Tag: studie Nederlands

Over en sluiten : “VU stopt na honderd jaar met de bachelorstudie Nederlands”

Door Willem Kuiper

Met vijf medewerkers op vijf eerstejaars is de studie onbetaalbaar geworden, zegt de Amsterdamse universiteit.

Aldus de NRC van zaterdag 23 februari 2019.

Tot mijn verbazing blijft het merkwaardig rustig op Neerlandistiek na deze zeer deprimerende mededeling. Laat ik dan maar mijn stem verheffen.

Literatuur is het dagboek van onze cultuur. Als wij onszelf willen begrijpen dan zullen wij de boeken moeten lezen die onze voorouders geschreven hebben gedurende de 20e eeuw, de 19e eeuw, de 18e eeuw, de 17e eeuw, de 16e eeuw, de 15e eeuw, de 14e eeuw, de 13e eeuw en wat erover is van vóór die tijd. Dat is een hoop eeuwen en dat zijn heel veel boeken, en daarom heeft men al in de 19e eeuw periodisering ingevoerd en de Middelnederlandse letterkunde afgescheiden van de letterkunde van de Renaissance en de Nieuwe Tijd. Later heeft men daar de letterkunde van de 18e en de 19e eeuw aan toegevoegd. Ook zag je aan Nederlandse en Belgische universiteiten specialismen ontstaan. Je kunt niet overal goed in zijn. Het Instituut voor Neerlandistiek UvA, waaraan ik studeerde en doceerde, had als één van de zwaartepunten de gedrukte letterkunde van de Middeleeuwen (Herman Pleij en Rob Resoort) en ook werd er relatief veel aandacht aan de 18e eeuw besteed (André Hanou en Bert Paasman). Zo’n specialisme opheffen of wegbezuinigen kost relatief weinig vergadertijd, zo’n specialisme opbouwen een decennium, gesteld dat je de mensen kunt aantrekken die over voldoende kennis, ervaring en affiniteit beschikken. Lees verder >>

Wissels op de toekomst van het verleden

Door Yves T’Sjoen en Carl de Strycker

Het is een open deur. De neerlandistiek verkeert in zwaar weer. Net vandaag berichten de media in Vlaanderen dat de inschrijvingen aan universiteiten en hogescholen niet eerder zo’n hoge piek bereikten. Schakelprogramma’s voor professionele bachelors die een academische master wensen te volgen dragen daar aanzienlijk toe bij (zie het rapport Hoger onderwijs in cijfers). Maar dus niet in de geesteswetenschappen, laat staan in de opleiding Taal- en Letterkunde. Vooral in Nederland loopt de studentenpopulatie in de neerlandistiek terug. Maar ook aan Vlaamse universiteiten zien we een quasi-halvering van het aantal inschrijvingen in vergelijking met een decennium geleden. Aan de Universiteit Gent hebben we dit academiejaar 120 eerste-generatiestudenten Nederlands. Nog niet zo lang geleden registreerden we méér dan het dubbel. Wij spreken dan niet eens over het hoogtij van midden de jaren negentig. Een periode van recessie is meestal aanleiding voor jeremiades. Ik hoor daarentegen ook collega’s die het niet eens zo betreurenswaardig vinden dat er minder studenten Nederlands zijn: het maakt het allemaal overzichtelijker en het academisch onderwijs kan weer zijn doelstellingen (eindcompetenties) bereiken zonder noodgedwongen door de macht van het getal te moeten nivelleren. Lees verder >>

Spreken voor leken in 45 minuten

Door Marc van Oostendorp

Op donderdag 25 oktober 2018 sprak ik mijn oratie uit als hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De oratie ging over het belang van onderwijs in taalvaardigheid in combinatie met kennis van taal; hij was op een aantal manieren speciaal bedoeld voor het publiek in de aula. Uit deze gemonteerde registratie (die iets korter is geworden dan 45 minuten) krijg je hopelijk toch een indruk van de inhoud.

(Bekijk deze video op YouTube.)

Onderzoek onder alumni en studenten van taalopleidingen

Het Nationaal Platform voor de Talen is opgericht om de talenstudies in Nederland meer op de kaart te zetten. Het uiteindelijke doel van het Platform is het opstellen van een Deltaplan voor alle talenopleidingen. Daarbij kunnen wij de hulp van alumni (afgestudeerd na 2012) en studenten goed gebruiken. Help ons door een korte enquête in te vullen en maak daarmee kans op een mooie prijs. Ook delen van de enquêtes wordt zeer gewaardeerd.

Enquête voor alumni van talenstudies

Onze alumni-enquête is bedoeld voor iedereen die na 2012 een universitaire taalbachelor heeft afgerond. Dat kan Nederlandse Taal & Cultuur zijn, een vreemde taal of een studie als Communicatie- en Informatiewetenschappen. Dankzij deze enquête krijgen wij een goed beeld van hoe alumni hun studie en de overgang naar het werkveld hebben ervaren. Invullen van de enquête kost maximaal 15 minuten. Onder de deelnemers verloten we 10 bol.com-cadeaukaarten t.w.v. € 50,-. Lees verder >>

Het gaat om kennis, het beheren en genereren van kennis

Door Jan Konst

Afgelopen zaterdag luisterde ik aan de Universiteit Wenen met ongeveer vijftig andere neerlandici uit het Duitstalige gebied naar een voordracht van Hans Bennis. De algemeen secretaris van de Taalunie sprak over de opleiding neerlandistiek aan de universiteiten in Nederland. Zoals anderen vóór hem presenteerde ook hij alarmerende cijfers. De neerlandistiek dreigt een exotisch vak te worden, een orchideeënvak, zoals dat in Duitsland wel genoemd wordt.

De Duitse neerlandistiek heeft deze status al langer. Wij zijn officieel een ‘klein vak’ en over ons wel en wee – en dat van 118 andere kleine, zowel geestes- als natuurwetenschappelijke vakken – waakt sinds 2005 een onafhankelijke onderzoeksinstelling: de Arbeitststelle Kleine Fächer van de Universiteit Mainz.

Sinds haar oprichting heeft deze organisatie de personeelssituatie en de studentenaantallen, de problemen en de perspectieven van vakken als het Nederlands (of de slavisitiek, het Nederduits, het Deens, het Neolatijn, het Sorbisch enz. enz.) onder de loep genomen. Er kwamen aanbevelingen, er werd extra geld vrijgemaakt en er is gelobbied. Lees verder >>