Tag: Symposium

5 november: Op je woorden letten – 200 jaar Matthias de Vries

Op 9 november 2020 is het precies tweehonderd jaar geleden dat de Nederlandse taal- en letterkundige Matthias de Vries werd geboren. Daarom viert het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) in 2020 het Matthias de Vriesjaar. Om dit gedenkjaar af te sluiten organiseert het INT op 5 november het online symposium ‘Op je woorden letten’, met diverse lezingen over Matthias de Vries en de lexicografie in het algemeen, en een boekpresentatie.
 
Het symposium begint om 13.30 en is online bij te wonen via Zoom (meeting ID: 872 8743 3138, passcode: 597439) of te volgen via de livestream op de Facebookpagina van het instituut.

Lees verder >>

Uitnodiging voor een Hendrik Tollens-symposium

toll003_p02Op 21 oktober 2016 is het 160 jaar geleden dat Hendrik Tollens (1780-1856) overleed. In zijn tijd gold de rijmende verfhandelaar als de ongekroonde dichter des vaderlands, maar na zijn dood stootten Conrad Busken Huet en de Tachtigers hem van zijn voetstuk. De laatste jaren lijkt er sprake van een herwaardering van zijn auteurschap. Lotte Jensen en Rick Honings stelden daarom een themanummer van De Negentiende Eeuw samen, waarin zij ‘Nieuwe Perspectieven op Hendrik Tollens’ presenteren. Het tijdschrift wordt op 21 oktober, tijdens een Hendrik Tollens-symposium, gepresenteerd.

U bent van harte uitgenodigd om dit Tollens-evenement bij te wonen. De toegang is gratis, maar u dient zich voor 15 oktober aan te melden door een e-mail te sturen aan Lotte Jensen: l.jensen@let.ru.nl

Datum: Vrijdag 21 oktober 2016 | Plaats: UB Leiden, Vossius-zaal | Tijd: 14.30-17.00 uur Lees verder >>

Symposium Autonomie en/of barmhartigheid – Medische beslissingen rond het levenseinde in romans en films


Op donderdag 28 januari 2015 organiseren het VU medisch centrum en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit een symposium over medische beslissingen rond het levenseinde. Tijdens het symposium staat de wijze centraal waarop romans, speelfilms en andere vormen van kunst reflecteren op dit onderwerp.
In de ochtend zijn er plenaire lezingen van, onder anderen, Bert Keizer en Kristien Hemmerechts. ‘s Middags zijn er workshops over uiteenlopende thema’s als psychiatrie, levensmoeheid en het levenseinde bij kinderen. Alle workshops worden gegeven door een medicus en een bekende schrijver, onder wie Ronald Giphart en Abdelkader Benali.
Meer informatie en inschrijven
Meer informatie over het symposium is te vinden in de folder (pdf). Inschrijven kan via de website van het VUmc

Jan Campertsymposium 2015: “Elke dag moederdag”

Op vrijdag 13 november 2015 organiseert de Jan Campertstichting, in samenwerking met het Letterkundig Museum, haar jaarlijks symposium. Dit keer is het thema Elke dag moederdag! Schrijvers en dichters over moeder.
Aanleiding voor het thema zijn de vele romans waarin schrijvers hun moeder de hoofdrol geven – recentelijk bijvoorbeeld Maarten ’t Hart in Magdalena en Adriaan van Dis in Ik kom terug. Deze en andere schrijvers komen op het symposium aan het woord, evenals wetenschappers als Maaike Meijer en Jan de Roder.
Voor meer informatie en het complete programma, zie de website van de Jan Campertstichting.

Praktische informatie
Datum: Vrijdag 13 november 2015
Locatie: Letterkundig Museum, Den Haag
Inschrijfgeld: € 39, inclusief lunch en borrel; Vrienden Jan Campert-Stichting en studenten € 29

Inschrijven: door overmaking van het inschrijfgeld vóór 15 november op nummer NL54INGB0000536331 (BIC INGBNL2A)  van de Jan Campert-Stichting, Den Haag o.v.v. ‘moeder’.

