Neder-L, no. 9405.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9405.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 31 May 1994 00:29:49 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9405.c -----------ISSN-0929-6514-*
| Tijdschriftenoverzicht:                         |
| =======================                         |
| (1) Tyd: 9405.11: Literatuur, jrg. 11, no. 3, mei-juni 1994       |
| (2) Tyd: 9405.12: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman,  |
|          jrg. 17, no. 1, april 1994              |
| (3) Tyd: 9405.13: De Nieuwe Taalgids, jrg. 87, no. 2, maart 1994    |
| (4) Tyd: 9405.14: Queeste, jrg. 1, no. 1, 1994             |
| (5) Tyd: 9405.15: De Zeventiende Eeuw, jrg. 10, no. 1, mei 1994     |
| (6) Tyd: 9405.16: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9405.11=-=-

LITERATUUR, jaargang 11, nummer 3, mei-juni 1994.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 25 mei 1994.

 • Vincent Kraan.
  De legende van de zogende dochter volgens Monika van Paemel. Gevoed met verhalen. Blz. 130-135.
  (Over de geschiedenis van deze legende en de rol ervan in Van Paemels roman De vermaledijde vaders.)
 • Theo Meder.
  Etiquetteregels bij de middeleeuwse elite van de Lage Landen. Beschaafd tafelen. Blz. 136-143.

  Antipathieke personages:
 • E.K. Grootes
  De naakte waarheid. Blz. 144-145.
  (Over het onsympathieke personages, met name in Frida Vogels’ De harde kern, 1993.)

  Ter gelegenheid van…:
 • A.L. Soetemann.
  Kouwenaar en Boutens. Blz. 146-150.
  (Bewerking van een toespraak bij de opening van de tentoonstelling over Gerrit Kouwenaar in het Letterkundig Museum te Den Haag op 4 november 1993.)
 • Jan Konst.
  Het vermaak der hartstochten. Blz. 151-157.
  (Over de rol van het vermaak in de eerste tragedie van Govert Bidloo (1649-1713): Karel, erf-prins van Spanje.)
 • Luc Renders.
  Kolonialistische en anti-kolonialistische tendensen in de Vlaamse Kongo-letterkunde. Het Vlaams-Afrikaanse proza en het kolonialisme. Blz. 158-165.

  Over de grens:
 • Arie Jan Gelderblom.
  Indische huizen. Blz. 166-167.

  Interview:
 • Annette Portegies.
  Karel Porteman over historiciteit en evaluatie in de neerlandistiek. ‘Ik zeg wel eens stiekum tegen mijn studenten: “Mooi, he?”‘ Blz. 168-171.

  Literatuur-nieuws. Blz. 172-180.

  Literatuur-recensies. Blz. 181-187:
  . <Door G.F.H. Raat:> Hugo Bousset. Grenzen verleggen. De Vlaamse prozaliteratuur 1970-1986. I: Trends. Houtekiet, Antwerpen, 1988. fl. 24,50. Hugo Bousset. Grenzen verleggen. De Vlaamse prozaliteratuur 1970-1986. II: Profielen. Houtekiet, Antwerpen-Baarn, 1990. Hugo Bousset. De Gulden Snede. Over Nederlands proza na 1980. Meulenhoff/Kritak, Amsterdam-Leuven, 1993. fl. 39,90.
  . <Door G.J. van Bork:> M.A. Schenkeveld-van der Dussen e.a. (red.). Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Martinus Nijhoff, Groningen, 1993. fl. 125,-. Marijke Meijer Drees, Kees Singeling, Theo Meder e.a. Nederlandse literatuur, een handleiding. Martinus Nijhoff, Groningen, 1993. fl. 25,-.
  . <Door Saskia Raue:> H. van Dijk e.a. (red). Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem. Zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 15.589-623 uitgegeven door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en Belgie. Verloren, Hilversum, 1992. Middeleeuwse studies en bronnen 33. fl. 29,-.
  . <Door Carl Niekerk:> Johan P. Snapper e.a. (red.). The Berkeley Conference on Dutch literature 1991: Europe 1992, Dutch literature in an international context. Lanham, New York; University Press of America, Londen, 1993. Publications of the American Association for Netherlandic Studies 6. $ 24.80.

