Neder-L, no. 9212.a

Subject:Neder-L, no. 9212.a
From:Ben Salemans
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek
Date:Fri, 4 Dec 92 16:09:53 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9212.a --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Rea: 9212.01: RLIN & Hermans in Engelse vertaling (nav 9211.12)   |
| (2) Rea: 9212.02: Melvyl & Hermans in Engelse vertaling (nav 9211.12)  |
| (3) Rea: 9212.03: De eens/ooit-kwestie (nav 9211.23)          |
| (4) Rea: 9212.04: De eens/ooit-kwestie (nav 9211.23)          |
| (5) Med: 9212.05: RLIN-info over Nederlandse teksten in elektron. vorm |
| (6) Vra: 9212.06: Membrum.disjectum, of: wie kent deze tekst?      |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Neder-L-informatie opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO               |
| Oude Neder-L-berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 30 Nov 1992 15:58 EDT
From: Annelies Hoogcarspel - CETH HOOGCARSPEL@ZODIAC.BITNET
Subject: Rea: 9212.01: RLIN & Hermans in Engelse vertaling (nav 9211.12)

Naar aanleiding van het verzoek om informatie over Engelse vertalingen van werk van W.F. Hermans en Nescio:

Een paar zoekopdrachten in de online-catalogus van de Research Libraries Group in de V.S. (RLIN) leverden slechts een vertaling van Hermans op, hoewel de oorspronkelijke Nederlandse publikaties van Hermans en Nescio niet slecht vertegenwoordigd waren. Het werk van Hermans is:

W.F. Hermans. The dark room of Damocles.
London: Heinemann, 1962.

Maar dit wil niet perse zeggen dat er niet meer vertalingen bestaan …

Met vriendelijke groeten,

Annelies Hoogcarspel

Center for Electronic Texts phone: (908) 932-1384
in the Humanities fax: (908) 932-1386
169 College Avenue bitnet: hoogcarspel@zodiac
New Brunswick, NJ 08903 internet: hoogcarspel@zodiac.rutgers.edu

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 30 Nov 1992 19:20
From: Ben Salemans U216013@HNYKUN11.BITNET
Subject: Rea: 9212.02: Melvyl & Hermans in Engelse vertaling (nav 9211.12)

Een van mijn favoriete online bibliotheekcatalogi op Internet is Melvyl, verbonden aan de universiteit van Californie.
Ik snuffel daar regelmatig via Telnet rond. Meestal ’s ochtends, want dan slapen de meeste Amerikanen nog: de Internet-verbindingen tussen Europa en Amerika zijn dan erg snel.

In Melvyl trof ik een Engelse vertaling aan van de Donkere Kamer van Damocles.

telnet melvyl.ucop.edu
start cat
CAT-> find pa Hermans, W.F.
Search result: 85 records at all libraries
(…)
8. Hermans, Willem Frederik, 1921-
The dark room of Damocles. Trans. from the Dutch by Roy
Edwards. London, Heinemann :1962, c1958:.
Series title: Blue passport series.
UCB Main PT5844.H526 D62 1962
UCLA URL PT 5844 H42D6E
(…)

Melvyl meldde eveneens 11 (incl. dubbele) ‘records’ van Nescio. Maar daar zat geen vertaling bij.

Groet van Ben

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 30 Nov 92 14:05:04 MET
From: Jacob Hoeksema hoeksema@let.rug.nl
Subject: Rea: 9212.03: De eens/ooit-kwestie (nav 9211.23)

Re: Recente geschiedenis van OOIT

De veranderingen die OOIT recentelijk heeft ondergaan van negatief-polaire uitdrukking naar een die veel royalere gebruiksmogelijkheden heeft, is onderwerp van een klein onderzoekje waar ik met enkele anderen aan de RUG mee bezig ben. We hebben nu zo’n 750 vindplaatsen uit allerlei tijdvakken, en kunnen gemakkelijk laten zien dat het moderne gebruik van OOIT pas in de jaren ’70 gemeengoed werd, hoewel er wel enkele oudere voorbeelden uit de jaren ’60 zijn. De door Postma gesignaleerde verandering is dus wel ouder dan tien jaar, maar niet veel ouder: pakweg 25-30 jaar. Onze bevindingen zijn gebaseerd op geschreven Nederlands, meest literair, en kunnen dus een wat vertekend beeld geven als de verandering het eerst in de spreektaal is opgekomen.