Symposium Vestdijk en de film

Op 14 november 2015 vindt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam het symposium Vestdijk en de film plaats. Diverse sprekers komen aan het woord over de verhouding tussen de roman en de media.
Simon Vestdijk heeft zich regelmatig uitgelaten over de relatie tussen roman en film. Zo zei hij in 1966 in een interview dat ‘de roman in belangrijke mate bepaald wordt door andere media, in het bijzonder door film en televisie.’ Hij pleitte ervoor dat de roman vooral factoren zou accentueren die door andere media niet konden worden bestreken. Dit noemde hij het ‘lyrisch beginsel’: door het accent te leggen op wat zo eigen is aan de roman, zou deze niet bedreigd worden door andere media, maar zou een nieuw evenwicht kunnen ontstaan. Op het symposium wordt onder meer ingegaan op de vraag of dit evenwicht al is bereikt. Verder komen enkele regisseurs aan het woord en worden fragmenten van verfilmingen van Vestdijks boeken vertoond.
Meer informatie
Voor de flyer met het programma van het symposium, zie: http://vestdijk.com/symposium-vestdijk-en-de-film/. Verder verschijnt op 9 oktober in de Vestdijkkroniek126 een voorbeschouwing op het symposium.
Datum: zaterdag 14 november 2015
Locatie: Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam, Theater van het woord
Toegang: gratis voor leden van de Vestdijkkring, € 5 voor OBA-leden en studenten, € 10 voor overige belangstellenden

18 juni 2015: Frans Kellendonk en de andersheid

Lokatie: Universiteit Leiden, Universiteitsbibliotheek, Witte singel 26-27, Vossiuszaal, 2e etage.
     
Frans Kellendonk (1951-1990) is de auteur van een klein oeuvre van grote betekenis. In romans als Mystiek Lichaam, novellen als De Nietsnut, en in essays over Vondel of Henry James liet hij zien niet alleen een fabelachtig stilist te zijn, maar vooral iemand die ons veel te vertellen heeft. Steeds gaat het Kellendonk om de vraag hoe we ons dienen te verhouden tot de ‘ander’: of de ander nu God is, een Egyptische schoonmaker of een travestiet in Birmingham: ‘Liefde is de ander als subject erkennen, maar dat niet alleen, het is ook de ander zijn voorzover onze eigen subjectiviteit ons dit toestaat. Moraal is het geheel van strategische wegen leidend tot dit doel’, schreef Kellendonk op zijn 22ste in een van zijn onlangs verschenen Brieven. Wat betekent dit voor de liefde, maar ook voor de gemeenschap en voor kunst? 

Op donderdag 18 juni zullen neerlandici en literatuurwetenschappers zich gezamenlijk buigen over die vragen op een symposium over het oeuvre van Kellendonk. Deelname is gratis, voor leraren kan deze dag gelden als een nascholingsdag.
  

Lees verder >>

Taalsymposium: Taal in een multiculturele samenleving


Op woensdag 20 mei 2015 organiseren Avans Hogeschool en Hogeschooltaal het symposium Taal in een multiculturele samenleving. Bestuurders, taalwetenschappers, docenten en ervaringsdeskundigen zullen met elkaar in gesprek gaan over taaldiversiteit. Daarbij staat het belang van een goede beheersing van het Nederlands om succesvol te kunnen zijn in loopbaan en samenleving centraal.
De sprekers zullen ingaan op actuele thema’s die de opleiders van studenten in het middelbaar en hoger onderwijs bezighouden: het economisch belang van een goede taalbeheersing; de zorgen in de politiek over de kwaliteit van het onderwijs in het Nederlands; niveaubepaling en toetsing; de positie van de anderstaligen in een Europees kader en de dreigende verwaarlozing van het Nederlands onder de druk van Engels als instructietaal.

Lees verder >>

Jonge Oudgermanisten: bestaan die eigenlijk wel?

Stel je voor: je bent een jonge MA-student die zich wil specialiseren in de oorsprong van het middelnederlandse voegwoord. Je bent ambitieus, getalenteerd en je hebt vakken in de belangrijkste Oudgermaanse talen gevolgd. Oudengels met hordes kirrende Tolkien-fans. Gotisch met luidruchtige studenten Vergelijkende Taalwetenschap. Oudhoogduits en Oudijslands bij de enthousiast gesticulerende emeritus-professor. Nu bereid je je voor op je meesterproef en wil je je oriënteren op een toekomst in de wetenschap. Wat doe je dan? Hoe kom je in contact met andere jonge onderzoekers en met de oude rotten in het vak?
           
