Tag: Van Rijn

Minister tegen onderwijs

Door Marc van Oostendorp

drs. I. van Engelshoven vindt, de wetenschap zo belangrijk dat ze er nog maar eens op bezuinigt.

Iets meer dan twee weken geleden zei minister Van Engelshoven tegen haar gehoor in de Leidse Pieterskerk: “U begrijpt dat ik hier niet vooruit mag lopen op Prinsjesdag (…) maar weet dat het kabinet scherp op het netvlies heeft staan hoe cruciaal wetenschap en innovatie zijn voor onze toekomst.”

Buiten stonden vele honderden wetenschappers te protesteren tegen haar desastreuze beleid. Ze had niet de moed en niet de beleefdheid die mensen te woord te staan, zoals ze ook bij vorige demonstraties in haar kantoor was blijven zitten. Maar dit leek toch waarlijk goed nieuws. Het nam bijna de angel uit het protest.

Lees verder >>

Het leven een verdienvermogen

Door Marc van Oostendorp

Eric Wiebes en gezellin in de strijd tegen de Chinezen. Bron: Wikimedia

Waar je bij minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven kon vermoeden dat ze zomaar in het wilde weg wat aan het hakken is in de universiteiten omdat iemand tegen haar gezegd heeft dat dit nu eenmaal moest, en haar collega Arie Slob vorige week de euvele moed had te suggereren dat hij de leraren meer geld ging geven zonder dat dit waar bleek te zijn, leverde hun collega-minister Eric Wiebes gisteren in het Financieel Dagblad het ideologisch fundament achter het beleid van dit kabinet: “Onderwijs is een van mijn favorieten”, meldde hij, maar dat betekent niet dat de leraren hogere lonen moeten krijgen “want dat leidt niet tot een hoger verdienvermogen van de samenleving”. Zoals hij het ook onzin vond om op scholen nog Frans en Grieks te doceren: “Gaan we daar binnen twintig jaar nog de Chinezen mee verslaan?”

Lees verder >>

Het is nog niet te laat

Door Marc van Oostendorp

Kennelijk kreeg minister Van Engelshoven het vorige week benauwd, en is ze samen met haar ambtenaren bij de drie kopstukken van WO in Actie (Rens Bod, Ingrid Robeyns en Remco Breuker) langs is gegaan. Zo graag wilde ze die opstandige hoogleraren spreken dat ze zelfs in persoon naar Bods kantoor op de universiteit is getogen. Maar dan wel met lege handen, zodat ze met lege handen ook weer terugkeerde.

Vandaag is de dag dat alles nog ten goede kan keren. Minister Van Engelshoven kan zelf ineens een ingeving krijgen, als ze daar voor de halflege Pieterskerk staat met de door haar ambtenaren geschreven tekst in de hand. Ze kan dan van het podium aflopen en zich naar Het Gerecht begeven, waar wij haar zullen toejuichen als ze de microfoon neemt en zegt dat het inderdaad allemaal een vergissing was.

Lees verder >>

Het gaat juist goed met de geesteswetenschappen

Door Marc van Oostendorp

Het is een ijzeren wet van de geschiedenis dat iedereen altijd overal kaalslag ziet, en denkt dat het vroeger allemaal beter was.

Het komt deels door de menselijke neiging te focussen op de problemen en veel minder op de mooie dingen die er in de eigen tijd gebeuren.

Ik kan de gamma- en de medische wetenschappen niet goed overzien, maar volgens mij beleven de geesteswetenschappen momenteel een ongekend interessante periode. Er is misschien geen sprake van bloei, maar toch eerder van opgang dan van neergang.

Allerlei problemen uit het verleden lijken langzaam te worden opgelost. Steeds meer tijdschriften en zelfs boeken verschijnen open access, en sowieso wordt er geëxperimenteerd met nieuwe publicatievormen. Het publiek buiten de muren van de universiteit wordt steeds nadrukkelijker en met steeds meer succes opgezocht. Grote aantallen studenten worden opgeleid in tal van prachtige vakken.

Lees verder >>

De onderwijspartij

Door Marc van Oostendorp

Ik denk dat ik niet de enige ben die teleurgesteld is in D66.

Deze partij heeft de afgelopen jaren vooral in universiteitssteden hoge ogen gegooid met de belofte dat ze wil investeren in het onderwijs. Nu zitten ze dan in de regering en hebben op de zo belangrijke post van minister van OCW iemand gezet die tot nu toe geen enkel teken heeft getoond van warme betrokkenheid bij onderwijs of onderzoek. Die geen enkele positieve maatregel heeft weten te treffen, maar die wel terwijl we allerwege kaalslag zien, doodleuk beweert dat er juist honderden miljoenen worden geïnvesteerd.

