Neder-L, no. 9308.b: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9308.b: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 30 Aug 1993 00:17:26 MET
Content-Type:text/plain
*-------------------------- Neder-L, no. 9308.b -----------ISSN-0929-6514-*
| Tijdschriftenoverzicht:                         |
| =======================                         |
| (1) Tyd: 9308.09: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, jrg.   |
|          23 (1991), nr. 1-2 (= volledige jaargang 1991)    |
| (2) Tyd: 9308.10: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, jrg.   |
|          24 (1992), nr. 1-2 (= volledige jaargang 1992)    |
| (3) Tyd: 9308.11: TABU, jrg. 23, nr. 3, 1993              |
| (4) Tyd: 9308.12: Lijst redacteurs Neder-L-tijdschriftenoverzicht    |
|                                     |
| Neder-L-tips:                              |
| =============                              |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB Neder-L                    |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L.    |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9308.09=-=

DOCUMENTATIEBLAD WERKGROEP ACHTTIENDE EEUW, jaargang 23, nummers 1-2, 1991.
ISSN 0166-6304.
Door: Robert Arpots, Universiteitsbibliotheek, KUN.
Nijmegen, 18 augustus 1993.

Inhoud jrg. 23 (1991), nrs. 1-2 (doorlopende paginering):

 • Redaktioneel. Blz. 1-2.
 • C.W. Schooneveld.
  The eighteenth-century afterlife of John Locke’s writings in The Netherlands. Blz. 3-22.
 • Aubrey Rosenberg.
  Tyssot de Patot (1655-1738) and ‘Jaques Masse’. Blz. 23-26.
 • R.H. Vermij.
  Answer to professor Rosenberg. Blz. 27-28.
 • Jelle Bosma.
  Van natuur geen redenaars. Blz. 29-46.
 • Corrie-Christine van der Woude.
  Veilingcatalogi als bron voor boekhistorisch onderzoek. Blz. 47-58.
 • H. van Galen.
  ‘De Recensent’, 1787-1793, blauwe beul van de achttiende eeuw. Blz. 59-74.
 • Francis Bulhof.
  Een brief van Willem Emmery de Perponcher (1741-1819) aan A.C.W. Staring. Blz. 75-82.
 • Jan Storm van Leeuwen.
  De laatste catalogus van de stadhouderlijke bibliotheek. Blz. 83-102.
 • F. Blechet & H. Bots.
  La librairie hollandaise et ses rapports avec la Bibliotheque du Roi. Blz. 103-142.
 • Paul Benhamou.
  The reading trade in pre-revolutionary France. Blz. 143-150.
 • Uta Janssens-Knorsch.
  Commerce or culture? The fate of the first circulating library in The Netherlands. Blz. 151-174.
 • Hans Erich Boedeker.
  Leser und Lektuere im Westfalen um 1800. Skizze eines Forschungsprojekts. Blz. 175-190.
 • Margareta Bjoerkman.
  Circulating libraries in late eighteenth-century Stockholm. Blz. 191-200.
 • J.P. Guepin.
  Petrus Burmannus secundus (1713-1778), filoloog en dichter. Blz. 201-212.
 • P.J. Schrijvers.
  Reactie op J.P. Guepin. Blz. 213-214.
 • “Receueil des pieces curieuses et nouvelles. Blz. 215-2…

*BS: paginanummering is door mij enigszins aangepast; Ben S.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9308.10=-=

DOCUMENTATIEBLAD WERKGROEP ACHTTIENDE EEUW, jaargang 24, nummers 1-2, 1992.
ISSN 0166-6304.
Door: Robert Arpots, Universiteitsbibliotheek, KUN.
Nijmegen, 18 augustus 1993.

Inhoud jrg. 24 (1992), nrs. 1-2 (doorlopende paginering):

Nr.1: “Het zelfbeeld van de Nederlander in de achttiende eeuw”

 • Woord vooraf. Blz. 4.
 • Willem Frijhoff.
  Het zelfbeeld van de Nederlander in de achttiende eeuw: een inleiding. Blz. 5.
 • W.R.E. Velema.
  ‘De eerste Republiek van Europa’. Iets over de politieke identiteit van de Zeven Verenigde Provincien in de achttiende eeuw. Blz. 29-44.
 • I. Nijenhuis.
  De weelde als deugd? Blz. 45-56.
 • C.J.H. Jansen.
  De ontdekking van het vaderlandse recht in de achttiende eeuw. Blz. 57-72.
 • A.H. Huussen jr.
  De houding van de Nederlander tegenover minderheden. Blz. 73-86.
 • P.J. Buijnsters.
  ‘De kleine Republiek’: het gezin in de Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Blz. 87-104.
 • Jacqueline de Man.
  Zinnelijkheid en beschaving. Achttiende-eeuwse opvattingen over het Nederlands als literaire taal. Blz. 105-120.
 • P. Knolle.
  Het kunstkarakter onzer schildernatie. Nationale en internationale orientatie bij het stimuleren van de ‘Hollandse School’, 1750-1820. Blz. 121-140.
 • W.W. Mijnhardt.
  Het zelfbeeld van de Nederlander: een synthese. Blz. 141-152.

