Neder-L, no. 9507.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9507.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 28 Jul 1995 21:34:22 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9507.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9507.09: Forum der Letteren, jrg. 36, no. 2, juni 1995     |
| (2) Tyd: 9507.10: Leuvense Bijdragen, jrg. 84, no. 1, april 1995    |
| (3) Tyd: 9507.11: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman,  |
|          jrg. 18, no. 1, juni 1994.              |
| (4) Tyd: 9507.12: Spiegel der Letteren, jrg. 37, no. 2-3, 1995     |
| (5) Tyd: 9507.13: Vonk, jrg. 24, no. 5, mei-juni 1995          |
| (6) Tyd: 9507.14: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|    http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9507.09=-=-

FORUM DER LETTEREN, jaargang 36, nummer 2, juni 1995.
ISSN 0015-8496.
Door: Matthias Huening, Institut fuer Germanistik/Nederlandistik der Universitaet Wien (Oostenrijk).
Wenen, 25 juli 1995.

 • Frederike van der Leek.
  Alternantie: grammatica of cognitie? Blz. 81-97.
 • Annelies Schulte Nordholt & Jos van Winkel.
  In den beginne was er de literaire tekst. Contra het literatuurwetenschappelijke veld volgens Van Rees en Dorleijn. Blz. 98-107.
 • Marjolijn Verspoor.
  Subjectiviteit in Engelse complementszinnen: een cognitief perspectief. Blz. 108-120.
 • Maaike Meijer.
  Witheid in de literaire verbeelding. Rubber (1931) van Madelon Szekely-Lulofs in het licht van Playing in the Dark’ (1992) van Toni Morrison. Blz. 121-139.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Louise Cornelis:> B. Fox & P.J. Hopper. Voice – Form and Function. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1994.
  . <Door Margreet de Lange:> C.N. van der Merwe. Breaking Barriers; Stereotypes and the Changing of Values in Afrikaans Writing 1875-1990. Amsterdam: Rodopi, 1994.
  . <Door M.C. van den Toorn:> J. Don e.a. Inleiding in de generatieve morfologie. Bussum: Coutinho, 1994. EN G. Booij & A. van Santen. Morfologie – De woordstructuur van het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995.
  . <Door Joost van der Vleuten:> S. Janssen. In het licht van de kritiek; variaties en patronen in de aandacht van de literatuurkritiek voor auteurs en hun werken. Hilversum: Verloren, 1994.
  . <Door H. Duits & Th.A.J.M. Janssen:> R.S. Kirsner (ed.). The Low Countries and Beyond. Lanham, New York, London: University Press of America, 1993.
  . <Door Jan van Luxemburg:> K. Kuertoesi & J. Pal (eds.). Celebrating Comparatism – Papers offered for Gyoergy M. Vajda and Istvan Fried. Szeged: Gold Press, 1994.
  . <Door Jan van Luxemburg:> A. Rigney & D. Fokkema (eds.). Cultural Participation: Trends since the Middle Ages. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1993.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9507.10=-=-

LEUVENSE BIJDRAGEN, Tijdschrift voor Germaanse Filologie, jaargang 84, nummer 1, april 1995.
ISSN 0024-1482.
Door: Hans Smessaert, N.F.W.O. & Departement Linguistiek, K.U. Leuven.
Leuven, 13 juli 1995.

