Tag: taa

Ik heb dat ik naar huis wil

Door Marc van Oostendorp

Gisteren begaf ik mij tijdens een lange treinreis weer eens temidden van de inheemse stam waar ik nu al meer dan 45 jaar dagelijks veldwerk doe: de Nederlandse.

Twee jonge vrouwen hadden plaatsgenomen zoals modern mensen in de trein gaan zitten als ze met de trein reizen: schuin tegenover elkaar in een vierzitter, zodat ze urenlang hun stem moesten verheffen om lichamelijk maar niet te nabij te hoeven zijn.
Zelden heb ik zo vaak ‘ik heb’ horen zeggen in de loop van tweeëneenhalf uur.

Lees verder >>