Neder-L, no. 9209.b

Subject:Neder-L, no. 9209.b
From:Ben Salemans <U216013@HNYKUN11>
Reply-To:Elektronische distributielijst voor de neerlandistiek <NEDER-L@HEARN>
Date:Fri, 25 Sep 92 19:10:27 MET
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9209.b --------------------------*
| Onderwerpen:                              |
| ===========                               |
| (1) Ant: 9209.05: Informatie over elektronische tijdschriften op het  |
|          terrein van de 'humaniora' (reactie op Vra: 9209.01) |
| (2) Ant: 9209.06: Idem                         |
|                                     |
| Neder-L 'mail'-tips:                          |
| ===================                           |
| Oude Neder-L berichten opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-berichten van juni '92 wordt gestuurd)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Tue, 15 Sep 92 20:55:04 EDT
From: W Schipper schipper@morgan.ucs.mun.ca
Subject: Ant: 9209.05: Elektronische tijdschriften (reactie op 9209.01)

Er bestaat een groot aantal elektronische “tijdschriften” en elektronische discussiegroepen voor humanistiek op Internet en Bitnet. Bijvoorbeeld, ik ben op het ogenblik geabonneerd op de volgende lijstjes:

 • humanist [listserv@brownvm.bitnet]
 • ansaxnet [lijstnaam: ansax-l; listserv@wvnvm.wvnet.edu]
 • medtextl [listserv@uiucvmd.bitnet]
 • chaucer [listserv@unlinfo.unl.bitnet]
 • history [listserv@brownvm.bitnet]
 • classics [listserv@pucc.bitnet]

Engels blijft de taal “of choice” hoewel op medtextl ook wel eens Duits, Frans, Italiaans, en zelfs Latijn word gebruikt (wel met vertaling hoor).

Wim

…………………………………………………………….
W. Schipper Email: schipper@morgan.ucs.mun.ca
Department of English, Tel: 709-737-4406
Memorial University Fax: 709-737-4000
St John’s, Nfld. A1C 5S7
……………………………………………………………..

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Date: Thu, 24 Sep 92 15:18
From: Anna Belsems Anna.Belsems@afacul.kun.nl
Subject: Ant: 9209.06: Elektronische tijdschriften (reactie op 9209.01)

Beste Siegfried,

Zelf neem ik af en toe een abonnement op HUMANIST (info over ‘humaniora’; HUMANIST@BROWNVM.BITNET), IBMPC-L (uitgebreide info over DOS-computers; IBMPC-L@DEARN.BITNET) en CCNEWS (hot news op computergebied; CCNEWS@BITNIC.BITNET). Ook wel op andere lijsten, maar die zijn denk ik niet zo interessant voor jou.

Ik zei “af en toe”, want soms loopt mijn mailbox zo vol met berichten uit de hele wereld dat ik er knettergek van word. Dan ‘discard’ of ‘erase’ ik die berichten meteen, zonder ze gelezen te hebben. Ik merk vaak dat op sommige discussielijsten bepaalde vragen steeds terugkeren. Met de antwoorden. Er wordt zoveel informatie geboden, dat je die simpelweg niet meer wenst te consumeren.

En het erge is dat ik zelf ook meedoe aan die informatie-vervuiling, zo je wilt netwerk-vervuiling. Als ik een vraag heb over een bepaald onderwerp, stuur ik die naar een discussielijst. Zonder me ook maar de moeite te getroosten om te onderzoeken of die vraag daar misschien al eerder aan de orde is gesteld! Ik voel er niets voor om me nog langer door een enorme informatiebrij heen te worstelen met de kans dat ik na vele uren werk geen antwoord vind op mijn vraag. Ik hoop altijd maar dat een welwillend iemand zich de moeite getroost mijn vraag zo vlug mogelijk te beantwoorden. Dat is meestal het geval, dus ik ben redelijk tevreden.

