Tag: talen

Nieuw Landelijk Platform gaat zich hard maken voor het talenonderwijs

(Persbericht Radboud Universiteit)

Is verengelsing van het hoger onderwijs nu wel of geen goede zaak? Welke economische voordelen loopt Nederland mis doordat we steeds slechter Duits en Frans spreken? Hoe lossen we het tekort aan docenten Nederlands en Duits in het voortgezet onderwijs op? Met dit soort vraagstukken gaat een nieuw Landelijk Platform voor de Talen zich bezighouden. Het platform is een samenwerking tussen zeven academische instellingen. Met de aanstelling per 1 april van emeritus hoogleraar Mike Hannay als voorzitter kan het samenwerkingsverband van start.

De zes betrokken universiteiten committeren zich met het platform aan een landelijke samenwerking van de talenopleidingen in Nederland. Het platform moet de belangen behartigen van talenstudies, samenwerking initiëren en vernieuwing stimuleren. Verkend wordt hoe de banden tussen de universiteiten onderling en met het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs versterkt kunnen worden. Lees verder >>

Leve de taalgebruiker, leve de mens!

Door Marc van Oostendorp

Als kind had ik een droom: alle talen van de wereld kunnen spreken, vloeiend, en dan met iedereen kunnen praten als een gelijke. Al die exotische klanken kunnen maken, al die manieren kunnen uitbuiten om ‘de zon weerspiegelt in het water’ te kunnen zeggen, kunnen lachen en huilen met mensen van Afrika tot Australië.

Mijn kindertijd ligt al een tijdje achter me en hoewel ik bij tijden mijn best heb gedaan, ben ik nog niet erg opgeschoten in het verwerkelijken van mijn droom. Zelfs in Europa worden allerlei talen gesproken waar ik niets van versta.

De liefde voor talen en voor talen leren is wel gebleven. Geen duidelijker bewijs van de oneindige variatie van de menselijke geest, en tegelijkertijd het feit dat ze allemaal variaties op een thema zijn: met enige inspanning kun je ze allemaal verstaan.  Lees verder >>