Lees verder >>

Tegen het cynisme

Door Marc van Oostendorp

Wat je ook vaak hoort als je je inzet voor een goed doel: waarom kies je nu uitgerekend dát doel?

Is het niet intens slecht om je in te zetten voor het hoger onderwijs? Waar waren al die professoren toen de zorg werd uitgekleed? Wat deden ze voor de collega’s in het primair en secundair onderwijs?

Het is allemaal waar. De héle publieke sector is de afgelopen decennia uitgekleed, en steeds op dezelfde manier. De mensen die er werken worden in onderlinge competitie geplaatst omdat het bedrijfsleven zogenaamd ook zo werkt. Ieder voor zich moet voortdurend bewijzen dat hij of zij wel hard genoeg werkt, door steeds meer formulieren in te vullen. Ieder voor zich moet al het werk tot in detail plannen. En als allen dan voldoende tegen elkaar zijn opgezet, én iedereen het gevoel heeft het veel te druk te hebben, wordt er gehakt.

Lees verder >>

Er is geen reden om niet naar Leiden te gaan

Door Marc van Oostendorp

Het terechtste bezwaar dat je kunt maken tegen actievoeren volgende week maandag (2 september, 15.00-17.00, in Leiden) is nog altijd niet terecht.

Dat meest terechte bezwaar is: de interne problemen van de universiteit zijn zo groot, de oplossing is helemaal niet dat er geld bij komt. Er kan zelfs nog wel wat geld af.

Het is terecht omdat de wetenschappers zelf zich de afgelopen decennia veel onzin op de hals hebben gehaald. Ze zijn voortdurend bezig met elkaar te evalueren, voortdurend bezig te doen alsof ze eigenlijk een soort bedrijven zijn, voortdurend tijd aan het weggooien met het registeren van iedere minuut die ze wakend doorbrengen.

Lees verder >>

Laat dat academisch jaar niet dicht!

Door Marc van Oostendorp

Naarmate de jaren verstrijken, hecht ik steeds meer aan de rituele kant van het academisch bedrijf. Je zou kunnen zeggen dat het komt doordat ik ouder en dus conservatiever of sentimenteler word (doorhalen wat niet verlangd wordt), maar ik geloof dat de oorzaak eerder is dat die rituelen symbolen zijn voor iets dat onder druk staat: de ouderwetse idealen van de universiteit.

Precies om die reden zal ik dit jaar de opening van het academisch jaar van mijn universiteit overslaan.

Lees verder >>

Oproep: WO in Actie

De minister van OCW heeft besloten tot een grote overheveling van geld van de SSH (Social Science and Humanities) en medisch, naar beta/techniek. Daarbovenop heeft ze ook nog besloten om het budget van de universiteiten niet te corrigeren voor de prijssstijgingen in de sector. Voor een verslag, zie Science Guide.

Dit is de vierde bezuiniging op de universiteiten sinds het aantreden van dit kabinet. Er wordt op alle niveaus tegen geprotesteerd. De studenten en universitaire medewerkers hebben via WOinActie het voorbije jaar de druk weten op te voeren. Maar we zullen dit het komende jaar verder moeten blijven doen, als we deze aanhoudende golf van bezuinigingen willen stoppen, en onze eis kracht bijzetten voor adequate financiering van de universiteiten.

Lees verder >>

Dankzij de brancheorganisatie voor de technologische industrie

Door Marc van Oostendorp

Wie wil begrijpen wat er gisteren is gebeurd, kan het best deze tweet goed lezen:

De FME is de ‘brancheorganisatie voor de technologische industrie’. Misschien is het een beetje grootspraak van die club dat ze twee van de meest destructieve maatregelen op het Nederlandse onderwijs helemaal op eigen conto willen schrijven, maar ze verbinden hier wel twee maatregelen met elkaar die een ramp zijn.

Lees verder >>

Op naar Leiden!

Door Marc van Oostendorp

Vanavond stemt de Kamer over de plannen van minister Van Engelshoven om weer eens een ouderwets flinke ravage aan te richten in de wetenschap, en een aantal moties. De moties van de oppositie zijn de vleesgeworden redelijkheid: ze vragen om eerst eens uit te zoeken wat nu precies het effect is van de voorgestelde maatregelen en er dan in september pas over te stemmen.

Je zou zeggen: alle reden om het zo te doen, zeker nu de VSNU gisteren bovenstaande tabel publiceerde om de minister te corrigeren. De minister had namelijk zelf een tabel doen rondgaan met alleen de kolommen 1 en 4, en als je die bij elkaar optelt gaan de universiteiten er netto op vooruit. Volgens de VSNU geldt dat alleen voor de technische universiteiten. Je kunt niet eens zeggen dat de andere universiteiten worden afgeroomd om voor hen te betalen: in totaal verdwijnt er 14 miljoen uit het wetenschappelijk onderwijs naar elders.

