Tag: Willem Goschalck van Foquenbroch

Liefde in het gekkenhuis

Door Elly Groenenboom-Draai

Onlangs, op 28 januari, werd in Neerlandistiek de verschijning gemeld van een nieuwe editie met moderne prozahertaling van Willem van Focquenbrochs blijspel Min in ’t Lazarus-huys.

Enthousiast ging Marc van Oostendorp ermee aan de slag; in een videofilmpje kunnen we het resultaat daarvan bewonderen: na een korte bespreking van het thema van het stuk volgt een voordracht van een scène uit het derde bedrijf, waarbij hij beurtelings de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse tekst en de moderne vertaling declameert. De video is te zien op YouTube.

De Min in ’t Lazarus-huys is, ook voor de huidige lezer of toeschouwer, een levendig, geestig en humoristisch stuk, dat opvalt tussen veel ander zeventiende-eeuws toneelwerk dat zich nogal eens kenmerkt door een zekere mate van hoogdravendheid. Bij Focquenbroch ontbreekt die volledig, en dat komt de toegankelijkheid ten goede. Tot in de twintigste eeuw werd het stuk dan ook opgevoerd door grote toneelgezelschappen als de Haagse Comedie en het Rotterdams Toneel. Een voorstelling van dit laatste gezelschap, vanzelfsprekend in de oorspronkelijke taal, heb ik als scholier nog (met plezier) bijgewoond. Lees verder >>

Opheffing Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch

Door Elly Groenenboom-Draai
(secretaris Stichting Focquenbroch)

Het is bijna zeventien jaar geleden dat de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch werd opgericht door Karel Bostoen en Jan Helwig. In die jaren heeft deze Stichting door middel van symposia, het tijdschrift Fumus en een digitaal expertisecentrum een flinke impuls aan het Focquenbroch-onderzoek gegeven.

Het œuvre van Focquenbroch neemt een bijzondere plaats in binnen de zeventiende-eeuwse letteren. Het valt op door een soepele natuurlijke stijl en wordt gekenmerkt door een zeer eigen humor en spot waarmee hij zich van zijn tijdgenoten onderscheidt. Daarnaast geldt Focquenbroch als de eerste en zeker ook voornaamste vertegenwoordiger van het burleske genre in onze literatuur. Lees verder >>