Maar, zal je je afvragen, bestaan die studenten die zich interesseren in de Oudgermaanse talen eigenlijk wel? Welke economisch gemotiveerde twintiger volgt er nu in vredesnaam colleges Gotisch of Oudhoogduits? Gaat het niet per definitie om slechts een handjevol studenten? Gelukkig kunnen we je vertellen dat deze studenten weldegelijk bestaan. Wellicht geholpen door populaire fantasyliteratuur zoals The Hobbit en populaire tv-series zoals Game of Thrones en Vikings, zitten de colleges Oudengels, Oudijslands en Gotisch al jaren overvol. Een redelijk aantal van deze studenten overweegt een toekomst in de wetenschap. 

Lees verder >>

Symposium: Digitale historische kranten als ‘big data’ – Methoden en technieken van wetenschappers


Dinsdag 24 maart 2015 organiseert de Koninklijke Bibliotheek (KB) een symposium over het gebruik van gedigitaliseerde kranten in Digital Humanities, geesteswetenschappelijk onderzoek met een computationele insteek. Verschillende onderzoekers presenteren hun tools en projecten.
Digital Humanities
De digitale geesteswetenschappen zijn sterk in opmars. Massadigitalisering van historische teksten heeft de weg vrijgemaakt voor nieuwe, digitale onderzoeksmethoden. Omvangrijke verzamelingen digitale teksten lenen zich bijvoorbeeld voor allerhande vormen van distant reading of text mining. De KB heeft een belangrijk aandeel geleverd in de digitalisering van historische kranten. De data stelt zij ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Tijdens dit symposium presenteren wetenschappers de Digital Humanities-projecten die zij uitvoeren met de historische kranten van de KB als basis.

Lees verder >>

Luid zingend op een ijsschots de zomer tegemoet

De toekomst van de Geesteswetenschappen

Uitnodiging Symposium op 1 april
Graag nodigen wij u uit voor een informeel symposium over de toekomst van de geesteswetenschappen en het geestewetenschappelijke onderzoek en onderwijs op het Meertens Instituut te Amsterdam. Het symposium wordt georganiseerd door het Meertens Instituut en NTC van de Radboud Universiteit, en vindt plaats op 1 april – op die dag wordt Nicoline van der Sijs 60 jaar en dat is een mooie aanleiding voor een symposium.

Tijdens het symposium krijgen jonge Nijmeegse en Amsterdamse onderzoekers de gelegenheid in maximaal tien minuten hun toekomstvisie of toekomstwens te verwoorden – dat kan gaan over de toekomst van de geesteswetenschappen in het algemeen, van hun eigen onderzoek, van het onderzoek of onderwijs binnen hun discipline, of over de vraag hoe de Nederlandse taal of literatuur er in de toekomst uit gaan zien. Daarna zullen enkele senioronderzoekers hun toekomstvisie uiteen zetten. Vervolgens zal een panel met de sprekers en met het publiek in discussie gaan.
Lees verder >>

InterScience De Jonge Akademie: Conflict en oplossingen

De Jonge Akademie organiseert een serie symposia waarbij een onderwerp vanuit verschillende disciplines wordt belicht. Tijdens de bijeenkomsten geven alfa-, bèta- en gammawetenschappers én kunstenaars hun visie op een actueel thema. De symposia hebben als doel om de meerwaarde van een interdisciplinaire benadering te laten zien.

Het thema van de eerste bijeenkomst is: Conflict en oplossingen.