  Signalementen. Blz. 188-192.
  . <Door Peter Hoffman:> Frank De Crits (red.). Brussel en het fin-de-siecle. 100 jaar Van Nu en Straks. Houtekiet/BRTN/Var, Antwerpen-Baarn, 1993. fl. 27,90.
  . <Door P.J.A. Franssen:> W.P. Gerritsen en A.G. van Melle (red.). Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst. SUN, Nijmegen, 1993. fl. 49,50.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Jan Tschichold. Vormveranderingen van het &-teken. In een hedendaagse context. De Buitenkant/Minotaurus Boekwinkel/Aya Gillissen, Amsterdam, 1993. fl. 42,50. Ko van Harn. De puntjes op de i. De Buitenkant, Amsterdam, 1993-1994. fl. 24,50. H. de la Fontaine Verwey. De verdwenen antiquaar en andere herinneringen van een bibliothecaris. De Buitenkant, Amsterdam, 1993.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> De best verzorgde boeken 1992 / The best book designs 1992. CPNB, Amsterdam, 1993.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Claar Willems-Bierlaagh. Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische lijst. IIAV, Amsterdam, 1992. fl. 37,50.
  . <Door P.J. Verkruijsse:> Koen Goudriaan e.a. (red.). Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484. Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’, Gouda, 1993. fl. 32,50.
  . <Door Ralf Gruettemeier:> Sjaak Onderdelinden (red.). Interbellum und Exil. Rodopi, Amsterdam, 1991. Liber amicorum bij het afscheid van prof. dr. H. Wuerzner.
  . <Door Gerard de Vriend:> Literatuur zonder leeftijd. Tijdschrift voor de studie van kinder- en jeugdliteratuur. Jaargang 7, nr. 28. Voortzetting van het Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9405.12=-=-

MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN, jaargang 17, nummer 1, april 1994.
ISSN 0167-4609.
Door: Marco de Niet, Koninklijke Bibliotheek.
Den Haag, 4 mei 1994.

 • R. Beentjes.
  … En de man hiet Jan van Gyzen. Een verslag van twaalf jaar lief en leed in Jan van Gysens Weekelyksche Amsterdamsche Merkuuren (1710-1722). Blz. 1-15.
  (Verslag van een lezing over deze Amsterdamse broodschrijver, die in zijn weekschriften het nieuws van gisteren afwisselde met verhalen uit zijn prive’-leven vol laster en bedrog.)
 • B. Sierman.
  Relaties van Weyerman. Blz. 15-17.
  (Over de hoofdpersonen van “De zeldzame leevensbyzonderheden van Laurens Arminius, Jakob Campo Weyerman, Robert Hennebo, Jakob Veenhuyzen en veele andere beruchte personaadgien”, een “roman” van Weyerman uit 1738.)
 • A. Nieuweboer.
  Een driehoeksverhouding? Anacreon, Ifis en Campo. Blz. 17-25.
  (Over de bijna 20 gezangen van Anacreon die Weyerman tussen 1723 en 1730 vertaalde, en de inspiratie die hij daarbij opdeed om zelf een van zijn geliefdes toe te zingen.)
 • Notulen van de grondvergadering van 8 januari 1994. Blz. 25-27.
 • Boekbespreking:
  <Door J. Snoek:> (Albertus Frese en Christiaen Schaef), De Uitvaert van het Vryje Metzelaersgilde; Een anti-maconnieke klucht uit 1735. Van inl. en comm. voorz. door M. Bouman. Amsterdam (enz.). Rodopi, 1993 (Atlantis 5).

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9405.13=-=-

DE NIEUWE TAALGIDS, jaargang 87, nummer 2, maart 1994.
ISSN 0028-9922.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap, KUB.
Tilburg, 26 mei 1994.