 • Albrecht Classen.
  Kulturhistorische Wortstudien zu vier zentralen Begriffen des Mittelhochdeutschen. Blz. 1-37.
  (Etymologie van de vier hoofse begrippen “aventiure”, “dienst”, “gnade” en “gruoz”.)
 • Odo Leys.
  Dativ und Akkusativ in der deutschen Sprache der Gegenwart. Blz. 39-62.
  (Akkusatiefmarkering drukt een “limitatieve funktie” uit terwijl datiefmarkering ofwel “niet-limitatief” is ofwel “destinatief”.)
 • Frans Van Coetsem.
  Outlining a Model of the Transmission Phenomenon in Language Contact. Blz. 63-85.
  (De twee centrale factoren zijn “agens”, voor impositie t.o.v. ontlening, en de graad van “stabiliteit of cohesie” van de verschillende talige componenten/domeinen.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Josef Werlin, op blz. 87-88:> Klaus Grussmueller. Nurnberger Prosa-Aesop. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1994.
  . <Door M. Joye, op blz. 89-92:> Rolf Bergmann & Kurt Gaertner (eds.). Methoden und Probleme der Edition mittelalterlicher deutscher Texte. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1993.
  . <Door Uwe-K. Ketelsen, op blz. 93-95:> Gerhard Spellenberg (ed.). Daniel Casper von Lohenstein. Lyrica. Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1992.
  . <Door Jurgen Macha, op blz. 96-98:> Margret Mihm (ed.). Die Protokolle des Duisburger Notgerichts 1537-1545. Walter Braun Verlag, Duisburg, 1994.
  . <Door Jochen Splett, op blz. 99-101:> Bettina Kirschstein e.a. (eds.). Worterbuch der mittelhochdeutschen Urkunden-sprache auf der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahre 1300. Erich Schmidt Verlag, 1994.
  . <Door Albrecht Classen, op blz. 102-104:> Josephie Brefeld. A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages. A Case for Computer-Aided Textual Criticism. Verloren, Hilversum, 1994.
  . <Door Thomas Bein, op blz. 105-107:> Eberhard Nehlsen. Wilhelmus von Nassauen. Studien zur Rezeption eines niederlandischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis 20. Jahrhundert. Muenster, Hamburg, 1993.
  . <Door F. Patocka, op blz. 108-111:> Damaris Nuebling. Klitika im Deutschen. Schriftsprache, Umgangssprache, alemannische Dialekte. Gunter Narr Verlag, Tubingen, 1992.
  . <Door Ludger Kremer, op blz. 112-114:> Elisabeth Piirainen & Wilhelm Elling. Worterbuch der westmunsterlandischen Mundart. Selbstverlag Heimatverein, Vreden, 1992.
  . <Door M. Thiergart, op blz. 115-117:> Raphaela Lauf. Phonetische Aspekte des Vokalismus munsterlandischer Dialekte. s.n.s.d.
  . <Door Herman Scheuringer, op blz. 118-120:> Georg Cornelissen e.a. (eds.). Dialekt a la carte: Dialektatlas Westmunsterland – Achterhoek – Liemers – Niederrhein. Rheinland-Verlag, Koln, 1993.
  . <Door Dieter Stellmacher, op blz. 121-122:> Guy Berg. “Mir welle bleiwe, wat mir sin”. Soziolinguistische und sprachtypologische Betrachtungen zur luxemburgischen Mehrsprachigkeit. Niemeyer Verlag, Tubingen, 1993.
  . <Door G. Kolde, op blz. 123-127:> Vilmos Agel. Valenz-realisierung, Finites Substantiv und Dependenz in der deutschen Nominalphrase. Gabel Verlag, Hurth-Efferen.
  . <Door Frans Beersmans, op blz. 128-130:> Gustav Muthmann. Doppelformen in der deutschen Sprache der Gegenwart. Studie zu den Varianten in Aussprache, Schreibung, Wortbildung und Flexion. Niemeyer Verlag, Tubingen, 1994.
  . <Door Jurg Hausermann, op blz. 131-132:> Karin Krohn. Hand und Fuss. Eine kontrastive Analyse von Phraseologismen im Deutschen und Schwedischen. Acta Universitatis Gothoburgensis, Goteborg, 1994.
  . <Door Emmeken Van der Heijden, op blz. 133-142:> Leonie Cornips. Syntactische variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen. Dissertatie, Universiteit van Amsterdam, 1994.
  . <Door Goedele Devroy, op blz. 143-144:> S. Theissen, L. Gehlen & J. Vromans. Woordenboek voor correct taalgebruik. Wolters, Leuven, 1994.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9507.11=-=-

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN, jaargang 18, nummer 1, juni 1994.
ISSN 0167-4609.
Door: Marco de Niet, Koninklijke Bibliotheek.
Den Haag, 28 juni 1995.

