Tag: taalwetenschap

Taalkunde voor kinderen

Door Marc van Oostendorp


Er is vermoedelijk geen beter publiek voor taalkundepraatjes dan schoolkinderen. Ik heb het nu een paar keer gedaan – gisteren bijvoorbeeld in het Museum voor Communicatie in Den Haag – en daarbij valt me iedere keer op hoeveel meer kinderen er van begrijpen dan volwassenen.

Daar zijn een aantal redenen voor. In de eerste plaats worden kinderen natuurlijk nog niet gehinderd door de gedachte dat het de laatste jaren wel héél snel bergafwaarts gaat met de taal, dat het in hun jeugd allemaal zoveel beter was. Die gedachte gaan ze onherroepelijk over een jaar of dertig wel ontwikkelen (zoals de jeugd dan gaat praten, hemeltjelief!), maar nu is het nog niet zo ver. Ze kunnen nog onbekommerd kijken naar hun moedertaal.

Ze durven bovendien meer.
Lees verder >>

Te gast in mijn rommelige werkkamer: Jan Stroop

Door Marc van Oostendorp


Welkom in de chaos van mijn werkkamer op het Meertens Instituut. Deze week verscheen Jan Stroops nieuwe boek De taal, die weet wat. In bovenstaande video praat ik met Jan over dat boek.

Deze video is een eerste poging om Neder-L multimedialer te maken. Ik hoop dat het jullie bevalt, al zal ik voorlopig toch wel vooral blijven schrijven.

Hier is het boek waar het over gaat:

Jan Stroop. De taal die weet wat. Over wat kan en niet kan in het Nederlands. Amsterdam: Athenaeum, 2014. Bestellen bij de uitgever.

In het interview verwijst Jan ook naar het boek Language and Space: Dutch, geredigeerd door Frans Hinskens en Johan Taeldeman.

De economische wetenschap en de taalkunde spreken elkaar tegen

Door Marc van Oostendorp
In het nieuwe nummer van Language, waarschijnlijk het belangrijkste taalkundige tijdschrift ter wereld, staat een kort, verontrustend artikel: de economische theorie en de taalkunde kloppen niet met elkaar! Wanneer de ene juist is, is de ander op drijfzand gebouwd. Ze zijn gebaseerd op ideeën over de werking van de menselijke geest die niet met elkaar te verzoenen zijn.
Het komt allemaal door de theorie van de endogene groei. Die theorie, die kennelijk de laatste decennia absoluut dominant is in de economische wetenschap, is bedoeld om een probleem van de klassieke economie op te lossen: hoe is het mogelijk dat in de afgelopen eeuwen het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking in allerlei landen is toegenomen, terwijl de omvang van de bevolking bleef stijgen en de natuurlijke hulpbronnen gelijkblijven?
De endogene-groeitheorie zegt dat die groei komt doordat de mensen steeds nieuwe ideeën genereren – technologieën bijvoorbeeld, of betere manieren om een bedrijf in te richten. Die ideeën zijn een veel sterkere motor van vooruitgang dan bijvoorbeeld aardappelen of vaten olie. Wanneer ik een mud bintjes aan jou geef, heb ik dat mud niet meer. Maar als ik jou een idee vertel, heb ik dat idee zelf ook nog steeds.

Lees verder >>

Vacature: Docent Nederlandse Taalkunde, Departement Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam

deadline: 11 april 2014


Opleidingsniveau Gepromoveerd
Salarisindicatie €3.259 tot €4.462 bruto per maand

Sluitingsdatum 16 april 2014
Functieomvang 38 uur per week
Vacaturenummer 14-103

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt u samenwerking met vooraanstaande onderzoekers binnen onderzoekinstituten die – mede door een multidisciplinaire benadering – internationaal hoog staan aangeschreven. Bovendien geeft u onderwijs in een dynamische omgeving waarin nieuwe onderwijsmethodieken worden ontwikkeld.

Met de nieuwe docenten volgt u een uitgebreid introductieprogramma en krijgt u intensieve begeleiding gedurende het eerste jaar van de aanstelling. Aanvullende didactische scholing maakt deel uit van de aanstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met eerder verworven competenties blijkend uit het onderwijsportfolio van de kandidaat. Het behalen van de ‘basiskwalificatie onderwijs’ behoort tot het verplichte introductieprogramma.

