Neder-L, no. 9506.a

Subject: Neder-L, no. 9506.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 11 Jun 1995 22:54:51 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9506.a -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 9506.01: Programma 'Het Elektrische Boek' in Paradiso te    |
|          Amsterdam op maandagavond 10 juli 1995        |
| (2) Lit: 9506.02: Drie nieuwe studies geschiedenis Nederlandse     |
|          taalkunde                       |
| (3) Med: 9506.03: LOWLANDS-L, nieuwe elektronische discussielijst    |
| (4) Med: 9506.04: Aankondiging INL 27 Miljoen Woorden Corpus 1995    |
| (5) Vra: 9506.05: Holland / Belgium book trades from WW2 to the present |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|    http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 8 Jun 1995 12:17:40 +0200
From: "Louis Stiller" <album@euronet.nl>
Subject: Med: 9506.01: Programma 'Het Elektrische Boek' in Paradiso te Amsterdam op maandagavond 10 juli 1995


HET ELEKTRISCHE BOEK
paradiso, maandag 10 juli 1995


Nu de opwinding over de electronische media enigszins is geluwd en het onderwerp haar cultuskarakter heeft verloren, wordt het tijd om deze als revolutie aangekondigde innovaties op hun verdiensten te gaan beoordelen. Het programma Het Elektrische Boek richt zich hierbij op de literatuur. Het is de bedoeling de ervaringen met de ‘nieuwe media’ van schrijvers en uitgevers te inventariseren en de positie te verkennen die zij innemen binnen deze zogenaamde revolutie.

Het programma stelt zich tot doel de mogelijkheden van interactieve produkten voor de literatuur aan een in serieuze kunst geinteresseerd publiek duidelijk te maken. In eerste instantie lijkt het hier (zoals bij elke revolutie) te gaan om de aloude strijd van een weldenkende elite tegen de oprukkende horden van de massacultuur, een discussie – kortom – die alles behalve waardevrij is. In het Elektrische Boek zal het echter slechts zijdelings gaan over dit omineuze Nieuwe Analfabetisme, de initiatiefnemers zien Nieuwe Media vooral als een toevoeging aan het scala van expressiemiddelen. Vergelijkbaar is het feit dat de komst van de fotografie de traditionele kunsten niet heeft verdrongen, maar wel eens te meer op haar verantwoordelijkheden heeft gewezen. Naast de zegeningen van nieuwe technische mogelijkheden gaat het gesprek evenzeer daar over.

Centraal staat de vraag naar de invloed van de electronische media op het literaire produkt:

 • worden literaire teksten beter met tekstverwerkers, cut, copy & paste technieken, en de mogelijkheid tot het on line raadplegen van bronnen en documentatie?
 • verdwijnt de klassieke vertelstructuur en wat verandert er aan de rol van de lezer nu interactiviteit tot de mogelijkheden gaat behoren? (Wordt lezen anders?)
 • verdwijnt het boek als drager van literaire teksten, of krijgt het een andere rol toebedeeld?
 • op welke manier beinvloeden mondiale netwerken – zoals Internet – de distributie van literatuur en de manier waarop deze geconsumeerd wordt?
 • hoe wordt het auteursrecht in cyberspace geregeld?
 • hoe worden auteurs betaald voor literaire databases op Internet?
 • betekent printing on demand de redding van de poezie?
 • verandert de marktwaarde en culturele status van schrijvers als hun produkten via elektronische media worden aangeboden?
 • gaat door het principe van de vormdwang literatuur op televisie lijken en de fondslijst van uitgevers op een videoclip?

De kern van het programma wordt gevormd door een forumdiscussie onder leiding van publicist en electronisch uitgever Louis Stiller (publiceerde artikelen in Intermediair, HP De Tijd, O, Sum, MacWorld, Net, PC+, publiceerde boeken over electronische media bij Kluwer en een reisreportage over Vietnam bij Meulenhoff.)

Medewerking aan de discussie hebben toegezegd:

Dirk van Weelden, auteur/publicist (“De electronische hypertekst is….een volgende stap in de evolutie van het geschreven woord. Een vorm van lezen die niet alleen de gedrukte regels volgt, maar een netwerk aanlegt tussen allerlei topics, en dus niet lineair maar topografisch is”)

Peter van Gorsel, commercieel manager uitgeverij Meulenhoff (“Het digitale boek is een… volgende logische stap in de communicatie tussen de uitgever en zijn markt”.)

