Tag: taalkunde

Vacature docent Nederlandse taalkunde, Praag

Praag, Tsjechiё (deadline: 6 januari 2016)

De Karelsuniversiteit in Praag, Faculteit der Letteren, heeft een vacature op de afdeling  Neerlandistiek (Instituut van Germaanse studies).

Het gaat om een docent Nederlandse linguïstiek voor 20 uur per week.

Vereist zijn een voltooide masterstudie, een voltooid promotieonderzoek in de taalkundige richting (eventueel een de voltooiing naderende PhD-studie),een specialisatie op het gebied van de grammatica van het hedendaags Nederlands, publicaties op het betreffende vakgebied en ervaring in het geven van onderwijs. Kennis op het gebied van de vertaalwetenschap en vertaalvaardigheden (Nederlands-Tsjechisch) zijn een pre.

Lees verder >>

Verschenen: TNTL (131/3)


Onlangs verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 131 (2015), nr. 3. ISSN: 0040-7550. eISSN (online): 2212-0521.
Inhoud
Artikelen
Word Distributions in Dutch Tweets. A quantitative appraisal of the distinction between function and content words                
Hans van Halteren, Nelleke Oostdijk
Karel van de Woestijne, aristocraat, discomaan. De grammofoon en de constructie van een auteurspostuur  
Bram Lambrecht, Tom Willaert
Lezen in beweging. Over cinematografisch lezen           
Frank van Doeselaar

Lees verder >>

Verschenen: Nederlandse Taalkunde (20/2)


Pas verschenen: Nederlandse Taalkunde 20 (2015), nr. 2 (september). ISSN: 1384-5845. Online ISSN: 2352-1171
Inhoud:
Voorwoord
Ronny Boogaart
The acquisition of the Dutch discourse particle wel
Lotte Hogeweg; Richard van Gerrevink
Discussion of Robert S. Kirsner, Qualitative-quantitative Analyses of Dutch and Afrikaans Grammar and Lexicon
Ronny Boogaart; Ad Foolen

Verschenen: Over Taal (54/4)


Onlangs verschenen: Over Taal (2015), nr. 4. ISSN: 0774-2398
In de nieuwe aflevering van Over Taal, tijdschrift over taal, tekst en communicatie, onder meer het artikel ‘Dirk-De-Wachterigheid’ van Bert Cappelle, over de taal van ‘Vlaanderens bekendste psychiater’ Dirk De Wachter. “Iemand die een studie naar productieve woordvormingspatronen in het Nederlands zou willen verrichten, die zou in de verzamelde geschreven en gesproken uitingen van De Wachter meer dan voldoende illustratiemateriaal vinden voor wat men met de taal (in principe) allemaal kan doen. De neologismen die de bekende ‘verdrietdokter’ in zijn stichtende boodschappen graag op ons loslaat, zijn niet per se fout te noemen, want ze volgen de regels van de Nederlandse morfologie. Wel laten ze goed zien dat het aantal mogelijke woorden van het Nederlands vele malen groter is dan het aantal werkelijk bestaande woorden, en dat zijn er op zich al veel”, schrijft Cappelle.
Dit artikel is in zijn geheel te lezen via www.overtaal.be.

Lees verder >>

Colloquium over het Afrikaans


Van 22 tot en met 24 oktober 2015 organiseert het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika zijn tweede colloquium. Tijdens dit internationale congres worden twee uiteenlopende onderzoekslijnen uitgewerkt: ‘Afrikaanse literatuur in transnationaal perspectief’ en ‘Corpora en de studie van het Afrikaans’. Ze zullen parallel behandeld worden en zijn beide onderwerpen waar onder andere aan de Universiteit Gent intensief onderzoek naar verricht wordt.
Het colloquium begint op donderdagavond 22 oktober, en wordt op zaterdag 24 oktober afgesloten met een ronde tafel over de sociale, culturele en politieke betekenis van het Afrikaans in het Zuid-Afrika van 2015. Dat gesprek zal open staan voor het brede publiek en behalve de twee keynote sprekers, Gerhard Van Huyssteen (Noord-Wes Universiteit Potchefstroom) en Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit), zal ook prof. Ciraj Rassool van de Universiteit van de Westkaap daaraan deelnemen. De lezingen zijn gepland voor vrijdag 23 oktober.

