Tag: Vacature

Vacature: Doctoraatsbeurs Strofische gedichten van Maerlant

Fragment van de Martijngedichten van Jacob van Maerlant (Montigny-le-Bretonneux, Archives départementales des Yvelines, 1F 180). Foto: Remco Sleiderink

door Remco Sleiderink

Het Departement Letteren van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoekt een veelbelovend talent voor een voltijds doctoraatsbeurs (100%, 4 jaar) in het domein van de oude Nederlandse letterkunde.

Lees verder >>

Vacatures voor studenten bij Vooys, tijdschrift voor letteren

Vooys, tijdschrift voor letteren, is vanaf begin juni op zoek naar enthousiaste nieuwe redacteurs. Vooys is een literairwetenschappelijk tijdschrift over letteren en het raakvlak met andere disciplines, dat vier keer per jaar verschijnt. Er staan verschillende posten open voor sollicitatie. Vanaf juni kunnen meerdere studenten de positie van PR-redacteur of eindredacteur bekleden. Daarnaast staat ook de functie van penningmeester open voor sollicitatie. De posities zijn geschikt voor alle geesteswetenschappenstudenten van Nederland die zich graag bezighouden met literatuur.

Solliciteren voor een functie bij Vooys kan tot en met zaterdag 18 mei. De sollicitaties vinden plaats in de avonduren van week 21 en 22 (20 t/m 31 mei), de nieuwe redacteurs zullen vanaf begin juni aanschuiven bij de redactievergaderingen. Meer informatie over het tijdschrift, de verschillende posten en de sollicitatieprocedure is te vinden op de website van Vooys.

Vacature AIO / PhD-student Middelnederlandse literatuur

In het kader van het NWO Vrije Competitie project `The Multilingual Dynamics of the Literary Culture of Medieval Flanders (ca 1200 – ca 1500)´ is aan de Universiteit Utrecht plaats voor een Assistent-In-Opleiding (AIO) oftewel PhD-student Middelnederlandse literatuur.

Onderzoeksprogramma

Dit project richt zich op het meertalige karakter van de literaire cultuur van middeleeuws Vlaanderen. Lees verder >>

Vacature native Dutch speaking professor aan de Hankuk University of Foreign Studies, Zuid-Korea

VACANCY

SEOUL, SOUTH KOREA
(deadline 24 April 2017)

NATIVE DUTCH SPEAKING (assistant/associate) professor
of Department of Dutch
Hankuk University of Foreign Studies,
Seoul, South Korea

Email: hufs.nederland@hufs.ac.kr TEL: 82 (0)2 2173 2288

1. Position: NATIVE DUTCH SPEAKING (assistant/ associate) professor

in Dutch Language / conversation (Language Faculty)

Lees verder >>

Vacature: Lector Nederlands, Münster

Stellenausschreibung

Am Institut für Niederländische Philologie des Fachbereichs 09 der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster ist ab dem 01.10.2017 die volle, unbefristete Stelle einer Lehrkraft für besondere Aufgaben

Lektor Niederländisch
(Entgeltgruppe 13 TV-L)

zu besetzen. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden und 50 Minuten. Die Lehrverpflichtung beträgt entsprechend der Lehrverpflichtungsverordnung 12-16 SWS, je nach Umfang der sonstigen Dienstaufgaben. Die/der künftige Stelleninhaberin/Stelleninhaber wird hauptverantwortlich sein für den Niederländischunterricht des Instituts für Niederländische Philologie, in den Bereichen der Sprachausbildung, Sprachpraxis und Kulturkunde Lehrveranstaltungen abhalten und alle einschlägigen Prüfungen durchführen. Darüber hinaus wird die Mitarbeit in der universitären Selbstverwaltung erwartet. Lees verder >>

Vacture: Lecteur, Université Paris-Sorbonne

Bij de vakgroep Nederlandse taal en cultuur van de Université Paris-Sorbonne ontstaat per 1 september 2017 een vacature voor een

Lecteur (m/v)

Full-time

Functie-eisen:

 • Master Nederlandse taal en cultuur (eventueel ATW, ALW of cultuurwetenschappen)
 • beheersing van het Frans, minimaal op B1-niveau
 • vermogen om in teamverband te werken
 • bereidheid tot het verrichten van administratieve en logistieke taken.