We leven in een ‘age of information overflow’, die aforistisch gekenschetst kan worden als: “niemand leest, iedereen schrijft”. Die ‘information overflow’ uit zich overigens niet alleen op computernetwerken. Ik heb sterk de indruk dat wetenschappers in wetenschappelijke tijdschriften steeds meer kakelen, zonder zich te orienterenp wat andere wetenschappers op hun vakterrein zoal hebben gemeld…

Maar genoeg gemijmerd. Ik heb hierboven al aangeduid wat mijn top-3 van computerlijsten is. Maar wellicht wil je weten hoe je aan informatie over bestaande lijsten op EARN/Bitnet en Internet kunt komen, inclusief een korte beschrijving daarvan. Welnu. In de gratis Gids door SURFnet 1991 (SURFnet BV, Utrecht 1991, ISBN 90-737749-01-8; e-mail-adres: info@surfnet.nl; tel. 030-310290) wordt in paragraaf 4.2.2 (pp. 52-54) nadere informatie gegeven over discussielijsten / elektronische tijdschriften. Prachtig boekje overigens. Ik wacht smachtend op de Gids door SURFnet 1992 (of is 1993 inmiddels in de maak?). De genoemde paragraaf lijkt mij interessant genoeg om hier in zijn geheel –hier en daar heb ik een evidente typefout verbeterd– weer te geven. Ik ga ervan uit dat SURFnet BV hier geen bezwaar tegen heeft. In onderstaand verhaal is overigens af en toe sprake van “systeemspecifieke delen”. Dat zijn losse boekjes of katerntjes die bij de Gids door SURFnet horen, gericht op vooral het gebruik van elektronische post op bepaalde operating systems: VM/CMS, VAX/VMS, UNIX e.d.

Met vriendelijke groet,

Anna.

—–Uit Gids door SURFnet 1991——-

[p. 52]

4.2.2 DISCUSSIELIJSTEN/ELEKTRONISCHE TIJDSCHRIFTEN

Van oudsher hebben de onderscheiden researchnetwerken zich beziggehouden met het verstrekken van produkten voor ‘groepscommunicatie’: aangesloten individuen kunnen wereldwijd discussieren over de meest uiteenlopende onderwerpen via verschillende programma’s: distributie- of discussielijsten en bulletin boards. Bij distributielijsten worden de bijdragen aan de discussie automatisch in de mailbox van de abonnees achtergelaten. Bovendien wordt van distributielijsten vaak een archief van bijdragen bewaard. Kenmerkend voor de meeste distributielijsten is dat door het efficient distribueren ook de hoeveelheid verkeer op het netwerk beperkt wordt. Dit laatste punt behoeft nadere uitleg. Veel mailing lists zijn verdeeld over meerdere knooppunten, dat wil zeggen dat elk van deze knooppunten een deel van de totale lijst van abonnees bevat. Wanneer bijvoorbeeld een lijst op een Europees en een Amerikaans knooppunt zit, dan gaat er slechts een kopie van een bericht over de transatlantische verbinding. In Europa en de V.S. wordt het bericht dan verder verspreid.

Voor u als gebruiker zijn natuurlijk niet alle lijsten interessant, maar het kan zeer nuttig zijn uzelf op enkele mailing lists te abonneren, die voor u een geschikt discussieforum zijn. Mailing lists kunnen ook fungeren als een soort vraagbaak. Als u een probleem hebt, dan stuurt u uw vraag naar de geschikte lijst (u hoeft er meestal niet op geabonneerd te zijn) en u krijgt er waarschijnlijk een bevredigend antwoord op. Vraag daarbij het antwoord ook rechtstreeks naar u toe te sturen (noodzakelijk wanneer u niet op de lijst staat, want veelal wordt het antwoord naar de lijst gestuurd); naderhand kunt u zonodig een overzicht van de antwoorden naar de lijst sturen om de overige personen te informeren. Op deze manier wordt iedereen er wijzer van.

Met nadruk willen we hier wijzen op de mogelijkheid om zelf mailing lists op te zetten en te beheren. Wanneer u bijvoorbeeld met vakgenoten in Nederland of het buitenland wil discussieren over een bepaald onderwerp, benader dan info@SURFnet.nl voor uw aanvraag en verdere informatie.

Bij bulletin boards moeten de deelnemers zelf gaan kijken of er in hun interessegebied een nieuwe bijdrage is binnengekomen. Er wordt in het algemeen geen archief van de bijdragen bijgehouden.

Er zijn op dit moment verschillende populaire produkten voorhanden waarvan er hieronder een aantal wordt beschreven. Hoe u aan dergelijke diensten commando’s stuurt, wordt in het systeemspecifieke deel beschreven.

