Neder-L, no. 9312.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9312.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 25 Dec 1993 01:41:26 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9312.c -----------ISSN-0929-6514-*
| Tijdschriftenoverzicht:                         |
| =======================                         |
| (1) Tyd: 9312.16: Forum der Letteren, jrg. 34, no. 4, december 1993   |
| (2) Tyd: 9312.17: Literatuur, jrg. 10, no. 6, november-december 1993  |
| (3) Tyd: 9312.18: De Negentiende Eeuw, jrg. 17, no. 4, december 1993  |
| (4) Tyd: 9312.19: Spektator, register op jrg. 22, 1993         |
| (5) Tyd: 9312.20: De Zeventiende Eeuw, jrg. 9, no. 1, april 1993    |
| (6) Tyd: 9312.21: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9312.16=-=-

FORUM DER LETTEREN, jaargang 34, nummer 4, december 1993.
ISSN 0015-8496.
Door: Matthias Huening, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 23 december 1993.

De eerste drie artikelen van dit nummer van FdL (plus een kort ‘Woord vooraf’ door H. Steinmetz) werden eerder als lezingen gepresenteerd op de door het AIO-netwerk Literatuurwetenschap georganiseerde workshop ‘Wat is er overgebleven van de receptie-esthetica?’, die op 20 november 1992 in Leiden heeft plaatsgevonden.

 • J.J. Kloek.
  Van receptie-esthetica naar leescultuur – en terug? Blz. 242-254.
 • Rien T. Segers.
  De dynamiek van het receptie-onderzoek. Een vergelijkende beschouwing over receptie-estetica en empirische literatuurwetenschap. Blz. 255-272.
 • Horst Steinmetz.
  Assimilatie. Over de ontvangst van de receptie-esthetica in Nederland. Blz. 273-280.
 • Matthias Huening.
  Visies op taalverandering. Blz. 281-302.
  (Kritisch overzicht van verschillende taalveranderingstheorieen. Besproken worden: causaliteit in taalverandering, de teleologische verklaring van taalverandering (Itkonen, Geeraerts), finaliteit als verklarend principe (Coseriu), Keller’s ‘invisible hand-theory’.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door Robert S. Kirsner:> J. Gvozdanovic & T. Jansen (red.). The function of tense in texts. Amsterdam, 1991.
  . <Door W. Bronzwaer:> J. Neubauer. The Fin-de-siecle Culture of Adolescence. New Haven/London, 1992.
  . <Door I. Tieken-Boon van Ostade:> H. Raumolin-Brunberg. The Noun Phrase in Early Sixteenth-century English. A Study Based on Sir Thomas More’s Writings. Helsinki, 1991.
  . <Door U. Musarra:> J. van Luxemburg. Rhetoric and Pleasure. Readings in Realistic Literature. Bern, 1992.
  . <Door A.M. Duinhoven:> C.M. van Kerckvoorde. An introduction to Middle Dutch. Berlin/New York, 1993.
  . <Door F. Joostens:> I. Weijers. Terug naar het behouden huis. Romanschrijvers en wetenschappers in de jaren vijftig. Amsterdam, 1991.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9312.17=-=-

LITERATUUR, jaargang 10, nummer 6, november-december 1993.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 14 december 1993.

