Tag: websites

Werken aan de nieuwe ANS

Door Walter Haeseryn

Zoals u wellicht weet wordt er sinds 1 oktober 2015 gewerkt aan een herziening van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, de ANS. Graag willen we u hierbij informeren over de stand van zaken in het project.

Het doel van het project is, kort samengevat, zowel de inhoud in overeenstemming te brengen met de huidige stand van kennis van de individuele grammaticale verschijnselen en  inzicht in de samenhang daarvan als de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor diverse doelgroepen te verhogen. De nieuwe E-ANS – de elektronische versie van de ANS – moet op die manier een betrouwbare en geactualiseerde grammaticale beschrijving van de hedendaagse taalrealiteit bieden, binnen een flexibele digitale omgeving met zoek- en navigatiemogelijkheden voor de verschillende categorieën van gebruikers.  Lees verder >>

De Negentiende Eeuw wordt De Moderne Tijd

Vanaf 2017 gaan de Werkgroep en het Tijdschrift ‘De Negentiende Eeuw’ verder in een nieuwe vorm en gericht op de bredere periode, onder de titel ‘De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940’.

In de afgelopen jaren heeft De Negentiende Eeuw zich ontwikkeld tot een solide platform waarop het interdisciplinaire academisch onderzoek naar de Nederlandse en Belgische geschiedenis en cultuur in ruime zin (geschiedenis, beeldende kunst, architectuur, literatuur, muziek) zich heeft kunnen manifesteren.

Niettemin leefde er bij de redactie al langere tijd de wens om het tijdschrift nog aantrekkelijker te maken, zowel voor lezers als voor potentiële auteurs. Lees verder >>

Websitetip: KlasCement

Door Redactie Neerlandistiek voor de klas

Geen les willen geven aan de hand van een methode Nederlands, maar geen tijd om zelf materiaal te ontwikkelen? Hier is een – misschien zelfs wel dé – oplossing!

Scholen voor voortgezet onderwijs waar uitsluitend gewerkt wordt met eigen materiaal zijn nog altijd een zeldzaamheid. De meeste secties Nederlands maken gebruik van een leergang die is ontwikkeld door een educatieve uitgeverij. Dat levert uiteraard tal van voordelen op. Zo geeft het gebruik van een methode structuur aan de lessen – doorlopende leerlijnen – en hoeven er geen toetsen, antwoordmodellen en normeringen vervaardigd te worden. Een docent bespaart zich hiermee kostbare tijd, want in het zelf ontwikkelen van lesmateriaal en toetsmateriaal gaan vele uren zitten. Lees verder >>

Database of Dutch Dialect Idioms online

De Database of Dutch Dialect Idioms bevat een enorme verzameling van uitdrukkingen uit 13 dialecten, gesproken in Nederland en Vlaanderen. De ruim 7000 idiomen werden verzameld in het kader van een Vlaams-Nederlandse samenwerking. Taalkundigen van de universiteiten van Utrecht en Leuven doorzochten talloze dialectwoordenboeken, en namen in de databank behalve de idiomen en hun betekenissen ook grammaticale eigenschappen op. Dat maakt het mogelijk om te zoeken op betekenis (welke uitdrukkingen zijn er in het Brugs over dronkenschap?) en op grammaticale vorm (welke Drentse idiomen staan in de toekomende tijd?). Lees verder >>

Taalbank.nl vernieuwd

Al tien jaar lang wordt op www.taalbank.nl (vrijwel) dagelijks het Woord van de Dag geanalyseerd en besproken. Het was dan ook tijd om deze website grondig te herzien, de beveiliging aan te passen en de  profilering te herzien. Dat hebben we deze zomer gedaan. Het resultaat is de afgelopen maanden getest en staat nu alweer iets meer dan een maand online: een compleet vernieuwde site met inmiddels ruim 600 artikelen over woorden, uitdrukkingen en taaltrends – kortom, over taalverandering. Maar dit is nog maar het begin. Lees verder >>

Blog Opgravingen ontsluit ‘dagboekbrieven’ van Willem Witsen

Blog ‘Opgravingen’ ontsluit ditmaal ‘dagboekbrieven’ van Willem WOIMenukaart-743x1024Witsen over zijn reis naar Amerika, bedreigd door mijnenvelden en onderzeeërs. Zijn gedetailleerde beschrijvingen van het luxe leven aan boord geven een fraai beeld van La Belle Époque, waarin de fatale oorlog zich steeds verder opdrong. Bij terugkeer acht maanden later trof hij een ander Europa aan. Volg en lees de nieuwe blog op Opgravingen.huygens.knaw.nl.

