Neder-L, no. 9408.c

Subject: Neder-L, no. 9408.c
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 28 Aug 1994 19:50:15 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9408.c -----------ISSN-0929-6514-*
|     ******************************************************     |
|     * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor neerlandici *     |
|     ******************************************************     |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 9408.08: Programma Morfologiedag 1994, Groningen, vrijdag   |
|          2 september                      |
| (2) Rea: 9408.09: Naschrift Coppen n.a.v. Lagerwerfs `Hoewel ...'    |
|          (Rea: 9408.06)                    |
| (3) Vra: 9408.10: Kent iemand Galerie d'art Huinck & Scherjon, S.A.,  |
|          Heerengracht 409, Amsterdam (plm. 1920?)?       |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 17 Aug 1994 16:45:50 +0200 (METDST)
From: Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>
Subject: Med: 9408.08: Programma Morfologiedag 1994, Groningen,
vrijdag 2 september

*----------------------------------------------------------*
|                             |
|  Programma Morfologiedag 1994              |
|  Groningen, vrijdag 2 september             |
|                             |
|             Harmoniecomplex         |
|             Oude Kijk in 't Jatstraat 26  |
|             Zaal 49             |
|                             |
*----------------------------------------------------------*

10.00 koffie

10.15 Harald Baayen: De verwerking van meervouden van ongelede nomina in het Nederlands

11.00 Gosse Bouma en John Nerbonne: Morphology and Feature-Based Lexica

11.45 Johan De Caluwe: Deverbaal -ing versus deverbaal -er

12.30 lunch

14.00 Frank Drijkoningen: Naar een syntactische theorie over argumentstructuurverandering bij derivatie

14.45 thee

15.00 Frauke Hellwig: Morfologie en woordherkenning

15.45 Eric Hoekstra: Functionele hoofden in derivationele morfologie

16.30 Hans Smessaert: Morfo-syntaxis van het Westvlaamse “be-jaa-k-gie”

17.15 afsluiting en borrel

Inlichtingen:

Ton van der Wouden
Vakgroep Nederlands
Postbus 716
9700 AS Groningen
050-635632
fax 050-634900
vdwouden@let.rug.nl

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 22 Aug 1994 09:08:59 +0100 (MET)
From: Peter-Arno Coppen <U250005@VM.UCI.KUN.NL>
Subject: Rea: 9408.09: Naschrift Coppen n.a.v. Lagerwerfs 'Hoewel …' (Rea: 9408.06)

NASCHRIFT

Met de analyse uit Lagerwerfs reactie ‘Hoewel …’ (Rea: 9408.06) op mijn column ‘Alsof’ (Col: 9408.01) kan ik het probleemloos eens zijn. Toch lijkt “hoewel” hier weer een buitenbeentje, net als alsof (dat inderdaad een geheel andere constructie lijkt). Je kunt dat hoewel-grapje lijkt me niet zo makkelijk met andere voegwoorden uithalen. Alleen “maar toch” doet ook zoiets, maar dat is weer geen voegwoord, en daar kun je ook weer gemakkelijk een hoofdzinsafsluitende intonatie krijgen.

Vergis ik me of ligt de oorsprong van dit hoewel-gebruik in de Barend Servet shows van Wim T. Schippers en companen in de zeventiger jaren? Ik weet niet of die aanvulling nou zo expliciet aanwezig is in de conversatie. Zet dat afsluitende “hoewel” niet gewoon de modale toon van de zin, te vergelijken met afsluitingen als “denk ik hoor”, of “of zo”?

Peter-Arno Coppen

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 22 Aug 1994 22:07:49 +0100 (MET)
From: Ben Salemans <B.Salemans@lett.kun.nl>
Subject: Vra: 9408.10: Kent iemand Galerie d'art Huinck & Scherjon, S.A., Heerengracht 409, Amsterdam (plm. 1920?)?

In verband met een studie ben ik op zoek naar nadere gegevens over de kunsthandel “Galerie d’art Huinck & Scherjon, S.A.” die in of na 1914 gevestigd was aan de Heerengracht 409 in het hartje van Amsterdam. Kent iemand deze kunstgalerie? En, belangrijker, weet iemand of deze firma verkoop- of veilingcatalogi had die thans nog ergens zijn in te zien? Of weet iemand hoe ik de antwoorden op mijn vragen zou kunnen vinden? Alvast bedankt voor de reacties.

Met vriendelijke groet,

Ben Salemans

P.S.: ik ga een paar dagen vakantie vieren; aan het eind van deze maand ben ik weer in het land.

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9408.c --------------------------