Ervaring met name op het gebied van het Nederlands als tweede of als vreemde taal strekt tot aanbeveling. Lees verder >>

Profielvacature Nederlandse taalbeheersing, KU Leuven (campus Brussel)

(Ref. ZAP-2017-4)

Tewerkstelling : Voltijds
Plaats : Brussel
Solliciteren tot en met : 18/03/2017

Aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven is er een voltijdse vacature binnen het zelfstandig academisch personeel in het domein van de Nederlandse taalbeheersing. We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met uitstekende onderwijscompetenties en een excellent onderzoeksdossier. Lees verder >>

Vacature: voltijds postdoctoraal medewerker ‘Herziening Algemene Nederlandse Spraakkunst’, Universiteit Gent, vakgroep Taalkunde

Aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent is er een vacature voor een postdoctoraal onderzoeker (1fte, 18 maanden) die zal meewerken aan de grondige inhoudelijke update van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS).

Project

Op 1 oktober 2015 is een meerjarig project van start gegaan waarin taalkundigen van twee Nederlandse  en twee Vlaamse universiteiten – de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Gent en de KU Leuven – samen werk maken van een grondige update van de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Het project wordt in belangrijke mate gefinancierd door de Taalunie. Lees verder >>

Vacature onderzoeker moderne Nederlandstalige jeugdliteratuur

Het Departement Letterkunde van de Faculteit Letteren en wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen zoekt een veelbelovend talent voor een voltijdse (100%)

Doctoraatsbeurs van het Bijzonder Onderzoeksfonds in het domein moderne Nederlandstalige jeugdliteratuur

Jouw opdracht

 • Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein moderne Nederlandstalige jeugdliteratuur.
 • Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen het departement letterkunde ( Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden / Literatuur van de Moderniteit).

Lees verder >>

Call for proposals KB Researcher-in-residence 2017

The Koninklijke Bibliotheek (KB), National Library of the Netherlands is seeking proposals for its Researcher-in-residence program to start in 2017. This program offers a chance to early career researchers to work in the library with the Digital Humanities team and KB data. In return, we learn how researchers use the data of the KB. Together we will address your research question in a 6 month project using the digital collections of the KB and computational techniques. The output of the project will be incorporated in the KB Research Lab and is ideally beneficial for a larger (scholarly) community. Lees verder >>

Vacature Ph.D-onderzoeker (doctoraatsbursaal) Nederlandse Taalkunde, Universiteit Gent

Aan de Universiteit Gent is er een vacature voor een voltijds (100%) Ph.D.-onderzoeker (doctoraatsbursaal) op een BOF-onderzoeksproject over de rol van stilistische variatie in grammaticale alternanties in het hedendaagse Nederlands (promotoren: Timothy Colleman en Gert De Sutter).

Het betreft een aanstelling voor twee jaar, die na een gunstige tussentijdse evaluatie verlengbaar is met een nieuwe termijn van twee jaar. De ingangsdatum is 1/10/2016. Lees verder >>

Vacature: bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis

Aard en inhoud van de leerstoel

De bijzondere leerstoel is in 2000 ingesteld in de Faculteit der Geesteswetenschappen. Aanvankelijk richtte de leerstoel zich voornamelijk op de letterkunde, maar het profiel is in 2016 verbreed naar de huidige leeropdracht. De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting ZASM. Deze stichting heeft o.a. ten doel het bevorderen van de studie van de Afrikaanse taal- en letterkunde en de cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika. Lees verder >>

Vacature Onderzoeker Nederlands lied

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.