Lees verder >>

Wat je ook doet, de semantiek gooit roet

Hugo Brandt Corstius als taalkundige
Door Marc van Oostendorp


In de jaren zeventig en tachtig was Hugo Brandt Corstius waarschijnlijk de beroemdste taalkundige van Nederland. Hij was iemand die er eigenhandig voor zorgde dat grote groepen Nederlanders inzagen dat je niet alleen over taal kunt mopperen, maar je er ook over verbazen en er vooral op een wiskundige manier naar kunt kijken. Hij was iemand die de taalkundige ideeën van Chomsky voor iedereen die Nederlands kan lezen en niet helemaal suf is, begrijpelijk heeft opgeschreven, en trouwens ook bekritiseerd.

Heel groot is zijn wetenschappelijke oeuvre niet, zeker wanneer je het vergelijkt met de enorme berg stukjes en boeken die hij daarbuiten publiceerde. Naar zijn eigen zeggen was zijn enige échte bijdrage dat hij er al vroeg op wees dat het een utopie is om te denken dat de computer ooit – of in ieder geval op korte termijn – zou kunnen vertalen.

Maar dat deed zijn verdiensten te kort.
Lees verder >>

Hugo Brandt Corstius overleden

Uitgeverij Querido heeft vandaag bericht dat schrijver en taalwetenschapper Hugo Brandt Corstius op 78-jarige leeftijd is overleden. Zie:  www.nrc.nl/boeken/2014/02/28/hugo-brandt-corstius-78-overleden/

Hij is het tweede Querido-sterfgeval binnen een week – afgelopen weekend overleed dichter Leo Vroman op 98-jarige leeftijd. Hij wordt vandaag in zijn woonplaats Fort Worth (Texas) gecremeerd. Een herdenkingsdienst begint vanmiddag om 17.00 uur in De Nieuwe Liefde te Amsterdam.

Liefde voor taal

Door Marc van Oostendorp


Mag je als taalkundige van taal houden? Die vraag rijst bij  het interview met de Amsterdamse hoogleraar Nederlandse taalkunde Fred Weerman dat Milfje Meulskens vrijdag op zijn weblog publiceerde.

Weerman zegt dat zijn belangstelling voor taal ‘vooral intellectueel’ is:

Ik herinner me dat toen ik Nederlands ging studeren een oudere medewerker van de opleiding ons bij de introductie voorhield “dat je wel van taal moest houden”. Twee jonge veelbelovende docenten stonden op en zeiden dat ze bereid waren onder ede te verklaren dat ze in het geheel niet van taal hielden. Ik moest daar erg om lachen – het was een hele opluchting voor me, en intuïtief leek het me een heel goede opstelling.

Waar het vroeger dus als een aanbeveling gold om van taal te houden, geldt het tegenwoordig kennelijk, in ieder geval in Amsterdam als een ‘heel goede opstelling’ op die ‘in het geheel niet’ te doen.

Zoiets werpt mij in een poel van existentiële onzekerheid. Houd ik zelf misschien niet te veel van taal? Of eigenlijk juist te weinig?
Lees verder >>

Prijs beste taalkundige dissertatie 2013 voor Titia Benders

LOT-populariseringsprijs voor Taalcanon

De AVT/Anélaprijs voor het beste taalkundige proefschrift van het afgelopen jaar is gewonnen door Titia Benders voor haar proefschrift Nature’s distributional learning experiment. Dit proefschrift, dat Benders in 2013 verdedigde aan de Universiteit van Amsterdam, bespreekt in detail de manier waarop kinderen leren om klanken die veel op elkaar lijken – zoals de klinkers in man en maan – van elkaar te onderscheiden.

De jury prijst in het juryrapport ‘de elegantie en onafhankelijkheid’ van Benders’ proefschrift en vermeldt als ‘saillant detail’ dat “de Nederlandse moeders die meewerkten aan Benders’ onderzoek veel glimlachten tegen hun babies, maar hierdoor het a-aa-contrast voor hun babies beduidend moeilijker leerbaar maakten.” Benders is momenteel als postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De AVT/Anélaprijs wordt sinds 1994 jaarlijks uitgereikt tijdens het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle taalkundigen. De prijs wordt uitgereikt door de twee belangrijkste beroepsverenigingen voor taalkundigen, de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap Anéla.

