Neder-L, no. 9309.a

Subject: Neder-L, no. 9309.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 14 Sep 1993 02:01:44 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9309.a -----------ISSN-0929-6514-*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Med: 9309.01: Centre for Language and Communication (RUU) opgericht |
| (2) Vra: 9309.02: Meervoudsvormen van familienamen           |
| (3) Med: 9309.03: Computer Generated Literature (Call for Papers)    |
| (4) Med: 9309.04: Nederlandse Teletekst-pagina's interactief      |
|          opvraagbaar via Internet (VU-Teletekst)        |
| (5) Vra: 9309.05: Research on Collectives: assistance needed      |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L.    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 6 Sep 1993 15:18:03 +0200 (MET DST)
From: Louise Cornelis <Louise.Cornelis@let.ruu.nl>
Subject: Med: 9309.01: Centre for Language and Communication (RUU) opgericht

Op 1 januari 1993 is aan de Universiteit Utrecht opgericht het:

CENTRE FOR LANGUAGE AND COMMUNICATION (CLC)

Het CLC is een onderzoekswerkgroep van de Letterenfaculteit. Het stelt zich ten doel inzicht te verwerven in de factoren die bijdragen tot het meer of minder succesvol verlopen van processen van talige communicatie en in het proces van de verwerving van taalvaardigheden. Einddoel is instrumenten te ontwikkelen om deze processen meer bevredigend te laten verlopen. Objecten van onderzoek vormen zowel de communicatie in de moedertaal – in het bijzonder het Nederlands – als in de vreemde of tweede taal.

In het CLC werken verschillende onderzoekstradities samen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in acht onderzoeksprojecten door de volgende onderzoekers:

 1. FUNCTIONELE ANALYSE VAN COMMUNICATIEPROCESSEN
  Vaste staf: Prof.dr.mr. P.J. van den Hoven,
  Drs. T. Koole, Dr. L. Lentz,
  Dr. H. Pander Maat.
  Tijdelijk onderzoeker: Drs. W. Okkerse.
 2. LINGUISTIEK VAN TAALLEERPROCESSEN
  Vaste staf: Drs. H. Bolte, Prof.dr. W. Herrlitz,
  Dr. M.A. Sharwood Smith, Drs. P.J. Slagter.
  Tijdelijk onderzoeker: Drs. R. de Graaff,
  Drs. K. Jauregi, Drs. L. de Rooy,
  Drs. W.J.M. Tummers,
  Drs. E.A. Klein-Gunnewiek (m.i.v. eind 1993).
  Geassocieerd onderzoeker: Dr. H. Westheide.
 3. TAALVAARDIGHEDEN
  Vaste staf: Dr. P.M. de Groot, Dr. L.J.A. Nienhuis,
  Dr. J.C.T. Ringeling.
  Geassocieerd onderzoeker: Drs. I. Wijgh.
 4. TAALDIDACTIEK
  Vaste staf: Drs. H. Bolte.
  Geassocieerd onderzoeker: Drs. P. Bimmel,
  Drs. H. Mulder, Prof.dr. G.J. Westhoff.
 5. SCHRIFTELIJKE TEKSTPRODUCTIE
  Vaste staf: Dr. C.J.M. Jansen, Dr. D.M.L. Janssen,
  Dr. T.J.M. Sanders.
  Tijdelijk onderzoeker: Drs. J. Schilperoord,
  Drs. N.P. van der Mast.
 6. TEKSTKENMERKEN
  Vaste staf: Dr. J.P. Houtkoop-Steenstra,
  Dr. F. Jansen, Dr. D.M.L. Janssen,
  Dr. H. Pander Maat, Dr. T.J.M. Sanders,
  Dr. A. Verhagen.
  Tijdelijk onderzoeker: Drs. L.H. Cornelis,
  Drs. J. Hulst.
 7. TEKSTINTERPRETATIE
  Vaste staf: Dr. C.J.M. Jansen, Dr. L. Lentz,
  Dr. G.L.J. Nas, Dr. T.J.M. Sanders.
  Tijdelijk onderzoeker: Drs. H.A. Glasbeek.
  Geassocieerd onderzoeker: Drs. R. Neutelings.
 8. METHODEN EN GESCHIEDENIS VAN FUNCTIONEEL GEORIENTEERD
  TAALONDERZOEK
  Vaste staf: Dr. H. van den Bergh,
  Prof.dr. W. Herrlitz, Dr. F. Jansen,
  Dr. L. Lentz.
  Tijdelijk onderzoeker: Dr. F. Vonk.
  Geassocieerd onderzoeker: Drs. J. Haenen.

