Neder-L, no. 9411.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9411.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 30 Nov 1994 13:00:47 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9411.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9411.08: Neerlandica Extra Muros, jrg. 32, no. 3, oktober 1994 |
| (2) Tyd: 9411.09: Ons Erfdeel, jrg. 37, no. 4, september-oktober 1994  |
| (3) Tyd: 9411.10: Queeste, jrg. 1, no. 2, 1994             |
| (4) Tyd: 9411.11: Spektator, jrg. 23, afl. 3, 1994           |
| (5) Tyd: 9411.12: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9411.08=-=-

NEERLANDICA EXTRA MUROS, jaargang XXXII, 3, oktober 1994.
ISSN 0047-9276.
Door: Emmeken van der Heijden, vakgroep Nederlands, KUN.
Nijmegen, 3 november 1994.

 • Theo Hermans.
  Vertaalwetenschap in de Lage Landen. Blz. 1-13.
 • Herbert van Uffelen.
  Duitsland is veroverd. Blz. 14-25.
 • L. Beheydt.
  Nederlands leren met de computer. Blz. 26-37.
 • Joop van der Horst.
  Van partikels tot fraseologismen. (Kroniek van de taalkunde.) Blz. 38-42.
 • Kees Snoek.
  De Januskop van Nederland. (Kroniek van Land en Volk.) Blz. 43-50.
 • Jos Paardekooper.
  Gij zult krabben waar het jeukt. (Kroniek van het proza.) Blz. 50-55.
 • Boekbesprekingen en aankondigingen (op blz. 56-69):
  . <Door Francis Bulhof:> Willem Elsschot. Verzameld werk. Amsterdam, Querido, 1992; Willem Elsschot. Brieven. Amsterdam, Querido, 1993; John Anthierens. Willem Elsschot: Het ridderspoor. Amsterdam/Leuven, Meulenhoff/Kritak, 1992.
  . <Door Armand Berteloot:> Janssens, J. De Middeleeuwen zijn anders. Cultuur en literatuur van de 12de tot de 15de eeuw. Leuven, Davidsfonds, 1993; De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw. (vert. door W. Wilmink). Amsterdam, Prometheus/ Bert Bakker, 1994; Wenseleers, L. De pels van de vos. Historische achtergronden van de middeleeuwse Reinaert-satire. Amsterdam/ Leuven, Meulenhoff/Kritak, 1993.
  . <Door H.J. Boukema:> Kees Groeneboer. Weg tot het Westen; het Nederlands voor Indie 1600 -1950; een taalpolitieke geschiedenis. Leiden, KITLV Uitgeverij, 1993.
  . <Door J.W. de Vries:> Gerrit Olivier & Anna Coetzee. Nieuwe perspektiewe op die geskiedenis van Afrikans. Midrand, Southern 1994.
  . <Door Ludo Beheydt:> The Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands. A yearbook 1993-4. Stichting Ons Erfdeel.
  . <Door H.J. Boukema:> Liesbeth Dolk. Twee zielen, twee gedachten. Tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957). Leiden, KITLV Uitgeverij, 1993.
  . <Door: Herbert Van Uffelen:> E.A. vn Trotsenburg. Niederlande Osterreich: Eine fuenfhundertjaehrige Begegnung. Wien/Koeln/ Weimar: Boehlau Verlag, 1993.
 • Jaarboek voor de Claus-studie.
 • Middeleeuwse letterkunde.
 • Diversen. Blz. 70-72.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9411.09=-=-

ONS ERFDEEL, jaargang 37, nummer 4, september-oktober 1994.
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen.
Uithoorn, 10 november 1994.

JV> Omdat ik met veel genoegen Ons Erfdeel lees, neem ik dit tijdschrift onder mijn hoede voor het tijdschriftenoverzicht van Neder-L.
JV> Jaap van Veen.