Marcel Bullinga, auteur/publicist, publiceerde de eerste Nederlandse roman (Roes der Zinnen) op Internet (“Het Web biedt iedereen een nieuw en laagdrempelig platform en wellicht een nieuwe markt buiten uitgeverijen om. Kwaliteit is een non-issue. Het gaat er om of je mensen naar je Web-pagina toe weet te trekken en of ze daaruoor willen betalen als de Web-technologie dat mogelijk maakt. Schrijven wordt multimediaal schrijven: het Web biedt de mogelijkheid beeld en geluid nan de tekstuele boodschap toe te voegen en Web-software kan het schrijven zelf veranderen”.)

Henk Rijks, organisator Ex Libris congres, producent van literaire CD-roms

en auteur Atte Jongstra (publiceerde romans en verhalen bij Contact, ‘De Psychologie Van De Zwavel’, ‘Groente’, ‘Het Huis M.’ en is bestuurlid van de Werkgroep Interactieve Media W.I.M.)

Scheltema, Holkema & Vermeulen, Penguin Nederland, Digitale Stad, Poetry International, Literom, ALBUM en CCG Niamco presenteren een aantal door hen aangeboden elektronische produkten.

Paradiso, maandag 10 juli 1995, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Toegang f 8,50 plus lidmaatschap.

                Peter Mertens en Louis Stiller
              ___ __  ____  __ __ _________
             /  \ | |  | . | | || | | _ _ \
             | | | | |  |  / | || | | | || | |
             |  | | |__ | | | | __ | | | || | |
             |_|_| |____||____| \__/  | | || | |
_______________________________________________________________________
         eerste elektrische ALBUM uitgeverij amsterdam
 
                      album@euronet.nl
                     00 31 (0)20 6266010
          Nieuwe Uilenburgerstraat 110, 1011 LX Amsterdam NL
                   Compuserve: 75454,2476
               http://www.euronet.nl/users/album

(2)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 31 May 1995 10:09:35 +0100 (MET)
From: J. Noordegraaf <noordegj@jet.let.vu.NL>
Subject: Lit: 9506.02: Drie nieuwe studies geschiedenis Nederlandse taalkunde


Nieuwe studies op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde.


G.R.W. Dibbets, De woordsoorten in de Nederlandse triviumgrammatica. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU (ISBN 90-72365-43-7) / Muenster: Nodus Publikationen (ISBN 3-89323-420-9) 1995. 350 pp. Hfl. 70,- (excl. verzendkosten).
In deze studie wordt een overzicht geboden van de woordsoortenleer die de Nederlandse spraakkunsten uit de periode ca. 1550 tot ca. 1650 bieden.

Jan Noordegraaf, Oorsprong en ideaal. Opstellen over taalzoekers. Muenster: Nodus Publikationen (ISBN 3-89323-260-5). 144 pp. DM 36,–.
Verzameling van een vijftal artikelen over Nederlandse taalkundigen en hun visies op de problematiek van taaloorsprong, kunsttalen en hun gedachten over de ideale taal. Aan de orde komen de opvattingen van onder meer Multatuli, J.M. Hoogvliet, Johan Huizinga, G.J.P.J. Bolland.

Gerrold van der Stroom, The Reception of Jac. van Ginneken’s Language Biology. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU (ISBN 90-72365-41-0) / Muenster: Nodus Publikationen (ISBN 3-89323-513-2). Cahiers voor Taalkunde, 13. 44 pp. Hfl. 15,00 (excl. verzendkosten).
In het vijftigste sterfjaar van Van Ginneken en mede naar aanleiding van het binnenkort te houden Van Ginnekensymposium verschijnt deze studie over de weerklank die de taalbiologie van de Nijmeegse taalkundige nationaal en internationaal heeft gehad.

Besteladressen:

 • Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam.
 • Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Muenster, BRD (foon/fax: (00-49)-251-661692).

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 24 May 95 22:20:26 CET
From: "Henk Wolf" <H.A.Y.Wolf@stud.let.ruu.nl>
Subject: Med: 9506.03: LOWLANDS-L, nieuwe elektronische discussielijst

LOWLANDS-L is een nieuwe electronische discussielijst die zich richt op de talen en culturen van de Lage Landen. De lijst is bedoeld voor iedereen die zich interesseert voor het Nederlands, Fries, Nederduits, Afrikaans en Engels. Een van de doelstellingen van LOWLANDS-L is het stimuleren van een meertalige discussie in de verschillende talen van de Lage Landen over onderwerpen die verband houden met deze talen. Een andere doelstelling is het vergemakkelijken van wereldwijde communicatie en samenwerking tussen al diegenen met een interesse voor de Lage Landen.

U kunt zich op LOWLANDS-L abonneren door het sturen van een e-mailtje met uitsluitend de volgende tekst:
subscribe LOWLANDS-L {Voornaam Achternaam}
(bijvoorbeeld: subscribe LOWLANDS-L Jan Jansen)
naar dit adres:
listproc@lists.u.washington.edu
U krijgt dan een welkomstboodschap met daarin alle benodigde informatie over de doelstellingen en procedures van LOWLANDS-L toegestuurd.

