Tag: universiteit

Is er juridisch iets te doen tegen het taalbeleid van de Universiteit Twente?

Door Henk Wolf

Tot nu toe was het protest tegen de verengelsing van Nederlandse universiteiten vooral gericht tegen het gebruik van het Engels als voertaal in het onderwijs. De organisatie Beter Onderwijs Nederland heeft geprobeerd daar via de rechter een einde aan te maken. Dat deed ze met de aanklacht dat Engels als voertaal bij de studie pyschologie aan de universiteiten van Twente en Maastricht een overtreding zou zijn van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Die wet schrijft het Nederlands als onderwijstaal voor, maar laat ruimte voor uitzonderingen. De rechter vond dat BON niet voldoende aannemelijk had gemaakt dat de betreffende studies geen uitzondering konden zijn.

Lees verder >>

To plough and cow stable: het Nederlands als etnische taal

Door Henk Wolf

‘Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal’, schrijft Piet Paaltjens in zijn gedicht De Friesche poëet. De taal waar hij het over heeft, is het Fries. Oebele Vries heeft de zin gebruikt als titel van een boek, met als ondertitel ‘De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580)’. Die titel zegt bijna alles: in de tijd van een mensenleven, grofweg tussen 1500 en 1580 maakte het Fries als algemene schriftelijke omgangstaal plaats voor het Hollands (en later het Standaardnederlands). Dat begon op kleine schaal in de ambtenarij. Stap voor stap werd het Fries vervolgens uit het schriftelijke domein weggedrukt.

Lees verder >>

Waarom zou je op de universiteit werken?

Door Marc van Oostendorp

Voor de Franse filosoof Albert Camus was de belangrijkste vraag die de mens zich moest stellen waarom hij eigenlijk geen zelfmoord pleegt. Als het leven toch absurd is, waarom er dan geen einde aan gemaakt?

Zo is de belangrijkste vraag in de carrière van de hedendaagse medewerker van een universiteit: waarom neem ik geen ontslag? Die vraag is wat overzichtelijker, bijvoorbeeld omdat mensen die dat inderdaad hebben gedaan, kunnen meediscussiëren.

Eelco Runia, bijvoorbeeld, de historicus die vorig jaar met nogal wat rumoer afscheid nam van zijn baan als UD in Groningen. Hij schreef er toen een geruchtmakend stuk over in NRC Handelsblad.

Dat stuk heeft hij, nu hij toch geen onderzoeksvisitaties meer heeft voor te bereiden en geen studiehandleidingen moet samenstellen voor cursussen die hij mogelijk over twee jaar gaat geven, uitgebreid tot een boek: Genadezesjes. Dat boek bestaat uit brieven aan onder andere ‘buitenstaanders, Kamerleden, bestuurders, collega’s, de bedrijfsarts, studenten, promovendi en de belastingbetaler’ waarin Runia gaandeweg een analyse maakt van wat er mis is met het universitaire bestel op dit moment.

Lees verder >>

Geïnstitutionaliseerd wantrouwen

Door Jos Joosten

Zeer van harte eens met Stevo Akkerman in Trouw vanochtend, naar aanleiding van de discussie over afschaffen van voortgangsgesprekken. Kerncitaat om uit te knippen en goed zichtbaar op te hangen:

Waarom doen we het dan nog steeds? Omdat de hele maatschappij in een meetbaarheidscultus terecht is gekomen. We willen greep hebben op de dingen en de mensen, daarom persen we alles in “objectief” kwantificeerbare systemen; inburgeringsprogramma’s, zorgbehandelplannen, afstudeer­scores, kijkcijfers, productietargets, functioneringsrapporten. Maar het lijkt erop dat we zo langzamerhand stuiten op de grenzen van deze ideologie, die gestoeld is op wantrouwen en doorgeschoten controledrang (…)

Lees verder >>

Het altijd betwijfelde nut van de universiteit

Door Marc van Oostendorp

Er verschijnen weinig boeken over de vraag wat nu eigenlijk het doel is van een verzekeringsmaatschappij of van de brandweer, maar over de zin, de toekomst en de aard van universiteit raakt men maar niet uitgediscussieerd.

Dat komt natuurlijk ook, schrijft de Britse hoogleraar Stefan Collini in Speaking of universities, zijn nieuwste boek over de zin, de toekomst en de aard van de universiteit, doordat er op universiteiten precies mensen werken die nadenken die over dit soort kwesties, die dol zijn op discussiëren en die ook graag hun eigen positie als vreselijk belangrijk zien – terwijl ze ook de eersten zijn om zulke zaken te relativeren.