[p.53]

 • INTERNET INTEREST GROUPS overzichtslijst
  • Aandachtsveld : overzicht discussielijsten binnen Internet
  • Adres e-mail : SERVICE@nic.ddn.mil
  • Aanwijzingen : een overzicht vraagt u aan door een mailbericht te sturen aan dit adres met in het onderwerpsveld INTEREST-GROUPS.TXT
   Let op: dit is vrij veel informatie. U kunt de informatie ook groepsgewijs opvragen dus: INTEREST-GROUPS-1.TXT enzovoort.
   Abonnementen vraagt u aan per elektronische post aan de lijsteigenaar: u stuurt een bericht aan het adres ‘lijstnaam-REQUEST@Internetadres’ en verzoekt vriendelijk of u op de lijst geplaatst kunt worden.
 • LIST GLOBAL: LISTEARN overzichtslijst
  • Aandachtsveld : overzicht van meer dan 2000 discussielijsten binnen BITnet en EARN
  • Adres e-mail : LISTSERV@nic.SURFnet.nl
  • Aanwijzingen : commando LIST GLOBAL, dat u als eerste regel van de boodschap in een elektronisch postbericht stuurt aan bovenstaand adres, geeft een overzicht van beschikbare discussielijsten binnen BITNET/EARN.
   Let op: dit is erg veel informatie. Beter is het, het commando uit te breiden met een onderwerpsaanduiding: u krijgt alleen de lijsten over dat onderwerp.
   Voor nadere instructies over abonnementen zie het systeemspecifieke deel.
 • LISTEARN + INTERNET overzichtslijst
  • Aandachtsveld : totaaloverzicht van lijsten op beide netwerken
  • Adres e-mail : LISTSERV@NDSUVM1.BITNET
  • Aanwijzingen : Elektronisch postbericht aan dit adres met als eerste regel in het bericht: GET INTEREST PACKAGE
 • LISTEARN/LISTSERV ARCHIEVEN
  • Aandachtsveld : LISTEARN archieven zijn de, in chronologische volgorde opgeslagen, weergave van elektronische discussies (zoals hieronder beschreven). U kunt deze archieven via elektronische post benaderen met onderwerpsgerichte vragen. LISTSERV zal u vervolgens eenpostbericht terugsturen met resultaten van uw zoekproces. In uw systeemspecifieke deel staat beschreven hoe u een dergelijk bericht opbouwt.
  • Adres e-mail : LISTSERV@knooppuntnaam.BITNET; u stuurt uw boodschap naar de listserv waar het archief van de desbetreffende lijst zich bevindt.
  • Aanwijzingen : u krijgt een overzicht van op een knooppunt beschikbare archieven door een elektronisch postbericht te sturen aan bovenstaand adres, met als eerste regel van de boodschap het commando DATABASE LIST Niet alle archieven mogen door iedereen geraadpleegd worden. Soms moet je abonnee van de lijst zijn.
  • Beschrijving : SURFnet Bulletin 11 / september 1989
  • Elektronisch : GET LDBASE SNET-11
  • Engelse handl.: GET LISTDB MEMO

[p.54]

 • NETNEWS / USENET News
  • Aandachtsveld : Netnews of USENET News, werkt met nieuwsgroepen. Een nieuwsgroep wordt gevormd door een aantal gebruikers, die over een bepaald onderwerp met elkaar willen communiceren, zoals computers (comp), science (sci), sociale thema’s (soc) etc. Gebruikers sturen artikelen, vragen of antwoorden op eerder gesteld vragen over dat onderwerp naar de nieuwsgroep betreffende dat onderwerp. Artikelen en vragen over een bepaald onderwerp zijn door iedereen te lezen, die zich heeft aangesloten bij die nieuwsgroep.
   Er bestaan wereldwijd meer dan 1000 nieuwsgroepen. Niet op iedere computer zijn al deze nieuwsgroepen beschikbaar. Een overzicht van de aanwezige nieuwsgroepen staat in een bestand met de naam ‘newsgroups’ op uw computersysteem.
  • Aanwijzingen : Netnews is een produkt dat wordt geinstalleerd op een bulletin board. In het systeemspecifieke deel voor UNIX-machines staat beschreven hoe u op uw systeem kunt zien welke nieuwsgroepen op uw machine zijn geinstalleerd.
   U kunt zelf bepalen aan welke groepen u wenst deel te nemen. Overigens bestaat er een programma (AXUNEWS) waarmee NEWS ook op een VAX-machine geinstalleerd kan worden. Het wordt nog sporadisch gebruikt.

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9209.b --------------------------