Tag: taalkunde

Stagiairs gezocht voor taalkundig project


De Universiteit Utrecht is per direct op zoek naar stagair(e)s (BA of MA) voor het project The Uniformity of Linguistic Variation.
 
Geboden wordt een dynamische werkomgeving met veel aandacht voor je eigen onderzoek waarin je actief meewerkt aan en meedenkt over de verschillende praktische en wetenschappelijke aspecten van dit project. Je bouwt mee aan een database met onderzoeksgegevens waar je je eigen onderzoek op kunt baseren, maar waar vele wetenschappers na jou ook nog veel plezier aan zullen beleven.
Wie interesse heeft om in een actief onderzoeksteam mee te draaien en bij te dragen aan dit project, kan contact opnemen via de website van het project.

Bron: http://blog.hum.uu.nl/nederlands/2012/10/26/stageaires-gezocht-voor-een-taalkundig-project-bama/

Vacatures: postdoc- en promotie-plaatsen

4 Postdoctoral researchers and 4PhD positions, NWO-sponsored Horizon
project: ‘Knowledge and Culture’

The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) will be funding the Horizon research project ‘Knowledge and Culture’. This project will be carried out as a collaboration between the Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), the Leiden University Centre for Arts in Society (LUCAS), the Meertens Institute (KNAW), and the University of Amsterdam (UvA). Prof. dr Johan Rooryck at the Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) of the Faculty of Humanities at Leiden University will be coordinating the research project. For more information, please see the full description of the project at http://www.hum.leiden.edu/lucl/job-opportunities/vacancies-at-leiden-university.html

Lees verder >>

Dag van de Friese taalkunde 2012

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de vijfde Dag van de Friese taalkunde. Deze zal, evenals de vorige keren, weer een informeel karakter hebben. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen behorende tot de West-Germaanse taalfamilie.
Lees verder >>

Vacature: Doctor-Assistent Nederlands (50%) – Erasmushogeschool Brussel

Het departement Toegepaste Taalkunde van de Erasmushogeschool Brussel heeft een externe vacature (50%) voor doctor-assistent:
Vervaldatum: 24 augustus 2012
Vacaturenummer: TTK/2012/07
Ambt:
Doctor-Assistent
Volume ambt:
50 %
Aard tewerkstelling: statutaire {vacante betrekking}
Departement:
Toegepaste Taalkunde
Studiegebied:
Toegepaste Taalkunde
Opleiding:
bacheloropleiding toegepaste taalkunde, masteropleiding vertalen/tolken

Lees verder >>

Call: Dag van de Friese taalkunde 2012

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de vijfde Dag van de Friese taalkunde. Deze zal, evenals de vorige keren, weer een informeel karakter hebben. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen behorende tot de West-Germaanse taalfamilie.
Lees verder >>