstandskinderen; opgroeien aan de rand van de verzorgingsstaat. Diss. Amsterdam, Amsterdam University Press, ISBN 90-5356-067-x, 196 p., f 41.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9602.13=-=-

LITERATUUR, jaargang 13, nummer 1, januari-februari 1996.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 9 februari 1996.

 • Willem Otterspeer.
  De zoon van de vader. A.E.K. Bolland als Nieuwe Gids-auteur. Blz. 2-9.
 • E.K. Grootes.
  Laurens Jordaans Studentenhaver. Blz. 10-17.
  (Over studentenliteratuur uit 1658.)

  Het literaire bedrijf:
 • Anthony Mertens.
  Maxwell Perkins. Blz. 18-19.
 • August Hans den Boef.
  Over twee versies van een boekenweekgeschenk. Hermans’ Hades. Blz. 20-28.
  (Een vergelijking tussen Hermans’ Madelon in de mist van het schimmenrijk, en zijn In de mist van het schimmenrijk. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.)

  Boek en film:
 • Maaike Meijer.
  Doeschka Meijsings Tijger, tijger! als film. Blz. 29-30.
 • Frits van Oostrom.
  Jacob, de koster van Maerlant.
  (Voorpublikatie uit het boek Maerlants wereld.)

  De Buitenstaander:
 • Wardy Poelstra.
  Marijn de Koning: ‘Lezen is zeker geen franje, ik vind het absoluut existentieel’. Blz. 38-40.
 • Daphne van Paassen.
  De gemiste kansen van de neerlandistiek. Traditie en vernieuwing van de Nederlandse toneelschrijfkunst. Blz. 41-44.

  Literatuur-nieuws. Blz. 45-49.

  Literatuur-recensies. Blz. 50-56:
  . <Door Marjolein Hogenbirk:> Arthurian romance and gender, masculin/feminin dans le roman arthurien medieval, Geschlechterrollen im mittelalterlichen Artusroman. Selected proceedings of the XVIIth International Congres/Actes choisis du XVIIe Congres International Arthurien/Ausgewaehlte Akten des XVII. Internationalen Artus-kongresses. Edited by, publ. par, hrsg. von Friedrich Wolfzettel, Rodopi, Amsterdam <etc.>, 1993. 295 blz. Fl. 120,-.
  . <Door Adrienne Zuiderweg:> Ryklof van Goens, Javaense Reyse. De bezoeken van een VOC-agent aan het hof van Mataram 1648-1654. Ingel. en van comm. voorz. door Darja de Wever. Terra Incognita, Amsterdam, 1995. 135 blz. Fl. 19,50.
  . <Door Lisa Kuitert:> Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995. Eindredactie G. van der Ree-Scholtens. Verloren, Hilversum, 1995. 690 blz. Fl. 75,-; Denkend aan Haarlem… Samengest. door Ted van Turnhout. Gottmer <etc.>, Haarlem, 1995. 222 blz. Fl. 49,50.
  . <Door G.J. van Bork:> Maarten van Buuren (red.), Jullie gaven mij modder, ik heb er goud van gemaakt. Over Charles Baudelaire. Historische Uitgeverij, Groningen, 1995. 288 blz. Fl. 45,-.
  . <Door Gerard de Vriend:> J.A.G. Dirksen, Lezers, literatuur en literatuurlessen. Reader response criticism in de literatuurlessen Nederlands. Proefschrift KU Nijmegen. Uitgegeven in eigen beheer, Eindhoven, 1995.