Voor meer informatie over het programma en praktische zaken, zie: http://www.afrikaans.ugent.be/colloquium-2015/.

Programma DRONGO talenfestival bekend


Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september 2015 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht voor de vierde keer het DRONGO talenfestival plaats.
Dit ‘grootste talenfestival van Nederland en Vlaanderen’ is de plek om kennis te maken met de vele mogelijkheden van taal en meertaligheid. Van de beste manieren om snel een vreemde taal te leren tot tips en tricks voor meertalig opvoeden (inclusief kinder- en jongerenprogramma), een Business Meeting voor iedereen die klanten heeft die geen Nederlands spreken en de nieuwste ontwikkelingen in taaltechnologie. DRONGO talenfestival is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in taal en de functie van taal in het dagelijks leven.
Programma
Op het programma staan onder anderen Karsu, Akwasi, Stifstof, Dolores Leeuwin, Wytske Kenemans, Tommy Wieringa, Piter Wilkens, Zora de sprekende robot, Gaston Dorren, Rodaan al Galidi, Sander Terphuis, Mira Feticu, Van Dale Gouden Talenknobbel, Klein Dictee der Nederlandse taal en de Taalshow. 

Lees verder >>

Vacature: PhD Candidate “Identity constructions among Polish and ‘local’ youth in Limburg through language practices”


Maastricht University heeft een vacaturevoor een PhD Candidate “Identity constructions among Polish and ‘local’ youth in Limburg through language practices”:
Functiebeschrijving
Maastricht University has recently founded a new Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility(ITEM). ITEM is an initiative developed by the interfaculty Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE), in cooperation with the province of Limburg and the municipality of Maastricht as part of the “Limburg Knowledge/Axis” cooperation. Within the scope of MACIMIDE researchers of various UM faculties collaborate closely in the research fields of migration and development issues, citizenship, nationality and integration, international family relationships, European and international immigration law and right of asylum, work mobility, social security, tax law and pensions. The goal of ITEM is to increase cross-border mobility and to analyse the functioning of a regional labour market in the Maas-Rhine Euregion. ITEM aims to achieve these goals by means of research, consultancy, education, training and expert meetings.

Lees verder >>

Pas verschenen: Over Taal 54/3


Onlangs verschenen: Over Taal 54 (2015), nr. 3. ISSN: 0774-2398
In de nieuwe aflevering van Over Taal, tijdschrift over taal, tekst en communicatie, onder meer het artikel ‘Verwarring troef over taalvariatie in Vlaamse schoolhandboeken’ van Johan De Schrijver, docent Nederlands aan de subfaculteit Letteren van de KU Leuven, campus Brussel. “Vlaamse schoolboeken verspreiden nog verouderde opvattingen en vooral een inconsistente visie op taalvariatie. Daarmee weerspiegelen ze de algemene verwarring die de taalbeschrijving en het taal- en onderwijsbeleid blijven voeden”, betoogt De Schrijver.
Dit artikel is in zijn geheel te lezen via www.overtaal.be.
Verder in het nieuwe nummer:

Interview: Rudi Janssens: ‘Meertaligheid is niet noodzakelijk een negatief verhaal’ (door Bruno Comer)

Idioom & Co: Zeggen dat iets niet bestaat: bestaat daar een speciale constructie voor? (door Bert Cappelle)
Over hoe Vlamingen kunnen werkwoordreeksen doorbreken (door Lotte Hendriks) 
● en verder de vaste rubrieken Broodje taal, Taalwerk, Taalkronkels, Dossier, Te boek, Column en Quiz

Verschenen: TNTL 131/2


Onlangs verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 131 (2015), nr. 2. ISSN: 0040-7550. eISSN (online): 2212-0521.
Inhoud
Artikelen
Hoe zeer onze smaak van dien der oude Grieken verschilt. Neoclassicistische vertalingen en producties van Sophocles’ Antigone tijdens de negentiende eeuw             
Thomas Crombez
 
