Tag: TLIV

Literair erfgoedbeheer

Door onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (Universiteit Gent)

Dat een overheid zorgzaam omspringt met monumenten, gebouwen en begraafplaatsen is evident. Dezer dagen is het kabinet van de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois in de weer met een dossier, voorgelegd aan UNESCO, met de betrachting soldatenkerkhoven in de Westhoek voortaan op te nemen in de lijst van het werelderfgoed. Een cultuurgemeenschap is het aan zichzelf én aan haar verleden verplicht belastinggeld te investeren in de restauratie en het permanente onderhoud van lieux de mémoire. Ook literaire teksten kunnen worden beschouwd als historische monumenten. In dat opzicht zijn het talige constructen uit een ver of nabij verleden die met de nodige zorgzaamheid moeten worden benaderd. Een blijk van zorgzaamheid is het nauwgezet conserveren van literaire nalatenschappen, zoals in het Letterenhuis (Antwerpen) en het Literatuurmuseum (Den Haag) gebeurt, een archief- en bibliotheekbeleid dat gericht is op literatuur én de academische studie van deze teksten. Met filologische acribie tekstonderzoek verrichten behoort tot het takenpakket dat universitaire letterkundige onderzoeksgroepen verplicht zijn aan de gemeenschap. Lees verder >>

Nieuws van de Gentse onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen

Op 23 maart 2017 organiseren Poëziecentrum, KANTL en TLIV een studienamiddag over poëzie en klassieke muziek.

De onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (UGent) organiseert in 2017 samen met Huygens ING (Den Haag) een studiedag: Transmissie van tekst in tekst.

Recente edities van TLIV (najaar 2016)

  • Cyriel Buysse, Tragedie en andere vroege verhalen. Gent, Woolf, 2016 (Cyriel Buyssebibliotheek 1).
  • Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 (Academia Press): Victor Brunclair, Gedichten (met een nawoord van Anneleen De Coux)
  • ‘Richard Minne leest Guido Gezelle’, in Sonia Vandepitte, Bart Defrancq, Lieve Jooken (red.), Een sextant voor een taalspecialist. Bijdragen tot Joost Buysschaert in profiel. Gent, Academia Press, 2016, p. 169-176.

Lees verder >>