  Signalementen. Blz. 57-61:
  . <Door G. van Bork:> Freddy de Schutter, Het verhaal van de Nederlandse literatuur. Pelckmans, Kapellen, 1995. Dl. 2. 368 blz. Fl. 69,50.
  . <Door G. van Bork:> Herman Heijermans, Op hoop van zegen. Met inl. en aant. van Hans van den Bergh. AUP, Amsterdam, 1995. Fl. 29,50; Willem Kloos, Verzen. Bezorgd door P. Kralt. AUP, Amsterdam, 1995. Fl. 25,-.
  . <Door Cees Koster:> Vertalen historisch bezien. Tekst, metatekst, theorie. Onder red. van Dirk Delabastita en Theo Hermans. Stichting Bibliographia Neerlandica, Den Haag, 1995. 135 blz. Fl. 32,50.
  . <Door Gerard de Vriend:> Taal in vertaling. Het Nederlandstalige kinder- en jeugdboek binnen en over de grenzen. Onder red. van Toin Duyx. Fl. 17,50.
  . <Door Gerard de Vriend:> Marjoke Rietveld-van Wingerden, Jeugdtijdschriften in Nederland en Vlaanderen, 1757-1942. Primavera, Leiden, 1995. 384 blz. Fl. 95,-.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9602.14=-=-

MEESTERWERK, nummer 5, januari 1996.
ISSN 1380-5118.
Door: Roland de Bonth, Vakgroep Nederlands, KU Nijmegen.
Nijmegen, 15 februari 1996.

 • Van de redactie. Blz. 1.
 • Matthijs Engelberts.
  De liberale burger, de leerstoel en de moderne letteren: 1885. Blz. 2-8.
 • Roselinde Supheert.
  Dutch anglistics from 1880 to 1940. Blz. 9-21.
 • P.L.M. Loonen.
  Onderwijs Engels in Nederland en Duitsland. Een historische vergelijking 1650-1900. Blz. 22-30.
 • Publikaties inclusief tijdschriftenoverzicht. Blz. 31-33.
 • Verslag van de bijeenkomst op vrijdag 27 oktober 1995. Blz. 33-34.
 • Leden stellen zich voor. Blz. 34.
 • Berichten en aankondigingen. Blz. 35.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9602.15=-=-

MUSAEUS, TIJDSCHRIFT VOOR RENAISSANCE-LETTERKUNDE, jaargang 3, nummer 5, januari 1996.
ISSN 09281274.
Door: Ingrid Weekhout, Pierre Bayle-Instituut, vakgroep IBW, geschiedenis, KUN.
Nijmegen, 1 februari 1996.

 • Ter introductie. Blz. 1.
 • Nieuwjaarswensen. Blz. 2-7.
 • Vuurwerk in een woordenboek. Blz. 8.
 • Chinees Nieuwjaar. Blz. 9-13.
 • Ingrid Weekhout.
  Leedvermaak voor het nieuwe jaar. Blz. 14-29.
 • Vuurwerk gestraft. Blz. 30.
 • Siervuurwerk. Blz. 31-35.
 • Koekjes bakken. Blz. 36.
 • Een koninklijk trio. Blz. 37-38.
 • Een voorbeeldig nieuwjaarsgeschenk. Blz. 39-41.
 • Een nieuwjaarslied. Blz. 42.
 • Verantwoording van de illustraties. Blz. 43.
 • Inhoudsopgave. Blz. 44.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9602.16=-=-

ONS GEESTELIJK ERF, jaargang 68, aflevering 4, 1994.
ISSN 0774-2827.
Door: Thom Mertens, Ruusbroecgenootschap, UFSIA.
Antwerpen, 5 februari 1996.

 • Frans Hendrickx.
  Literatuuroverzicht 1993 met aanvullingen uit vorige jaren. Blz. 281-358.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9602.17=-=-

ONS GEESTELIJK ERF, jaargang 69, aflevering 1, 1995.
ISSN 0774-2827.
Door: Thom Mertens, Ruusbroecgenootschap, UFSIA.
Antwerpen, 5 februari 1996.