19 December 2014: Historical sociolinguistics: (inter)national perspectives


Op 19 december 2014 zal Marijke van der Wal, hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands aan de Universiteit Leiden, haar afscheidscollege geven. Voorafgaand daaraan organiseren het Leiden University Centre for Linguistics en de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur het afscheidssymposium ‘Historical sociolinguistics: (inter)national perspectives’.
Programma
13.30 Terttu Nevalainen (University of Helsinki)
Historical Sociolinguistics on the North Sea Littoral
14.00 Ingrid Tieken-Boon van Ostade (Universiteit Leiden)
“Ik wacht nog op een mooie dag om naar Kew te gaan”: Belle van Zuylen’s English
14.30 Wim Vandenbussche (Vrije Universiteit Brussel)
Colouring “white spots in language history”: The Importance of Letters as Loot for the Historiography of Dutch
Locatie
Het symposium vindt plaats in het Klein Auditorium van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden (Rapenburg 67-73).
Contact
Als u erbij wilt zijn, kunt u zich aanmelden bij Gijsbert Rutten via g.j.rutten@hum.leidenuniv.nl.

Campertsymposium: kinder- en jeugdliteratuur


Het jaarlijkse symposium van de Jan Campert-Stichting vindt plaats in het Letterkundig Museum op vrijdag 21 november. Het is dit jaar gewijd aan kinder- en jeugdliteratuur. Vijf klassieke boeken uit de periode 1950-1990 staan centraal: Jip en Janneke (1953), Brief voor de koning (1962), De kleine kapitein (1971), Krassen in het tafelblad (1979) en De eikelvreters (1989). Wat is de betekenis van deze boeken? In welke traditie staan ze? Hebben zij invloed gehad? Wat betekenen ze voor de huidige generatie kinderboekenschrijvers?
Lezingen, interviews en persoonlijke columns geven antwoorden op deze vragen. Met medewerking van onder andere: Herman Koch, Els Pelgrom, Floortje Zwigtman, Eva Rovers, Harry Bekkering, Hedy d’Ancona, Pieter Verhoeff, Joke Linders, Anna Woltz, Simon van der Geest, Sjoerd Kuyper, Helma van Lierop, Annemarie Terhell, Bregje Boonstra en Pjotr van Lenteren. 
Locatie: Letterkundig Museum
Datum:  21 november 2014
Tijd: 10:30-17:00 uur
Toegang: € 35,- inclusief lunch en borrel; Vrienden Jan Campert-Stichting en studenten € 27,-
Inschrijven kan door overmaking van het inschrijfgeld vóór 14 november op onderstaand rekeningnummer van de Jan Campert-Stichting, Den Haag o.v.v. 5KK: IBAN NL54INGB0000536331 | BIC INGBNL2A.

Symposium Ontworteling: de schrijver als nomade


Op dinsdag 18 november 2014 organiseert het Departement Filosofie & Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht het symposium Ontworteling: de schrijver als nomade. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: Wat is identiteit? Is ontworteling vrijheid, of lot, of beide? In het verlengde hiervan liggen andere vragen van levensbeschouwelijke en filosofische aard: naar de verwerking van onrecht en gemis, naar het gewicht van individuele keuzes.
Sprekers
De aanpak van het symposium is multidisciplinair: neerlandici, religiewetenschappers, literatuurwetenschappers, filosofen en auteurs komen aan het woord. 

Lees verder >>

Symposium Rushing to Revolution? Open Access Models for Humanities Journals


Op 17 oktober 2014 organiseren TS: tijdschrift voor tijdschriftstudies en de UB Utrecht een symposium over Open Access in de geesteswetenschappen. Hieronder volgt de Engelstalige aankondiging van het symposium. Meer informatie over het complete programma is te vinden op www.uu.nl/rushingtorevolution.
Symposium – 17th of October 2014, Utrecht, The Netherlands
Rushing to Revolution?
Open Access Models for Humanities Journals
Up to this moment, there is no satisfying business model for Open Access journals within the Humanities. Yet, there is no turning back especially now the call for Open Access is strongly supported by politicians and funders. Is it possible to keep existing journals afloat in an Open Access world? Or do we need to make more radical choices by reforming publication culture and journal formats in the Humanities?

Lees verder >>

Colloquium ‘Het liederenhandschrift Berlijn 190′ (11 dec. 2013)

Het liederenhandschrift uit circa 1480, dat in de Berlijnse Staatsbibliothek wordt bewaard onder signatuur Ms. germ. oct. 190 (kortweg Berlijn 190), is een belangrijke voor de studie van het laatmiddeleeuwse geestelijke lied in de Lage Landen. Het rijke en gevarieerde repertoire biedt een prachtige blik op de Middelnederlandse en Latijnse (berijmde) teksten en muziek uit het religieuze leven in de late middeleeuwen, met het kerstfeest en de verering van Maria als belangrijke thema’s. De muzikale variëteit is opvallend groot: van organum-achtige stukken met de typische stemvoering van de twaalfde eeuw tot jongere werken in de stijl van de ars nova.