 • Hugo Brems.
  Nederlandse literatuur in Vlaanderen? Blz. 314-320.
  (Over de relatie tussen de ‘Nederlandse’ en ‘Vlaamse’ literatuur.)
 • A. Agnes Sneller.
  Anna Maria van Schurman als literaire persoon. Een geleerde vrouw. Blz. 321-328.
 • De recensent, ook der recensenten: Ton Anbeek. De test. Blz. 329-330.
  (Over een test die liet zien hoezeer critici in hun oordeel door de omstandigheden beinvloed kunnen worden.)
 • Paul Dijstelberg.
  De Spa-gedichten van Joannes Six van Chandelier. Het lot van een waterdrinker. Blz. 331-336.
 • Harry Bekkering.
  F. Springers Teheran: meer dan een schelmenroman. Geen ‘metafysische kluifjes’? Blz. 337-344.
 • Interview <door:> Annette Portegies. Jozef Deleu over verzen en franken. Niet storen: de hoofdredacteur baart een geesteskind. Blz. 345-348.
 • Het graf <door:> Arie Jan Gelderblom.
  Het graf van Jacob van Lennep te Oosterbeek. Blz. 349-350.
 • Literatuur in de klas <door:> Jo Beckers.
  Van toen en nu. Blz. 351-352. (Over het lesgeven in literatuurgeschiedenis als cultuuroverdracht.)
 • Literatuur-nieuws. Blz. 353-364.
 • Literatuur-recensies. Blz. 364-369:
  . <Door Nico Laan:> Stefan Collini (red.). Over interpretatie: Umberto Eco in debat met Richard Rorty, Jonathan Culler en Christine Brook-Rose. Kok Agora, Kampen, 1992.
  . <Door G.F.H. Raat:> Hugo Brems. De dichter is een koe. Over poezie. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1991.
  . <Door C. van der Voort:> L.G. Korpel. Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie (1750-1820) in een Westeuropees kader. Rodopi, Amsterdam, 1992.
  . <Door Em. Kummer:> Rene Marres. Polemische interpretaties. Van Louis Couperus tot W.F. Hermans. Bzztoh, ‘s-Gravenhage, 1992.
 • Signalement. Blz. 370-375.
  . <Door B. Luger:> Margarete van Ackeren. Das Niederlandebild im Strudel der deutschen romantischen Literatur. Amsterdam/Atlanta, 1992.
  . <Door Nico Laan:> Bert Toussaint & Paul van de Velde (red.). Aspecten van de historische biografie. Kok Agora, Kampen, 1992.
  . <Door Marleen de Vries:> A.J. Hanou & G.J. Vis. Johannes Kinker (1764-1845). Briefwisseling. Amsterdam, 1992.
  . <Door G. de Vriend:> Joke Linders & Toine Duijx (red.). Literatuur zonder leeftijd. Jeugdliteratuur, literatuur: een kwestie van meer of minder? Stichting Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur, Amsterdam 1993. Bijzondere uitgave van het Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur, jaargang 7, nummer 25, voorjaar 1993.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9312.18=-=-

DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 17, nummer 4, december 1993.
ISSN ontbreekt.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 14 december 1993.

 • Henny Ruitenbeek.
  Vaderlands verleden in de Amsterdamse Stadsschouwburg 1830-1840. Blz. 177-191.
  (De (opvoeringen van) vaderlandse historiedrama’s en hun thematiek.)
 • Tineke Jacobi & Joke Relleke.
  Robide van der Aa rudimentair redacteur van De Gids. Blz. 192-205.
  (Over C.P.E. Robide van der Aa als redacteur van het tijdschrift, 1836-1838.)
 • Pieter R.D. Stokvis.
  Het sterftepatroon in prei”ndustrieel Den Haag (ca. 1700-1855). De mythe van de stedelijke oversterfte en de sterfte naar jaargetijde en doodsoorzaken. Blz. 206-216.
 • J.J.H.
  Het ‘Musee Imaginaire’ van de negentiende eeuw – XI. Blz. 217.
 • Peter van Zonneveld.
  De Camera Obscura te Buitenzorg. Het aandeel van Indie in de Nederlandse cultuur van de negentiende eeuw. Blz. 217-220.
 • Aankondigingen en mededelingen. Blz. 221-224.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9312.19=-=-

SPEKTATOR, Register op jaargang 22 (1993).
ISSN 0165-048X.
Door: Willem Kuiper, Vg. Nederlands UvA & P.J. Meertens-Instituut.
Amsterdam, 7 december 1993.

Artikelen

 • Hans Broekhuis. Verb Projection Raising. Afl. 1. Blz. 28-47.
 • P. Calis. Guide Bleu of Guide Michelin?. Afl. 2. Blz. 131-138.
 • Martin Everaert. Vaste verbindingen (in woordenboeken). Afl. 1. Blz. 3-27.
 • B. Hermans. Het onderscheid tussen zware en lichte lettergrepen in het Nederlands. Afl. 2. Blz. 116-130.
 • J. Joosten. Jan Walravens en de Idee. Tijd en Mens en de opvattingen van de Vlaamse tijdgenoten van Vijftig. Afl. 2. Blz. 83-99.
 • M. Mathijsen. Autorisatie als twistappel. Afl. 2. Blz. 100-115.
 • S. Raue. Kleren maken de vrouw: een onderzoek naar de mislukking van een Middelnederlandse kledingallegorie. Afl. 1. Blz. 48-64.
 • G. de Schutter. De Brabantse ‘sandhi’-regel opnieuw bekeken. Afl. 1. Blz. 65-73.