De historische roman in Nederland, 1790-1899. Waardering en numerieke en thematische ontwikkeling        
Toos Streng
 
Stoelen, manden, stenen. Objecten in de hedendaagse roman             
Ben De Bruyn, Pieter Verstraeten
 
‘Zulke literatuur is voor veel later komenden bestemd’. Piet Mondriaan als schrijver  
Janka Wagner

Lees verder >>

Vacature: Assistent Nederlandse Taalkunde Universiteit Wrocław

De Leerstoel voor de Nederlandse Filologie van de Universiteit van Wrocław in Polen zoekt een Assistent in het Departement van Nederlandse Taalkunde Nederlands vanaf 1 oktober 2015
Profiel
 • Het taalniveau van de ‘native speaker’ of ‘near native speaker’;
 • Universitair MA diploma of PhD in geesteswetenschappen op het gebied van taal- of letterkunde
 • Ervaring op het gebied van NVT op academisch niveau.

Geïnteresseerd?
De volgende documenten moeten niet later dan op 25 juni 2015 om 12:00 uur worden ingediend in het secretariaat van de Leerstoel voor de Nederlandse Filologie van de Universiteit van Wrocław:
Katedra Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
Polska
 • een sollicitatiebrief gericht aan de rector van de Universiteit van Wroclaw,
 • curriculum vitae,
 • persoonlijk informatieformulier,
 • een schriftelijke presentatie van de onderwijservaring van de kandidaat, evenals andere prestaties op het gebied van organisatie van het onderwijs en populariseren van kennis van het Nederlandstalige gebied,
 • plannen voor een wetenschappelijke ontwikkeling,
 • een syllabus van de cursus Nederlandse taalverwerving (30 lesuren)
 • een lijst van publicaties, beschrijving van de onderwijservaring, alsmede andere prestaties op het gebied van de organisatie van het academische leven en de popularisering van wetenschap,
 • een kopie van het MA- of PhD-certificaat,
 • ten minste een aanbevelingsbrief met betrekking tot het onderwijs en organisatorische ervaring van de kandidaat, door een academische medewerker met een habilitatie of door een hoogleraar op het gebied van de Nederlandse taal, literatuur of cultuur.
Meer informatie nodig? Neem contact op met Dr. Jacek Karpiński (jacek.karpinski@uni.wroc.pl) en/of Doc. Dr. Bolesław Rajman (rajman@uni.wroc.pl)

Oproep voor Lezingen/Oproep vir Referate Internationaal Congres Gents Colloquium over het Afrikaans

22-24 oktober 2015


Inleiding

Tijdens dit internationale congres, georganiseerd door het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika, worden twee uiteenlopende onderzoekslijnen uitgewerkt, zoals uiteengezet in de samenvattingen hieronder. Ze zullen parallel behandeld worden en verwijzen beide naar innovatief navorsingswerk waarmee men onder andere aan de Universiteit Gent druk bezig is.

Het colloquium begint op donderdagavond 22 oktober, en wordt op zaterdag 24 oktober afgesloten met een ronde tafel over de sociale, culturele en politieke betekenis van het Afrikaans in het Zuid-Afrika van 2015. Dat gesprek zal open staan voor het brede publiek en behalve de twee keynote sprekers zal ook prof. Ciraj Rassool van de Universiteit van de Westkaap daaraan deelnemen. De lezingen zijn gepland voor vrijdag 23 oktober.

Deelnemers worden uitgenodigd abstracts (in Afrikaans of Nederlands) van maximum 300 woorden in te dienen vόόr 1 juli 2015 (afrikaans@ugent.be). Gelieve daarbij aan te geven of uw abstract aansluit bij het letterkundige of taalkundige deel.

