Tag: Zeeland

Tips voor onderzoek naar de Zeeuwse rederijkers

Door Jan van Loo

Doordat een groep geïnteresseerden al sinds 2010 bezig is met het onderzoek naar de rederijkerscultuur in Zeeland, beschikken we inmiddels over flink wat onderzoeksresultaten, zowel over de rederijkers als over (aanverwante) onderwerpen die ons pad kruisten.  Een deel van dit materiaal ligt te wachten op onderzoekers die de gegevens willen bestuderen en bewerken voor bijvoorbeeld een boek, een artikel of een paper. Hieronder volgen wat mogelijkheden. Lees verder >>

Zeeuwse feestdronk

Door Jan Bethlehem

Gaarne voldoet de redactie aan het verzoek tot plaatsing van den navolgenden onlangs te Middelburg, op eenen groten maaltijd, met genoegen gehoorden Toast:

kielen, wielen, rand om ’t land

De aloude toast van onze vadren,
Heel kort, naïf en vol verstand,
Die op hun feesten werd gedronken
Was: Kielen, Wielen, Rand om ’t Land!

Thans is die spreuk omtrent vergeten,
’t Gebruik bijna geheel ontwend;
En menig’ Zeeuw van onze dagen
Is haar beteek’nis onbekend.

Verlangt men echter die te weten?
Welaan ik zeg het, luister dan:
De Kielen moest de scheepvaart wezen,
Daar dronk men dan de welvaart van. Lees verder >>

Symposium Zeeuwen door de eeuwen. Verhalen over Zeeuwse familienamen

Op zaterdag 18 maart organiseren de Stichting Johan Hendrik van Dale, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en de gemeente Sluis een symposium over Zeeuwse familienamen: ‘Zeeuwen door de eeuwen. Verhalen over Zeeuwse familienamen’. Het symposium vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur in de raadzaal van het Belfort in Sluis

Iedereen is geïnteresseerd in zijn eigen naam. Wat is de betekenis en de herkomst ervan? En hoe kom je daarachter? Op het symposium Zeeuwen door de eeuwen worden deze vragen beantwoord en nog veel meer. Lees verder >>

Nehalennia – taalkundige oplossing voor een Zeeuws raadsel

Door Peter Alexander Kerkhof

Nehalennia
Nehalennia. Bron: Wikipedia

Tweeduizend jaar geleden, toen Zeeland nog niet uit verschillende eilanden bestond maar uit één groot veenmoeras dat door hoge duinen tegen de zee werd beschermd, vereerden de inheemse bewoners van dit gebied een godin met de naam Nehalennia. Deze godin is misschien wel de meest bekende godheid van ons voorchristelijke verleden. Waar namen als Wodan en Donar de meeste mensen niet veel zeggen, heeft vrijwel iedereen van Nehalennia gehoord. Ze is ons bekend door tientallen altaarstenen en votiefbeeldjes die in de afgelopen eeuwen uit de Oosterschelde zijn gevist. De godin wordt op deze stenen monumenten afgebeeld als een plechtstatige op een troon gezeten dame met een fruitmand in haar arm en een huilende hond aan haar zij. De altaarstenen dateren uit de Romeinse tijd en de votiefinschriften op deze stenen zijn dan ook in het Latijn geschreven. Haar naam daarentegen is overduidelijk niet Latijn en moet dus inheems zijn geweest. Uit de inscripties kunnen we opmaken dat Nehalennia door koopmannen en zouthandelaren werd aangeroepen om zeelui en vracht tijdens gevaarlijke reizen te beschermen. Verder is het enige dat we over deze geheimzinnige vrouw weten haar raadselachtige naam die lange tijd elke taalkundige verklaring trotseerde. Lees verder >>

Website: Rederijkers Zeeland

De website https://rederijkerszeeland.wordpress.com/ verzamelt alle informatie over de Zeeuwse rederijkerskamers, vermeldt onderzoeksvorderingen en publiceert blogs (aanmelden kan via de website) over de meest uiteenlopende onderwerpen. 

Het is al weer een paar jaar geleden dat onder leiding van Arjan van Dixhoorn (Hurgronje hoogleraar Geschiedenis van Zeeland in de Wereld aan het University College Roosevelt (Universiteit Utrecht), te Middelburg) en Bart Ramakers (hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen) het project Rederijkers Zeeland is gestart. 

Lees verder >>