 

 

Meer artikelen van tijdschriften Trotwaer en De Tsjerne online toegankelijk

Vanaf vandaag zijn van de Friese tijdschriften Trotwaer (1969-2002) en De Tsjerne (1946-1968) zo’n 900 artikelen voor het eerst toegankelijk op de DBNL-website. De komende maanden zal dat aantal nog verder toenemen.

Sinds 2008 brengt DBNL op grote schaal tijdschriften online op het gebied van de Nederlandse taal, literatuur en cultuur, zowel afgesloten als nog lopende periodieken. Enkele duizenden jaargangen zijn inmiddels beschikbaar, naast ruim duizend jaargangen waarvan alleen een scan te raadplegen is.

Om zo veel mogelijk artikelen waarop rechten rusten digitaal te kunnen tonen, worden rechthebbenden individueel benaderd om hiervoor toestemming te geven. De KB streeft er overigens naar om deze praktijk spoedig te vervangen door collectieve afspraken met belangenorganisaties.

Lees verder >>

Personagebank online


Vanaf vandaag is de Personagebank online: een crowd-sourced database van personages uit Nederlandstalige romans, ontwikkeld door neerlandici aan de Universiteit Utrecht.
Via crowdsourcing verzamelt de Personagebank eigenschappen van romanpersonages uit Nederlandstalige romans. De ‘crowd’ levert informatie aan en kan actuele verhoudingen in de open database zien. Zo geven lezers antwoord op de vraag: ‘Hoe divers is de Nederlandstalige roman?’
De Personagebank werd ontwikkeld door studenten Nederlands aan de Universiteit Utrecht, o.l.v. dr. Saskia Pieterse.  Het project komt voort uit een onderzoek naar diversiteit en representatie in de Nederlandstalige roman en is een experiment met publieksparticipatie in letterkundig onderzoek.
Iedereen kan meedoen door gegevens van romanpersonages op te geven via dit formulier.

Zie: de Personagebank

Nieuwe functionaliteit bij Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

‘Calendarium’ maakt zoeken op datum of periode mogelijk
Vanaf vandaag is het mogelijk om bij de DBNL te zoeken op datum of periode in de duizenden gedigitaliseerde teksten, zoals brieven en dagboeken, en in de auteursgegevens. Deze nieuwe functie maakt het eenvoudiger om specifiek te zoeken. Welke schrijvers zijn geboren op 25 december? Wie schreven er in of over de Eerste Wereldoorlog of over 11 september 2001 (‘9/11’)?
Moderner uiterlijk, nieuwe mogelijkheden
Vorige maand is de vormgeving van de DBNL-site gemoderniseerd en zijn de zoekfunctie en navigatie verbeterd. Het was al mogelijk te zoeken op auteurs, titels, woorden in teksten en met behulp van topografische kaarten. Met het Calendarium is daar het aspect tijd bijgekomen. Dat levert extra mogelijkheden op om de gewenste informatie te vinden en interessante ontdekkingen te doen.
Getuigen van de Eerste Wereldoorlog
Een voorbeeld van werken met het Calendarium: Op zoek naar getuigenissen over het begin van de Eerste Wereldoorlog is de periode ‘juli 1914 – juli 1915’ van belang. Interessante (oog)getuigeverslagen geven Virginie Loveling in haar Oorlogsdagboek, en auteurs als Stijn Streuvels, Karel van de Woestijne en Frederik van Eeden.

Een nieuwe lente voor de DBNL

Door Katelijne Mijs

Wie ’t een beetje volgde, zag dat het een tijd wat guur was rond de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Men was een bibliotheekwet aan het maken en daarom vonden de OCW- ambtenaren het nodig om de DBNL onderdeel te maken van de Haagse Koninklijke Bibliotheek (KB).  Het was te verwachten dat dit niet zou lukken als dit niet in goede harmonie met onze Zuiderburen zou worden geregeld.  

De website www.dbnl.org  is namelijk publiek bezit van Nederland én Vlaanderen.  Niet alleen financieel, maar het wordt ook zo beleefd:  zelfde taal, zelfde erfgoed.  De spanningen bleven dan ook niet uit en in 2013 dreigde de DBNL gemangeld te worden in het  geruzie tussen KB en de Nederlandse Taalunie. Een aantal  hoogleraren sprak via een ingezonden stuk in de Volkskrant zijn zorgen uit over het roekeloze gedrag van de ambtenaren.  Dit was misschien net de noodzakelijke laatste druppel want kort daarna schijnt het tij ten goede gekeerd te zijn; de voorzitter van de Nederlandse Taalunie, mevrouw Bussemaker,  nam het stuur eventjes over van de stuurse alfamannetjes. De voorwaarden voor een goede doorstart van de DBNL werden hen diets gemaakt en met ingang van 1 januari 2015 werd de website ondergebracht bij de KB, voorzien van  een borglijntje met de Zuiderburen via de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in Antwerpen.  