Het Meertens Instituut heeft op het terrein van het Nederlandse Lied en de Nederlandse Liedcultuur een vacature voor een

ONDERZOEKER NEDERLANDS LIED (m/v)

Voor deze vacature is een volledige functie (1,0 fte) beschikbaar voor een senior onderzoeker. Gezien de verscheidenheid van de taken is een combinatie van twee complementaire deeltijdfuncties eveneens mogelijk, bijvoorbeeld een halve functie (0,5 fte) met uitzicht op vaste dienst voor een senior onderzoeker en 0,8 fte voor een tijdelijke postdoc onderzoeker in een tenure track constructie. Lees verder >>

Docent Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde (circa 0,6 fte)

Het Departement Talen, Literatuur en Communicatie zoekt een docent Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde. De docent moet breed inzetbaar zijn binnen het BA-programma van de Opleiding Nederlandse Taal- en Cultuur, binnen interdisciplinaire cursussen op het gebied van de vroegmoderne cultuur- en literatuurgeschiedenis, en binnen de MA-programma’s op het gebied van de Neerlandistiek en de Renaissancestudies. Tot de onderwijstaken behoren in ieder geval BA-cursussen op het terrein van vroegmoderne Nederlandse letterkunde (c. 1500-1800) en het begeleiden van BA- en MA-scripties. Bestuurs- en beheerstaken maken ook deel uit van het takenpakket, evenals onderwijsgerelateerd onderzoek (actief bijhouden van vakliteratuur). N.B. Deze functie voorziet niet in een onderzoekstaak! Lees verder >>

PhD Candidate, “Linguistic inequality within VMBO classes in a Dutch peripheral area (province of Limburg)” at the Faculty of Arts and Social Sciences, Department Literature and Art, Maastricht University, 1.00 fte, 3 years

Applicants are invited for a 3 year PhD position within the project “Language culture in Limburg”. The project is funded by NWO.
Reference number: AT2016.109

Research project

“Linguistic inequality within VMBO classes in a Dutch peripheral area (province of Limburg)” Lees verder >>

Vacature directeur-bestuurder Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft besloten het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden om te vormen tot een breder Instituut voor de Nederlandse  Taal (INT). Het INT zal een centrale positie innemen in het Nederlandse taalgebied op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal.

Uitgebreidere advertentietekst: www.inl.nl/vacatureINT
Meer informatie: Hans Bennis e-mail hans.bennis@meertens.knaw.nl / telefoon 020 4628 523; Martin Everaert e-mail m.b.h.everaert@uu.nl/ telefoon 0630738016.

Profielschets: secretariaat@inl.nl/m.b.h.everaert@uu.nl

Vacature in Polen – docent Nederlands

De Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies van de Faculteit Engels aan de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań (AMU), Polen, zoekt per 1 oktober 2016 een voltijds docent Nederlands.
Algemene informatie

Aan de AMU worden sinds 1992 lessen Nederlandse taal aangeboden waarvan in 1999 een Nederlandse specialisatie is uitgegroeid. Sinds 2007  hebben we een zelfstandige BA- en MA-opleiding Nederlands. De Vakgroep is dus relatief jong, maar zeer dynamisch. Op dit moment hebben we meer dan 150 studenten en 17 medewerkers waarvan de helft moedertaalspreker is.
Functie

De leerkracht geeft lessen taalverwerving aan onze BA- en MA-studenten in niveaus die uiteenlopen van A1 tot C1. Ook geeft hij enkele cultuurgerelateerde vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands in het bedrijfsleven. Al deze lessen worden gegeven in kleine groepen (10-25 studenten) en zijn in het Nederlands. Naast de lessen zijn er de volgende werkzaamheden:
 • het creëren van lesmateriaal dat aansluit bij de studenten,
 • verschillende organisatorische en administratieve werkzaamheden,
 • verwacht wordt ook vaardigheid in het redigeren van wetenschappelijke publicaties, o.a. de bijdragen voor het door de vakgroep uitgegeven tijdschrift Werkwinkel,
 • deelname aan promotieactiviteiten en activiteiten voor studenten.

Lees verder >>

Vacatures taalasisstenten Université Lille 3

Bij de sectie Nederlands van de Université Lille 3, Frankrijk, heeft twee vacatures voor twee taalassistenten (maître de langue, full time) voor Nederlandse taalvaardigheid.

