Tag: vragen

Kleine sociologie van het vragenrondje

Door Marc van Oostendorp

We zaten in een stoffig zaaltje in Londen, want we hadden een congres. Iemand hield een lezing, maar toen kwam het: de vragenronde! De meest irrationele vorm van communicatie tussen wetenschappers die er is. Want de theorie is simpel: een beleefde uitwisseling van ideeën over het zojuist gebodene. Aanvullingen. Correcties. Maar de praktijk is anders. Niks ratio: apenrots!

De vragenstellers zijn vrijwel alleen de machtigen in het vakgebied, of degenen die op weg zijn het te worden. Er staat iemand op om een uitvoerig betoog te houden over haar eigen theorieën over een heel ander verschijnsel dan het zojuist behandelde. Een promovendus vraagt naar eigen tevredenheid waarom de allernieuwste statistische technieken niet zijn toegepast. Het hoofd van de afdeling heeft de hele tijd zitten slapen en vraagt iets wat twee slides voor het einde letterlijk aan de orde is geweest. “Wat een wonder,” mompelen zijn medewerkers. “De hele tijd slapen en dan zó’n scherpe vraag stellen.” Lees verder >>

Is alles nog naar wens?

Door Guusje Jol

Sommige vragen voelen zich het beste thuis in een bepaalde omgeving, zowel fysiek als qua gesprekssoort. Ter illustratie het volgende experimentje… Probeer voor vraag a-e eens te bedenken in welke situatie u ze zou plaatsen. Bedenk ook wie die vraag zou stellen.

Bij voorkeur eerst zonder te kijken naar mijn antwoorden onderaan deze column, natuurlijk.

  1. Mag het een onsje meer zijn?
  2. Spaart u koopzegels?
  3. Zullen we even gaan douchen, meneer De Vries?
  4. Wat zijn wij van plan, jongeman?
  5. En wat zeg je dan tegen oma?

En? Heeft u dezelfde associaties? Mijn vermoeden is van wel. Lees verder >>