Hierna werd het stil rond de DBNL, hoewel men blijkbaar onverstoorbaar is  doorgegaan met het digitaliseren van het culturele erfgoed;  want we zagen nog steeds maand na maand nieuwe interessante teksten online komen.

De Koninklijke Bibliotheek heeft  de stilte nu doorbroken  met een aangename  verrassing; 
Lees verder >>

Meer dan 2500 brieven uit correspondentie Stijn Streuvels online

Het tweede luik van een groot editieproject van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) rond Stijn Streuvels is voltooid. De online editie bevat nu meer dan 2.500 brieven uit de correspondentie van Stijn Streuvels met zijn uitgevers.

In november 2014 publiceerde het CTB 1.935 Nederlandstalige brieven uit Streuvels’ correspondentie met uitgevers als Lannoo, De Bock, Standaard en Zonnewende. Zonet werden nog eens 596 brieven van en aan Engelhorn, Insel, Langen-Müller en Wiener Verlag toegevoegd. Om te begrijpen hoe een auteur als Stijn Streuvels zich in de oorlogsjaren ten opzichte van bezettend Duitsland heeft gedragen, is de publicatie van deze bronnen cruciaal en noodzakelijk.

Lees verder >>

Sophie Reinders op Faces of Science

Vanaf vandaag is het promotieonderzoek van de Nijmeegse onderzoeker Sophie Reinders toegevoegd aan de populair-wetenschappelijke website ‘Faces of Science’. In een filmpje geeft Sophie uitleg over haar onderzoek naar vriendenboekjes – alba amicorum – uit eind 16e en begin 17e eeuw die bijgehouden werden door adellijke vrouwen. Via deze boekjes bestudeert Sophie de belevingswereld van deze vrouwen: wat vonden zij belangrijk en hoe droegen de boekjes zelfs bij aan de veiligheid van deze vrouwen in roerige tijden?

Opgravingen: een blog over interdisciplinaire netwerken rond 1900

In de decennia rond 1900 volgden wetenschappelijke innovaties, artistieke stromingen, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen elkaar razendsnel op, ook in Nederland. Interdisciplinaire netwerken speelden bij de verspreiding van de nieuwe ideeën en idealen een cruciale rol. Enkele van die netwerken worden ontsloten in de online editie Brieven en Correspondenten rond 1900 van Annemarie Kets. Deze uitgave met ruim 5.500 brieven van 450 correspondenten is een onuitputtelijke bron van informatie voor onderzoekers uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines. In het blog Opgravingen brengt Annemarie Kets, samen met gastbloggers, in de komende maanden alvast enkele schatten uit deze Fundgrube aan het licht. Eind 2016 publiceert het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis de online editie Brieven en Correspondenten rond 1900.

In de eerste aflevering van Opgravingen staat de beeldend kunstenaar Willem Witsen centraal. Hij vertegenwoordigde de Nederlandse kunst tijdens de Panama-Pacific International Exposition (San Francisco, 1915). Was hij daar wel de juiste man voor? Zelf dacht hij van niet, maar zijn brieven laten zien dat hij een strategisch en effectief opererend netwerker kon zijn.

dehaag.com nâh auk beschikbaah innut Haags

Teâh ere van Marnix Rueb en ut standbeild van Haagse Harry
De toeristies kulterele website van De Haag, dehaag.com, kent vanaf 25 feibruwarie un nieuwe taalvegsie op ut speiciale domèn dehaag.com: hélémaal innut Haags. Anlèding hieâhvoâh is de onthulling vannut standbeild van Haagse Harry op dondâhdag 25 feibruwarie. Dan wogt op de Graute Marrek un 2,5 meitâh haug standbeild van de paupelère stgipheld onthuld
Marco Esser, direkteuâh De Haag Marreketing: “Dehaag.com kent un antal taalvegsies: Neidâhlans, Engels, Dùits, Frans en – zellufs – Chineis. Ik ben heil blè dat we nâh èndelijk auk un Haagse taalvegsie hebbûh. As eâhbetaun an Marnix Rueb en zèn creijasie Haagse Harry. Ut wegd wel un keâh tèd dat we op onze website de bezoekâhs in onze ège taal wellekom hetûh! Ut is tenslotte de mauiste taal achtâh de dùinûh.”