 • Thom Mertens en Frank Willaert.
  Postmoderniteit als redmiddel. Over “Nederlandse literatuur, een geschiedenis”. 4: 1100-1539. Blz. 97-106.
  (Laatste in een serie van vier artikelen die de literatuurgeschiedenis in artikelen “Over Nederlandse literatuur, een geschiedenis.” recenseert.)
 • Gerard Verhoeven.
  Een schotschrift op niveau: Molewijks strijd tegen windmolens. Blz. 107-119.
  (Kritische reactie op het boek: G.C. Molewijk (1992), Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden).)
 • Siegfried Huigen.
  Over de grenzen van het koloniale discours. Blz. 120-130.
  (Bespreking van het idee dat de werkelijkheid in de voormalige kolonieen niets anders is dan de koloniale representatie daarvan, gegenereerd door onze denkbeelden en teksten.)
 • Leonard Forster.
  Thoughts on ‘Vroegh in den dagheraadt.’ Blz. 131-135.
  (Het genoemde sonnet uit 1615 wordt vergeleken met genre-stukken van de zeventiende-eeuwse schilders, die pas medio zeventiende eeuw werden vervaardigd.)
 • Petra Hendriks, Mark Kas en Liesbeth Laport.
  De semantiek van afleidingen met ont-. Blz. 136-144.
  (Descriptieve, contrastieve en diachrone analyse van afleidingen met -ont, waarmee bepaalde betekeniseffecten (‘ontkomen’ en ‘ontgaan’ hebben tegengestelde betekenis van de stam, maar overeenkomstige betekenis in de -ont-afleiding) worden verantwoord.)
 • Renee van Bezooijen en Marinel Gerritsen.
  De uitspraak van uitheemse woorden in het Standaard-Nederlands: een verkennende studie. Blz. 145-160.
  (Vergelijkend onderzoek naar de systematiek in de Standaardnederlandse varianten in uitspraak van een aantal leenwoorden.)
 • Johan Kerstens.
  Wat zijn Theta-rollen en waarom? Deel 1. Blz. 161-175.
  (Het vaststellen van bepaalde parameters in de NP-module blijkt niet alleen systematisch voorspellingen te doen over casus en regeren, maar nu ook over tempus en aspect (in Deel 1) en over Theta-rollen (in deel 2).)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Luuk Lagerwerf:> Erik van der Spek, Taalmaskerade. Over beeldspraak, metaforen en vergelijkingen.
  . <Door Jan Nijen Twilhaar> H. Scholtmeijer, Zuidutrechts woordenboek. Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en
  Lopikerwaard.
  . <Door Sonja Neef:> Jef Bogman, De stad als tekst. Over de compositie van Paul van Ostaijens ‘Bezette Stad’.
  . <Door Fred Weerman:> Marijke van der Wal i.s.m. Cor van Bree, Geschiedenis van het Nederlands.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9405.14=-=-

QUEESTE, Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, jaargang 1, nummer 1, 1994.
ISSN 0929-8592.
Door: Theo Meder.
Schiedam, 29 april 1994.

 • Redactie.
  Bij het verschijnen van een nieuw tijdschrift. Blz. 1-2.
 • G. Croenen en J.D. Janssens.
  Een nieuw licht op de Lancelotcompilatie? De betekenis van het pas gevonden fragmentje van ‘Arturs Doet’ (deel 1). Blz. 3-11.
 • Erwin Huizenga.
  ‘Die conste vanden almenack’. Astronomie in een Middelnederlands verzamelhandschrift. Blz. 12-33.
 • Orlanda S.H. Lie.
  What is Truth? The Verse-Prose Debate in Medieval Dutch Literature. Blz. 34-65.
 • Naar aanleiding van…
  . <Door J.D. Janssens, op blz. 66-73:> F.P. van Oostrom. Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek.
  . <Door Frits van Oostrom, op blz. 74-77:> Jozef Janssens. De middeleeuwen zijn anders. Cultuur en literatuur van de 12de tot de 15de eeuw.
  . <Door Wim Hu”sken, op blz. 78-81:> J.J.M. Beckers. Een tekst voor alle tijden: Een onderzoek naar de receptiesituatie van de oudste overgeleverde versies van Lanseloet van Denemerken.
  . <Door A.M.J. van Buuren, op blz. 81-84:> W.P. Gerritsen en A.G. van Melle (red.). Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst.
  . <Door J.H. Winkelman, op blz. 85-96:> Bart Besamusca. Walewein, Moriaen en de Ridder metter mouwen. Intertekstualiteit in drie Middelnederlandse Arturromans.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9405.15=-=-

DE ZEVENTIENDE EEUW. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, jaargang 10, nummer 1, mei 1994.
ISSN ontbreekt. Uitgeverij Verloren, Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum.
Door: Ton Harmsen, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 20 mei 1994.