Aankondigingen en besprekingen

 • <Door: G.F.H. Raat:> E. van Alphen en M. Meijer (red.). De canon onder vuur. Nederlandse literatuur tegendraads gelezen. Amsterdam 1991. Afl. 2. Blz. 157-159.
 • P. Bakker and M. Cortiade (eds.). In the margin of Romani. Gypsy languages in contact. Amsterdam. Afl. 2. Blz. 162-163.
 • <Door: G.J. Johannes:> Colloquium over de beeldvorming rond de 19de eeuw in Vlaanderen. Balans en perspectief 1971-1991. Zesde colloquium van de Contactgroep 19de eeuw. Dr. F.A. Snellaertcomite’. Afl. 2. Blz. 148-149.
 • S.C. Dik. Nederlandse functionele grammatica in Prolog. Amsterdam 1992. Afl. 2. Blz. 161.
 • <Door: K. Romijn:> A.F. Florijn. Beregeling van Nederlandse woordvolgorde. Amsterdam 1992, diss. UvA. Afl. 1. Blz. 74-77.
 • <Door: M. Mathijsen:> Th. Hermans. Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst. Den Haag 1991. Afl. 2. Blz. 159.
 • <Door: E. den Boer:> Het Nederlands na 1992. Teksten van de lezingen, gehouden op het gelijknamige congres, op 21 en 22 november 1991 georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Neerlandici in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. (Eindred. G.L.J. Leerdam). Amsterdam 1992. Afl. 2. Blz. 160.
 • O. Huber, M.J.P. van Mulken en L.J. de Regt (eds.). Corpusgebaseerde woordanalyse, Jaarboek 1992. Amsterdam 1992. Afl. 2. Blz. 162.
 • <Door: G.J. Johannes:> Johannes Kinker (1764-1845). Briefwisseling, uitg. met inl. en comm. door A.J. Hanou en G.J. Vis. Dl. 1: 1792-1822. Amsterdam enz. 1992. Afl. 2. Blz. 144-147.
 • A.J. Klijnsmit. Balmesian Linguistics. A chapter in the history of pre-rationalist thought. Amsterdam 1992. Afl. 2. Blz. 161.
 • <Door: L. van Gemert:> M.T. Leuker. De last van ’t huys, de wil des mans… Frauenbilder und Ehekonzepte im niederla”ndischen Lustspiel des 17. Jahrhunderts. Mu”nster 1992, diss. UvM. Afl. 2. Blz. 139-141.
 • <Door: M.G. Kemperink:> J. van Luxemburg, Rhetoric and pleasure. Readings in realist literature. Frankfurt am Main 1992, diss. UvA. Afl. 2. Blz. 149-151.
 • <Door: E. den Boer:> W. Maas. De onbestrafte zonde van Jacques Gans. Een bloemlezing uit Ce vice impuni, la lecture. Ingel., samengesteld en van aant. voorz. door Willem Maas. Amsterdam 1992. Afl. 2. Blz. 151-152.
 • <Door: M. Mathijsen:> Multatuli. Minnebrieven. Nawoord [en noten]: Nop Maas. Amsterdam enz. [1992]. Afl. 2. Blz. 147-148.
 • J. Noordegraaf. Theorie en beginsel. R.J. Dam en zijn controverse met H.J. Pos. Amsterdam 1991. Afl. 2. Blz. 161.
 • <Door: G.J. Johannes:> Over Multatuli 29. Amsterdam 1992. Afl. 2. Blz. 148.
 • <Door: G.F.H. Raat:> Preludium. Tijdschrift voor literatuur. Dubbelnummer over J. Slauerhoff, jrg. 8/9 (1992). Afl. 2. Blz. 156-157.
 • <Door: M. Cornelisse:> B. de Ruiter. Lezen voor je lijst. Amersfoort enz. [1991]. Afl. 2. Blz. 155-156.
 • <Door: E. Hoekstra:> E.C. Schermer-Vermeer. Substanti=89le versus Formele Taalbeschrijving: het Indirect Object in het Nederlands. Amsterdam 1991, diss. UvA. Afl. 1. Blz. 78-80.
 • E.C. Schermer-Vermeer, W.G. Klooster en A.F. Florijn (eds.). De kunst van de grammatica. Artikelen aangeboden aan Frida Balk-Smit Duyzentkunst bij haar afscheid als hoogleraar Taalkunde van het hedendaags Nederlands aan de UvA. Amsterdam 1992. Afl. 2. Blz. 162.
 • R. Schreyer. The European discovery of Chinese (1550-1616), or the mystery of Chinese unveiled. Amsterdam 1992. Afl. 2. Blz. 161.
 • Th.F. Shannon and J.P. Snapper (eds.). The Berkeley Conference on Dutch Linguistics 1989. Issues and controversies, old and new. Lanham 1991. Afl. 2. Blz. 160-161.
 • <Door: R. Schravendeel:> C.B.F. Singeling. Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland 1750-1806. Amsterdam enz. 1991, diss. RUU. Afl. 2. Blz. 141-144.
 • R.S. Tjeerdsma (ed.) and J.S. Sikma (coord.). Mercator guide to organizations providing information on lesser used languages. Ljouwert 1990. Afl. 2. Blz. 164.
 • Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek XI (1991). Amsterdam 1991. Afl. 2. Blz. 161.
 • <Door: G.F.H. Raat:> B. Yans. De God Bedrogen Bedrogen de God. Een speurtocht door W.F. Hermans’ filosofisch universum. Louvain-la-Neuve enz. 1992. Afl. 2. Blz. 152-155.