We houden ons van harte aanbevolen voor oude vindplaatsen (jaren 60 en eerder).

Jack Hoeksema
Vakgroep Nederlands
RU Groningen

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 01 Dec 92 18:50:56 EST
From: Werenfried Spit SPIT@vm.ci.uv.es
Subject: Rea: 9212.04: De eens/ooit-kwestie (nav 9211.23)

Het in Neder-L van 30 november genoemde gebruik van ooit als synoniemen voor ‘eens’ en voor ‘vroeger’:

De laatste jaren gaan steeds meer mensen “ooit” ook in positieve contexten bezigen. Ik denk dat het proces zo’n 10 jaar aan de gang is. Het is waarschijnlijk neologistisch maar het kan ook een dialectisme zijn. Merk op dat dit neologistische gebruik van “ooit” zowel het woord “vroeger” (habitueel verleden) als het woord “(wel)eens” (punctueel verleden) vervangt.

ken ik uit mijn schooltijd in West-Brabant als dialect. Ik zou daarom denken dat het een dialectverschijnsel is dat zich over grotere delen van het land verspreid heeft. Is er een onderzoeker van zuidnederlandse dialecten onder het gehoor die dit vermoeden kan bevestigen/ontzenuwen?


Werenfried Spit tel: +34-6-386 4551
Departament de Física Teòrica spit@vm.ci.uv.es
Universitat de València spit@evalun11.bitnet

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Mon, 30 Nov 1992 17:10 EDT
From: Annelies Hoogcarspel - CETH HOOGCARSPEL@ZODIAC.BITNET
Subject: Med: 9212.05: RLIN-info over Nederlandse teksten in elektronische vorm

Als bijdrage in de zoektocht naar Nederlandse teksten in elektronische vorm heb ik hieronder 5 catalogus-records uit RLIN (het informatienetwerk van de Research Libraries Group in de V.S.) opgenomen.

Mochten lezers van NEDER-L geinteresseerd zijn in meer informatie over deze teksten, dan kunnen zij terecht bij mij (op het adres dat volgt na de records) of op de adressen die in de records worden genoemd.


1)
Eindhoven corpus of contemporary Dutch [computer file] / compiled by Werkgroep
Frequentie-onderzoek van het Nederlands ; deposited by Willem Meijs.
Computer data (9 files). — [198-]

This information supplied to the Rutgers Inventory of Machine-Readable Texts in the Humanities.
In Dutch.
Title from Oxford Text Archive records.
Available for research purposes only.
References: Oxford Text Archive 0424
Contains markup characters.
Publications: Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands / Werkgroep Frequentie-onderzoek van het Nederlands ; red. P.C. Uit den Boogaart. Utrecht : Oosthoek, Scheltema & Holkema, 1975.
Available from: Oxford Text Archive, Oxford University Computing Service, 13 Banbury Road, Oxford, OX2 6NN, UK.

 1. Dutch language–Literary collections. 2. Anthologies–Netherlands–20th-century. I. Uit den Boogaart, P.C. II. Meijs, Willem. III. Rutgers Inventory of Machine-Readable Texts in the Humanities. IV. Werkgroep Frequentie-onderzoek van het Nederlands. V. Oxford Text Archive.

2)
Brink, Jan ten, 1834-1901.
Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde [computer file].
Leeuwarden, H. Suringar, 1867-69.
2 v. 19 cm. (Nederlandsche klassieken)

Computer file. Vol. 1-2 (1867-69). Ithaca, NY : Cornell University Library, 1991. 399 image files.
Files for the images of individual pages are encoded in Aldus/Microsoft TIFF Version 5.0 using facsimile-compatible CCITT Group 4 compression.
Available on demand as hard copy or computer file from Cornell University Library.
Digital master, c.1, v.1-2: 1991280CL20002

 1. Dutch literature–History and criticism. I. Title. II. Series: CXJSP. III.
  Series: Nederlandsche klassieken.

3)
Jansz, P. (Pieter), 1820-1904.
Supplement op het Javaansch-Nederduitsch handwoordenboek van Gericke-Roorda [computer file] / door P. Jansz. Samarang: G.C.T. van Dorp, 1883.
vi, 281 p. ; 27 cm.

Computer file. Ithaca, NY : Cornell University Library, 1991. 293 image files.
Files for the images of individual pages are encoded in Aldus/Microsoft TIFF Version 5.0 using facsimile-compatible CCITT Group 4 compression.
Available on demand as hard copy or computer file from Cornell University Library.
Digital master, c.1: 1991234CUL0002

 1. Javanese language–Dictionaries–Dutch. I. Gericke, Johann Friedrich Carl, 1798-1857. Javaansch-Nederduitsch handwoordenboek. Supplement. II.
  Title. III.
  Series: CXJSP.