 • Op 27 en 28 augustus 1993 vond in Leiden het negende congres van de ‘Werkgroep Zeventiende eeuw’ plaats, onder de titel ‘De Nederlandse opstand in cultuur-historisch perspectief’. Er werden drie plenaire lezingen gehouden en driee”ndertig (kortere) parallellezingen. Eenentwintig van deze lezingen werden in deze aflevering van DE ZEVENTIENDE EEUW gepubliceerd.
 • J.J. Woltjer.
  De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving. Blz. 3-23.
  (De publieke kerk was omstreeks 1620 calvinistisch, maar deze publieke kerk omvatte slechts een minderheid van de bevolking.)
 • M. den Dulk.
  Tafelen in de kerk. Een opstandige avondmaalsliturgie. Blz. 24-28.
  (Over de bijzondere liturgische vormen die tijdens de opstand in de Nederlanden ontstonden.)
 • Joke Spaans.
  Cornelius Hagius, een katholiek priester in een protestantse Republiek. Blz. 29-35.
  (Haarlems priester, wiens moeder een merkwaardig scheldwoord hanteert; proces om zijn vaderlijk erfdeel.)
 • Ottie Thiers.
  Onze-Lieve-Vrouw van Amersfoort en de Opstand. Blz. 37-46.
  (Bedevaartsoord tijdens de reformatie en de contrareformatie; onenigheden daaromtrent in het kerkbestuur.)
 • J.L.Price.
  ‘By their fruits shall ye know them’: the cultural legacy of the Revolt. Blz. 47-56.
  (Opkomst van een burgerlijke cultuur die maar langzaamaan in de verschillende gebieden als schilderkunst, litteratuur, politiek en theologie doordringt.)
 • J.J.V.M. de Vet.
  Opstand in Arcadie”. Blz. 57-64.
  (Johan van Heemskercks Batavische Arcadia, waarin het huwelijk van Filips de Schone met Johanna van Arragon-Castilie” als oorzaak van alle Spaans-Nederlandse ellende wordt gezien.)
 • Gustaaf Janssens.
  De ‘Historia de las guerras civiles […] en Flandes y las causas da la rebelio’n de dichos estados’ van Antonio Carnero. (1625). Blz. 65-72.
  (Spaanse historiografie van de Opstand, Brussel 1625. Goed verteller met voornamelijk militaire deskundigheid.)
 • Stefan Kiedron.
  Voorwaarts naar het land van de orakels! Oosteuropeanen aan de Noordnederlandse universiteiten na de Opstand. Blz. 73-78.
  (Silezie”rs, Polen, Hongaren e.a.; de Poolse hoogleraar en rector Jan Makowski sive Johannes Maccovius te Franeker.)
 • Charles van den Heuvel.
  De Huysbou en de Crychconst van Simon Stevin. Nieuwe theorie”en van de Hollandse stad en van haar verdediging. Blz. 79-92.
  (Door Isaac Beeckman en Hendrik Stevin uitgegeven geschriften over innovaties in stedenbouw, m.n. door aanleg van sluizen.)
 • H.H. Kubbinga.
  Stevin en Maurits. Blz. 93-102.
  (Over de Wisconstige gedachtenissen, inhoudende t’ghene daer hem in gheoeffent heeft Maurits Prince van Oraengien.)
 • W.N.M. Hu”sken.
  Dagelijkse beslommeringen van het Staatse leger (1606-1642). Blz. 103-109.
  (De brievencollectie van Jacques Wijts en andere documenten in het archief van het Huis Amerongen.)
 • Marijke J. van der Wal.
  De Opstand en de taal. Nationaal bewustzijn en het gebruik van het Nederlands in het politieke krachtenveld. Blz. 110-117.
  (Bestuurlijke taal van Frans naar Nederlands; de rol van Leycester; meer politieke dan taalidealistische motieven.)
 • Louis Peter Grijp.
  Van geuzenlied tot ‘Gedenck-clanck’. Eerste deel: Het geuzenliedboek in de Gouden Eeuw. Blz. 118-132.
  (Actualiteit in het Geuzenliedboek; vergelijking met het liedboek van Pieter Bor en Valerius Gedenck-clanck; publiek.)
 • Christian Tuempel.
  De invloed van de Nederlandse Opstand op de iconografie van de Amsterdamse schuttersstukken. Blz. 133-140.
  (Militaire reorganisaties leiden tot andere compositie van de schuttersstukken, andere attributen en groter formaat.)
