Tag: Vertrokken Nederlands

Nederlanders en Vlamingen houden wél vast aan hun taal!

Door Nicoline van der Sijs

Al eerder werd in Neerlandistiek aandacht besteed aan het pilotonderzoek naar het behoud of verlies van de Nederlandse taal, cultuur en identiteit onder geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, dat wordt uitgevoerd door het Meertens Instituut en de Taalunie [1; 2; 3]. Vandaag maken we de resultaten van dit onderzoek bekend [onderzoeksrapport]. De belangstelling voor dit eerste wereldwijde onderzoek bleek groot te zijn: maar liefst 7000 emigranten uit 130 landen (rood gekleurd op de kaart) hebben gereageerd.

Lees verder >>

Vertrokken Nederlands: informanten werven op DRONGO 2018!

Door Kristel Doreleijers

Het klinkt een beetje paradoxaal: informanten in het buitenland werven voor wetenschappelijk onderzoek op een Nederlands talenfestival. Toch is dit precies wat onderzoekers van het Meertens Instituut hebben geprobeerd tijdens het DRONGO talenfestival op 9 en 10 november 2018.

Op zaterdag 10 november presenteerden zij daar het onderzoeksproject ‘Vertrokken Nederlands’ dat sinds juli dit jaar wordt uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Taalunie. Het doel van dit project is om in kaart te brengen hoe geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen met de Nederlandse taal en cultuur omgaan in den vreemde (zie ook dit artikel over het onderzoek). Verandert hun taalgebruik en hun cultuurbeleving in het buitenland of houden ze vast aan de talige en culturele gewoonten van hun vaderland? Bezoekers konden op DRONGO meer te weten komen over de opzet van het project en inzicht krijgen in de doelstellingen en enkele (voorlopige) resultaten. Dat een onderzoek als dit relevant is (óók voor een niet-wetenschappelijk publiek) staat buiten kijf, aangezien jaarlijks tienduizenden Nederlanders en Vlamingen emigreren om in een ander land een nieuw leven op te bouwen. Een groot aantal mensen dat Nederland verlaat, remigreert naar het land van herkomst of heeft al een andere buitenlandse identiteit, maar er zijn ook heel veel Nederlanders en Vlamingen die hun vertrouwde geboorteland én moedertaal achterlaten. In 2017 waren dat om precies te zijn 10.817 Vlamingen (Statbel) en 43.378 Nederlanders (CBS). Lees verder >>

Tweede enquête voor Vertrokken Nederlands 

Door Nicoline van der Sijs 

Al eerder heb ik in Neerlandistiek gemeld over het project Vertrokken Nederlands, dat als doel heeft te inventariseren wat er gebeurt met de Nederlandse taal en cultuur van geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen en hun nazaten. Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Meertens Instituut en de Taalunie. Eind juli is de eerste enquête uitgestuurd. Hierin werden vragen gesteld over het taalgebruik, die inmiddels door ongeveer 4500 informanten helemaal of gedeeltelijk is ingevuld. De enquête is inmiddels beschikbaar in het Nederlands, Engels en Portugees.

Zojuist is er een tweede enquête opengesteld. Deze enquête gaat over de Nederlandse cultuur in den vreemde en over behoeftes aan ondersteuning. De enquête staat hier.

Opnieuw doe ik graag een beroep op de lezers van Neerlandistiek. Het zou erg fijn zijn als u beide  enquêtes massaal wilt delen en doorsturen aan geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen. En als u zelf bent geëmigreerd: vul dan eerst de enquête even in voordat u hem verder verbreidt in uw netwerk! Lees verder >>

Enquête voor Vertrokken Nederlanders

Door Nicoline van der Sijs

Wetenschappers van het Meertens Instituut hebben, in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, een enquête opgesteld voor alle geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt van Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel van de enquête is om in kaart te brengen waar moedertaalsprekers van het Nederlands of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect dan wel regionale taal verspreid over de wereld wonen; in welke situaties zij hun moedertaal gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal doorgeven aan de volgende generatie.

Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch en via de Facebookgroep Vertrokken Nederlands, waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Lees verder >>

‘The Dutch craze’ and strawberries in Tokugawa Japan

Door Christopher Joby

The presence of Dutch merchants and physicians, inter alia, in Tokugawa Japan led to a range of consequences for the Japanese language, which could hardly have been foreseen when the first Dutch ship, De Liefde, ran aground on the coast of Usuki in Bungo Province (now Usuki City, Oita Prefecture) on the eastern coast of Kyushu in April 1600. One consequence of language contact between Dutch and Japanese was a number of changes and additions to Japanese grammar, which will be the subject of future blogs. It also resulted in additions to the Japanese lexicon, sometimes in the form of whole words, such as the Japanese for coffee, but in other cases it resulted in new words which were part Japanese, part non-Japanese. One example of this is words beginning with ‘ran’ (蘭). This in fact derives from the second syllable of the Japanese rendering of the Portuguese word for ‘Holland’ ‘Oranda’, the Portuguese having arrived in Japan some fifty years earlier. Perhaps the best known example of this is rangaku (蘭学), the study of Dutch books, or more generally of Western books imported into Japan by the Dutch. Gaku (学)  means ‘study’ or ‘learning’ in Japanese. Japanese nobles who dedicated themselves to studying the Dutch language and Dutch learning, i.e. rangaku earned the name ranpeki (蘭癖) (lit. ‘those with the Dutch craze’). Sometimes, new words in Japanese were formed using oranda. This was often the case for new varieties of flowers and vegetables that the Dutch introduced. For example, the Japanese for the variety of strawberry oranda-ichigoオランダいちご. As I have written before in this blog, Dutch may not be a world language, but it has certainly influenced many other languages in a variety of, sometimes unexpected, ways. Lees verder >>