Lees verder >>

Nieuwe website Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Komend jaar viert de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde haar 250steverjaardag. De Maatschappij begint het jubileumjaar met de lancering van haar nieuwe website. Vanaf vandaag kunt u terecht op www.mijnedlet.nl voor uitgebreide informatie over de bijeenkomsten van de MdNL en haar werkgroepen, nieuwe boekuitgaven, een actuele agenda, columns, een galerij met hoogtepunten uit de collectie van de MdNL en nog veel meer. Ook zult u komend jaar al het nieuws rond de lustrumactiviteiten op deze website kunnen vinden.
De Maatschappij is ook al enige tijd actief op Facebook en Twitter. Zet de nieuwe website in uw favorieten, like de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op Facebook en/of volg MdNL @Letterkunde op Twitter en blijf zo dagelijks op de hoogte van al het nieuws van en rondom de MdNL en haar leden!
Internet: www.mijnedlet.nl

Naar een herziening van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)

Op 1 oktober 2015 is een meerjarig project van start gegaan waarin taalkundigen van twee Nederlandse  en twee Vlaamse universiteiten – de Radboud Universiteit (Nijmegen), de Universiteit Leiden, de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven – samen werk maken van een grondige update van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg de ANS. Het project wordt in belangrijke mate gefinancierd door de Nederlandse Taalunie.

De ANS, waarvan de eerste editie in 1984 en de tweede herziene versie in 1997 verschenen is, beschrijft uitvoerig de grammatica van het hedendaagse Nederlands (woordsoorten, woordvorming, zinsdelen en zinsbouw). Dit boek is bedoeld als referentiewerk voor een breed publiek van  professionele en niet-professionele gebruikers binnen en buiten het taalgebied . Van dit Nederlandstalige naslagwerk is in 2002 een online gratis raadpleegbare versie beschikbaar gekomen, de E-ANS, die inhoudelijk identiek is aan de  gedrukte versie van 1997.

Nieuwe website eduperron.nl gelanceerd

Edgar du Perron, kleinzoon van de schrijver, dichter en journalist E. du Perron (1899-1940), heeft op 15 oktober 2015 in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag de website eduperron.nl gelanceerd.
Voor een breed publiek en voor wetenschappelijk onderzoekers is de nieuwe website een rijke bron van informatie over de persoon E. du Perron en zijn werk, en ook over het culturele en literaire leven tijdens het interbellum, waarbinnen hij een vooraanstaande rol vervulde. 
Du Perrons bekendste boek is Het land van herkomst (1935). Met Menno ter Braak leidde hij het invloedrijke literaire tijdschrift Forum en hij was degene die Ter Braak stimuleerde tot oprichting van het antinationaalsocialistische ‘Comité van waakzaamheid’. 

Lees verder >>

Nieuwe spellingwebsite: Spellingsite.nu

Vanochtend is een nieuwe spellingwebsite geopend: Spellingsite.nu. Op deze website kun je de spelling van zo’n honderdduizend woorden, afkortingen en namen opzoeken, en bovendien alle spellingregels raadplegen.

De site geeft van elk woord de officiële spelling, maar biedt in bepaalde gevallen ook alternatieve schrijfwijzen. Bij elk woord kun je doorklikken naar de bijbehorende spellingregel(s). Staat een woord niet in de lijst? Dan kun je dat indienen, waarna er wordt bekeken of het voor opname in aanmerking komt. De website zal dus gaandeweg steeds meer woorden bevatten.

Spellingsite.nu is ontwikkeld door Onze Taal en Prisma, net als de papieren spellinggidsen Spellingwijzer en Snelspelwijzer.

Lancering website eduperron.nl op 15 oktober 2015

15 oktober vindt de feestelijke lancering van de nieuwe website eduperron.nl plaats in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, Prins Willem-Alexanderhof 5. Dit is tevens de najaarsbijeenkomst van het E. du Perron Genootschap.

Programma:

15.00   ontvangst, bezoek aan Letterkundig Museum en Expositie Topstukken KB
15.30 welkom Jan Bos, teamleider Collecties KB, en Gemma Nefkens, bestuurslid Stichting Menno ter Braak; Kees Snoek, biograaf van E. du Perron en voorzitter van  het E. du Perron Genootschap, en Arjan Peters, literair criticus De Volkskrant, spreken over leven en werk van E. du Perron; Krijn ter Braak, initiatiefnemer, en Jan Bos geven een toelichting bij de nieuwe website; Edgar du Perron, kleinzoon van de schrijver, stelt de website in gebruik.
16.30 borrel tot ca. 17.30 uur.