Lees verder >>

Dag van de Friese taalkunde 2015

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de zevende Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren.
Wanneer:       vrijdag 23 oktober 2015
Waar:              de locatie wordt later bekend gemaakt
De lezingen duren 30 minuten (20 minuten lezing plus 10 minuten discussie).
Wij roepen iedereen op, zich aan te melden voor een lezing. Stuur – graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op woensdag 1 juli – een abstract van een halve A4 met naam en adres naar Willem Visser (secretaris van het Wurkferbân):
wvisser@fryske-akademy.nl
Of met de gewone post naar:
Fryske Akademy,
Taalkundich Wurkferbân,
Postbus 54,

8900 AB  Ljouwert/Leeuwarden.

Docentontwikkelteam Taalkunde in het voortgezet onderwijs

Door de Radboud Docenten Academie worden in het academisch jaar 2015-2016 enkele Docentontwikkelteams (DOTs) georganiseerd. In zo’n DOT werken docenten onder aansturing van een of twee projectleiders samen aan het oplossen van een gedeeld vraagstuk uit hun eigen onderwijspraktijk, of wordt er nieuw lesmateriaal voor de eigen school ontwikkeld. Voor het schoolvak Nederlands gaat er per september onder andere een DOT Taalkunde in het voortgezet onderwijs van start, onder leiding van Peter-Arno Coppen en Peter de Swart. Inschrijven voor deze DOT kan tot 30 juni 2015. Zie hier voor meer informatie.

Verschenen: TNTL 131/1


Onlangs verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 131 (2015), nr. 1. ISSN: 0040-7550. eISSN (online): 2212-0521.
Inhoud
Artikelen
Josse Bade: auteur van Dit is der zotten ende der narren scip (1500)    
Theo A.J.M. Janssen, Ann Marynissen
De dichter en de vos: Willem en Reynaert         
Roel Zemel
Boekenkeuze en motieven van hedendaagse leesclubs in Nederland
Marjolein van Herten
Gosro, Saadi en soefisme als cultuurtekst. Een intertekstuele lectuur van Portretten en een oude droom van Kader Abdolah             
Ewa Dynarowicz

Lees verder >>

Oproep: beste masterscriptie / artikel / dissertatie Nederlandse taalkunde

Oproep tot het doen van voorstellen voor bekroning van de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse taalkunde 2013 en 2014

1. Te beginnen met het academische jaar 2014-2015 reikt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde jaarlijks drie prijzen uit: voor de beste masterscriptie, het beste academische artikel en de beste dissertatie. Deze ‘Academische jaarprijzen’ worden alternerend uitgereikt voor publicaties op het gebied van de Nederlandse taalkunde en de Nederlandstalige of Afrikaanse letterkunde, historisch of modern, te beginnen met de Nederlandse taalkunde. De te bekronen publicatie is bij voorkeur gesteld in het Nederlands, Afrikaans of het Engels, maar ook Duits- of Franstalige publicaties kunnen voor bekroning in aanmerking komen. 

2. Hiertoe is door het bestuur van de Maatschappij een ‘Commissie Academische jaarprijzen’ ingesteld, bestaande uit twee letterkundigen en twee taalkundigen, die in samenspraak met het bestuur van de MNL iedere vier jaar een nieuwe Commissie van voordracht samenstelt.

Lees verder >>

Verschenen: Internationale Neerlandistiek 53/1


Verschenen: Internationale Neerlandistiek 53 (2015), nr. 1 (januari). Amsterdam University Press / Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. ISSN: 1876-9071, Online ISSN: 2214-5729.
Inhoud
Voorwoord
Marijke Meijer Drees
Postulêre werkwoorde as progressiewe merkers in Afrikaans en Nederlands
Adri Breed; Frank Brisard
Intertekstualiteit als positioneringsstrategie
Ewa Dynarowicz
Opinie
Lut Missinne
Boekbesprekingen
Het hele tijdschrift is beschikbaar in open access.