Themanummer: Don Quichot

 • Redactioneel. Blz. 1-2.
  (Al acht jaar achter slot en grendel in de Haagse Gevangenpoort legt Jacob Campo Weyerman in 1746 de laatste hand aan een bewerking van Cervantes’ Don Quichot. Hij heeft hieraan gewerkt in opdracht van de Haagse uitgever Pieter de Hondt, die in hetzelfde jaar een even luxe Franstalige versie op de markt bracht. Deze extra dikke, rijk ge”illustreerde aflevering van de Mededelingen is geheel gewijd aan de belevenissen van de ‘Ridder van de droevige figuur’ in Nederland.)
 • M. Kerkhof.
  Cervantes in de Nederlanden tot 1746. Blz. 3-10.
  (Overzicht van de Cervantes-vertalingen in Nederland tot 1746, waaruit blijkt dat de Spaanse auteur hier pas vrij laat doorbrak, vergeleken met andere Europese landen.)
 • M. van Vliet & M. de Niet.
  Van ridders en andere Dordtse helden: De ‘Don Quichot’-vertaling van Lambert van den Bos. Blz. 10-20.
  (Dit artikel behandelt de eerste vertaling in het Nederlands van ‘Don Quichot’ (1657) en de maker ervan.)
 • D. Horst.
  De prenten in de ‘Don Quichot’-bewerking van Jacob Campo Weyerman. Blz. 20-34.
  (Horst belicht de kunsthistorische aspecten van de Weyerman-editie, met name de platen van Bernard Picart en diens leerlingen).
 • J. de Kruif.
  Voornaamste gevallen in folio en kwarto. De ‘Don Quichot’-uitgaven van Pieter de Hondt. Blz. 34-42.
  (Een impressie van de lotgevallen van de Weyerman-editie in de achttiende-eeuwse boekhandel en een portret van de uitgever Pieter de Hondt).
 • J. Lechner.
  Vertaler, bewerker, bederver: Jacob Campo Weyerman en ‘Don Quijote’. Blz. 42-50.
  (Dit artikel behandelt de teksten van Weyerman ten opzichte van de originele tekst van Cervantes. Ondanks zijn bewondering voor Cervantes is Weyerman als vertaler/bewerker van de ‘Quijote’ op geen enkele wijze serieus te nemen.)
 • M. Broecheler.
  “Mijne bedoeling is altoos geweest iedereen goed en niemand kwaad te doen”. De ‘Don Quichot’-vertaling van Pieter van Woensel. Blz. 50-56.
  (Het themanummer wordt afgesloten met een bespreking van de Don Quichot-vertaling die enkele decennia na de Weyerman-editie werd uitgebracht, namelijk die van Pieter van Woensel.)

Een exemplaar van dit themanummer van schriftelijk aangevraagd worden bij de Stichting JCW, Postbus 16732, 1001 RE Amsterdam.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9507.12=-=-

SPIEGEL DER LETTEREN, tijdschrift voor Nederlandse literatuur- geschiedenis en voor literatuurwetenschap, jaargang 37, nummer 2-3, 1995.
ISSN 0038-7479.
Door: Betty van Wonderen, UB Amsterdam.
Amsterdam, 21 juli 1995.

 • E. Spinoy.
  Logica en esthetica. Notities bij “Het bordeel van Ika Loch van Paul van Ostayen. Blz. 89-128.
 • O. Heynders.
  “Ontroering is een soort van fel verdriet”. Over de literatuuropvatting van Jan Hanlo. Blz. 129-148.
 • J. Koch.
  Het Polen van de eeuwwisseling in de spiegel van de vertalingen van Multatuli. Uit de theorie en de praktijk van het receptie- onderzoek. Blz. 149-172.
 • G.C. Zieleman.
  “Van de schoonheyt” en zijn dichter. Blz. 173-212.
  (Constantijn Huygens wordt ontmaskerd als schrijver van de bovengenoemde sonnettencyclus uit de bundel “Apollo of Ghesangh der Musen” (1615))
 • In margine:
  . J. Reynaert.
  “Het sceen teen moeste ghestorven sijn”. Klaaglied om Egidius (v.5). Blz. 213-217. (Verantwoording voor de vertaling in modern Nederlands van de 5e strofe van het Egidiuslied uit de bloemlezing van Komrij. Uit deze vertaling blijkt een geheel nieuwe interpretatie.)
  . N. van der Blom.
  Huygensiana restituta. Blz. 218-222.
  (Kanttekeningen bij vertalingen van Neolatijns werk van Huygens.)
  . P. Peeters.
  Het woekerende oeuvre van Jeroen Brouwers. Naar aanleiding van Karel Verhoeven. Jeroen Brouwers’ De zondvloed. De schrijver en zijn schrijverschap: beeld in het muzikale spiegelbeeld. Gent, 1994. Blz. 223-232.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door J.M. Willeumier-Schalij, op blz. 233-239:> Th. Mertens e.a.. Boeken voor de eeuwigheid. Prometheus, Amsterdam, 1993.
  . <Door M. Spies, op blz. 239-243:> M. van Vaeck. A. van de Vennes “Tafereel van de Belacchende Werelt”. Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1994.
  . <Door K. Wauters, op blz. 243-245:> Ph. Vermoortel. De parabel bij Multatuli. Hoe moet ik u aanspreken om verstaan te worden? Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1994.
  . <Door E. Brems, op blz. 246-249:> L. Missine. Kunst en leven: een wankel evenwicht. Acco, Leuven/Amersfoort, 1994.
 • Verder ontvingen wij:
  . <Door P. Peeters, op blz. 250:> Yves T’Sjoen en Hans Vandevoorde (red.). Op voet van gelijkheid. Opstellen van Anne Marie Musschoot. Gent, 1994.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9507.13=-=-