Henk Wolf

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 24 May 1995 10:36:03 +0100 (MET)
From: ROB@rulxho.LEIDENUNIV.NL
Subject: Med: 9506.04: Aankondiging INL 27 Miljoen Woorden Corpus 1995


INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLOGIE
On-line toegang tot Nederlands krantencorpus voor niet-commercieel gebruik.


Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie INL biedt U de mogelijkheid een Nederlands krantencorpus bestaande uit ca. ruim 27 miljoen woorden te raadplegen via het computernetwerk. In 1994 werd reeds een 5 Miljoen Woorden Corpus met gevarieerde samenstelling op deze wijze door het INL ter beschikking gesteld.

Het opvraagsysteem is in essentie hetzelfde als dat voor het 5 Miljoen Woordencorpus 1994. Het stelt U in staat te zoeken naar afzonderlijke woorden of naar woordpatronen, inclusief enige vooraf gedefinieerde syntactische patronen, die door de gebruiker gewijzigd kunnen worden. Zoekacties zijn mogelijk op de niveau’s van woordvorm, lemma (trefwoord) en woordsoort, elk afzonderlijk, maar ook gecombineerd in een zoekopdracht met gebruikmaking van zgn. Boolese operatoren en proximity searches. Op verschillende niveau’s van de zoekactie worden gegevens verstrekt over frequentie en spreiding over de bronnen. Het resultaat van een zoekvraag is meestal een lijst van aan de zoekvraag beantwoordende items, of een reeks concordanties (woorden in context) met een variabele, door de gebruiker in te stellen tekstuele context. Diverse sorteermogelijkheden kunnen Uw analyse van de resultaten ondersteunen. Binnen beperkingen die door het auteursrecht worden opgelegd, kunnen resultaten naar Uw eigen computer worden getransporteerd met e-mail. Het is niet toegestaan volledige teksten of substantiele tekstgedeelten over te halen.

Er zijn nauwelijks correctieslagen uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de teksten zelf, als voor de linguistische gegevens woordsoort en lemma. Woordsoortcodes en lemmavormen zijn automatisch toegekend aan de woordvormen in de electronische teksten door een op het INL ontwikkeld computerprogramma.

De leverancier van de teksten heeft toestemming gegeven voor het gebruik van het tekstmateriaal uitsluitend voor niet-commerciele, onderzoeksdoeleinden.

Voor een optimaal gebruik van dit systeem dient U te beschikken over een VT 220 (of hogere) terminal, of een geschikte terminal-emulator (bijv. Kermit).

Indien U toegang tot dit corpus wilt hebben, dient U een individuele gebruikersovereenkomst te tekenen. Een electronische versie hiervan kunt U verkrijgen door een e-mail te sturen naar de INL mailserver: Mailserv@Rulxho.Leidenuniv.NL . Tik als boodschap in:
SEND [27MLN95]OVERKMST.GEB
Voor raadpleging van het 5 Miljoen Woorden Corpus 1994 dient U een afzonderlijke gebruikersovereenkomst aan te vragen bij dezelfde mailserver, met de boodschap
SEND [5MLN94]OVERKMST.GEB

Wilt U zo vriendelijk zijn zelf een harde kopie van de gebruikersovereenkomst te maken, die in te vullen en te tekenen, zelf een copie te houden en een ondertekend exemplaar terug te sturen naar: Instituut voor Nederlandse Lexicologie INL, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; fax: 071-272115.

Na ontvangst van de ondertekende gebruikersovereenkomst, zult U worden geinformeerd over Uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor meer informatie kunt U een e-mail sturen naar Helpdesk@Rulxho.Leidenuniv.NL, of een faxbericht naar Mw. dr. J.G. Kruyt.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 09 Jun 1995 15:47:56 -0300 (BST)
From: James Dearnley <J.A.Dearnley1@student.lut.ac.UK>
Subject: Vra: 9506.05: Holland / Belgium book trades from WW2 to the present

Hello all,

It was suggested that I put this message on Neder-L. Any ideas would be welcomed!

I’m presently preparing material for a case-study on the Belgian and Dutch book trades from WW2 to the present. If any of you know any good books (etc) on the respective trades I’d be very grateful to hear from you. Due to my chronic inability in languages I suppose anything in English would be most useful – I’ve already got material from Euromonitor and EU publications. Any ideas? If so, please email me directly at:
j.a.dearnley1@student.lut.ac.uk

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ James Dearnley. DILS. Loughborough University. LE11 3TU.+
+ Tel. 01509 223079. Fax. 01509 223053 +
+ ** OXFORD UNITED FC *** +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9506.a --------------------------