 • Marijke Spies.
  Verbeeldingen van vrijheid: David en Mozes, Burgerhart en Bato, Brutus en Cato. Blz. 141-158.
  (Over de metaforen die de eigen voortreffelijkheid en de slechtheid van de vijand uitbeelden, David t.o. Perseus, spoedig verdrongen door de leeuw; Claudius Civilis als verdediger van de souvereiniteit en Bato symbool van het goede bestuur.)
 • Jan Bloemendal.
  Willem van Oranje: een Hercules op de Leidse planken. Blz. 159-167.
  (Auriacus als stoi”cijnse deugdheld; na zijn dood wordt hij in de hemel geplaatst om alle goeden het Spaanse bedrog te tonen.)
 • Lia van Gemert.
  ‘Hoe dreef ick in myn sweet’: de rol van Louise de Coligny in de Oranje-drama’s. Blz. 169-180.
  (Twee fases in deze toneelstukken: Neolatinisten met uitbeelding van vrees en verdriet; na 1662 uitbeelding van staatkundige verwikkelingen door Van den Bosch, Bruin en Van Haren.)
 • Wouter Abrahamse.
  ”t Zeeuwse bloet bijt vyerigh op het Speck’: Vlissingen ontzet. Maerten Frank Bestebens Vlissinghen geus (1646) en een achttiende-eeuwse bewerking van Simon Rivier. Blz. 181-189.
  (Toneelstukken, van politieke rechtvaardiging van de opstand tot geschiedverhaal in dienst van de patriottenidealen.)
 • Jeroen Jansen.
  Tacitus en de Opstand. Blz. 190-196.
  (Bemoediging bij algemene rampspoed, waarop gewezen werd door Justus Lipsius; vertalingen van Johannes Fenacolius, Johan van Groenewegen en P.C. Hooft.)
 • L. Strengholt (+) & A. Leerintveld.
  De pers in arbeid. Hoofts Histoorien (1642) als boek. Blz. 197-206.
  (Louis Elzevier heeft een belangrijk deel van het zetwerk uitbesteed, wat leidt tot merkwaardige opmaakverschillen, en zelfs tot verschil in het gebruik van het voegwoord en/de.)
 • F.C. van Boheemen & Th.C.J. van der Heijden.
  ‘De verlossinge van die stede’: rederijkers en feestcultuur tijdens de Opstand. Blz. 207-217.
  (Intochten en vertoningen leiden tot politieke bewustwording van het publiek; rederijkers en de herdenking van 3 oktober.)
 • Commentaren en mededelingen:
  . <Door H.H. Kubbinga, op blz. 219-221:> De Republiek in Frans perspectief V.
  (Over de dissertatie van Catherine Secretan, Les privil’eges, berceau de la liberte’. J. Vrin, Parijs, 1990.)
  . Congres XVIIe eeuw: Ripa en de 17de-eeuwse beeldspraak. 25 augustus 1994,Utrecht, Faculteit der Letteren, Drift 21. Opgave door 45 (studenten 25) gld. over te maken op postbank 4739223 t.n.v. Werkgroep Zeventiende eeuw te Amsterdam.
 • Signalementen:
  . <Door Mieke B. Smits-Veldt, op blz. 223:> Th. Hermans & R. Salverda (red.). From revolt to riches. Culture and history of the Low Countries 1500-1700; international and interdisciplinary perspectives. Centre for Low Countries Studies, Londen, 1993.
  . <Door Luuc Kooijmans, op blz. 223-224:> A. Keunen & H. Roodenberg (red.). Schimpen en schelden. Eer en belediging in Nederland, ca. 1600-ca. 1850. Volkskundig bulletin 18. P.J. Meertens Instituut, Amsterdam, 1992.
  . <Door Leo Noordegraaf, op blz. 224:> H. Janse & D.J. de Vries. Werk en merk van de steenhouwers. Het steenhouwersambacht in de Nederlanden voor 1800. Waanders, Zwolle, 1991.
  . <Door C.L. Heesakkers, op blz. 225:> H.J.M. Nellen & C.M. Ridderikhof (red.) Briefwisseling van Hugo Grotius. Dertiende deel 1642, Instituut voor Nederlandse geschiedenis, ‘s-Gravenhage, 1990.
  . <Door Hubert Meeus, op blz. 225-226:> W. de Ble’court, W. Frijhoff & M. Gijswijt-Hofstra. Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland, zestiende tot begin twintigste eeuw. Verloren, Hilversum, 1993.