Stage over tweetaligheid bij Fries-Nederlandse kinderen


Gezocht: stagiair voor het project ‘Cognitive effects and the character of Frisian-Dutch bilingualism among Frisian children’
Fryske Akademy
Evelyn Bosma & Eric Hoekstra
Universiteit Utrecht
Marjo van Koppen & Elma Blom
Het project
Deze studie onderzoekt de relatie tussen taal en cognitieve ontwikkeling bij Fries-Nederlandse tweetalige kinderen in de provincie Fryslân. Ben jij geïnteresseerd in tweetaligheid, taalverwerving en/of de Friese taal? De Fryske Akademy en de Universiteit Utrecht zijn op zoek naar een stagiair die wil helpen met het in kaart brengen van morfologische en syntactische variatie bij Fries-Nederlandse tweetalige kinderen van vijf en zes jaar oud. Het gaat om het classificeren van nominale meervouden en voltooide deelwoorden die de kinderen produceren in de Nederlandse en Friese versie van de Taaltoets Alle Kinderen (TAK). Daarnaast is het mogelijk om te helpen met het onderzoek naar werkwoordsclusters in de narratieven van de kinderen.
De stage betreft een samenwerking tussen de Fryske Akademy en de Universiteit Utrecht. De stage zal uitgevoerd worden op de Universiteit Utrecht onder begeleiding van Marjo van Koppen en aangestuurd worden vanuit de Fryske Akademy door Evelyn Bosma.

Lees verder >>

GLIMS workshop over ditransitieve constructies, Gent, 24 februari


Op dinsdagmiddag 24 februari 2015 organiseert de onderzoeksgroep GLIMS van de Universiteit Gent een informele workshop over variatie en verandering in datieve en ditransitieve constructies. Op het programma staan zes lezingen waarin sprekers van binnen en buiten de UGent hun work-in-progress presenteren op het gebied van taalvariatie en verandering in de ditransitieve en/of prepositioneel-datieve constructies van verscheidene Germaanse talen, waaronder het Nederlands. Tussen de verschillende lezingen is er ruime gelegenheid tot discussie.

Het evenement vindt plaats in het hoofdgebouw van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, in de Grote Vergaderzaal (derde verdieping, lokaal 130.007). Alle belangstellenden zijn van harte welkom: deelname aan het evenement is gratis, maar met het oog op een vlotte organisatie vragen we om vooraf in te schrijven via e-mail (timothy.colleman@UGent.be), liefst voor vrijdag 20 februari.

Lees verder >>

Stageplaats op Meertens Instituut: Taal en getal

Taal en Getal is een deelproject van het NWO Horizon project Knowledge and Culture. In dit deelproject wordt onderzocht hoe het cognitieve getalssysteem wordt uitgedrukt in de verschillende talen van de wereld. Eén van de doelen van het project is het maken van een typologische database van de morfosyntaxis van telwoordsystemen.

Recent onderzoek laat zien dat het aangeboren niet-talige cognitieve getalssysteem uit twee deelsystemen bestaat, een exact systeem voor aantallen van 1-4 (het zogenaamde Object Tracking System) en een niet-exact systeem voor aantallen vanaf 4 (het zogenaamde Approximative Number System). Volgens sommige studies speelt taal een cruciale rol in de integratie van deze twee deelsystemen (Spelke 2011). Er bestaat tot op heden echter nog geen systematisch onderzoek naar de linguistische eigenschappen van numerieke expressies. Een typologische database van de morfosyntactische eigenschappen van telwoorden is nodig om de variatie en grenzen aan variatie in numerieke expressies te kunnen onderzoeken.
Lees verder >>

Taalkundigen: nerds, ontdekkingsreizigers, bruggenbouwers en Noam Chomsky

Door Marc van Oostendorp

Medici zijn in populaire films en boeken onveranderlijk helden of schurken. Ze redden de mensheid of toch op zijn minst het zielige kleine meisje, of ze leiden ons allen naar de ondergang of doen toch op zijn minst sadistische dingen met degene die toevallig in hun klauwen komt. Medicijnen zijn een heftig vak.

En taalwetenschap? Omdat ik woensdagavond de film My fair lady zou inleiden voor de taalkundefilmclub van de Universiteit Leiden ben ik dat de afgelopen weken eens nagegaan. Professor Higgins in die film is vermoedelijk de bekendste filmtaalkundige ooit, en hij verenigt de meeste karakteristieken van de taalwetenschapper in de film.
Er zijn er denk ik vier.
Lees verder >>

Verschenen: Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases, Volume 1 &2