Mededelingen

 • Congresbundel Het Nederlands na 1992. Afl. 2. Blz. 163-164.
 • De ontdekkingen van het subject. Afl. 2. Blz. 163.
 • Publikaties van het Instituut voor Algemene Taalwetenschap. Afl. 2. Blz. 163.
 • Register Dokumentaal. Afl. 2. Blz. 163.
 • Toekenning Rijklof Michae”l van Goensprijs 1992. Afl. 2. Blz. 162.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9312.20=-=-

DE ZEVENTIENDE EEUW. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair
perspectief, jaargang 9, nummer 1, april 1993.
ISSN ontbreekt. Uitgeverij Verloren, Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum.
Door: Ton Harmsen, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 3-12-1993.

BS Ton Harmsen van de vakgroep Nederlands van de RU Leiden neemt voortaan het tijdschrift De Zeventiende Eeuw voor het Neder-L-tijdschriftenoverzicht onder zijn hoede. Hulde!
Mocht u een tijdschrift voor Neder-L willen beschrijven, dan kunt u zich daarvoor bij mij aanmelden.
Ben Salemans.

 • A.A. Wijffels.
  Van Paul van Christijnen (1631) tot Jean-Alphonse de Coloma (1739): rechters en advocaten bij de Grote Raad van Mechelen tegen de achtergrond van de zeventiende-eeuwse Europese rechtsontwikkeling. Blz. 3-14.
  (Ontwikkeling in juridische methode; deze wordt in het artikel niet erg duidelijk gemaakt. Nuttige litteratuurverwijzingen.)
 • Marijke Spies.
  Minerva’s commentaar: gedichten rond het Amsterdamse stadhuis. Blz. 15-33.
  (Jan Krul 1636; Vondel 1648; Anslo 1648; Asselijn 1654; Vondels Inwydinge 1655; en de ‘verbetering’ van Jan Vos in hetzelfde jaar.)
 • A.K. Offenberg.
  Jacob Jehudah Leon en zijn tempelmodel: een joods-christelijk project. Blz. 35-50.
  (O.a. over de Afbeeldinghe vanden tempel Salomonis; beschrijving van het gebouw en het gereedschap, verschenen in Middelburg 1642.)
 • Marjolein ’t Hart.
  Autonoom maar kwetsbaar. De Middelburgse regenten en de opstand van 1651. Blz. 51-62.
  (Over een volksopstand waarbij de burgemeesters Hendrik Thibaut en Jacob Landsbergen ongestraft gemolesteerd werden.)
 • Elisabeth Keesing.
  Wanneer was wie heer van Zeelhem? Blz. 63-65.
  (Zeelhem was sinds 1645 van Constantijn Huygens; in 1738 moet dit van een van de jongere zonen van Lodewijk Huygens zijn geweest.)
 • Commentaren en mededelingen:
  . <Door: H.H. Kubbinga, blz. 67-70:> De Republiek in Frans perspectief IV.
  (Over Paul Dibon.)
  . Colloquium over ‘Religie in overgang’, 1520-1570. 22-23 september 1993.
 • Signalementen:
  . <Door: Marijke Barend-van Haeften, blz. 71-72:> J. Nieuhof. Het gezantschap der Nee^rlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarische Cham, den tegenwoordigen keizer van China. Amsterdam, 1665. Facsimile Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, 1991.
  . <Door: Mieke B. Smits-Veldt, blz. 72-73:> M.-T. Leuker. Frauenbilder und Ehekonzepte im niederlaendischen Lustspiel des 17. Jahrhunderts. Verlag Regensberg, Muenster, 1992.
  . <Door: Hans Vlieghe, blz. 73-74:> J.E. Huisken & F. Lammertse e.a. Het kunstbedrijf van de familie Vingboons, architekten en kaartenmakers in de Gouden eeuw. SDU, Gary Schwartz en Stichting Koninklijk Paleis, ‘s-Gravenhage etc. 1989.