Nr.2:

 • Redaktioneel. Blz. 153.
 • M.R. Wielema.
  Christina Leonora de Neufville (1714-1781). Wijsgerige poezie onder invloed van Christian Wolf. Blz. 155-174.
 • Pieter van Wissing.
  ‘Heethooftige en speculateur’: Petrus de Wacker van Zon (1758-1818). Blz. 175-200.
 • Koert van der Horst.
  ‘Zonder zwier of krullen’: drie brieven, 1743-1745, van Jan Jacob Schultens (1716-1778) aan Paul Chevallier. Blz. 201-216.
 • Catharina H. Schoneveld.
  ‘Iets des nazaats waardig’: de vertaalarbeid van Pieter le Clercq (1693-1759). Blz. 217-256.
 • Aubrey Rosenberg.
  Simon Tyssot de Patot (1655-1738) and ‘Jaques Masse’. Blz. 257-2..

*BS: paginanummering is enigszins door mij aangepast; Ben S.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9308.11=-=-

TABU, bulletin voor taalwetenschap, jaargang 23, nummer 3, 1993. ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, BCN/Vakgroep Nederlands, Groningen.
Groningen, 16 augustus 1993.

 • P.C. Paardekooper.
  JAAK/NEENIK enz. Blz. 143-170.
  (Historisch en geografisch overzicht van de verspreiding van, en het verdwijnen, van ja/nee met geincorporeerd onderwerp.)
 • Jack Hoeksema.
  Tegenwoordig-deelwoordgroepen I: een merkwaardig randgeval. Blz. 171-174.
  (Over constructies als “de mijn jongenshart sneller doen kloppende Griselda”; het deelwoordsuffix krijgt als analyse infinitiefsuffix (-en) + d.)
 • Arnold Evers & Jacqueline van Kampen.
  Een taalverwervingsprocedure voor de Nederlandse I-projectie. Blz. 175-192.
  (Waarom de verwerving van de Inflectie-projectie een probleem is voor Nederlandse kindertjes, hoe dat opgelost kan worden, en wat die oplossing voor consequenties zou kunnen hebben voor de GB-theorie.)

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9308.12=-=-

*--------------Redacteurs-Neder-L-tijdschriftenoverzicht--------------*
| Documentatieblad Werkgr. Robert Arpots <arpots@kunrc1.urc.kun.nl> |
|  Achttiende Eeuw:                         |
| Forum der Letteren:    Matthias Huening             |
|                   <mhuning@rulcri.leidenuniv.nl> |
| Glot:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| Gramma/TTT:        Peter-Arno Coppen <u250005@hnykun11>   |
| Leuvense Bijdragen:    Jo van den Hauwe             |
|                     <jvdhauwe@ictl.ufsia.ac.be> |
| Literatuur:        Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| Millennium:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden <u216008@hnykun11>|
| De Zeventiende Eeuw: --> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| De Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart             |
|                   <korevaar@rulcri.LeidenUniv.nl> |
| De Nieuwe Taalgids:    Luuk Lagerwerf <lagerwer@kub.nl>     |
| Ons Geestelijk Erf:    Thom Mertens (wacht op UFSIA-epost-adres) |
| Reinardus:        Paul Wackers <u216002@hnykun11>      |
| Spektator:        Willem Kuiper <kuiper@alf.let.uva.nl>   |
| Spiegel der Letteren: --> nog geen redacteur; wie o wie? <--------- |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <u216012@hnykun11>    |
| Tabu:           Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl> |
| TNTL:           Roland de Bonth <u216012@hnykun11>    |
*---------------------------------------------------------------------*
| ==> GEZOCHT: redacteur(s) voor Spiegel der Letteren, De Zeventiende |
|   Eeuw (tijdschrift van de Werkgroep Zeventiende Eeuw), etc. <=== |
*---------------------------------------------------------------------*

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9308.b --------------------------