Collini wijst er in zijn boek geregeld op dat het gemakkelijk is om kritiek te spuien op de huidige zaken, en dat doet hij dan ook eloquent. Er zijn al meer vlijmende analyses geleverd op de dodelijke invloed van accountability en de managementcultuur op het werk van de hedendaagse universiteit, maar zelden zijn ze geformuleerd in het elegante Cambridge-Engels dat Collini hanteert. Overigens hebben verschillende recensenten er al op gewezen dat ook Collini vooral scherp is in de kritiek en wat minder in het formuleren van een oplossing. Lees verder >>

De democratische erfenis van 68: waar staat de universiteit vandaag?

De studentenprotesten van 1968 stelden modernisering, democratisering en sociale gelijkheid centraal. Aan de universiteiten eisten de studenten meer inspraak en maatschappelijk engagement. Hoe schatten we anno 2018 de democratische erfenis van 68 in? Hoe is het gesteld met de maatschappelijke kerntaak van de universiteit om een brug te slaan met de samenleving? De Utrechtse hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Geert Buelens (auteur De jaren zestig: een cultuurgeschiedenis) gaat op maandag 23 april aanstaande in deBuren in Brussel in gesprek met wetenschappers uit Vlaanderen en Nederland aan de hand van drie deelonderwerpen.

Meer informatie bij deBuren

 

Niet tegen de werkdruk, maar tegen de onzindruk

Door Marc van Oostendorp

Ik heb gemengde gevoelens bij de discussie over ‘werkdruk’ op de universiteiten. De man die onlangs met veel misbaar ontslag nam van de Rijksuniversiteit Groningen, een uitzending van Buitenhof gisteren, of eerder vorige week het onderzoek naar ‘work-life balance’ van Times Higher Education (THE): ik weet nooit zo goed wat ik ervan denken moet.

Neem een opmerking in THE van een vrouw die ontslag heeft genomen als onderzoeker en nu manager geworden is:

Je kunt nu de deur van je kantoor sluiten en het weekeinde ingaan zonder het gevoel dat je iets mist qua mogelijkheden voor publicatie, samenwerking of fondsenwerving.

Blij toe dat zo iemand is opgehoepeld uit het onderzoek, denk ik dan in eerste instantie. Mensen die zich in het weekeinde zorgen gaan maken over ‘publicatiemogelijkheden’ in plaats van eens goed na te denken over hun vakgebied, eens wat literatuur te lezen, iets interessants te doen: ze lopen nog te veel in ons midden rond. Academische banen zouden alleen beschikbaar moeten zijn voor mensen die gegrepen zijn door nieuwsgierigheid en niet door angst voor het missen van mogelijkheden. Mensen die ook heel veel willen overwerken. Het is nu eenmaal geen baan zoals andere. Lees verder >>

Rocksterrengedrag in de (taal)wetenschap

Door Marc van Oostendorp

De taalkundige wereld op de sociale media waren de afgelopen dagen in rep en roer vanwege een schandaal. Een collega – FJ, een betrekkelijk jonge, net tot hoogleraar benoemde psycholinguïst aan de Universiteit van Rochester – zou seksuele intimiderend zijn opgetreden tegen een groot aantal vrouwelijke studenten,  promovendi en postdocs: opmerkingen gemaakt over hun lichaam, met verschillende het bed gedeeld, feestjes gehouden met drugs en hete baden en de suggestie gewekt dat het goed was om daaraan mee te doen.

Het progressieve Amerikaanse blad Mother Jones besteedde er een artikel aan, dat zich echter slechts concentreerde op één betrokken jonge onderzoekster. Indrukwekkender nog is in mijn ogen de complete aanklacht die bij de universiteit is ingediend en die ook online staat. Een groot aantal vrouwen komt er aan het woord. Enkele prominente collega’s van FJ blijken bovendien ontslag te hebben genomen van de universiteit uit protest tegen het feit dat de universiteit op eerdere klachten nauwelijks heeft gereageerd (FJ’s promotie kwam zelfs vrijwel onmiddellijk na de klacht, als ik het goed begrijp). Enkele duizenden mensen hebben een petitie getekend die de universiteit oproept om FJ te ontslaan. Het Amerikaanse blog Language Log besteedde uitgebreid aandacht aan de kwestie, met nog veel meer links dan ik hier geef. Lees verder >>