  . <Door Marcus de Schepper, op blz. 226-227:> F. Vandeweghe & B. Op de Beeck. Drukkersmerken uit de 15de en 16de eeuw binnen de grenzen van het huidige Belgie” / Marques typographiques employe’es aux XVe et XVIe sie’cles dans les limites ge’ographiques de la Belgique actuelle. De Graaf, Nieuwkoop, 1993.
  . <Door C.L. Heesakkers, op blz. 227-228:> G. Schilder. Monumenta cartographica Neerlandica IV. Losse kaarten en topografische prenten uitgegeven door Willem Jansz. Blaeu / Singlesheet maps and topographical prints published by Willem Jansz. Blaeu. Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1993.
  . <Door P.C. van der Eerden, op blz. 228-229:> C.M.J.M. van den Heuvel. ‘Papiere Bolwercken’. De introductie van Italiaanse stede- en vestingbouw in de Nederlanden (1540-1609) en het gebruik van tekeningen. Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1991.
  . <Door Marijke Gijswijt-Hofstra, op blz. 229:> G.N.M. Vis. 650 jaar ziekenzorg in Alkmaar 1341-1991. Hoofdstukken uit de geschiedenis en voorgeschiedenis van de Alkmaarse zieken- en gezondheidszorg. Verloren, Hilversum, 1991.
  . <Door C.L. Heesakkers, op blz. 229-231:> A. Eyffinger (red.), m.m.v. P. Rietbroek. The poetry of Hugo Grotius. Deel 1,4,A/B. Original poetry. Sophompaneas 1635. Van Gorcum, Assen etc., 1992.
  . <Door A. Tjaden, op blz. 231-232:> Jacqueline Doorn. Landvoogd Leicester, Robert Dudley 1533-1588. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1992.
  . <Door Jonathan Israel, op blz. 232:> John Lynch. The Hispanic world in crisis and change, 1598-1700. Basil Blackwell, Oxford, 1992.
  . <Door Joke Spaans, op blz. 232-233:> G.N.M. Vis. Jan Arentsz de mandenmaker van Alkmaar,voorman van de Hollandse reformatie. Verloren, Almaar/Hilversum, 1992.
  . <Door Mieke B. Smits-Veldt, op blz. 233-234:> G.W. Brandt & W. Hogendoorn. German and Dutch theatre, 1600-1848. University press, Cambridge, 1993.
  . <Door H. Duits, op blz. 234-235:> H.L. Spiegel. Hert-spiegel. Uitgegeven naar het handschrift, met inleiding, commentaar en aantekeningen door Fokke Veenstra. Hilversum, 1993.
  . <Door Ad Leerintveld, op blz. 235-236:> A.D. Renting & J.T.C. Renting-Kuijpers. The Seventeenth century Orange Nassau Library. With notes on the manuscripts by A.S. Korteweg. Hes, Utrecht, 1993.
  . <Door H.H. Kubbinga, op blz. 236-237:> Th. Verbeek. Descartes and the Dutch. Early reactions to Cartesian philosophy, 1637-1650. Southern Illinois University Press, Carbondale etc., 1992.
  . <Door: P. Biesboer, op blz. 237-239:> Roland Guenther. Amsterdam. Sprache der Bilderwelt. Mediale und aesthetische Aspekte der historischen hollaendischen Stadt-Kultur. Berlin, 1991.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9405.16=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| De Achttiende Eeuw:    Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl> |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>  |
|  Jacob Campo Weyerman:                       |
| Millennium:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden          |
|                      <v.d.Heijden@lett.kun.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>     |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens               |
|                  <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <meder@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@lett.kun.nl>    |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren:   Betty van Wonderen            |
|                   <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> NEEM OOK EEN TIJDSCHRIFT VOOR NEDER-L ONDER UW HOEDE <====== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9405.c --------------------------