Tag: vergrotende trap

‘Elke jongen leest een ander boek’

Door Marc van Oostendorp

Hoe bepaal je wat een zin betekent? Het moet ongeveer zo gaan: je zoekt in het gigantische woordenboek in je hoofd op wat ieder van de woorden betekent, je bekijkt hoe die woorden zich in de zin tot elkaar verhouden – wat het onderwerp is en wat het lijdend voorwerp, bijvoorbeeld – en dan stel je de betekenis van de zin vast. De betekenis van

Adri leest Turks Fruit.

wordt uniek bepaald door de betekenis van Adri, van lezen en van Turks Fruit, en van de verschillende rollen die deze woorden in de zin spelen.

Maar dan! Hoe zit dat met de volgende zin:

Elke jongen leest een ander boek.

Lees verder >>