Boekenhaat in Nijmeegse Universiteitsbibliotheek

Oude boeken en handschriften verliezen in Nijmegen hun conservator

Door Peter Altena

Ruim veertig jaar maak ik gebruik van de dienstverlening van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. Als de colleges in Amsterdam ophielden, haastte ik me naar mijn ‘hometown’. In zomervakanties bracht ik vele uren, lange dagen en hele weken door in de Nijmeegse Leeszaal. De airco maakte er overuren en na een aantal weken was ik, in weerwil van de hoge temperaturen buiten, onweerstaanbaar verkouden. Het was er rustig en ik las er reeksen romans uit de achttiende eeuw. Ik zag Nijmeegse geleerden haastig neuzen in naslagwerken, in de catalogi van de Bibliothèque Nationale en de British Library.

Na verloop van tijd zag ik nu en dan generatiegenoten en jongeren in de Leeszaal. Altijd was er de conservator oude drukken, Robert Arpots, die ook in eeuwige haast verwikkeld was, maar meer dan eens informeerde hij naar de stand van het onderzoek en naar de wensen van de gebruikers. Hij stuurde me trotse kaartjes die me berichtten dat de UB een nieuwe titel van Gerrit Paape had aangekocht. Arpots, trots op zijn UB, was de spin in een nationaal en internationaal netwerk van geleerden en bibliothecarissen. Lees verder >>

Discussieforum van de internationale neerlandistiek in Midden-Europa

Door Yves T’Sjoen

De voorbije dagen hield het Midden-Europese neerlandistiekplatform Comenius zijn tweejaarlijkse congres in Wrocław (24-27 mei). Het Regionaal Colloquium Neerlandicum wordt al sinds 1995 georganiseerd en brengt neerlandici binnen en buiten het Nederlandse taalgebied bij elkaar op volstrekt gelijke voet aan een universiteit in Centraal-Europa. Het alles overkoepelende thema ‘Op reis!’ verenigde dit jaar taal- en letterkundige onderzoekers uit de regio die met soms ongeziene felheid en hardnekkigheid met elkaar discussieerden over onderzoeksprojecten, methodologische en theoretische uitgangspunten.

Lees verder >>

‘Strijd in onze gelederen’. Bij de verjaardag van de neerlandistiek in Gent

Door Yves T’Sjoen

21 februari 1852-2017. Het was gisteren een memorabele dag voor de taal- en letterkundige neerlandistiek in Gent. Niet dat er velen van wakker liggen. Ik heb nergens een verwijzing zien opduiken. De neerlandistiek verkeert in het moedertaalgebied in zwaar weer. Aan Nederlandse universiteiten is al langer begonnen met de stelselmatige afbraak van het vakgebied. Elders doet men het op zijn manier. Gisteren op de Internationale Dag van de Moedertaal (UNESCO) precies 165 jaar geleden, richtten enkele atheneumleerlingen in Gent ’t Zal Wel Gaan op. De vrijzinnige en flamingantische leerlingenbond is op instigatie van een Antwerpenaar boven de doopvont gehouden. Jacob Frans Heremans, leraar Nederlands verbonden aan het Gentse atheneum en liberaal politicus, enthousiasmeerde zijn leerlingen van de poësis en gaf hen de liefde voor het Nederlands mee. Onder de leerlingen zijn bekende namen Anton Bergmann, schrijver van de realistische roman Ernest Staes, advocaat (1874), Emiel Moyson en Julius Vuylsteke, oprichter van het Willemfonds. Een jaar later, in het academiejaar 1853-1854, studeerde het merendeel van de Heremanszonen – de naam van de leerlingenvereniging – aan de faculteiten rechten en geneeskunde. Door toedoen van de bijzonder ondernemende Vuylsteke, dichter, boekhandelaar en advocaat, groeide ’t Zal Wel Gaan uit tot een studentensociëteit. Het Taalminnend Studentengenootschap opereerde sindsdien onder de kenspreuk: “’t Zal Wel Gaan”. Het is op heden de oudste nog actieve studentenclub van de Universiteit Gent.

Lees verder >>

De professor mag wel wat sneller

Door Marc van Oostendorp

9781442645561_custom-52892ca8cf9cbadc4986fc921040765197999487-s400-c85Er bestáán natuurlijk wel academici die vinden dat alles nu prima geregeld is in de academische wereld, met alle formulieren en evaluaties en commissies en tussentijdse toetsen en ondoorzichtige websites, maar je hoort nooit iets van ze. Ze hebben het misschien te druk met het doen van hun bureaucratische plicht, en het verwerven van een machtige positie in eigen kleine kring, maar ik denk dat ze ook echt in de minderheid zijn.