Ter gelegenheid van de oprichting vond op 25 juni jl. een oprichtingssymposium plaats. Op dit symposium sprak Dr. A. Verhagen van het CLC over de relatie tussen taal en communicatie. Prof.dr. W. Zwanenburg, decaan van de letterenfaculteit, gaf een reactie op de lezing van Verhagen. Prof. dr. W. Herrlitz en prof.dr.mr. P.J. van den Hoven (voorzitters van respectievelijk de CLC-onderzoeksraad en het CLC-dagelijks bestuur) stelden het CLC voor. Op dit symposium werd de bundel ‘Taal in onderwijs en organisatie, een vlootschouw van onderzoek’ gepresenteerd. In deze bundel (opgedragen aan prof. Herrlitz in verband met diens 50e verjaardag en 15-jarige betrokkenheid bij de faculteit) geven onderzoekers van het CLC en daarbuiten een impressie van hun onderzoek naar taalgebruiksprocessen.

Centre for Language and Communication
Universiteit Utrecht
Trans 10
3512 JK Utrecht

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 31 Aug 93 16:43:14 MET
From: Roland de Bonth <U216012@HNYKUN11>
Subject: Vra: 9309.02: Meervoudsvormen van familienamen

Beste Neder-l-abonnee,

Onlangs werd mij een interessant taalkundig probleem voorgelegd dat ik de Neder-l-abonnees niet wens te onthouden. Temeer omdat de reacties van de taalgebruikers die met de kwestie geconfronteerd werden nogal uiteen liepen. Misschien dat uw reactie inzicht kan verschaffen.

In het Nederlands is het mogelijk om in plaats van de zinnen (1)-(3)

(1) De familie Van Dijk komt vanavond
(2) De familie Van Mechelen komt vanavond
(3) De familie De Groot komt vanavond

te zeggen:

(4) De Van Dijks komen vanavond
(5) De Van Mechelens komen vanavond
(6) De De Groots komen vanavond

Daar zal geen enkele spreker van het Nederlands bezwaar tegen (kunnen) maken. Problematisch zijn eigennamen die uitgaan op een -s, zoals Smulders, Pieters, Sengers, Weckx, Willems en Sommers. Bepaalde taalgebruikers zijn ervan overtuigd dat je bij deze familienamen alleen de vorm met -en kunt gebruiken, dus:

(7) De Smuldersen komen vanavond
(8) De Pietersen komen vanavond
etc.

Anderen daarentegen geloven stellig dat bij de eigennamen die uitgaan op -s -en absoluut niet toegevoegd dient te worden. Zij zouden dus zeggen:

(9) De Smulders komen vanavond
(10) De Pieters komen vanavond
etc.

Weer anderen zijn van mening dat je in sommige gevallen beter vormen met -en kunt gebruiken maar dat je ook wel eens de vorm met -s kunt gebruiken.
Voorbeelden:

(11) De Smulders komen vanavond
(12) De Sengers komen vanavond

maar:

(13) De Pietersen komen vanavond
(14) De Weckxen komen vanavond.

Wat vindt u hiervan? Kunnen alleen de vormen op -en voorkomen, zijn de vormen met -s de enig juiste, of behoren beide vormen tot de mogelijkheden?
Aangezien het vermoeden bestaat dat hier sprake is van regionale variatie zou het prettig zijn als u bij een reactie vermeldt waar u opgegroeid bent, waar u uw moedertaal heeft leren spreken.

