Neder-L, no. 9304.a

Subject: Neder-L, no. 9304.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Wed, 21 Apr 1993 17:53:16 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9304.a --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Edi: 9304.01: Verhuizing Ben Salemans                |
| (2) Med: 9304.02: Een nieuwe menneke                  |
| (3) Med: 9304.03: CETH Newsletter & Electronic Distribution List    |
| (4) Lit: 9304.04: Pas verschenen: Language and Cognition 2       |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Neder-L-informatie opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO               |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: 21 Apr 1993 15:41
From: Ben Salemans u216013@hnykun11.bitnet
Subject: Edi: 9304.01: Verhuizing Ben Salemans

Beste Neder-L-abonnees,

Mensen die bijdragen voor Neder-L (of andere persoonlijke giften, bloemen, etc.) naar mij willen sturen via de slakkepost van de PTT, opgelet! Sinds 1 april ben ik verhuisd naar Weezenhof 8373, 6536 CG Nijmegen. Mijn prive telefoonnummer is onveranderd: 080-442209. Die verhuizing is overigens ook de reden voor het late verschijnen van dit Neder-L-bulletin.

Groet van Ben

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Beste Neder-L-abonnees,

Normaal zou ik onderstaand bericht niet via Neder-L willen distribueren. Maar ik vond de Nederlandse tekst qua woordgebruik zo opmerkelijk, dat ik hem jullie toch ter informatie wil voorleggen. Wellicht voer voor abonnees die de verwerving van het Nederlands als tweede (derde?) taal bestuderen? Het is uiteraard niet mijn bedoeling de schrijver van het bericht, Brandon Woodruff, voor schut te zetten. Hij weet zich in elk geval op een zeer originele en gedurfde wijze in het Nederlands uit te drukken. Kan iemand Brandon helpen aan een adres waar hij de door hem gewenste informatie kan
krijgen?

Ben Salemans

Date: 31 Mar 1993 14:58:15 -0600 (CST)
From: C596041@MIZZOU1.missouri.edu
Subject: Med: 9304.02: Een nieuwe menneke

hoi! ik moet zeggen dat ik erg blij ben om deze lijst te vinden… ik zoek op zoiets sinds nu ongeveer drie maanden. (zeg…mijn nederlands is zo slecht. sorry!)

ik heet Brandon en nu ben ik student op de universiteit van MISSOURI te Columbia… ja, zeker… een amerikaan. ik ben 19 jaar oud.

waarom het nederlands?…hoe kan dat? vorig jaar woonde ik in Brussel met een tof familie te Kraainem. Thuis spraken wij frans…ook frans op school, maar het was een nederlandstalige gemeenschap. Ik heb ook een echangebroer die uit Antwerpen komt met wie ik heb soms nederlands kunnen praten.

ik vind het Nederlands echt mooi en ik wil altijd mijn nederlands verbeteren… ook, het Nederlands dat ik heb gelernt komt uit Brussel…zo woord en zoals pai, menneke, en choperen voor mij tout a fait normaal zijn.

In 1994 heb ik het graag in Nederland studeren te komen. Universiteit van Amsterdam? Wat zeggen jullie daarover?

Nog eens, neemt U mij niet kwaalijk voor mijn degoutante Nederlands.
Tot straaks.

brandon woodruff c596041@mizzou1 c596041@mizzou1.missouri.edu

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: 06 Apr 1993 14:05:09 +0000 (GMT)
From: Hans.B.Voorbij@let.ruu.nl
Subject: Med: 9304.03: CETH Newsletter & Electronic Distribution List

NEDER-L abonnees die zich interesseren voor electronische teksten, software en andere voor tekstonderzoek ontworpen computerfaciliteiten, wil ik langs deze weg wijzen op het bestaan van de CETH Newsletter.

Deze Nieuwsbrief wordt -voor zover mij bekend gratis- uitgegeven door het Center for Electronic Texts in the Humanities (CETH). Adres:
169 College Avenue
Alexander Library, 3rd Floor
New Brunswick, NJ 08903 USA

Verder kan iedereen die met een computer is aangesloten op de internationale computernetwerken EARN/Bitnet en/of Internet zich gratis abonneren op de CETH Electronic Distribution List.