  . <Door: Hans Vlieghe, blz. 74-75:> Bert W. Meijer. Rondom Rembrandt en Titiaan. Artistieke relaties tussen Amsterdam en Venetie, in prent en tekening. SDU, ‘s-Gravenhage, 1991.
  . <Door: Hans Vlieghe, blz. 75:> Albert Blankert & Martin Bijl. A newly discovered painting by Hendrick ter Brugghen. Waanders, Zwolle, 1991.
  . <Door: H.H Kubbinga, blz. 75-77:> E. Bergvelt en R. Kistemaker (red.) De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735. Waanders, Zwolle, 1992.
  . <Door: Marjolein ’t Hart, blz. 77:> J.J. Seegers. Economisch-historische wegwijzer: een gids voor het bronnen- en literatuuronderzoek van de Nederlandse economische geschiedenis. NEHA, Amsterdam, 1991.
  . <Door: Marjolein ’t Hart, blz. 77:> G. de Bruin. Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Republiek (1600-1750). SDU, ‘s-Gravenhage, 1991.
  . <Door: Marjolein ’t Hart, blz. 77-78:> A.Th. van Deursen. De eeuw in ons hart. Negenentwintig opstellen over geschiedenis, geschiedschrijving en geschiedbeleving. Van Wijnen, Franeker, 1991.
  . <Door: H.H Kubbinga, blz. 78-79:> F. Westra. Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604. Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1992.
  . <Door: H.H Kubbinga, blz. 79-80:> R.H. Vermij en J.A. van Maanen. An unpublished autograph by Chistiaan Huygens. Annals of science 49, 1992.
  . <Door: Marijke J. van der Wal, blz. 80:> E. Ruijsendaal. Letterkonst. Het klassieke grammaticamodel en de oudste Nederlandse grammatica’s. VU-Uitgeverij, Amsterdam, 1991.
  . <Door: Joke Spaans, blz. 80-81:> M. Gijswijt-Hofstra en W. Frijhoff. Witchcraft in the Netherlands from the fourteenth to the twentieth century. Universitaire Pers, Rotterdam, 1991.
  . <Door: Johan Verberckmoes, blz. 81-82:> W. Thomas & B. de Graaf. Rebelio’n y resistencia en el mundo Hispa’nico del Siglo XVII. University Press, Leuven, 1992.
  . <Door: Mieke B. Smits-Veldt, blz. 82:> A. Ros. Een bibliografie van 17e- en 18e-eeuwse Nederlandse gereformeerde poe”ziebundels. Documentatieblad Nadere Reformatie 16,2, 1992.
  . <Door: Mieke B. Smits-Veldt, blz. 82:> D. de Geest & M. van Vaeck (red.). Brekende spiegels; beeldveranderingen in de Nederlandse literatuur. Peeters, Leuven, 1992.
  . <Door: H.H Kubbinga, blz. 82-83:> E. Canone. Il Catalogus librorum di Isaac Beeckman. Nouvelles de la Re’publique des Lettres 91, 1992.
  . <Door: A.C.G. Fleurkens, blz. 83-84:> M. de Baar e.a. Anna Maria van Schuurman, een uitzonderlijk geleerde vrouw. Walburg Pers, Zutphen, 1992.
  . <Door: Wouter Abrahamse, blz. 84-85:> C.G. Brouwer (ed.). Den grooten Tamerlan (1657) & Mahomet en Irena (1657): Timoeridische en Turkse Tragedies van Serwouters en Lubaeus. D’Fluyte Rarob, Amsterdam, 1992.
  . <Door: Wouter Abrahamse, blz. 85-86:> M.L. Barend-van Haeften. Oost-Indie” gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC. Walburg Pers, Zutphen, 1992.
  . <Door: Marijke Spies, blz. 86-87:> J. Bremmer & H. Roodenburg (eds.). A cultural history of gesture. Cornell Univ. Press, Ithaca NY, 1992.