Ingangsdatum: 1 september 2016

Taken:

 • colleges mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid aan hoofd- en bijvakstudenten 
 • opstellen en correctie van huiswerk en examens 
 • het mede-beheren van het talenlaboratorium 
 • het mede-verzorgen van het onderwijs op afstand 
 • enkele taken in de organisatie van de afdeling Nederlands 

Lees verder >>

PhD Candidate “Multilingualism at the work place: the use of Dutch and German in the Meuse-Rhine Euregion” 1.00 fte

ITEM is an initiative developed by the interfaculty Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE), in cooperation with the province of Limburg and the municipality of Maastricht as part of the “Limburg Knowledge/Axis” cooperation. The aim of this PhD project is to examine good and bad practices in intercultural communication at the multilingual workplace in cross-border mobility between Limburg and North-Rhine Westphalia. In this type of mobility, individuals and groups can choose in their interactions at the workplace between (i) the national language of the other which is German or Dutch, (ii) code-mixing between Dutch and German (iii) English as a lingua franca, (iv) dialect that is spoken throughout this Euregion and (v) a lingua receptive which is a mode of multilingual communication in which speakers employ a language (variety) different from their partner(s) but still are able to understand each other.

The proposed PhD project will observe daily linguistic practices at work places, using classic sociolinguistic and ethnographic methods with audio- and self-recordings and qualitative semi-structured interviews. In addition, the project will explore how the findings can be incorporated in a large-scale quantitative survey conducted by Statistics Netherlands (SN) to assess the impact of (un)successful language interactions on social participation and trust.

Lees verder >>

PhD Candidate “Multilingualism at the work place: the use of Dutch and German in the Meuse-Rhine Euregion” 1.00 fte

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats: Minderbroedersberg, Maastricht, Limburg
Dienstverband: Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week: 38 uur
Salarisindicatie: € 2174 – € 2799 per maand
Opleidingsniveau: WO

Research projectITEM is an initiative developed by the interfaculty Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE), in cooperation with the province of Limburg and the municipality of Maastricht as part of the “Limburg …

Functieomschrijving

Research project
ITEM is an initiative developed by the interfaculty Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE), in cooperation with the province of Limburg and the municipality of Maastricht as part of the “Limburg Knowledge/Axis” cooperation. The aim of this PhD project is to examine good and bad practices in intercultural communication at the multilingual workplace in cross-border mobility between Limburg and North-Rhine Westphalia. In this type of mobility, individuals and groups can choose in their interactions at the workplace between (i) the national language of the other which is German or Dutch, (ii) code-mixing between Dutch and German (iii) English as a lingua franca, (iv) dialect that is spoken throughout this Euregion and (v) a lingua receptive which is a mode of multilingual communication in which speakers employ a language (variety) different from their partner(s) but still are able to understand each other.

The proposed PhD project will observe daily linguistic practices at work places, using classic sociolinguistic and ethnographic methods with audio- and self-recordings and qualitative semi-structured interviews. In addition, the project will explore how the findings can be incorporated in a large-scale quantitative survey conducted by Statistics Netherlands (SN) to assess the impact of (un)successful language interactions on social participation and trust.

Lees verder >>

PhD project The distribution of Dutch-language literature to Germany

Voor de Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer, Campus Brussel zoeken wij een doctoraatsbursaal (m/v)

PhD project The distribution of Dutch-language literature to Germany

De OG Vertaling en Interculturele Transfer van de KU Leuven verenigt onderzoekers uit Leuven, Brussel, Antwerpen en Kortrijk die zich bezighouden met de complexe en dynamische verhoudingen binnen en tussen culturen. De doctorandus zal deel uitmaken van deze OG, binnen het grotere geheel van de OE Vertaalwetenschap van de Faculteit Letteren.

Vacature lecteur

Bij de vakgroep Nederlandse taal en cultuur van de Université Paris-Sorbonne ontstaat per 1 september 2016 een vacature voor een
Lecteur (m/v)
Full-time
Functie-eisen:
 • Master Nederlandse taal en cultuur (eventueel ATW, ALW of cultuurwetenschappen)
 • beheersing van het Frans, minimaal op B1-niveau
 • vermogen om in teamverband te werken
 • bereidheid tot het verrichten van administratieve en logistieke taken.

Ervaring met name op het gebied van het Nederlands als tweede of als vreemde taal strekt tot aanbeveling.

Lees verder >>