4)
Toorn, Johannes Ludovicus van der, 1846-1909
Minangkabausch-Maleisch-Nederlandsch woordenboek [computer file], bewerkt door J. L. van der Toorn. Uitgegeven door het Koninklijk instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indi_e te ‘s-Gravenhage.
‘s-Gravenhage, M. Nijhoff, 1891. xi, 392 p. 27 cm.

Computer file. Ithaca, NY : Cornell University Library, 1991. 406 image files.
Files for the images of individual pages are encoded in Aldus/Microsoft TIFF Version 5.0 using facsimile-compatible CCITT Group 4 compression.
Available on demand as hard copy or computer file from Cornell University Library.
Digital master, c.1: 1991235CL20002

 1. Minangkabau language–Dictionaries–Dutch. I. K. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indi_e, The Hague. II. Title. III.
  Series: CXJSP.

5)
Gysseling, Maurits.
Corpus-Gysseling [computer file] / compiled by Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). — 1978.
1 data file (193,000 logical records)

In Middle Dutch.
Title from data abstract supplied by contact person.
Contact: W.J.J. Pijnenburg. Inst. v. Nederlandse Lexicologie, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, the Netherlands.
This information supplied to the Rutgers Inventory of Machine-Readable Texts in the Humanities.
Available only locally because of special characters but for sale or distribution under conditions of scientific purpose.
Transcribed from: Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) / witg. door Maurits Gysseling, m.m. v. en van woordindices voorzien door Willy Pijnenburg. ‘s-Gravenhage : M. Nijhoff, 1977-1986.
File formatted on magnetic tape and dependent on PL/I and MT 1600 or 6250 BPI.

 1. Dutch literature–To 1500–Texts. 2. Dutch language–To 1500–Texts. 3. Netherlands–History–Sources. I. Instituut voor Nederlandse Lexicologie. II. Rutgers Inventory of Machine-Readable Texts in the Humanities. III. Title.

Annelies Hoogcarspel

Center for Electronic Texts phone: (908) 932-1384
in the Humanities fax: (908) 932-1386
169 College Avenue bitnet: hoogcarspel@zodiac
New Brunswick, NJ 08903 internet: hoogcarspel@zodiac.rutgers.edu

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Wed, 2 Dec 92 14:55 MET
From: KUIPER@ALF.LET.UVA.NL
Subject: Vra: 9212.06: Membrum.disjectum, of: wie kent deze tekst?

Geachte collega’s,

Via via werd ik met een slechte fotokopie van een (vijftiende-eeuws, Westbrabants?) Middelnederlands handschrift(je) geconfronteerd.
Hierbij een diplomatisch afschrift van recto en verso-zijde. Wie kan mij zeggen om welke tekst het gaat?

O moeder der ontfermherticheit
vmmer en wilt den name dijnre
ontfermherticheit in mi arme
sondaer niet verliesen . mer lieue
moeder siet op mi ende ontfermt
mijnre nae die menichuoudicheit
dijnre ontfermherticheit O alre
goedertierenste moeder ic biddi
en wilt die oren dijnre goeder
tierenheit om mijn ontdanc
baerheit niet sluten tot minen
roepen O hope alre sondaren en
wilt dijn ontfermhertighe oghen
niet keren van minen ghebede
Ende en wilt die ghewoenlike
hant der mildicheit niet trecken

van mi Mer wtuercoren lieue
moeder doet van mi alle vrese
ende vergheuet mi dat ic misdoe
O behoutster der sondaren be
hout mi O verloster der gheuan
ghenre sondaren verlost mi . want
mijn menichuoudighe sonden
beswaren mi . ende mijn menich
uoudighe ghebreken bedroeuen
mi . ende mijn cranc vleysche be
druct mi die viant leyt mi in
stricken op dat hi vanghen
mocht mijn ziele O lieue moe
der die vrese des doots ende die sen
tencie des rechters verueert mi
want ic heb veel oneyndeliker

Met dank voor een reactie,

Willem Kuiper,
Instituut voor Neerlandistiek UvA,
Spuistraat 134, 1012 VB
Amsterdam,
e-mail: KUIPER@ALF.LET.UVA.NL

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9212.a --------------------------