Zie ook de uitnodiging.

Alle geïnteresseerden zijn hartelijk welkom! Tot uiterlijk 10 oktober kunt u zich aanmelden bij eduperron@filmatelierdenhaag.nl. Geef s.v.p. aan of u met 1 of 2 personen komt. Mocht u toch verhinderd zijn, dan ontvangen we graag vooraf bericht.
Voorafgaand aan de presentatie bent u van harte welkom bij het Letterkundig Museum (ingang hal van de Koninklijke Bibliotheek). Daar is speciaal voor deze gelegenheid een kleine tentoonstelling aan E. du Perron gewijd met originele handschriften, brieven en foto’s. Verder wordt in de vaste tentoonstelling ‘Het Pantheon. 100 schrijvers – 1000 jaar literatuur’ aandacht besteed aan E. du Perron. Op vertoon van de uitnodigingskaart krijgt u gratis toegang tot het museum. Ook kunt u in de Koninklijke Bibliotheek de Expositie Topstukken KB gratis bezoeken.

Presentatie webeditie en boek Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)

Presentatie webeditie en boekJoannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671) 

Vrijdag 25 september 2015 | aanvang 15.30 uur, presentatie 16.00 -17.00 uur Huygens ING –Tesselschadezaal

Amsterdams lof is vaker bezongen, maar zelden in een zo uitvoerig gedicht als de Ystroom  (1671) van Joannes Antonides van der Goes. Deze jonggestorven dichter oogstte, mede als Vondelnavolger, grote lof, maar kreeg om diezelfde reden ook felle kritiek, vooral van het Amsterdamse kunstgenootschap ‘Nil Volentibus Arduum’. Zijn gedicht bestaat uit vier boeken van elk ruim 1000 verzen.

Via de ogen van een tijdgenoot geeft het gedicht een beeld van de bloei van Amsterdam op het moment dat deze afneemt. In een grote allegorie verwerkt Antonides ook de politieke situatie: op de herdenking van de bruiloft van Peleus en Thetis – onder water! – krijgt het IJ een belangrijker plaats toegewezen dan de Theems, de Ebro en de Seine, wat tot hevige ruzie leidt. Ook varen we met hem mee naar de gewesten die Amsterdam haar rijkdom brachten.

Lees verder >>

Website: Rederijkers Zeeland

De website https://rederijkerszeeland.wordpress.com/ verzamelt alle informatie over de Zeeuwse rederijkerskamers, vermeldt onderzoeksvorderingen en publiceert blogs (aanmelden kan via de website) over de meest uiteenlopende onderwerpen. 

Het is al weer een paar jaar geleden dat onder leiding van Arjan van Dixhoorn (Hurgronje hoogleraar Geschiedenis van Zeeland in de Wereld aan het University College Roosevelt (Universiteit Utrecht), te Middelburg) en Bart Ramakers (hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen) het project Rederijkers Zeeland is gestart. 

Lees verder >>

Web: Dagwoord – een jaar lang aftellen

Het afscheid van Siemon Reker als hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de RUG wordt begeleid met een dagelijkse column over taal, meer in het bijzonder telkens over een woord. Half maart volgend jaar vindt dat afscheid plaats en in de aanloop daar naartoe wil Reker op werkdagen betrekkelijk lukraak een Gronings boek uit de kast pakken en op basis hiervan in een korte tekst de vinger leggen bij één woord daaruit. De column wordt op verzoek gratis per mail toegezonden aan wie zich daarop heeft geabonneerd. www.rug.nl/let/bgtc
De rubriek gaat DAGWOORD heten, de eerste aflevering zal op maandag 2 maart aanstaande verschijnen. Met inachtneming van vakanties e.d. zullen er naar verwachting ruim 200 Dagwoorden verstuurd worden en dagelijks op de website geplaatst van het Bureau Groninger Taal en Cultuur.

www.janvandoesborch.com online

Sinds enige tijd ben ik bezig met de voorbereiding van een Engelstalig onlineboek rond de Antwerpse drukker/uitgever Jan van Doesborch. Hij is bekend als uitgever van onder meer de naar hem genoemde bundel Refreinen, maar hij is ook de uitgever van Engelse vertalingen van bijvoorbeeld  Mariken van Nieumeghen en Frederick van Jenuen. De site heeft de intentie als platform te dienen voor de bestudering van het fonds van Jan van Doesborch. Graag nodig ik u als lezer van NederL uit, mee te schrijven aan het ‘boek’ en het verbeteren van de inhoud van de site www.janvandoesborch.com.

Piet Franssen