Lees verder >>

De Commissie Van Rijn hört nicht mit

Iemand roept hoera in ons managersfeuilleton De verleden tijd van lijken.

Door Marc van Oostendorp

“Ik moet je even spreken, Mirabella”, zei Wouter terwijl hij met Mirabella sprak. De sessie van de proefvisitatiecommissie was afgelopen en commissie en leden van de vakgroep ontspanden zich nu met flesjes bier en plakjes veganistische leverworst.

Hij knipoogde geheimzinnig. “Het gaat over de Commissie Van Rijn.”

“Van Rijn!” riep de voormalige boomlange promovenda Sophie geamuseerd. “Vreselijk! Jij weet de sfeer ook altijd te bederven!” Iedereen had het buiten de visitatiecommissievergaderingen al de hele dag over Van Rijn: wat het zou betekenen, of dit nu de definitieve doodsteek zou zijn voor de nooddruftige faculteit waartoe de vakgroep behoorde.

Lees verder >>

Volgens de minister is het de schuld van de universiteiten dat wij ongerust zijn over haar plannen

Door Marc van Oostendorp

I. van Engelshoven heeft nu wel lang genoeg gewacht met hakken in de wetenschap. (Bron foto: Wikipedia)

Het stemde weinig vrolijk, het Kamerdebat van gisteren over het rampzalige voornemen van minister Van Engelshoven om de noden bij onze collega’s van ‘bèta/techniek’ te lenigen door geld af te romen bij ‘alfa/gamma/geneeskunde’ (ineens is, zonder dat iemand het merkte, de vijfdeling van de wetenschap een feit geworden).

De oppositie – dat wil zeggen de woordvoerders van GroenLinks, de PvdA en de SP, want rechtse oppositie is er in dit soort kwesties kennelijk niet –, zag kennelijk een zo vast besloten coalitie dat ze weinig meer wist te doen dan vragen om uitstel: reken nu eerst eens uit wat de effecten precies zijn voordat je zulke grootscheepse maatregelen treft. Ook dit bescheiden voorstel werd door de minister echter resoluut van tafel geveegd: ‘We hebben al genoeg gewacht!’

Lees verder >>

Brief van WOinActie aan de Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer

Door WO in Actie

Aan de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer,

WOinActie heeft met zorg kennis genomen van het rapport Van Rijn en de plannen van de minister OCW die zijn gebaseerd op de aanbevelingen uit dit rapport. Als actiegroep die werknemers en studenten van alle veertien universiteiten verenigt willen wij de Commissie Onderwijs er op wijzen dat de eventuele implementatie van deze plannen alle wetenschappen zal schaden, niet alleen alfa/gamma/medisch maar ook bèta/technisch. Met deze brief verzoeken wij u met klem daarom stelling te nemen tegen de implementatie van de plannen van de minister, en wel om de volgende redenen: Lees verder >>

Woont in Maastricht een rijkere Dagobert Duck dan in Delft?

Door Marc van Oostendorp

R.Jetten, MA (bron: Wikipedia)

Om het allemaal nog erger te maken hield Rob Jetten gisteren een toespraak voor het Interuniversitair Studenten Overleg. Rob Jetten, de tijdelijke leider van D66 – de partij die de verkiezingen inging als ‘onderwijspartij’ en in dat kader een minister van onderwijs heeft aangesteld die volgens sommige schattingen verantwoordelijk gaat worden voor het ontslag van ongeveer 2000 docenten in de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de medische wetenschappen.

Dit alles terwijl Paul van Meenen, de woordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer, volhoudt dat er juist enorm geïnvesteerd wordt in dat hoger onderwijs, al merk je daar dus alleen van dat de werkdruk steeds groter wordt en er nu ontslagen gaan vallen.

Iemand met een beter humeur zou een aardige analyse kunnen maken van de toespraak (pardon, ‘speech’) van Jetten, die een soort mengeling is van uit Amerika geleende menselijkheid (“In mijn opstandige tienerjaren heb ik mijn ouders nog wel eens hoofdpijn bezorgd”) en verschaalde humor zoals die sinds J.P.Balkenende niet meer heeft geklonken in Den Haag (“Want spanning komt er al genoeg op de arbeidsmarkt. Als je dat niet gelooft daag ik je uit bij de borrel mijn grijze slapen een goed te bestuderen.”)

Lees verder >>

En weer gaat het geld naar de multinationals en niet naar de samenleving

Door Marc van Oostendorp

Drs. I. van Engelshoven vindt dat drs. M. van Rijn weer een dekselse manier gevonden heeft om de samenleving uit te hollen

Iemand – ik weet helaas zijn naam niet – zei het heel treffend, afgelopen vrijdag tijdens de bijeenkomst van WO in Actie: de huidige plannen laten wéér zien hoe dit kabinet vooral geïnteresseerd is in multinationals en nauwelijks in de toekomst van de eigen samenleving.

