Tag: Willem Wilmink

Over de herkomst van ‘Frekie’ van Willem Wilmink

Wat niet in de biografie van Elsbeth Etty staat

Door Nico Keuning

Met enige huivering begon ik aan de biografie In de man zit nog een jongen, van Willem Wilmink, geschreven door Elsbeth Etty. Zou het boek mijn beeld van mijn oud-docent veranderen? Inmiddels heb ik de biografie gelezen en ook al zijn bepaalde negatieve trekken en tekortkomingen van Wilmink uitvoerig en bij herhaling aan de orde gekomen, deze hebben mijn positieve indruk van de dichter, liedjesschrijver en accordeonist alleen maar versterkt.

Angstig, aandoenlijk, kwetsbaar. Zo heb ik Wilmink gekend, maar hij was stellig en zelfverzekerd als hij met veel kennis vertelde over poëzie (ook buitenlandse). Een man bovendien met humor. Al kon hij soms exploderen, zoals tijdens mijn mondeling tentamen Moderne Letterkunde bij hem thuis. Hij woonde na zijn scheiding tijdelijk op de Prinsengracht 588. In de vensterbank stonden flessen Grolsch. Toen tijdens ons gesprek de telefoon ging, vloekte hij panisch “Godverrrdomme!’ Na een half uur nam hij mij mee naar boven. Stond ik ineens naast hem op zolder bij de bedden waar zijn zoontjes Michiel en Rutger lagen te slapen. ‘Mooi hè,’ zei Willem. Zijn ogen glansden. Lees verder >>

Eéndimensionaal portret van een minor poet

Door Marc van Oostendorp

Elsbeth Etty’s biografie van de dichter en neerlandicus Willem Wilmink begint met een ontboezeming van de auteur: “Dit boek is het gevolg van een blind date.” Ze legt uit dat ze het boek is gaan schrijven omdat de uitgever Vic van de Reijt haar er tot haar verrassing om vroeg. Ze maakt duidelijk dat ze Wilmink nauwelijks gekend heeft, en dat ze weinig met hem of zijn werk op had. Of heeft.

Maar ja, de uitgever wilde nu eenmaal “geen ééndimensionaal portret maar een serieuze, integrale literaire biografie” en dan moet je kennelijk bij Etty zijn.

Ze doet in haar inleiding dan ook nog wel een beetje deftig: “De vraag die een biografie moet onderzoeken luidt altijd: wat is de relatie tussen leven en werk? In het geval van Willem Wilmink: hoe hebben zijn specifieke levensomstandigheden (…) zijn oeuvre beïnvloed?” Lees verder >>