In februari 2015 verschijnen twee nieuwe delen van Syntax of Dutch, het zevendelige naslagwerk dat zich richt op één enkel kernaspect van de Nederlandse grammatica: de syntaxis (de leer van de zinsbouw en woordgroepen).
Tot dusver verschenen vier delen. De eerste twee behandelen de zelfstandig naamwoorden en zelfstandignaamwoordgroepen, het derde deel behandelt de bijvoeglijk naamwoorden en bijvoeglijk naamwoordgroepen, en het vierde deel gaat over voorzetsels en voorzetselgroepen. Nu verschijnen de eerste delen twee delen over werkwoorden en werkwoordgroepen, geschreven door Hans Broekhuis, Norbert Corver en Riet Vos. In april 2016 volgt nog een derde deel over dit onderwerp.
Hieronder volgt de (Engelstalige) aankondiging:
Hans Broekhuis, Norbert Corver & Riet Vos. Syntax of Dutch. Verbs and Verb Phrases, Volume 1 & 2. Amsterdam University Press
The Syntax of Dutch presents a synthesis of the currently available syntactic knowledge of Dutch. It is primarily concerned with language description and not with linguistic theory, and provides support to all researchers interested in matters relating to the syntax of Dutch, including advanced students of language and linguistics.
So far four volumes have appeared On Nouns, adjectives and adposition. On February, 17, 2015, the series is supplemented by two volumes: a third volume will follow in April 2016, which will conclude the series (at least for the moment). The new volumes on verbs are organized in a similar way as the previously released volumes. Volume 1 opens with a general introduction to verbs, including a review of various verb classifications and discussions on inflection, tense, mood, modality and aspect. This is followed by a comprehensive discussion of complementation (argument structure and verb frame alternations). Volume 2 continues the discussion of complementation, but is more specifically focused on clausal complements: the reader will find detailed discussions of finite and infinitival argument clauses, complex verb constructions and verb clustering. Volume 3 concludes the discussion with a description of adverbial modification and the overall structure of clauses in relation to word order (e.g., verb placement, wh-movement. extraposition phenomena, scrambling, etc.).

Lees verder >>

Pas verschenen: Taal en Tongval (Vol. 66, no. 1 & 2)


Er zijn twee nieuwe nummers verschenen van Taal & Tongval, wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen. Dit zijn de eerste nummers van het tijdschrift die verschijnen via het online platform IngentaConnect. Wie geïnteresseerd is om bij nieuwe publicaties een bericht te ontvangen, kan zich aanmelden via http://www.ingentaconnect.com/content/aup/tet(en doorklikken naar ‘receive new issue alert’).
Inhoud:
Taal en Tongval (ISSN: 0039-8691); Volume 66, No. 2; 14 December 2014
1.      CIJNS en TIJNS, één belasting twee termen
van Reenen, Pieter
2.      Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvarieteiten
van der Sijs, Nicoline
3.      Regiolect verankerd
Wilting, Max; van Hout, Roeland; Swanenberg, Jos
4.      Boekbesprekingen

Taal en Tongval (ISSN: 0039-8691); Volume 66, No. 1; 12 December 2014
1.      Dialect contact and the speed of Jespersens cycle in Middle Low German
Breitbarth, Anne
2.      Wandel und Variation in der Morphosyntax der schweizerdeutschen Dialekte
Glaser, Elvira
3.      Conservative and innovative dialect areas
Schwarz, Christian

CfP: Niederlandistisches Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium


Call for Papers

Niederlandistisches Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium, Universität zu Köln, 6 & 7 oktober 2015

Op 6 en 7 oktober 2015 vindt het Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium van de Duitstalige Neerlandistiek aan de Universität zu Köln plaats. Het colloquium biedt universitaire neerlandici binnen het Duitse taalgebied de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren aan collega’s taal- en letterkunde van een Duitstalige, Nederlandse of Vlaamse universiteit.

De deelnemers wordt gevraagd een deel van hun onderzoek te presenteren als een lezing van 30 min. Voor nieuwe onderzoeksprojecten is er desgewenst de mogelijkheid tot een posterpresentatie.

U kunt zich aanmelden tot 15 april. Stuurt u hiervoor een abstract naar doha-2015@uni-koeln.de. Het aanmeldingsformulier kunt u hier online invullen: http://www.niederlandistik.uni-koeln.de/doha.html. Na uw aanmelding ontvangt u verdere informatie.