VONK, tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 24, nummer 5, mei-juni 1995.
Door: Rita Rymenans, departement Didactiek en Kritiek (vakgroep didactiek Nederlands), Universiteit Antwerpen (UIA).
Antwerpen, 6 juli 1995.

 • VON-werkgroep NT2.
  Taakgericht onderwijs. Blz. 3-9.
  (Bij ‘taakgericht onderwijs’ neemt het begrip ‘taak’ een centrale plaats in. Om een taak te kunnen uitvoeren, moet een proces worden doorlopen en wordt van verschillende taalelementen gebruik gemaakt. Naargelang de component waarvan in het taalonderwijs wordt vertrokken bij het bepalen van doelstellingen en didactische werkvormen, spreken de auteurs van een synthetische dan wel analytische aanpak.)
 • Dirk Caluwe.
  Tekstgenres en moedertaaldidactiek: over schrijfvaardigheidsonderwijs in de hoogste graad ASO. Blz. 10-23.
  (Het schrijfonderwijs in de hoogste graad ASO (algemeen secundair onderwijs) is hoofdzakelijk afgestemd op atypische tekstsoorten die alleen in een onderwijscontext voorkomen. Als alternatief waarmee de didactiek van het schrijfonderwijs verrijkt kan worden, brengt de auteur een typische tekstsoort onder de aandacht: de brief.)
 • Rita Daelmans.
  Nieuwe tendensen in zakelijke communicatie in het secundair onderwijs: tweegesprekken. Blz. 24-34.
  (De mondelinge vaardigheden worden in het onderwijs meestal nogal stiefmoederlijk behandeld. De auteur geeft een aanzet om tweegesprekken in het kader van zakelijke communicatie op een gestructureerde en doeltreffende manier aan te pakken.)
 • Marc Stevens & Wilfried Luyten.
  Reizen door boeken: lessuggesties voor 5e en 6e leerjaar. Blz. 35-48.
  (De auteurs hebben een didactische brochure samengesteld naar aanleiding van de jaarlijkse Boekenbeurs, met lessuggesties voor de derde graad lager onderwijs. In deze ‘Spiekerskorner’ geven ze enkele voorbeelden van lessen waarin bepaalde aspecten van het leesonderwijs centraal staan.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Rita Rymenans:> Jan Boland, Helge Bonset & Jan Verbeek. Spreken en Luisteren in de Basisvorming: Een leerplan. SLO, Enschede, 1993.
  . <Door Rita Rymenans:> Jan Boland, Helge Bonset & Marion Slijpen. Spreken en Luisteren in de Basisvorming: Literatuuronderzoek en case studies. SLO, Enschede, 1993.
  . <Door Rita Rymenans:> Martien de Boer & Jan Boland. Spreken en Luisteren in de Basisvorming: Lesmateriaal. SLO, Enschede, 1994.
  . <Door Rita Rymenans:> Spreken en Luisteren in de Basisvorming: Lessen in beeld. SLO, Enschede, s.d. (videoband).
  . <Door Rita Rymenans:> Jan Boland & Marianne Roes. Spreken en Luisteren in de Basisvorming: Nascholingsmateriaal. SLO, Enschede, 1994.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9507.14=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <Matthias.Huening@univie.ac.at> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| It Beaken:        Henk Wolf <H.A.Y.Wolf@stud.let.ruu.nl>  |
| Leuvense Bijdragen:    Hans Smessaert              |
|                <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <jaap@intouch.nl>      |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <willem.kuiper@let.uva.nl> |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:   Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Vonk:           Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>  |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.leidenuniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9507.c --------------------------