 • Anneke Reitsma.
  ‘In aarde genoemd en genomen’; over “Een nieuw afscheid” van Anna Enquist. Blz. 483-492.
  (Anna Enquist is de pseudoniem van Christa Widlund. Zij laat zich in haar poezie leiden door een obsederend thema: de destructieve werking van de tijd.)
 • Yves T’Sjoen.
  Vlaanderen eert zijn schrijvers niet. Blz. 493-506.
  (Vanuit editorisch oogpunt is het droevig gesteld met onze Vlaamse schrijvers. De herdrukken die van hun literaire werk bestaan, zijn geenszins betrouwbaar.)
 • J.M. van der Horst.
  Zuinig zijn op oude woorden. Blz. 507-512.
  (In de roman LIJMEN van Willem Elschot lezen we hoe Boorman en Laarmans naar Gent gaan. Wie weet wat afbellen is?)
 • Raimund Fellinger.
  Doorbraak van de Nederlandstalige literatuur in Duitsland. Blz. 513-518.
  (Elk jaar heeft de Frankfurter messe een thematisch “Schwerpunkt”. Het Schwerpunkt van 1993, Vlaanderen en Nederland, betekende in de rij van de tot nu toe aan bod gekomen landen in zover een nieuwigheid, dat voor het eerst een grensoverschijdend taalgebied en niet de literatuur van een natie centraal stond.)
 • Jose Boyens.
  Ger van Eik is hier geweest. Blz. 519-527.
  (In de National Gallery van Londen hangt een dubbelportret ten voeten uit van de Vlaamse schilder Jan van Eyck uit 1434, voorstellend de Italiaanse koopman Giovanni Arnolfini en zijn bruid, Giovanna Cenani.)
 • Anne Marie Musschoot. Blz. 527-533.
  Narcissus en zijn Moeder.
  (Het debuut van Charles Ducal was zelfverzekerd en bleef dan ook niet onopgemerkt. ‘Het Huwelijk’ uitgegeven door de Arbeiderspers in 1987 werd meteen begroet als een sterke en belangrijke bundel.)
 • Henk te Velde.
  De Nederlandse Burger en het einde van het fatsoen. Blz. 533-544.
  (Over de betekenis van burgerlijkheid.)
 • Jef de Roeck.
  Pleitbezorgers voor de podiumkunsten. Blz. 545-552.
  (Beschrijving van de samenwerking tussen het Theater Instituut Nederland en het Vlaams Theater Instituut.)
 • Frank van Vree.
  Persgeschiedenis in Nederland. Blz. 553-560.
  (Met de persgeschiedenis in Nederland is het zonderling gesteld.)
 • Marc Hooghe.
  Het einde van de natie-staat. Blz. 561-571.
  (Politici fungeren tegenwoordig veel als de kop van jut.)
 • Els de Bens.
  Amerikaans, Europees of Vlaams… Blz. 573-582.
  (Op 18 januari 1994 vond in de KU Leuven het tweejaarlijkse interuniversitair congres voor de communicatie-wetenschappen plaats. Thema: Culturele globalisering en de lokale identiteit en diversiteit naar een eigen Europese mediacultuur.)
 • Culturele Kroniek. Blz. 583-614.
  . Literatuur:
  (Behandeld worden Dirk van Bastelaere, Thomas Rosenboom, Frank Koenegracht, Stefan Hertmans, Nelleke Noordervliet, Gerrit Krol.)
  . Beeldende Kunst:
  (Behandeld worden Cot Litjens, Albijn van den Abeele,Victor Servranckx.)
  . Theater:
  (Behandeld worden KunstenFESTIVALdesArts in Brussel, Op zoek naar klassiek toneel.)
  . Muziek:
  (Behandeld worden Luister van de Vlaamse polyfonie, Opera’s van Willem Schat en Willem van Manen, Holland Festaival 1994.)
 • Taal- en cultuurpolitiek. Blz. 615-621.
  (Het Nederlandse en het taalbeleid van de Europese Unie.)
 • Publikaties (op blz. 623-629):
  . Gaston Eyskens, Memoires.
  . E.H. Kossmann, Een tuchteloos probleem.
  . C.D. Andriesse, Titan kan niet slapen. Een biografie van Christiaan Huygens.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9411.10=-=-

QUEESTE, Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, jaargang 1, nummer 2, 1994.
ISSN 0929-8592.
Door: Theo Meder.
Schiedam, november 1994.

