Tag: standaartaal

Verdediging van de d/t-fout

Af en toe komt er per ongeluk iemand hier op Neder-L terecht, ziet in de linkerhoek ‘tijdschrift voor neerlandistiek’ staan en ziet daarin een aanleiding om zich vreselijk op te winden over een zogenoemde ‘dt-fout’ die hij ergens op deze pagina’s aantreft. Ik wil niet zeggen dat zulke mensen allemaal dom zijn. Veel van hen zijn ook eenvoudig te goedgelovig en accepteren te kritiekloos wat de cultuur hun aanreiktt als belangrijk. Er bestaat geen enkel, geen enkel (geen enkel) argument waarom iemand ik vind zou moeten schrijven in plaats van ik vindt.

Lees verder >>

Waarom spreken Vlamingen beter Nederlands?

Door Marc van Oostendorp

Hoe komt het dat ze in Vlaanderen zo goed Nederlands spreken, zelfs beter dan Nederlanders? Die vraag wordt me af en toe gesteld. Hij is moeilijk te beantwoorden omdat hij uitgaat van een premisse die op zichzelf al onbewezen is: dat Vlamingen inderdaad beter Nederlands spreken.

 
Dat is desalniettemin inmiddels een wijdverspreid geloof onder Nederlanders. Probeer het maar: zeg het tijdens een feestje op een geëigend moment in een groepje, en iedereen zal beginnen te knikken en voorbeelden te geven waaruit het zou moeten blijken (‘Ze winnen altijd het groot dictee’, ‘ze zeggen geen centrifuge maar droogzwierder’) en die allemaal een beetje dubieus zijn.
 

De uitspraak van ‘lychee’

Hoe spreek je het woord lychee uit? Laten we zeggen dat je het ‘correct’ wil doen, wat moet je dan beginnen?

In de eerste plaats: je erbij neerleggen dat er geen centrale autoriteit die over dit soort dingen beslist. Er is geen Groen Boekje voor de uitspraak. We moeten het dus een beetje voor onszelf uit zien te vissen.

Ik geloof dat er in Nederland twee groepen zijn: degenen die lychee voor een Nederlandse spelling aanzien en degenen die er een Engelse spelling in zien. De eerste groep zegt doorgaans [liesjee], de tweede [lietsjie] of [laitsjie]. (De vorige zin heeft de toon van een betrouwbare taalconsulent, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee. Lees verder >>