In december verschijnt een complete editie van deze bron:
Het liederenhandschrift Berlijn 190. Hs. Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, germ. oct. 190. Kritisch uitgegeven door Thom Mertens en Dieuwke E. van der Poel (eindredactie), Gisela Gerritsen-Geywitz, Koen Goudriaan, Hermina Joldersma, Ike de Loos (†) en Johan Oosterman, m.m.v. Amand Berteloot. Hilversum, Verloren, 2013.  Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, deel 12

Ter gelegenheid van de boekpresentatie organiseren het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON, Utrecht), het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag en de Commissie Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden een colloquium. De lezingen tijdens het colloquium zullen het handschrift en de liederen vanuit verschillende invalshoeken belichten en het ensemble Trigon zal liederen uit dit handschrift ten gehore brengen.

Universiteitsbibliotheek Utrecht Binnenstad (zaal: Eetkamer)

Programma

15.00 uur  ontvangst en welkom prof. dr. Paul Wackers (Universiteit Utrecht)
15.15        prof. dr. Frits van Oostrom (universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht)
15.35         prof. dr. Karl Kügle (hoogleraar Muziekwetenschap, Utrecht)
15.55         dr. Dick Wursten
16.15         Trigon zingt liederen uit het handschrift
16.30         theepauze
16.45         dr. Dieuwke van der Poel (namens de editeurs)
17.00        Trigon zingt liederen uit het handschrift
17.15        aanbieding van het eerste exemplaar van de editie aan dr. Fons van Buuren
Borrel

Deelname is gratis, maar u wordt wel verzocht u komt te melden, per mail bij Dieuwke van der Poel (d.e.vanderpoel@uu.nl)

Zie ook hier

Symposium over Miniatuurkunst in de Noordelijke Nederlanden


Vrijdag 11 oktober in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag: het mini-symposium ‘Miniatuurwerk: Lopend onderzoek naar miniatuurkunst in de Noordelijke Nederlanden’. Tijd: 13.30-18.00 uur.
Programma
13.30-13.45 uur                Ed van der Vlist: welkom en introductie
13.45-14.15 uur                Miranda Bloem: ‘Zweders en Otto’s: de werkverdeling in het brevier van Arnold van Egmond’
14.15-14.45 uur                Renée Joosse: ‘Anthonis Rogiersz. uten Broec en/of de Meester van de Bostonse Stad Gods’
14.45-15.15 uur                Klara Broekhuijsen: ‘De verbeelding van Alexander de Grote in vijftiende-eeuwse Noord-Nederlandse Historiebijbels’
15.15-15.30 uur                theepauze
15.30-16.00 uur                Rob Dückers: ‘Boekverluchting in het Gelders Overkwartier en de aangrenzende Nederrijn’
16.00-16.30 uur                Anne S. Korteweg: ‘24 jaar na de Golden Age of Dutch Manuscript Painting: de stand van wetenschap’
16.30-17.00 uur                Sanne de Vries: ‘De handschriftelijke overlevering van de Gregoriusmis boven de Moerdijk’
17.00-17.30 uur                Erik Kwakkel: ‘Plaatje en praatje: sociale media als podium voor het middeleeuwse boek’
17.30-18.00 uur                Informele afsluiting
U kunt zich voor deze middagbijeenkomst opgeven via een bericht aan Miranda Bloem of Ed van der Vlist. Deelname is gratis.

Bron: Koninklijke Bibliotheek

De plicht van de dichter – Hugo Claus en de politiekOp 15 maart 2013 verschijnt bij De Bezige Bij – Antwerpen de essaybundel De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek, onder redactie van Kevin Absillis, Sarah Beeks, Kris Lembrechts en Georges Wildemeersch. Ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek organiseert het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus op deze dag bovendien een aantal activiteiten op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

Lees verder >>