 • Karina van Dalen-Oskam.
  De laatste reis van de Drie Koningen. Mogelijke bronnen van v.21.425-21.442 van Jacob van Maerlants ‘Rijmbijbel’. Blz. 97-107.
  (De stoffelijke resten van de Drie Wijzen uit het Oosten belandden via Constantinopel en Milaan in Keulen; Maerlant vertelt de geschiedenis en ontleent in elk geval aan de ‘Legenda aurea’.)
 • G. Croenen en J.D. Janssens.
  Een nieuw licht op de Lancelotcompilatie? De betekenis van het pas gevonden fragmentje van ‘Arturs Doet’ (deel 2). Blz. 108-125.
  (De recent gevonden fragmenten van ‘Arturs Doet’ gaan terug op een dertiende-eeuwse Vlaamse vertaling van de ‘Mort le Roi Artu’, die gemaakt is voordat de veertiende-eeuwse Brabantse Lancelotcompilatie tot stand kwam.)
 • E. van den Berg.
  De ridderliteratuur van het veertiende-eeuwse Vlaanderen: epos of roman? Blz. 126-138.
  (De 13e-eeuwse ridderliteratuur rond Karel de Grote kan omwille van zijn orale wortels en zijn collectieve herinneringen aan historische feiten tot de epiek gerekend worden; bij de 14e-eeuwse teksten verdwijnen deze aspecten uit het oog en moeten we spreken van romans.)
 • Corrie de Haan.
  De ‘Roman van Heinric en Margriete van Limborch’. Middelhoogduitse receptie van Middelnederlandse literatuur. Blz. 139-155.
  (De Duitse vertaling en verspreiding van de Middelnederlandse ‘Limborchroman’ verloopt via Wirich VI von Daun (opdrachtgever hs.B), paltsgravin Mechthild (kreeg Middelnederlandse bron van B: X3) en het Heidelbergse hof (hs.E, bron is weer X3).)
 • Rita Schlusemann.
  De uitwisseling van houtsneden tussen Willem Vorsterman en Jan van Doesborch. Blz. 156-173.
  (De onderlinge uitleen van houtsneden tussen de Antwerpse drukkers Vorsterman en Van Doesborch toont aan, dat de verstandhouding tussen hen lange tijd te negatief is afgeschilderd.)
 • Naar aanleiding van…
  . <Door A.G. van Melle, op blz. 174-177:> W. Wilmink (vert.) en W.P. Gerritsen (inl.). De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw.
  . <Door A.Th. Bouwman, op blz. 178-181:> Luk Wenseleers. De pels van de vos. Historische achtergronden van de middeleeuwse Reinaert- satire.
  . <Door Annelies van Gijsen, op blz. 181-184:> Marcel van der Voort. Van serpenten met venine. Jacob van Maerlant’s boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien.
  . <Door Janet F. van der Meulen, op blz. 184-186:> Sylvia Huot. From Song to Book. The Poetics of Writing in Old French Lyric and Lyrical Narrative Poetry.
  . <Door Paul Wackers, op blz. 186-192:> Th. Mertens e.a. Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9411.11=-=-

SPEKTATOR, jaargang 23, aflevering 3, 1994.
ISSN 0165-084X.
Door: Willem Kuiper, vakgroep Nederlands, UvA.
Amsterdam, 31 oktober 1994.

 • Hans Bennis.
  Waar is het werkwoord? Deel 1: het minimalistische kader. Blz. 171-190.
 • Eric Hoekstra en Jan Wouter Zwart.
  De structuur van de CP. Functionele Projecties voor Topics en Vraagwoorden in het Nederlands. Blz. 191-212.
 • Honore Schelfhout.
  De kunst van het zwijgen: Valery bij Vestdijk’. Blz. 213-228.
 • Priscilla Heynderickx en Jaap van Marle.
  Over het hybride karakter van -isch: op de grens van inheems en uitheems. Blz. 229-239.
 • Johan de Caluwe.
  Open versus gesloten semantiek van woordvormingsregels. Blz. 240-247.
  Aankondiging en bespreking:
  . <Door Gerard de Vriend, op blz. 248:> Literatuur zonder leeftijd. Tijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur,

Volgend jaar verschijnt de laatste jaargang van Spektator, daarna zal het fuseren met De nieuwe Taalgids.

Voor inlichtingen, abonnementen en kopij: Kuiper@Alf.Let.UvA.NL

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9411.12=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <jaap@intouch.nl>      |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>     |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9411.c --------------------------