 • Geert Warnar.
  Meester Eckhart, Walter van Holland en Jan van Ruusbroec. Historische en literaire betrekkingen in de Middelnederlandse mystiek. Blz. 3-25.
  (De “Dialoog van Meister Eckhart en de onbekende leek” als bron voor de (literair)historische achtergrond van Ruusbroecs werken.)
 • Theo Coun.
  “Alsoe soudic dat dietschen”. Vranke Callaert als vertaler van Latijns geestelijk proza. Blz. 26-46.
  (Vranke Callaert als revisor van een vertaling van het Nieuwe Testament uit Rooklooster en als vertaler van wie een autograaf is overgeleverd.)
 • Wim van Anrooij.
  Nieuwe biographica over Willem de Biechtvader. Blz. 47-52.
  (Betreft de carmeliet die biechtvader was van Albrecht van Beieren en mogelijk de auteur van “Een nuttelijc boec den kerstenen mensche”.)
 • Andreas Beriger.
  Rutger Sycamber von Venray und sein Dialog “De contrarietatibus et anxietatibus religiosorum vagantum”. Blz. 53-82.
  (Uitgave van een omvangrijke maar toch gevatte Latijnse dialoog over het leven van zwervende kloosterlingen in de marge van de laatmiddeleeuwse maatschappij.)
 • W. Verleyen osb.
  De bibliotheek van Dom Jacobus Olivier (+1612), prior en pastoor van Waver. Blz. 83-96.
  (Studie van leven en boekenbezit van een benedictijner pastoor in woelige tijden.)

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9602.18=-=-

TREFWOORD 10, december 1995.
ISSN 0929-6883.
Door: Roland de Bonth, Vakgroep Nederlands, KU Nijmegen.
Nijmegen, 15 februari 1996.

 • Ewoud Sanders.
  Woord vooraf. Blz. 7-8.
 • Ed Schilders.
  Donskussens en Dictionaries. Blz. 9-15.
 • Jan Posthumus.
  Van Tauchnitz naar Jaeger. De herkomst van Jaegers zakwoordenboeken Frans, Duits en Engels. Blz. 16-32.
 • Nop Maas.
  Cijfers over de woordenboeken van G.B. van Goor. Blz. 33-47.
 • Dirk Geeraerts & Hans Smessaert.
  Figuurlijk, logisch gezien. Een reactie op Verkuyl. Blz. 48-58.
 • Ike van Hardeveld.
  Jacob van Lennep en zijn ‘woordeboek’. Blz. 59-61.
 • Arie de Ru.
  Een hekel aan fantasie. Over J.B. Drewes (1907-1994). Blz. 62-80.
 • bladvulling. Blz. 81.
 • Rob Tempelaars.
  Vulsel voor de gans (2). Simon Vestdijk, het WNT en een vermeende ijskast. Blz. 82-83.
  ETYMOLOGISCHE BIJDRAGEN:
 • J. van Donselaar.
  Vroege(re) dateringen van dierennamen in bronnen over Zuid-Amerika.
  Blz. 84-90.
 • Jos’e de Bruijn-van der Helm.
  Antedateringen van Italiaanse handelsleenwoorden in het Nederlands. Blz. 91-101.
 • Nicoline van der Sijs.
  Zigeunerwoorden in het Nederlands. Blz. 102-110.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Frans Claes s.j., op blz. 111-114:> Een boek over oude Franse woordenboeken. (Over: Margareta Lindemann. Die Franz”osischen W”orterb”ucher von den Anfangen bis 1600. Entstehung und typologische Beschreibung. T”ubingen, Max Niemeyer Verlag, 1994.)
  . <Door Anne Dykstra, op blz. 115-118:> ‘Wi’j bin gien echte Friezen, mar ok gien Drenten meer’. (Over: Henk Bloemhoff. Stellingwarfs Woordeboek, deel 2, F-K. Oosterwoolde, Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 1994.)
  . <Door Geart van der Meer, op blz. 119-132:> Een vergelijking van twee handwoordenboeken Nederlands-Engels. (Over: M. Hannay. i.s.m. M.H.M. Schrama. Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels (Utrecht/Antwerpen, 1994) en J. Gerritsen, N.E. Osselton & H.Chr. Wekker. K. ten Bruggencate. Wolters’ Handwoordenboek Nederlands-Engels (Groningen/Utrecht/Antwerpen, 1994).)
  . <Door Tanneke Schoonheim, op blz. 133-136:> Alles over namen? Helaas!
  (Over: Peter de Rijk. Alles over namen. Utrecht, Het Spectrum, 1993.)
  . <Door Jaap Engelsman, op blz. 137-139:> Een onmisbaar handboek voor de citatenspeurder.
  (Over: Anthony W. Shipps. The quote sleuth. A manual for the tracer of lost quotations. Urbana & Chicago, University of Illinois Press, 1990.)
 • Rubrieken:
  . Correspondentie. Blz. 140-143.
  . Berichten. Blz. 143-145.
  . Boeken. Blz. 145-150.
  . Uit de tijdschriften. Blz. 150-154.
  . Diverse media. Blz. 154-155.
  . Vragen. Blz. 155-156.
  . Publikaties (6). Blz. 156-159.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9602.19=-=-