Niet dat je van de meerderheid dan wel veel hoort. Misschien zijn die mensen óók wel teveel bezig met al die formulieren en evaluaties, met protesteren tegen het feit dat de kamers van hun afdeling bij de nieuwste herindeling niet meer naast elkaar komen te liggen en het opknippen van hun onderzoek in zoveel mogelijk kleine artikeltjes voor zo prestigieus mogelijke tijdschriften. Maar ik geloof ook dat de meeste mensen eigenlijk denken dat het zinloos is om te discussiëren over wat er allemaal mis is.

Zonniger

Daarom is het toe te juichen als af en toe wél iemand protesteert, zoals de Canadese literatuurwetenschappers Maggie Berg en Barbara Seeber doen in hun boek The Slow Professor. Maar daarmee is het positiefste ook wel gezegd over dit boekje. Lees verder >>

De universiteit is de enige plaats die ertoe doet

Door Marc van Oostendorp


“De campus novel is (…) een integraal onderdeel van de cultuur van een beschaafd land,” schrijft de Utrechtse historicus Dirk van Miert. “Het genre houdt de cultus van een instituut in leven dat van onbetwistbaar belang is voor een bepaalde culturele identiteit, zelfs voor mensen die het instituut niet van binnen hebben leren kennen.”

Kijk, voor duidelijke taal moet je natuurlijk bij historici zijn! Onder professoren moet op de Unesco-lijst met immaterieel erfgoed, “in de nauwe zin van erfgoed als een dynamische vorm van representatie van het verleden in het heden waar we ons expliciet toe moeten verhouden in het vormgeven van onze identiteit als hoger opgeleiden.” (Niet alleen duidelijke taal, ook nog eens bijzonder geleerd, met dat ‘zich expliciet verhouden tot’, dat ‘het vormgeven van onze identiteit’ en dat ‘dynamische vorm van representatie’.)

Lees verder >>

Leve de wetenschap

Door Marc van Oostendorp

Pamfletten als het gisteren verschenen Weg met de wetenschap van Willem Otterspeer kunnen niet genoeg geschreven worden: erudiet en betrokken, en met nét dat vleugje onzin dat nodig is om je wakker te houden. Het is een vooral een betoog voor een academische opleiding met een brede algemene ontwikkeling, een opleiding tot intellectueel, weg van de overdreven aandacht voor superspecialismen.

Eerst die onzin maar even. Otterspeer geeft ‘de wetenschap’ de schuld van alles. Met die wetenschap bedoelt hij dan de natuurwetenschappen. Die arme natuurkundigen hebben er volgens hem voor gezorgd dat iedereen maar aan het specialiseren is geslagen, dat je alleen wordt afgerekend op double blind peer reviewed artikelen, dat alles meetbaar moet zijn, en dat de geesteswetenschappen er nu zo belabberd voorstaan.

Otterspeer kiest daarmee naar mijn smaak totaal de verkeerde vijand. Veel natuurwetenschappers zijn uitermate beschaafde lieden die hun Ulysses op hun duimpje kennen en zich na een dag in het lab onverwijld naar het Concertgebouw spoeden.
Lees verder >>

Vacature: PhD Candidate “Identity constructions among Polish and ‘local’ youth in Limburg through language practices”


Maastricht University heeft een vacaturevoor een PhD Candidate “Identity constructions among Polish and ‘local’ youth in Limburg through language practices”:
Functiebeschrijving
Maastricht University has recently founded a new Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility(ITEM). ITEM is an initiative developed by the interfaculty Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE), in cooperation with the province of Limburg and the municipality of Maastricht as part of the “Limburg Knowledge/Axis” cooperation. Within the scope of MACIMIDE researchers of various UM faculties collaborate closely in the research fields of migration and development issues, citizenship, nationality and integration, international family relationships, European and international immigration law and right of asylum, work mobility, social security, tax law and pensions. The goal of ITEM is to increase cross-border mobility and to analyse the functioning of a regional labour market in the Maas-Rhine Euregion. ITEM aims to achieve these goals by means of research, consultancy, education, training and expert meetings.

Lees verder >>

Vacature Lecturer Afrikaans (Universiteit van Pretoria)

De Universiteit van Pretoria heeft een vacature voor een lecturerAfrikaans-Nederlandse letterkunde. Hieronder volgen de Engels- en Afrikaanstalige vacaturetekst. Reageren is mogelijk tot 3 juli 2015.