Tijdens het Taalgala werd ook de LOT-populariseringsprijs toegekend aan de redactie van de Taalcanon, een populair-wetenschappelijk boek (en website) over alle aspecten van de taalwetenschap. De LOT-prijs wordt eveneens jaarlijks toegekend aan de auteurs van een populaire publicatie over taal en is een initiatief van de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap.

Lees meer over de LOT-prijs en over de winnares van de AVT/Anéla-prijs.

Voer voor volkstaalkundigen

Door Marc van Oostendorp

Er zijn in Nederland jammer genoeg geen beoefenaren van de folk linguistics. Dat (volkstaalkunde) is, net als folk physics of folk biology, een tak van de psychologie. In de eerste twee vakken bestudeer je de intuïtieve ideeën die mensen in het dagelijks leven blijken te hebben over de natuur: dat mijn glas melk op de grond valt als ik hem loslaat, dat de zon ’s ochtends opkomt, dat de muis de kater niet zal opeten.

Ieder mens heeft een heleboel ‘kennis’ over de wereld om hem heen. Ik schrijf dat ‘kennis’ nu met aanhalingstekens omdat deze soms in tegenspraak is met wat de wetenschap inmiddels heeft achterhaald. Toch blijft ook de knapste astronoom op een bepaalde manier ‘weten’ dat de zon in het oosten opkomt: je kunt theoretisch hebben vastgesteld dat het anders is, gevoelsmatig blijft de zon draaien en niet de aarde.

Zo is het ook met taal – een trouwer metgezel van de mens dan het paard en de hond, een grotere bron van dagelijkse verwondering dan de flonkerende sterren of het groeien van de olijfbomen.
Lees verder >>

Die niederländische Sprache ist natürlich keine Form des Türkischen

Door Marc van Oostendorp


Wie een leesbare, overzichtelijke en actuele inleiding in de Nederlandse taalkunde wil lezen, kan maar beter Duits leren. Onlangs verscheen Niederländische Sprachwissenschaft. Ik geloof niet dat er momenteel een beter boek bestaat.

Is dat geen slecht nieuws? Moeten nu zelfs de inleidingen in de Nederlandse taalkunde uit Duitsland komen? Het lijkt me vooral goed nieuws. Het laat zien dat er in Duitsland een groep mensen met groot enthousiasme en talent bezig is een nieuwe generatie goede neerlandici op te leiden. Wanneer de politiek in de Lage Landen eerdaags besluit dat al dat studeren overbodige onzin is, blijft het vak in ieder geval bestaan. (Overigens schreven een Nederlander en een Vlaming ieder ook een hoofdstuk: Truus Kruyt over lexicologie en Gunther De Volgelaer over taalvariatie. Bovendien hebben veel Nederlanders en Vlamingen hoofdstukken proefgelezen.)
Lees verder >>

Hoe wetenschappelijk is de taalwetenschap

Door Marc van Oostendorp


Het begon ermee dat een bevriende psycholinguïste me vorige week vertelde dat veel psycholinguïsten liever geen ‘taalkundige’ (of linguist) genoemd worden. Ze vinden de psycholinguïstiek geen tak van de taalkunde, zoals ik zou denken, maar iets wat veel beter is dan de rest van de taalkunde – veel wetenschappelijker.

Ik weet wel waar dat idee van komt: het gaat om de kwaliteit van de data. De psycholinguistiek is op dit vlak een ware dochter van de psychologie: er is in de loop van de afgelopen decennia een enorme batterij opgezet aan experimentele methodologieën, manieren om nieuwe gegevens te verzamelen en deze statistisch te evalueren.

Je krijgt weleens de indruk dat dit is wat wetenschap betekent voor een psycholinguist: de mens heel precies in een laboratorium observeren – niet proberen hem te begrijpen.
Lees verder >>

Vacature: 50% praktijkassistent (historische) Nederlandse Taalkunde, Universiteit Gent, jan-aug 2014

Aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent, afdeling Nederlands, is er een vacature voor:
een deeltijds (50%) interimaris-praktijkassistent (historische) Nederlandse taalkunde voor de periode 01.01.2014 tot 31.08.2014.