VOLKSKUNDIG BULLETIN, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap, jaargang 21, nummer 3, december 1995.
ISSN 0166-0667
Door: Theo Meder.
Amsterdam, januari 1996.

 • Albert van der Zeijden.
  De ‘wortels’ van de volkscultuur. Retorische elementen in het werk van Jos. Schrijnen (1869-1938). Blz.331-350.
 • Ton Dekker.
  De blik omlaag gericht. Over koerscorrecties in de volkskunde. Blz. 351-369.
 • Discussiedossier: Sociale controle en rituele repertoires. Blz. 370-401.
  (Naar aanleiding van twee proefschriften: ‘Rituele repertoires, volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853’ (Nijmegen 1994) van Gerard Rooijakkers, en ‘In termen van fatsoen, sociale controle in het Groningse kleigebied 1770-1914’ (Assen 1994) van Vincent Sleebe. Met bijdragen van Ton Zwaan, Tiny Romme, Pieter Spierenburg, Leo Lucassen, Vincent Sleebe en Gerard Rooijakkers.)
 • Berichten & verslagen.
  . <Door John Helsloot, op blz. 402:> Studiedag ‘Sint Maarten in de kijker’. Mechelen 18 maart 1995.
  . <Door Eric Venbrux & Theo Meder, op blz. 402-405:> 13th Conference of the International Society for Contemporary Legend Research (ISCLR), ‘Perspectives on Contemporary Legend’, San Antonio (Texas, USA) 23-27 mei 1995.
  . <Door Herman Roodenburg, Ton Dekker, Eveline Doelman, Theo Meder, Eric Venbrux & Carla Wijers, op blz. 405-410:> 30. Deutscher Volkskundekongress, Karlsruhe, 25-29 september 1995.
  . <Door John Helsloot, op blz.410-411> Studiedag Kalenderfeesten in Noord-Brabant, Oirschot 30 september 1995.
 • Boekbesprekingen.
  . <Door Carla Wijers, op blz. 412:> Willem Frijhoff. Ordelijk vergeten. Het museum als geheugen van de gemeenschap. Ben Boersema. Sint-Bavo en de holle boom. Basisvorming en musea.
  . <Door Charles Caspers, op blz. 413-417:> A.H.P.J. van den Hout, P.J. Margry & R. Schillemans (red.). Het Mirakel: 650 jaar Mirakel van Amsterdam, 1345-1995. Catalogus. Peter Jan Margry (red.). Goede en slechte tijden: het Amsterdamse Mirakel van Sacrament in historisch perspectief. P.J. Margry (samenst.). Inventaris van het archief van het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, 1881-1990.
  . <Door John Helsloot, op blz. 417-418:> Heinz Blaumeiser & Eva Blimlinger (Hg.). Alle Jahre wieder… Weihnachten zwischen Kaiserzeit und Wirtschaftswunder.
  . <Door Charles Caspers, op blz. 418-419:> L. van Liebergen & W. Prins (red.). Clara – 1193-1253 – in de Nederlanden.
  . <Door Eric Venbrux, op blz. 419-422:> Linda Degh. American Folklore in the Mass Media.
  . <Door Carla Wijers, op blz. 422:> R. Driessen. En sal niemant van dit geselschap wijcken. Maaslands schutterswezen vroeger en nu vanuit Elers perspectief.
  . <Door Charles Caspers, op blz. 422-423:> Xander van Eck. Kunst, twist en devotie. Goudse katholieke schuilkerken 1572-1795.
  . <Door Carla Wijers, op blz. 423-425:> Johanna Rolshoven & Martin Scharfe (Hg.). Geschichtsbilder. Ortsjubilaen in Hessen.