Faculty of Humanities

Department of Afrikaans

Lecturer

(Scroll down for Afrikaans)

In pursuit of the ideals of excellence and diversity, the University of Pretoria wishes to invite applications for the above vacancy.

The University of Pretoria’s commitment to quality makes us one of the top research Universities in the country and gives us a competitive advantage in international science and technology development.

Responsibilities:

The successful candidate will be required to:

  • Teach Afrikaans literature and any of the following: Comparative Literature / Literary Theory / Dutch Literature at both undergraduate and postgraduate level;
  • Actively engage with research endeavours of the Department;
  • Supervise postgraduate students;
  • Make an active contribution to the Department’s research profile;
  • Carry out academic administration and other activities in the Department as determined by the HOD.


Lees verder >>

Mogelijke vacature ATER (Vakgroep Nederlands – Sorbonne)

Bij de vakgroep Nederlands van de Sorbonne ontstaat per 1 september 2015 mogelijk een vacature voor een

Attaché(e) Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER)

Full-time

Functie-eisen:

          doctorstitel (dr.) Nederlandse Taal en Cultuur (eventueel Algemene Literatuurwetenschap of Algemene Taalwetenschap).

          beheersing van het Frans op minimaal B1-niveau.

          vermogen om in teamverband te werken.

          bereidheid tot het verrichten van administratieve en organisatorische taken.

Ervaring op het gebied van het Nederlands als tweede of vreemde taal strekt tot aanbeveling.

Lees verder >>

Vacatures voor 2 promovendi ‘Imagineering Violence’


Vacatures voor 2 promovendi binnen een onderzoeksproject over theatrale geweldsverbeelding in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden (1630-1690):

Het FWO-NWO-onderzoeksproject ‘Imagineering Violence’: de technieken van theatrale geweldsverbeelding in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden (1630-1690)’ van Karel Vanhaesebrouck (VUB; promotor) en Kornee van der Haven (UGent; co-promotor), in samenwerking met Frans-Willem Korsten (Universiteit Leiden) en Inger Leemans (VU Amsterdam), werd onlangs gehonoreerd. Er is in het onderzoeksproject ruimte voor twee promovendi, een in Amsterdam/Leiden en een in Brussel/Gent. Kandidaturen voor de Belgische vacature moeten worden ingediend voor 20 februari 2015. Meer informatie is te vinden op de website van GEMS: https://gemsugent.wordpress.com/2015/01/15/imagineeringviolence/.

Literatuurcursussen aan de Radboud Universiteit Nijmegen


De Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur en de Masteropleiding Letterkunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen bieden komend semester twee cursussen aan die openstaan voor iedereen die geïnteresseerd is in literatuur. Vanaf 10 februari 2015 wordt een reeks openbare mastercolleges over het verhalende proza van Tom Lanoye gegeven. Daarnaast vindt, vanaf 4 februari 2015, voor de tiende keer de postacademische cursus Recente Nederlandse en Vlaamse letterkunde plaats.

Proza van Tom Lanoye

In het voorjaar van 2015 organiseert de Masteropleiding Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen samen met het Vlaams Cultureel Kwartier en de Bibliotheek De Mariënburg voor de zesde keer de cursus ‘Letteren in de stad’. Zes openbare mastercolleges voor iedereen die geïnteresseerd is in literatuur. In deze editie staan de romans en verhalenbundels van de Vlaamse schrijver Tom Lanoye, in 2012 schrijver van het Boekenweekgeschenk, centraal.

Lees verder >>

Vacature Docent moderne Nederlandse letterkunde (UVA)

De Afdeling Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam zoekt een docent moderne Nederlandse letterkunde met belangstelling voor literaire cultuur en voor het functioneren daarvan in de maatschappij.
Werkzaamheden
De docent zal onderwijs verzorgen op het terrein van de Moderne Nederlandse literatuur en literatuurwetenschap, zowel in de bachelorfase als in de (research) master. Van hem/haar wordt een actieve bijdrage verwacht in een ambitieus team dat sterk hecht aan team teaching en aan research based onderwijs.
De docent wordt geacht in het eerste jaar van aanstelling deel te nemen aan het programma ter verkrijging van de basiskwalificatie onderwijs (tenzij deze kwalificatie al is behaald aan een andere Nederlandse universiteit) en aan het programma Operational and Personal Skills. Hiervoor wordt werktijd gereserveerd.
Profiel
Kandidaten dienen gepromoveerd te zijn en een achtergrond te hebben in letterkunde, literatuur- of cultuurwetenschap. Zij hebben een ruime onderwijservaring aan zowel bachelor- als masterstudenten.