Profiel van de kandidaat:

  • Houder zijn van het diploma van licentiaat of Master in de Taal- en Letterkunde met afstudeerrichting Nederlands, van Master in de Historische Taal- en Letterkunde, Master in het Vertalen, Master in het Tolken, Master in de Meertalige Communicatie of van een gelijkwaardig erkend diploma met afstudeerrichting Nederlands; 
  • Beschikken over aantoonbare wetenschappelijke interesse voor (historische) Nederlandse taalkunde; 
  • Overige beroepsactiviteiten uitoefenen of professionele ervaring hebben op het vlak van het onderzoek en/of academisch onderwijs in de Nederlandse taalkunde en/of taalvaardigheid; – Ervaring met historisch corpusonderzoek strekt tot aanbeveling.

Lees verder >>

Pas verschenen: Ecrire la grammaire italienne aux Pays-Bas

 

​​Onlangs verscheen van de hand van de romanist Minne G. de Boer de bundel Ecrire la grammaire italienne aux Pays-Bas. Dit boek was oorspronkelijk bedoeld als een verzameling van De Boers verspreide artikelen rond de Italiaansche Spraakkonst van Lodewijk Meijer uit 1672. Lodewijk Meijer (1629-1681), vriend en huisarts van Spinoza, directeur van de Amsterdamse Schouwburg en de ziel van een Fransgezinde academie, die zich ook met grammatica bezig hield, zag zijn Spraakkonst als een geleerd werk, waarin hij de algemene taalkunde wilde toepassen op het Italiaans.

Lees verder >>

100 machientjes in 100 minuten

Door Marc van Oostendorp

Het Internationale Congres voor Taalkundigen (CIL) is een grote snoepwinkel waar ik een week lang — deze week — mag rondlopen! Sinds 1933 wordt het congres een keer in de vier jaar gehouden, en dit jaar lopen er 1500 taalkundigen van over de hele wereld in Genève rond.

Wat een prachtig leven heb je als je daar bij mag zijn! Er is zoveel te ontdekken aan de menselijke taal. Wie een lezing over voor- en achtervoegsels in het Servisch wil horen, of over de vraag waarom Franse obers J’arrive! zeggen terwijl ze van je weglopen, of over de taalontwikkeling van autisten: neem de trein of het vliegtuig en kom ook! We gaan nog tot zaterdag door.

Het speciale thema is deze keer: de relatie tussen taal en denken. Lees verder >>

Vacatures KU Leuven Nederlandse Taalkunde

Aan de faculteit Letteren van de KU Leuven is er een voltijds ambt in het zelfstandig academisch personeel vacant in het domein van de Nederlandse Taalkunde (diachronie en variatie).
Meer informatie op https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/vacatures/52493508
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/09/2013.

Aan de faculteit Letteren van de KU Leuven is er een voltijds ambt in het zelfstandig academisch personeel vacant in het domein van de Synchrone Nederlandse Taalkunde.
Meer informatie op https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/vacatures/52493506
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/09/2013.

De grenzen van de taal: oe! a!

Door Marc van Oostendorp

Gisteren hielden we in Utrecht een academische bijeenkomst ter ere van Riny Huybregts, een van mijn favoriete collega’s, een beminnelijk man en een groot geleerde. Norbert Corver, de hoogleraar Nederlandse taalkunde in Utrecht, hield er een bijzonder prikkelende lezing over tussenwerpsels – woorden als oe! a! heremijntijd! brrr, woorden waarvan je je kunt afvragen of ze wel woorden zijn.