  . <Door Charles Caspers, op blz. 425-426:> Peter Jezler. Himmel, Holle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter.
  . <Door H.W. Roodenburg, op blz. 426-429:> J.A.F.M. Vaessen (red.). Jaarboek 1995 Nederlands Openluchtmuseum.
  . <Door John Helsloot, op blz. 430-431:> Louis Janssen. Nicolaas, de duivel en de doden. Opstellen over volkscultuur.
  . <Door Peter Jan Margry, op blz. 431-432:> Henny Melotte, Peter Lathouwers, Frans Hoppenbrouwers, Betke Luijbregts. Kinderen van Maria. De bedevaart van Valkenswaard naar Handel.
  . <Door John Helsloot, op blz. 432-433:> Werner Mezger. Sankt Nikolaus. Zwischen Kult und Klamauk. Zur Entstehung, Entwicklung und Veranderung der Brauchformen um einen popularen Heiligen.
  . <Door John Helsloot, op blz. 433-435:> Dietz-Rudiger Moser. Brauche und Feste im christlichten Jahreslauf. Brauchformen der Gegenwart in kulturgeschichtlichen Zusammenhangen.
  . <Door Martine de Bruin, op blz. 435-436:> Eberhard Nehlsen. Wilhelmus von Nassauen. Studien zur Rezeption eines niederlandischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis 20. Jahrhundert.
  . <Door Eric Venbrux, op blz. 436-438:> Arnold Niederer. Alpine Alltagskultur zwischen Beharrung und Wandel. Ausgewahlte Arbeiten aus den Jahren 1956 bis 1991.
  . <Door Gerard Lukken, op blz. 438:> Paul Post. Ritueel landschap: over liturgie-buiten. Processie, pausbezoek, danken voor de oogst, plotselinge dood.
  . <Door Marc Therry, op blz. 439-442:> Gerard Rooijakkers. Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853.
  . <Door Marit Monteiro, op blz. 442-445:> Katelijne Rotsaert. Tussen Eva en Maria. De vrouw volgens de predikanten van de 17de en 18de eeuw.
  . <Door Cor G.W.P. van der Heijden, op blz. 445-446:> Michiel Baud & Theo Engelen (red.). Samen wonen, samen werken? Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin.
  . <Door John Helsloot, op blz. 446-448:> Daniel Miller (ed.). Unwrapping Christmas.
  . <Door Willem de Blecourt, op blz. 448-450:> Gunter Wiegelmann (Hg.). Volksmedizin in Nordwestdeutschland. Heilmagnetismus – ‘Besprechen’ – Erfahrungsheilkunde.
 • Ingekomen boeken. Blz. 451-464.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9602.20=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| de Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| It Beaken:        Henk Wolf <wolf@fa.knaw.nl>        |
| Leuvense Bijdragen:    Hans Smessaert              |
|                <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Musaeus:         Ingrid Weekhout <weekhout@let.kun.nl>   |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <103262.1047@compuserv.com> |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>   |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <willem.kuiper@let.uva.nl> |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <juljee@pobox.leidenuniv.nl> |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>   |
| Vonk:           Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9602.c --------------------------*