Voor meer informatie, zie de complete vacaturetekst. De sluitingsdatum is 20 november 2014.

Het die klok begin lui vir Afrikaans?

Door Prof. Wannie Carstens, voorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. 
Taal is altyd gekoppel aan mense. Dit geld ook Afrikaanse mense, wat passievol oor hul taal is en aandring op die gebruik daarvan. Afrikaanse mense glo in die algemeen in moedertaalonderrig en in die reg om hul taal te mag gebruik. Afrikaanse mense weet ook die Grondwet gee hulle daardie reg en eis dit graag op. Pogings om Afrikaans te na te kom, lok daarom altyd reaksie uit. Vir Afrikaanse mense is hul universiteite van groot waarde, ook simbolies. Daarom praat Afrikaanse mense so graag saam oor die hoogste moontlike vlak waarop opleiding in hul taal gegee kan word.

Elke universiteit waar Afrikaans vroeër aangebied is, soos Kovsies, Maties, Tuks, Pukke, NWU-Puk, UJ, UWK en Unisa, het ’n eie oplossing vir die hanteer van die posisie waarin hulle tans is.
Die drastiese agteruitgang van Afrikaans aan die UJ (wat in 1967 as die Randse Afrikaanse Universiteit tot stand gekom het) is nie ’n mooi storie nie. Ons moet daaruit leer wat verkeerd kan gaan as daar met die voete gestem word.
Lees verder >>

Nieuwe masteropleiding “Niederlandistik im internationalen Kontext” aan de Freie Universität Berlin


In Berlijn gaat vanaf oktober 2014 een nieuwe masteropleiding voor neerlandici van start. Tijdens de tweejarige masterstudie Niederlandistik im internationalen Kontext wordt de Nederlandse taal en cultuur bestudeerd in een vergelijkend kader: literaire en taalkundige ontwikkelingen en fenomenen binnen het Nederlandse taalgebied worden in een internationale context geplaatst. De primaire focus is daarbij de Nederlandse taal en de Nederlandstalige cultuur, maar de studenten leren die met de situatie in andere taalgebieden en culturen te contrasteren.
De opleiding is de voorbereiding op een loopbaan op het brede terrein van de internationale neerlandistiek, of als bemiddelaar van de Nederlandse taal of cultuur in bijvoorbeeld culturele instituties of uitgeverijen.

Lees verder >>

Afscheidscollege Roel Zemel (VU, 20 juni 2014)


Roel Zemel, universitair docent oudere Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, neemt dit jaar afscheid van de Vrije Universiteit. Ter gelegenheid daarvan geeft hij op vrijdag 20 juni 2014 een afscheidscollege, onder de titel Helpe, wat lettren zijn dit? Over de held als dichter in Van den vos Reynaerde. Belangstellenden zijn welkom.
Tijd: inloop vanaf 15.00 uur, begin college 15.30 uur precies. Aansluitend borrel.
Locatie: VU-Hoofdgebouw, 15A-05, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Vacature: Lector Nederlands te Veliko Tarnovo


Aan de Vakgroep Nederlands aan de Universiteit te Veliko Tarnovo (Bulgarije) ontstaat per 1 oktober 2014 een vacature voor een lector Nederlands (m/v)

Hij/zij:
– is moedertaalspreker van het Nederlands
– is afgestudeerd neerlandicus
– ervaring met het geven van Nederlands als tweede/vreemde taal is gewenst

De lector:
– geeft hoor- en werkcolleges taalverwerving, spreekvaardigheid, kennis van land en volk, cultuurgeschiedenis, Nederlandstalige literatuur (ca. 16 lesuren per week)
– corrigeert regelmatig huiswerk van studenten
– neemt examens af en helpt bij de mondelinge examens voor het CNaVT
– kijkt wetenschappelijke teksten van de vakgroep na
– vervult enige administratieve en organisatorische taken binnen de vakgroep

Lees verder >>

Vacatures Institut für Niederlandistik – Oldenburg


De Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg (Duitsland) heeft twee vacatures voor wetenschappelijk medewerkers (promotieplaatsen): een  in literatuurwetenschap en een in vakdidactiek van het Nederlands.
Voor meer informatie zie de (Duitstalige) vacatureteksten:

    literatuurwetenschap  
    vakdidactiek

Naar beide functies kan tot en met 20 juni 2014 gesolliciteerd worden.