Met vriendelijke groeten,

Roland de Bonth

P.S.: problemen doen zich echter niet alleen voor bij familienamen op -s. Stel dat op uw verjaardag de familie Steijn, de familie Strik, de familie Klomp en de familie Minten komen, is uw huis dan gevuld met de Steijnen of de Steijns, met de Strik of de Strikken, met de Klomps of de Klompen, met de Mintens, de Mintenen of de Minten? [De familie Strik en de familie Klomp vormen natuurlijk een geval apart, omdat het meervoud van het zelfstandig naamwoord strik strikken en van klomp klompen luidt. Zelfs als u normaal gesproken zou kiezen voor eigennamen met -s, dan zou u op basis van de bekende meervouden waarschijnlijk eerder neigen tot de eigennamen met -en.]

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 8 Sep 1993 18:07:22 -0400
From: Lenoble Michel <lenoblem@ERE.UMONTREAL.CA>
Subject: Med: 9309.03: Computer Generated Literature (Call for Papers)

Beste Neder-L-abonnees,

Al geruime tijd heb ik een abonnement op Neder-L. Omdat ik vermoed dat enkele Neder-L-abonnees geinteresseerd zullen zijn in ‘computer- gegenereerde literatuur’, stuur ik onderstaande ‘call for papers’ naar Neder-L. Vergeef me dat de ‘call’ in het Engels is. Mijn Nederlands is niet zo goed.

Groet van Michel


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

CALL FOR PAPERS

COMPUTER GENERATED LITERATURE

SPECIAL SESSION DURING ALLC-ACH 94 CONFERENCE

19-23 april 1994
Paris – Sorbonne

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

As we are planing to ask the ALLC-ACH 94 organizers to include in their conference programme a special session on “Computer Generated Literature” (CGL), we are gathering submissions on this very topic. These will be forwarded all together to the ALLC-ACH 94 selection comittee with our proposal for a special session.

CGL, in its broadest sense, includes, among others, these research fields:

 • animated typography, animated poetic video
 • sound and spatial poetry
 • computer generated poetry, theater and fiction
 • computer generated scripts, scenarios and tales
 • interactive literature, poly-auctorial literature Papers could deal with the following research topics:
 • literary text generators: theoretical or practical approaches
 • methods and programming environments for generator developpment
 • historical or typological survey of CGL
 • pedagogical applications
 • legal implications (copyright), commercial implications (publication, distribution)
 • relationships between CGL and literary institutions
  – and archiving facilities
  – and libraries of the future
  – and genetic studies
  – and critical studies
 • particular project or realization in CGL
  * * *

PRACTICAL INFORMATION

Refer to ALLC-ACH94’s “Preliminary Call for Papers” for further details. Please note the following particulars of the proposed CGL session.

OFFICIAL LANGUAGES

Papers will be accepted both in French and in English.

ABSTRACTS LENGTH

1500 words for 25 minute presentations
2500 words for 45 minute lectures

SUBMISSION FORMAT

In order to speed up the submission process, e-mail usage is
strongly encouraged.

Submission should all include the following information:

TITLE:
AUTHOR(S):
AFFILIATION:
POSTAL ADDRESS:
E-MAIL ADDRESS:
FAX NUMBER:
PHONE NUMBER:

Please mention the name of the author as the “subject” of the
e-submission message.

Submission for this particular CGL-session should be sent
directly to Michel Lenoble: lenoblem@ere.umontreal.ca

DEADLINES

October 1, 1993 – Proposal for CGL session
October 15, 1993 – CGL Session proposal sent to ALLC-ACH
December 15, 1993 – Notification of acceptance
February 15, 1994 – Advanced registration

PUBLICATION OF PAPERS

In case of CGL-session acceptance by ALLC-ACH, the organizers of this particular session are planning a selective paper publication, most probably in cooperation with a french research center. Negociations with the publishers are currently under way.


