Tag: waternamen

Waarom is de Grote Geule zo smal?

Door Karel Leenders

De twee delen van De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek, waarvan op 1 maart 2018 het tweede deel is gepresenteerd, beschrijven samen ongeveer 9000 waternamen. In deze bijdrage bekijken we één naamtype: GEUL(E). Dat naamtype komt op 4 locaties voor, alle in de kustvlakte van Vlaanderen.

Afb. 1. De vier locaties van Geul(e) in de kustvlakte van Vlaanderen.

Lees verder >>

1 maart 2018, Gent: Presentatie Geïllustreerd en verklarend Woordenboek van de Vlaamse waternamen

De algemeen voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie  en de voorzitter van haar Vlaamse afdeling hebben het genoegen u te verwelkomen op de presentatie van het

Geïllustreerd en verklarend Woordenboek van de Vlaamse waternamen
Deel II: De provincies West- en Oost-Vlaanderen

donderdag 1 maart 2018 om 15:00 uur in de grote vergaderzaal van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningstraat 18, Gent
Academische zitting: 15:00 uur Lees verder >>