Iedereen begint er langzamerhand genoeg van te krijgen, de manier waarop stelselmatig zulke bedrijven worden bevoordeeld die tegelijkertijd op alle mogelijke manieren duidelijk maken lak te hebben aan de samenleving waarin ze verkeren: als het ze hier niet bevalt, zijn ze weer vertrokken en dus kan zelfs een loonsverhoging voor het personeel er niet vanaf.

De plannen van Van Rijn die minister Van Engelshoven nu zo innig omarmt gaan ook weer precies die richting op: geld wordt verschoven van alfa-, gamma- en medisch onderzoek naar bèta-onderzoek en in de praktijk vooral naar de technische universiteiten. Waarom? Omdat de banen in de bèta-industrieën veel belangrijker worden gevonden. Waar bevinden die banen zich? Precies.

Lees verder >>

De vertilburgisering van de wetenschap

Door Marc van Oostendorp

Tilburg University. Bron: Wikipedia

Mijn leven is getekend doordat ik een groot deel van mijn studietijd (eind jaren tachtig) en mijn hele promotietijd (begin jaren negentig) heb doorgebracht aan Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Brabant.

Ik zie ik het academisch bedrijf nog vaak door een Tilburgse bril. En dat maakt me soms een beetje angstig.

Het was een curieuze faculteit – ik spreek in de verleden tijd, want ik weet niet veel over de huidige structuur, maar wel dat hij geheel anders is. Ze was nog maar kort tevoren opgericht en had daardoor een heel jonge staf. Als student besef je dat niet, maar ik geloof dat er toen ik aankwam geen enkele docent ouder was dan ik nu ben. Terwijl ik momenteel in Nijmegen nu niet speciaal de jongste, maar net zo goed ook niet de oudste ben van de staf.

Die jonge mensen wilden allemaal wel wat en er hing dus veel energie in de lucht. Bovendien was de staf inhoudelijk heel divers: van de literatuursociologen van Hugo Verdaasdonk tot en met de lezers van Jaap Goedegebuure, van de computertaalkundigen van Harry Bunt tot en met de psycholinguïsten van Leo Noordman. Ik geloof niet dat er ooit een opleiding is geweest waar je een rijkere dis aan wetenschapsopvattingen kreeg voorgeschoteld. Het was geloof ik, mede daardoor, ook een goede opleiding.

Lees verder >>

Geen zin in een leuk stukje

Door Marc van Oostendorp

Drs. I. van Engelshoven (D66) is blij verrast door rapport van drs. M Van Rijn (PvdA). Bron: www.commissievanrijn.nl

Ja, ik schrijf altijd van die leuke stukjes over interessant nieuw of minder nieuw neerlandistisch onderzoek, of met observaties over taal, of met milde grapjes over de managementcultuur.

Maar vandaag heb ik geen zin.

Sinds vrijdag ben ik heel bezorgd en heel boos. De idiote aanbevelingen uit het vreselijke rapport Van Rijn lijken nu te worden overgenomen door de minister van wetenschappen, drs. I. van Engelshoven. In een tijd van ongekende welvaart, in een tijd van allerlei oververhitte maatschappelijke discussies waarvan we de aard en structuur nauwelijks begrijpen, in een tijd waarin Nederlandse wetenschappers wereldwijd geprezen worden om de doelmatige manier waarop ze met hun middelen omgaan, in een tijd dat menige collega zich volkomen over de kop werkt, besluit drs. I. van Engelshoven dat het wel genoeg is, met die hele wetenschap.

Lees verder >>

“It is not the task of the University to offer what society asks for, but to give what society needs”

Goede wetenschappers zijn arrogant

Door Marc van Oostendorp

Een fijn weekeinde was dit, ingeluid met dit bericht van het doorgaans goed geïnformeerde ScienceGuide: de commissie die onder leiding van Martin van Rijn (PvdA) in opdracht van minister Van Engelshoven (D66) moest onderzoeken hoe er meer geld naar de technische universiteiten kan, kwam met een eenvoudige oplossing: haal 150 miljoen euro weg bij de Geesteswetenschappen. “De facto”, schrijft ScienceGuide, “komt dit neer op een mindering van rond de twee faculteiten landelijk.”

Het fijne van Twitter is dat je je in ieder geval tijdens zo’n weekeinde niet heel eenzaam hoeft te vinden, want meteen springen goede bèta’s in de bres: we moeten ons als onderzoekers natuurlijk niet uit elkaar laten spelen door dit soort domme politici:

Lees verder >>