More info: contact Michel Lenoble: lenoblem@ere.umontreal.ca

===================================================================
 
 Michel Lenoble      |
 Litterature Comparee   |  NOUVELLE ADRESSE - NEW E-MAIL ADDRESS
 Universite de Montreal  |  --->  lenoblem@ere.umontreal.ca
 C.P. 6128, Succ. "A"   |
 MONTREAL (Quebec)    |  Tel.: (514) 288-3916
 Canada - H3C 3J7     |
 ==================================================================

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 13 Sep 93 22:56:10
From: Ben Salemans <U216013@HNYKUN11.URC.KUN.NL>
Subject: Med: 9309.04: Nederlandse Teletekst-pagina's interactief opvraagbaar via Internet (VU-Teletekst)

1. Vooraf.

Regelmatig vragen neerlandici uit het buitenland of het op een of andere manier mogelijk is om via het Internet actueel nieuws uit Nederland te achterhalen. Zij zouden die teksten bijvoorbeeld kunnen gebruiken bij hun onderwijs in de Nederlandse taal. Of ze zijn gewoon nieuwsgierig en willen op de hoogte zijn van Nederlands nieuws. Neder-L moge dan niet het meest geschikte podium zijn om dergelijke vragen te behandelen, toch wil ik er kort op ingaan. Nieuwe ontwikkelingen geven daar aanleiding toe.

In Neder-L-bericht 9306.06 wees ik al op het bestaan van de Internetkrant, die onder andere via het campusinformatiesysteem (CIS) van de Vrije Universiteit van Amsterdam bereikbaar is. Dat CIS is via Gopher direct bereikbaar op het Internet-adres “ohrid.cca.vu.nl”. Thans biedt dat zelfde CIS de mogelijkheid om te bladeren en te lezen in Teletekst-pagina’s. Ik ga ervan uit dat de meeste lezers weten wat ‘Teletekst-pagina’s’ zijn: die informatieve tekstpagina’s die op televisie worden vertoond en die televisiekijkers met de afstandsbediening kunnen selecteren.

Wie wil weten wat de tussenstanden zijn bij voetbalwedstrijden in Nederland, hoe de gedevalueerde WK-match schaken tussen Timman en Karpov verloopt, of Arafat op deze Super-Maandag heeft getekend of iemand van van de ‘tweede garnituur’, etc., kan dat allemaal met de pc achterhalen door de zeer actuele Teletekst-pagina’s op het VU-CIS te raadplegen. Docenten Nederlands zouden verschillende korte, actuele Nederlandse teksten van Teletekst kunnen downloaden. Maar niet te vroeg gejuicht: de teksten vallen onder copyrights, zodat dit downloaden meestal niet zal zijn toegestaan…

2. Met Gopher Teletekst-pagina’s bekijken en zoeken.

Het VU-CIS is op verschillende manieren met Gopher(clients) vanuit het wereldwijde Internet te bereiken. Bijvoorbeeld via de meeste campusinformatiesystemen van de Nederlandse universiteiten. Ik verwacht trouwens dat de meeste Nederlandse CIS’en de Teletekst-pagina’s van de VU in hun eigen CIS-menu’s gaan aanbieden. U hoeft dan niet meer noodzakelijkerwijs naar het VU-CIS te gaan om Teletekst-pagina’s te raadplegen.

Direct Gopher-contact met de Teletekst-pagina’s van de VU wordt als volgt tot stand gebracht. Tik onderstaand Gopher- commando in en blader vervolgens naar het sub-sub-menu “Teletekst in AANBOUW”:

:gopher ohrid.cca.vu.nl
:<menu> Campus Informatie Vrije Universiteit Amsterdam
:    <menu> Nieuws
:        <menu> Teletekst IN AANBOUW

Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met uw computer-ondersteuners. Zij weten ongetwijfeld hoe met Gopher gewerkt moet worden.

Als alles goed is gegaan, krijgt u nu, afhankelijk van de Gophersoftware die u gebruikt, het volgende scherm voorgeschoteld:

> Teletekst IN AANBOUW
>
> <document> Informatie over deze Teletekst Server
> <search> NOS-TT: Kies een pagina of zoek in alle pagina's
> <menu> NOS-TT: Hoofdindex (pagina 100) hypertext
>

Wanneer u de cursor op de eerste regel met ‘<document>’ plaatst en vervolgens op de Enter- of Return-toets drukt, krijgt u toegang tot het volgende tekstbestand, dat korte achtergrondinformatie bij het VU-Teletekst-experiment en een korte gebruikershandleiding biedt:

————————-
Informatie over Teletekst
————————-

** Deze Teletekst-rubriek is nog in aanbouw: de informatie is mogelijk niet altijd up-to-date.
** De experimentele hypertext-interface is langzaam en nog niet van een handleiding voorzien.
** Pagina’s in de vorm van plaatjes zullen binnenkort beschikbaar komen.
** Een hypertext-interface voor WWW is ontwikkeld door Arjan de Vet van de TUE (devet@info.win.tue.nl)

ATTENTIE: NOS-Teletekst is een gedeponeerd handelsmerk en de pagina’s worden beschermd door de Auteurswet. Het is bijgevolg niet toegestaan de pagina’s op te slaan anders dan voor persoonlijk gebruik, ze te bewerken, of ze te herdistribueren (b.v. via email of USENET News).

Met Teletekst wordt via televisiesignalen door verschillende omroepen informatie aangeboden over een brede verzameling onderwerpen. Teletekst van de NOS omvat o.a. nieuws (algemeen, sport, weerberichten, etc.), aankomst/ vertrektijden van schiphol, informatie over televisieprogramma’s, de beursberichten en aktuele informatie over openbaar vervoer en files.

Via een Teletekst-server op een PC met TV-tuner wordt deze informatie via het Campus Informatiesysteem beschikbaar gesteld. Elke teletekstpagina (met daarin opgenomen subpagina’s) kan zo worden geraadpleegd als een afzonderlijk tekstbestand.

Het gebruik: Kies de NOS-Teletekst zoekindex uit het huidige menu. U kunt nu 1 of meerdere door spaties gescheiden woorden invoeren om pagina’s te selecteren. De lijst met alle geselecteerde pagina’s wordt in een submenu als een aantal tekstbestanden gepresenteerd, voorafgegaan door een zoekindex om de selectie van pagina’s mee voort te zetten. Mogelijke invoer is:

 • een 3-cijferig getal:
  Hierdoor wordt de gegeven pagina geselecteerd.
 • ‘+’ of ‘-‘:
  Hierdoor wordt de pagina opvolgend, resp. voorafgaand, aan de eerste pagina van de huidige lijst geselecteerd. Als de ‘+’ of ‘-‘ voorafgegaan wordt door een getal wordt de pagina geselecteerd die volgt, resp. voorafgaat, aan de gegeven pagina.
 • tekstwoorden:
  De gegeven woorden worden opgezocht in de geselecteerde pagina’s (aanvankelijk zijn dit alle pagina’s); de pagina’s waarin een van de woorden voorkomen worden vervolgens in een submenu gepresenteerd. Hiermee is het b.v. mogelijk eerst alle pagina’s waarin “sport” voorkomt te kiezen en vervolgens (in het teruggegeven submenu) een specifiek onderwerp binnen de sport-pagina’s, b.v. “schaken”. Als deze manier van zoeken niet het gewenste resultaat oplevert kan men de indexpagina’s raadplegen (honderdtallen zijn indexen, pagina 100 is de hoofdindex).
  Het zoeken op onderwerp werkt overigens niet met WAIS, karakters als ‘*’ hebben geen speciale betekenis en een woord als “Aken” selecteert ook pagina’s met het woord “schaken”.

De presentatie van Teletekst in de tekstbestanden is versimpeld omdat de meeste terminals niet alle PRESTEL-karakters (waaruit Teletekst-pagina’s bestaan) kunnen tonen. Met name voor grafische pagina’s heeft dit enig verlies van informatie tot gevolg.


Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:
Lantext Server Onderhoud
Dienst CCA, V.U. Amsterdam
Internet Email-adres: lantext@cca.vu.nl

3. Voorbeeld van een Teletekst-<search>

De VU-informatie over Teletekst in de vorige paragraaf is voldoende om daarmee te kunnen werken. Mogelijk dat een concreet voorbeeld van het gebruik van de VU-Teletekst extra verhelderend is.

Stel dat u wil weten op welke Teletekst-pagina’s het woord MVV voorkomt. U wilt bijvoorbeeld weten welke plaats de Maastrichtse topvoetbalclub op dit moment inneemt in de nationale voetbalcompetitie, maar weet niet op welke Teletekst-pagina die informatie te vinden is. (Ik kies dit voorbeeld, omdat ik, gemakshalve, aanneem dat op de stand in de voetbalcompetitie geen copyrights rusten; enige affiniteit met MVV is mij ook niet vreemd.)