Zoals Norbert liet zien, wordt er door taalkundigen al sinds de vierde eeuw gezegd dat die tussenwerpsels er niet echt bij horen.
Lees verder >>

Geloven in God en in Chomsky

Hoe een ex-missionaris probeert de taalwetenschap op zijn kop te zetten
Door Marc van Oostendorp
Bijna vijfendertig jaar geleden trok de Amerikaanse taalkundige Daniel Everett het Amazone-gebied in. Hij zou de taal van het Pirahã-volk bestuderen en liet zich de eerste jaren leiden door het geloof in God en het geloof in de taaltheorie van zijn landgenoot Noam Chomsky. Geen van die twee overtuigingen zou de confrontatie met de Pirahã overleven.
Twee jaar geleden publiceerde Everett Don’tsleep,therearesnakes(”Niet slapen, er zijn slangen’), een goed geschreven avonturenboek waarin hij zijn leven bij de Pirahã uit de doeken deed en uitlegde hoe dit zijn geloof deed wankelen. Dit jaar verscheen Everetts nieuwe popuair-wetenschappelijke boek, Language.Theculturaltool(‘Taal. Het culturele instrument’), waarin hij zijn bezwaren tegen Chomsky uitlegt, een alternatieve kijk op het wezen van menselijke taal uiteenzet en en passant nog meer avonturen uit zijn leven als veldwerker vertelt.

Lees verder >>

Publiekssymposium: wie is de baas van de taal?

Als taal normen en regels heeft, wie bepaalt die dan? En wie handhaaft de orde? En op welke manier? Wie is er, kortom, de baas over de taal? Is dat bijvoorbeeld de overheid, zijn het deskundigen, of wordt de norm helemaal democratisch bepaald. Voor het Nederlands blijken de meeste regels (“zeg niet ‘hun hebben’ maar ‘zij hebben'”, “‘groter als’ is fout, ‘groter dan’ is goed”) in geen enkel officieel document te zijn vastgelegd. De Nederlandse Taalunie, het overheidsorgaan voor taalbeleid, heeft wel de spelling bij wet vastgelegd, maar niet de grammatica. Zou dat moeten veranderen? Zou iemand naar die regels willen luisteren? En hoe is dat in andere culturen georganiseerd?

Programma

 Het voorlopige programma is hier te vinden. U kunt zich hier aanmelden.

Datum, tijd, locatie

Datum: zaterdag 15 juni
Tijd: van 12.30 tot 17.15
Borrel: na afloop in het Atrium van het Academiegebouw
Locatie: Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 67-73, Leiden
Organisatoren: Marc van Oostendorp en Jaap de Jong
Sprekers: oa. Jan Renkema, Ilja Leonard Pfeijffer, Joop van der Horst

Universitair hoofddocent Nederlandse taalkunde, UvA Amsterdam. Deadline: 29 mei 2013

Faculteit der Geesteswetenschappen – Departement Neerlandistiek
Publicatiedatum: 14 mei 2013
Opleidingsniveau: Gepromoveerd
Salarisindicatie: €4.472 tot €5.979 bruto per maand
Sluitingsdatum: 28 mei 2013
Functieomvang: Voor 38 uur per week
Vacaturenummer: 13-155

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt u samenwerking met vooraanstaande onderzoekers binnen onderzoekinstituten die – mede door een multidisciplinaire benadering – internationaal hoog staan aangeschreven. Bovendien geeft u onderwijs in een dynamische omgeving waarin nieuwe onderwijsmethodieken worden ontwikkeld.

Lees verder >>

Proefschriftnieuws mei

Door Marten van der Meulen

Op 6 mei zal aan de Universiteit Nijmegen Kaoru Hayanopromoveren. Hoewel haar dissertatie, getiteld ‘Territories of knowledge in Japanese conversation’ zich vooral op het Japans richt, zijn de conclusies ook in een breder taalwetenschappelijk perspectief interessant. Het proefschrift, dat zich  richt op een aspect van sociale interactie dat ‘kennisbeheer’ genoemd kan worden, laat zien dat veel aspecten van taalgebruik en interactionele organisatie diepgaand worden beïnvloed door het feit dat gesprekspartners zich voordurend bezig houden met hoe kennis gedeeld en verdeeld is.
Zoals in Neder-l al eerder te lezen was, zal op 21 mei Judith Nobels promoveren aan de Universiteit Leiden. Haar proefschrift is onderdeel van het Brieven als Buit project van prof. dr. Marijke van der Wal. Dit proefschrift behandelt een aantal verschillende elementen van de 17e eeuwse taal vanuit een sociolinguistisch perspectief, en toont o.a. de belangrijke rol die gender en sociale klasse ook vroeger speelden in taalgebruik.
Een dag later (22 mei dus) is het weer raak voor de academische taalliefhebber: dan houdt in Utrecht professor Aylin Küntay haar oratie ter ere van de bekleding van de Prince Claus Chair. Haar oratie zal met name gaan over het feit dat de ontwikkeling van taal- en communicatievaardigheden bij kinderen een langdurig en kneedbaar proces is.