U moet dan een e-mail bericht sturen naar:
listserv@pucc (Bitnet)
of
listserv@pucc.princeton.edu (Internet)

De inhoud van het bericht moet slechts de volgende regel bevatten:
subscribe CETH uw_naam

Hans Voorbij
Computer & Letteren
RU Utrecht

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: 07 Apr 1993 15:20:12 +0100 (METDST)
From: "S. Looyenga" looyenga@let.rug.nl
Subject: Lit: 9304.04: Pas verschenen: Language and Cognition 2

Beste Neder-L-abonnees,

Via onderstaande aankondiging wil ik jullie attenderen op het verschijnen van het tweede Jaarboek van het Groningse Onderzoeksveld voor Taaltheorie en Kennisrepresentatie, waarbinnen (onder andere) het onderzoek een plaats heeft gekregen dat wordt verricht door de mensen van de sectie Nederlandse Taalkunde (en daarom ook in aanmerking komt om via Neder-L te worden gedistribueerd).

Met vriendelijke groeten,

namens de redactie van ‘Language and Cognition 2’,
Sietze Looyenga
Vakgroep Nederlands RuG
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Tel.: 050-635859
e-mail: looyenga@let.rug.nl


LANGUAGE AND COGNITION 2. YEARBOOK 1992 OF THE RESEARCH GROUP FOR LINGUISTIC THEORY AND KNOWLEDGE REPRESENTATION.

Onlangs is het tweede Jaarboek van het Groningse onderzoeksveld Taaltheorie en Kennisrepresentatie, waarbinnen onder andere het onderzoek van de sectie Nederlandse Taalkunde is ondergebracht, verschenen. In een groot deel van de artikelen wordt een taalkundig aspect van het Nederlands bestudeerd. De onderwerpen die in de 28 oorspronkelijke bijdragen aan de orde worden gesteld varieren van theoretisch tot empirisch onderzoek op het gebied van syntaxis, semantiek, morfologie, fonologie, computationele taalkunde, psycholinguistiek en taalfilosofie. In veel van de opgenomen artikelen wordt de interface van twee of meer van de zojuist genoemde disciplines aan een nadere bestudering onderworpen.

Tot de artikelen die in het Jaarboek zijn opgenomen behoren:

 • Marcel den Dikken, Empty Operator Movement in Dutch Imperatives
 • Dicky Gilbers, Minimal Changes and Domino Effects in Phonological Representations
 • Germen de Haan & Jacqueline Frijn, Are lexical categories acquired before functional ones?
 • Jack Hoeksema, The Head Parameter in Morphology and Syntax
 • Eric Hoekstra, Generative Grammar meets Dialectal Variation
 • Helen de Hoop, On subjects in Dutch and English
 • Jan Koster, Against Tacit Knowledge
 • Sietze Looyenga, On Nominal Infinitives in Frisian
 • Ton van der Wouden & Frans Zwarts, Negative Concord
 • Ron van Zonneveld, X-bar Syntax and Coordination
 • Jan-Wouter Zwart, Matching

Het Jaarboek kost fl. 37,50, plus fl. 6,– (binnen Nederland) of fl. 8,50 (in de rest van Europa) voor verzendkosten. Wanneer u een exemplaar van het Jaarboek in uw bezit wilt krijgen, kunt u een berichtje sturen naar Sietze Looyenga (e-mail: looyenga@let.rug.nl) of rechtstreeks contact opnemen met Uitgeverij Passage, de uitgever die de distributie van het Jaarboek voor zijn rekening neemt (adres: Uitgeverij Passage, Postbus 216, 9700 AE Groningen). Een snelle reactie wordt aanbevolen, want de hoeveelheid exemplaren die voor distributie beschikbaar is is beperkt. Wanneer u meer informatie wenst, kunt u zich te allen tijde wenden tot een der redacteuren.

De redacteuren van ‘Language and Cognition 2’
Dicky Gilbers en Sietze Looyenga
Vakgroep Nederlands RuG
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Telefoon: (050) 635983/635859
e-mail: gilbers@let.rug.nl, looyenga@let.rug.nl


-Einde-------------------- Neder-L, no. 9304.a --------------------------