U gaat vanuit het menu als volgt te werk:

> Teletekst IN AANBOUW
>
> <document> Informatie over deze Teletekst Server
> <search> NOS-TT: Kies een pagina of zoek in alle pagina's
> <menu> NOS-TT: Hoofdindex (pagina 100) hypertext
>

Plaats de cursor op de tweede regel, de ‘<search>-regel’, en druk op de Enter- of Return-toets. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld om onderaan de pagina een ‘Keyword’ in te tikken. Tik daar ‘MVV’ in en druk weer op de Enter/Return-toets.

> Teletekst IN AANBOUW
>
> <document> Informatie over deze Teletekst Server
> <search> NOS-TT: Kies een pagina of zoek in alle pagina's
> <menu> NOS-TT: Hoofdindex (pagina 100) hypertext
>
> Enter KEY word(s): MVV

Het volgende scherm wordt na enkele seconden vertoond:

> NOS-TT: Kies een pagina of zoek in alle pagina's
>
> <search> Kies een pagina of zoek in onderstaande pagina's
> <document> 460 NOS-TT 460 zo 5 sep 00.10:56
> <document> 527 NOS-TT 527 ma 13 sep 22.23:36
> <document> 653 NOS-TT 653 ma 13 sep 21.29:09
> <document> 864 NOS-TT 864 zo 12 sep 22.30:27

Blijkbaar komt op 4 Teletekst-pagina’s, op het moment van raadpleging, de term MVV voor. Wanneer u de cursor op de voorlaatste regel, die met ‘653’, plaatst en weer op Enter/Return drukt, krijgt vliegensvlug Teletekst-pagina 653 gepresenteerd:

> 653/0  NOS-TT 653 ma 13 sep 21.29:09
> ##################   VOETBAL
> ######## ##### # PTT-TELECOMPETITIE
> ####  ###  # #   per 12/09
>
>  1. Ajax     7 6 1 0 13 16- 2
>  2. Feyenoord   6 6 0 0 12 12- 2
>  3. Vitesse    6 5 0 1 10 15- 3
>  4. Heerenveen  6 4 2 0 10  5- 1
>  5. PSV      7 4 2 1 10 11- 6
>  6. Roda JC    7 4 2 1 10 13- 9
>  7. NAC      7 4 0 3  8 14- 9
>  8. FC Twente   6 3 1 2  7 14- 8
>  9. Willem II   7 3 1 3  7 11- 9
> 10. VVV      6 3 0 3  6  7- 8
> 11. G.A.Eagles  7 2 1 4  5 12-13
> 12. MVV      7 1 3 3  5  8-12
> 13. Sparta    7 1 3 3  5  4- 9
> 14. RKC      7 1 2 4  4  6-14
> 15. FC Volendam  7 1 1 5  3  9-17
> 16. FC Utrecht  7 1 1 5  3  7-17
> 17. FC Groningen 6 1 0 5  2  6-16
> 18. Cambuur    7 0 0 7  0  4-19

We zien dat ‘us MVV-ke’ wel eens een betere seizoensstart heeft gekend.

Ben Salemans

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 13 Sep 1993 16:01:40 -0600 (MDT)
From: Laurent D. Thomin <f5jtl@carina.unm.edu>
Subject: Vra: 9309.05: Research on Collectives: assistance needed

I am doing some cross-linguistic research on collectives. In order to have results I need the help of linguists who may give me some references on the languages they are familiar with. Please send me your e-mail address to:

f5jtl@carina.unm.edu

I will send a questionnaire to those who reply.

Thank you.

      ///              ///              ///
     (. .)             (. .)             (. .)
 +oOO-(_)-OOo--------------------oOO-(_)-OOo--------------------oOO-(_)-OOo+
 |  Laurent D. Thomin        Email: F5JTL@CARINA.UNM.EDU      |
 | Department of Linguistics     Ham Radio Callsigns: F5JTL ** WX3W/5 |
 | University of New Mexico                        |
 +-------------------------------------------------------------------------+

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9309.a --------------------------