Neder-L, no. 9409.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9409.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 26 Sep 1994 20:16:23 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9409.c -----------ISSN-0929-6514-*
|    *********************************************************    |
|    * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor neerlandistiek *    |
|    *********************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9409.13: De Negentiende Eeew, jrg. 18, no. 3, september 1994  |
| (2) Tyd: 9409.14: De Nieuwe Taalgids, jrg. 87, no. 4, juli 1994     |
| (3) Tyd: 9409.15: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9409.13=-=-

DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 18, nummer 3, september 1994. ISSN n.v.t.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 19 september 1994.

 • Pieter Stokvis en Marita Mathijsen.
  Literatuur en maatschappij. Het beeld van de burgerlijke levensstijl in Nederlandse romans 1840-1910. Blz. 145-172.
 • Marian van der Klein.
  Thorbecke en de Meisjes-Middelbaar-Onderwijs-Beweging. Blz. 173-178.
 • Literatuuroverzicht 1993. Blz. 179-189.
  (Overzicht van publikaties in 1993 op het terrein van de negentiende eeuw, onderverdeeld in de rubrieken Archieven; Bestuur, politiek, sociale zorg en strijd; Onderwijs en opvoeding; Godsdienst; Medicijnen en gezondheidszorg; Economie, nijverheid en scheepvaart; Landbouw en natuurwetenschappen; Militaire geschiedenis; Vrouwengeschiedenis; Kunst en kunstnijverheid; Pers- en boekwetenschap; Taal- en letterkunde; Architectuur; Diversen, ‘van gewest tot gewest’.)
 • Aankondigingen en mededelingen. Blz. 190-191.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9409.14=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 87, nummer 4, juli 1994.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 29 augustus 1994.

 • Johan Koppenol.
  Plautus in Leiden. Blz. 289-300.
  (Een `tafelspeelken’ van Jan van Hout, eind zestiende eeuw, blijkt een vertaling van Plautus’ “Miles Gloriosus”.)
 • Linda Verstraten en Pyter Wagenaar.
  Vaste verbindingen in corpora. Blz. 301-313.
  (Bij het (automatisch) lemmatiseren van tekstcorpora vormen vaste verbindingen een probleem, waarvoor `The Collocating Machine’ een oplossing kan betekenen.)
 • Eric Hoekstra.
  Overtollige voegwoorden en de volgorde of +interrogativum/relativum'. Blz. 314-321. (Of’ is niet alleen in staat te verschijnen achter een vraagwoord, maar in het Amsterdams ook ervoor, wat te verklaren valt door aan te nemen dat `of’ niet de voegwoordpositie bezet.)
 • A.L. Sotemann.
  Eerbetoon en emulatie. Blz. 322-325.
  (Bloems referenties aan Tennyson, Rossetti en Goethe, waarbij Bloem de laatstgenoemde ook wilde emuleren.)
 • Hans Anten, Kees Singeling, Fabian Stolk.
  De theorie in de praktijk. Blz. 326-351.
  (Bespreking van de vraag of implementatie van Mieke Bals `theorie van vertellen en verhalen; inleiding in de narratologie’ ook valt te implementeren in onderwijs in proza-analyse voor eerstejaar Neerlandici.)
 • Mieke Bal.
  Een gebruiksaanwijzing in gebruik: narratologie van onderzoek naar onderwijs. Blz. 352-355.
  (Reactie op het bovengenoemde artikel, waarin blijkt dat narratologie iets anders is dan proza-analyse).
 • Boekbesprekingen:
  . C.G.L. Apeldoorn, S. Pot, Prisma Stijlboek; M. Hermans, De kleine schrijfgids; M. Klein, M. Visscher, Handboek Verzorgd Nederlands.
  . J.L.M. Vos, De Spiegel der Volksziel.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9409.15=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@lett.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                  <korevaart@rullet.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9409.c --------------------------