  . <Door: Marijke Spies, blz. 87:> D. Capkova’ en W. Frijhoff (eds.) Jan Amos Comenius 1592-1670. Paedagogica Historica 28, 1992.
  . <Door: Marijke Spies, blz. 87:> Jan Amos Comenius 1592-1992. Catalogus Tentoonstelling. Universiteitsbibliotheek, Amsterdam, 1992.
  . <Door: B.J. Spruyt, blz. 88:> L.F. Groenendijk & J.C. Sturm. Comenius in Nederland. Kok, Kampen, 1992.
  . <Door: Marijke Spies, blz. 88-90:> W. Klever. Franciscus van den Enden, Vrije politijke stellingen. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1992.
  . <Door: Marijke Spies, blz. 90-91:> L. van Gemert (ed.) Johan van Beverwijck, De schat der gezondheid. Querido, Amsterdam, 1992.
  . <Door: Marijke Spies, blz. 91:> Mattijs van der Merwede (1613-1664). Gedichten. Een keuze uit Uytheemsen oorlog, ofte Roomse min-triomfen. Uitgeverij ADL, Amsterdam, 1992.
  . <Door: H. Duits, blz. 91:> H. van Dijk e.a. (red.) In de zevende hemel. Opstellen voor P.E.L. Verkuyl over literatuur en kosmos. Passage, Groningen, 1993.
  . <Door: K. Leenders, blz. 91-92:> T. Stol. De veenkolonie Veenendaal. Turfwinning en waterstaat in het zuiden van de Gelderse Vallei, 1546-1653. Stichtse Historische Reeks, Zutphen, 1992.
  . <Door: Luc Kooijmans, blz. 92-93:> H. Me’chouan. Amsterdam ten tijde van Spinoza. Geld & vrijheid. Arbeiderspers, Amsterdam, z.j.
  . <Door: P.H.A.M. Abels, blz. 93-94:> A.C. Duke. Reformation and revolt in the Low Countries. The Hamledon Press, Londen etc., 1990.
  . <Door: Marjolein ’t Hart, blz. 94-95:> H.L Zwitser. De militie van den staat. Het leger in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Van Soeren, Amsterdam, 1991.
  . <Door: P.C. van den Eerden, blz. 95:> J. Breedveldt Boer. Plafonds in Nederland 1300-1800. SDU, ‘s-Gravenhage, 1991.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9312.21=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-------------*
| documentatieblad werkgr. Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>     |
|  Achttiende Eeuw:                         |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@hnykun11>   |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|               <ictl.vandenhauwe.j@alpha.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| Millennium:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden <u216008@hnykun11>|
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| de Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwer@kub.nl>     |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens (wacht op UFSIA-epost-adres) |
| Reinardus:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren: --> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <deBonth@lett.kun.nl>   |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <Harmsen@rullet.LeidenUniv.nl>|
*---------------------------------------------------------------------*
| =====> GEZOCHT: redacteur(s) voor Spiegel der Letteren, etc. <===== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9312.c --------------------------