Prijs van de Limburgse Taalkunde 2013

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde looft eens per twee jaar een prijs uit voor de beste universitaire afstudeerscriptie (BA, MA of anderszins) op het gebied van de taalkunde of naamkunde van het Limburgs (of direct aangrenzende dialecten). Met deze prijs wil de vereniging het taalkundig onderzoek naar het Limburgs stimuleren.
De beste inzending wordt beloond met 500 euro en een aanbod tot publicatie van een samenvatting in het Jaarboek van de VLDN. De winnaar wordt bekend gemaakt op het congres van de VLDN, zaterdag 30 november 2013 te Tongeren.
Scripties moeten op papier en digitaal worden ingezonden. Ze dienen vergezeld te gaan van een kopie van een tentamenbriefje of een ander gedateerd bewijs van acceptatie; zie www.vldn.be voor het volledige reglement.

Lees verder >>

The Specificity of Language. A Workshop in Honour of Riny Huybregts

Date/time: June 28, 2013; 12:30-17:00
Location: Drift 25, Room 102, Utrecht [http://goo.gl/maps/7fiEs]
Contact: marc.van.oostendorp@meertens.knaw.nl

What are the properties setting the human language faculty apart from other cognitive capacities? Linguistic research of the past few decades have clarified many aspects of this issue, although many questions still remain to be answered.

 In this workshop, several aspects of the question will be discussed by a number of scholars who have one thing in common: they have worked together with Riny Huybregts, a linguist who has spent an active career in interpreting, explaining and expanding in particular Noam Chomsky’s views on these issues. After having worked in the Dutch universities in Utrecht, Tilburg and Leiden, Riny retired recently. This workshop is the way in which his former colleagues want to mark the occasion of his retirement.

Lees verder >>

De economische mens en de taalkundige mens

Door Marc van Oostendorp 

In het toonaangevende tijdschrift Language verschijnt binnenkort een opmerkelijk artikel over de relatie tussen taalkundige theorie en economische groei. Het artikel van de Engelse informaticus Geoffrey Sampson staat nu al op internet, het is slechts zes pagina’s lang en makkelijk te volgen.

Sampson wijst erop dat de economische theorieën over groei in tegenspraak zijn met het mensbeeld dat veel taalkundigen aanhangen. Economen moeten verklaren hoe het kan dat we in de afgelopen decennia wereldwijd almaar groei hebben gezien, ook in gebieden waar de bevolking toenam. Volgens de klassieke economie zou dat niet moeten kunnen: de groei wordt beperkt door de beschikbare grondstoffen, die eindig zijn en zeker bij bevolkingsgroei uitgeput raken.

De oplossing in de moderne economie is aan te nemen dat er een belangrijke grondstof is waarvoor die wet niet opgaat: ideeën.
Lees verder >>

Vacature: Juniorprofessur Niederländische Sprachwissenschaft

An der Universität Duisburg-Essen ist am Institut für Germanistik der Fakultät für Geisteswissenschaften zum 1. Oktober 2013 eine

Juniorprofessur (Bes.-Gr. W 1) für “Niederländische Sprachwissenschaft”

zu besetzen.

Voraussetzung für die Einstellung sind eine qualifizierte sprachwissenschaftliche Promotion im Fach Niederlandistik sowie ein aktuelles Forschungsprojekt in der niederländischen Sprachwissenschaft.
Lees verder >>

Pas verschenen: Honderd jaar taalwetenschap

Onlangs verscheen de bundel Honderd jaar taalwetenschap. Artikelen aangeboden aan Saskia Daalder bij haar afscheid van de Vrije Universiteit, onder redactie van Theo Janssen & Jan Noordegraaf. Het boek is een uitgave van de Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam & Nodus Publikationen, Münster (ISBN 978-90-8880-028-3 / 978-3-89323-771-5), en telt 170 pagina’s. De prijs is 17,50 euro (excl. verzendkosten).

Lees verder >>